Cho phép vạc hành các hóa đối kháng điện tử vẫn được lập bên trên chương trình, bao gồm: Hóa đơn bán sản phẩm trong nước, Hóa solo bán hàng đại lý bán đúng giá, Giảm giá hàng bán, Trả lại hàng mua, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển hàng hóa nội bộ, phiếu xuất kho gửi bán hàng đại lý.

Bạn đang xem: Cách xuất hóa đơn điện tử trên phần mềm misa

2. Coi phim hướng dẫn

Tải phim phía dẫn: Tại phía trên (Xem hướng dẫn tải phim)

3. Khuyên bảo trên phần mềm

Kế toán hoàn toàn có thể phát hành hóa solo điện tử theo 1 trong các 2 cách:

Phát hành từng hóa đối chọi điện tử
Có thể thực hiện phát hành hóa solo điện tử theo một trong 3 cách:Cách 1: Phát hành hóa solo điện tử bên trên phân hệ Hóa 1-1 điện tử
1. Vào phân hệ Hóa đơn điện tử.

2. Chọn tab Hóa đối chọi điện tử.

3. Chọn mục Chưa phát hành (hoặc Phát hành lỗi): chương trình lấy lên danh sách các hóa 1-1 điện tử (là hóa solo có ký hiệu cuối cùng là “E”. Ví dụ: AB/17E) chưa thực hiện phát hành hóa 1-1 điện tử hoặc kiến tạo bị lỗi.4. Thiết lập điều kiện tìm kiếm hóa solo điện tử cần phát hành.

5. Nhấn Lấy dữ liệu.

6. Chọn hóa 1-1 trên danh sách, sau đó nhấn Phát hành HĐ năng lượng điện tử.

7. Cấp cho số hóa đơn: Kế toán tùy chỉnh thiết lập các thông tin Mẫu số HĐ, ký kết hiệu HĐ, Ngày hóa đối chọi muốn phát hành.

*

Lưu ý: Với những hóa solo đã được lập và cung cấp số bên trên phiên phiên bản R36 về bên trước, khi tăng cấp lên phiên bạn dạng mới, thì chương trình sẽ hiển thị mẫu số HĐ, ký kết hiệu HĐ tương ứng của hóa solo và không cho phép sửa những thông tin này.

8. Tích lựa chọn Gửi hóa solo cho khách hàng: nếu còn muốn chương trình tự động gửi tin tức về hóa đơn điện tử cho quý khách ngay sau khi thực hiện chức năng phát hành hóa đối chọi điện tử.

Tên người nhận và Email:Nếu hóa đơn được xuất từ đề nghị xuất hóa 1-1 thì mang tên bạn nhận hóa đối kháng và e-mail người thừa nhận trên ý kiến đề nghị xuất hóa đơn.

Lưu ý: Trường hợp muốn gửi thông tin hóa solo điện tử mang lại cùng lúc nhiều địa chỉ email thì nhập các địa chỉ email này và mục Email và cách nhau bởi dấu “;

Có thể xem trước nội dung hóa đối chọi trước khi phát hành bằng cách nhấn Xem hóa đơn.

*

9. Dìm Phát hành HĐ.

Lưu ý:

Để tiến hành phát hành hóa đối kháng thì ngày hóa đối chọi phải lớn hơn ngày bước đầu sử dụng (Theo quy định, sau 2 ngày kể từ khi thông báophát hành hóa đơn, nếu không có phản hồi của phòng ban Thuế thì doanh nghiệp lớn được phép sử dụng hóa đơn theo thông báo phát hành).

Trường hợp áp dụng chữ ký kết số e
Sign
với lần ký kết số thứ nhất chương trình yêu mong nhập mã xác xắn ký số:

Nếu tích chọn “Ghi lưu giữ mã xác thực (mã pin) mang đến lần sau”: chỉ cần nhập mã xác thực ở lần cam kết số đầu tiên
Nếu không tích chọn: công tác sẽ yêu cầu nhập mã xác thực mỗi lần thực hiện ký sốTrường hợp áp dụng chữ cam kết số HSM: kiểm soát lại thông tin ký số với nhấn Đồng ý.

Trường hợp thực hiện USB Token: Lựa chọn chứng thư số trên USB Token và nhấn OK, lịch trình đồng thời cung cấp số hóa đối kháng và tạo hóa đối chọi điện tử.

Cách 2: Phát hành hóa đối chọi điện tử ngay sau khi lập kết thúc hóa đối chọi trên các phân hệ Bán hàng/Kho/Mua hàng
Ví dụ: sau thời điểm lập chứng từ bán hàng kèm hóa solo (loại hóa solo điện tử), Kế toán có thể thực hiện phát hành hóa đối chọi điện tử bằng cách:

1. Nhấn Phát hành HĐ điện tử.

*

Lưu ý: Để xây dựng hóa đơn điện tử trên giấy Bán sản phẩm xuất khẩu, cần tích lựa chọn XK vào khu phi thuế quan và các TH được xem như XK

*

2. Thực hiện các bước phát hành hóa đối kháng điện tử tương tự như cách 1.

Cách 3: kiến tạo hóa đối kháng điện tử trên danh sách Xuất hóa đơn
1. Vào phân hệ Bán hàng.

2. Lựa chọn tab Xuất hóa đơn.

3. Thiết lập điều kiện tìm kiếm hóa solo điện tử cần phát hành.

4. Nhấn Lấy dữ liệu.

5. Lựa chọn hóa đối chọi trên danh sách, tiếp nối nhấn Phát hành HĐ điện tử.

6. Thực hiện các bước phát hành hóa đối kháng điện tử tương tự như cách 1.

Phát hành hàng loạt hóa đơn điện tử
Có thể thực hiện phát hành hàng loạt hóa đơn điện tử theo 1 trong 2 cách:

Cách 1: phát hàng 1 loạt hóa solo điện tử trên phân hệ Hóa 1-1 điện tử
1. Vào phân hệ Hóa đối kháng điện tử.

2. Chọn tab Hóa đối chọi điện tử.

3. Nhấn vào chức năng Phát hành HĐ năng lượng điện tử mặt hàng loạt.

4. Tùy chỉnh thiết lập điều kiện kiếm tìm kiếm các hóa đơn cần phát hành, tiếp đến nhấn Lấy dữ liệu. Chương trình sẽ rước lên các hóa đối chọi đã cấp cho số hóa đơn và chưa cung cấp số hóa đơn

*

5. Tích chọn những hóa đối chọi cần phát hành, sau đó nhấn Tiếp theo.

*

6. Cấp cho số hóa đơn: Kế toán thiết lập các thông tin Mẫu số HĐ, ký hiệu HĐ, Ngày hóa solo cho từng hóa đơn. Sau đó, nhấn Cấp số hóa đơn.

*

Lưu ý:

Với các hóa đối kháng đã được lập và cấp cho số trên phiên phiên bản R36 quay trở lại trước, khi upgrade lên phiên bạn dạng mới, thì chương trình sẽ hiển thị mẫu mã số HĐ, ký hiệu HĐ tương xứng của hóa đối kháng và không có thể chấp nhận được sửa các thông tin này.Kế toán hoàn toàn có thể khai báo nhanh những thông tin chủng loại số HĐ, cam kết hiệu HĐ, Ngày hóa đơn bằng phương pháp chọn dòng hóa đơn, nhấn chuột nên và chọn tác dụng Sao chép dữ liệu cho các dòng dưới.

*

7. Dấn Tiếp theo.

8. Tích lựa chọn hóa đơn nếu như muốn chương trình tự động gửi tin tức về hóa solo điện tử cho người tiêu dùng ngay sau thời điểm thực hiện chức năng phát hành hóa 1-1 điện tử. Bao gồm thể chuyển đổi các thông tin tên fan nhận, e-mail người dấn (nếu cần).

*

Lưu ý: Trường hợp muốn gửi thông tin hóa solo điện tử mang đến cùng lúc nhiều địa chỉ e-mail thì nhập các địa chỉ thư điện tử này và cột Email người nhận và cách nhau bởi dấu “;

Có thể xem trước nội dung các hóa đối chọi trước khi phát hành bằng cách nhấn Xem hóa giao dịch loạt.

*

9. Nhấn Thực hiện.

Lưu ý:

Để tiến hành phát hành hóa đơn thì ngày hóa đối chọi phải lớn hơn ngày bắt đầu sử dụng (Theo quy định, sau 2 ngày kể từ thời điểm thông báo thành lập hóa đơn, nếu không có phản hồi của cơ quan Thuế thì doanh nghiệp lớn được phép sử dụng hóa đơn theo thông tin phát hành).

Trường hợp áp dụng chữ ký số e
Sign
với lần cam kết số trước tiên chương trình yêu cầu nhập mã bảo đảm ký số:

Nếu tích chọn “Ghi nhớ mã chính xác (mã pin) mang đến lần sau” lịch trình sẽ yêu cầu nhập mã đúng đắn mỗi lần thực hiện ký số
Nếu ko tích chọn: chỉ việc nhập mã chính xác ở lần cam kết số đầu tiênTrường hợp sử dụng chữ ký số HSM: đánh giá lại thông tin ký số cùng nhấn Đồng ý.

Trường hợp áp dụng USB Token: Lựa chọn chứng từ số trên USB Token và nhấn OK, lịch trình đồng thời cấp cho số hóa đối kháng và tạo hóa đối chọi điện tử.

Cách 2: vạc hành 1 loạt hóa 1-1 điện tử trên danh sách Xuất hóa đơn
1. Vào phân hệ Bán hàng.2. Chọn tab Xuất hóa đơn.3. Nhấn Phát hành HĐ năng lượng điện tử sản phẩm loạt.

4. Thực hiện các bước phát hành hóa solo điện tử hàng loạt tương tự như cách 1.

4. Lưu ý

Sau khi xây dừng hóa solo điện tử thành công, công tác sẽ tự động hóa cập nhật trạng thái phát hành của hóa solo điện tử bên trên danh sách thành Đã phát hành.

Thay vày tốn thời gian như hóa đơn giấy, hóa đơn điện tử có thể chấp nhận được lập hóa đối chọi điện tửxuất hóa đơn điện tử đầy đủ lúc phần đa nơi qua mobile, website, desktop. Điển hình trên ứng dụng hóa đơn điện tử MISA me
Invoice – ứng dụng được phần đông Doanh nghiệp sử dụng nhất hiện nay.

Hóa solo điện tử này có tương đối nhiều ưu điểm mạnh so cùng với các phần mềm hóa 1-1 điện tử khác:

Khởi tạo, thiết kế và tra cứu vớt hóa đối kháng điện tử phần đa lúc, đầy đủ nơi qua mobile, website, desktop.Kết nối rộng 60 phần mềm kế toán, chào bán hàng, quản ngại trị thịnh hành giúp tiết kiệm ngân sách hơn 80% thời gian nhập liệu.Theo dõi hạn nợ và giao dịch thanh toán hóa đơn trực đường ngay trên mobile.Đáp ứng tương đối đầy đủ mẫu hóa đơn theo yêu cầu quản trị của người sử dụng và thông tin theo qui định của ban ngành Thuế.…

*
*
*
*

Phần mềm hóa 1-1 điện tử MISA me
Invoice của người tiêu dùng Cổ Phần MISA được Tổng cục Thuế khuyến khích doanh nghiệp sử dụng, đáp ứng đủ nghiệp vụ hóa đơn theo đúng Nghị định 119/2018/NĐ-CP, Thông tứ 32/2011/TT-BTC, Thông tư 39/2014/TT-BTC… với sẵn sàng đáp ứng Thông tư 68/2019/TT-BTC.

Xem thêm: Cách đăng ký tin nhắn nội mạng viettel sim tomato, gói cước tomato viettel có gì đặc biệt

Đặc biệt, MISA me
Invoice có thể chấp nhận được lập hóa đơn và ký kết số điện tử sản xuất hóa 1-1 mọi lúc gần như nơi qua mobile, website, desktop. Quan sát và theo dõi hạn nợ, thanh toán giao dịch hóa 1-1 trực tuyến đường ngay bên trên mobile trải qua cổng giao dịch thanh toán VNPay.

Đồng hành cùng cục Thuế, bỏ ra Cục Thuế trong lộ trình đổi khác hóa đối chọi điện tử MISA – Đơn vị cung cấp hóa đối kháng điện tử bậc nhất hiện nay cung cấp Doanh nghiệp như sau:

Đổi hóa đối kháng giấy lấy hóa solo điện tử Miễn 5 loại phí lên tới 5 TRIỆU:Miễn 100% tầm giá thuê bao hàng năm
Miễn 100% phí thiết kế mẫu hóa solo cơ bản
MIỄN 100% phí tích hợp với các ứng dụng kế toán, bán hàng, cai quản trị khác nhau
MIỄN 100% phí tứ vấn giấy tờ thủ tục đăng ký thực hiện HĐĐT với cơ sở ThuếMIỄN 100% giá thành lưu trữ, tra cứu vãn hóa đối chọi 10 năm