Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

giáo viên

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12
Bạn đang xem: Cách giải bài toán lớp 5 trong sách giáo khoa

*

Giải bài bác tập Toán 5I - Số thập phân
II - các phép tính cùng với số thập phân1. Phép cộng2. Phép trừ 3. Phép nhân 4. Phép phân chia

Với giải bài bác tập Toán lớp 5 tất cả giải sgk Toán lớp 5 và giải Vở bài xích tập Toán lớp 5 giỏi nhất, cụ thể cả năm không hề thiếu Số học và Hình học như là cuốn để học tốt Toán lớp 5 để giúp học sinh biết phương pháp làm bài tập Toán lớp 5. Tài liệu Toán lớp 5 bao gồm lý thuyết, bài bác tập ôn luyện theo tuần, bộ câu hỏi trắc nghiệm theo bài học và bộ đề thi Toán 5 giúp học viên ôn tập đạt điểm trên cao trong bài thi Toán 5.


Mục lục Giải bài tập Toán lớp 5

Giải bài tập Toán lớp 5 học tập kì 1

Chương 1: Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải toán tương quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị chức năng đo diện tích


*

Mục lục Giải bài tập SGK Toán lớp 5

Chương 1: Ôn tập và bổ sung cập nhật về phân số. Giải toán liên quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị đo diện tích


• Ôn tập: định nghĩa phân số • Ôn tập: đặc thù cơ phiên bản của phân số • Ôn tập: đối chiếu hai phân số • Ôn tập: so sánh hai phân số (tiếp theo) • Phân số thập phân • luyện tập trang 9 • Ôn tập: Phép cùng và phép trừ hai phân số • Ôn tập: Phép nhân với phép phân tách hai phân số • hỗn số • láo số (tiếp theo) • rèn luyện trang 14 • rèn luyện chung trang 15 phần 1 • rèn luyện chung trang 15 phần 2 • luyện tập chung trang 16 • Ôn tập về giải toán • Ôn tập và bổ sung cập nhật về giải toán • rèn luyện trang 19 • Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo) • rèn luyện trang 21 • rèn luyện chung trang 22 • Ôn tập: Bảng đơn vị chức năng đo độ nhiều năm • Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng • rèn luyện trang 24 • Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông • Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị chức năng đo diện tích s • luyện tập trang 28 • Héc-ta • rèn luyện trang 30 • luyện tập chung trang 31 phần 1 • rèn luyện chung trang 31 phần 2 • luyện tập chung trang 32

Chương 2: Số thập phân. Những phép tính với số thập phân


• khái niệm số thập phân • khái niệm số thập phân (tiếp theo) • sản phẩm của số thập phân. Đọc, viết số thập phân • luyện tập trang 38 • Số thập phân bằng nhau • đối chiếu hai số thập phân • rèn luyện trang 43 • luyện tập chung trang 43 • Viết những số đo độ dài dưới dạng số thập phân • rèn luyện trang 45 • Viết những số đo khối lượng dưới dạng số thập phân • Viết những số đo diện tích dưới dạng số thập phân • luyện tập chung trang 47 • luyện tập chung trang 48 phần 1 • luyện tập chung trang 48 phần 2
II - những phép tính cùng với số thập phân
• 1. Phép cùng • 2. Phép trừ • 3. Phép nhân • 4. Phép chia

Chương 3: Hình học


• Hình tam giác • diện tích s hình tam giác • luyện tập trang 88 • rèn luyện chung trang 89 - Phần 1 • luyện tập chung trang 89 - Phần 2 • Hình thang • diện tích s hình thang • luyện tập trang 94 • rèn luyện chung trang 95 • Hình tròn. Đường tròn • Chu vi hình tròn trụ • rèn luyện trang 99 • Diện tích hình tròn trụ • rèn luyện trang 100 • rèn luyện chung trang 100 • trình làng biểu vật dụng hình quạt • luyện tập về tính diện tích • rèn luyện về tính diện tích s (tiếp theo) • rèn luyện chung trang 106 • Hình vỏ hộp chữ nhật. Hình lập phương • diện tích xung quanh và mặc tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật • rèn luyện trang 110 • diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương • rèn luyện trang 112 • luyện tập chung trang 113 • Thể tích của một hình • Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối • Mét khối • rèn luyện trang 119 • Thể tích hình hộp chữ nhật • Thể tích hình lập phương • luyện tập chung trang 123 • rèn luyện chung trang 124 • ra mắt hình trụ. Trình làng hình mong • luyện tập chung trang 127 • rèn luyện chung trang 128

Chương 4: Số đo thời gian. Toán hoạt động đều


• Bảng đơn vị chức năng đo thời gian • cộng số đo thời hạn • Trừ số đo thời hạn • luyện tập trang 134 • Nhân số đo thời hạn với một số trong những • chia số đo thời gian cho một số trong những • luyện tập trang 137 • luyện tập chung trang 137
• tốc độ • rèn luyện trang 139 • Quãng mặt đường • luyện tập trang 141 • thời hạn • rèn luyện trang 143 • luyện tập chung trang 144 phần 1 • rèn luyện chung trang 144 phần 2 • rèn luyện chung trang 145
• Ôn tập về số tự nhiên và thoải mái • Ôn tập về phân số • Ôn tập về phân số (tiếp theo) • Ôn tập về số thập phân • Ôn tập về số thập phân (tiếp theo) • Ôn tập về đo độ dài và đo trọng lượng • Ôn tập về đo độ dài và đo trọng lượng (tiếp theo) • Ôn tập về đo diện tích • Ôn tập về đo thể tích • Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích (tiếp theo) • Ôn tập về đo thời hạn
• Phép cộng • Phép trừ • rèn luyện trang 160 • Phép nhân • rèn luyện trang 162 • Phép phân chia • rèn luyện trang 164 • luyện tập trang 165 • Ôn tập về những phép tính với số đo thời gian
• Ôn tập về tính chất chu vi, diện tích một vài hình • rèn luyện trang 167 • Ôn tập về tính chất diện tích, thể tích một vài hình • luyện tập trang 169 • luyện tập chung trang 169
• một số dạng toán đã học • luyện tập trang 171 phần 1 • luyện tập trang 171 phần 2 • luyện tập trang 172 • Ôn tập về biểu đồ gia dụng • luyện tập chung trang 175 • luyện tập chung trang 176 phần 1 • luyện tập chung trang 176 phần 2 • rèn luyện chung trang 177 • luyện tập chung trang 178 • luyện tập chung trang 179


Xem thêm: Hướng dẫn cách kiểm tra card âm thanh của máy tính tốt nhất hiện nay

Mục lục Giải bài tập SGK Toán lớp 5 theo chương •Chương 1: Ôn tập và bổ sung cập nhật về phân số. Giải toán liên quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị chức năng đo diện tích s •Chương 2: Số thập phân. Các phép tính với số thập phân •Chương 3: Hình học •Chương 4: Số đo thời gian. Toán vận động đều •Chương 5: Ôn tập