KIỂM TRA CHƯƠNG III . ĐẠI SỐ 8 ĐỀ 1: I. TRẮC NGHIỆM: Câu 1: nhì phương trình nào sau đây không tương tự A) 2x + 3 = 5x +6 với (x – 2 ) 2 = 1 B) 9 3 2 3 3 2 + − + =+ − + x x x x x với 2x – 3 = 3 C) cả hai cặp phương trình trên phần lớn không tương tự Câu 2: quý hiếm của k để phương trình 4x 2 – 25 + k 2 + 4kx = 0 dấn x = – 2 làm nghiệm là : A) – 1 B) 9 C) – 1 hoặc 9 D) 1 hoặc 9 Câu 3: Phương trình nào sau đây vô nghiệm? A) | x| = – 1 B) x+ |x| = 0 C) 2( x+1) = 3 + 2x D) Cả 3 câu A,B,C các đúng ; E) Chỉ có 2 câu A cùng C đúng II. TỰ LUẬN: bài bác 1: Giải phương trình: a) (x+ 4) ( 7x – 3 ) – x 2 + 16 = 0 b) 32 4 1 8 52 2 1 +− + = + − x xx c) 25 20 5 5 5 5 2 − = + − − − + x x x x x bài xích 2: Một giá đựng sách có 2 ngăn, ngăn trước tiên chứa 120 cuốn, chống thứ hai cất 140 cuốn. Fan ta mang ra số sách làm việc ngăn đầu tiên nhiều vội vàng 3 lần số sách lôi ra ở ngăn thứ 2. Thời điểm đó số sách còn sót lại ở ngăn trước tiên bằng nửa số sách sót lại ở ngăn thứ hai. Tính số sách đã mang ra ở mỗi phòng . Bài xích 3: giải phương trình x 4 – 2x 3 + 3x 2 – 2x +1 = 0 ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM : 3 điểm Câu 1: C; Câu 2: C; Câu 3: E TỰ LUẬN : bài 1: Câu a: 1 điểm (x+ 4) ( 7x – 3 ) – x 2 + 16 = 0  (x+4) ( 7x – 3) – ( x – 4) (x +4) = 0  ( x+4) ( 7x – 3 – x +4) = 0  ( x+4) ( 6x +1) = 0  x+ 4 = 0 hoặc x == - 1/6 Câu b: 1 điểm 32 4 1 8 52 2 1 +− + = + − x xx  12 27 112 24162212 8 8.38.2)1(2 8 524 =⇔ =⇔ +−+=−−⇔ +−+ = −− x x xxx xx x Vậy tập nghiệm của phương trình là S       12 27 Câu c: 1 điểm 25 20 5 5 5 5 2 − = + − − − + x x x x x Điều kiện khẳng định : x ≠ ± 5 12020 20)5()5( 25 20 25 )5()5( 22 22 22 =⇔=⇔ =−−+⇒ − = − −−+ ⇔ xx xx xx xx Ta thấy x =1 thỏa mãn nhu cầu điều khiếu nại , vậy phương trình có nghiệm là x =1 bài bác 2 : 3 điểm điện thoại tư vấn số sách lôi ra ở ngăn thứ hai là x ( cuốn ) x> 0 ; x € Z Thì số sách mang ra ở ngăn trước tiên là 3x ( cuốn) Số sách sót lại ở ngăn trước tiên là 120 – 3x ( cuốn) Số sách còn sót lại ở phòng thứ nhì là 140 – x ( cuốn ) Theo bài xích ra ta có phương trình : ( 120 – 3x ) .2 = 140 – x  240 – 6x = 140 – x  5x =100  x =20 ( TMĐK) Vậy số sách kéo ra ở ngăn thứ nhì là trăng tròn cuốn với số sach mang ra ở ngăn đầu tiên là đôi mươi . 3 = 60 cuốn bài 3: ( 1 điểm) x 4 – 2x 3 + 3x 2 – 2x +1 = 0  x 4 – 2x 2 . X + x 2 + 2x 2 – 2x + 1 =0  (x 2 – x ) 2 + 2(x 2 – x ) + 1 = 0  (x 2 – x + 1 ) 2 = 0  x 2 – x + 1 = 0  ( x – ½) 2 + ¾ = 0 phương trình này vô nghiệm , đề xuất phương trình đã mang lại vô nghiệm . = 0  ( x+4) ( 6x +1) = 0  x+ 4 = 0 hoặc x == - 1/ 6 Câu b: 1 điểm 32 4 1 8 52 2 1 +− + = + − x xx  12 27 11 2 2 416 2 212 8 8 . 38 .2 )1( 2 8 524 =⇔ =⇔ +−+=−−⇔. KIỂM TRA CHƯƠNG III . ĐẠI SỐ 8 ĐỀ 1: I. TRẮC NGHIỆM: Câu 1: nhì phương trình nào sau đây không tương tự A) 2x + 3 = 5x +6 và (x – 2 ) 2 = 1 B) 9 3


Bạn đang xem: Đề kiểm tra chương 3 đại số 8 tự luận 100%

Bạn đã xem tư liệu "Đề khám nghiệm Đại số 8 chương III", để mua tài liệu nơi bắt đầu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ngơi nghỉ trên
Tổng Hợp Đề Thi Văn Lớp 7 Học Kì 2 Năm 2014 (P1), Đề Thi Học Kì 2 Môn Tiếng Anh Lớp 9 Năm 2014

Ngô Thị Oanh - Trường thcs Tiên Tiến