Giới từ vào mệnh đề quan liêu hệlà phần kiến thức quan trọng, cần nắm rõ khi học tập về mệnh đề quan hệ trong giờ Anh. Bài xích hôm nay, duhoctms.edu.vn sẽ share đến chúng ta những kiến thức và kỹ năng về chủ đề này nhằm các bạn có thể nắm rõ rộng nhé!


1. Định nghĩa về mệnh đề quan liêu hệ

Mệnh đề (Clause) là một trong những phần của câu. Nó tất cả thể bao hàm nhiều từ xuất xắc cả cấu tạo của một câu. Mệnh đề quan hệ được áp dụng để phân tích và lý giải rõ hơn về danh tự đứng trước nó.

Bạn đang xem: Cách dùng relative pronouns with prepositions

Xét các ví dụ sau:

Xét lấy ví dụ như 1: The womanwho is wearing the T-shirtis my girl friend.

Trong ví dụ sinh hoạt trên, phần được viết chữ nghiêng được gọi là 1 trong những mệnh đề dục tình (relative clause). Mệnh đề này đứng sau “the woman” và thực hiện để xác định danh từ bỏ đó.


*
*
*
*
Bài tập giới từ vào mệnh đề quan hệ

16. The concert ____ I listened last weekend was boring.

A. Lớn that B. Lớn which C. About which D. For which

17. I like the village ____ I used khổng lồ live.

A. In that B. In where C. Which D. In which

18. The little girl ____ I borrowed this pen has gone.

A. At whom B. For whom C. To lớn whom D. From whom

19. The knife ____ we cut bread is very sharp.

A. With that B. Which C. With which D. That

20. The authority gathered those villagers ____ they explained the importance of forests.

A. Who B. Whom C. To lớn whom D. To that

Đáp án

1. A2. B3. A4. A5. C6. B7. D8. D9. D10. C
11. C12. C13. B14. B15. A16. B17. D18. D19. C20. C

Trên đây là tổng thể những kỹ năng về giới từ trong mệnh đề quan tiền hệ đã có được duhoctms.edu.vn tổng hợp với biên soạn. Hy vọng qua bài viết này, các bạn sẽ nắm được các trường hợp thực hiện giới từ vào mệnh đề quan hệ để làm tốt bài xích tập. Chúc các bạn học giỏi tiếng Anh.

PREPOSITON + RELATIVE PRONOUN (Giới tự + đại từ quan liêu hệ) khi đại từ quan hệ có tác dụng túc từ cho 1 giới từ, bọn họ có hai cách viết.


PREPOSITION + RELATIVE PRONOUN (Giới từ + đại từ quan tiền hệ)

Khi đại từ quan hệ làm túc từ cho 1 giới từ, họ có hai cách viết

a. Preposition + relative pronoun + clause (giới tự trước đại từ quan hệ)

e.g.: The painting at which you are looking is Picasso’s one.

(Bức tranh anh đang chú ý là tranh của Picasso.)

The man about whom you had talked with me came this morning.

(Người đàn ông anh đang nói với tôi đang đi vào sáng nay.)

b. Preposition after the verb (Giới trường đoản cú sau hễ từ.)

e.g.: The matter (which /that) you are anxious about is considered.

Xem thêm:

(Vấn đề anh băn khoăn lo lắng được xem xét.)

What’s the matter (which I that) you always think of"?

(Vấn đề bạn luôn nghĩ đến là gì?)

chuyenbentre.edu.vn


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.5 trên 24 phiếu
Bài tiếp theo
*


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI ứng dụng ĐỂ xem OFFLINE


*
*

Bài giải đang được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
sự việc em chạm chán phải là gì ?

Sai chính tả Giải nặng nề hiểu Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp chuyenbentre.edu.vn


gởi góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã áp dụng chuyenbentre.edu.vn. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cấp điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ cùng tên:


giữ hộ Hủy quăng quật
Liên hệ cơ chế
*

*
*

*
*

*

*

Đăng cam kết để nhận lời giải hay với tài liệu miễn phí

Cho phép chuyenbentre.edu.vn nhờ cất hộ các thông báo đến bạn để nhận thấy các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.