+ nội dung tiết 1: Tìm hiểu về tỉ lệ thức và các tính chất của tỉ lệ thức. Áp dụng làm bài tập.

Bạn đang xem: Dạy học theo chủ đề môn toán 7

+ văn bản tiết 2: khám phá về tính chất của dãy tỉ số bằng nhau. Áp dụng làm bài xích tập.

+ nội dung tiết 3: Bài tập vận dụng tính chất của tỉ lệ thức, tính chất của dãy tỉ số bằng nhau.

+ văn bản tiết 4: Bài tập vận dụng tính chất của tỉ lệ thức, tính chất của dãy tỉ số bằng nhau.

(Tùy vào điểm sáng từng lớp, giáo viên bao gồm thể cân đối thời lượng các tiết cho tương xứng để chấm dứt các văn bản trên)

STT

*
tên bài

Tiết

PPCT cũ

PPCT mới

1

9

Tỉ lệ thức

Chủ đề: Tỉ lệ thức

2

10

Luyện tập

3

11

Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

4

12

Luyện tập

2. Phương châm chủ đề:

a)Mục tiêu huyết 1:

- Học sinh hiểu rõ thế nào là tỉ lệ thức, nắm vững 2 tính chất của tỉ lệ thức.

- Nhận biết được tỉ lệ thức và các số hạng của tỉ lệ thức.

- áp dụng định nghĩa với các đặc thù để giải những bài toán liên quan.

- tích cực trong học tập tập, gồm ý thức vào nhóm.

b)Mục tiêu tiết 2:

- Học sinh nắm vững tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

- Có các kĩ năng vận dụng các tính chất này để giải các bài toán phân tách theo tỉ lệ

c)Mục tiêu huyết 3:

- Củng cố định nghĩa và nhì tính chất của tỉ lệ thức, tính chất của dãy tỉ số bằng nhau.

- Rèn luyện kĩ năng nhận dạng tỉ lệ thức, tìm số hạng chưa biết của tỉ lệ thức

lập ra các tỉ lệ thức từ đẳng thức tích, từ một tỉ lệ thức đến trước, áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau để tìm các số hạng trong tỉ lệ thức.

- cảnh giác trong thống kê giám sát và nghiêm túc trong học tập, tích cực và lành mạnh trong học tập tập.

d)Mục tiêu tiết 4:

- Củng cố các tính chất của tỉ lệ thức, dãy tỉ số bằng nhau.

- Rèn luyện kĩ năng nỗ lực tỉ số giữa các số hữu tỉ thành tỉ số giữa các số

nguyên.

- Tìm x vào tỉ lệ thức, giải bài toán về phân chia tỉ lệ.

- Kiểm tra 15 phút

- Thái độ làm bài nghiêm túc.

3. Phương tiện:

Máy chiếu.Phiếu học tập

4. Những nội dung thiết yếu của chủ đề theo tiết:

Tiết 1:

1.Định nghĩa (Tỉ lệ thức)

2. Tính chất

a) Tính chất 1

b) Tính chất 2

Tiết 2:

1. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

2. Chú ý

Tiết 3:I. Bài chữa

II. Luyện tập

Tiết 4: Luyện tập

BƯỚC 2:Biên biên soạn câu hỏi/bài tập:

* soạn câu hỏi/ bài xích tập theo hướng:

- Xây dựng, khẳng định và biểu đạt 4 mức độ yêu cầu (nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao)

- Mỗi các loại câu hỏi/ bài tập áp dụng để kiểm tra, review năng lực và phẩm chấtnàocủa học viên trong dạy dỗ học.

* cầm cố thể:

Tiết 1:

TT

Câu hỏi/ bài bác tập

Mức độ

Năng lực, phẩm chất

1

So sánh hai tỉ số sau: với

Vận dụng

Giải quyết vấn đề.

2

Thế như thế nào là tỉ lệ thức?

Thông hiểu

Trình bày quan điểm

3

còn được viết ntn?

Thông hiểu

Trình bày quan lại điểm

4

Làm ?1

Vận dụng

Phân tích, giải thích

5

Bài tập

a) cho tỉ số . Hãy viết một tỉ số nữa để nhì tỉ số này lập thành một tỉ lệ thức. Có thể viết từng nào tỉ số như vậy?

b) mang lại vd về tỉ lệ thức

c) đến . Tìm x?

Thông hiểu

Thông hiểu

Vận dụng

Giải quyết vấn đề.

6

Hãy so sánh: 18 . 36 và 27 . 24

Thông hiểu

Phân tích, giải thích

7

? Nhận xét

Thông hiểu

Nhận xét, tấn công giá.

8

Từ đó có dự kiến gì ?

Thông hiểu

Trình bày quan tiền điểm.

9

Làm?2

Vận dụng

So sánh, nhấn xét, kết luận.

10

? Nêu tính chất 1

Thông hiểu

Thuyết trình

11

Ngược lại từ ad = bc có thể suy ra tỉ lệ thức = hay không?

Vận dụng

Dự đoán

12

Làm?3

Vận dụng

Phân tích, giải thích

13

Lấy ví dụ

Thông hiểu

Nhớ được loài kiến thức

14

Làm bài 44 (SGK - T26)?

Vận dụng

Kĩ năng gắng tỉ số giữa các số hữ tỉ bằng tỉ số giữa các số nguyên

15

Làm bài 46a (SGK - T26)

Vận dụng

Kĩ năng tìm x vào tỉ lệ thức

16

Làm bài 47a (SGK - T26)

Vận dụng

Kĩ năng lập các tỉ lệ thức

Tiết 2:

TT

Câu hỏi/ bài tập

Mức độ

Năng lực, phẩm chất

1

Làm ?1

Cho tỉ lệ thức

*

So sánh các tỉ số và với các tỉ số đã cho

Thông hiểu

Rút gọn, so sánh.

3

Từ = có thể suy ra =hay không?

Thông hiểu

So sánh, thừa nhận xét.

4

Làm ?2

Bài toán yêu ước gì?

Gọi số học sinh lớp 7A. 7B, 7C là a, b, c ta được dãy tỉ số nào?

Vận dụng thấp

Phân tích

Giải quyết vấn đề.

5

* Củng cố:

Nêu tính chất của dãy tỉ số bằng nhau?

Thông hiểu

Nhớ được kiến thức

6

Bài 54 (SGK - T30)

? khi đã biết dữ kiện như đề bài phải làm ntn?

? Dùng tính chất nào để xuất hiện

x + y

Tính x, y?

Vận dụng

Phân tích

Kĩ năng áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

7

Làm bài 55

? Nêu cách làm

Vận dụng

Phân tích

Giải quyết vấn đề.

8

Làm bài 57

? Bài toán mang đến gì? yêu cầu làm gì?

Vận dụng

Phân tích

Tư duy logic

Kĩ năng giải bài toán có lời văn trải qua lập tỉ lệ thức và áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

Tiết 3:

TT

Câu hỏi/ bài bác tập

Mức độ

Năng lực, phẩm chất

1

Chữa bài bác 45 (SGK - T26 )

Thông hiểu

Kĩ năng gắng tỉ số giữa các hữu tỉ bằng tỉ số giữa các số nguyên, so sánh.

2

Chữa bài bác 46b (SGK - T26 )

Vận dụng

Kĩ năng tìm x trong tỉ lệ thức

3

Bài 49 (SGK - T26)

Nêu cách làm bài này?

? Chỉ rõ ngoại tỉ, trung tỉ vào các tỉ lệ thức lập được

Thông hiểu

Kĩ năng xét xem nhì tỉ số có bằng nhau hay không.

Kĩ năng nhận dạng các số hạng vào tỉ lệ thức

4

Bài 50 (SGK - T26 )

Muốn tìm các số hạng trong ô vuông ta phải tìm ngoại tỉ xuất xắc trung tỉ trong tỉ lệ thức? Nêu cách tìm.

? Vậy tên tác phẩm đó là gì

Vận dụng

Kĩ năng tìm x trong tỉ lệ thức, tứ duy logic, rút ra kết luận.

5

Bài 69 ( SBT)

? Từ tỉ lệ thức, theo tính chất ta có điều gì?

Tính x như thế nào?

Vận dụng

Phân tích

Giải quyết vấn đề

6

Bài 51 (SGK - T28)

Vận dụng

Kĩ năng lập tỉ lệ thức từ các số đã cho

7

Bài 68 (SBT - T20)

Vận dụng

- Phân tích, tư duy logic

- Kĩ năng lập tỉ lệ thức từ các số đã cho.

8

Bài 72 (SBT - T20)

Vận dụng

- tư duy logic

- giải quyết vấn đề.

9

Bài 74 (SBT – T21)

Vận dụng

Kĩ năng áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau.

10

Bài 52 (SGK - T28)

Nhận biết

Kĩ năng nhận dạng tỉ lệ thức.

11

Bài 75 (SBT – T21)

Vận dụng

- Kĩ năng viết tỉ lệ thức từ đẳng thức đã cho.

- Kĩ năng áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

Tiết 4:

TT

Câu hỏi/ bài xích tập

Mức độ

Năng lực, phẩm chất

1

Bài 59 (SGK - T31)

Thực chất bài toán này là gì?

Thông hiểu

Kĩ năng nạm tỉ số giữa các hữu tỉ bằng tỉ số giữa các số nguyên

2

Bài 60 (SGK - T31)

? Xác định ngoại tỉ, trung tỉ vào tỉ lệ thức

Vận dụng

Kĩ năng tìm x vào tỉ lệ thức ở mức cao hơn.

3

Bài 58 (SGK - T30)

Vận dụng

- Phân tích

- Giải bài toán có lời văn trải qua lập tỉ lệ thức và áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau.

4

Bài 64 (SGK - T31)

Vận dụng

- tư duy logic

- Kĩ năng giải bài toán chứng minh.

5

Bài 61 (SGK - T31)

Vận dụng cao

- bốn duy logic

- Kĩ năng áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

6

Bài 62 (SGK - T31)

Vận dụng cao

- bốn duy logic

- Kĩ năng áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

BƯỚC 3:Thiết kế các bước dạy học (Soạn giáo án)

TIẾT 9 -12 CHỦ ĐỀ: TỈ LỆ THỨC

A. Mục tiêu bài học

* kiến thức:

- Học sinh hiểu rõ thế nào là tỉ lệ thức, nắm vững 2 tính chất của tỉ lệ thức.

- Nhận biết được tỉ lệ thức và các số hạng của tỉ lệ thức.

- Học sinh nắm vững tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

* Kĩ năng:

- áp dụng định nghĩa với các tính chất để giải những bài toán liên quan.

* Thái độ:

- cảnh giác trong đo lường và nghiêm túc trong học tập.

- tích cực và lành mạnh trong học tập tập, có ý thức vào nhóm.

B. Chuẩn bị: Máy chiếu, giấy A3, cây bút dạ...

C. Tổ chức các vận động dạy học

TIẾT 1

I. MỤC TIÊU

- Học sinh hiểu rõ thế nào là tỉ lệ thức, nắm vững 2 tính chất của tỉ lệ thức.

- Nhận biết được tỉ lệ thức và các số hạng của tỉ lệ thức.

- áp dụng định nghĩa cùng các đặc thù để giải những bài toán liên quan.

- lành mạnh và tích cực trong học tập, tất cả ý thức vào nhóm.

II. CHUẨN BỊ

- Bảng phụ viết đề các bài tập và các kết luận

- Bảng phụ nhóm

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

* Ổn định tổ chức: (1’)

* Kiểm tra bài cũ: ( 5’)

- Tỉ số của nhì số a, b (b ¹ 0) là gì ? Kí hiệu ?

- So sánh nhị tỉ số và

- HS nhận xét bài làm của bạn

ĐVĐ: trong bài trên ta có 2 tỉ số bằng nhau =, ta nói đẳng thức =là 1 tỉ lệ thức. Vậy tỉ lệ thức là gì?

* bài xích mới:

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ

GHI BẢNG

Hoạt động 1:(12’)

GV: đối chiếu hai tỉ số sau: và

HS đứng tại chỗ làm bài

GV: nhận xét và xác minh :

Ta nói = là một tỉ lệ thức.

- cầm nào là tỉ lệ thức?

? còn được viết ntn?

(3: 4 = 6: 8.)

Chú ý: trong tỉ lệ thành phần thức a: b = c: d, các số a, b, c, d được hotline là các số hạng của tỉ lệ thành phần thức; a, d là các số hạng ko kể hay ngoại tỉ, b và c là các số hạng trong hay trung tỉ

? Làm ?1

Bài tập

a) mang đến tỉ số . Hãy viết một tỉ số nữa để nhị tỉ số này lập thành một tỉ lệ thức. Có thể viết bao nhiêu tỉ số như vậy?

b) cho vd về tỉ lệ thức

c) mang lại

Tìm x?

Hoạt động 2 (12’)

GV: mang lại tỉ lệ thức sau:

*
.

- Hãy so sánh: 18 . 36 và 27 . 24

? Nhận xét

- yêu cầu HS nghiên cứu cách chứng minh để có nhận xét trên

- Từ kia có dự kiến gì ?

Nếu

thì a.d ? b.c

- yêu cầu HS bằng cách tương tự làm?2

? Nêu tính chất 1

? Ngược lại từ ad = bc có thể suy ra tỉ lệ thức

= tuyệt không

? Hãy coi SGK tìm hiểu cách làm từ

18 : 36 = 24:27 =>

*

? Thực hiện cách trên từ ad = bc ra các tỉ lệ thức

GV đưa nội dung tính chất 2, yêu thương cầu HS về nhà từ ad = bc suy ra các tỉ lệ thức còn lại

? Lấy ví dụ

*Củng cố: (12’)

GV nhấn mạnh lại các kiến thức cơ bản và chỉ dẫn bảng tổng kết (SGK - T26)

Cho HS làm bài 44 (SGK - T26)

Cho HS làm bài 46 (SGK - T26)

? Để kiếm tìm x trong tỉ trọng thức trên ta làm rứa nào?

GV: Chốt dạng bài tập. Mong tìm một vài hạng chưa chắc chắn trong tỉ lệ thức ta lấy tích trung tỉ

(ngoại tỉ) đang biết phân tách cho nước ngoài tỉ (trung tỉ ) còn lại.

? Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể được từ các đẳng thức

1. Định nghĩa:

* Định nghĩa: (SGK)

Tỉ lệ thức là đẳng thức của nhì tỉ số

* Chú ý:

- tỉ lệ thức còn được viết là:

a: b = c: d

* Ghi chú: (SGK - T24)

?1

a)

*

b)

*

2. Tính chất

a) Tính chất 1:

?2

=> .b.d = .b.d

=> a.d = b.c

* Tính chất

Nếu thì ad = bc

b) Tính chất 2:

?3

ad = bc

chia 2 vế mang đến bd (bd ¹ 0)

=>

*

=> =

* Tính chất

Nếu ad = bc

và a, b, c, d ¹ 0 thì ta có các tỉ lệ thức:

;

*
=
*
;
*
=
*
;
*
=
*

* Bảng tóm tắt: (SGK - T26)

Bài 44 (SGK - T26)

a)

*

Bài 46a (SGK - T26)

Tìm x trong những tỉ lệ thức sau.

a)

*

Bài 47a (SGK - T26)

Từ 6 . 63 = 9 . 42

*

* HDVN: (3’)

- Nắm vững định nghĩa và tính chất cơ bản của tỉ lệ thức

- BTVN: B45, B46(b, c), B47(b), B48 (SGK - T26)

- Hướng dẫn bài 48 (SGK)

TIẾT 2:

I. MỤC TIÊU

- Học sinh nắm vững tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

- Có các kĩ năng vận dụng các tính chất này để giải các bài toán phân chia theo tỉ lệ

II. CHUẨN BỊ

HS : Ôn tập các tính chất của tỉ lệ thức

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

* Ổn định tổ chức: (1’)

* Kiểm tra bài cũ: ( 5’)

HS1: Nêu tính chất cơ bản của tỉ lệ thức

Tìm x: 0,01 : 2,5 = 0,75x : 0,75

HS2: Từ tỉ lệ thức = ( a, b, c, d ¹ 0 ) .

Hãy suy ra Tỉ lệ thức

*

* bài xích mới:

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ

GHI BẢNG

Hoạt động 1: (15’)

? Làm ?1

? So sánh các tỉ số và với các tỉ số đã cho

? Một cách tổng quát:

từ = có thể suy ra =hay không

? Tự đọc SGK, 1HS trình bày lại

- lưu ý: những dấu “+”tương ứng trong những tỷ số

- Tính chất trên còn được mở rộng đến dãy tỉ số bằng nhau

? Hãy lấy ví dụ

? Tương tự các tỉ số trên còn bằng tỉ số

Hoạt động 2: (7’)

GV giới thiệu chú ý như SGK

?2

? câu hỏi yêu ước gì?

? điện thoại tư vấn số học sinh lớp 7A. 7B, 7C là a, b, c ta được dãy tỉ số nào

* Củng cố: (15’)

- Nêu tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

? Làm Bài 54 (SGK - T30)

? khi đã biết dữ kiện như đề bài phải làm ntn?

? Dùng tính chất nào để xuất hiện x + y

? cố x + y =16

tính x, y?

Gọi HS lên bảng

GV sửa chữa, uốn nắn.

- Tương tự hãy làm bài 55

Nêu cách làm?

Gọi HS nhận xét, chữa (nếu cần)

Gọi HS đọc đề bài

? Bài toán mang lại gì? yêu thương cầu làm gì?

Gọi HS đứng tại chỗ giải

Nhấn mạnh: cần lưu ý các căn cứ

1. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

?1:

*

*

vậy:

==

* Tính chất:

= ==

*

( b ≠ d, b ≠ - d )

Chứng minh: (SGK-T28, 29)

- Tính chất trên còn được mở rộng cho dãy tỉ số bằng nhau

Từ

*
suy ra

*

(Giả thiết các tỉ số đều có nghĩa)

2. Chú ý

Khi có dãy tỉ số

*
ta nói a, b, c tỉ lệ với các số 3, 4, 5

Còn viết a : b : c =3 : 4 : 5

?2

Gọi số hs của các lớp 7A, 7B, 7C lần lượt là a, b, c ( a, b, c N*)

ta có

*

3. Luyện tập:

Bài 54 (SGK - T30)

Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

*

x = 3 . 2 = 6

y = 5 . 2 = 10

Bài 55 (SGK - T30)

Từ x : 2 = y : ( - 5)

*

(Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau)

x = 2 . (- 1) = - 2

y = ( - 5) . ( - 1) = 5

Bài 57 (SGK - T30):

Gọi số bi của 3 chúng ta là: a, b, c

(a, b, c N*)

Ta có:

và a + b + c = 44

Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

=

*
= 4

*
= 4 a = 4 . 2 = 8

*
= 4 b = 4 . 4 = 16

*
= 4 c = 4 . 5 = 20

Vậy số bi của 3 các bạn lần lượt là 8, 16 , 20

* HDVN (2’)

- cầm cố vững đặc thù của hàng tỉ số bằng nhau

- BTVN: 56

*
60 (SGK - T30, 31)

Hướng dẫn: vận dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau theo mẫu bài 54, 55.

- Ôn: tính chất của dãy tỉ số bằng nhau và tính chất của tỉ lệ thức để tiết sau luyện tập.

Tiết 3

I. MỤC TIÊU

- Củng cố định nghĩa và nhì tính chất của tỉ lệ thức, tính chất của dãy tỉ số bằng nhau.

- Rèn luyện kĩ năng nhận dạng tỉ lệ thức, tìm số hạng chưa biết của tỉ lệ thức lập ra các tỉ lệ thức từ đẳng thức tích, từ một tỉ lệ thức mang lại trước, áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau để tìm các số hạng trong tỉ lệ thức.

- cẩn trọng trong đo lường và nghiêm túc trong học tập, tích cực trong học tập tập.

II. CHUẨN BỊ

- HS ôn định nghĩa, tính chất của tỉ lệ thức, tính chất của dãy tỉ số bằng nhau.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

* Ổn định tổ chức: (1’)

* Kiểm tra bài bác cũ: ( 9’)

HS1: - Phát biểu định nghĩa tỉ lệ thức, chữa bài tập 45(SGK - T26)

HS2 : - Nêu hai tính chất của tỉ lệ thức, chữa bài tập 46b (SGK - T26)

* bài xích mới:

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ

GHI BẢNG

Hoạt động 1: (KTBC)

? Nêu cách làm

(Thay tỉ số giữa các số hữu tỉ bằng tỉ số giữa các số nguyên rồi so sánh)

Gọi HS nhận xét bài bên trên bảng

Gọi HS nhận xét bài bên trên bảng

Hoạt động 2: (27’)

? Đọc đề bài

- Đưa nội dung đề bài lên bảng phụ

? Nêu cách làm bài này

(Cần xem xét nhị tỉ số có bằng nhau ko? Nếu 2 tỉ số bằng nhau ta lập được tỉ lệ thức)

? Gọi HS lên bảng .

Lớp làm vào vở

Gọi HS đứng tại chỗ nêu kq phần c, d

? Chỉ rõ ngoại tỉ, trung tỉ vào các tỉ lệ thức lập được .

? Muốn tìm các số hạng trong ô vuông ta phải tìm ngoại tỉ giỏi trung tỉ vào tỉ lệ thức. Nêu cách tìm.

GV treo bảng phụ viết sẵn yêu thương cầu HS lên bảng điền

? Vậy tên tác phẩm đó là gì

? Từ tỉ lệ thức, theo tính chất ta có điều gì?

? Tính x như thế nào.

Yêu cầu HS làm bài ra vở

? Hãy lập tất cả các tỉ lệ thức từ 4 vào 5 số sau đây: 4; 16; 64; 256; 1024

? Bài sử dụng kiến thức lí thuyết nào

? yêu cầu HS làm ra vở: lập tất cả các tỉ lệ thức từ các đẳng thức đã lập được

GV hướng dẫn HS làm

? Chứng minh rằng từ TLT = (Với b + d khác 0) ta suy ra được =

? cho gì? Ta suy ra điều gì?

Cho = ad = bc

Yêu cầu centimet gì? Tức là phải cm điều gì?

Phải CM: =

a.(d + b) = b.(c +a)

ad + ab = bc + ab

? Hãy so sánh điểm khác nhau?

? Làm ntn?

? Tìm 2 số x, y biết

*
và x + y = – 21

? Nêu cách làm

* Củng cố: (6’)

? Nhắc lại các KT cơ bản

Cho HS làm bài 52

HD: Từ = ad = bc

*

? Tìm 2 số x và y, biết 7x = 3y

và x – y = 16

? Để tìm được x, y ta phải làm gì?

HS: viết đẳng thức 7x = 3y dưới dạng TLT

GV lưu giữ ý viết TLT sao cho x, y nằm bên trên tử

? TLT sẽ có dạng như thế nào?

Gọi HS lên bảng giải tiếp

I. Bài chữa

Bài 45: (SGK - T26 )

*
(=
*
)

*
(=
*
)

Bài 46b: (SGK - T26 )

b)

*

*

*

*

*

II. Luyện tập

Dạng 1: Nhận dạng tỉ lệ thức

Bài 49 (SGK - T26)

a)

*

=> Lập được tỉ lệ thức

b)

*

*

không lập được tỉ lệ thức

c) Lập được tỉ lệ thức

d) ko được tỉ lệ thức

Dạng 2: Tìm số hạng không biết của tỉ lệ thức

Bài 50 (SGK - T26 )

Kết quả:

N : 14 Y:

*

H : -25 Ơ:

*

C : 16 B:

*

I : -63 Ư:

*

Ư : -0,84 L: 0,3

Ê : 9,17 T: 6

BINH THƯ YẾU LƯỢC

Bài 69 ( SBT). Tìm x biết:

a)

*

x2 = -15.(-60) = 900

x = ± 30

b) 3,8 : 2x =

*

2x = 3,8.2

*

x =

*
= 20
*

Dạng 3: Lập tỉ lệ thức

Bài 51 (SGK - T28)

1,5. 4,8 = 2. 3,6

Lập được 4 tỉ lệ thức sau:

*
=
*
;
*
=
*

*
=
*
;
*
=
*

Bài 68 (SBT - T20)

Ta có:

4 = 41, 16 = 42, 64 = 43

256 = 44, 1024 = 45

Vậy: 4. 44 = 42. 43 …

42. 45 = 43. 44 …

4. 45 = 42. 44 …

Bài 72 (SBT - T20)

= ad = bc

ad + ab = bc + ab

a.(d + b) = b.(c +a)

=

Dạng 4: áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

Bài 74 (SBT – T21)

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

*

Bài 52 (SGK - T28)

Đ/a: C

Bài 75 (SBT – T21)

Ta có: 7x = 3y

*

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

*

* HDVN: (2’)

- Ôn tập lại các dạng bài tập đã làm

- BTVN: 53 (SGK -T28) ; B64 , 70 , 71, 73, 7.4 (SBT - T19 + 20)

* HD Bài 7.4: Đặt = = k a = bk, c = dk

vắt a, c vào 2 vế rồi so sánh

- coi trước bài tính chất dãy tỉ số bằng nhau.

Tiết 4

I. MỤC TIÊU

- Củng cố các tính chất của tỉ lệ thức, dãy tỉ số bằng nhau.

- Rèn luyện kĩ năng cầm cố tỉ số giữa các số hữu tỉ thành tỉ số giữa các số nguyên.

- Tìm x trong tỉ lệ thức, giải bài toán về phân chia tỉ lệ.

- Kiểm tra 15 phút

- Thái độ làm bài nghiêm túc.

II. CHUẨN BỊ

GV: Đề kiểm tra phù hợp đối tượng HS

HS: Ôn tập về tỉ lệ thức và tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

* Ổn định tổ chức: (1’)

* Kiểm tra bài xích cũ: (Xen kẽ vào giờ học)

* bài mới:

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ

GHI BẢNG

Hoạt động 1: (28’)

Bài 59 (SGK - T31)

Thực chất bài toán này là gì?

Gọi HS chữa bài

? Xác định ngoại tỉ, trung tỉ trong tỉ lệ thức

? Nêu cách tìm ngoại tỉ

*
từ đó tiếp tục tìm x

? yêu thương cầu 1 HS đứng tại chỗ làm GV ghi

? Tương tự 3 HS lên bảng làm các phần còn lại

? Đọc đề bài

? Hãy dùng dãy tỉ số bằng nhau để thể hiện đề bài

? Tiếp tục giải bài tập

GV kiểm tra bài làm của vài nhóm

? Đọc đề bài

? Từ 2 tỉ lệ thức làm ntn để có dãy tỉ số bằng nhau

? Có dãy tỉ số bằng nhau, HS làm tiếp ra vở

GV kiểm tra vở của một số HS

Gọi HS đứng tại chỗ làm bài dưới sự hướng dẫn của GV

- Có tỉ lệ thức

có thể suy ra

*
hay không

- GV hướng dẫn cách làm

- Có nhiều cách làm

+ Đặt = k suy ra x, y =? => k = ?

=> x = ? y = ?

Cần lưu lại ý

*

Nhưng

*

Luyện tập

Dạng 1: cầm tỉ số giữa các số hữu tỉ thành tỉ số giữa các số nguyên

Bài 59 (SGK - T31)

a) 2,04 : (- 3,12)

=

*

b)

*

c)

*

d)

*

Dạng 2: Tìm x trong tỉ lệ thức

Bài 60 (SGK - T31)

a)

*

*

b) x = 1,5

c) x = 0,32

d) x =

*

Dạng 3: Toán chia tỉ lệ

Bài 58 (SGK - T30)

Gọi số cây trồng được của lớp lần lượt là x, y (x, y N*)

Ta có = 0,8 và y - x = 20

Từ = 0,8 =

*

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

Ta có:

*

vậy

*
= 20 => x = 80 (cây)

*
= đôi mươi => y = 100 (cây)

Bài 64: (SGK - T31)

Gọi số hs các khối 6, 7, 8, 9 lần lượt là a, b, c, d (a, b, c, d N*)

Có và b - d = 70

Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

=

*

a = 35 . 9 = 315

b = 35 . 8 = 280

c = 35 . 7 = 245

d = 35.6 = 210

Bài 61 (SGK - T31)

*

vậy

*

vậy: x = 8.2 = 16

y = 12 . 2 = 24

z = 15 . 2 = 30

Bài 62 (SGK - T31)

và x . Y = 10 (*)

=> x =

thay vào (*) ta có

. Y = 10

*

y 2 =

*

với y = 5 => x = 2

với y = -5 => x = -2

* Cách khác:

*

*Củng cố: Kiểm tra 15’

* HDVN: (1’)

- Làm BTVN: B63 (SGK), B78, 79, 80, 83 (SBT)

- Đọc trước bài số thập phân hữu hạn, số thập phân vô hạn tuần hoàn.

- Ôn định nghĩa số hữu tỉ

- Tiết sau với MTBT

_____ hết giáo án______

BƯỚC 4:Tổ chức dạy học với dự giờ

- Dự kiến thời hạn dạy: tháng 9/ 2015

+ Dự kiến bạn dạy mẫu: Kiều Thị Thanh Nhàn

+ Dự kiến đối tượng người dùng dạy: 7B

+ Dự loài kiến thành phần dự giờ: BGH, Tổ nhóm chăm môn.

- Dự kiến dạy dỗ thể nghiệm:

+ Lớp: 7A ( Vũ Thị Mai) - tín đồ dự: đội Toán 7.

+ Lớp: 7C ( Lương Thị Thanh Bình) - bạn dự: team Toán 7.

+ Lớp: 7D ( Lương Thị Thanh Bình) - fan dự: team Toán 7.

+ Lớp: 7E, 7G ( Bùi Thị Lan Hương) - người dự: team Toán 7.

- Dự kiến kiểm tra điều tra HS (15 phút):

Đề bài:

ĐỀ CHẴN

I. TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm )

Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

1) = 7 thì:

A. X = 7 ; B. X = 7 ; C. X = - 7.

2) Kết quả của phép phân tách (- 3)7 : (- 3)5 bằng:

A. - 6 ; B. 9 ; C. - 9.

3) Từ tỉ lệ thức ( a, b, c, d khác 0) ta suy ra :

A. ; B. ; C. ; D. .

II. TỰ LUẬN ( 7 điểm)

Câu 1: (3 điểm) Tìm x vào tỉ lệ thức sau:

*

Câu 2: (3 điểm) Tìm 2 số x và y, biết:

*
và x - y = 48.

Câu 3: (1 điểm) Tìm x, biết:

Đáp án

I. Trắc nghiệm (3 điểm) Mỗi câu đúng: 1 điểm

Câu

1

2

3

Đáp án

A

B

D

II. Tự luận: (7 điểm)

Câu 1: (3 điểm)

*

Câu 2: (3 điểm)

Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

*
(1đ)

Ta có:

*
(1đ)

*
(1đ)

Câu 3: (1 điểm)

*

x = 2

ĐỀ LẺ

I. TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm )

Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

1) = 5 thì:

A. X = 5 ; B. X = 5 ; C. X = - 5.

2) Kết quả của phép chia (- 4)9 : (- 4)7 bằng:

A. - 8 ; B. 16 ; C. - 16.

3) Từ tỉ lệ thức ( a, b, c, d khác 0) ta suy ra :

A. ; B. ; C. ; D. .

II. TỰ LUẬN ( 7 điểm)

Câu 1: (3 điểm) Tìm x trong tỉ lệ thức sau:

*

Câu 2: (3 điểm) Tìm 2 số x và y, biết:

*
và x + y = 70.

Câu 3: (1 điểm) Tìm x, biết:

Đáp án

I. Trắc nghiệm (3 điểm) Mỗi câu đúng: 1 điểm

Câu

1

2

3

Đáp án

A

B

C

II. Tự luận: (7 điểm)

Câu 1: (3 điểm)

*

Câu 2: (3 điểm)

Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

*
(1đ)

Ta có:

*
(1đ)

*
(1đ)

Câu 3: (1 điểm)

*

x = 3

BƯỚC 5:Phân tích, rút tay nghề bài học(sau khi dạy và dự giờ).

( so với giờ dạy theo quan điểm phân tíchhiệu quả hoạt động học của học tập sinh, đồng thời review việctổ chức, kiểm tra, định hướnghoạt rượu cồn học mang lại học sinhcủa giáo viên.)

Mô tả ngắn về phát Triển năng lượng Theo chăm Đề Toán 7 (biên biên soạn theo chương trình giáo dục và đào tạo phổ thông mới) trên E3 Audio Miền Nam

sách - phân phát triển năng lực theo siêng đề toán 7 (biên biên soạn theo chương trình giáo dục và đào tạo phổ thông mới). Phẩm hóa học và năng lực, vừa buộc phải mở mang kỹ năng vừa buộc phải rèn luyện kĩ năng. Quen thuộc với đổi khác chương trình môn Toán. Những bước đầu lĩnh hội ngôn từ và phương pháp mới tuy nhiên vẫn còn
*


*

*

Hướng Dẫn Viết & Dàn Ý các Đoạn Văn Nghị Luận làng mạc Hội Ngữ Văn Lớp 7 khoảng tầm 200 Chữ ( biên soạn Theo Ct Gdpt Mới)

Giới thiệu phát Triển năng lực Theo chăm Đề Toán 7 (biên soạn theo chương trình giáo dục đào tạo phổ thông mới) tại E3 Audio Miền Nam

sách - vạc triển năng lực theo siêng đề toán 7 (biên soạn theo chương trình giáo dục và đào tạo phổ thông mới)

 

Chương trình giáo dục đào tạo phổ thông mới, cùng với phương châm là giúp học sinh phát triển

 

phẩm chất và năng lực, vừa đề xuất mở mang kỹ năng vừa yêu cầu rèn luyện kĩ năng.

 

Qua một năm tiếp cận với chương trình giáo dục phổ thông mới chúng ta đã làm

 

quen với thay đổi chương trình môn Toán. Quý Thầy Cô và các em học viên đã

 

bước đầu lĩnh hội văn bản và phương thức mới tuy vậy vẫn còn có chút khó

 

khăn. Đặc biệt khi phía dẫn bồi dưỡng cho học tập sinh giỏi phát triển cao về

 

phẩm chất, năng lực. Vì chưng vậy người sáng tác đã soạn cuốn sách “PHÁT TRIỂN NĂNG

 

LỰC THEO CHUYÊN ĐỀ TOÁN 7” với hi vọng sẽ là tài liệu tìm hiểu thêm thiết thực

 

cho quý thầy cô và những em học sinh để khơi dậy năng lượng môn Toán, huấn luyện và đào tạo nên

 

những tác dụng cho đất nước.

 

Cuốn sách bao gồm nội dung bám sát theo chương trình giáo dục và đào tạo phổ thông mới, môn

 

*

Toán của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo.

 

Ngoài ra quý phụ huynh có thể sử dụng cuốn sách làm cho tài liệu tham khảo nhằm

giúp đỡ con trẻ mình học tập môn Toán xuất sắc hơn.

 

Cuốn sách được soạn theo từng siêng đề, chủ đề và chia làm 3

phần.

 

– Phần 1: kiến thức cơ phiên bản và ví dụ.

 

– Phần 2: bài bác tập ôn luyện theo từng dạng và có hướng dẫn giải.

 

– Phần 3: bài bác tập tự luyện theo từng dạng và được bố trí theo hướng dẫn giải.

 

Trong quá trình biên soạn cuốn sách, chắc chắn không né khỏi hồ hết thiếu

 

sót tốt nhất định. Tác giả rất muốn nhận được chủ kiến đóng góp tình thực của bạn

đọc ngay gần xa, đặc biệt là quý Thầy Cô và các em học viên thân yêu để cuốn sách

ngày càng triển khai xong hơn trong lượt tái phiên bản tiếp theo.

Xem thêm: Top 5 cách dạy bé học chữ cái nhanh và nhớ lâu bố mẹ cần biết

Giá thành phầm trên Tiki đã bao gồm thuế theo nguyên tắc hiện hành. Bên cạnh đó, tuỳ vào loại sản phẩm, vẻ ngoài và showroom giao hàng mà rất có thể phát sinh thêm ngân sách chi tiêu khác như tầm giá vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, thuế nhập khẩu (đối với giao dịch giao từ quốc tế có quý hiếm trên 1 triệu đồng).....


Chi máu Phát Triển năng lực Theo chuyên Đề Toán 7 (biên biên soạn theo chương trình giáo dục và đào tạo phổ thông mới)

Công ty vạc hànhNhà Sách Hồng Ân
Loại bìaBìa mềm
Số trang208
Nhà xuất bảnNhà Xuất bản Đại Học non sông Hà Nội

Biểu vật dụng giá của vạc Triển năng lực Theo chăm Đề Toán 7 (biên soạn theo chương trình giáo dục đào tạo phổ thông mới) trong 30 ngày

*
Xem giá bán Tiki.vn
*
Xem giá bán Lazada.vn
*
Xem giá Shopee.vn

Từ Khóa liên quan Phát Triển năng lượng Theo chăm Đề Toán 7 (biên soạn theo chương trình giáo dục phổ thông mới)


dạy học tập theo kim chỉ nan phát triển năng lực học sinh giải toán đồ lí theo định hướng phát triển năng lực học sinh thcs sự phát triển của kinh doanh theo mạng phân phát triển năng lượng tư duy nâng cao và trở nên tân tiến ngữ văn phạt triển năng lực cho trẻ nâng cao và cải cách và phát triển hóa học 8 nâng cao và cách tân và phát triển vật vạc triển kĩ năng lãnh đạo giải cải thiện và phân phát triển cải thiện phát triển toán 8 tập 2 cải thiện và trở nên tân tiến tư duy giải bài nâng cấp và cách tân và phát triển toán 8 tập sách cải thiện và trở nên tân tiến phát triển năng lực lãnh đạo của bai tap bo tro va phat trien ky nang tieng anh 10 nâng cấp và cải cách và phát triển toán 8 cải thiện và cải tiến và phát triển toán 8 tập 2 bài tập bổ trợ và vạc triển năng lực tiếng anh 11 sách phạt triển kĩ năng tư duy mang lại trẻ sở hữu sách cải thiện và phạt triển điểm lưu ý phát triển kĩ năng tạo