Chào chúng ta học sinh cùng quý thầy cô, bây giờ Loga
VN gởi tới độc giả tài liệu "Đề soát sổ 1 máu chương 4,5 môn thiết bị Lý lớp 12". Hi vọng sẽ giúp ích cho các bạn học tập cùng giảng dạy.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết lý 12 chương 4 5

 

KIỂM TRA 45 PHÚT

Câu 1: hiện tượng kỳ lạ giao thoa ánh sáng minh chứng được

A. ánh sáng là sóng ngang B. ánh sáng rất có thể bị tán sắc

C. ánh sáng có đặc thù sóng
D. ánh nắng là sóng năng lượng điện từ

Câu 2: Trong thí điểm Young về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa nhì khe sáng sủa là 0,2mm, khoảng cách từ nhị khe sáng mang đến màn ảnh là 1m, khoảng chừng vân đo được là 2mm. Bước sóng của tia nắng là:

A. 0,4m B. 4m C. 0,4 .10-3m D. 0,4 .10-4m

Câu 3: Một nguồn sáng 1-1 sắc λ = 0,6μm chiếu vào một trong những mặt phẳng chứa hai vết nứt S1, S2, hẹp, tuy vậy song, phương pháp nhau 1mm và biện pháp đều mối cung cấp sáng. Đặt một màn hình ảnh song song và cách mặt phẳng cất hai khe 1m. Xác định vị trí vân tối thứ ba.

A. 0,75mm B. 0,9mm C. 1,5mm D. 1,75mm

Câu 4: đến hai mối cung cấp sáng kết hợp S1 và S2 giải pháp nhau một khoảng a = 2mm và giải pháp đều một màn E một khoảng chừng D = 2m. Khoảng cách từ vân trung trung ương đến vân sáng thứ tư là 2mm. Tính cách sóng ánh sáng:

A. 0,75μm. B. 0,5μm. C. 0,65μm. D. 0,7μm.

Câu 5: Trong thể nghiệm giao thoa tia nắng dùng nhị khe I-âng, hiệu đường đi từ nhị khe đến một điểm A trên màn là 2,5µm. Chiếu 2 khe bằng ánh sáng solo sắc bao gồm bước sóng 500 nm thì vân giao thoa tại điểm A là

A. Vân sáng sản phẩm 5. B. Vân tối thứ 5 C. Vân sáng sản phẩm 6. D. Vân tối thứ 6.

Câu 6(CĐ 2012): Trong xem sét Y-âng về giao quẹt ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đối kháng sắc có bước sóng 0,6m. Khoảng cách giữa nhì khe sáng sủa là 1mm, khoảng cách từ phương diện phẳng đựng hai khe mang đến màn quan sát là 1,5m. Bên trên màn quan sát, nhì vân tối liên tiếp cách nhau một đoạn là

A. 0,45 mm. B. 0,6 mm. C. 0,9 mm. D. 1,8 mm.

Câu 7(CĐ 2012): Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nhì khe được chiếu bằng ánh sáng 1-1 sắc. Khoảng tầm vân giao sứt trên màn quan liền kề là i.


VL 12 TN - KT45 - CHƯƠNG 4, 5 – DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ - SÓNG ÁNH SÁNG - 2 Today Will Be Yesterday

GV: Phïng Thanh §µm < PAGE * MERGEFORMAT 1> Phone: 0972757621

KIỂM TRA 45 PHÚT

Câu 1: hiện tượng lạ giao quẹt ánh sáng chứng minh được

A. Tia nắng là sóng ngang
B. ánh sáng rất có thể bị tán sắc
C. ánh nắng có tính chất sóng
D. Tia nắng là sóng điện từ

Câu 2: Trong thử nghiệm Young về giao sứt ánh sáng, khoảng cách giữa nhị khe sáng sủa là 0,2mm, khoảng cách từ nhị khe sáng mang đến màn ảnh là 1m, khoảng vân đo được là 2mm. Bước sóng của tia nắng là:

A. 0,4m
B. 4m
C. 0,4 .10-3m
D. 0,4 .10-4m

Câu 3: Một mối cung cấp sáng đơn sắc λ = 0,6μm chiếu vào một trong những mặt phẳng cất hai vết nứt S1, S2, hẹp, song song, cách nhau 1mm và bí quyết đều nguồn sáng. Đặt một màn hình ảnh song tuy nhiên và biện pháp mặt phẳng đựng hai khe 1m. Xác xác định trí vân tối thứ ba.

A. 0,75mm B. 0,9mm
C. 1,5mm
D. 1,75mm

Câu 4: đến hai nguồn sáng phối hợp S1 với S2 bí quyết nhau một khoảng tầm a = 2mm và bí quyết đều một màn E một khoảng D = 2m. Khoảng cách từ vân trung chổ chính giữa đến vân sáng sủa thứ bốn là 2mm. Tính bước sóng ánh sáng:

A. 0,75μm.B. 0,5μm.C. 0,65μm.D. 0,7μm.

Câu 5: Trong thí điểm giao thoa tia nắng dùng hai khe I-âng, hiệu đường đi từ nhì khe cho một điểm A bên trên màn là 2,5µm. Chiếu 2 khe bằng ánh sáng 1-1 sắc gồm bước sóng 500 nm thì vân giao thoa trên điểm A là

A. Vân sáng đồ vật 5. B. Vân về tối thứ 5 C. Vân sáng sản phẩm công nghệ 6. D. Vân buổi tối thứ 6.

Câu 6(CĐ 2012): Trong thể nghiệm Y-âng về giao bôi ánh sáng, nhì khe được chiếu bởi ánh sáng 1-1 sắc bao gồm bước sóng 0,6m. Khoảng cách giữa nhị khe sáng sủa là 1mm, khoảng cách từ khía cạnh phẳng chứa hai khe mang đến màn quan cạnh bên là 1,5m. Trên màn quan liêu sát, hai vân tối liên tục cách nhau một quãng là

A. 0,45 mm.B. 0,6 mm.C. 0,9 mm.D. 1,8 mm.

Câu 7(CĐ 2012): Trong phân tích Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đối chọi sắc. Khoảng chừng vân giao sứt trên màn quan giáp là i. Khoảng cách giữa nhì vân sáng sủa bậc 3 nằm ở phía hai bên vân sáng trung tâm là

A. 5i.B. 3i.C. 4i.D. 6i.

Câu 8: chọn câu sai. Vật dụng quang phổ:

A. Dùng để làm nhận biết những thành phần kết cấu của một chùm sáng tinh vi do một mối cung cấp sáng vạc ra.

B. Có phần tử làm trọng trách tán sắc ánh nắng là thấu kính.

C. Là dụng cụ dùng để phân tích chùm ánh sáng tinh vi thành phần nhiều thành phần 1-1 sắc không giống nhau.

D. Chuyển động dựa trên hiện tượng tán sắc ánh sáng.

Câu 9: chọn câu đúng. Nếu sắp tới xếp các tia hồng ngoại, tử ngoại, Rơnghen và ánh nắng nhìn thấy theo vật dụng tự bước sóng giảm dần ta có dãy sau.

A. Tia hồng ngoại, ánh nắng nhìn thấy, tia tử ngoại, tia Rơnghen

B. ánh nắng nhìn thấy, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia Rơnghen.

C. Tia Rơnghen, tia tử ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại

D. Tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia Rơnghen, tia tử ngoại.

Câu 10: Sóng năng lượng điện từ với sóng cơ học không có chung nhau đặc điểm nào sau đây ?

A. Mang năng lượng. B. Có thể phản xạ, khúc xạ, nhiễu xạ C. Có thể truyền được vào chân ko D. Là sóng ngang

Câu 11: cùng với f1, f2, f3 lần lượt là tần số của tia X, tia hồng ngoại và tia tử nước ngoài thì:

A. F1> f2> f3B. F2> f1> f3C. F3> f2> f1D. F1> f3> f2

Câu 12: Trong thể nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, biết D = 3m; a = 1mm. Tại địa điểm M giải pháp vân trung trọng tâm 4,5mm, ta thu được vân buổi tối thứ 3. Bước sóng ánh cần sử dụng trong nghiên cứu là

A. 0,48µm.B. 0,42µm.C. 0,55µm.D. 0,60µm.

Câu 13: nhị khe Y-âng phương pháp nhau 3mm được chiếu bằng ánh sáng đối kháng sắc tất cả bước sóng 0,60 µm. Những vân giao trét được hứng bên trên màn cách hai khe 2m. Tại điểm M bí quyết vân trung vai trung phong 1,2 milimet có:

A. Vân về tối thứ 4.B. Vân sáng sủa bậc 4.C. Vân sáng bậc 3.D. Vân về tối thứ 3

Câu 14: Chọn các cụm từ thích hợp để điền vào những chỗ trống mang đến hợp nghĩa: “Tia tử nước ngoài là những bức xạ …… có bước sóng…..bước sóng của ánh sáng…….”

A. Nhìn thấy được, bé dại hơn, tím
B. Không nhận thấy được, bự hơn, tím

C. Không thấy được được, nhỏ hơn, đỏ
D. Không bắt gặp được, nhỏ hơn, tím.

Câu 15: Trong việc chiếu và chụp ảnh trong y tế bởi tia X,người ta phải hết sức tránh công dụng nào tiếp sau đây của tia X?

A. Làm phát quang một trong những chất.B. Huỷ khử tế bào.

C. Làm black kính ảnh.D. Năng lực đâm xuyên.

Câu 16: Trong phân tích I-âng, với bức xạ tất cả bước sóng λ1 = 0,6μm, thì khoảng chừng vân đo được là i = 0,42mm. Thay phản xạ trên bởi bức xạ λ2, thì khoảng vân đo được là 0,385mm. Vậy bứớc sóng λ2 là:

A. 0,7μm
B. 0,55μm
C. 0,52μm
D. 0,64μm.

Câu 17: Trong phân tích Young, những khe được chiếu sáng bằng ánh sáng trắng có bước sóng trường đoản cú 0,4μm cho 0,75μm. Khoảng cách giữa nhì khe là 0,5 mm, khoảng cách giữa nhị khe mang đến màn là 2m. Độ rộng quang quẻ phổ bậc một quan ngay cạnh được bên trên màn là:

A. 2,8 cm.B. 1,4 mm
C. 2,8 mm
D. 1,4 cm

Câu 18: Trong thể nghiệm Y-âng về giao quẹt ánh sáng, nhì khe được chiếu bởi ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe là 0,6 mm. Khoảng vân bên trên màn quan gần kề đo được là 1 trong những mm. Từ vị trí ban đầu, nếu tịnh tiến màn quan giáp một đoạn 25 centimet lại ngay sát mặt phẳng đựng hai khe thì khoảng chừng vân bắt đầu trên màn là 0,8 mm. Cách sóng của ánh nắng dùng thể nghiệm là

A. 0,50 .B. 0,48 .C. 0,64 .D. 0,45 .

Câu 19: tiến hành thí nghiệm giao thoa ánh nắng bằng khe Y- âng cùng với ánh sáng đối kháng sắc gồm bước sóng λ. Bạn ta đo khoảng cách giữa 2 vân sáng nằm cạnh sát nhau là 1mm. Trong tầm giữa hai điểm M, N bên trên màn với ở cùng một phía với vân trung tâm, cách vân trung tâm lần lượt là 0,6cm và 1,55cm có bao nhiêu vân sáng.

A. 10 vân.B. 7 vân
C. 9 vân
D. 8 vân

Câu 20: triển khai giao thoa ánh nắng bằng khe Young, biết khoảng cách từ vân buổi tối thứ hai mang đến vân sáng bậc 5 ở cùng phía đối với vân sáng sủa trung tâm là 1,4 mm. Bề rộng của vùng giao sứt trên màn là 1,02cm. Khẳng định số vân sáng và số vân về tối quan ngay cạnh được bên trên màn

A. 23 vân sáng với 22 vân tối.B. 23 vân sáng với 24 vân tối. C. 22 vân sáng cùng 23 vân tối. D. 25 vân sáng với 26 vân tối.

Câu 21: Tìm phát biểu sai về đặc điểm quang phổ vạch của các nguyên tố hóa học khác nhau.

A. Khác nhau về độ sáng tỉ đối giữa các vạch.B. Khác nhau về bề rộng các vạch quang quẻ phổ.

C. Khác nhau về số lượng vạch.D. Khác nhau về màu sắc các vạch.

Câu 22: Trong thử nghiệm giao thoa ánh nắng . Nguồn phát tia nắng có cách sóng λ = 0,75 µm . Trường hợp thay ánh sáng này bằng ánh sáng có bước sóng λ’ thì thấy khoảng vân giao thoa bớt 1,5 lần . Giá trị đúng của λ’ là

A. 0,50 µm
B. 1,125 µm
C. 0,45 µm.D. 0,625 µm

Câu 23: Trong thể nghiệm Young về giao trét ánh sáng, những khe sáng được chiếu bằng ánh nắng trắng, biết đ = 0,76m cùng t = 0,4m. Khoảng cách giữa nhị khe là 0,3mm, khoảng cách từ nhị khe cho màn là 2m. Bề rộng quang phổ thường xuyên bậc 3 bên trên màn là:

A. 7,2mm
B. 2,4mm
C. 9,6mm
D. 4,8mm

Câu 24: Trong thể nghiệm Iâng về giao trét ánh sáng, khoảng cách giữa nhì khe hẹp bởi 1mm và khoảng cách từ nhì khe cho màn là 2m. Phát sáng hai khe bằng một ành sáng trắng tất cả bước sóng tự 0,38μm mang lại 0,76μm, khi đó tại điểm M bên trên màn quan sát biện pháp vân sáng trung chổ chính giữa 7,2mm gồm bao nhiêu ánh sáng đối kháng sắc đến vân tối?

A.5.B.3.C.4.D.7.

Câu 25: Tia tử ngoại không thể

A. Làm cho phát quang một vài chất B. Truyền qua được tấm thuỷ tinh dày C. Tác dụng lên kính ảnh
D. Làm Ion hóa chất khí

Câu 26(CĐ 2010): Khi nói về tia hồng ngoại, phạt biểu nào dưới đấy là sai?

A. Tia hồng ngoại cũng hoàn toàn có thể biến điệu được như sóng năng lượng điện từ cao tần.

B. Tia hồng ngoại có tác dụng gây ra một số phản ứng hóa học.

C. Tia hồng ngoại có tần số lớn hơn tần số của tia nắng đỏ.

D. Tác dụng nổi bật nhất của tia hồng ngoại là tính năng nhiệt.

Câu 27(CĐ 2009): Trong phân tách Y-âng về giao quẹt ánh sáng, nguồn sáng gồm các bức xạ tất cả bước sóng theo thứ tự là 1 = 750 nm, 2 = 675 nm cùng 3 = 600 nm. Tại điểm M vào vùng giao thỏa bên trên màn mà hiệu khoảng cách đến nhị khe bởi 1,5 m tất cả vân sáng sủa của bức xạ

A. 2 cùng 3.B. 3.C. 1.D. 2.

Câu 28(ĐH 2010): Trong thử nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng solo sắc tất cả bước sóng λ. Giả dụ tại điểm M bên trên màn quan sát gồm vân về tối thứ tía (tính trường đoản cú vân sáng trung tâm) thì hiệu đường đi của ánh nắng từ hai khe S1, S2 cho M bao gồm độ mập bằng

A. 2λ. B. 1,5λ.C. 3λ.D. 2,5λ.

Câu 29(ĐH 2013): vào một thể nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, bước sóng ánh sáng đơn sắc là 600 nm, khoảng cách giữa hai khe hẹp là một trong mm. Khoảng cách từ mặt phẳng đựng hai khe đến màn quan liền kề là 2 m. Khoảng tầm vân quan ngay cạnh được bên trên màn có giá trị bằng

A. 1,2 mm
B. 1,5 mm
C. 0,9 mm
D. 0,3 mm

Câu 30(ĐH 2013): Trong nghiên cứu Y-âng về giao bôi ánh sáng, nếu chũm ánh sáng đối kháng sắc màu lam bằng ánh sáng 1-1 sắc màu rubi và giữ nguyên các đk khác thì bên trên màn quan lại sát

A. Khoảng chừng vân không chuyển đổi B. Khoảng chừng vân tăng lên C. địa điểm vân trung tâm đổi khác D. Khoảng vân bớt xuống.

Câu 31: Trong phân tích Young, khoảng cách giữa hai khe là 1mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 2m, chiếu nhị khe bằng hai bức xạ có 1 = 0,760m với 2, người ta thấy vân sáng bậc 3 của phản xạ 2 trùng với vân sáng sủa bậc 2 của bức xạ 1 thì bước sóng của bức xạ 2 có mức giá trị sát bằng

A. 0,472m B. 0,427m
C. 0,507m
D. 0,605m

Câu 32: trong mạch dao động LC lí tưởng có dao động điện từ tự do thoải mái thì

A. Tích điện từ trường triệu tập ở tụ điện.B. Tích điện điện trường triệu tập ở cuộn cảm.

C. Năng lượng điện tự của mạch được bảo toàn.D. Tích điện điện ngôi trường và tích điện từ trường luôn luôn không đổi.

Câu 33: Mạch dao động điện tử có cuộn cảm thuần gồm độ từ cảm cùng tụ điện tất cả điện dung . Tần số dao động riêng của mạch là :

A. B. C. D.

Câu 34: Coi dao động điện trường đoản cú của một mạch giao động LC là giao động tự do. Biết độ từ cảm của cuộn dây là L = 2.10-2 H và điện dung của tụ điện là C = 2.10-10 F. Chu kì xấp xỉ điện từ tự do trong mạch xấp xỉ này là

A. 2π s.B. 4π s.C. 4π.10-6 s.D. 2π.10-6 s.

Câu 35: trong một thử nghiệm Y-âng về giao quẹt ánh sáng, khoảng cách giữa nhì khe là 0,5 mm, khoảng cách từ khía cạnh phẳng cất hai khe mang lại màn quan sát là 2 m. Mối cung cấp sáng phát ánh sáng trắng tất cả bước sóng trong vòng từ 380 nm mang lại 760 nm. M là 1 điểm trên màn, cách vân sáng trung trọng tâm 2 cm. Trong công việc sóng của những bức xạ mang lại vân sáng sủa tại M, bước sóng nhiều năm nhất là

A. 750 nm.B. 720 nm.C. 714 nm.D. 760 nm.

Câu 36: Một mạch xấp xỉ điện từ bao gồm tần số f = 0,5.106Hz, vận tốc ánh sáng trong chân không c = 3.108m/s. Sóng điện từ vì mạch kia phát ra bao gồm bước sóng là

A. 6m
B. 0,6m
C. 60m
D. 600m

Câu 37: Khi nói về sóng điện từ, phạt biểu nào dưới đấy là sai?

A. Sóng điện từ bị sự phản xạ khi gặp mặt mặt phân làn giữa nhì môi trường.

B. Sóng điện từ truyền được trong môi trường xung quanh vật chất và trong chân không.

C. Trong quá trình truyền sóng năng lượng điện từ, vectơ cường độ điện trường cùng vectơ chạm màn hình từ luôn cùng phương.

D. Vào chân không, sóng năng lượng điện từ lan truyền với vận tốc bằng vận tốc ánh sáng

Câu 38: Một sóng điện từ tất cả tần số 100 MHz truyền với vận tốc 3.108 m/s tất cả bước sóng là

A. 0,3 m.B. 3 m.C. 30 m.D. 300 m.

Câu 39: Khi nói về tia X, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Tia X có chức năng đâm xuyên nhát hơn tia hồng ngoại. B. Tia X gồm tần số nhỏ tuổi hơn tần số của tia hồng ngoại.

C. Tia X tất cả bước sóng to hơn bước sóng của ánh nắng nhìn thấy. D. Tia X có tính năng sinh lí: nó diệt trừ tế bào.

Câu 40: Mạch giao động điện tự lí tưởng tất cả cuộn cảm thuần gồm độ trường đoản cú cảm I, và tụ điện gồm điện dung C. Tần số xê dịch riêng của mạch là:

A. B. C. D.

Câu 41: Một mạch giao động LC bao gồm điện trở thuần bằng không có cuộn dây thuần cảm (cảm thuần)và tụ điện có điện dung C. Vào mạch có xê dịch điện từ tự do (riêng) cùng với tần số f. Lúc mắc tiếp nối với tụ điện trong mạch bên trên một tụ điện bao gồm điện dung C/3 thì tần số dao động điện từ tự do thoải mái (riêng) của mạch bây giờ bằng

A. F/4.B. 4f.C. 2f.D. F/2.

Câu 42: Mạch dao động điện từ bỏ LC lí tưỏng sẽ hoạt động, biểu thức năng lượng điện của một bản tụ năng lượng điện là q = 2.10-9cos(2.107t +) (C). Cường độ chiếc điện cực lớn trong mạch là

A. 1m
AB. 10 m
AC. 0,04 m
A.D. 40 m
A

Để download tài liệu 7 đề bình chọn chương 4,5-VL12 - có đáp án chúng ta click vào nút tải về bên dưới.

Mời bạn truy vấn vào kho download tài nguyên với tủ sách giáo án năng lượng điện tử, thư viện đề kiểm tra - trắc nghiệm và những tài nguyên quý giá khác nữa.

Xem thêm: " nàng bạch tuyết và bảy chú lùn tiếng anh : nàng bạch tuyết và bảy chú lùn


Nếu mình muốn tài liệu 7 đề soát sổ chương 4,5-VL12 - gồm đáp án , click nút "Cảm ơn" hoặc "Thích" và chia sẻ cho anh em mình.

Hãy Đăng kí để dấn file bắt đầu qua e-mail
*
Hướng dẫn
*
*

*
*

*

*
bạn muốn Viết cách làm toán tại phản hồi Facebook này, hãy đọc bài giải đáp tại đây: giải pháp gõ cách làm toán trong Facebook
*

*

Đề Kiểm tra chất lượng Giữa học tập kỳ 1 đồ dùng lý 12 năm 2022 lần 3

328 lượt cài về

Tải lên bởi: trằn Tuệ Gia


Đề Kiểm tra chất lượng Giữa học kỳ 1 đồ vật lý 12 năm 2022 lần 4

228 lượt download về

Tải lên bởi: nai lưng Tuệ Gia


Đề Kiểm tra quality Giữa học kỳ 1 trang bị lý 12 năm 2022 lần 2

112 lượt thiết lập về

Tải lên bởi: è Tuệ Gia


Lý thuyết Dự đoán tỷ lệ cao Full kiến thức (11 + 12) 2022 lần 3

84 lượt thiết lập về

Tải lên bởi: trằn Tuệ Gia


Đề thi HK2 VL12 - 2022 (THPT Lê Lợi)

149 lượt tải về

Tải lên bởi: nai lưng Văn Hậu


Ma trận và đề thi hk1 môn vật lí 12 ( 30 câu trắc nghiệm)

480 lượt tải về

Tải lên bởi: THANH XUÂN


7 đề đánh giá chương 4,5-VL12 - có đáp án

14,539 lượt thiết lập về

Tải lên bởi: Quách Thị Thu hương


Khả năng khai thác lượng năng lượng điện năng dường như vô tận là trong số những nền tảng của thế giới hiện đại. Công nghệ ấy
Vào năm 1600, một bác sĩ tín đồ Anh cho biết ngoài trọng lực, Trái Đất còn chức năng những lực không giống khi ông cho là hành
Là hạt sơ cấp cho của ánh sáng, photon vừa bình dân vừa sở hữu đầy phần đa bất ngờ.Cái những nhà trang bị lí call là photon, thì các
Sóng âm: 13,7 tỉ năm trướcÂm thanh có xuất phát từ hết sức xa xưa, chẳng bao lâu sau Vụ Nổ Lớn tĩnh lặng đến chán ngắt.
Khoảng năm 250 t
CN.“Đồng ao nước Ktesibios đặc biệt quan trọng vì nó đang làm đổi khác mãi mãi sự hiểu biết của chúng ta về một
Khoảng 1300 t
CNCác đơn vị khảo cổ hoàn toàn có thể truy nguyên nguồn gốc của “trò chơi ba điểm một hàng” đến khoảng tầm năm 1300
Các nhà thiên văn thứ lí đang phối hợp nhiều phương thức để làm cho hé lộ các bí mật của một trong những vật thể quái lạ nhất
Vi
Olimpic Offline |Giao an dien tu |bai giang dien tu |violimpic |thu vien de thi |thu vien giao an dien tu |font vni-times |phần mềm cắt video |chuyenbentre.edu.vn.edu.vn | chuyenbentre.edu.vn.org | ao giac |co may thoi gian |lay lai mat khau yahoo |