Bộ nguyên tắc Hình sự hợp duy nhất số 01/VBHN-VPQH (Hợp duy nhất Bộ khí cụ Hình sự số 100/2015/QH13 và bổ sung Luật số 12/2017/QH14 ngày trăng tròn tháng 6 năm 2017 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, gồm hiệu lực kể từ ngày 01 mon 01 năm 2018) Như sau:

VĂN PHÒNG QUỐC HỘI-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do thoải mái - Hạnh phúc---------------

Số: 01/VBHN-VPQH

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2017

BỘ LUẬTHÌNH SỰ

Bộ lao lý Hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 mon 11 năm năm ngoái của Quốc hội, có hiệu lực tính từ lúc ngày 01 tháng 01 năm 2018, được sửa đổi, bổ sung cập nhật bởi:

Luật số 12/2017/QH14 ngày trăng tròn tháng 6 năm 2017 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của cục luật Hình sự số 100/2015/QH13, tất cả hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

Bạn đang xem: Bộ luật hình sự sửa đổi bổ sung mới nhất

Căn cứ Hiến pháp nước cộng hòa làng mạc hội công ty nghĩa Việt Nam;

Quốc hội phát hành Bộ luật pháp Hình sự.

Phần sản phẩm công nghệ nhất

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Chương I

ĐIỀU KHOẢN CƠ BẢN

Điều 1. Trọng trách của Bộ qui định Hình sự

Bộ điều khoản Hình sự tất cả nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia, bình an của khu đất nước, đảm bảo an toàn chế độ xã hội chủ nghĩa, quyền nhỏ người, quyền công dân, đảm bảo an toàn quyền đồng đẳng giữa đồng bào những dân tộc, đảm bảo an toàn lợi ích trong phòng nước, tổ chức, đảm bảo an toàn trật tự pháp luật, chống những hành phạm luật tội; giáo dục và đào tạo mọi bạn ý thức tuân thủ theo đúng pháp luật, phòng ngừa và tranh đấu chống tội phạm.

Bộ pháp luật này cơ chế về tội phạm và hình phạt.

Điều 2. Cơ sở của trách nhiệm hình sự

1. Chỉ fan nào phạm một tội đã có được Bộ chính sách Hình sự quy định bắt đầu phải chịu trách nhiệm hình sự.

2. Chỉ pháp nhân dịch vụ thương mại nào phạm một tội sẽ được luật tại Điều 76 của bộ luật này mới phải phụ trách hình sự.

Điều 3. Nguyên lý xử lý

1. Đối với những người phạm tội:

a) phần lớn hành vi phạm tội vì chưng người thực hiện phải được phát hiện nay kịp thời, cách xử trí nhanh chóng, công minh theo như đúng pháp luật;

b) Mọi người phạm tội đều đồng đẳng trước pháp luật, không riêng biệt giới tính, dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, thành phần, địa vị xã hội;

c) Nghiêm trị người chủ mưu, cố gắng đầu, chỉ huy, ngoan nuốm chống đối, côn đồ, tái phạm nguy hiểm, lợi dụng chức vụ, quyền lợi để phạm tội;

d) Nghiêm trị tín đồ phạm tội sử dụng thủ đoạn xảo quyệt, có tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp, cầm cố ý gây hậu quả quan trọng đặc biệt nghiêm trọng.

Khoan hồng so với người từ thú, đầu thú, thành khẩn khai báo, tố giác đồng phạm, lập công chuộc tội, tích cực hợp tác với cơ sở có trách nhiệm trong vấn đề phát hiện nay tội phạm hoặc trong thừa trình xử lý vụ án, ân hận hối cải, trường đoản cú nguyện thay thế hoặc bồi hoàn thiệt hại khiến ra;

đ) Đối với người lần đầu phạm tội không nhiều nghiêm trọng, thì có thể áp dụng hình phạt khối lượng nhẹ hơn hình phạt tù, giao họ cho cơ quan, tổ chức hoặc mái ấm gia đình giám sát, giáo dục;

e) Đối với những người bị phạt tù túng thì buộc họ buộc phải chấp hành hình phạt tại các cơ sở giam giữ, đề nghị lao động, học tập để biến người hữu ích cho xóm hội; trường hợp họ gồm đủ điều kiện do Bộ phương tiện này quy định, thì hoàn toàn có thể được xét giảm thời hạn chấp hành quyết phạt, tha tội phạm trước thời hạn gồm điều kiện;

g) fan đã chấp hành hoàn thành hình phân phát được tạo điều kiện làm ăn, ở lương thiện, hòa nhập với cùng đồng, khi có đủ đk do cơ chế định thì được xóa án tích.

2. Đối cùng với pháp nhân thương mại dịch vụ phạm tội:

a) phần lớn hành phạm luật tội vì pháp nhân yêu thương mại triển khai phải được phát hiện kịp thời, cách xử lý nhanh chóng, công minh theo như đúng pháp luật;

b) đều pháp nhân thương mại phạm tội đều bình đẳng trước pháp luật, ko phân biệt bề ngoài sở hữu cùng thành phần tởm tế;

c) Nghiêm trị pháp nhân thương mại dịch vụ phạm tội sử dụng thủ đoạn tinh vi, có tính chất chuyên nghiệp, rứa ý khiến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng;

d)4 Khoan hồng đối với pháp nhân dịch vụ thương mại tích cực hợp tác và ký kết với ban ngành có nhiệm vụ trong việc phát hiện nay tội phạm hoặc trong thừa trình giải quyết và xử lý vụ án, từ bỏ nguyện sửa chữa, bồi hoàn thiệt hại tạo ra, công ty động ngăn chặn hoặc hạn chế và khắc phục hậu trái xảy ra.

Điều 4. Trọng trách phòng phòng ngừa và chống chọi chống tội phạm

1. Cơ quan Công an, Viện kiểm ngay cạnh nhân dân, tòa án nhân dân và những cơ quan sở quan khác có trách nhiệm thực hiện vừa đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ của mình, đôi khi hướng dẫn, giúp sức các ban ngành khác trong phòng nước, tổ chức, cá thể phòng phòng ngừa và tranh đấu chống tội phạm, đo lường và thống kê và giáo dục và đào tạo người tội tình tại cùng đồng.

2. Cơ quan, tổ chức có nhiệm vụ giáo dục những người thuộc quyền thống trị của mình cải thiện cảnh giác, ý thức đảm bảo và tuân thủ theo đúng pháp luật, tôn trọng các quy tắc của cuộc sống xã hội chủ nghĩa; kịp thời tất cả biện pháp thải trừ nguyên nhân và đk gây ra tù túng trong cơ quan, tổ chức của mình.

3. Rất nhiều công dân có nhiệm vụ tích cực tham gia phòng, chống tội phạm.

Chương II

HIỆU LỰC CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ

Điều 5. Hiệu lực hiện hành của Bộ mức sử dụng Hình sự so với những hành vi phạm luật tội trên lãnh thổ nước cộng hòa xóm hội chủ nghĩa Việt Nam

1. Bộ lý lẽ Hình sự áp dụng so với mọi hành phạm luật tội thực hiện trên khu vực nước cộng hòa xã hội nhà nghĩa Việt Nam.

Quy định này cũng khá được áp dụng so với hành vi phạm luật tội hoặc hậu quả của hành phạm luật tội xảy ra trên tàu bay, tàu biển mang quốc tịch nước ta hoặc trên vùng độc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam.

2. Đối với người nước ngoài phạm tội trên cương vực nước cộng hòa buôn bản hội chủ nghĩa việt nam thuộc đối tượng người sử dụng được tận hưởng quyền miễn trừ ngoại giao hoặc lãnh sự theo điều khoản Việt Nam, theo điều ước nước ngoài mà cộng hòa xã hội chủ nghĩa nước ta là member hoặc theo tập quán quốc tế, thì vấn đề trách nhiệm hình sự của họ được giải quyết và xử lý theo pháp luật của điều ước nước ngoài hoặc theo tập quán quốc tế đó; trường thích hợp điều ước quốc tế đó không vẻ ngoài hoặc không tồn tại tập quán nước ngoài thì trọng trách hình sự của họ được giải quyết bằng tuyến phố ngoại giao.

Điều 6. Hiệu lực hiện hành của Bộ phép tắc Hình sự so với những hành vi phạm luật tội ở ngoại trừ lãnh thổ nước cùng hòa xóm hội nhà nghĩa Việt Nam

1. Công dân vn hoặc pháp nhân thương mại vn có hành phạm luật tội ở bên cạnh lãnh thổ nước cộng hòa xóm hội nhà nghĩa vn mà Bộ biện pháp này nguyên lý là tội phạm, thì hoàn toàn có thể bị truy vấn cứu trọng trách hình sự tại nước ta theo quy định của cục luật này.

Quy định này cũng rất được áp dụng so với người ko quốc tịch hay trú sinh sống Việt Nam.

2. Tín đồ nước ngoài, pháp nhân mến mại nước ngoài phạm tội ở ko kể lãnh thổ nước cộng hòa làng hội công ty nghĩa Việt Nam hoàn toàn có thể bị truy hỏi cứu nhiệm vụ hình sự theo quy định của cục luật này vào trường phù hợp hành vi phạm luật tội xâm sợ quyền, ích lợi hợp pháp của công dân vn hoặc xâm hại công dụng của nước cộng hòa xã hội nhà nghĩa vn hoặc theo quy định của điều ước nước ngoài mà cùng hòa buôn bản hội chủ nghĩa vn là thành viên.

3. Đối với hành vi phạm tội hoặc hậu quả của hành vi phạm tội xẩy ra trên tàu bay, tàu biển khơi không có quốc tịch vn đang nghỉ ngơi tại biển khơi cả hoặc tại giới hạn vùng trời nằm xung quanh lãnh thổ nước cộng hòa làng mạc hội nhà nghĩa Việt Nam, thì tín đồ phạm tội có thể bị tróc nã cứu trọng trách hình sự theo quy định của bộ luật này trong trường hợp điều ước nước ngoài mà cộng hòa thôn hội nhà nghĩa việt nam là thành viên có quy định.

Điều 7. Hiệu lực thực thi hiện hành của Bộ qui định Hình sự về thời gian

1. Điều pháp luật được áp dụng so với một hành vi phạm tội là vấn đề luật sẽ có hiệu lực thực thi thi hành tại thời điểm mà hành vi phạm tội được thực hiện.

2. Điều phương pháp quy định một tội nhân mới, một hình phạt nặng hơn, một diễn biến tăng nặng mới hoặc tinh giảm phạm vi áp dụng án treo, miễn nhiệm vụ hình sự, loại trừ trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt, sút hình phạt, xóa án tích và nguyên lý khác không hữu ích cho người phạm tội, thì không được áp dụng đối với hành vi phạm luật tội đã thực hiện trước khi điều luật pháp đó có hiệu lực thực thi thi hành.

3. Điều luật xóa khỏi một tội phạm, một hình phạt, một tình tiết tăng nặng, luật một hình phạt vơi hơn, một tình tiết giảm nhẹ bắt đầu hoặc mở rộng phạm vi vận dụng án treo, miễn trọng trách hình sự, đào thải trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt, sút hình phạt, tha tội nhân trước thời hạn tất cả điều kiện, xóa án tích và cách thức khác hữu dụng cho người phạm tội, thì được áp dụng đối với hành vi phạm luật tội đã thực hiện trước lúc điều khí cụ đó có hiệu lực thi hành.

Chương III

TỘI PHẠM

Điều 8. Có mang tội phạm

1. Phạm nhân là hành vi nguy hại cho xã hội được phép tắc trong Bộ phép tắc Hình sự, do người có năng lượng trách nhiệm hình sự hoặc pháp nhân yêu thương mại tiến hành một cách cố ý hoặc vô ý, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, xâm phạm cơ chế chính trị, cơ chế kinh tế, nền văn hóa, quốc phòng, an ninh, hiếm hoi tự, an ninh xã hội, quyền, tác dụng hợp pháp của tổ chức, xâm phạm quyền nhỏ người, quyền, công dụng hợp pháp của công dân, xâm phạm những nghành nghề khác của chưa có người yêu tự pháp luật xã hội công ty nghĩa nhưng theo quy định của bộ luật này đề nghị bị cách xử trí hình sự.

2. đông đảo hành vi tuy có tín hiệu của tội phạm nhưng mà tính chất nguy nan cho làng mạc hội không đáng kể thì chưa hẳn là tội phạm và được xử lý bằng các biện pháp khác.

Điều 9. Phân các loại tội phạm

1. Căn cứ vào đặc thù và mức độ nguy nan cho làng mạc hội của hành vi phạm tội được nguyên tắc trong Bộ hiện tượng này, tù hãm được chia thành 04 các loại sau đây:

a) phạm nhân ít rất lớn là tù nhân có tính chất và nút độ nguy nan cho làng mạc hội không lớn mà mức cao nhất của khung người phạt bởi Bộ dụng cụ này quy định đối với tội ấy là phát tiền, phạt cải tạo không nhốt hoặc phân phát tù mang lại 03 năm;

b) Tội phạm rất lớn là tội nhân có tính chất và nấc độ nguy khốn cho buôn bản hội lớn mà mức cao nhất của khung người phạt bởi Bộ hình thức này quy định so với tội ấy là từ bên trên 03 năm tù đến 07 năm tù;

c) phạm nhân rất rất lớn là tù có đặc thù và nấc độ gian nguy cho thôn hội rất to lớn mà mức cao nhất của khung người phạt vị Bộ hình thức này quy định đối với tội ấy là từ trên 07 năm tù mang đến 15 năm tù;

d) Tội phạm đặc biệt quan trọng nghiêm trọng là tù túng có đặc điểm và nút độ nguy nan cho làng hội đặc biệt quan trọng lớn nhưng mức tối đa của khung người phạt bởi vì Bộ pháp luật này quy định đối với tội ấy là từ bên trên 15 năm tù đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.

2. Tội phạm bởi pháp nhân yêu thương mại triển khai được phân loại căn cứ vào tính chất và nấc độ nguy khốn cho làng hội của hành phạm luật tội theo hiện tượng tại khoản 1 Điều này và phép tắc tương ứng so với các tù đọng được khí cụ tại Điều 76 của cục luật này.

Điều 10. Thay ý phạm tội

Cố ý tội lỗi là phạm tội trong những trường đúng theo sau đây:

1. Người phạm tội nhấn thức rõ hành vi của bản thân mình là nguy hại cho xã hội, thấy trước kết quả của hành vi kia và ước muốn hậu quả xảy ra;

2. Người phạm tội thừa nhận thức rõ hành vi của chính mình là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước kết quả của hành động đó hoàn toàn có thể xảy ra, tuy không mong muốn nhưng vẫn đang còn ý thức nhằm mặc cho hậu quả xảy ra.

Điều 11. Vô ý phạm tội

Vô ý lỗi lầm là phạm tội một trong những trường hòa hợp sau đây:

1. Fan phạm tội tuy thấy trước hành động của mình có thể gây ra hậu quả nguy khốn cho làng mạc hội nhưng cho rằng hậu quả đó sẽ không xảy ra hoặc rất có thể ngăn đề phòng được;

2. Bạn phạm tội không thấy trước hành động của mình hoàn toàn có thể gây ra hậu quả nguy hiểm cho xã hội, mặc dù phải thấy trước và có thể thấy trước hậu quả đó.

Điều 12. Tuổi chịu trách nhiệm hình sự

1. Bạn từ đủ 16 tuổi trở lên phải phụ trách hình sự về số đông tội phạm, trừ đều tội phạm mà bộ luật này còn có quy định khác.

2.Người từ đủ 14 tuổi mang lại dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm khôn cùng nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng lao lý tại một trong số điều 123, 134, 141, 142, 143, 144, 150, 151, 168, 169, 170, 171, 173, 178, 248, 249, 250, 251, 252, 265, 266, 286, 287, 289, 290, 299, 303 và 304 của bộ luật này.

Điều 13. Phạm tội bởi vì dùng rượu, bia hoặc chất kích thích dũng mạnh khác

Người lầm lỗi trong tình trạng mất kĩ năng nhận thức hoặc tài năng điều khiển hành vi của bản thân do cần sử dụng rượu, bia hoặc hóa học kích thích táo tợn khác, thì vẫn phải phụ trách hình sự.

Điều 14. Sẵn sàng phạm tội

1. Sẵn sàng phạm tội là tra cứu kiếm, sửa soạn công cụ, phương tiện hoặc tạo ra những điều kiện khác để thực hiện tội phạm hoặc thành lập, tham gia đội tội phạm, trừ ngôi trường hợp thành lập và hoạt động hoặc tham gia nhóm tội phạm cách thức tại Điều 109, điểm a khoản 2 Điều 113 hoặc điểm a khoản 2 Điều 299 của cục luật này.

2. Người sẵn sàng phạm tội dụng cụ tại một trong các điều 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 134, 168, 169, 207, 299, 300, 301, 302, 303 với 324 của bộ luật này thì phải phụ trách hình sự.

3. Người từ đầy đủ 14 tuổi cho dưới 16 tuổi sẵn sàng phạm tội giải pháp tại Điều 123, Điều 168 của cục luật này thì phải chịu trách nhiệm hình sự.

Điều 15. Phạm tội chưa đạt

Phạm tội không đạt là vắt ý triển khai tội phạm nhưng không tiến hành được đến cùng do những vì sao ngoài ý ước ao của người phạm tội.

Người phạm tội chưa đạt phải phụ trách hình sự về tội phạm chưa đạt.

Điều 16. Từ bỏ ý nửa chừng hoàn thành việc phạm tội

Tự ý nửa chừng kết thúc việc tội tình là tự mình không tiến hành tội phạm cho cùng, tuy không có gì chống cản.

Người trường đoản cú ý nửa chừng xong việc tội vạ được miễn trách nhiệm hình sự về tội định phạm; nếu như hành vi thực tế đã thực hiện có đầy đủ yếu tố cấu thành của một tội khác, thì fan đó phải chịu trách nhiệm hình sự về tội này.

Điều 17. Đồng phạm

1. Đồng phạm là ngôi trường hợp có hai tín đồ trở lên nắm ý cùng tiến hành một tội phạm.

2. Tội tình có tổ chức triển khai là hình thức đồng phạm tất cả sự câu kết nghiêm ngặt giữa những người dân cùng triển khai tội phạm.

3. Fan đồng phạm bao hàm người tổ chức, tín đồ thực hành, fan xúi giục, người giúp sức.

Người thực hành là người trực tiếp triển khai tội phạm.

Người tổ chức triển khai là người sở hữu mưu, nạm đầu, chỉ đạo việc triển khai tội phạm.

Người xúi giục là người kích động, dụ dỗ, địa chỉ người khác triển khai tội phạm.

Người giúp đỡ là người tạo điều kiện lòng tin hoặc vật chất cho việc tiến hành tội phạm.

4. Fan đồng phạm không phải chịu nhiệm vụ hình sự về hành vi vượt vượt của người thực hành.

Điều 18. đậy giấu tội phạm

1. Fan nào không hứa hẹn trước, nhưng sau khoản thời gian biết tầy được triển khai đã đậy giấu bạn phạm tội, dấu vết, tang đồ vật của tù nhân hoặc bao gồm hành vi không giống cản trở bài toán phát hiện, điều tra, xử lý người phạm tội, thì phải phụ trách hình sự về tội đậy giấu tội phạm trong số những trường hợp nhưng Bộ quy định này quy định.

2. Bạn che đậy tội phạm là ông, bà, cha, mẹ, con, cháu, cả nhà em ruột, vk hoặc ông chồng của người phạm tội chưa hẳn chịu nhiệm vụ hình sự theo lý lẽ tại khoản 1 Điều này, trừ trường hợp đậy giấu các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc tội quan trọng đặc biệt nghiêm trọng khác mức sử dụng tại Điều 389 của cục luật này.

Điều 19. Không tố giác tội phạm

1. Fan nào thấu hiểu tội phạm sẽ được chuẩn chỉnh bị, vẫn được triển khai hoặc đã được thực hiện mà ko tố giác, thì phải phụ trách hình sự về tội ko tố giác tội phạm qui định tại Điều 390 của bộ luật này.

2. Fan không tố giác là ông, bà, cha, mẹ, con, cháu, anh chị em ruột, vk hoặc chồng của người phạm tội chưa phải chịu trách nhiệm hình sự theo cơ chế tại khoản 1 Điều này, trừ trường hợp không tố giác các tội giải pháp tại Chương XIII của bộ luật này hoặc tội khác là tội phạm quan trọng nghiêm trọng.

Xem thêm: Giá Màn Hình Laptop Dell 15.6 Inch Full Hd, Thay Màn Hình Laptop Dell 15

3. Bạn không tố cáo là tín đồ bào chữa chưa hẳn chịu trách nhiệm hình sự theo luật pháp tại khoản 1 Điều này, trừ trường thích hợp không tố giác các tội cơ chế tại Chương XIII của cục luật này hoặc tội không giống là tội phạm quan trọng đặc biệt nghiêm trọng vày chính người mà mình gượng nhẹ đang chuẩn chỉnh bị, đang triển khai hoặc đã triển khai mà người bào chữa thấu hiểu khi thực hiện việc bào chữa.

UBTVQH coi x&#x
E9;t, quyết định th&#x
E0;nh lập đơn vị h&#x
E0;nh ch&#x
ED;nh mới

Hoạt động của l&#x
E3;nh đạo Đảng, Nh&#x

(Chinhphu.vn) - Tại Phi&#x
EA;n họp lần thứ 37, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem x&#x
E9;t, quyết định việc th&#x
E0;nh lập 4 phường thuộc thị x&#x
E3; Đ&#x
F4;ng Triều, tỉnh Quảng Ninh; việc sắp xếp đơn vị h&#x
E0;nh ch&#x
ED;nh cấp x&#x
E3;, th&#x
E0;nh lập c&#x
E1;c phường v&#x
E0; thị x&#x
E3; gớm M&#x
F4;n, tỉnh Hải Dương; việc th&#x
E0;nh lập thị x&#x
E3; Sa Pa, tỉnh L&#x
E0;o Cai.


*

Bổ sung 37 tội h&#x
EC;nh sự: C&#x
F2;n nhiều &#x
FD; kiến kh&#x
E1;c nhau

Lấy &#x
FD; kiến Nh&#x
E2;n d&#x
E2;n về dự thảo Bộ luật H&#x

(Chinhphu.vn) – Tại dự thảo Bộ luật H&#x
EC;nh sự (sửa đổi), Bộ Tư ph&#x
E1;p đề xuất bổ sung 37 tội danh mới. Hiện c&#x
F3; một số &#x
FD; kiến kh&#x
E1;c nhau về vấn đề n&#x
E0;y.


*

B&#x
E0;n về đề xuất b&#x
E3;i bỏ 5 tội danh

Lấy &#x
FD; kiến Nh&#x
E2;n d&#x
E2;n về dự thảo Bộ luật H&#x

(Chinhphu.vn) – Tại dự thảo Bộ luật H&#x
EC;nh sự (sửa đổi), Bộ Tư ph&#x
E1;p đề xuất b&#x
E3;i bỏ 5 tội danh. Về đề xuất n&#x
E0;y, vẫn c&#x
F2;n một số &#x
FD; kiến kh&#x
E1;c nhau.


*

Th&#x
EA;m trường hợp xử l&#x
FD; h&#x
EC;nh sự người trộm cắp t&#x
E0;i sản dưới 2 triệu, n&#x
EA;n chăng?

Lấy &#x
FD; kiến Nh&#x
E2;n d&#x
E2;n về dự thảo Bộ luật H&#x

(Chinhphu.vn) – Tại dự thảo Bộ luật H&#x
EC;nh sự (sửa đổi), Bộ Tư ph&#x
E1;p đề xuất bổ sung trường hợp xử l&#x
FD; h&#x
EC;nh sự đối với người trộm cắp t&#x
E0;i sản c&#x
F3; gi&#x
E1; trị dưới 2 triệu đồng. Về vấn đề n&#x
E0;y hiện c&#x
F3; 2 loại &#x
FD; kiến kh&#x
E1;c nhau.


*

B&#x
E0;n về cụ thể h&#x
F3;a tội cố &#x
FD; l&#x
E0;m tr&#x
E1;i quy định NN về quản l&#x
FD; gớm tế

Lấy &#x
FD; kiến Nh&#x
E2;n d&#x
E2;n về dự thảo Bộ luật H&#x

(Chinhphu.vn) – Tại dự thảo Bộ luật H&#x
EC;nh sự (sửa đổi), đề xuất của Bộ Tư ph&#x
E1;p về việc cầm thế tội cố &#x
FD; l&#x
E0;m tr&#x
E1;i quy định của Nh&#x
E0; nước về quản l&#x
FD; kinh tế g&#x
E2;y hậu quả nghi&#x
EA;m trọng bằng những tội danh cụ thể trong c&#x
E1;c lĩnh vực kinh tế hiện nhận được 2 luồng &#x
FD; kiến tr&#x
E1;i chiều.


*

Trục xuất l&#x
E0; h&#x
EC;nh phạt ch&#x
ED;nh tốt chỉ l&#x
E0; h&#x
EC;nh phạt bổ sung?

Lấy &#x
FD; kiến Nh&#x
E2;n d&#x
E2;n về dự thảo Bộ luật H&#x

(Chinhphu.vn) – Bộ luật h&#x
EC;nh sự (BLHS) hiện h&#x
E0;nh quy định h&#x
EC;nh phạt Trục xuất vừa l&#x
E0; h&#x
EC;nh phạt ch&#x
ED;nh, vừa l&#x
E0; h&#x
EC;nh phạt bổ sung. Dự thảo Bộ luật H&#x
EC;nh sự (sửa đổi) đề xuất h&#x
EC;nh phạt n&#x
E0;y &#x
E1;p dụng theo 2 phương &#x
E1;n: Phương &#x
E1;n 1, giữ nguy&#x
EA;n như BLHS hiện h&#x
E0;nh; phương &#x
E1;n 2, chỉ l&#x
E0; h&#x
EC;nh phạt bổ sung. Về vấn đề n&#x
E0;y hiện c&#x
F3; nhì loại &#x
FD; kiế


C&#x
F3; n&#x
EA;n chuyển đổi h&#x
EC;nh phạt tiền, cải tạo kh&#x
F4;ng giam giữ th&#x
E0;nh phạt t&#x
F9; c&#x
F3; thời hạn?

Lấy &#x
FD; kiến Nh&#x
E2;n d&#x
E2;n về dự thảo Bộ luật H&#x

(Chinhphu.vn) – Tại Điều 35, Điều 36 dự thảo Bộ luật H&#x
EC;nh sự (sửa đổi), Bộ Tư ph&#x
E1;p đề xuất bổ sung cơ chế chuyển đổi từ h&#x
EC;nh phạt tiền hoặc h&#x
EC;nh phạt cải tạo kh&#x
F4;ng giam giữ lịch sự h&#x
EC;nh phạt t&#x
F9; c&#x
F3; thời hạn. Hiện c&#x
F3; 2 luồng &#x
FD; kiến tr&#x
E1;i chiều đối với đề xuất n&#x
E0;y.


C&#x
F3; tuyệt kh&#x
F4;ng thi h&#x
E0;nh &#x
E1;n tử h&#x
EC;nh với người từ 75 tuổi trở l&#x
EA;n?

Lấy &#x
FD; kiến Nh&#x
E2;n d&#x
E2;n về dự thảo Bộ luật H&#x

(Chinhphu.vn) – Dự thảo Bộ luật H&#x
EC;nh sự (sửa đổi) đề xuất bổ sung quy định kh&#x
F4;ng &#x
E1;p dụng v&#x
E0; kh&#x
F4;ng thi h&#x
E0;nh &#x
E1;n tử h&#x
EC;nh đối với người bị kết &#x
E1;n từ 75 tuổi trở l&#x
EA;n (Khoản 2, điểm b Khoản 3 Điều 39). Bộ luật H&#x
EC;nh sự hiện h&#x
E0;nh kh&#x
F4;ng quy định vấn đề n&#x
E0;y.


B&#x
E0;n về 2 phương &#x
E1;n giảm &#x
E1;n người bị kết &#x
E1;n tử h&#x
EC;nh được &#x
E2;n giảm

Ch&#x
ED;nh s&#x
E1;ch v&#x

(Chinhphu.vn) – Về vấn đề giảm &#x
E1;n đối với người bị kết &#x
E1;n tử h&#x
EC;nh được &#x
E2;n giảm, hiện dự thảo Bộ luật H&#x
EC;nh sự (sửa đổi) đề xuất 2 phương &#x
E1;n. Bộ luật H&#x
EC;nh sự (BLHS) hiện h&#x
E0;nh kh&#x
F4;ng quy định chế định n&#x
E0;y.


Hạn chế tử h&#x
EC;nh với người đ&#x
E3; khắc phục hậu quả, n&#x
EA;n chăng?

Lấy &#x
FD; kiến Nh&#x
E2;n d&#x
E2;n về dự thảo Bộ luật H&#x

(Chinhphu.vn) – Dự thảo Bộ luật H&#x
EC;nh sự (sửa đổi) đề xuất bổ sung quy định kh&#x
F4;ng thi h&#x
E0;nh &#x
E1;n tử h&#x
EC;nh đối với người bị kết &#x
E1;n tử h&#x
EC;nh về c&#x
E1;c tội sản xuất, bu&#x
F4;n b&#x
E1;n h&#x
E0;ng giả l&#x
E0; thuốc chữa bệnh, thuốc ph&#x
F2;ng bệnh; tội tham &#x
F4; t&#x
E0;i sản m&#x
E0; sau thời điểm bị kết &#x
E1;n đ&#x
E3; chủ động khắc phục cơ bản hậu quả của tội phạm vày m&#x
EC;nh g&#x
E2;y ra, hợp t&#x
E1;c t&#x
ED;ch


B&#x
E0;n về bỏ h&#x
EC;nh phạt tử h&#x
EC;nh đối với một số tội danh

Ch&#x
ED;nh s&#x
E1;ch v&#x

(Chinhphu.vn) – Bộ luật H&#x
EC;nh sự (BLHS) hiện h&#x
E0;nh quy định h&#x
EC;nh phạt tử h&#x
EC;nh đối với 22 tội danh. Dự thảo BLHS (sửa đổi) đề xuất bỏ h&#x
EC;nh phạt tử h&#x
EC;nh đối với 7 tội danh. Về vấn đề n&#x
E0;y, hiện c&#x
F3; 2 loại &#x
FD; kiến kh&#x
E1;c nhau.


rứa thế xử l&#x
FD; h&#x
EC;nh sự đối với người chưa th&#x
E0;nh ni&#x
EA;n, n&#x
EA;n xuất xắc kh&#x
F4;ng n&#x
EA;n?

Lấy &#x
FD; kiến Nh&#x
E2;n d&#x
E2;n về dự thảo Bộ luật H&#x

(Chinhphu.vn) - Dự thảo Bộ luật H&#x
EC;nh sự (sửa đổi) đ&#x
E3; đề xuất bổ sung c&#x
E1;c biện ph&#x
E1;p gắng thế xử l&#x
FD; h&#x
EC;nh sự đối với người chưa th&#x
E0;nh ni&#x
EA;n phạm tội. Về vấn đề n&#x
E0;y, hiện đang c&#x
F3; 2 luồng &#x
FD; kiến tr&#x
E1;i chiều.


Phạm vi chịu tr&#x
E1;ch nhiệm HS của người chưa th&#x
E0;nh ni&#x
EA;n, c&#x
F3; bỏ lọt tội phạm?

Lấy &#x
FD; kiến Nh&#x
E2;n d&#x
E2;n về dự thảo Bộ luật H&#x

(Chinhphu.vn) – B&#x
E0;n về phạm vi chịu tr&#x
E1;ch nhiệm h&#x
EC;nh sự của người chưa th&#x
E0;nh ni&#x
EA;n tại dự thảo Bộ luật H&#x
EC;nh sự (sửa đổi), hiện c&#x
F3; một số &#x
FD; kiến băn khoăn dễ dẫn đến bỏ lọt tội phạm. Cụ thể vấn đề n&#x
E0;y như thế n&#x
E0;o?


B&#x
E0;n về 32 tội m&#x
E0; ph&#x
E1;p nh&#x
E2;n phải chịu tr&#x
E1;ch nhiệm h&#x
EC;nh sự

Ch&#x
ED;nh s&#x
E1;ch v&#x

(Chinhphu.vn) – Dự thảo Bộ luật H&#x
EC;nh sự (sửa đổi) đề xuất quy định ph&#x
E1;p nh&#x
E2;n phải chịu tr&#x
E1;ch nhiệm h&#x
EC;nh sự về 32 tội danh. Vấn đề n&#x
E0;y hiện c&#x
F3; 2 luồng &#x
FD; kiến kh&#x
E1;c nhau. Luồng &#x
FD; kiến thứ nhất đồng t&#x
EC;nh với quy định của dự thảo, luồng &#x
FD; kiến thứ 2 đề nghị đ&#x
E2;y l&#x
E0; vấn đề mới, n&#x
EA;n trước mắt, chỉ n&#x
EA;n tập trung xử l&#x
FD; h&#x
EC;nh sự c&#x
E1;c h&#x
E0;nh v


Thể chế h&#x
F3;a chủ trương hạn chế h&#x
EC;nh phạt tử h&#x
EC;nh

Ch&#x
ED;nh s&#x
E1;ch v&#x

(Chinhphu.vn) - Tại dự thảo Bộ luật H&#x
EC;nh sự (sửa đổi), Bộ Tư ph&#x
E1;p đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về h&#x
EC;nh phạt tử h&#x
EC;nh theo hướng tiếp tục thể chế h&#x
F3;a chủ trương hạn chế h&#x
EC;nh phạt tử h&#x
EC;nh được x&#x
E1;c định tại c&#x
E1;c Nghị quyết của Đảng về cải c&#x
E1;ch tư ph&#x
E1;p v&#x
E0; b&#x
E1;m s&#x
E1;t tinh thần nội dung

*

*

*

*

*

*

*

*

*