Đề khảo sát unique Giữa học tập kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm bài: 40 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi bài xích tập dưới đây có kèm theo một số trong những câu trả lời A, B, C, D ( là đáp số , kết quả tính ...) . Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng :

Câu 1: (0,5điểm) Viết số thập phân bao gồm : bố trăm,hai đối kháng vị,bốn phần trăm,hai phần chục nghìn

A. 32,042     B. 302,0042

C. 302,4020     D. 302,0402

Câu 2: (0,5điểm) Viết số đo 821m dưới dạng số thập phân có đơn vị là km :

A. 82,1km     B. 8,21km

C. 0,821km     D.0,0821km

 

Câu 3: Tính quý hiếm của a + b , biết rằng a = 508 ; b = 1,34 :

A. 509,34     B. 6,42

C. 50934     D.642

Câu 4: (0,5điểm) láo lếu số Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 5 bao gồm đáp án (cơ bạn dạng - Đề 5) đọc là

A. Năm ba phần bảy

B. Năm và tía phần bảy

C. Năm mươi tía phần bảy

D. Năm, cha phần bảy

Câu 5: (1điểm) Một ngày bao gồm 5 xe ô tô chở thóc về kho, trung bình từng xe chở được 3500kg thóc. Hỏi vào 5 ngày đoàn xe đó chở được từng nào tấn thóc về kho ?

A. 8750 tấn     B. 875 tấn

C. 87,5 tấn     D. 8,75 tấn

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: (2điểm). Tính

a) Đề thi thân kì 1 Toán lớp 5 bao gồm đáp án (cơ bản - Đề 5)

b) Đề thi thân kì 1 Toán lớp 5 gồm đáp án (cơ bản - Đề 5)

c) Đề thi thân kì 1 Toán lớp 5 có đáp án (cơ bản - Đề 5)

d) Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 5 gồm đáp án (cơ bản - Đề 5)

Câu 3: (2điểm) Một vòi nước rã vào bể. Tiếng đầu rã được Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 5 tất cả đáp án (cơ bạn dạng - Đề 5) bể , giờ sản phẩm công nghệ hai tung vào được Đề thi thân kì 1 Toán lớp 5 có đáp án (cơ bản - Đề 5) bể . Hỏi trung bình mỗi giờ vòi nước kia chảy vào được bao nhiêu phần của bể?

Câu 4: (1điểm) Tính biểu thức sau một cách hợp lí nhất:

Đề thi thân kì 1 Toán lớp 5 tất cả đáp án (cơ phiên bản - Đề 5)

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu mang đến 0,5 điểm riêng câu 5 cho 1 điểm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5
D C A B C

Phần II. Từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 1: (2điểm). Tính ( mối phép tính chuẩn cho 0,5 điểm )

a) Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 5 tất cả đáp án (cơ phiên bản - Đề 5)

b) Đề thi thân kì 1 Toán lớp 5 có đáp án (cơ bạn dạng - Đề 5)

c) Đề thi thân kì 1 Toán lớp 5 tất cả đáp án (cơ phiên bản - Đề 5)

Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 5 có đáp án (cơ bản - Đề 5)

d) Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 5 bao gồm đáp án (cơ bạn dạng - Đề 5)

Đề thi thân kì 1 Toán lớp 5 tất cả đáp án (cơ phiên bản - Đề 5)

Câu 3:

Hai giờ đồng hồ vòi kia chảy được số phần bể là :

Đề thi thân kì 1 Toán lớp 5 tất cả đáp án (cơ bản - Đề 5) (bể) (0,5 điểm)

Trung bình từng giờ vòi nước kia chảy vào được số phần của bể là:

Đề thi thân kì 1 Toán lớp 5 tất cả đáp án (cơ phiên bản - Đề 5) (bể) (0,5 điểm)

Đáp số: Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 5 gồm đáp án (cơ bản - Đề 5) bể (0,25 điểm)

Câu 4: (1 điểm)

Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 5 bao gồm đáp án (cơ bạn dạng - Đề 5)

 

Đề khảo sát unique Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm bài: 40 phút

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Hãy khoanh tròn vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1: (0,5 điểm) Số bé nhỏ nhất trong những số 86,42 ; 86,237 ; 86,52 ; 86,24 là :

A. 86,42     B. 86,237

C. 86,52     D. 86,24

Câu 2: (1 điểm) hiệu quả của phép tính: 30,09 x 0,01 là :

A. 3009     B. 3,009

C. 300,9     D. 0,3009

Câu 3: (0,5 điểm) Chữ số 5 trong số thập phân 62,354 có mức giá trị là :

Đề thi Toán lớp 5 học kì 1 bao gồm đáp án (cơ bạn dạng - Đề 5)

Câu 4: (1 điểm) Phép phân chia 6,251 : 7 nếu chỉ lấy mang đến hai chữ số ở trong phần thập phân của yêu mến thì số dư là :

A. 21     B. 0,21

C. 0,021     D. 0,0021

Câu 5: (1 điểm) Tỉ số phần trăm của 9 và đôi mươi là :

A. 45%     B. 29%

C. 20,9%     D. 9,2%

Câu 6: (1 điểm) 42 dm2 bằng bao nhiêu mét vuông ?

A. 4,2m2     B. 0,42m2

C. 0,042m2     D. 0,0042m2

Câu 7: (1 điểm) Từng gói đường khối lượng lần lượt là 3080g; 3kg800g; 3,008kg; 3,8kg. Gói đường cân nhẹ độc nhất vô nhị là :

A. 3,008kg     B. 3080g

C. 3kg800g     D. 3,8kg

Phần II. Từ bỏ luận (4 điểm)

Câu 1: (1 điểm) Đặt tính rồi tính:

a) 231,8 – 168,9

b) 28,08 : 1,2

Câu 2: (2 điểm) Để lát nền một căn phòng hình chữ nhật fan ta dùng một số loại gạch men hình vuông có cạnh 40cm . Hỏi cần bao nhiêu viên gạch nhằm lát kín đáo nền căn phòng đó , biết rằng căn phòng gồm chiều rộng 8m, chiều lâu năm 12m? ( diện tích phần mạch xi măng không xứng đáng kể)

Câu 3: (1 điểm) Hình bên tất cả bao nhiêu hình tam giác

Đề thi Toán lớp 5 học tập kì 1 gồm đáp án (cơ bản - Đề 5)

Đáp án & Thang điểm

Phần I.


Bạn đang xem: Đề khảo sát chất lượng Giữa học kì 1, Năm học 2023 - 2024, Bài thi môn: Toán lớp 5


Xem thêm: Tài Liệu Đề Thi Hsg Tiếng Anh 8 Cấp Huyện Có Đáp Án Đầy Đủ, Đề Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Anh 8 Cấp Huyện 2019

Trắc nghiệm (6 điểm)

Mỗi câu 1, 3 mang lại 0,5 điểm những câu 2, 4, 5, 6, 7 cho 1 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7
Đáp án B D C C A B A

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: (1 điểm) (Mỗi phép tính đúng cho 0,5 điểm)

a) 231,8 – 168,9 = 62,9

b) 28,08 : 1,2= 23,4

Câu 2: (2 điểm)

Diện tích một viên gạch ốp men hình vuông là:

40 x 40 = 1600(cm2)

Diện tích nền căn hộ hình chữ nhật là :

8 x 12 = 96(m2)

Đổi: 96m2 = 960 000cm2

Cần số viên gạch để lát kín nền căn phòng đó là :

960 000 : 1600 = 600( viên)

Đáp số : 600 viên gạch

Câu 3:

Đề thi Toán lớp 5 học tập kì 1 có đáp án (cơ phiên bản - Đề 5)

Hình bên tất cả 26 hình tam giác

Với AB là cạnh thông thường ta bao gồm : ABC, ABD, ABE,ABH, ABI, ABK( 6Hình)

Tương từ bỏ với AC là cạnh bình thường ta bao gồm 5 hình

Với AD là cạnh phổ biến ta bao gồm 4 hình

Với AE là cạnh bình thường ta có 3 hình

Với AH là cạnh bình thường ta tất cả 2 hình

Với AI là cạnh phổ biến ta có một hình

Và thêm 5 tam giác: AHN, ANM, AHM, HNI, HMK: Vậy tổng là 26 hình .