Bài tập toán lớp 4 theo từng chăm đề gồm đáp án, kèm lời giải rất chi tiết giúp các em học tập sinhlớp 4dễ dàng ôn tập, hệ thống lại loài kiến thức, luyện giải đề hiệu quả hơn để ngày càng học tốt môn Toán hơn.

Bạn đang xem: Các dạng toán nâng cao lớp 4 và cách giải

Theo sơ vật dụng ta thấy 3 lần số km 4A trồng là:

120 - ( 5 + 5 + 8) = 102 (cây)

Vậy lớp 4A trồng được là;

102 : 3 = 34 ( cây)

Số cây lớp 4B trồng được là:

34 + 5 = 39 ( cây)

Số cây lớp 4C trồng được là:

39 + 8 = 47 ( cây)

Đáp số: 4A: 34 ( cây)

4B: 39 ( cây)

4C: 47 ( cây)

Câu 5.

Số nhỏ nhất bao gồm 4 chữ số khi phân tách cho 675 thì thương là một trong những và số dư lớn nhất là 674 vì:

675 - 1 = 674

Số bắt buộc tìm là:

1 x 675 + 674 = 1349

Đáp số: 1349

Đề thi học tập sinh tốt Toán lớp 4 - Đề số 2

Bài 1:

a/ sắp đến xếp các phân số dưới đây theo sản phẩm công nghệ tự từ mập đến bé:

b/ Tìm tất cả các phân số bằng phân số 22/26 sao để cho mẫu số là số gồm 2 chữ số.

Bài 2:Cho dãy số 14;16; 18; ....; 94; 96 ; 98.

a/ Tính tổng mức của hàng số trên.

b/ kiếm tìm số có mức giá trị to hơn trung bình cùng của hàng là 8. Cho thấy thêm số đó là số thứ bao nhiêu của dãy số trên?

Bài 3:Có nhị rổ cam, nếu chế tạo rổ đầu tiên 4 quả thì tiếp nối số cam ở hai rổ bởi nhau, trường hợp thêm 24 quả cam vào rổ trước tiên thì tiếp nối số cam sống rổ thứ nhất gấp 3 lần số cam nghỉ ngơi rổ sản phẩm hai. Hỏi thuở đầu mỗi rổ tất cả bao nhiêu trái cam?

Bài 4:Trong một tháng làm sao đó bao gồm 3 ngày lắp thêm 5 trùng vào ngày chẵn. Hỏi ngày 26 tháng chính là ngày vật dụng mấy vào tuần?

Bài 5:Một căn vườn hình chữ nhật có chiều nhiều năm 35m. Căn vườn đó được mở thêm theo chiều rộng làm cho chiều rộng so cùng với trước tăng gấp rưỡi và cho nên diện tích tạo thêm 280m².

Tính chiều rộng và mặc tích quần thể vườn sau khi mở thêm.

Đáp án Đề thi học tập sinh tốt Toán lớp 4 - Đề số 3

Bài 1:( 2 điểm)

Bài 2: (2 điểm)

a/ hàng số sẽ cho gồm số số hạng là:

(98- 14 ) + 2 + 1 = 43 (số) 0,25 điểm

Tổng của dãy số đã đến là:

0,5 điểm

b/ Trung bình cộng của hàng số bên trên là: 2408: 43 = 56 0,25 điểm

Vậy số lớn hơn số Trung bình cùng 8 đơn vị là 56 +8 = 64 0,25 điểm

Ta gồm quy pháp luật của dãy là: từng số hạng, tính từ lúc số hạng thiết bị hai bởi nhân với số sản phẩm tự rồi cộng với 12. 0,25 điểm

Vậy số 64 là số hạng máy ( 64-12): 2 = 26 0,5 điểm

Bài 3:( 2 điểm)

Nếu thêm 4 quả cam vào rổ thứ nhất thì 2 rổ bằng nhau.

Suy ra rổ thứ hai nhiều hơn thế nữa rổ thứ nhất 4 quả. 0.25đ

Nếu thêm 24 quả vào rổ trước tiên thì số cam rổ đầu tiên gấp 3 lần số cam rổ thứ hai. Trăng tròn quả

Ta tất cả sơ đồ:

Nhìn vào sơ thứ ta thấy:

Số cam ở rổ trước tiên là: 0,25đ

20 : 2 - 4 = 6 ( quả) 0,25đ

Số cam rổ thứ hai là: 0,25đ

6 + 4 = 10 ( quả) 0,25đ

Đáp số: 6 quả 02,5đ

10 quả

Bài 4:( 2 điểm)

Vì tuần tất cả 7 ngày yêu cầu hai sản phẩm công nghệ 5 của tuần tiếp tục không thể là ngày chẵn .

Hay giữa cha thứ 5 là ngày chẵn tất cả hai thiết bị năm là ngày lẻ. 0, 5đ

Thứ 5 ngày chẵn sau cuối trong tháng biện pháp thứ năm chẵn thứ nhất là:

7 x 4 = 28 ( ngày) 0, 5đ

Vì một tháng chỉ có khá nhiều nhất 31 ngày đề nghị thứ 5 cùng là ngày chẵn trước tiên phải là mồng 2, ngày chẵn thứ 3 trong tháng là :

2 + 28 = 30 0,5 điểm

Vậy ngày 26 tháng đó vào chủ nhật. 0,5 điểm

Bài 5:

Gọi chiều rộng hình chữ nhật chính là a.

Sau khi được mở thêm thì chiều rộng là

*
0,5đ

*
= 0,5đ

Chiều rộng đã tạo thêm số mét là :

280 : 35 = 8 ( m) 0,5đ

Suy ra:

*
0,5đ

Vậy chiều rộng lớn của hình chữ nhật( khu vườn đó )là:

8 × 2 = 16 (m ) 0,75đ

Diện tích của quần thể vườn sau thời điểm mở thêm là:

( 16 + 8 ) × 35 = 840 ( m2) 0,75đ

Đáp số: 16 m; 840 m20,5đ

Dạng tìm hai số khi biết tổng với hiệu của nhì số đó

Bài 1.Tìm nhì số khi biết tổng của nhị số đó 72 cùng hiệu của 2 số sẽ là 18

Đáp án:

Áp dụng bí quyết ta có:

Số lớn là: (72 + 18) : 2 = 45

Số bé nhỏ là: 72 - 45 = 27

Vậy 2 số buộc phải tìm là 45 cùng 27

Bài 2.Trường tiểu học tập Phan Đình Giót có tất cả 1124 học tập sinh, biết số học sinh nam hơn số học viên nữ là 76 bạn. Tính số học sinh nam và phái nữ của trường?

Đáp án:

Số học viên nam của ngôi trường là:

(1124 + 76) : 2 = 600 (học sinh)

Số học viên nữ của ngôi trường là:

1124 - 600 = 524 (học sinh)

Vậy số học sinh nam là 600, số học viên nữ là 524

Dạng toán tổng hiệu tương quan đến thêm, bớt, cho, nhận

Bài 1.Hai tín đồ thợ dệt, dệt được 270m vải. Giả dụ người thứ nhất dệt thêm 12 m và người thứ hai dệt thêm 8m thì người đầu tiên sẽ dệt nhiều hơn thế người máy hai 10m. Hỏi mọi cá nhân dệt được bao nhiêu mét vải?

Đáp án:

Cách 1:

Nếu người thứ nhất dệt thêm 12m và fan thứ hai dệt thêm 8m thì người thứ nhất sẽ dệt nhiều hơn người đồ vật hai 10m.Vậy ban đầu, người thứ nhất dệt nhiều hơn thế người thứ hai số mét vải vóc là:

10 - (12 - 8) = 6 (m)

Ban đầu, người trước tiên dệt được số mét vải vóc là:

(270 + 6) : 2 = 138(m)

Người thứ hai dệt được số mét vải là:

270 - 138 = 132 (m)

Vậy người thứ nhất: 138m và bạn thứ hai: 132m

Cách 2:

Nếu dệt thêm thì tổng cộng vải của nhị thợ là:

270 + 12 + 8 = 290 (m)

Nếu dệt thêm thì người trước tiên dệt được số mét vải vóc là:

(290 + 10) : 2 = 150 (m)

Lúc đầu, người đầu tiên dệt được số mét vải là:

150 - 12 = 138 (m)

Lúc đầu, tín đồ thứ nhị dệt được số mét vải là;

270 - 138 = 132 (m)

Vậy fan thứ nhất: 138m và bạn thứ hai: 132m

Dạng toán tổng hiệu khi ẩn cả tổng cùng hiệu

Bài 1.Tìm nhị số bao gồm hiệu là số nhỏ bé nhất tất cả hai chữ số chia hết cho 5 cùng tổng là số lớn nhất có 2 chữ số chia hết mang đến 2?

Đáp án:

Gọi 2 số yêu cầu tìm là a với b

Số nhỏ nhắn nhất có hai chữ số phân chia hết đến 5 là 90

Nên hiệu của nhì số là:

a - b = 90

a = 90 + b (1)

Số lớn số 1 có hai chữ số phân chia hết mang lại 2 là 98

Nên tổng của hai số là; a + b = 98 (2)

Thay (1) vào (2) ta có:

90 + b + b = 98

2 x b = 8

b = 4 nuốm vào (1) được a = 94

Vậy số đề xuất tìm là 4 với 94

Bài 2.Một thửa ruộng hình chữ nhật mang đến chu vi là 160m. Tính diện tích s thửa ruộng đó, biết nếu tăng chiều rộng 5m và sút chiều dài 5m thì thửa ruộng đó vươn lên là hình vuông

Đáp án:

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

160 : 2 = 80 (m)

Nếu tăng chiều rộng lớn lên 5m và giảm chiều lâu năm 5m thì thửa ruộng đó trở thànhhình vuông đề nghị chiều dài hơn nữa chiều rộng là:

5 + 5 = 10 (m)

Chiều lâu năm hình chữ nhật là:

(80 + 10) : 2 = 45 (m)

Chiều rộng hình chữ nhật là:

80 - 45 = 35 (m)

Diện tích hình chữ nhật là:

45 x 35 = 1575 (m2m2)

Vậy diện tích s hình chữ nhật là: 1575 (m2m2)

Dạng toán tổng hiệu liên quan đến tính tuổi

Bài 1.Hai ông cháu hiện nay có tổng số tuổi là 74, Biết rằng từ thời điểm cách đây 4 năm cháu kém ông 56 tuổi. Tính số tuổi của từng người

Đáp án:

Cách đây 4 năm cháu kém ông 56 tuổi nên bây chừ cháu vẫn kém ôn 56 tuổi.

Tuổi ông hiện giờ là:

(74 + 56) : 2 = 65 (tuổi)

Tuổi của cháu bây chừ là:

65 - 56 = 9 (tuổi)

Vậy ông: 65 tuổi, cháu: 9 tuổi

Bài 2. Anh rộng em 7 tuổi, hiểu được 5 năm nữa thì tổng thể tuổi của 2 bằng hữu là 27 tuổi. Tính số tuổi của mỗi cá nhân hiện nay

Đáp án:

5 năm nữa mọi người tăng 5 tuổi. Vậy toàn bô tuổi của hai đồng đội hiện nay là:

27 - 5 x 2 = 17 tuổi

Tuổi anh hiện nay là:

(17 + 7) : 2 = 12 tuổi

Tuổi em bây chừ là:

17 - 12 = 5 (tuổi)

Vậy anh: 17 tuổi, em: 5 tuổi

Bài tập tự luyện

Bài 1:Một phép trừ có tổng của số bị trừ, số trừ cùng hiệu là 1920. Hiệu to hơn số trừ 688 đối kháng vị. Hãy search phép trừ đó?

Đáp án:

Đáp số: Số bị trừ: 960, số trừ: 136, hiệu 824.

Phép trừ: 960 - 136 = 824.

Bài 2:Tất cả học sinh của lớp xếp mặt hàng 3 thì được 12 hàng. Số bạn nữ ít rộng số bạn trai là 4. Hỏi lớp đó có bao nhiêu các bạn trai, bao nhiêu các bạn gái?

Đáp án:Số các bạn trai là 20, số bạn nữ là 14.

Bài 3: Tìm nhì số chẵn biết tổng của chúng bởi 292 và giữa bọn chúng có toàn bộ 7 số chẵn khác?

Đáp án:Hai số yêu cầu tìm là: 154 với 138.

Bài 4: Tìm nhị số lẻ bao gồm tổng bởi 220 cùng giữa chúng gồm 5 số chẵn?

Đáp án:Hai số lẻ yêu cầu tìm là: 105 và 115.

Bài 5:Ngọc có tất cả 48 viên bi vừa xanh vừa đỏ. Biết rằng nếu lấy ra 10 viên bi đỏ cùng hai viên bi xanh thì số bi đỏ ngay số bi xanh. Hỏi có bao nhiêu viên bi từng loại?

Đáp án:Số viên bi xanh là: 20, số bi đỏ là 28.

Bài 6:Hai lớp 4A với 4B có toàn bộ 82 học sinh. Nếu gửi 2 học viên ở lớp 4A lịch sự lớp 4B thì số học sinh 2 lớp sẽ bởi nhau. Tính số học viên của từng lớp?

Đáp án:Lớp 4A bao gồm 42 học tập sinh, lớp 4B tất cả 40 học tập sinh.

Bài 7:Tổng 2 số là số lớn số 1 có 3 chữ số. Hiệu của bọn chúng là số lẻ bé dại nhất có 2 chữ số. Search mỗi số

Bài 7:Hai số yêu cầu tìm là 498 và 502.

Bài 8.Tuổi chị cùng tuổi em cộng lại được 36 tuổi. Em yếu chị 8 tuổi. Hỏi chị từng nào tuổi, em từng nào tuổi?

Bài 8:Chị 22 tuổi, em 14 tuổi.

Xem thêm:

Bài 9: tía hơn con 28 tuổi; 3 năm nữa số tuổi của cả hai cha con tròn 50. Tính tuổi hiện nay của mỗi người ?

Bài 9:Bố 36 tuổi, nhỏ 8 tuổi.