Thế giới của Minecraft to lớn và có rất nhiều điều để khám phá. Các bạn đã trải qua 1 hành trình vào trò chơi và ao ước đi cho tới một mức chiều cao hơn? họ hãy cùng cho với Bàn Phù phép (Enchantment Table) khiến cho bạn sử dụng phép màu trong Minecraft.

Bạn đang xem: Cách chế tạo bàn phù phép trong minecraft

VNNY_032941651.png" alt="*">