Chương trình giáo dục hiện giờ đang biến đổi theo hướng vận dụng kiến thức vào thực tiễn cuộc sống. Bởi đó các bài toán thực tiễn đang rất được yêu thích ,chú trọng và các bài toán thực tiễn về lãi suất ngân hàng đã lộ diện trong những đề thi THPT non sông những năm sát đây. Để học sinh có cái nhìn tổng quan hơn về siêng đề này, Diễn đàn máy tính di động cầm tay sẽ bắt tắt những công thức cơ bản của chăm đề này và một trong những bài toán vận dụng.

Bạn đang xem: Bài toán lãi suất ngân hàng trong chuyên đề toán thực tế

Phần đầu tiên, công ty chúng tôi sẽ tóm tắt các công thức về lãi vay ngân hàng Lãi đơn: Khi nhờ cất hộ vào ngân hàng $latex a$ đồng với lãi đối chọi $latex r\%$/kì hạn thì sau $latex n$ kì hạn tổng số chi phí (cả vốn lẫn lời) nhận được là

$latex S_n=aleft( 1+nr ight)$

Lãi kép: Khi gửi vào bank $latex a$ đồng với lãi kép $latex r\%$/kì hạn thì sau $latex n$ kì hạn tổng số chi phí (cả vốn lẫn lời) nhận được là

$latex S_n=aleft( 1+r ight)^n$

Tiền gởi bank hằng mon (gởi đầu tháng): Khi nhờ cất hộ số chi phí $latex a$ vào đầu hàng tháng với lãi suất $latex r\%/$tháng thì sau $latex n$ tháng tổng số chi phí (cả vốn lẫn lãi) bằng:

$latex S_n=dfracarleft< left( 1+r ight)^n-1 ight>left( 1+r ight)$

Trả góp (hoặc rút tiền gởi ngân hàng): vay (hoặc gởi) bank số chi phí $latex a$ với lãi suất $latex r\%/$ tháng trong tầm $latex n$ tháng. Sau đúng một tháng tính từ lúc ngày vay mượn (gởi), bước đầu hoàn nợ (rút tiền gởi) cùng với số chi phí $latex x$ mỗi tháng. Khi đó ta có:

Sau $latex m$tháng tổng số tiền đã hoàn trả (đã rút) là: $latex xdfracleft( 1+r ight)^m-1r$

Số tiền còn sót lại sau $latex m$ mon là: $latex S_m=aleft( 1+r ight)^n-xdfracleft( 1+r ight)^m-1r$

Nếu sau $latex n$ mon trả không còn nợ thì $latex S_n=0$ cần $latex aleft( 1+r ight)^n=xdfracleft( 1+r ight)^m-1r$. Suy ra $latex x=dfracaleft( 1+r ight)^nrleft( 1+r ight)^n-1$

Phần tiếp theo, chúng tôi sẽ giới thiệu một vài câu hỏi vận dụng

Bài toán thực tế về lãi suất bank 1 (trích đề thi tìm hiểu thêm THPT nước nhà 2019)Ông A vay ngân hàng $latex 100$ triệu đồng với lãi suất vay $latex 1\%$ tháng. Ông ta hy vọng hoàn nợ cho ngân hàng theo cách: Sau đúng một tháng tính từ lúc ngày vay, ông bắt đầu hoàn nợ; hai lần trả nợ liên tục cách nhau đúng một tháng, số tiền trả nợ nghỉ ngơi mỗi tháng là tương đồng và ông A trả không còn nợ sau đúng 5 năm tính từ lúc ngày vay. Hiểu được mỗi tháng ngân hàng chỉ tính lãi bên trên số dư nợ thực tiễn của tháng đó. Hỏi số tiền hàng tháng ông ta buộc phải trả cho bank gần nhất với số tiền nào dưới đây? $latex 2,22$ triệu đồng $latex 3,03$ triệu vnd $latex 2,25$ triệu đ $latex 2,20$ triệu đồng

Hướng dẫn giải:

Tóm tắt $latex n=12 imes 5=60$; $latex a=100$ (triệu đồng); $latex r=1\%=0.01$

Sử dụng công thức trả dần dần ta bao gồm số tiền mỗi tháng ông ta nên trả cho ngân hàng

$latex x=dfracaleft( 1+r ight)^nrleft( 1+r ight)^n-1=dfrac100left( 1+0.01 ight)^600.01left( 1+0.01 ight)^60-1approx 2.22$(triệu đồng)

*

Đáp án A

Bài toán thực tế về lãi suất bank 2: (trích Đề thi THPT quốc gia 2018)Một người gởi tiết kiệm vào bank với lãi vay $latex 6.6\%$ năm. Biết rằng nếu không rút khỏi ngân hàng thì cứ sau hàng năm số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn để tính lãi mang lại năm tiếp theo. Hỏi sau tối thiểu bao nhiêu năm tín đồ đó thu được (cả số tiền gởi ban đầu và lãi) gấp rất nhiều lần số tiền gửi ban đầu, mang định vào khoảng thời gian này lãi vay không đổi khác và bạn đó ko rút chi phí ra? $latex 11$ năm $latex 12$ năm $latex 13$ năm $latex 10$ năm

Hướng dẫn giải:

Gọi a là số chi phí gởi tiết kiệm ban đầu. Suy ra tổng cộng tiền mong muốn sau $latex n$ năm là $latex 2a$

Theo bí quyết lãi kép ta có: $latex 2a=aleft( 1+r ight)^n$ $latex Leftrightarrow 2=left( 1+6.6\% ight)^n$

Sử dụng SOLVE trên laptop Casio fx 580vnx ta tìm được $latex n$

*

Vậy cần tối thiểu 11 năm để fan đó đã đạt được số tiền gấp rất nhiều lần số tiền ban đầu

Đáp án A

Bài toán thực tiễn về lãi suất ngân hàng 3: Trong khi A đã là sinh viên, A có vay một khoản tín dụng cung ứng học tập là 12.000$ với lãi vay 9% năm, lãi được ghép mỗi năm. Bank cho A miễn trả trong 4 năm học tập Đại học, A bước đầu trả tiền mọi cuối nửa năm vào 5 năm, cùng với khoản trả thứ nhất ngay sau A giỏi nghiệp. Hỏi số chi phí A đề xuất trả mỗi nửa năm là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Tổng số chi phí A buộc phải trả sau khi tốt nghiệp là $latex a=12000left( 1+0.09 ight)^4$

Sử dụng laptop Casio fx 580 vnx tính $latex a$ và lưu tác dụng vào ô lưu giữ A

*

Tổng số kì hạn A hoàn trả nợ $latex n=10$ với lãi suất vay $latex r=dfrac92%=0.045$/1 kỳ

Sử dụng công thức trả dần dần ta gồm số tiền từng kỳ A buộc phải trả đến ngân hàng

$latex x=dfracaleft( 1+r ight)^nrleft( 1+r ight)^n-1=dfracAleft( 1+0.045 ight)^100.045left( 1+0.045 ight)^10-1$

*

Vậy số tiền A bắt buộc trả mỗi nửa năm là $latex 2140.728$

Bài toán thực tế về lãi suất ngân hàng 4: Đầu từng tháng A gởi vào bank $latex 5$ triệu vnd với lãi suất vay $latex 0.6\%/$tháng. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu mon thì A hoàn toàn có thể có được khoảng tiền $latex 100$ triệu đồng?
Hướng dẫn giải:Theo bí quyết tiền gởi vào đầu tháng ta tất cả :$latex 100=dfrac50.6\%left< left( 1+0.6\% ight)^n-1 ight>left( 1+0.6\% ight)$Sử dụng SOLVE trên máy vi tính Casio fx 580vnx ta tìm được $latex n$
*
*
Như vậy A cần ít nhất $latex 19$ tháng nhờ cất hộ tiền ngân hàng để sở hữu được $latex 100$ triệu đồng.Bài toán thực tiễn về lãi suất ngân hàng 5: Ông Bách gồm 200 triệu chia nhỏ ra gởi ở hai ngân hàng A và B. ông Bách nhờ cất hộ tiền ở bank A trong vòng 15 tháng với lãi vay $latex 2\%/$ quý và gởi ở bank B trong khoảng 12 mon với lãi suất vay $latex 2.15\%/$quý. Hiểu được lãi góp vốn mỗi quý một lần và tổng chi phí lãi Ông bách nhận được là $latex 18984100$ đồng. Số chi phí ông Bách gởi ở ngân hàng A với B thứu tự là. $latex 120$ triệu và $latex 80$ triệu $latex 125$ triệu và $latex 75$ triệu $latex 80$ triệu và $latex 120$ triệu $latex 75$ triệu với $latex 125$ triệu

Hướng dẫn giải:

Gọi $latex x,y$ theo thứ tự là số chi phí ông Bách gửi vào bank A cùng B. Suy ra $latex x+y=200$

Tổng số tiền giấy ông bách ở ngân hàng A sau 15 mon là: $latex xleft( 1+0.02 ight)^5$

Tổng số tiền tài ông bách ở bank B sau 12 tháng là: $latex yleft( 1+0.0215 ight)^4$

Như vậy tổng số tiền lãi và vốn ông Bách nhận được là:

$latex left( 1.02 ight)^5x+left( 1.0215 ight)^4y=200+18.9841=218.9841$

Ta có hệ phương trình:

$latex left{ eginalign & x+y=200 \ & left( 1.02 ight)^5x+left( 1.0215 ight)^4y=218.9841 \endalign ight.$

*
*
*

Vậy số tiền của ông bách gởi bank A và B theo thứ tự là $latex 80$ triệu với $latex 120$ triệu

Cảm ơn chúng ta đã theo dõi bài bác viết CÁC BÀI TOÁN THỰC TẾ VỀ LÃI SUẤT NGÂN HÀNG. Mọi chủ kiến đóng góp cùng các thắc mắc thắc mắc về bài viết cũng như những vấn đề về máy tính xách tay Casio fx 580vnx , các bạn đọc có thể gởi lời nhắn trực tiếp về fanpage DIỄN ĐÀN TOÁN CASIO.
*
thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài xích hát Lời bài xích hát tuyển sinh Đại học, cao đẳng tuyển sinh Đại học, cao đẳng

bài bác toán thực tiễn hay nhất - bài xích toán lãi vay ôn thi vào lớp 10


thiết lập xuống 4 7.686 139

chuyenbentre.edu.vn xin giới thiệu đến những quý thầy cô, những em học sinh đang trong quá trình ôn tập bộ bài tập siêng đề toán thực tế - bài toán lãi suất vay - Ôn thi vào lớp 10, tài liệu bao hàm 4 trang, tuyển chọn bài tập chuyên đề toán thực tiễn - vấn đề lãi suất không thiếu lý thuyết, cách thức giải cụ thể và bài tập, giúp các em học sinh có thêm tài liệu xem thêm trong quy trình ôn tập, củng cố kiến thức và kỹ năng và sẵn sàng cho kì thi môn Toán chuẩn bị tới. Chúc các em học viên ôn tập thật công dụng và đạt được tác dụng như ước ao đợi.

Tài liệu chăm đề toán thực tiễn - bài xích toán lãi suất vay - Ôn thi vào lớp 10 gồm những nội dung chủ yếu sau:

A. Phương thức giải

- bắt tắt định hướng ngắn gọn.

B. Ví dụ minh họa

- gồm 3 ví dụ minh họa phong phú của các dạng bài tập bên trên có giải thuật chi tiết.

C. Bài bác tập từ luyện

- bao gồm 10 bài xích tập áp dụng giúp học viên tự rèn luyện giải pháp giải các dạng bài bác tập chuyên đề toán thực tiễn - bài toán lãi suất - Ôn thi vào lớp 10.

Mời những quý thầy cô và các em học viên cùng tham khảo và sở hữu về chi tiết tài liệu dưới đây:

CHUYÊN ĐỀ TOÁN THỰC TẾ - BÀI TOÁN LÃI SUẤT

A. Phương pháp giải

Dạng 1.Lãi đơn

- Định nghĩa: số tiền lãi chỉ tính trên số tiền nơi bắt đầu mà ngoài trên số chi phí lãi bởi số tiền cội sinh ra, tức là tiền lãi của kì hạn trước không được tính vào vốn nhằm tính lãi cho kì hạn kế tiếp, mặc dầu đến kì hạn người gửi chưa đến gửi chi phí ra.

- bí quyết tính: khách hàng gửi vào bank A đồng cùng với lãi 1-1 r% /kì hạn thì số tiền người sử dụng nhận được cả vốn lẫn lãi sau n kì hạn (n ∈ N*) là:Sn=A+n
Ar=A(1+nr)

Chú ý: Trong giám sát các bài toán lãi suất và những bài toán liên quan, ta lưu giữ r% làr100.

Dạng 2. Lãi kép

- Định nghĩa

Lãi kép là nếu cho kì hạn tín đồ gửi ko rút lãi ra thì chi phí lãi được tính vào vốn của kì kế tiếp.

- cách làm tính

Khách hàng nhờ cất hộ vào ngân hàng A đồng cùng với lãi kép r% /kì hạn thì số tiền người sử dụng nhận được cả vốn lẫn lãi sau n kì hạn (n ∈ N*) là:Sn=A(1+r)n

Dạng 3.Tiền giữ hộ hàng tháng

- Định nghĩa

Mỗi tháng gửi đúng cùng một số trong những tiền vào 1 thời gian cố định.

- cách làm tính

Đầu mỗi tháng người sử dụng gửi vào ngân hàng số chi phí A đồng, cùng với lãi kép r%/tháng thì số tiền quý khách nhận được cả vốn lẫn lãi sau n mon ( n ∈ N* ) ( nhấn tiền cuối tháng, khi ngân hàng đã tính lãi) là Sn.

Ý tưởng hình thành công thức:S1=A(1+r)=Ar(1+r)1−1(1+r)

+ Đầu tháng đồ vật hai, khi vẫn gửi thêm số tiền đồng thì số tiền là

=A(1+r)+A=A<(1+r)+1>=A(1+r)2−1(1+r)−1=Ar(1+r)2−1

+ vào cuối tháng thứ hai, khi bank đã tính lãi thì số tiền giành được là
S2=Ar(1+r)2−1(1+r)

+ Từ kia ta có công thức tổng thể Sn=Ar(1+r)n−1(1+r)=Ar(1+r)n+1−(1+r).

B. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Một người gửi 200 000 000 đồng vào bank với kỳ hạn 1 năm, sau hai năm người đó nhận lại số chi phí cả vốn lẫn lãi là 224 720 000 đồng. Hỏi lãi suất vay của ngân hàng là bao nhiêu tỷ lệ trong 1 năm , biết rằng số chi phí lãi của năm đầu được gộp vào với vốn để tính lãi của năm sau ?

Hướng dẫn giải

Gọi số tiền giữ hộ vào bank là a (đồng ) với lãi suất vay r% trong 1 năm. Ta bao gồm :

- Số tiền nhận ra sau một năm là : a + a.r% = a(1 + r%)

- Số tiền nhận thấy sau 2 năm là : a(1 + r%) + a(1 + r%).r% = a(1 + r%)2

Do kia : 224 720 000 = 200 000 000 (1 + r%)2

&h
Arr; 1,1236 =(1 + r%)2

&h
Arr; 1 + r% = 1,06

&h
Arr; r% = 0,06

&h
Arr; r = 6%.

Xem thêm: 101+ hình ảnh các loại phương tiện giao thông đẹp nhất, hình ảnh phương tiện giao thông

Vậy : lãi suất vay của bank là : 6% trong một năm.

Ví dụ 2: Cách nay đúng 2 năm, ông A sẽ có một vài tiền gửi bank VCB với lãi suất vay là 7% 1 năm với chu kỳ thanh toán 6 tháng. Hôm nay ông A đến bank rút tiền thì cảm nhận 114 752 300 đồng. Hỏi hai thời gian trước ông A vẫn gửi bank đó từng nào tiền?