home /Kế toán lương và các khoản trích theo lương /Cách Hạch Toán Lương Và các Khoản Trích Theo Lương

 

Hạch toán lương và những khoản trích theo lương là công việc không hề dễ ợt đối cùng với kế toán. Vậy giải pháp hạch toán lương và những khoản trích theo lương như vậy nào? Hãy cùng kế toán Lê Ánh theo dõi trong nội dung bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: Cách hạch toán lương và các khoản trích theo lương

*

Hạch toán tiền lương là công việc vô cùng quan trọng, nhằm tránh không đúng sót khi hạch toán lương và những khoản trích theo lương, bạn đọc hãy liệt kê những tài khoản thực hiện để hạch toán lương như tiếp sau đây nhé.

1. Những tài khoản dùng làm hạch toán lương và những khoản trích theo lương

a. Thông tin tài khoản hạch toán lương - thông tin tài khoản 334

Tài khoản 334 làm phản ánh các khoản yêu cầu trả cho những người lao hễ và tình hình thanh toán những khoản buộc phải trả này.

Bên Nợ tài khoản 334 gồm:

Các khoản nên trả sẽ trả cho những người lao hễ như tiền lương, chi phí công, tiền thưởng và các khoản khác.

Các khoản nhưng mà doanh nghiệp vẫn khấu trừ vào chi phí lương, chi phí công của nhân viên.

Kết giao dịch chuyển tiền công mà người lao động chưa nhận được.

Bên tài năng khoản 334 gồm:

Tiền lương, chi phí công và các khoản khác bắt buộc trả cho người lao động.

Số dư bên bao gồm là những khoản còn cần trả fan lao hễ của doanh nghiệp.

b. Thông tin tài khoản hạch toán các khoản trích theo lương - tài khoản 338

Tài khoản 338 làm phản ánh tình trạng thanh toán của doanh nghiệp đối với các khoản buộc phải trả và phải nộp cho tổ chức xã hội cùng một trong những khoản đó là các khoản trích theo lương như kinh phí công đoàn, bảo đảm xã hội, bảo hiểm y tế, các khoản trích theo lương khác.

Bên Nợ thông tin tài khoản 338 gồm:

Các khoản KPCĐ, BHXH, BHYT.. Nên nộp cho cơ quan phải trả cho người lao động

Các khoản KPCĐ, BHXH, BHYT.. đề nghị trả cho người lao động

Bên có tài khoản 338 bao gồm:

Trích KPCĐ, BHXH, BHYT.. Tính vào chi phí sản xuất ghê doanh, khấu trừ vào lương của fan lao động

Các khoản KPCĐ, BHXH, BHYT.. được đơn vị nước cung cấp bù

Phản ánh giá chỉ trị gia tài thừa chờ xử lý

Các khoản bắt buộc trả khác

Số dư mặt nợ là số trả thừa, nộp thừa, vượt đưa ra chưa thanh toán.

Số dư bên bao gồm là số chi phí còn yêu cầu trả, bắt buộc nộp, giá chỉ trị gia tài thừa ngóng xử lý.

2. Phương pháp hạch toán lương và những khoản trích theo lương

a. Hạch toán tiền lương

Nợ TK 241 – kiến thiết cơ bạn dạng dở dang
Nợ TK 154, 642 (Theo TT 133)Nợ các TK 622, 623, 627, 641, 642Có TK 334 – bắt buộc trả fan lao cồn (3341, 3348).

b. Hạch toán những khoản bảo hiểm trích theo lương

Trích những khoản BHXH, BHYT, KPCĐ trừ vào ngân sách chi tiêu của doanh nghiệp:

Nợ TK 154, 241, 622, 623, 627, 641, 642 …: 23.5%Có TK 3383 – bảo đảm xã hội: 17.5%Có TK 3384 – bảo đảm y tế: 3%Có TK 3386 – bảo hiểm tự nguyện: 1%Có TK 3382 – KPCĐ: 2%

Trích khoản bảo hiểm trừ vào lương của nhân viên, kế toán tài chính ghi nhận:

Nợ TK 334 – đề nghị trả tín đồ lao động: 10,5%Có TK 3383 – BHXH: 8%Có TK 3384 – BHYT: 1,5%Có TK 3386 – BHTN: 1%

Khi công ty lớn nộp tiền bảo hiểm vào cơ sở nhà nước bao gồm thẩm quyền, kế toán ghi nhận:

Nợ TK 3383 – BHXH: Số tiền đang trích BHXH: 25%Nợ TK 3384 – BHYT : Số tiền sẽ trích BHYT: 4,5%Nợ TK 3386 (hoặc 3385 – theo Thông bốn 133) – BHTN: Số tiền đang trích BHTN: 2%Nợ TK 3382 – KPCĐ: Số chi phí đóng ngân sách đầu tư công đoàn: 2%

Có TK 1111, 1121: Tổng nên nộp 34%

Hạch toán thuế TNCN bắt buộc nộp

Khi công ty trừ số thuế TNCN cần nộp vào lương của fan lao động thì kế toán tài chính ghi:

Nợ TK 334 – nên trả fan lao cồn là toàn bô thuế TNCN khấu trừ
Có TK 3335 – Thuế thu nhập cá thể là số thuế TNCN khấu trừ

Khi doanh nghiệp nộp tiền thuế TNCN, kế toán tài chính ghi:

Nợ TK 3335 – Thuế TNCN: số thuế TNCN sẽ nộp
Có TK 111, 112: số thuế TNCN đã nộp

c. Hạch toán túi tiền lương hoặc nhân viên cấp dưới ứng trước chi phí lương

Trường hợp 1: khi doanh nghiệp giao dịch tiền lương hoặc ứng trước chi phí lương cho tất cả những người lao động, kế toán tài chính ghi:

Nợ TK 334 – cần trả tín đồ lao hễ là số tiền vẫn trả bạn lao động
Có TK 111, 112 là số tiền sẽ trả tín đồ lao động

Trường hòa hợp 2: Nếu công ty trả lương cho những người lao bởi hàng hóa, sản phẩm:

Nợ TK 334 – cần trả bạn lao hễ (3341, 3348)Có TK 3331 – Thuế GTGT đề xuất nộp (33311)Có TK 5118 – lợi nhuận khác (Giá bán chưa tồn tại thuế GTGT).

hoặc:

Nợ TK 334 – nên trả người lao động (3341, 3348)Có TK 5118 – doanh thu khác (Giá thanh toán).

Trường vừa lòng 3: Nếu doanh nghiệp trả lương cho những người lao bởi quỹ khen thưởng, kế toán ghi:

Nợ TK 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi
Có TK 334 – đề xuất trả tín đồ lao động.

Khi xuất quỹ bỏ ra tiền thưởng, kế toán tài chính ghi:

Nợ TK 334 – đề nghị trả bạn lao động.Có những TK 111, 112, . . .

d. Hạch toán bảo hiểm xã hội buộc phải trả cho nhân viên

Hạch toán BHXH bao gồm tiền ốm đau, bầu sản nên trả nhân viên, kế toán tài chính viên ghi:

Nợ TK 338 – bắt buộc trả, yêu cầu nộp khác
Có TK 334 – đề xuất trả tín đồ lao động.

Khi nhận thấy tiền của ban ngành BHXH trả đến doanh nghiệp, kế toán tài chính viên ghi:

Nợ TK 111, 112: Khoản nhận về từ cơ quan BHXHCó TK 338 – đề xuất trả, đề xuất nộp khác

Khi trả tiền chính sách BHXH cho nhân viên cấp dưới kế toán viên ghi:

Nợ TK 334 – phải trả fan lao động
Có TK 111, 112

3. Lấy ví dụ như hạch toán lương và các khoản trích theo lương

*

Tháng 9/2020, công ty Kế toán Lê Ánh có tình hình chi lương nhân viên phần tử quản lý như sau:

Lương cơ bản: 30.000.000đ

Phụ cấp trọng trách và chức vụ: 5.000.000đ

Có bỏ ra tạm ứng lương cho nhân viên cấp dưới bằng chi phí mặt: 10.000.000đ

Có gây ra thuế TNCN cần nộp: 530.000đ

Công ty nộp chi phí BHXH, BHYT, BHTN với KPCĐ bằng tiền gửi ngân hàng và thanh toán giao dịch tiền lương cho nhân viên bằng chi phí mặt. 

Nhân viên thừa hưởng chế độ tí hon đau và nhận BHXH vào tháng số chi phí là 800.000đ.

Cách hạch toán chi phí lương và những khoản trích theo lương như sau:

Tính lương nhân viên bộ phận quản lý:

Tổng lương = 30.000.000đ + 5.000.000đ = 35.000.000đ

Nợ TK 642: 35.000.000

Có TK 334: 35.000.000

Tính những khoản trích theo lương:

Tính vào ngân sách chi tiêu công ty:

BHXH = 17.5% x 35.000.000đ = 6.125.000đ

BHYT = 3% x 35.000.000đ = 1.050.000đ

BHTN = 1% x 35.000.000đ = 350.000đ

KPCĐ = 2% x 35.000.000đ = 700.000đ

Tổng tiền bảo hành công ty đóng góp = 8.225.000đ

Nợ TK 6421: 8.225.000

Có TK 3383: 6.125.000

Có TK 3384: 1.050.000

Có TK 3386: 350.000

Có TK 3382: 700.000

Trừ vào lương nhân viên:

BHXH = 8% x 35.000.000đ = 2.800.000đ

BHYT = 1,5% x 35.000.000đ = 525.000đ

BHTN = 1% x 35.000.000đ = 350.000đ

Tổng tiền bảo hành nhân viên bắt buộc đóng = 3.675.000đ

Nợ TK 334: 3.675.000

có TK 3383: 2.800.000

tất cả TK 3384: 525.000

gồm TK 3386: 350.000

Chi trợ thì ứng lương cho nhân viên cấp dưới bằng chi phí mặt:

Nợ TK 334: 10.000.000

bao gồm TK 111: 10.000.000

Phát sinh thuế TNCN buộc phải nộp trừ vào lương nhân viên:

Nợ TK 334: 530.000

Có TK 3335: 530.000

Công ty đóng góp tiền bảo hiểm và KPCĐ bằng tiền nhờ cất hộ ngân hàng:

BHXH = 6.125.000đ + 2.800.000đ = 8.925.000đ

BHYT = 1.050.000đ + 525.000đ = 1.575.000đ

BHTN = 350.000đ + 350.000đ = 700.000đ

KPCĐ = 700.000đ

Tổng tiền bảo hành và KPCĐ = 11.900.000đ

Nợ TK 3383: 11.475.000

Nợ TK 3384: 1.575.000

Nợ TK 3386: 700.000

Nợ TK 3382: 700.000

tất cả TK 112: 11.900.000

Công ty giao dịch thanh toán tiền lương cho nhân viên cấp dưới bằng chi phí mặt:

Tiền thực phẩm trả = Tổng lương - Tiền bảo đảm - Thuế TNCN - nhất thời ứng lương

= 35.000.000đ – 3.675.000đ – 530.000đ – 10.000.000đ =20.795.000đ

Nợ TK 334: 20.795.000

tất cả TK 112: 20.795.000

Tính chi phí chế độ bé đau cho nhân viên:

Nợ TK 3383: 800.000

gồm TK 334: 800.000

Nhận được tiền từ Cơ quan bảo hiểm xã hội gửi về tài khoản công ty: 

Nợ TK 112: 800.000

tất cả TK 3383: 800.000

Công ty giao dịch thanh toán tiền chế độ tí hon đau cho nhân viên cấp dưới bằng tiền mặt:

Nợ TK 334: 800.000

tất cả TK 111: 800.000

Như vậy, nội dung bài viết trên đã giúp đỡ bạn đọc nạm được biện pháp hạch toán lương và những khoản trích theo lương. Hi vọng những thông tin trên góp ích cho bạn hạch toán lương một cách hối hả và thiết yếu xác.

Hàng tháng, doanh nghiệp đề nghị tính và trả lương cho tất cả những người lao động. Hạch toán tiền lương và những khoản trích theo lương thực tế là một quá trình cực kỳ đặc biệt quan trọng và cũng rất nhạy cảm vì nó liên quan trực tiếp đến sự gắn kết giữa doanh nghiệp và bạn lao động.


*
*


3.3. Hạch toán ngân sách chi tiêu lương (hoặc nhân viên ứng trước tiền lương):

Khi doanh nghiệp giao dịch tiền lương hoặc ứng trước chi phí lương cho những người lao động, kế toán ghi nhận:

Nợ TK 334 – đề nghị trả tín đồ lao động: Số tiền sẽ trả tín đồ lao động

Có TK 111, 112: Số tiền đang trả tín đồ lao động

Nếu doanh nghiệp trả lương cho những người lao bởi hàng hóa, sản phẩm:

Nợ TK 334 – bắt buộc trả tín đồ lao hễ (3341, 3348)

Có TK 3331 – Thuế GTGT đề xuất nộp (33311)

Có TK 5118 – doanh thu khác (Giá bán chưa tồn tại thuế GTGT).

hoặc:

Nợ TK 334 – đề nghị trả bạn lao đụng (3341, 3348)

Có TK 5118 – doanh thu khác (Giá thanh toán)

Nếu công ty trả lương cho người lao bởi quỹ khen thưởng, kế toán tài chính ghi nhận::

Nợ TK 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi

Có TK 334 – bắt buộc trả fan lao động

Khi xuất quỹ chi tiền thưởng, kế toán ghi nhận:

Nợ TK 334 – buộc phải trả tín đồ lao động

Có những TK 111, 112, . . .

3.4. Hạch toán bảo hiểm xã hội (ốm đau, thai sản, tai nạn,. . .) buộc phải trả cho nhân viên

Hạch toán BHXH – Hạch toán tiền gầy đau bầu sản buộc phải trả nhân viên, kế toán tài chính viên ghi nhận:

Nợ TK 338 – phải trả, đề xuất nộp khác

Có TK 334 – đề nghị trả bạn lao động.

Khi nhận ra tiền của ban ngành BHXH trả mang đến doanh nghiệp, kế toán viên ghi nhận:

Nợ TK 111, 112: Khoản nhấn về từ ban ngành BHXH

Có TK 338 – nên trả, cần nộp khác

Khi trả tiền chính sách BHXH cho nhân viên (thai sản, bé đau, tai nạn thương tâm …), kế toán viên ghi nhận:

Nợ TK 334 – nên trả tín đồ lao động

Có TK 111, 112

4. Bài bác tập kế toán tài chính tiền lương và các khoản trích theo lương

Tại công ty A áp dụng chế độ kế toán theo thông bốn 200, vào thời điểm tháng 6/2021 có các tài liệu sau. (Đơn vị tính: Đồng):

4.1. Số dư đầu tháng của những TK:

TK 334: 16.000.000 đ
TK 338 (chi tiết 3383): một triệu đ

4.2. Tình trạng phát sinh vào tháng:

1. Giữa tháng 6, kế toán tài chính viên rút tiền gửi bank về quỹ tiền khía cạnh là 85.000.000 cùng chi tổng thể số tiền khía cạnh này để trả không còn lương nợ thời điểm đầu tháng và ứng lương đợt 1 đến nhân viên.

2. Cuối tháng phòng nhân sự nhờ cất hộ bảng tính lương phải giao dịch cho các bộ phận như sau:

Bộ phận thẳng sản xuất: 20.000.000 đ
Bộ phận con gián tiếp phục vụ cho sản xuất: 15.000.000 đ
Bộ phận bán hàng: 20.000.000 đ
Bộ phận QLDN: 40.000.000 đ

3. Trích những khoản theo lương theo quy định.

4. Chuyển khoản qua ngân hàng để thanh toán hết những khoản trích theo lương.

5. Nhân viên cấp dưới B tạm thời ứng tiền sống năm trước, số tiền đã tạm ứng là 5.000.000, vẫn quá hạn thanh toán tạm ứng phải phòng kế toán tài chính khấu trừ vào lương của nhân viên cấp dưới B.

6. đưa ra tiền mặt giao dịch thanh toán hết tiền lương còn lại cho công nhân viên.

Xem thêm: Cách cài đặt máy in canon 2900 khong can dia, hướng dẫn cài đặt máy in canon 2900

4.3. Yêu thương cầu bài tập:

Định khoản các nghiệp vụ trên và phản ánh vào TK 334

Lưu ý: Các xác suất trích BHXH sử dụng trong lấy ví dụ là các xác suất trích rước theo năm 2021, từ 2022 đang có xác suất trích mới (xem chi tiết tại mục 3.2) 

4.4. Chỉ dẫn thực hiện:

Bước 1:

Rút chi phí gửi bank về nhập quỹ tiền mặt

Nợ TK 111: 85.000.000 đ

Có TK 112: 85.000.000 đ

Chi tiền mặt để trả tiền lương nợ thời điểm đầu tháng và ứng lương đợt 1 mang lại nhân viên

Nợ TK 111: 85.000.000 đ

Có TK 334: 85.000.000 đ

Bước 2:

Cuối mon ghi dấn tiền lương cho những bộ phận:

Nợ TK 622: 20.000.000 đ

Nợ TK 627: 15.000.000 đ

Nợ TK 641: 35.000.000 đ

Nợ TK 642: 40.000.000 đ

Có TK 334: 110.000.000 đ

Bước 3:

Ghi nhận những khoản trích lương theo lý lẽ vào các giá cả của doanh nghiệp:

Nợ TK 622: 4.700.000 đ

Nợ TK 627: 3.525.000 đ

Nợ TK 641: 8.225.000 đ

Nợ TK 642: 9.400.000 đ

Có TK 3383: 19.250.000 đ

Có TK 3384: 3.300.000 đ

Có TK 3386: 1.100.000 đ

Có TK 3382: 2.200.000 đ

Ghi nhận các khoản trích theo lương vào lương của NLĐ:

Nợ TK 334: 11.550.000 đ

Có TK 3383: 8.800.000 đ

Có TK 3384: 1.650.000 đ

Có TK 3386 (hoặc 3385 – theo Thông tứ 133): 1.100.000 đ

Bước 4:

Chuyển khoản nhằm trả những khoản trích theo lương:

Nợ TK 3382: 2.200.000 đ

Nợ TK 3383: 28.050.000 đ

Nợ TK 3384: 4.950.000 đ

Nợ TK 3386: 2.200.000 đ

Có TK 112: 37.400.000 đ

Bước 5:

Trừ lương nhân viên A phần tạm ứng tháng trước chưa triển khai xong trả:

Nợ TK 334(A): 2.000.000 đ

Có TK 141: 2.000.000 đ

Bước 6:

Chi chi phí mặt giao dịch thanh toán hết tiền lương còn sót lại cho công nhân viên:

Nợ TK 111: 98.450.000 đ

Có TK 334: 98.450.000 đ


Để giúp giải phóng nhân lực, bớt thiểu khối lượng các bước cho fan làm kế toán không chỉ với riêng kế toán tài chính tiền lương ngoại giả với toàn bộ các phần hành, chuyenbentre.edu.vn sẽ phát triển phần mềm kế toán tài chính online chuyenbentre.edu.vn chuyenbentre.edu.vn với công dụng vượt trội:

Tự cồn hạch toán từ Hóa đơn, Bảng kê ngân hàng… tiết kiệm tối đa thời hạn nhập liệu.Đầy đủ những phần hành công nợ, tiền lương, nghiệp vụ kho…Tự hễ tổng hợp báo cáo thuế, report tài chính, auto đối chiếu phát hiện sai sót.Kết nối: Tổng viên thuế, khối hệ thống quản trị nhân sự, buôn bán hàng, Ngân hàng, Hóa 1-1 điện tử, Chữ cam kết số, ứng dụng bán hàng… chế tạo ra thành hệ sinh thái xử lý tài liệu nhanh, nhân tiện lợi
Truy cập thao tác mọi lúc gần như nơi qua Internet, xử lý bài toán làm việc tại nhà khi tất cả dịch.

Tham khảo thực hiện thử 15 ngày miễn phí bản demo ứng dụng kế toán online chuyenbentre.edu.vn chuyenbentre.edu.vn để gấp đôi kết quả công tác kế toán – tài bao gồm trong công ty lớn và thỏa mãn nhu cầu các xu hướng làm việc mới!