Chi mức giá trả trước là 1 trong khoản ngân sách đã phát sinh cơ mà doanh nghiệp vẫn sử dụng để sở hữ tài sản, phương tiện dụng cụ,… và sử dụng trong một thời hạn dài phải không đủ đk để tính hết vào giá cả sản xuất hay marketing trong một kỳ của doanh nghiệp. Dịp này, kế toán doanh nghiệp cần triển khai phân bổ giá cả trả trước.

Bạn đang xem: Cách phân bổ chi phí trả trước trên misa


*

3. Phương pháp hạch toán phân bổ chi tiêu trả trước

3.1 Hạch toán túi tiền trả trước, phân chia dần vào túi tiền SXKD những kỳ

Nợ TK 242 – chi tiêu trả trước

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có TK 111/112/153/331/334/338/…

Định kỳ kế toán tài chính ghi nhận cây bút toán phân bổ chi tiêu trả trước vào giá cả SXKD:

Nợ TK 623/627/635/641/642

Có TK 242 – ngân sách trả trước.

3.2 Hạch toán chi phí trả trước khi doanh nghiệp trả trước tiền thuê nhà, thuê TSCĐ theo cách làm thuê vận động và phục vụ chuyển động kinh doanh cho nhiều kỳ: 

Nợ TK 242 – chi phí trả trước

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có TK 111/112,…

3.3 Hạch toán ngân sách trả trước khi doanh nghiệp download công cụ, dụng cụ, vỏ hộp luân chuyển, đồ dùng cho thuê tương quan đến chuyển động sản xuất, sale trong các kỳ:

Khi xuất ra để áp dụng hoặc đến thuê:

Nợ TK 242 – chi phí trả trước

Có TK 153 – Công cụ, dụng cụ.

Định kỳ kế toán tài chính doanh nghiệp tiến hành bút toán phân bổ giá trị công cụ, dụng cụ, vỏ hộp luân chuyển, vật dụng cho thuê đã xuất kho theo tiêu thức phù hợp lý. Bút toán ghi nhận: 

Nợ TK 623/627/641/642,…

Có TK 242 – giá thành trả trước.

3.4 Hạch toán túi tiền trả trước so với trường hợp chi phí sửa chữa TSCĐ phát sinh lớn, doanh nghiệp lớn không thực hiện trích trước chi phí sửa trị TSCĐ, yêu cầu phân bổ chi phí vào những kỳ kế toán.

Kết chuyển ngân sách chi tiêu sửa chữa trị TSCĐ vào tài khoản chi tiêu trả trước:

Nợ TK 242 – túi tiền trả trước.

Có TK 241 – XDCB dở dang.

Định kỳ, kế toán doanh nghiệp tính cùng phân bổ giá cả sửa chữa TSCĐ vào ngân sách sản xuất, marketing trong kỳ:

Nợ TK 623/627/641/642,…

Có TK 242 – ngân sách trả trước.

3.5 Hạch toán chi phí trả trước so với trường hợp doanh nghiệp trả trước lãi chi phí vay cho mặt cho vay:

Khi trả trước lãi chi phí vay:

Nợ TK 242 – chi tiêu trả trước

Có TK 111/112.

Định kỳ, khi kế toán thực hiện phân chia lãi tiền vay theo số buộc phải trả từng kỳ vào chi phí tài chủ yếu hoặc vốn hoá tính vào giá bán trị gia sản dở dang:

Nợ TK 635 – túi tiền tài chính (chi tầm giá đi vay ghi vào chi tiêu SXKD vào kỳ)

Nợ TK 241 – XDCB dở dang (nếu ngân sách chi tiêu đi vay mượn được vốn hoá vào giá trị tài sản đầu tư chi tiêu xây dựng dở dang)

Nợ TK 627 – giá thành sản xuất chung (nếu ngân sách đi vay mượn được vốn hoá vào giá chỉ trị tài sản sản xuất dở dang)

Có TK 242 – ngân sách trả trước.

Hiện nay, các phần mềm như phần mềm kế toán online MISA AMIS giúp kế toán tiêu giảm tối đa các sai sót khi tiến hành các nhiệm vụ kế toán tuyệt nhất là hầu như nghiệp vụ phức tạp như phân bổ giá cả trả trước, giúp kế toán viên tiết kiệm thời gian và sức lực một cách công dụng so cùng với việc triển khai các thao tác bằng tay như trước đây. 

Phần mềm kế toán online MISA AMIS gồm tính năng tự động phân bổ chi tiêu trả trước, giúp kế toán doanh nghiệp lớn quản lý auto các chi phí trả trước được phân bổ mang lại nhiều kỳ, mang lại nhiều sự tiện lợi.

*

Đăng ký học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
Hướng dẫn phương pháp hạch toán túi tiền trả trước - thông tin tài khoản 242, hạch toán ngân sách thuê nhà, văn phòng, TSCĐ trả trước, ngân sách lãi vay trả trước, cơ chế dụng chũm dùng trong nhiều kỳ kế toán, giá thành sửa trị Tài sản thắt chặt và cố định ...

1. Thông tin tài khoản 242 - ngân sách trả trước

a) tài khoản này dùng để làm phản ánh các giá thành thực tế vẫn phát sinh cơ mà có liên quan đến kết quả chuyển động SXKD của khá nhiều kỳ kế toán và việc kết chuyển những khoản chi phí này vào giá cả SXKD của những kỳ kế toán tài chính sau.

b) những nội dung được phản chiếu là giá thành trả trước, gồm:

- chi tiêu trả trước về thuê cửa hàng hạ tầng, thuê hoạt động TSCĐ (quyền thực hiện đất, nhà xưởng, kho bãi, văn phòng có tác dụng việc, siêu thị và TSCĐ khác) phục vụ cho sản xuất, kinh doanh nhiều kỳ kế toán.

- chi tiêu thành lập doanh nghiệp, túi tiền đào tạo, quảng cáo gây ra trong tiến độ trước hoạt động có giá chỉ trị bự được phân bổ theo lý lẽ của quy định hiện hành;

- chi phí mua bảo đảm (bảo hiểm cháy, nổ, bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ phương tiện đi lại vận tải, bảo đảm thân xe, bảo hiểm tài sản,...) và các loại lệ tổn phí mà doanh nghiệp sở hữu và trả một lần cho nhiều kỳ kế toán;

- Công cụ, dụng cụ, bao bì luân chuyển, vật dụng cho thuê tương quan đến hoạt động kinh doanh trong vô số nhiều kỳ kế toán;

- Lãi tiền vay trả trước cho nhiều kỳ kế toán;

- giá cả sửa trị TSCĐ tạo ra một lần có giá trị mập doanh nghiệp không tiến hành trích trước chi phí sửa chữa to TSCĐ phân chia theo công cụ của pháp luật hiện hành;

- chi tiêu nghiên cứu giúp và chi phí cho tiến trình triển khai không được tiêu chuẩn ghi thừa nhận là TSCĐ vô hình nếu được phân bổ dần theo hiện tượng của pháp luật hiện hành;

- các khoản chi tiêu trả trước khác giao hàng cho vận động kinh doanh của nhiều kỳ kế toán.

c) việc tính và phân bổ ngân sách trả trước vào chi tiêu SXKD từng kỳ kế toán phải địa thế căn cứ vào tính chất, mức độ từng loại túi tiền để lựa chọn phương thức và tiêu thức vừa lòng lý.

- Kế toán đề nghị theo dõi cụ thể từng khoản giá thành trả trước theo từng kỳ hạn trả trước vẫn phát sinh, đã phân bổ vào các đối tượng người sử dụng chịu ngân sách chi tiêu của từng kỳ kế toán và số còn sót lại chưa phân chia vào chi phí.

đ) Đối với những khoản chi tiêu trả trước bằng ngoại tệ, trường đúng theo tại thời điểm lập report có bởi chứng chắc chắn về vấn đề người buôn bán không thể hỗ trợ hàng hóa, dịch vụ thương mại và doanh nghiệp sẽ chắc chắn nhận lại những khoản trả trước bởi ngoại tệ thì được xem như là các khoản mục chi phí tệ có gốc ngoại tệ với phải review lại theo tỷ giá chuyển khoản trung bình của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp tiếp tục có thanh toán tại thời gian báo cáo.

- Việc xác minh tỷ giá chuyển tiền trung bình và giải pháp xử lý chênh lệch tỷ giá bán do đánh giá lại ngân sách trả trước là khoản mục chi phí tệ gồm gốc ngoại tệ được triển khai theo hình thức sau: Cách hạch toán chênh lệch tỷ giá

Sơ thiết bị chữ T hạch toán thông tin tài khoản 242

*

2. Kết cấu cùng nội dung thông tin tài khoản 242.

Bên Nợ

Bên Có

-Các khoản ngân sách chi tiêu trả trước tạo nên trong kỳ.

-Các khoản túi tiền trả trước sẽ tính vào túi tiền SXKD trong kỳ.

Số dư mặt Nợ:Các khoản giá cả trả trước chưa tính vào giá cả sản xuất, marketing trong kỳ.

3.Cách hạch toán chi phí trả trước một số trong những nghiệp vụ:

a) lúc phát sinh những khoản giá cả trả trước phải phân bổ dần vào giá cả SXKD của đa số kỳ, ghi:

Nợ TK 242 - chi tiêu trả trước

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có các TK 111, 112, 153, 331, 334, 338,...

Định kỳ thực hiện phân bổ chi phí trả trước vào giá thành SXKD, ghi:

Nợ các TK 154, 635, 642

tất cả TK 242 - chi tiêu trả trước.

b) khi trả trước tiền mướn TSCĐ, thuê cơ sở hạ tầng theo cách thức thuê hoạt động và phục vụ vận động kinh doanh cho nhiều kỳ, ghi:

Nợ TK 242 - ngân sách chi tiêu trả trước

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có những TK 111, 112,...

- nếu như thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ, túi tiền trả trước bao hàm cả thuế GTGT.

c) Đối với công cụ, dụng cụ, vỏ hộp luân chuyển, đồ dùng cho thuê tương quan đến chuyển động sản xuất, sale trong những kỳ, khi xuất dùng, mang đến thuê, ghi:

- khi xuất cần sử dụng hoặc mang lại thuê, ghi:

Nợ TK 242 - túi tiền trả trước

gồm TK 153 - Công cụ, dụng cụ.

- Định kỳ tiến hành phân bổ giá trị công cụ, dụng cụ, bao bì luân chuyển, vật dụng cho thuê đã xuất kho theo tiêu thức hòa hợp lý. Căn cứ để xác định mức ngân sách phải phân bổ mỗi kỳ hoàn toàn có thể là thời gian sử dụng hoặc khối lượng sản phẩm, thương mại dịch vụ mà công cụ, dụng cụ, bao bì luân chuyển, đồ dùng cho thuê thâm nhập vào hoạt động sản xuất, marketing trong từng kỳ kế toán. Lúc phân bổ, ghi:

Nợ những TK 154, 642,...

gồm TK 242 - giá thành trả trước.

d) trường hợp doanh nghiệp trả trước lãi tiền vay cho mặt cho vay:

- khi trả trước lãi tiền vay, ghi:

Nợ TK 242 - ngân sách trả trước

Có các TK 111, 112.

- Định kỳ, khi phân chia lãi tiền vay theo số đề xuất trả từng kỳ vào ngân sách tài bao gồm hoặc vốn hoá tính vào giá chỉ trị gia sản dở dang, ghi:

Nợ TK 635 - giá thành tài bao gồm (chi mức giá đi vay ghi vào túi tiền SXKD trong kỳ)

Nợ TK 241 - XDCB dở dang (nếu giá thành đi vay mượn được vốn hoá vào cực hiếm tài sản đầu tư xây dựng dở dang)

Nợ TK 154 - giá cả sản xuất marketing dở dang (nếu ngân sách đi vay mượn được vốn hoá vào giá chỉ trị gia tài sản xuất dở dang)

gồm TK 242 - ngân sách chi tiêu trả trước.

đ) trường hợp ngân sách sửa chữa trị TSCĐ phát sinh lớn, doanh nghiệp không triển khai trích trước túi tiền sửa chữa trị TSCĐ, đề nghị phân bổ ngân sách vào các kỳ kế toán, khi các bước sửa trị hoàn thành:

- Kết chuyển giá cả sửa chữa trị TSCĐ vào tài khoản chi tiêu trả trước, ghi:

Nợ TK 242 - ngân sách trả trước.

bao gồm TK 241 - XDCB dở dang (2413).

- Định kỳ, tính và phân bổ ngân sách chi tiêu sửa trị TSCĐ vào chi phí sản xuất, marketing trong kỳ, ghi:

Nợ những TK 154, 642,...

gồm TK 242 - ngân sách trả trước.

e) trường hợp download TSCĐ và bất động đậy sản đầu tư chi tiêu theo cách làm trả chậm, trả góp:

- lúc mua TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình hoặc mua bất tỉnh sản đầu tư theo cách tiến hành trả chậm, trả dần và đem đến sử dụng ngay mang đến SXKD, hoặc để nắm giữ chờ đội giá hoặc dịch vụ thuê mướn hoạt động, ghi:

Nợ những TK 211, 217 (nguyên giá bán - ghi theo giá download trả tiền ngay)

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Nợ TK 242 - túi tiền trả trước (phần lãi trả chậm là số chênh lệch giữa Tổng số tiền phải thanh toán trừ (-) Giá mua trả tiền ngay trừ (-) Thuế GTGT (nếu có))

có TK 331 - yêu cầu trả cho những người bán (tổng giá bán thanh toán).

- Định kỳ, giao dịch thanh toán tiền cho những người bán, kế toán tài chính ghi:

Nợ TK 331 - buộc phải trả cho tất cả những người bán

Có những TK 111, 112 (số buộc phải trả định kỳ bao hàm cả giá nơi bắt đầu và lãi trả chậm, trả góp phải trả định kỳ).

Xem thêm: Giải chi tiết đề thi đại học môn hóa 2015, đáp án và lời giải chi tiết

- Định kỳ, tính vào chi tiêu theo số lãi trả chậm, trả dần dần phải trả, ghi:

Nợ TK 635 - ngân sách chi tiêu tài chính

bao gồm TK 242 - ngân sách trả trước.

Chúc các bạn thành công! kế toán Thiên Ưng thường xuyên khai giảng các lớp học thực hành thực tế kế toán thực tế: dạy lập report tài chính, quyết toán thuế trực tiếp trên giấy tờ thực tế