Hiện nay nhiều bạn đọc có thể sẽ vướng mắc về những biểu mẫu, chẳng hạn như mẫu đề nghị tạm ứng. Để nắm rõ hơn về vấn đề này, mời bạn đọc theo dõi bài viết về Tổng Hợp chủng loại Giấy Đề Nghị tạm thời Ứng mới Nhất cùng với ACC:

*

Tổng Hợp mẫu mã Giấy Đề Nghị tạm thời Ứng new Nhất


1. Chủng loại giấy ý kiến đề xuất tạm ứng theo Thông tứ 200/2014/TT-BTC2. Mẫu mã giấy ý kiến đề nghị tạm ứng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

1. Mẫu giấy đề nghị tạm ứng theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

1.1 Đối tượng áp dụng

– mẫu mã giấy kiến nghị tạm ứng mới nhất là chủng loại số 03 – TT ban hành kèm theo Thông bốn 200/2014/TT-BTC, được vận dụng đối với:

+ các doanh nghiệp thuộc phần nhiều lĩnh vực, hồ hết thành phần tởm tế.

Bạn đang xem: Cách viết giấy đề nghị tạm ứng

+ những doanh nghiệp vừa và bé dại đang triển khai kế toán theo cơ chế kế toán áp dụng cho bạn vừa và bé dại được vận dụng quy định của Thông bốn 200/2014/TT-BTC để kế toán phù hợp với điểm lưu ý kinh doanh với yêu cầu làm chủ của mình.

1.2 mẫu mã giấy ý kiến đề xuất tạm ứng (Mẫu số 03 – TT và mẫu mã số 04 – TT)


GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG

Ngày ….. Tháng ….. Năm ……

Số : …………………

Kính gửi:………………………………………………………………………………………………………………………..

Tên tôi là:………………………………………………………………………………………………………………………..

Đề nghị đến tạm ứng số tiền:…………………………….(Viết bởi chữ)…………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Lý vì tạm ứng:…………………………………………………………………………………………………………………

Thời hạn thanh toán:…………………………………………………………………………………………………………

Giám đốc Kế toán trưởng Phụ trách bộ phận Người kiến nghị tạm ứng
(Ký, bọn họ tên)(Ký, bọn họ tên)(Ký, bọn họ tên)(Ký, chúng ta tên)

Đơn vị:………………Mẫu số 04 – TT
Bộ phận:……………(Ban hành theo Thông tư số: …/2014/TT-BTC
 ngày …/…/2014 của BTC)

GIẤY THANH TOÁN TIỀN TẠM ỨNG

Ngày …..tháng …..năm ……. Số:…………….

Nợ:……………

:……………

– Họ cùng tên bạn thanh toán:………………………………………………………………………

– phần tử (hoặc địa chỉ):…………………………………………………………………………….

– Số tiền tạm bợ ứng được giao dịch theo bảng dưới đây:

Diễn giảiSố tiền
A1
I . Số tiền tạm bợ ứng
1. Số lâm thời ứng các kỳ trước chưa bỏ ra hết………………………….
2. Số lâm thời ứng kỳ này:………………………….
– Phiếu bỏ ra số ………….ngày ………………………………….
– Phiếu chi số ………….ngày ………………………………….
………………………….
II . Số tiền sẽ chi………………………….
1. Bệnh từ số ………..ngày………..………………………….
2. …………………………….
III . Chênh lệch………………………….
1. Số lâm thời ứng chi không không còn ( I – II )………………………….
2. đưa ra quá số trợ thì ứng ( II – I )………………………….

Giám đốcKế toán trưởng Kế toán thanh toánNgười đề xuất

thanh toán

(Ký, chúng ta tên)(Ký, chúng ta tên)(Ký, chúng ta tên)(Ký, họ tên)

1.3 cách ghi

+ Góc trên bên trái của Giấy ý kiến đề nghị tạm ứng ghi rõ tên 1-1 vị, tên bộ phận. Giấy đề nghị tạm ứng do bạn xin trợ thời ứng viết 1 liên và ghi rõ gửi chủ tịch doanh nghiệp (Người xét phê duyệt tạm ứng).

+ bạn xin trợ thì ứng buộc phải ghi rõ bọn họ tên, solo vị, phần tử và số tiền xin tạm ứng (Viết ngay số và bởi chữ).

+ tại sao tạm ứng ghi rõ mục đích sử dụng tiền nhất thời ứng như: Tiền công tác làm việc phí, cài đặt văn phòng phẩm, tiếp khách …

+ Thời hạn thanh toán: Ghi rõ ngày, tháng trả lại số tiền sẽ tạm ứng.

Giấy ý kiến đề xuất tạm ứng được chuyển mang đến kế toán trưởng cẩn thận và ghi chủ ý đề nghị chủ tịch duyệt chi. Căn cứ quyết định của giám đốc, kế toán tài chính lập phiếu chi kèm theo giấy đề xuất tạm ứng và chuyển đến thủ quỹ làm giấy tờ thủ tục xuất quỹ.

2. Chủng loại giấy đề xuất tạm ứng theo Thông tứ 133/2016/TT-BTC

2.1 Đối tượng áp dụng

Mẫu giấy kiến nghị tạm ứng mới nhất là chủng loại số 03 – TT ban hành kèm theo Thông tư 133/2016/TT-BTC, được vận dụng đối với:

+ những doanh nghiệp nhỏ và vừa (bao có cả công ty lớn siêu nhỏ) thuộc hồ hết lĩnh vực, rất nhiều thành phần kinh tế tài chính theo qui định của điều khoản về cung cấp doanh nghiệp bé dại và vừa trừ doanh nghiệp lớn Nhà nước, doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ, công ty đại chúng theo luật của pháp luật về triệu chứng khoán, những hợp tác xã, liên hiệp bắt tay hợp tác xã theo cách thức tại Luật hợp tác ký kết xã.

+ Doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa thuộc nghành nghề đặc thù như năng lượng điện lực, dầu khí, bảo hiểm, kinh doanh thị trường chứng khoán … vẫn được cỗ Tài chính ban hành hoặc đồng ý áp dụng cơ chế kế toán sệt thù.

2.2 mẫu mã giấy ý kiến đề nghị tạm ứng

Đơn vị: …………………

Ngày…. Tháng…. Năm….

Số: ……………..

Kính gửi:……………………………………………………………………………………………………………

Tên tôi là:…………………………………………………………………………………………………………..

Bộ phận (hoặc Địa chỉ):…………………………………………………………………………………………

Đề nghị đến tạm ứng số tiền:…………………… (Viết bởi chữ)……………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

Lý vì tạm ứng:…………………………………………………………………………………………………….

Thời hạn thanh toán:…………………………………………………………………………………………….

Giám đốc(Ký, bọn họ tên)Kế toán trưởng(Ký, bọn họ tên)Phụ trách bộ phận(Ký, chúng ta tên)Người ý kiến đề nghị tạm ứng(Ký, họ tên)

2.3 giải pháp ghi

+ Góc trên bên trái của Giấy kiến nghị tạm ứng ghi rõ tên đối chọi vị, tên cỗ phận. Giấy đề nghị tạm ứng do bạn xin tạm bợ ứng viết 1 liên với ghi rõ gửi giám đốc doanh nghiệp (Người xét chú ý tạm ứng).

+ tín đồ xin lâm thời ứng phải ghi rõ chúng ta tên, solo vị, thành phần và số tiền xin lâm thời ứng (Viết thông qua số và bởi chữ).

+ tại sao tạm ứng ghi rõ mục tiêu sử dụng tiền tạm thời ứng như: Tiền công tác phí, sở hữu văn chống phẩm, tiếp khách …

+ Thời hạn thanh toán: Ghi rõ ngày, tháng hoàn lại số tiền sẽ tạm ứng.

3. Mua mẫu giấy đề xuất tạm ứng nghỉ ngơi đâu?

Bạn đọc hoàn toàn có thể tải các biểu mẫu mã này trên đây:

Mẫu giấy ý kiến đề nghị tạm ứng theo Thông tư 200

Mẫu giấy đề xuất tạm ứng theo Thông tư 133

Trên đây là toàn bộ nội dung giới thiệu của ACC về Tổng Hợp mẫu mã Giấy Đề Nghị trợ thì Ứng new Nhất gửi mang đến quý độc giả để tham khảo. Trong vượt trình khám phá nếu như quý độc giả còn thắc mắc cần giải đáp, quý các bạn đọc vui mừng truy cập trang web: https: accgroup.vn sẽ được trao đổi, phía dẫn cầm cố thể.

Tôi ý muốn làm đề nghị tạm ứng nhưng chần chờ mẫu giấy đề nghị tạm ứng và bí quyết ghi giấy ý kiến đề nghị tạm ứng như thế nào? – câu hỏi của anh Minh Khoa (Đà Nẵng)


*
Mục lục bài bác viết

Mẫu giấy ý kiến đề xuất tạm ứng tiên tiến nhất và bí quyết ghi

1. Mẫu giấy kiến nghị tạm ứng theo Thông bốn 200 và giải pháp ghi giấy đề xuất tạm ứng

- mẫu giấy kiến nghị tạm ứng mới nhất là chủng loại số 03 – TT phát hành kèm theo Thông tứ 200/2014/TT-BTC, được vận dụng đối với:

+ những doanh nghiệp thuộc phần đông lĩnh vực, mọi thành phần tởm tế.

+ những doanh nghiệp vừa và bé dại đang triển khai kế toán theo chế độ kế toán áp dụng cho khách hàng vừa và nhỏ tuổi được áp dụng quy định của Thông tư 200/2014/TT-BTC để kế toán tương xứng với điểm lưu ý kinh doanh với yêu cầu quản lý của mình.

Mẫu giấy ý kiến đề nghị tạm ứng theo Thông tư 200

- mục tiêu giấy ý kiến đề xuất tạm ứng: Giấy đề xuất tạm ứng là căn cứ để xét chăm nom tạm ứng, làm thủ tục lập phiếu chi và xuất quỹ mang lại tạm ứng.

- nhiệm vụ ghi, bí quyết ghi giấy kiến nghị tạm ứng:

+ Góc trên phía bên trái của Giấy đề nghị tạm ứng ghi rõ tên 1-1 vị, tên cỗ phận. Giấy kiến nghị tạm ứng do fan xin tạm bợ ứng viết 1 liên và ghi rõ gửi người đứng đầu doanh nghiệp (Người xét coi ngó tạm ứng).

+ tín đồ xin lâm thời ứng nên ghi rõ bọn họ tên, 1-1 vị, bộ phận và số chi phí xin tạm thời ứng (Viết thông qua số và bằng chữ).

+ vì sao tạm ứng ghi rõ mục đích sử dụng tiền trợ thời ứng như: Tiền công tác làm việc phí, download văn phòng phẩm, tiếp khách hàng ...

+ Thời hạn thanh toán: Ghi rõ ngày, tháng hoàn trả số tiền sẽ tạm ứng.

Giấy đề xuất tạm ứng được chuyển đến kế toán trưởng xem xét và ghi chủ ý đề nghị người đứng đầu duyệt chi. Căn cứ đưa ra quyết định của giám đốc, kế toán lập phiếu chi kèm theo giấy ý kiến đề nghị tạm ứng và chuyển cho thủ quỹ làm thủ tục xuất quỹ.

2. Chủng loại giấy đề xuất tạm ứng theo Thông bốn 133 và cách ghi giấy đề xuất tạm ứng

- mẫu giấy ý kiến đề nghị tạm ứng tiên tiến nhất là mẫu số 03 – TT phát hành kèm theo Thông bốn 133/2016/TT-BTC, được vận dụng đối với:

+ các doanh nghiệp nhỏ dại và vừa (bao tất cả cả doanh nghiệp siêu nhỏ) thuộc đều lĩnh vực, phần lớn thành phần kinh tế theo điều khoản của lao lý về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trừ doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp vì chưng Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ, doanh nghiệp đại bọn chúng theo công cụ của lao lý về hội chứng khoán, những hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo cơ chế tại Luật hợp tác ký kết xã.

+ Doanh nghiệp gồm quy mô nhỏ dại và vừa thuộc nghành nghề dịch vụ đặc thù như điện lực, dầu khí, bảo hiểm, kinh doanh chứng khoán ... Vẫn được bộ Tài chính ban hành hoặc chấp thuận áp dụng chính sách kế toán quánh thù.

Mẫu giấy kiến nghị tạm ứng theo Thông tứ 133

- mục tiêu giấy ý kiến đề xuất tạm ứng: Giấy kiến nghị tạm ứng là căn cứ để xét ưng chuẩn tạm ứng, làm giấy tờ thủ tục lập phiếu bỏ ra và xuất quỹ cho tạm ứng.

- trách nhiệm ghi, bí quyết ghi giấy ý kiến đề xuất tạm ứng:

+ Góc trên phía trái của Giấy đề xuất tạm ứng ghi rõ tên 1-1 vị, tên bộ phận. Giấy đề xuất tạm ứng do bạn xin trợ thì ứng viết 1 liên với ghi rõ gửi người đứng đầu doanh nghiệp (Người xét ưng chuẩn tạm ứng).

+ fan xin trợ thời ứng đề xuất ghi rõ chúng ta tên, đối chọi vị, bộ phận và số chi phí xin tạm bợ ứng (Viết ngay số và bằng chữ).

+ nguyên nhân tạm ứng ghi rõ mục đích sử dụng tiền trợ thời ứng như: Tiền công tác phí, download văn chống phẩm, tiếp khách ...

+ Thời hạn thanh toán: Ghi rõ ngày, tháng trả lại số tiền đang tạm ứng.

Xem thêm: Các chủ đề trong email là gì, những điều cần biết khi viết một lá thư điện tử

Giấy ý kiến đề nghị tạm ứng được chuyển cho kế toán trưởng để ý và ghi ý kiến đề nghị người đứng đầu duyệt chi. Căn cứ quyết định của giám đốc, kế toán tài chính lập phiếu đưa ra kèm theo giấy đề nghị tạm ứng cùng chuyển mang đến thủ quỹ làm thủ tục xuất quỹ.

Diễm My


Nội dung nêu bên trên là phần giải đáp, hỗ trợ tư vấn của chúng tôi dành cho quý khách của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu khách hàng còn vướng mắc, vui miệng gửi về thư điện tử info