TOP 6 đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 3 theo Thông bốn 22, tất cả đáp án, gợi ý chấm và bảng ma trận 4 mức độ kèm theo.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra cuối kì 2 lớp 3 môn toán

Qua đó, giúp thầy cô gồm thêm nhiều kinh nghiệm xây dựng đề thi học kì hai năm 2021 - 2022 đến học sinh.

Thông qua 6 đề thi cuối kì 2 môn Toán lớp 3, còn hỗ trợ các em rứa chắc các dạng bài bác tập thường chạm chán trong đề thi, luyện giải đề thật nhuần nhuyễn để ôn thi học tập kì 2 hiệu quả. Bên cạnh ra, có thể xem thêm đề thi học kì 2 môn giờ Việt. Vậy mời thầy cô và những em cùng tải miễn chi phí 6 đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 3:


Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022 - Đề 1Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022 - Đề 2

Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022 - Đề 1

Ma trận đề đánh giá môn Toán học kì 2 lớp 3

Mạch kiến thức, kĩ năng

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số học: Nhân, phân tách số gồm hai, bố chữ số đến số gồm một chữ số, số ngay lập tức trước. Tìm quý hiếm x. Tính giá trị của y. Giải toán

Số câu

1

1

1

1

1

1

2

4

Câu số

1

6

2

7

8

9

1,2

6,7,8,9

Số điểm

1.0

1,0

1,0

1,0

1,5

1,5

2,0

5,0

Đại lượng với đo đại lượng: Đơn vị đo độ dài; khối lượng; thời gian.

Số câu

1

1

Câu số

3

3

Số điểm

1,0

1,0

nhân tố hình học: nhận biết trung điểm, Tính đường kính của hình tròn

Số câu

1

1

2

Câu số

4

5

4,5

Số điểm

1,0

1,0

2,0

Tổng

Số câu

2

1

2

1

1

1

1

5

4

Số điểm

2,0

1,0

2,0

1,0

1,0

1,5

1,5

5,0

5,0

Tỉ lệ

30%

30%

25%

15%


Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022

UBND THÀNH PHỐ…….. TRƯỜNG TIỂU HỌC 

BÀI KIỂM TRA CUỐI NĂMNĂM HỌC: 2021 - 2022Môn: Toán 3Thời gian: 40 phút (không nhắc giao bài)

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Câu 1. (1 điểm) Khoanh vào chữ cái trước câu vấn đáp đúng

a. Số liền trước của số 19890 là:

A. 19891 B. 19890C. 18900D. 19889

b. Số to nhất trong số số 25 987; 10 876; 99 876; 54 287 là:

A. 10 876 B. 25 987C. 99 876D. 54 287

Câu 2: (1 điểm) nhà nhật thời điểm đầu tháng là ngày mùng 5, chủ nhật tiếp theo trong thời điểm tháng là ngày mấy?

A. 12 B. 25 C. 24D. 30

Câu 3: (1 điểm). Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào ô trống:


a) 25 dam + 17 dam = 420m ☐

b) 4m5cm > 450 cm☐


c) 999 g + 1kg = 1000 kg☐

d) 12dm 5cm = 125cm☐


Câu 4: (1 điểm) Trong hình mẫu vẽ trên:


A. C là trung điểm của đoạn AD

B. C là trung điểm của đoạn AN

D. N là trung điểm của đoạn AMCâu 5: (1 điểm) Đường kính của một hình trụ là 60cm thì nửa đường kính của hình trụ đó là:

A. 30cm B. 120cm C. 20cm
D. 240cm

Câu 6: (1 điểm) Đặt tính rồi tính:

a. 45 367 + 6123 b. 98 746 -12 253 c. 57 897 : 7 d. 1984 x 3

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Câu 7: (1 điểm) search x


a) 1999 + x = 2005

.................................................

.................................................

.................................................


b) x : 4 = 4117 + 183

.................................................

.................................................

.................................................


Câu 8: (1,5 điểm) có 7 thùng dầu như nhau đựng tất cả 63 lít dầu. Hỏi có 774 lít dầu thì cần bao nhiêu thùng như vậy để đựng hết?

Bài giải

........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Câu 9: (1,5 điểm)

a. Tính hiệu của số từ nhiên nhỏ tuổi nhất tất cả hai chữ số cùng với số tự nhiên lớn nhất có một chữ số?

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

b. Search y, biết: y x 5 + y x 2 + y = 720

........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022

Câu

Đáp án

Điểm

Câu 1

a) D.b) C.

Mỗi ‎ đúng được 0,5 điểm

Câu 2

A.

1điểm

Câu 3

a, Đ b, S c, S d, Đ

Mỗi ‎ đúng được 0,25 điểm

Câu 4

A.

1điểm

Câu 5

A

1điểm

Câu 6

a. 51490b. 86493c. 8271d. 5952

Mỗi ‎ đúng được 0,25 điểm

Câu 7

Tìm y:

a. 1999 + x = 2005

x = 2005 - 1999

x = 6

b. x : 4 = 4117 + 183

x : 4 = 4300

x = 4300 x 4

x = 17200

Mỗi ‎ đúng được 0,5 điểm

Câu 8

Bài giải

Mỗi thùng đựng số l dầu là:

63 : 7 = 9 (l dầu)

774l dầu đựng số thùng là là:

774 : 9 = 86 (thùng)

Đáp số: 86 thùng

1,5 điểm

Câu 9

a. Hiệu của số từ bỏ nhiên nhỏ dại nhất gồm hai chữ số với số tự nhiên lớn nhất tất cả một chữ số?

99 – 9 = 90

b. Kiếm tìm y, biết:

y x 5 + y x 2 + y = 720

y x ( 5 + 2 + 1) = 720

y x 8 = 720

y = 720 : 8

y = 90

0,5 điểm

1 điểm


Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022 - Đề 2

Ma trận đề bình chọn môn Toán học tập kì 2 lớp 3

Mạch loài kiến thức, kĩ năngSố câu cùng số điểmMức 1Mức 2Mức 3Mức 4Tổng
TNTLTNTLTNTLTNTLTNTL

Số học: tra cứu số tức tốc sau của một số, đối chiếu số tất cả bốn hoặc năm chữ số; phép cộng, phép trừ bao gồm nhớ không tiếp tục và không thật hai lần trong phạm vi 10 000 cùng 100 000; Nhân, phân chia số tất cả bốn chữ số với (cho) số có một chữ số.

Số câu

1

1

1

1

1

1

2

4

Câu số

1

3

6

4

7

10

Số điểm

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

2,0

4,0

Đại lượng với đo đại lượng: Đổi những đơn vị đo độ dài; biết đơn vị chức năng đo diện tích (cm2); ngày, nhận biết một số trong những loại tiền Việt Nam.

Số câu

1

1

Câu số

5

Số điểm

1,0

1,0

Yếu tố hình học: hình chữ nhật, hình vuông, chu vi, diện tích.

Số câu

1

1

2

Câu số

2

9

Số điểm

1,0

1,0

2,0

Giải câu hỏi bằng hai phép tính liên quan đến rút về đối kháng vị.

Số câu

1

1

Câu số

8

Số điểm

1,0

1,0

Tổng

Số câu

2

1

2

1

1

2

1

5

5

Số điểm

2,0

1,0

2,0

1,0

1,0

2,0

1,0

5,0

5,0

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022

Trường tè học...........................

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM 2021 - 2022MÔN: TOÁN LỚP 3Thời gian: 40 phút (không kể phát đề)

Câu 1. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng. (1 điểm)

a) Số ngay tức khắc trước của số 80 419 là số:

A. 80 418 B. 80 320C. 80 429 D. 80 410

b) Số ngay lập tức sau của số 63 399 là số:

A. 63 398 B. 63 400C. 63 301 D. 63 300

Câu 2. Khoanh vào chữ cái đặt trước tác dụng đúng. (1 điểm)

a) Hình chữ nhật có chiều dài 8cm, chiều rộng 6cm. Chu vi hình chữ nhật kia là:

A. 14 cm B. 16 cm
C. 28 cm D. 38 cm

b) hình vuông vắn có cạnh 8cm. Diện tích hình vuông đó là:

A. 12 cm2 B. 64 cm2C. 32 cm2D. 60 cm2

Câu 3. Số ? (1 điểm)

a) 52 639; 52 640; 52 641 ; ............... ; .............. ; .............. ..

b) 45 300; 45 400; ................ ; ............... ; 45 700 ; ................

Câu 4. Đặt tính rồi tính: (1 điểm)


a) Biểu thức 2 + 18 x 5 có mức giá trị là:

A. 28 B. 92 C.100D. 126

b) Biểu thức 160 : 4 x 2 có giá trị là:

A. 80 B. 60C. 40D. 20

Câu 7. Viết vào khu vực chấm: (1 điểm)

Hãy viết các số II, VI, V, VII, IV, IX.

a) Theo vật dụng tự từ bé xíu đến lớn:............................................................................................

b) Theo sản phẩm tự lớn bé nhỏ đến bé:...........................................................................................

Câu 8. bài toán: (1 điểm)

Có 40kg mặt đường đựng đa số trong 8 túi. Hỏi 15kg mặt đường đựng trong từng nào túi?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Câu 9. Viết phép tính và kết quả vào địa điểm chấm đến thích hợp: (1 điểm)

Một tranh ảnh hình chữ nhật bao gồm chiều rộng lớn 8cm.Chiều dài gấp đôi chiều rộng. Tính diện tích bức tranh đó?

Trả lời: Chiều dài bức tranh đó là: ..................................................................................

Diện tích tranh ảnh đó là: ..............................................................................................

Câu 10. tất cả 9638m vải, may mỗi bộ quần hết 3m. Hỏi có thể may được tất cả bao nhiêu bộ áo xống và còn vượt mấy mét vải?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022

Câu 1:

a) Ab) B

Câu 2:

a) Cb) B

Câu 3: 

a) 52 639; 52 640; 52 641; 52 642; 52 643; 52 644.

b) 45 300; 45 400; 45 500; 45 600; 45 700; 45 800

Câu 4: 

Câu 5:

a) 15dm4cm 9cm d) 1kg > 999g

Câu 6:

a) B

b) A

Câu 7: 

a) Theo vật dụng tự từ nhỏ xíu đến lớn: II, IV, V, VI, VII, IX.

b)Theo thiết bị tự từ béo đến bé: IX, VII, VI, V, IV, II.

Câu 8:

Bài giải

Số kg con đường đựng trong một túi là: (0,25 điểm)

40 : 8 = 5 (kg) (0,25 điểm)

Số túi đựng không còn 15 kg đường là: (0,25 điểm)

15 : 5 = 3 ( túi) (0,25 điểm)

Đáp số: 3 túi đường.

Xem thêm: Hướng Dẫn Thiết Lập Chế Độ Hai Màn Hình Khi Kết Nối Máy Chiếu Win 10

Câu 9:

Bài giải

Một bức tranh hình chữ nhật bao gồm chiều rộng lớn 8cm.Chiều dài gấp rất nhiều lần chiều rộng. Tính diện tích bức tranh đó?

*

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước lời giải đúng.

1, trong những số: 42 078, 42 075, 42 090, 42 100, 42 099, 42 109, 43 000. Số lớn số 1 là:

A. 42 099 B. 43 000 C. 42 075 D. 42 090

2. Giá trị của biểu thức 2342 + 403 x 6 là:

A. 4660 B. 4760 C. 4860 D 4960

3. Hình vuông có cạnh 3cm. Diện tích hình vuông vắn là:

A. 6cm2 B. 9cm C. 9cm2 D 12cm

4. Download 2kg gạo không còn 18 000 đồng. Vậy cài đặt 5 kg gạo hết số chi phí là:

A. 35 000 đồng B. 40 000 đồng C. 45 000 đồng D. 50 000 đồng

5. Ngày 25 tháng 8 là ngày lắp thêm 7. Ngày 2 mon 9 thuộc năm chính là ngày thứ:

A. Lắp thêm sáu B. Trang bị bảy C. Nhà nhật D. Thứ hai

 


*
12 trang
*
Van Trung90
*
1456
*
1Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra quality cuối kì 2 môn: Toán lớp 3", để sở hữu tài liệu gốc về máy các bạn click vào nút DOWNLOAD ngơi nghỉ trên
C. 9cm2D 12cm4. Tải 2kg gạo hết 18 000 đồng. Vậy tải 5 kilogam gạo không còn số chi phí là:A. 35 000 đồng B. 40 000 đồng C. 45 000 đồng D. 50 000 đồng5. Ngày 25 mon 8 là ngày thứ 7. Ngày 2 tháng 9 cùng năm sẽ là ngày thứ:A. Thiết bị sáu
B. Thứ bảy
C. Công ty nhật
D. Lắp thêm hai
C. 81cm2D 72cm4. Sở hữu 4kg gạo không còn 14 000 đồng. Vậy tải 5 kg gạo hết số chi phí là:A. 35 00 đồng B. 17500 đồng C. 14500 đồng D. 10500 đồng5. Ngày 25 mon 8 là ngày thiết bị 7. Ngày 2 mon 9 cùng năm đó là ngày thứ:A. Sản phẩm công nghệ sáu
B. đồ vật bảy
C. Nhà nhật
D. Thiết bị hai
C. 28cm2D 28cm4. Cài đặt 8kg gạo hết 32456 đồng. Vậy thiết lập 5 kilogam gạo hết số chi phí là:A. 20285 đồng B. 20258 đồng C. 20259 đồng D. 20528 đồng5. Ngày 25 tháng 8 là ngày sản phẩm công nghệ 7. Ngày 2 mon 9 thuộc năm sẽ là ngày thứ:A. Sản phẩm sáu
B. đồ vật bảy
C. Công ty nhật
D. Vật dụng hai
C. 36dm2D 36cm4. Thiết lập 2kg gạo hết 8 178 đồng. Vậy sở hữu 5 kilogam gạo không còn số chi phí là:A. 4 089 đồng B. 20 445 đồng C. 25 000 đồng D. Trăng tròn 545 đồng5. Ngày 25 mon 8 là ngày lắp thêm 7. Ngày 2 tháng 9 thuộc năm đó là ngày thứ:A. Sản phẩm công nghệ sáu
B. Sản phẩm bảy
C. Chủ nhật
D. đồ vật hai
A. 5 phót
B. 10 phót
C. 15 phót
D. Trăng tròn phót
B. 2700 m
C. 3350 m
D. 5000 m35 dm = centimet ; 420cm = .dm ; 2km = . Hm; 6kg = g3m4cm = cm ; 6dm 5cm = cm; 5kg 3g = ..g ; 9000kg = ..g1/4giê = ..phót, 1/2 giê =phót; 1/3 giê = .phót; 1/6 giê = .phót1/10giê = phót; 1/2ngµy=. Giê ; 2 ngµy = ..giê; 6giê = phót
Bµi lµm
Bµi lµm
Họ cùng tên....................................................Lớp 3.......KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II- MÔN TOÁN LỚP 3(Thời gian 40 phút)Bài 1- (3đ) Đặt tính rồi tính:35047 - 287054065 + 4889 +7984289 : 7 ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Bài 2-(2đ) Tính giá trị biểu thức:239 + 1267 x 3=2505 : ( 403 - 398)=.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Bài 3-(2,5đ) Một tín đồ đi xe hơi trong 2giờ đi được 74 km . Hỏi vào 5 giờ fan đi xe hơi đó đi được bao nhiêu km ? (Quãng con đường đi trong những giờ mọi như nhau)Giải:...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Bài 4- (2,5đ) Tính diện tích và chu vi hình chữ nhật tất cả chiều dài là 3dm, chiều rộng lớn là 9cm
B – 12cm
C - 3cm(Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng)Bài 5- (2đ) tất cả 125 kilogam bột mì đựng đầy vào 5 bao. Hỏi có 9 bao do vậy đựng được từng nào kilogam bột mì?
Bài giải:............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Bài 5-(2đ) tìm kiếm trong hình vẽ:A B C D E a/ C là điểm ở thân 2 điểm nào?................................................................................................b/ C là trung điểm của đoạn trực tiếp nào?..................................................................................LỚP 3 thời gian : 40 phút Họ với tên :..Lớp :I. PHẦN TRẮC NGHIỆM : ( 2đ ) Khoanh vào chữ để trước câu vấn đáp đúng.Bài 1 : A. 4083 : 4 = 102 ( dư 5 ) B. 4083 : 4 = 120 ( dư 3 ) C. 4083 : 4 = 1020 ( dư 3 ) D. 4083 : 4 = 12 ( dư 3 )Bài 2 :Số tháng có 31 ngày trong một năm là : A. 7 B. 6 C. 8 D. 5Bài 3: Một thửa ruộng hình chữ nhật tất cả chiều lâu năm 120 m, chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. Chu vi của thửa ruộng là : A. 580 m B. 320 m C. 360 m D. 1160 m
Bài 4 : 306 + 93 : 3 = A. 133 B. 337 C. 399 D. 733I. PHẦN TỰ LUẬN : ( 8đ )Bài 1 : Đặt tính rồi tính ( 2đ ) 4629 x 2 7482 -- 946 1877 : 3 2414 : 6Bài 2 : Tính quý giá của biểu thức: ( 1,5 đ ) 253 + 14 x 3 123 x ( 42 – 40 )Bài 3 : ( 1,5 đ ) Một siêu thị nhận về 2050 kg gạo . Tín đồ ta đang bán 1 tháng 5 số gạo đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu kg gạo ?
Giải gồm 30 kilogam đỗ đựng rất nhiều vào 6 túi . Hỏi 4 túi như vậy tất cả bao nhiêu kg đỗ ?
Giải bài xích 5 : ( 1đ ) bao gồm 9 hộp kẹo như nhau đựng 144 viên kẹo. Tín đồ ta chia cho những em thiếu nhi, từng em 4 viên kẹo thì hết 8 hộp. Hỏi tất cả bao nhiêu em trẻ em được phân chia kẹo ?
Họ cùng tên....................................................Lớp 3.......KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II- (Thời gian 40 phút)Phần I: Trắc nghiệm
Câu 1: từ nào dưới đây chỉ tính nết của trẻ?
A. Ngoan ngoãn
B. Dạy dỗ bảo
C. Tới trường D.chơi. Câu 2:Từ chỉ sự trang bị là:A. Siêng chỉ
B. Bé sông
C. Học tập giỏi
D. Nạp năng lượng cơm.Câu 3: loại nào dưới đây viết đúng chủ yếu tả?
A. Long lanh
B. Nung nay
C.lô nức
D. Hỗn động
Câu 4: trong câu: “Những chú con kê con bắt đầu nở chạy như lăn tròn trên sân.”Những hình hình ảnh nào được đối chiếu với nhau?
A.Chú gà- sảnh B.Chú gà- chạy C.Chú gà- lăn
D.Chạy- lăn tròn Câu 5: Từ như thế nào chỉ đức tính của anh ấy Đom Đóm?
A. Chuyên cần
B.ngoan ngoãn C.học giỏi
D.thông minh Câu 6: cái nào sau đây có rất nhiều từ thuộc nghĩa cùng với Tổ quốc?
Bảo vệ, non sông, khu đất nước, quê quán.Quê phụ thân đất tổ, bên quê, quê hương, quê nhà.Giang sơn, cơ ngơi, toàn thể, toàn cầu.Đất nước, nước nhà, non sông, giang sơn.Câu 7: từ bỏ nào tiếp sau đây có nghĩa như sau: tín đồ chuyên nghiên cứu, chế tao thuốc chữa trị bệnh:A. Y tá
B.Y sĩ C.Bác sĩ
D.Dược sĩ Câu 8: gồm mấy sự vật dụng được nhân hoá trong những câu thơ sau:Bác kim giờ đồng hồ thận trọng
Nhích từng li, từng li
Anh kim phút lầm lìĐi từng bước, từng bước.A. 1B.2 C.3D.4 Câu 9: hoàn cảnh mái ấm gia đình Chử Đồng Tử cố gắng nào?
A. Nghèo khó
B.Neo đơn C.Cô độc
D.Sung vui mắt Câu 10: thành phần trả lời câu hỏi bao giờ trong câu: “Tối mai, anh Đom Đóm lại đi gác .”là:A.Anh Đom Đóm B.lại đi gác C.Tối mai
D.anh Đom Đóm lại đi gác. Câu 11: loại nào sau đây nêu đúng nghĩa của trường đoản cú thể thao?
Sự giáo dục và tập dượt thân thể.Các chuyển động trò nghịch , thi đấunhằm nâng cấp thể lực của nhỏ người.Trạng thái tầm thường của khung người con người hoặc súc vật.Tính hóa học của bé người, của vật chất.Câu 12: Thiên nhiên đưa về cho con người những gì xung quanh đất?
A. Cây cối, biển cả cả.B.Mỏ than, mỏ vàng. C.Cả A, B phần lớn đúng
D.Cả A,B phần đông sai.Phần II: từ luận
Câu 13: Điền r/d/gi vào vị trí chấm:ực ỡ, bé ao, ao thông, làn ó.Câu 14: Viết một đoạn văn ngắn( tự 5 mang đến 7 câu) đề cập về một ngày hội cơ mà em biết..Câu 15: gạch chân dưới bộ phận trả lời câu hỏi Ở đâu trong những câu sau:Trần Quốc Khái quê sinh hoạt huyện hay Tín, thức giấc Hà Tây.Trên trời mây trắng như bông.