Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - Kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - Kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - Kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - Kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - Kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp Tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Đề thi Địa Lí 10Bộ đề thi Địa Lí lớp 10 - Kết nối tri thức
Bộ đề thi Địa Lí lớp 10 - Cánh diều
Bộ đề thi Địa Lí lớp 10 - Chân trời sáng tạo
Top 100 Đề thi Địa Lí 10 năm 2022-2023 mới nhất | Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo
Trang trước
Trang sau

Bộ 100 Đề thi Địa Lí lớp 10 năm học 2022 - 2023 mới nhất đầy đủ Học kì 1 và Học kì 2 gồm đề thi giữa kì, đề thi học kì có đáp án chi tiết, cực sát đề thi chính thức giúp học sinh ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài thi Địa Lí 10.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra địa lí 10 học kì 1


Mục lục Đề thi Địa Lí 10 năm 2022 - 2023 mới nhất


Quảng cáo

Bộ đề thi Địa Lí 10 - Kết nối tri thức


- Đề thi Địa Lí 10 Giữa kì 1

- Đề thi Địa Lí 10 Học kì 1

- Đề thi Địa Lí 10 Giữa kì 2

- Đề thi Địa Lí 10 Học kì 2

Bộ đề thi Địa Lí 10 - Cánh diều


- Đề thi Địa Lí 10 Giữa kì 1

- Đề thi Địa Lí 10 Học kì 1

- Đề thi Địa Lí 10 Giữa kì 2

- Đề thi Địa Lí 10 Học kì 2

Bộ đề thi Địa Lí 10 - Chân trời sáng tạo


- Đề thi Địa Lí 10 Giữa kì 1

- Đề thi Địa Lí 10 Học kì 1

- Đề thi Địa Lí 10 Giữa kì 2

- Đề thi Địa Lí 10 Học kì 2

Lưu trữ: Đề thi Địa Lí 10 sách cũ

Đề thi Giữa kì 1 Địa Lí 10

Đề thi Học kì 2 Địa Lí 10

*

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Môn: Địa Lí lớp 10

Thời gian làm bài: phút

(Đề thi số 1)

Phần trắc nghiệm(4điểm)

Câu 1:Cơ sở phân chia thành các loại phép chiếu: phương vị, hình nón, hình trụ là:0,5 điểm

A. Do vị trí lãnh thổ cần thể hiện
B. Do hình dạng mặt chiếu

C. Do vị trí tiếp xúc mặt chiếu
D. Do đặc điểm lưới chiếu

Câu 2:Phương pháp kí hiệu không chỉ xác định vị trí của đối tượng địa lí mà còn thể hiện được:0,5 điểm

A. khối lượng cũng như tốc độ di chuyển của đối tượng địa lí.

B. số lượng (quy mô), cấu trúc, chất lượng của đối tượng địa lí.

C. giá trị tổng cộng của đối tượng địa lí.

D. hướng di chuyển của đối tượng địa lí

Câu 3:Hệ Mặt Trời bao gồm: 0,5 điểm

A. các Dải Ngân Hà, các hành tinh, vệ tinh, các đám bụi, khí.

B. Mặt Trời, các thiên thể chuyển động xung quanh Mặt Trời, các đám bụi, khí.

C. rất nhiều Thiên thể (các ngôi sao, hành tinh, vệ tinh,…) cùng với bụi khí và bức xạ điện từ.

D. các Thiên Hà, Dải Ngân Hà, hành tinh, vệ tinh, khác đám bụi, khí.

Câu 4:. Bốn địa điểm trên đất nước ta lần lượt từ Nam lên Bắc là thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang, Vinh, Hà Nội nơi có 2 lần Mặt Trời đi qua thiên đình gần nhau nhất là: 0,5 điểm

A. Tp. Hồ Chí Minh. B. Nha Trang. C. Vinh. D. Hà Nội

Câu 5:Theo thứ tự từ trên xuống, các tầng đá ở lớp võ Trái Đất lần lượt là: 0,5 điểm

A. Tầng đá trầm ích, tầng granit, tầng badan.

B. Tầng đá trầm ích, tầng badan, tầng granit.

C. Tầng granit, Tầng đá trầm ích, tầng badan.

D. Tầng badan, tầng đá trầm ích, tầng granit.

Câu 6:. Biểu hiện rõ rệt nhất của sự vận động theo phương thẳng đứng ở lớp vỏ Trái Đất là: 0,5 điểm

A. Độ cao của các đỉnh núi tăng lên

B. Thay đổi mực nước đại dương ở nhiều nơi

C. Diện tích của đồng bằng tăng lên

D. Các hiện tượng động đất, núi lửa hoạt động mạnh

Câu 7:. FA được gọi là Frond: 0,5 điểm

A. Frond địa cực B. Frond ôn đới C. Frond nội tuyến D. Frond xích đạo

Câu 8:Kiểu khí hậu địa trung hải có đặc điểm nổi bật so với các kiểu khí hậu khác là: 0,5 điểm

A. Nhiệt độ trung bình năm cao nhất.

B. Lượng mưa trung bình năm nhỏ nhất.

C. Biên độ nhiệt độ giữa các tháng trong năm cao nhất.

D. Mưa tập trung vào mùa đông.

Phần tự luận

Câu 1: (3 điểm).

Vũ trụ là gì? Hệ Mặt Trời là gì? Em có những hiểu biết gì về Trái Đất trong Hệ Mặt Trời?

Câu 2: (3 điểm).

Ngoại lực là gì? Vì sao nguồn năng lượng chủ yếu sinh ra ngoại lực là nguồn năng lượng của bức xạ Mặt Trời?

Đáp án

Phần trắc nghiệm(4điểm)

Câu 1. Cơ sở để phân chia thành các loại phép chiếu: phương vị, hình nón, hình trụ là do hình dạng mặt chiếu.

Chọn: B.

Câu 2. Phương pháp kí hiệu không chỉ xác định vị trí của đối tượng địa lí mà còn thể hiện được số lượng (quy mô), cấu trúc, chất lượng hoặc động lực phát triển của đối tượng địa lí.

Chọn: B.

Câu 3. Hệ Mặt Trời bao gồm Mặt Trời, các thiên thể (đó là các hành tinh, tiểu hành tinh, vệ tinh, sao chuổi, thiên thạch) chuyển động xung quanh Mặt Trời và các đám bụi, khí.

Chọn: B.

Câu 4. Bốn địa điểm trên đất nước ta lần lượt từ Nam lên Bắc là thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang, Vinh, Hà Nội nơi có 2 lần Mặt Trời đi qua thiên đỉnh gần nhau nhất là Hà Nội. Hà Nội là địa điểm gần chí tuyến Bắc nhất nên thời gian Mặt Trời hai lần lên thiên đỉnh gần nhau nhất.

Chọn: D.

Câu 5. Theo thứ tự từ trên xuống, các tầng đá ở lớp võ Trái Đất lần lượt là tầng đá trầm ích, tầng granit và cuối cùng là tầng badan.

Chọn: A.

Câu 6. Biểu hiện rõ rệt nhất của sự vận động theo phương thẳng đứng (nâng lên hoặc hạ xuống) ở lớp vỏ Trái Đất là thay đổi mực nước đại dương ở nhiều nơi.

Chọn: B.

Câu 7. FA được gọi là Frond địa cực.

Chọn: A.

Câu 8. Kiểu khí hậu địa trung hải có đặc điểm nổi bật so với các kiểu khí hậu khác là mưa tập trung vào mùa đông.

Chọn: D.

Phần tự luận

Câu 1.

- Vũ Trụ là khoảng không gian vô tận chứa các Thiên hà. Thiên hà là một tập hợp các thiên thể, khí, bụi và bốc xa điện tử. Thiên hà chứa Mặt Trời và các hành tinh của nó được gọi là Dải Ngân Hà. (1 điểm)

- Hệ Mặt Trời là một tập hợp các thiên thể nằm trong Dải Ngân Hà. Hệ Mặt Trời gồm có Mặt Trời nàm ở trung tâm và các thiên thể quay xung quanh (đó là các hành tinh, tiểu hành tinh, vệ tinh, sao chổi, thiên thạch) và các đám bụi khí. Hệ Mặt Trời có tám hành tinh: Thuỷ tinh, Kim tinh, Trái Đất, Hoả tinh, Mộc tinh, Thổ tinh, Thiên Vương tinh, Hải Vương tinh. (1 điểm)

- Trái Đất là một hành tinh trong Hệ Mặt Trời. Khoảng cách trung bình từ Trái Đất đến Mặt Trời là 149.6 triệu km. Khoảng cách đó cùng với sự tự quay làm cho Trái Đất nhận được lượng nhiệt và ánh sáng phù hợp để sự sống có thể phát sinh, phát triển. Trái Đất vừa tự quay quanh trục, vừa chuyển động tịnh tiến xung quanh Mặt Trời. (1 điểm)

Câu 2.

- Ngoại lực:

+ Ngoại lực là lực có nguồn gốc ở bên ngoài, trên bề mặt Trái Đất. (0,5 điểm)

+ Nguồn năng lượng sinh ra ngoại lực chủ yếu là nguồn năng lượng của bức xạ Mặt Trời. (0,5 điểm)

+ Ngoại lực gồm tác động của các yếu tố khí hậu (nhiệt độ, gió, mưa,...), các dạng nước (nước chảy, nước ngầm, băng hà, sóng biển...), sinh vật (động, thực vật) và con người. (0,5 điểm)

+ Ngoại lực có tác động rất lớn trong quá trình làm biến đổi địa hình. (0,5 điểm)

- Giải thích: Nói nguồn năng lượng chủ yếu sinh ra ngoại lực là nguồn năng lượng của bức xạ Mặt Trời vì dưới tác dụng nhiệt của bức xạ Mặt Trời, đá trên bề mặt thạch quyển bị phá hủy và năng lượng của các tác nhân ngoại lực (nước chảy, gió, băng tuyết,...) trực tiếp hay gián tiếp đều có liên quan đến bức xạ Mặt Trời. (1 điểm)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Môn: Địa Lí lớp 10

Thời gian làm bài: phút

(Đề thi số 1)

Phần trắc nghiệm(8 điểm )

Câu 1:Phép chiếu bản đồ thế giới người ta dùng phép chiếu:0.5 điểm

A. Hình trụ đứng B. Hình nón đứng
C. Phương vị đứng D. Hình nón ngan

Câu 2:Giữ nguyên được độ dài xích đạo còn độ dài các vĩ tuyến khác đều bị dãn ra là phép chiếu:0.5 điểm

A. Phép chiếu phương vị
B. Phép chiếu hình nón

C. Phép chiếu hình trụ
D. Phép chiếu hình nón đứng

Câu 3:Khoảng cách trung bình từ Trái Đất đến Mặt Trời là:0.5 điểm

A. 149,6 nghìn km
B. 149,6 triệu km C. 149,6 tỉ km
D. 140 triệu km

Câu 4:Lực Côriolic là lực: 0.5 điểm

A. Làm các vật được đứng yên trên bề mặt đất

B. Làm lệch hướng chuyển động của các vật thể trên bề mặt Trái Đất

C. Làm các vật thể có trọng lực

D. Làm các vật thể có thể di chuyển trên bề mặt đất

Câu 5:Đá bị dạn nứt, vỡ thành những tảng và mảnh vụn là kết quả của:0.5 điểm

A. phong hóa hóa học
B. phong hóa lí học

C. quá trình xâm thực
D. quá trình bóc mòn

Câu 6:Lớp nhân ngoài của Trái Đất
M không có đặc điểm là:
0.5 điểm

A. Độ sâu từ 2900 đến 5100km
B. Áp suất từ 1,3 triệu đến 3,1 triệu atm

C. Vật chất tồn tại ở trạng thái lỏng
D. Chứa nhiều vật chất khó xác định

Câu 7:Gió Tây ôn đới là loại gió thổi từ: 0.5 điểm

A. Cao áp cận nhiệt đới về hạ áp xích đạo B. Hạ áp ôn đới về áp cực

C. Cao áp cận nhiệt đới về hạ áp ôn đới
D. Hạ áp ôn đới về cao áp cận chí tuyến

Câu 8:Đặc điểm không đúng với khí Cacbonic ở tầng đối lưu là: 0.5 điểm

A. Chiếm tỉ lệ rất nhỏ

B. Có tác dụng giữ lại gần 1/5 lượng nhiệt mà bề mặt Trái Đất toả vào không gian.

C. Khi tỉ lệ này tăng lên sẽ gây nhiều tác hại cho sức khoẻ con người

D. Chiếm tỉ lệ lớn và không gây hại cho con người

Câu 9:. Hơi nước ngưng đọng thành những hạt nhỏ và nhẹ, các hạt tụ lại, đó là: 0.5 điểm

A. Mưa
B. Mây C. Sương mù D. Ngưng đọng hơi nước

Câu 10:Vùng dễ sinh ra hoang mạc là vùng nằm dưới: 0.5 điểm

A. Cao áp cận chí tuyến B. Hạ áp xích đạo

C. Hạ áp ôn đới D. Cao áp cực

Câu 11:Thổ nhưỡng là: 0.5 điểm

A. Lớp vật chất vụn bở trên bề mặt lục địa, được hình thanh từ quá trinh phong hóa đá

B. Lớp vật chất tơi xốp ở bề mặt lục địa, được đặc trưng bởi độ phì

C. Lớp vật chất vụn bở, trên đó con người tiến hành các hoạt động trồng trọt

D. Lớp vật chất tự nhiên, được con người cải tạo và đưa vào sản xuất nông nghiệp

Câu 12:Khí hậu nhiệt đới gió mùa có kiểu thảm thực vật chính nào? 0.5 điểm

A. Rừng lá rộng và rừng hỗn hợp. B. Rừng nhiệt đới ẩm.

C. Rừng cận nhiệt ẩm. D. Rừng nhiệt đới ẩm.

Câu 13:Sự phân bố các vòng đai nhiệt trên Trái Đất biểu hiện của quy luật: 0.5 điểm

A. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh B. Quy luật địa đới

C. Quy luật nhịp điệu D. Quy luật phi địa đới

Câu 14:Các loại gió nào dưới đây biểu hiện cho quy luật địa đới? 0.5 điểm

A. Gió mậu dịch, gió mùa, gió tây ôn đới

B. Gió mùa, gió tây ôn đới, gió fơn

C. Gió mậu dịch, gió đông cực, gió fơn

D. Gió mậu dịch, gió tây ôn đới, gió đông cực

Câu 15:Sự biến động dân số trên thế giới (tăng lên hay giảm đi) là do hai nhân tố chủ yếu quyết định: 0.5 điểm

A. Sinh đẻ và tử vong B. Sinh đẻ và di cư

C. Di cư và tử vong D. Di cư và chiến tranh dich bệnh

Câu 16:Chức năng chính trong hoạt động kinh tế ở nông thôn: 0.5 điểm

A. Công nghiệp
B. Dịch vụ
C. Xây dựng
D. Nông - Lâm - Ngư

Câu 17:Nhân tố nào làm cho tỉ suất sinh cao?0.5 điểm

A. Số người ngoài độ tuổi lao động nhiều

B. Phong tục tập quán lạc hậu

C. Kinh tế - xã hội phát triển ở trình độ cao

D. Mức sống cao, đời sống dân trí được cải thiện

Câu 18:Phép chiếu phương vị đứng có độ chính xác ở vùng:0.5 điểm

A. Xích đạo
B. Vĩ độ trung bình C. Vĩ độ cao D. Vùng cực, cận cực

Câu 19:Phép chiếu hình nón đứng có độ chính xác ở vùng: 0.5 điểm

A. Xích đạo
B. Vĩ độ trung bình C. Vĩ độ cao D. Vùng cực, cận cực

Câu 20:Bản đồ có độ chính xác cao ở xích đạo, càng xa xích đạo càng kém chính xác là phép chiếu: 0.5 điểm

A. Phép chiếu phương vị
B. Phép chiếu hình nón

C. Phép chiếu hình trụ
D. Phép chiếu hình nón đứng

Câu 21:Các kinh tuyến là những đoạn thẳng đồng quy ở cực, vĩ tuyến là những cung tròn đồng tâm là đặc điểm của phép chiếu nào?0.5 điểm

A. Phép chiếu phương vị
B. Phép chiếu hình nón

C. Phép chiếu hình trụ
D. Phép chiếu phương vị đứng

Câu 22:Khi triển khai hình (phép chiếu hình nón) nón ta được một bản đồ hình: 0.5 điểm

A. nón
B. quạt
C. tròn
D. vuông

Câu 23:Nhận định nào dưới đâychưa chính xác về hệ Mặt Trời: 0.5 điểm

A. Mặt Trời là Thiên Thể duy nhất có khả năng tự phát sáng

B. Mọi hành tinh đều có khả năng phản chiếu ánh sáng Mặt Trời

C. Mọi hành tinh và vệ tinh đều có khả năng tự phát sáng

D. Trong hệ Mặt Trời tất cả các hành tinh đều chuyển động tự quay

Câu 24:Quĩ đạo của các hành tinh chuyển động xung quanh Mặt Trời có dạng: 0.5 điểm

A. Tròn
B. Ê líp C. Không xác định
D. Cầu

Câu 25:Khu vực không có Mặt Trời lên thiên đỉnh là: 0.5 điểm

A. Vùng cực B. Xích đạo C. Chí tuyến Bắc
D. Chí tuyến Nam

Câu 26:Nội lực là: 0.5 điểm

A. lực phát sinh từ vũ trụ.

B. lực phát sinh từ bên trong Trái Đất.

C. lực phát sinh từ lớp vỏ Trái Đất.

D. lực phát sinh từ bên ngoài, trên bề mặt Trái Đất.

Câu 27:Ngoại lựckhông tác động đến: 0.5 điểm

A. Địa hình trên bề Trái Đất

B. Các vùng đồi núi của Trái Đất

C. Sự sắp xếp các dòng vật chất theo trọng lực

D. Các dòng chảy và đồng bằng trên Trái Đất

Câu 28:. Mật độ dân số là:0.5 điểm

A. Số dân sống trên một diện tích lãnh thỗ

B. Số người bình quân sống trên một đơn vị diện tích là km2

C. Số người sống trên một km2

D. Số người hiện cư trú trên một lãnh thỗ

Câu 29:. Khu vực nào sau đây có mật độ dân số cao nhất thế giới:0.5 điểm

A. Đông ÁB. Nam ÁC. Tây Âu
D. Bắc Mỹ

Câu 30:Cây lương thực chính được trồng nhiều ở Hoa Kỳ, Pháp, Canada, Nga, úc:0.5 điểm

A. Lúa mì.B. Lúa mạch.C. Lúa gạo.D. Ngô.

Câu 31:Cây lương thực phụ ở miền ôn đới là: 0.5 điểm

A. Lúa mạch.B. Khoai lang.C. Sắn.D. Cao lương.

Câu 32:Cây công nghiệp là mặt hàng xuất khẩu của các nước: 0.5 điểm

A. Các nước NIC.

B. Các nước tư bản phát triển.

C. Các nước đang phát triển vùng cận nhiệt.

D. Các nước thuộc khu vực châu Á, châu Mĩ.

Phần tự luận

Câu 1:1 điểm

Vì sao phong hóa lí học lại xảy ra mạnh ở các miền khí hậu khô nóng (hoang mạc và bán hoang mạc) và miền có khí hậu lạnh?

Câu 2:1 điểm

Hãy nêu đặc điểm phân bố dân cư trên thế giới hiện nay. Những nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố đó?

Đáp án

Phần trắc nghiệm(Mỗi câu hỏi trắc nghiệm tương ứng với 0,25 điểm )

Câu 1.

Phép chiếu bản đồ thế giới người ta dùng phép chiếu hình trụ đứng.

Chọn: A.

Câu 2.

Phép chiếu hình trụ giữ nguyên được độ dài xích đạo còn độ dài các vĩ tuyến khác đều bị dãn ra. Các vĩ tuyến ở gần xích đạo bị dãn ít, càng xa xích đạo càng bị dãn nhiều.

Chọn: C.

Câu 3.

Khoảng cách trung bình từ Trái Đất đến Mặt Trời là 149,6 triệu km, đó là một khoảng cách lí tưởng để Trái Đất nhận được một lượng bức xạ ánh sáng cần thiết để sự sống có thể phát sinh và phát triển.

Chọn: B.

Câu 4.

Lực Côriolic là lực làm lệch hướng chuyển động của các vật thể trên bề mặt Trái Đất.

Chọn: B.

Câu 5.

Đá bị dạn nứt, vỡ thành những tảng và mảnh vụn là kết quả của phong hóa lí học.

Chọn: B.

Câu 6.

Lớp nhân ngoài của Trái Đất có đặc điểm là: Độ sâu từ 2900 - 5100km, áp suất từ 1,3 triệu đến 3,1 triệu atm và vật chất tồn tại ở trạng thái lỏng.

Chọn: D.

Câu 7.

Gió Tây ôn đới là loại gió thổi từ cao áp cận nhiệt đới về hạ áp ôn đới với hướng thổi thường Tây Nam ở bán cầu Bắc và Tây Bắc ở bán cầu Nam.

Chọn: C.

Câu 8.

Đặc điểm khí Cacbonic ở tầng đối lưu là: Chiếm tỉ lệ rất nhỏ, có tác dụng giữ lại gần 1/5 lượng nhiệt mà bề mặt Trái Đất toả vào không gian giúp Trái Đất ấm hơn và khi tỉ lệ này tăng lên sẽ gây nhiều tác hại cho sức khoẻ con người.

Chọn: D.

Câu 9.

Không khí càng lên cao càng lạnh, hơi nước ngưng đọng thành những hạt nhỏ và nhẹ, các hạt tụ lại thành từng đám, đó là mây.

Chọn: B.

Câu 10.

Vùng dễ sinh ra hoang mạc là vùng nằm dưới vùng cao áp cận chí tuyến.

Chọn: A.

Câu 11.

Thổ nhưỡng là lớp vật chất tơi xốp ở bề mặt lục địa, được đặc trưng bởi độ phì.

Chọn: B.

Câu 12.

Khí hậu nhiệt đới gió mùa có kiểu thảm thực vật chính là rừng nhiệt đới ẩm.

Chọn: D.

Câu 13.

Sự phân bố các vành đai nhiệt trên Trái Đất, các đai gió (gió Mậu dịch, gió Tây ôn đới, gió Đông cực) và các đai khí áp, các đới khí hậu trên Trái Đất, các nhóm đất và các kiểu thảm thực vật là biểu hiện của quy luật địa đới.

Chọn: B.

Câu 14.

Hiện tượng biểu hiện cho qui luật địa đới là sự phân bố các vành đai nhiệt trên Trái Đất, các đai gió (gió Mậu dịch, gió Tây ôn đới, gió Đông cực) và các đai khí áp, các đới khí hậu trên Trái Đất, các nhóm đất và các kiểu thảm thực vật.

Chọn: D.

Câu 15.

Sự biến động dân số trên thế giới (tăng lên hay giảm đi) là do hai nhân tố chủ yếu quyết định là sinh đẻ và tử vong.

Chọn: A.

Câu 16.

Chức năng chính trong hoạt động kinh tế ở nông thôn nông – lâm – ngư. Hiện nay do ảnh hưởng của quá trình đô thị hoá, nông thôn còn có chức năng khác như công nghiệp (chủ yếu là chế biến các sản phẩm nông sản), thủ công nghiệp, thể thao, du lịch,…

Chọn: D.

Câu 17.

Nhân tố làm cho tỉ suất sinh cao là phong tục tập quán lạc hậu, tâm lí xã hội, các yếu tố tự nhiên – sinh học, các chính sách phát triển dân số,…

Chọn: B.

Câu 18.

Phép chiếu phương vị đứng có độ chính xác ở vùng cực và cận cực.

Chọn: D.

Câu 19.

Phép chiếu hình nón đứng có độ chính xác ở vùng vĩ độ trung bình.

Chọn: B.

Câu 20.

Bản đồ có độ chính xác cao ở xích đạo, càng xa xích đạo càng kém chính xác là phép chiếu hình trụ.

Chọn: C.

Câu 21.

Các kinh tuyến là những đoạn thẳng đồng quy ở cực, vĩ tuyến là những cung tròn đồng tâm là đặc điểm của phép chiếu hình nón.

Chọn: B.

Câu 22.

Khi triển khai hình (phép chiếu hình nón) nón ta được một bản đồ hình quạt, các kinh tuyến là những đoạn thẳng đồng quy ở cực, vĩ tuyến là những cung tròn đồng tâm.

Chọn: B.

Câu 23.

Trong Hệ Mặt Trời chỉ Mặt Trời có khả năng tự phát sáng còn các thiên thể khác không thể tự phát sáng mà chỉ có thể phản chiếu ánh sáng hoặc hấp thụ ánh sáng của Mặt Trời.

Chọn: C.

Câu 24.

Quĩ đạo của các hành tinh chuyển động xung quanh Mặt Trời có dạng Ê líp.

Chọn: B.

Câu 25.

Trên bề mặt Trái Đất hiện tượng Mặt Trời lên thiên đình trong năm xuất hiện hai lần trong vùng nội chí tuyết, một lần ở chí tuyến (Bắc, Nam) và các địa điểm nằm trong vùng ngoại chí tuyến không có hiện tượng Mặt Trời lên thiên đỉnh.

Chọn: A.

Câu 26.

Nội lực là những lực phát sinh từ bên trong Trái Đất. Nguyên nhân chủ yếu sinh ra nội lực là sự phân hủy các chất phóng xạ, phản ứng hóa học, sự di chuyển của các dòng vật chất theo quy luật của trọng lực,…

Chọn: B.

Câu 27.

Ngoại lực không tác động đến sự sắp xếp các dòng vật chất theo trọng lực.

Chọn: C.

Câu 28.

Mật độ dân số là số người bình quân sống trên một đơn vị diện tích (km2/người).

Chọn: B.

Câu 29.

Khu vực có mật độ dân số cao, dân cư tập trung đông là khu vực Tây Âu. Tây Âu là khu vực có lãnh thổ khai thác lâu đời, có các điều kiện tự nhiên thuận lợi với sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp, dịch vụ.

Chọn: C.

Câu 30.

Cây lương thực chính được trồng nhiều ở Hoa Kỳ, Pháp, Canada, Nga, úc là cây lúa mì.

Chọn: A.

Câu 31.

Cây lương thực phụ ở miền ôn đới là cây lúa mạch.

Chọn: A.

Câu 32.

Cây công nghiệp là mặt hàng xuất khẩu của các nước đang phát triển vùng cận nhiệt, đặc biệt là các nước Đông Nam Á, Trung Phí, Trung Mĩ,...

Chọn: C.

Phần tự luận

Câu 1 (1 điểm).

- Vì ở hoang mạc và bán hoang mạc có sự thay đổi nhiệt độ tương đối đột ngột giữa ngày và đêm. (0,5 điểm)

- Nơi có khí hậu lạnh, thường có sự đóng băng của nước; khi đóng băng, thể tích của nước tăng lên làm dãn các khe nứt; khi tan băng, khe nứt hẹp lại, tạo ra sự nứt vỡ nhiều hơn. (0,5 điểm)

Câu 2 (1 điểm).

- Đặc điểm phân bố dân cư: (0,5 điểm)

+ Phân bố dân cư không đều theo không gian, dân cư tập trung đông ở các khu vực đồng bằng, ven biển có khí hậu thuận lợi và phân bố thưa thớt ở vùng núi, hoang mạc, khí hậu lạnh.

+ Dân cư thế giới có sự thay đổi theo thời gian tùy theo từng khu vực có sự thay đổi khác nhau.

- Các nhân tố ảnh hưởng: Trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, tính chất của nền kinh tế, các điều kiện tự nhiên, lịch sử khai thác lãnh thổ, di cư,... (0,5 điểm)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa học kì 2

Năm học 2022 - 2023

Môn: Địa Lí lớp 10

Thời gian làm bài: phút

(Đề thi số 1)

Phần trắc nghiệ(4 điểm )

Câu 1:Hình thức cơ bản nhất để tiến hành hoạt động công nghiệp là: 0,5 điểm

A. Điểm công nghiệp B. Xí nghiệp công nghiệp

C. Khu công nghiệp D. Trung tâm công nghiệp

Câu 2:Công nghiệp được chia làm hai nhóm A, B là dựa vào: 0,5 điểm

A. Tính chất và đặc điểm B. Trình độ phát triển

C. Công dụng kinh tế của sản phẩm D. Lịch sử phát triển của các ngành

Câu 3:Các ngành công nghiệp nhóm A có đặc điểm nào sau đây? 0,5 điểm

A. Phải tập trung ở các thành phố lớn vì cần nhiều lao động.

B. Có vốn đầu tư và quy mô sản xuất lớn.

C. Sản xuất với số lượng lớn để phục vụ nhu cầu tiêu dùng trực tiếp của con người.

D. Thường phải gắn liền với nguồn nguyên liệu hoặc thị trường tiêu thu.

Câu 4:Những nước sản xuất nhiều than đá là: 0,5 điểm

A. Trung Quốc, Hoa Kì, Nga B. Pháp, Anh, Đức

C. Ba Lan, Ấn Độ, Ôxtrâylia D. Hoa Kì, Nga, Anh

Câu 5:Khu vực có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới là: 0,5 điểm

A. Bắc Mỹ. B. Châu Âu. C. Trung Đông. D. Bắc và Trung Phi.

Câu 6:Đặc điểm cơ bản của vùng công nghiệp là: 0,5 điểm

A. Có nhiều ngành công nghiệp kết hợp với nhau trong một đô thị có quy mô vừa và lớn

B. Có quy mô từ vài chục đến vài trăm hecta với ranh giới rõ ràng.

C. Sự kết hợp giữa một số xí nghiệp công nghiệp với một điểm dân cư

D. Có không gian rộng lớn, có nhiều ngành công nghiệp với nhiều xí nghiệp công nghiệp

Câu 7:Đối với các nước đang phát triển các khu công nghiệp tập trung thường được xây dựng nhằm mục đích: 0,5 điểm

A. Đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa

B. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài để giải quyết vốn, kỹ thuật và công nghệ

C. Sản xuất phục vụ xuất khẩu

D. Tạo sự hợp tác sản xuất giữa các xí nghiệp công nghiệp với nhau

Câu 8:Sản lượng điện trên thế giới tăng nhanh không phải do: 0,5 điểm

A. Nhu cầu rất lớn cho sinh hoạt và sản xuất trên thế giới.

B. Có nhiều nguồn sản xuất điện.

C. Ngành này có hiệu quả kinh tế thấp.

D. Nhiều nhà máy điện có công suất lớn ra đời

Phần tự luận

Câu 1: (2 điểm).

Hãy chứng minh vai trò chủ đạo của công nghiệp trong nền kinh tế quốc dân?

Câu 2: 2 (4 điểm).

Hãy nêu những đặc điểm chính của các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp?

Đáp án

Phần trắc nghiệ(Mỗi câu trắc nghiệm tương ứng với 0,5 điểm )

Câu 1.

Hình thức cơ bản nhất để tiến hành hoạt động công nghiệp là các xí nghiệp công nghiệp.

Chọn: B.

Câu 2.

Công nghiệp được chia làm hai nhóm A, B là dựa vào công dụng kinh tế của sản phẩm.

Chọn: C.

Câu 3.

Các ngành công nghiệp nhóm A có đặc điểm là có vốn đầu tư và quy mô sản xuất lớn.

Chọn: B.

Câu 4.

Những nước sản xuất nhiều than đá là Trung Quốc, Hoa Kì, Nga.

Chọn: A.

Câu 5.

Khu vực có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới là khu vực Trung Đông với một số nước tiêu biểu như Các tiểu vương quốc Ả rập xê út, I – rắc,...

Chọn: C.

Câu 6.

Đặc điểm cơ bản của vùng công nghiệp là vùng có không gian rộng lớn, có nhiều ngành công nghiệp với nhiều xí nghiệp công nghiệp.

Chọn: D.

Câu 7.

Đối với các nước đang phát triển các khu công nghiệp tập trung thường được xây dựng nhằm mục đích thu hút vốn đầu tư nước ngoài để giải quyết vốn, kỹ thuật và công nghệ.

Chọn: B.

Câu 8.

Sản lượng điện trên thế giới tăng nhanh là do nhu cầu rất lớn cho sinh hoạt và sản xuất trên thế giới, có nhiều nguồn sản xuất điện và có nhiều nhà máy điện có công suất lớn ra đời.

Chọn: C.

Phần tự luận

Câu 1.

- Tạo ra khối lượng sản phẩm rất lớn cho xã hội. Tất cả các thiết bị máy móc trong các ngành kinh tế (nông nghiệp, giao thông, thông tin liên lạc, dịch vụ, xây dựng, cho bản thân công nghiệp,... các công cụ và đồ dùng sinh hoạt trong gia đình... đều do ngành công nghiệp cung cấp. (1 điểm)

- Công nghiệp góp phần thúc đẩy tốc độ tăng trưởng nền kinh tế. Tốc độ tăng trường công nghiệp ở trên thế giới và nhất là ở Việt Nam thường cao hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế nói chung. Thời kì 2002 - 2003, tốc độ tăng trưởng kinh tế thế giới (GDP) là 3,3%/năm, riêng công nghiệp đạt 3,6%/năm, còn ở Việt Nam tương ứng là 7,0%/năm và 12,4%/năm. (1 điểm)

Câu 2.

- Điểm công nghiệp: (1 điểm)

+ Đồng nhất với điểm dân cư.

+ Gồm 1 họăc 2 xí nghiệp nằm gần nguồn nguyên liệu.

+ Các xí nghiệp không có mối liên hệ với nhau.

- Khu công nghiệp tập trung: (1 điểm)

+ Có ranh giới rõ ràng, không có dân cư sinh sống.

+ Tập trung nhiều xí nghiệp với khả năng hợp tác cao.

+ Sản xuất các mặt hàng vừa tiêu dùng trong nước vừa xuất khẩu.

- Trung tâm công nghiệp: (1 điểm)

+ Gắn với đô thị vừa và lớn, không có ranh giới rõ ràng.

+ Bao gồm nhiều khu công nghiệp và điểm công nghiệp.

+ Có các xí nghiệp nòng cốt và các xí nghiệp bổ trợ.

- Vùng công nghiệp: (1 điểm)

+ Vùng lãnh thổ rộng bao gồm nhiều tỉnh.

+ Có nhiều trung tâm công nghiệp liên hệ với nhau về sản xuất.

+ Có một vài ngành chủ yếu tạo nên hướng chuyên môn hóa và các ngành bổ trợ.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 2

Năm học 2022 - 2023

Môn: Địa Lí lớp 10

Thời gian làm bài: phút

(Đề thi số 1)

Phần trắc nghiệm(8 điểm )

Câu 1:Than, dầu mỏ, điện là sản phẩm của ngành công nghiệp: 0.25 điểm

A. Hóa chất. B. Năng lượng. C. Sản xuất vật liệu xây dựng. D. Cơ khí.

Câu 2:Thép là sản phẩm của ngành công nghiệp:0.25 điểm

A. Thực phẩm. B. Sản phẩm hàng tiêu dùng. C. Luyện kim. D. Điện tử - tin học.

Câu 3:Đa dạng về sản phẩm, phức tạp về trình độ kỹ thuật, sử dụng ít nhiên liệu, chịu ảnh hưởng lớn của lao động, thị trường và nguyên liệu. Đó là đặc điểm của ngành công nghiệp: 0.25 điểm

A. Cơ khí, hóa chất B. Hóa chất C. Sản xuất hàng tiêu dùng D. Năng lượng

Câu 4:. Ngành công nghiệp đóng vai trò quan trọng nhất trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa là: 0.25 điểm

A. Luyện kim B. Cơ khí

C. Hoá chất D. Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng

Câu 5:Đâu không phải nguyên nhân khiến cho ngành công nghiệp dệt thường phát triển mạnh ở các nước đang phát triển? 0.25 điểm

A. Có nguồn nguyên liệu tại chỗ phong phú.

B. Có lao động dồi dào, đáp ứng nhu cầu lớn về nhân công

C. Có thị trường tiêu thụ rộng lớn vì có dân số đông.

D. Có trình độ khoa học kĩ thuật cao.

Câu 6:. Ngành công nghiệp được xác định là ngành kinh tế quan trọng và cơ bản của các quốc gia là: 0.25 điểm

A. Công nghiệp năng lượng B. Cơ khí C. Luyện kim D. Điện tử tin học

Câu 7:Nhận định nào sau đây chưa chính xác? 0.25 điểm

A. Những nước có sản lượng quặng sắt lớn cũng là những nước có sản lượng thép cao.

B. Nhật Bản là nước không có quặng sắt nhưng lại thuộc loại hàng đầu thế giới về sản lượng thép.

C. Braxin là nước có sản lượng quặng sắt lớn nhất thế giới nhưng sản lượng thép thuộc loại thấp.

D. Ôxtrâylia có sản lượng quặng sắt lớn nhưng sản lượng thép không đáng kể.

Câu 8:Ô tô, máy may là sản phẩm của ngành: 0.25 điểm

A. Cơ khí thiết bị toàn bộ. B. Cơ khí máy công cụ.

C. Cơ khí hàng tiêu dùng. D. Cơ khí chính xác

Câu 9:Nước nào sau đây có sản lượng khai thác dầu mỏ lớn? 0.25 điểm

A. Hoa Kì B. A – rập Xê – út C. Việt Nam D. Trung Quốc

Câu 10:Trung tâm công nghiệp thường là: 0.25 điểm

A. Các thành phố vừa và lớn. B. Các vùng lãnh thổ rộng lớn.

C. Các thành phố nhỏ. D. Tổ chức ở trình độ thấp

Câu 11:. Quy luật hoạt động của thị trường là: 0.25 điểm

A. Cung – cầu B. Cạnh tranh C. Tương hỗ D. Trao đổi

Câu 12:. Vật ngang giá hiện đại dùng để đo giá trị hàng hoá và dịch vụ là: 0.25 điểm

A. Vàng B. Đá quý C. Tiền D. Sức lao động

Câu 13:Khái niệm "tiền tệ” không được hiểu là: 0.25 điểm

A. Thước đo giá trị hàng hóa B. Một loại hàng hóa đặc biệt

C. Phương tiện để lưu thông thanh toán D. Thước đo giá trị tiền tệ

Câu 14:“Marketting” được hiểu là: 0.25 điểm

A. Giới thiệu sản phẩm hàng hóa đến người tiêu dùng

B. Bán hàng cho người tiêu dùng với lời giới thiệu về sản phẩm

C. Tìm hiểu phân tích thị trường để đáp ứng cho phù hợp

D. Điều tiết cung cầu cho phù hợp với thị trường

Câu 15:Quốc gia nào sau đây vừa là thành viên của ASEAN lại vừa là thành viên của APEC? 0.25 điểm

A. Việt Nam, Đông Ti-mo, Thái Lan C. Indonexia, Đông Ti-mo, Philippin

B. Đông Ti-mo, Việt Nam, Mianma D. Việt Nam, Thái Lan, Indonexia

Câu 16:. Sáu thành viên đầu tiên của tổ chức EU là: 0.25 điểm

A. Anh, Pháp, Đức, Italia, Bỉ, Hà Lan B. Pháp, Đức, Ý, Bỉ, Hà Lan, Luytxămbua

C. Anh, Pháp, Đức, Ý, Hoa Kỳ, Canada D. Hoa kỳ, Canada, Mêhico, Anh, Pháp, Đức

Câu 17:Khu vực nào sau đây tập trung nhiều cảng biển của thế giới? 0.25 điểm

A. Thái Bình Dương B. Ấn Độ Dương C. Đại Tây Dương D. Địa Trung Hải

Câu 18:Kênh đào Xuy – ê có vai trò quan trọng đối với việc vận chuyển hàng hóa nào sau đây từ các nước Trung Đông đến các nền kinh tế phát triển? 0.25 điểm

A. Lương thực, thực phẩm. B. Hàng tiêu dùng.

C. Máy móc công nghiệp. D. Dầu mỏ.

Câu 19:Hai tuyến đường sông quan trọng nhất ở châu Âu hiện nay là: 0.25 điểm

A. Vônga, Rainơ B. Rainơ, Đa nuýp C. Đanuýp, Vônga D. Vônga, Iênitxây

Câu 20:Quốc gia nào sau đây có tỉ trọng ngành dịch vụ chiếm trên 70% trong cơ cấu GDP?0.25 điểm

A. Hoa Kì. B. Bra – xin. C. Trung Quốc. D. Thái Lan.

Câu 21:Các trung tâm dịch vụ lớn nhất trên thế giới là: 0.25 điểm

A. Lôt an – giơ – let, Si – ca – gô, Oa – sinh – tơn, Pa – ri, Xao Pao – lô.

B. Phran – phuốc, Bruc – xen, Duy – rich, Xin – ga – po.

C. Niu i – ôc, Luân Đôn, Tô – ki – ô.

D. Luân Đôn, Pa – ri, Oa – sinh – tơn, Phran – phuốc.

Câu 22:Môi trường xã hội là nhân tố thuộc: 0.25 điểm

A. Môi trường nhân tạo. B. Môi trường địa lý.

C. Môi trường sống. D. Môi trường tự nhiên.

Câu 23:. Môi trường tự nhiên khác với môi trường nhân tạo chủ yếu ở điểm: 0.25 điểm

A. Không phụ thuộc vào con người và phát triển theo các quy luật riêng.

B. Có sẵn trong tự nhiên và biến đổi khi bị tác động.

C. Phụ thuộc vào con người và không biến đổi khi bị tác động.

D. Biến đổi khi bị tác động nhưng phụ thuộc vào con người.

Câu 24:Tài nguyên không được phân loại theo công dụng kinh tế: 0.25 điểm

A. Tài nguyên nông nghiệp. B. Tài nguyên công nghiệp.

C. Tài nguyên phục hồi. D. Tài nguyên du lịch.

Câu 25:Tài nguyên không đượcphân loại theo thuộc tính tự nhiên là: 0.25 điểm

A. Tài nguyên du lịch. B. Tài nguyên khí hậu.

C. Tài nguyên khoáng sản. D. Tài nguyên sinh vật.

Câu 26:Hội nghị thượng đỉnh về Trái Đất được tổ chức năm 1992 ở: 0.25 điểm

A. La Hay. B. New York. C. Luân Đôn. D. Rio de Janero.

Câu 27:Để bảo vệ môi trường trong nước, các nước phát triển đã đưa ra giải pháp: 0.25 điểm

A. Giảm mức sản xuất gây ô nhiễm môi trường trong nước.

B. Chuyển các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm sang các nước đang phát triển.

C. Chuyển các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm ra vùng ngoại ô các thành phố.

D. Tăng mức sản xuất nhưng không gây ô nhiễm môi trường.

Câu 28:Chúng ta phải bảo vệ môi trường là do:0.25 điểm

A. Không có bàn tay của con người thì môi trường sẽ bị hủy hoại.

B. Con người có thể làm nâng cao chất lượng môi trường.

C. Ngày nay không nơi nào trên Trái Đất không chịu tác động của con người.

D. Môi trường có quan hệ trực tiếp đến sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người

Câu 29:Diện tích rừng bị suy giảm do khai thác quá mức hiện nay ở các nước: 0.25 điểm

A. Ấn Độ, Trung Quốc, Indonesia. B. Liên Bang Nga, Hoa Kỳ, Braxin.

C. Braxin, Công Gô, Indonesia. D. Hoa Kỳ, Braxin, Ấn Độ.

Câu 30:. Giải quyết vấn đề môi trường đòi hỏi phải có sự nỗ lực của: 0.25 điểm

A. Quốc gia. B. Khu vực. C. Toàn cầu. D. Mỗi vùng.

Câu 31:Nguồn xuất khẩu chủ yếu để thu ngoại tệ ở các nước Tây Á, nhiều nước châu Phi và Mĩ La Tinh là: 0.25 điểm

A. Gỗ và các sản phẩm chế biến từ gỗ. B. Sản phẩm cây công nghiệp chế biến từ gỗ.

C. Khoáng sản thô và đã qua chế biến. D. Các sản phẩm từ ngành chăn nuôi.

Câu 32:Ngành được coi là thước đo của nền văn minh là: 0.25 điểm

A. Đường hàng không C. Thông tin liên lạc B. Đường ống D. Đường ôtô

Phần tự luận

Câu 1: 1 điểm

Trình bày tình hình phát triển của các ngành dịch vụ trên thế giới?

Câu 2:1 điểm

Thế nào là ngành thương mại? Vai trò của ngành thương mại đối với việc phát triển kinh tế - xã hội đất nước?

Đáp án

Phần trắc nghiệm(Mỗi câu trắc nghiệm tương ứng với 0,25 điểm )

Câu 1.

Than, dầu mỏ, điện là sản phẩm của ngành công nghiệp năng lượng.

Chọn: B.

Câu 2.

Ngành công nghiệp thực phẩm là ngành công nghiệp có mặt ở mọi quốc gia trên thế giới.

Chọn: B.

Câu 3.

Đa dạng về sản phẩm, phức tạp về trình độ kỹ thuật, sử dụng ít nhiên liệu, chịu ảnh hưởng lớn của lao động, thị trường và nguyên liệu. Đó là đặc điểm của ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng.

Chọn: C.

Câu 4.

Ngành công nghiệp đóng vai trò quan trọng nhất trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa là ngành công nghiệp cơ khí.

Chọn: B.

Câu 5.

Nguyên nhân chủ yếu công nghiệp dệt thường phát triển mạnh ở các nước đang phát triển là vì có nguồn nguyên liệu tại chỗ phong phú, có lao động dồi dào, đáp ứng nhu cầu lớn về nhân công và có thị trường tiêu thụ rộng lớn.

Chọn: D.

Câu 6.

Ngành công nghiệp được xác định là ngành kinh tế quan trọng và cơ bản của các quốc gia là ngành công nghiệp năng lượng..

Chọn: A.

Câu 7.

Nhận định chưa chính xác là những nước có sản lượng quặng sắt lớn cũng là những nước có sản lượng thép cao vì những nước có sản lượng thép lớn chủ yếu nhập khẩu quặng sắt từ các nước khác về.

Chọn: A.

Câu 8.

Ô tô, máy may là sản phẩm của ngành cơ khí máy công cụ.

Chọn: B.

Câu 9.

Các nước ở khu vực Trung Đông là những nước có sản lượng khai thác dầu mỏ, khí đốt đứng đầu thế giới, trong đó A – rập Xê – út là nước có sản lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới hiện nay với nhiều tỉ phú dầu mỏ.

Chọn: B.

Câu 10.

Trung tâm công nghiệp là hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp ở trình độ cao, gắn với đô thị vừa và lớn, có vị trí thuận lợi,...

Chọn: A.

Câu 11.

Quy luật hoạt động của thị trường là cung và cầu. Nếu cung lớn hơn cầu thì giá cả thị trường có xu hướng giảm sẽ có lợi cho người mua nhưng không có lợi cho nhà sản xuất, người bán và ngược lại.

Chọn: A.

Câu 12.

Vật ngang giá hiện đại dùng để đo giá trị hàng hoá và dịch vụ là tiền.

Chọn: C.

Câu 13.

Khái niệm "tiền tệ” được hiểu là thước đo giá trị hàng hóa, tiền tệ cũng được coi là một loại hàng hóa đặc biệt và là một phương tiện để lưu thông trong thanh toán.

Chọn: D.

Câu 14.

“Marketting” được hiểu là tìm hiểu phân tích thị trường để có những sản phẩm đáp ứng phù hợp cho nhu cầu của thị trường.

Chọn: C.

Câu 15.

Quốc gia vừa là thành viên của ASEAN lại vừa là thành viên của APEC Việt Nam, Thái Lan, Indonexia. Đông Ti-mo là quốc gia duy nhất ở khu vực Đông Nam Á chưa gia nhập ASEAN.

Chọn: D.

Câu 16.

Sáu thành viên đầu tiên của tổ chức EU là Pháp, Đức, Ý, Bỉ, Hà Lan, Luytxămbua.

Chọn: B.

Câu 17.

Khu vực tập trung nhiều cảng biển của thế giới nằm ở ven bờ Đại Tây Dương với nhiều hải cảng lớn bậc nhất thế giới.

Chọn: C.

Câu 18.

Kênh đào Xuy – ê có vai trò quan trọng đối với việc vận chuyển dầu mỏ, khí đốt từ các nước Trung Đông đến các nền kinh tế phát triển trên thế giới như Hoa Kỳ, các nước châu Âu,…

Chọn: D.

Câu 19.

Hai tuyến đường sông quan trọng nhất ở châu Âu hiện nay là Rainơ và Đa nuýp.

Chọn: B.

Câu 20.

Hoa Kì là quốc gia có tỉ trọng ngành dịch vụ rất lớn, chiếm trên 70% trong cơ cấu GDP, tiếp đó là ngành công nghiệp và chiếm tỉ trọng thấp nhất là ngành nông nghiệp.

Chọn: A.

Câu 21.

Các trung tâm dịch vụ lớn nhất trên thế giới là Niu i – ôc (Hoa Kỳ), Luân Đôn (Anh) và Tô – ki – ô (Nhật Bản).

Chọn: C.

Câu 22.

Môi trường tự nhiên, môi trường xã hội và môi trường nhân tạo là nhân tố thuộc môi trường sống của con người.

Chọn: C.

Câu 23.

Môi trường tự nhiên khác với môi trường nhân tạo chủ yếu ở điểm không phụ thuộc vào con người và các thành phần tự nhiên phát triển theo các quy luật riêng.

Chọn: A.

Câu 24.

Tài nguyên được phân loại theo công dụng kinh tế là tài nguyên nông nghiệp, tài nguyên công nghiệp, tài nguyên du lịch.

Chọn: C.

Câu 25.

Tài nguyên phân loại theo thuộc tính tự nhiên là tài nguyên khí hậu, đất, khoáng sản (than, dầu, khí,…), sinh vật, nước.

Chọn: A.

Câu 26.

Hội nghị thượng đỉnh về trái đất được tổ chức năm 1992 ở Rio de Janero. Thể hiện sự nỗ lực chung trong việc giải quyết các vấn đề môi trường của các quốc gia và toàn thế giới.

Chọn: D.

Câu 27.

Để bảo vệ môi trường trong nước, các nước phát triển đã đưa ra giải pháp là chuyển các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường sang các nước đang phát triển.

Chọn: B.

Câu 28.

Môi trường có quan hệ trực tiếp đến sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người. Chính vì vậy chúng ta cần bảo vệ môi trường, đặc biệt là môi trường tự nhiên.

Chọn: D.

Câu 29.

Diện tích rừng bị suy giảm do khai thác quá mức hiện nay ở các nước Liên Bang Nga, Hoa Kỳ và Braxin.

Chọn: B.

Câu 30.

Giải quyết vấn đề môi trường không phải của riêng một quốc gia, khu vực mà đòi hỏi phải có sự nỗ lực của toàn cầu.

Chọn: C.

Câu 31.

Nguồn xuất khẩu chủ yếu để thu ngoại tệ ở các nước Tây Á, nhiều nước châu Phi và Mĩ La Tinh là các loại khoáng sản thô và đã qua chế biến.

Chọn: C.

Câu 32.

Ngành được coi là thước đo của nền văn minh là ngành thông tin liên lạc.

Chọn: C

Phần tự luận

Câu 1 (1 điểm).

- Trên thế giới, số người hoạt động trong các ngành dịch vụ đã tăng lên nhanh chóng trong mấy chục năm trở lại đây. (0,5 điểm)

- Ở các nước phát triển, số người làm việc trong các ngành dịch vụ có thể trên 80% (Hoa Kì) hoặc từ 50 đến 79% (các nước khác ở Bắc Mĩ và Tây Âu). (0,25 điểm)

- Ở các nước đang phát triển, tỉ lệ lao động làm việc trong khu vực dịch vụ thường chỉ trên dưới 30%. (0,25 điểm)

Câu 2 (1 điểm)

- Khái niệm: Thương mại là khâu nối liền sản xuất với tiêu dùng thông qua việc luân chuyển hàng hóa, dịch vụ giữa người bán và người mua. (0,25 điểm)

- Vai trò

+ Hoạt động thương mại có vai trò điều tiết sản xuất. Ngành thương mại phát triển giúp cho sự trao đổi được mở rộng, thúc đẩy sự phát triển sản xuất hàng hóa. Hoạt động thương mại còn có vai trò hướng dẫn tiêu dùng. (0,25 điểm)

+ Nội thương phát triển góp phần đẩy manh chuyên môn" hóa sản xuất và phân công lao động theo vùng và lãnh thổ. (0,25 điểm)

+ Ngoại thương phát triển góp phần làm tăng nguồn thu ngoại tệ cho đất nước, gắn liền thị trường trong nước với thị trường thế giới rộng lớn. (0,25 điểm)

....................................

....................................

....................................

Trên đây là phần tóm tắt một số đề thi trong các bộ đề thi Địa Lí lớp 10 năm học 2022 - 2023 Học kì 1 và Học kì 2, để xem đầy đủ mời quí bạn đọc lựa chọn một trong các bộ đề thi ở trên!

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lí 10: Kiểm tra học kì 1 (P3). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.


Câu 1: Nguyên nhân tạo ra tính địa đới là :

A. Trái Đất có hình cầu
B. Trái Đất nghiêng khi quay trên quỹ đạo
C. Trái Đất vừa quay quanh trục vừa quay quanh Mặt Trời
D. Vận tốc quay của Trái Đất khá lớn.

Câu 2: Tính địa ô là sự thay đổi có quy luật các thành phần tự nhiên,các cảnh quan địa lý theo

A. Kinh độ B. Vĩ độ C. Độ cao D. Địa hình

Câu 3: Sinh quyển là :

A. Bề mặt Trái Đất nơi có sự sống
B. Bề mặt Trái Đất và lớp không khí ở tầng đối lưu
C. Khu vực từ tầng đối lưu đến lớp vỏ phong hóa ở bề mặt thạch quyển
D. Gồm tầng đối lưu của khí quyển ,thủy quyển ,lớp đất phong hóa .

Câu 4: Cho tháp dân số của Việt Nam

*

Cho biết nhận xét nào sau đây không đúng khi so sánh hai tháp tuổi năm 2007 với tháp tuổi năm 1999

A. Số trẻ em giảm, số người già tăng, nước ta đang già hóa dân số.B. Đỉnh tháp năm 2007 mở rộng hơn năm 1999, số người già tăng.C. Số người trong độ tuổi lao động tăng, số trẻ em giảm.D. Số trẻ em và số người già đều giảm, số người trong tuổi lao động tăng.

Câu 5 : Nguyên nhân chính dẫn đến tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của nước ta, từ năm 1989 đến nay giảm là

A. số người nhập cư vào nước ta tăng nhanh.B. tỉ suất tử thô cao và có xu hướng tăng lên.C. thực hiện tốt chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình,D. số người xuất cư đi du học ở nước ngoài nhiều.

Câu 6: Vào mùa mưa, lượng nước mưa tăng nhanh khiến mực nước sông Văn Úc ở Hải Phòng dâng cao. Nước sông chảy xiết mang nặng phù sa đưa về bồi đắp cho vùng cửa sông thuộc huyện Kiến Thụy và Tiên Lãng. Trong tình huống này, có sự tác động lẫn nhau của các thành phần nào trong lớp vỏ địa lí?

A. Khí quyển, thủy quyển, thạch quyển, thổ nhưỡng quyển.B. Thạch quyển, khí quyển, thủy quyển, thổ nhưỡng quyển.C. Khí quyển, thủy quyển, sinh quyển, thổ nhưỡng quyển.D. Khí quyển, thủy quyển, sinh quyển, thạch quyển.

Câu 7: Theo em, việc trồng rừng phòng hộ ven biển tại vùng đồng bằng duyên hải miền Trung của nước ta có ý nghĩa

A. phòng và chống hiểm họa cát di động.B. bảo vệ và điều tiết nguồn nước sông.C. bảo vệ đất chống bị xói mòn.D. cản trở quá trình xâm nhập mặn của thủy triều.

Câu 8: Nguyên nhân làm cho tỉ lệ xuất cư của một nước hay một vùng lãnh thổ tăng lên là

A. thu nhập cao
B. môi trường sống thuận lợi
C. Đời sống khó khăn, mức sống thấp.D. dẽ kiếm việc làm.

Câu 9: Cho bảng số liệu :

DIỆN TÍCH, DÂN SỐ CỦA TRUNG QUỐC VÀ HOA KÌ NĂM 2014

KHU VỰC

Diện tích(km2)

Dân số(nghìn người)

Trung Quốc

9572800

1368000

Nhật Bản

378000

126600

Mật độ dân số trung bình Trung Quốc và Nhật Bản lần lượt là (người/km2)

A. 264 người/km2., 1304 người/km2 , 432 người/km2 .B. 154 người/km2., 304 người/km2 .C. 206 người/km2., 306 người/km2 .D. 143người/km2., 335người/km2 .

Câu 10: Theo em, ở nước ta việc phát triển các vùng chuyên canh cây công nghiệp ở miền đồi núi có y nghĩa gì về tự nhiên?

A. Bảo vệ sự cân bằng sinh thái.B. tăng thu nhập cho người dân.C. tăng diện tích trồng cây công nghiệp.D. Một số loại khoáng sản có nguy cơ cạn kiệt.

Câu 11: Hai đồng bằng lớn ở nước ta, đồng bằng sông Cửu Long có mật độ dân số cao hơn đồng bằng sông Hồng 3 lần. Điều này có thể giải thích bởi lí do

A. điều kiện tự nhiên.B. trình độ phát trển kinh té xã hội.C. tính chất nền kinh tế.D. lịch sử khai thác lãnh thổ.

Câu 12: Sự khác biệt giữa tháp tuổi thu hẹp và tháp tuổi mở rộng là

A. đáy rộng, đỉnh nhọn, cạnh thoải.B.đáy hẹp, đỉnh phình to.C. ở giữa tháp phình to, thu hẹp ở đáy và đỉnh tháp
D. đáy tháp hẹp và đỉnh mở rộng hơn đáy tháp.

Câu 13: Y nào dưới đây là đặc điểm của quá trình đô thị hóa

A. Ở nông thôn, hoạt đông thuần nông chiếm hết quỹ thời gian lao động.B.Dân cư thành thị có tốc độ tăng bằng tốc độ tăng của dân số ở nông thôn.C. Dân cư tập trung vào các thành phố lớn và cực lớn.D. Hoạt động phi nông nghiệp ở nông thôn giảm mạnh.

Câu 14: Chỉ số phản ánh trình độ nuôi dưỡng và sức khỏe của trẻ em là

A. tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên.B. tỉ lệ tử vong của trẻ sơ sinh (dưới 1 tuổi)C. tỉ suất tử thô.D. tỉ suất sinh thô.

Câu 15: Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí diễn ra trong

A. toàn bộ cũng như mỗi bộ phận lãnh thổ trong lớp vỏ địa lí.B. toàn bộ vỏ Trái Đất.C. phạm vi của tất cả các địa quyển.D. toàn bộ vỏ Trái Đất và vỏ địa lí.

Câu 16: Theo quy luật địa đới, ở nước ta hiện tượng gió thuộc quy luật này là

A. gió Tây khô nóng.B. gió Tín phong.C. gió mùa đông bắc.D. gió mùa.

Xem thêm: 60 năm cây bồ đề ấn độ được trồng tại chùa trấn quốc, huyền thoại cây bồ đề nơi đức phật thành đạo

Câu 17: Những hậu quả nghiêm trọng làm cho đời sống con người đặc biệt ở khu vực miền núi nước ta bị đe dọa và môi trường tự nhiên bị phá hủy quy luật, nguyên nhân chủ yếu là do

A. khai thác tài nguyên khoáng sản bừa bãi.B. phá rừng đầu nguồn diễn ra phức tạp.C. gia tăng dân số không kiểm soát.D. săn bắt động vật bất hợp pháp.

Câu 18: Các quy luật địa đới và phi địa đới thường tác động :

A. Độc lập với nhau B. Đồng thời và tương hỗ lẫn nhau C. Xen kẽ nhau D. Đối lập nhau

Câu 19: Nguyên nhân gián tiếp của quy luật phi địa đới là:

A. Nguồn bức xạ Mặt Trời B. Nguồn năng lượng trong lòng đất C. Độ cao của địa hình
D. Sự phân bố không đều giữa lục địa và hải dương

Câu 20: Hình thức nào sau đây thể hiện một nền nông nghiệp hiện đaị ,phát triển ?

A. Xen canh B. Luân canh C. Thâm canh D. Quảng canh

Câu 21: Thủy triều là:

A. Hiện tượng dao động thường xuyên , có chu kì của các khối nước trong các biển và đại dương
B. Hiện tượng dao động thường xuyên của các khối nước trong các biển và đại dương.C. Hiện tượng dao động thường xuyên, liên tục của các khối nước trong các biển và đại dương.D. Hiện tượng dao động thường xuyên, không liên tục của các khối nước trong các biển và đại dương

Câu 22: Cho dân số Việt Nam năm 2006 là 84 triệu người, tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên là 1,2%. Cho biết dân số năm 2007 là bao nhiêu:

A. 85,800 triệu B. 85,08 triệu C. 85,008 triệu D. 85,00 triệu

Câu 23: Khí hậu ảnh hưởng trực tiếp tới sự phát triển và phân bố của sinh vật chủ yếu thông qua:

A. Nhiệt độ, nước, đất, độ ẩm không khí
B. Nhiệt độ, nước, độ ẩm không khí và ánh sáng.C. Nhiệt độ, nước, độ ẩm không khí, đất và ánh sáng
D. Nhiệt độ, nước, đất,địa hình, độ ẩm không khí và ánh sáng<