Chú chuẩn chỉnh Đề là một trong những thần chú nổi tiếng trong Phật giáo. Dưới đấy là câu thần chú Phật Mẫu chuẩn chỉnh Đề tiếng Việt cùng tiếng Phạn.

Bạn đang xem: Chú chuẩn đề tieng viet

Thần chú Phật Mẫu chuẩn chỉnh Đề là một thần chú lừng danh trong Phật giáo. Thần chú hoàn toàn có thể giúp khai mở trí tuệ chén Nhã với giúp fan niệm chạm chán nhiều thuận lợi trong mọi nghành của cuộc sống.

Chuẩn Đề, Phạn ngữ là Cundì, Cunïdïhi (चुन्दी), dịch tức là Năng hành, Thành thực hay Thanh tịnh. Năng hành nghĩa là người thương tát có thệ nguyện rộng lớn, trí óc sâu xa, vừa đủ mọi năng lượng để làm bất cứ việc gì rồi cũng đều mang về sự lợi ích cho chúng sinh. Thành thực bao gồm nghĩa ý trung nhân tát có công suất vi diệu, từ nơi pháp siêu hạng quán ra pháp Giả, khiến chứng đắc cảnh giới Niết bàn, bạt trừ hồ hết vọng huyễn sinh tử. Tịnh tâm nghĩa là người tình tát đã bệnh đắc được bạn dạng tâm, khéo an trụ trong tự tánh thanh tịnh.

Chuẩn Đề hotline đủ là Thất Câu bỏ ra Phật Mẫu chuẩn Đề. Theo “Nhị khóa hiệp giải” thì Câu bỏ ra nghĩa là trăm ức, Thất câu đưa ra là bảy trăm ức, Phật chủng loại là mẹ sinh ra chư Phật. Thương hiệu Thất Câu chi Phật Mẫu chuẩn chỉnh Đề tất cả nghĩa thời vượt khứ đã bao gồm bảy trăm ức nhân tình tát vì chưng tu pháp môn chuẩn Đề tam muội mà hội chứng quả Vô thượng người tình đề và chúng sinh đời sau ao ước thành tựu Phật trái cũng buộc phải nương theo pháp môn này để tu hành.


“Khể thủ quy y đánh tất đếÐầu diện đảnh lễ Thất câu chi
Ngã kim xưng tán Ðại chuẩn chỉnh Ðề
Duy nguyện từ bi thùy gia hộ”

Đây là tứ câu kệ của tiên tổ Long thọ tán thán đảnh lễ Phật Mẫu.

Thần Chú chuẩn chỉnh Đề giờ đồng hồ Việt

Nam mô tát đa nẩm tam miệu tam tình nhân đề,Câu bỏ ra nẩm,Đát điệt tha,Án chiết lệ, công ty lệ, chuẩn chỉnh Ðề,Ta bà ha.


Thần Chú chuẩn chỉnh Đề giờ đồng hồ Phạn

Namaḥ saptānām
Samyaksambuddha
Koṭīnām TadyathāOṃ cale cule cundī svāhā

Lợi ích khi tụng niệm thần chú Phật Mẫu chuẩn chỉnh Đề

Đức Phật yêu thích Ca cũng giảng giải về tính năng của bài toán tụng bài chú chuẩn chỉnh Đề. Bài xích chú được hiểu gắn với kĩ năng thanh tịnh, nâng đỡ trong tự nhiên và liên quan nghiêm ngặt đến bài toán giải thoát cho bạn dạng thân:

“Nếu tất cả tỳ khưu, tỳ khưu ni, ưu bà tắc, ưu bà di như thế nào thọ trì gọi tụng thần chú này mãn 80 vạn biến thì những tội ngũ vô con gián đã tạo nên từ vô lượng kiếp đến nay hết thảy phần đông được tiêu diệt. Sanh ra ở đâu cũng gặp gỡ chư Phật và tình nhân Tát, đời sống tư sanh tùy ý đầy đủ, đời đời kiếp kiếp thường được xuất gia, trì đủ luật nghi tịnh giới của nhân tình Tát, thường sanh nhơn thiên, không đọa ác thú, thường xuyên được chư thiên thủ hộ. Trường hợp có những người dân tại gia nam chị em thường trì tụng, thì bên kẻ ấy không có khổ não tai ương, bịnh khổ. Ra thao tác làm việc gì hồ hết được khô hanh thông, tâm sự lời gì những được tín thọ.

Nếu tụng thần chú này mãn 10 vạn đổi mới trong mộng mị thấy được chư Phật, bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác từ bỏ thấy trong mồm mửa ra đồ gia dụng đen. Nếu tất cả ngũ nghịch tội thì ko được thấy những hảo mộng như vậy. đề nghị tụng mãn 70 vạn đổi mới thì sẽ được thấy đông đảo tướng như trước cho đến mộng thấy mửa ra sắc đẹp trắng như sữa, cơm, vân vân thời phải ghi nhận người đó tội diệt, được tướng thanh tịnh”.

Mỗi hành giả trên bước đường tu phải đặt trọn vẹn ý thức và tâm thành kính lễ, trì niệm thần chú chuẩn Đề để cầu người tình tát gia hộ, ngõ hầu vượt ra khỏi chướng duyên, ma nghiệp là điều không thể không có trong các thời khóa công trạng tu niệm từng ngày của mỗi người phật tử.

Tâm hướng Phật/St!


Chuẩn Đề Phật Mẫu
Lợi ích tụng chú chuẩn chỉnh Đề
Phật Mẫu chuẩn chỉnh Đề thần chú
Thần chú chuẩn chỉnh Đề
Share0

Chú chuẩn Đề có công năng, trừ ta ma, nên người ta gọi là Thần Chú chuẩn Đề, hay hotline Phật Mẫu chuẩn chỉnh Đề do Thầy ưa thích Trí bay trì tụng 7 trở nên Theo chuẩn Đề Đà la ni tởm (Cundī Dhāraṇī Sūtra).

Chú chuẩn Đề tiếng Phạn được ghi như sau:

Namaḥ saptānāṃ samyaksaṃbuddha koṭīnāṃ tadyathā oṃ cale cule cunde svāhā

*
*

Chú chuẩn Đề tiếng Việt dễ dàng Đọc

Khể thủ quy y sơn tất đế. Đầu diện đảnh lễ Thất câu chi. Ngã kim xưng tán Đại chuẩn Đề. Duy nguyện trường đoản cú bi thùy gia hộ. Nam mô tát nhiều nẫm, tam miệu tam bồ đề Câu bỏ ra nẫm, đát khử tha. Án, chiết lệ chủ lệ chuẩn chỉnh Đề ta bà ha.

(Lặp lại 7 lần đủ 7 biến, xem thêm cách Thầy thích hợp Trì Thoát gọi chú ở đoạn clip bên dưới)

Xem với nghe video Thầy say mê Trí Thoát phát âm Chú chuẩn chỉnh Đề 7 biến

Thầy đam mê Trì thoát tụng vô cùng hay. Mỗi hành trả trên cách đường tu nên đặt trọn vẹn lòng tin và tâm tôn kính lễ, trì niệm thần chú chuẩn Đề để cầu nhân tình tát gia hộ, ngõ hầu vượt ra khỏi chướng duyên, ma nghiệp là điều luôn luôn phải có trong các thời khóa công sức tu niệm từng ngày của mỗi người phật tử.

Ý nghĩa Chú chuẩn chỉnh Đề bạn phải biết

Chú chuẩn chỉnh Đề bao gồm 4 câu kệ của Ngài Long Thọ người tình Tát: “Khể thủ quy y đánh tất đế, Đầu diện đảnh lễ Thất câu chi, xẻ kim xưng tán Đại chuẩn Đề, Duy nguyện trường đoản cú bi thùy gia hộ”. Nghĩa là: Cúi đầu qui kỉnh pháp viên thành, đảnh lễ đủ bảy trăm ức Phật tôi nay xưng tán Đức chuẩn chỉnh Đề, nhờ lượng tự bi thường ủng hộ.

Bài tụng bên trên đây: Câu đầu nói là quy y về Pháp bảo, câu đồ vật hai nói về Phật bảo, câu lắp thêm ba nói tới quy y Tăng bảo, câu thứ bốn là nói mình xin nhờ vào ơn Tam bảo gia hộ.

Chữ “TÔ TẤT ĐẾ” nguyên giờ đồng hồ phạn là “Susidhi”. Hán dịch là Diệu thắng lợi nghĩa là 1 pháp có năng lượng thành tựu được không còn thảy sự lý và thắng lợi đặng không còn thảy trung tâm nguyện của chúng sanh vô cùng mầu nhiệm.

Chữ “CÂU CHI” nguyên giờ đồng hồ phạn là “Koti”. Hán dịch là bách ức, tức là trăm ức, vì thế trên đây nói “Thất câu chi” có nghĩa là số bảy trăm ức vậy.

Chữ “CHUẨN ĐỀ” nguyên tiếng phạn là “Candi”. Hán dịch tất cả hai nghĩa:

1. Thi vi

Thi vi là lời ráng rộng trụ lý và cái trí khủng đoạn hoặc, đủ các cái nhơn hạnh thi vi.

2. Thành tựu

Thành tựu nghĩa là tùng địa điểm không mà hiện ra giả rồi thành tích đặng pháp tịch diệt.

Sỡ dĩ Chú này xưng rằng “Phật mẫu chuẩn Đề” là nói pháp là thầy với thiệt trí là bà mẹ của chư Phật, do đó bảy trăm ức Phật số đông dùng pháp “Chuẩn Đề tam muội” mà hội chứng đạo nhân tình Đề.

Xem thêm: Bộ Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 9 Chương 1 Đại Số 9 Chương 1: Căn Bậc Hai

Trong kinh chuẩn Đề nói rằng: khi Phật sinh sống vườn Kỳ Đà vì gồm tứ chứng bát bộ vi nhiễu đông đủ, Ngài nghĩ về thương những người chúng sanh sau đời mạt pháp này, tội dày phước mỏng, bắt buộc mới nhập “Chuẩn Đề định” mà lại thuyết chú: “Nam mô tát đa nẫm, tam miệu tam bồ đề, Câu bỏ ra nẫm, đát khử tha. Án, tách lệ nhà lệ chuẩn Đề ta bà ha.”

Sự linh ứng của Chú chuẩn Đề

Phật nói: “Nếu trì chú này mãn chín mươi vạn (900.000) thay đổi thì diệt trừ được tội thập ác, ngũ nghịch cùng tứ trọng, cho đến nhà nuốm tục chẳng luận gì tịnh uế hễ chí trọng điểm trì tụng, tức tăng đặng phước thọ, tiêu đặng tai bệnh. Lúc tụng mãn 49 ngày, thì Ngài chuẩn Đề người tình Tát khiến cho hai vị thánh mặt đường theo tín đồ ấy nhưng mà ủng hộ.

Nếu người dân có hoặc cầu trí tuệ, hoặc mong chống tai nạn, hoặc cầu pháp thần thông, hoặc mong đạo Chánh giác, thì chỉ y pháp lập đàn, tụng đầy đủ một trăm vàn (1.000.000) đổi thay thì đặng đi mọi mười phương Tịnh Độ, thờ cả chư Phật, nghe cả diệu pháp mà chứng quả bồ Đề.”