Đề thi thân kì 2 lớp 3 môn Toán đã hệ thống các kỹ năng và kiến thức gồm các đề thi được lựa chọn lọc dành cho các em học sinh tham khảo giúp những em học sinh cải thiện kỹ năng giải Toán 3, và các thầy cô giáo tìm hiểu thêm ra đề thi thân kì 2 môn Toán lớp 3.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra giữa kì 2 lớp 3


Đề thi giữa kì 2 lớp 3 môn Toán:

1. Đề thi thân học kì 2 môn Toán lớp 3 - Đề 1 2. Đáp án Đề thi thân học kì 2 môn Toán lớp 3 - Đề 1 3. Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 3 - Đề 2 4. Đáp án Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 3 - Đề 2 5. Đề thi thân học kì 2 lớp 3 năm 2018 - 2019 6. Đề thi thân học kì 2 lớp 3 năm 2019 - 2020 7. Đề thi giữa học kì 2 lớp 3 năm 2019 - 2020 môn Toán 8. Đề thi giữa học kì 2 lớp 3 năm 2019 - 2020 môn giờ Việt

1. Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 3 - Đề 1

Trường:……………………..…

Họ tên:………………………….

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019 - 2020

Môn: Toán lớp 3

Thời gian: 40 phút

I. TRẮC NGHIỆM

1. Khoanh vào chữ để trước câu trả lời đúng:

a) Số bao gồm có: 9 nghìn, 1 chục với 6 đơn vị chức năng là số:

A. 9016

B. 9106

C. 9116

D. 916

b) Số lớn nhất có 4 chữ số nhưng mà chữ số sinh hoạt mỗi mặt hàng đều không giống nhau là:

A. 9999

B. 9012

C. 9876

D. 9123

2. Điền kết quả thích phù hợp vào:

3. Khoanh vào hiệu quả đúng của 8m 2dm = ........ Dm?

A. 82 dm.

B. 802 dm.

C. 820 dm.

D. 10 dm.

Phần 2: trường đoản cú luận

1. Đặt tính rồi tính:

805 + 6478

…………….

…………….

…………….

1317 x 5

…………….

…………….

…………….

3204 : 3

…………….

…………….

…………….

2. Tra cứu x:

7547- x = 729

…………….

…………….

x – 4020 = 111

…………….

…………….

3. Tất cả 40 lít dầu đựng gần như trong 5 can. Hỏi 4 can dầu có bao nhiêu lít dầu?

Bài giải

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

2. Đáp án Đề thi thân học kì 2 môn Toán lớp 3 - Đề 1

I. Trắc nghiệm

Câu 1.

a, A. 9016

b, C. 9876

Câu 2. 328 + 6 x 6

Số đề nghị điền thứu tự vào ô trống: 334, 2004.

Câu 3:

B. 802 dm.

II. Tự luận

Câu 1:

805 + 6478 = 7283

1317 x 5 = 6585

3204 : 3 = 1068

Câu 2:

7547- x = 729

x = 7547 - 729

x = 6818

x – 4020 = 111

x = 111 + 4020

x = 4131

Câu 3:

1 can dầu có số lít dầu là:

40 : 5 = 8 lít

4 can dầu có số lít dầu là:

4 x 8 = 32 lít

Đáp số 32 lít.

3. Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 3 - Đề 2

Thời gian: 40 phút

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: 1 Điểm.

a. Số tức khắc sau của 6359 là:

A. 6358

B. 6349

C. 6360

D. 6369

b. Trong những số: 8572, 7852 -5872 – 8752 số lớn nhất là:

A -8572

B -8752

C -7852

D -5872

Câu 2: 1 điểm.

Trong cùng một năm, ngày 27 tháng 3 là sản phẩm 5, ngày 30 tháng 3 là đồ vật mấy?

Câu 3: 0,5 điểm.

Số gồm gồm 4 trăm, năm vạn, bảy ngàn, linh tám là:

A. 57408

B. 4578

C. 54708

D . 5478

Câu 4: 0,5 điểm

Số lớn nhất của số tất cả bốn chữ số và số bé xíu nhất tất cả hai chữ số, tích của chúng là:

A. 99990

B . 89991

C .9999

D. 10000

Câu 5: 1 điểm

Chu vi hình vuông là trăng tròn m cạnh của chúng là:

A. 80m

B. 5m

C. 4m

D. 16m

II. Từ luận

Câu 1: 2 điểm. (Đặt tính và tính):

a. 1729 + 3815

b. 1927 x 4

c. 7280 – 1738

d. 8289: 9

Câu 2: 1 điểm.

Tìm Y:

4536 : Y = 9

Câu 3: 2 điểm.

Một trại con gà trong 3 mùa thu được 3150 trái trứng. Hỏi vào 8 ngày như vậy trại kê sẽ thu được bao nhiêu quả trứng?

Câu 4: 1 điểm.

Em hiểu tên những hình tam giác, tứ giác trong hình sau.

4. Đáp án Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 3 - Đề 2

Câu 1:

- Đáp án: C . 6360

- Số phệ nhất: B -8752

Câu 2: Là chủ nhật

Câu 3:

A. 57408

Câu 4:

Đáp số: 99990

Câu 5:

Đáp số B. 5m

II. Tự luận

Câu 1: học sinh tự tính

Câu 2:

Y = 504

5. Đề thi giữa học kì 2 lớp 3 năm 2018 - 2019

6. Đề thi giữa học kì 2 lớp 3 năm 2019 - 2020

7. Đề thi thân học kì 2 lớp 3 năm 2019 - 2020 môn Toán

8. Đề thi thân học kì 2 lớp 3 năm 2019 - 2020 môn tiếng Việt

.......................................................................................

Ngoài Đề thi giữa học kì 2 Toán lớp 3 trên, các em học sinh hoàn toàn có thể tham khảo môn Toán lớp 3 cải thiện và bài bác tập môn Toán lớp 3 rất đầy đủ khác, để học giỏi môn Toán rộng và chuẩn bị cho những bài thi đạt tác dụng cao.

... Năm mươi. 2) cho các số : 31 52 ; 35 12 : 51 23 : 21 53 Số lớn số 1 là : A . 51 23 B . 31 52 C . 31 52 3) trong những tháng sau : 1, 2, 3, 4, 5 ,6 Tháng bao gồm 30 ngày là: A . Mon 3 cùng 4 B. Tháng 4 và 5 C. ... HỌ TÊN : …………………………………… ………. …………………………………… …………………………….. HỌC SINH LỚP : …………… TRƯỜNG : SỐ BÁO DANH KTĐK GIỮA HỌC KỲ 2 MÔN TOÁN LỚP : 3 THỜI GIAN : 40 PHÚT GIÁM THỊ SỐ MẬT MÃ SỐ THỨ TỰ ĐIỂM GIÁM ... ......................................... HỌC SINH KHÔNG ĐƯỢC VIẾT VÀO size NÀY VÌ ĐÂY LÀ PHÁCH SẼ RỌCĐI MẤT Câu 2… .. / 2đ Câu 3 .. /1 đ Câu 4 ….. / 2đ 2) Đặt tính rồi tính : 27415 + 1 530 6 = 46472 – 17 235 = 1724 x 4...
*

*

*

... Mã ký hiệu Đ01V - 08- KTBK II - L10 Đề thi phân phối kỳ II - Lớp 10 Năm học tập 2007-2008 Môn thi: Ngữ văn (Thời gian có tác dụng bài: 90 phút) I/ Trắc nghiệm (2 điểm): ... HD01-08- KTBK II- L10 hớng dẫn chấm thi chào bán kỳ II - Lớp 10 Năm học 2007-2008 Môn thi: Ngữ văn (Thời gian làm cho bài: 90 phút) I/ Trắc nghiệm (2 điểm) mỗi ý đúng đợc 0,25 điểm Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 Đáp ... Th" đợc biên soạn dới triều nào? A. Lê Thái Tổ C. Lê Thánh Tông B Lê Thái Tông D. Cả 3 phơng án trên các đúng. II/ từ bỏ luận (8 điểm). Câu 1: (2 điểm) Chép ở trong lòng ít nhất 10 dòng liên tiếp trong...
*

... Mã cam kết hiệu Đ01V - 08- KTBK II - L10 Đề thi bán kỳ II - Lớp 10 Năm học tập 2007-2008 Môn thi: Ngữ văn (Thời gian có tác dụng bài: 90 phút) I/ Trắc nghiệm (2 điểm): ... HD01-08- KTBK II- L10 hớng dẫn chấm thi cung cấp kỳ II - Lớp 10 Năm học tập 2007-2008 Môn thi: Ngữ văn (Thời gian làm cho bài: 90 phút) I/ Trắc nghiệm (2 điểm) từng ý đúng đợc 0,25 điểm Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 Đáp ... Th" đợc soạn dới triều nào? A. Lê Thái Tổ C. Lê Thánh Tông B Lê Thái Tông D. Cả 3 phơng án trên các đúng. II/ tự luận (8 điểm). Câu 1: (2 điểm) Chép ở trong lòng tối thiểu 10 dòng tiếp tục trong...
*

... ........................................................ LỚP : ........................... TRƯỜNG : SỐ BÁO DANH ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II MÔN TOÁN LỚP 5 ( thời hạn làm bài bác : 40 phút ) GIÁM THỊ SỐ ... Lít B. 0,64 lít C. 640 lít II. PHẦN VẬN DỤNG TỰ LUẬN _______/6 điểm 1) Đổi đơn vị chức năng ( 2 điểm ) 5100 centimet 3 = ................... Dm 3 4 1 m 3 = .................... Lít 3 ngày rưỡi = ................. ... Nhi 25 % s.khác 1 A. 30 cuốn sách giáo khoa B. 20 quyển sách giáo khoa C. 25 cuốn sách giáo khoa 3) hình tròn trụ có đường kính là 5 4 m. Chu vi hình tròn là A. 2,512 m B. 3, 925 m C. 1,256 m 4)...
... KTĐK – GIỮA HỌC KỲ II MÔN TIẾNG VIỆT – LỚP 5KIỂM TRA ĐỌC ( gọi thành giờ ) ĐỌC THÀNH TIẾNG :- học tập sinh đọc một trong các 2 đoạn của bài xích CÁI ÁO CỦA BA, ... Thảo.4. Câu thành ngữ nào mệnh danh truyền thống tôn sư trọng đạo của quần chúng. # ta : Học, học nữa, học mãi học song song với hành ... đổi. Loại áo đã trở thành kỉ đồ vật thiêng liêng của tôi và cả gia đình tôi. **KIỂM TRA ĐỌC ( phát âm thầm )I.ĐỌC THẦM: ( 30 phút ) A. Trả lời câu hỏi : Em hiểu thầm bài xích “ chiếc áo của cha ” rồi trả lời...
... Số nhỏ thêm hơn 1A. 3 1; 2 3 B. 54; 65 C. 78; 3 5 6) 12 = 6 3 A. 3 B. 9 C. 67) Lớp học tập 36 học tập sinh. Vào đó, 3 2 số học tập sinh của lớp là Đội viên . Tìm kiếm số học tập sinh không kết ... HỌ TÊN : LỚP : TRƯỜNG : SỐ BÁO DANH ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II MÔN TOÁN LỚP 4 ( thời gian làm bài : 40 phút )GIÁM THỊ SỐ MẬT MÃ SỐ ... X 155A. 36 0 36 0 B. 2 C. 1 HỌC SINH KHÔNG ĐƯỢC VIẾTVÀO size NÀYVÌ ĐÂY LÀ PHÁCH, SẼ RỌC ĐI MẤT.2 II. PHẦN VẬN DỤNG TỰ LUẬN _______/6 điểm1) Tính : ( 2 điểm ) 1 + 3 2 36 24 - 126...
... TÊN : Lớp : TRƯỜNG : SỐ BÁO DANHKTĐK – GIỮA HỌC KỲ II MÔN TIẾNG VIỆT – LỚP 4KIỂM TRA ĐỌC ( gọi thành tiếng )GIÁM THỊ SỐ MẬT MÃ SỐ THỨ TỰĐIỂM GIÁM KHẢOSỐ MẬT MÃ SỐ THỨ TỰ II. ĐỌC ... Gan góc /1đ 5. Đặt 1 câu cầu khiến cho HỌ TÊN : LỚP : TRƯỜNG : SỐ BÁO DANHKTĐK – GIỮA HỌC KỲ II MÔN TIẾNG VIỆT – LỚP 4 KIỂM TRA VIẾTGIÁM THỊ SỐ MẬT MÃ SỐ THỨ TỰĐIỂM GIÁM KHẢOSỐ ... Việt lớp 4/ tập II, trang 59. ( Viết đầu bài bác và 3 khổ thơ đầu : khía cạnh trời buổi nào ) II.

Xem thêm: Tổng Hợp Mẫu Giấy Đề Nghị Tạm Ứng Theo Thông Tư 200 Và 133, Mẫu Giấy Đề Nghị Tạm Ứng Theo Thông Tư 200

Tập làm văn : ( 35 phút ) – 5 điểm Đề...
... HỌ TÊN : LỚP : TRƯỜNG : SỐ BÁO DANH ĐỀ KTĐK GIỮA HỌC KỲ II MÔN TOÁN LỚP 2 (Thời gian làm bài xích : 40 phút )GIÁM THỊ SỐ MẬT MÃ SỐ THỨ ... Vào học cơ hội 13 tiếng 30 phút 2 6) Điền chữ số thích hợp vào ô trống : 89 5 2,679 46