Bài bao gồm đáp án. Đề kiểm soát học kì 2 dạng trắc nghiệm (Đề 1). Học sinh luyện tập bằng phương pháp chọn đáp án của chính mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài bác trắc nghiệm, tất cả phần xem kết quả để biết bài bác làm của mình. Kéo xuống dưới nhằm bắt đầu.


Câu 1:Cho trăng tròn gam lếu láo hợp tất cả $Mg, Mg
O, Zn, Zn
O, Al, Al_2O_3$ chức năng vừa đủ với dung dịch cất 0,8 mol HCl thì thu được dung dịch X và 0,15 mol khí $H_2$. Cô cạn hỗn hợp X thì cân nặng muối khan thu được là

A. 48,90 gam.B. 30,65 gam.C. 42,00 gam.D. 44,40 gam.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra học kì 2 hóa 10

Câu 2:Chất X là hóa học khí ở đk thường, gồm màu vàng lục, dùng làm khử trùng nước sinh hoạt… hóa học X là:

A. $O_2$B. $Cl_2$C. $SO_2$D. $O_3$

Câu 3:Hòa rã 10,8 gam một sắt kẽm kim loại R có hóa trị không đổi vào dung dịch HCl loãng dư chiếm được 10,08 lít $H_2$ (ở đktc). Sắt kẽm kim loại R là:

A. Mg
B. Fe
C. Zn
D. Al

Câu 4:Cho 21,75 gam $Mn
O_2$ tính năng với hỗn hợp HCl đặc ra đời V lít khí $Cl_2$ (đktc), biết hiệu suất phản ứng là 80%. Quý giá của V là:

A. 4,48 lít
B. 6,72 lít
C. 5,6 lít
D. 2,24 lít

Câu 5:Nguyên tử nguyên tố đội VIIA có thông số kỹ thuật electron phần bên ngoài cùng là:

A. $ns^2np^3$B. $ns^2np^4$C. $ns^2np^5$D. $ns^2np^7$

Câu 6:Oxi hóa 16,8 gam sắt bởi V lít không khí (ở đktc) thu được m gam hóa học rắn A tất cả ($Fe, Fe
O, Fe_2O_3, Fe_3O_4$). Phối hợp hết A bởi dung dịch $H_2SO_4$ sệt nóng dư nhận được 5,6 lít khí $SO_2$ sản phẩm khử duy nhất. Tính V (Biết những khí đo ở đktc cùng $O_2$ chiếm $frac15$thể tích ko khí).

A. 33,6 lit
B. 11,2 lít
C. 2,24 lít
D. 44,8 lít

Câu 7:Dung dịch $H_2S$ để lâu ngày trong không khí thường sẽ có hiện tượng:

A. Xuất hiện thêm chất rắn color đen
B. Gửi sang màu nâu đỏ
C. Vẫn trong suốt, không màu
D. Bị vẩn đục, màu vàng.

Câu 8:Chất nào sau đây tan vào nước những nhất?

A. $SO_2$B. $H_2S$C. $O_2$D. $Cl_2$

Câu 9:Hấp thụ 6,72 lít khí $SO_2$(đktc) vào 250 ml hỗn hợp Na
OH 2M. Dung dịch sau phản nghịch ứng chứa:

A. $Na
HSO_3$ 1,2M.B. $Na_2SO_3$ 1M .C. $Na
HSO_3$ 0,4M với $Na_2SO_3$ 0,8M.D. $Na
HSO_3$ 0,5M với $Na_2SO_3$ 1M.

Câu 10:Nhận xét nào sau đấy là không đúng?

A. Trong đời sống ozon sử dụng làm chất liền kề trùng nước sinh hoạt.B. Ozon bao gồm tính oxi hóa mạnh hơn oxi.C. Vào y học tập ozon được dùng để làm chữa sâu răng.D. Ở đk thường, ozon lão hóa được vàng.

Câu 11:Hòa tan hết m gam tất cả hổn hợp $Cu
O, Mg
O, Fe_2O_3$ vào 400 ml dung dịch axit HCl 3M vừa đủ. Cô cạn hỗn hợp sau phản nghịch ứng chiếm được 65 gam muối hạt khan. Tính m?

A. 22,4 gam
B. 32,0 gam
C. 21,2 gam
D. 30,2 gam

Câu 12:Có 3 bình đựng 3 hóa học khí riêng rẽ biệt: $O_2, O_3, H_2S$ lần lượt cho từng khí này qua dung dịch KI bao gồm pha thêm hồ tinh bột, hóa học khí làm dung dịch chuyển greed color là:

A. $O_2$B. $H_2S$C. $O_3$D. $O_3$ cùng $O_2$

Câu 13:Phương pháp nhằm điều chế khí $O_2$ trong phòng phân tích là:

A. Điện phân $H_2O$B. Chưng đựng phân đoạn không gian lỏng
C. Nhiệt độ phân $KMn
O_4$D. Điện phân dung dịch Na
Cl

Câu 14:Cho lần lượt các chất sau: $Cu, C, Mg
O, KBr, Fe
S, Fe_3O_4, Fe_2O_3, Fe
O, Fe(OH)_2, Fe(OH)_3$ tác dụng với dung dịch $H_2SO_4$ đặc, nóng. Số phản nghịch ứng oxi hoá – khử là:

A. 9B. 8C. 7D. 6

Câu 15: $Cl_2$khôngphản ứng trực tiếp được với hóa học nào sau đây?

A. $O_2$.B. $H_2$.C. $Cu$.D.$Na
OH$.

Câu 16:Hoà tan trọn vẹn 2,44 gam các thành phần hỗn hợp bột X tất cả $Fe_xO_y$và Cu bởi dung dịch $H_2SO_4$đặc nóng (dư). Sau làm phản ứng chiếm được 0,504 lít khí $SO_2$(sản phẩm khử duy nhất, nghỉ ngơi đktc) với dung dịch cất 6,6 gam hỗn hợp muối sunfat. Tính phần trăm trọng lượng của Cu trong X.

A. 23,26%B. 36,23%C. 26,23%D. 26,23%

Câu 17:Cho 4,35 gam $Mn
O_2$tác dụng với lượng dư dung dịch HCl đặc, đun nóng. Thể tích khí thoát ra (ở đktc) là

A.0,56 lít.B.1,12 lít.C.2,24 lít.D.0,112 lít.

Câu 18:Nguyên tố giữ huỳnhkhôngcó kỹ năng thể hiện tại số lão hóa là

A.+4.B.+6.C.0.D.+5.

Câu 19:Chất nào tiếp sau đây không công dụng với dung dịch $HCl, H_2SO_4$loãng?

A.Cu
O.B.Na
OH.C.Fe.D.Ag.

Câu 20:Trong các halogen sau, halogen nào có tính khửyếunhất?

A.Flo.B.Clo.C.Brom.D.Iot.

Câu 21:Dẫn 2,24 lít $SO_2$(đktc) vào hỗn hợp nước vôi trong, dư. Trọng lượng kết tủa sản xuất thành sau bội phản ứng là

A.10 gam.B.11 gam.C.12 gam.D.13 gam.

Câu 22:Cho cân bằng hóa học: $2SO_2 (k) + O_2 (k)leftrightarrow 2SO_3 (k)$; phản bội ứng thuận là bội nghịch ứng lan nhiệt. Phát biểu đúng là

A.Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận khi tăng nhiệt độ độ.B.Cân bằng di chuyển theo chiều nghịch khi sút nồng độ $O_2$.C.Cân bằng vận động và di chuyển theo chiều thuận khi bớt áp suất hệ phản ứng.D.Cân bằng vận động và di chuyển theo chiều nghịch khi giảm nồng độ $SO_3$.

Câu 23:Trường hòa hợp nào công dụng với $H_2SO_4$ quánh nóng cùng $H_2SO_4$loãng đầy đủ cho thành phầm giống nhau?

A. $Fe$.B. $Fe(OH)_2$.C. $Fe(OH)_3$.D.$Fe_3O_4$.

Câu 24:Trong phòng thí nghiệm, tín đồ ta thường pha chế oxi bằng cách

A.Nhiệt phân $KMn
O_4$.B.Nhiệt phân $K_2Mn
O_4$.C.Điện phân nước.D.Chưng đựng phân đoạn bầu không khí lỏng

Câu 25:Hòa tan hoàn toàn 0,65 gam Zn bởi dung dịch $H_2SO_4$đặc, nóng, dư thấy nhận được V lít $SO_2$(đktc). Quý giá của V là

A.0,224.B.0,336.C.0,112.D.0,448.

Câu 26:Cho phản bội ứng: $Br_2+ HCOOH$ → $2HBr + CO_2$. Nồng độ lúc đầu của $Br_2$là 0,012 mol/lít, sau 50 giây nồng độ $Br_2$còn lại là a mol/lít. Vận tốc trung bình của làm phản ứng bên trên tính theo $Br_2$là $4.10^-5$mol/(l.s). Tính cực hiếm của a.

A. 0,01B. 0,012C. 0,014D. 0,1

Câu 27:Cho phản ứng sau: $HCOOH + Br_2$→ $2HBr + CO_2$

Lúc đầu nồng độ hơi $Br_2$0,04 mol/l. Sau 100 giây, nồng độ tương đối $Br_2$còn lại là 0,012 mol/l. Tính vận tốc trung bình của làm phản ứng theo $Br_2$trong khoảng thời hạn 100 giây?

A. $2,8. 10^-3$ Mol/l.s
B. $2,8. 10^-4$ Mol/l.s
C. $2,8. 10^-5$ Mol/l.s
D. $2,8. 10^-6$ Mol/l.s

Câu 28:Đặc điểm nào sau đâykhônglà đặc điểm chung của toàn bộ các halogen?

A.Liên kết vào phân tử halogen ($X_2$) không bền lắm.B.Các yếu tố halogen đều có các số thoái hóa -1; +1; +3; +5; +7 trong các hợp chất.C.Halogen là những phi kim điển hình.D.Trong phản bội ứng hóa học, nguyên tử halogen dễ thu thêm 1 electron.

Câu 29:Cho thăng bằng hoá học: $N_2 (k) + 3H_2 (k)$ ⇔ $2NH_3 (k)$; phản nghịch ứng thuận là làm phản ứng toả nhiệt. Cân bằng hoá học không biến thành chuyển dịch khi

A. Thay đổi áp suất của hệ.B. Thay đổi nồng độ N2.C. đổi khác nhiệt độ.D. Thêm chất xúc tác Fe.

Câu 30:Cho các phương trình chất hóa học sau:

(a) $O_2+ 4Ag$ → $2Ag_2O$

(b) $F_2+ 2Na
Cl$ → $2Na
F + Cl_2$

(c) $H_2S + Fe
Cl_2$→ $Fe
S + 2HCl$

(d) $HCl + Ag
NO_3$→ $Ag
Cl + HNO_3$

Số phương trình chất hóa học viếtđúnglà

A.4.B.1.C.2.D.3.

Câu 30:Những yếu tố ở đội nào dưới đây có thông số kỹ thuật electron phần bên ngoài cùng là $ns^2np^5$?

A.Nhóm kim loại kiềm.B.Nhóm khí hiếm.C. Team halogen.D.Nhóm oxi – lưu giữ huỳnh.

Câu 31:Trong PTN oxi có thể thu được từ phản bội ứng nhiệt phân hóa học nào sau đây?

A. $Ca
CO_3$.B. $KMn
O_4$.C. $Ba
SO_4$.D.$Na_2O$.

Câu 32:Dãy các muối sunfuatantrong nước là

A. $Cu
S; Fe
S; Zn
S$.B.$Pb
S; Ag_2S; K_2S$.C. $Fe
S; Zn
S; Na_2S.D. $Ba
S; K_2S; Na_2S$.

Câu 33:Phản ứng nào tiếp sau đây làsai?

A. $2Fe(OH)_2 + 4H_2SO_4$ đặc→ $Fe_2(SO_4)_3 + SO_2 + 6H_2O$.B. $Fe_2O_3 + 4H_2SO_4$ sệt → $Fe_2(SO_4)_3 + SO_2 + 4H_2O$.C. $Fe(OH)_2 + H_2SO_4$ loãng→ $Fe
SO_4 + 2H_2O$ .D. $Fe_2O_3 + 3H_2SO_4$ loãng→ $Fe_2(SO_4)_3 + 3H_2O$.

Câu 34:Chất khí X tung trong nước tạo nên một dung dịch làm chuyển màu sắc quỳ tím thành đỏ và hoàn toàn có thể được dùng làm hóa học tẩy màu. Khí X là

A. $NH_3$.B. $CO_2$.C. $SO_2$.D. $O_3$.

Câu 35:Các số oxi hóa phổ biến của S trong hợp chất là

A.-2, 0, +2, +4.B.-2, 0, +4, +6.C.-2, +2, +4.D.-2, +4, +6.

Câu 36:Kim một số loại nào tiếp sau đây không tính năng với dung dịch $H_2SO_4$ loãng cùng dung dịch $HCl$?

A.Na.B.Al.C.Mg.D.Cu.

Câu 37:Sục từ từ 2,24 lít $SO_2$(ở đktc) vào 200ml dung dịch KOH 0,85M thu được m gam muối. Tính m?

A. 16,44 gam
B. 13,27 gam
C. 14,66 gam
D. 12,81 gam

Câu 38:Các halogen có tính chất hóa học cơ bạn dạng là

A.Vừa gồm tính oxi hóa, vừa tất cả tính khử.B.Tính khử.C.Tính kim loại.D.Tính oxi hóa.

Câu 39:Khi cho dung dịch $Ag
NO_3$phản ứng với dung dịch nào dưới đây sẽ cấm đoán kết tủa?

A.Dung dịch Na
I.B.Dung dịch Na
Cl.C.Dung dịch Na
Br.D.Dung dịch Na
F.

Câu 40:Cho 0,1 mol $KMn
O_4$tác dụng với hỗn hợp HCl dư, đun nóng. Trọng lượng khí bay ra là:

Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Bộ đề thi hóa học 10Bộ đề thi hóa học lớp 10 - liên kết tri thức
Bộ đề thi hóa học lớp 10 - Cánh diều
Bộ đề thi hóa học lớp 10 - Chân trời trí tuệ sáng tạo
Đề thi hóa học 10 học kì 2 năm 2022 - 2023 gồm đáp án (20 đề) | liên kết tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng chế

Để ôn luyện và làm tốt các bài bác thi hóa học 10, dưới đấy là Top trăng tròn Đề thi chất hóa học 10 học tập kì 2 năm 2022 - 2023 sách mới liên kết tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo có đáp án, cực ngay cạnh đề thi chủ yếu thức. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn tập & đạt điểm cao trong các bài thi chất hóa học 10.

Đề thi hóa học 10 học kì 2 năm 2022 - 2023 tất cả đáp án (20 đề) | liên kết tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng sủa tạo


Phòng giáo dục đào tạo và Đào sản xuất ...

Đề thi học kì 2 - kết nối tri thức

Năm học 2022 - 2023

Môn: hóa học lớp 10

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 1)


Phần I: Trắc nghiệm (7 điểm)

Câu 1: Quy tắc xác định số oxi hoá như thế nào sau đó là không đúng?

A. Trong hòa hợp chất, tổng thể oxi hoá của các nguyên tử vào phân tử bởi 0.

B. Trong ion đơn nguyên tử, số oxi hoá của nguyên tử bởi điện tích ion.

C. Trong hợp chất, số oxi hoá của kim loại kiềm thổ là +1.

D. Thông thường số oxi hoá của hydrogen vào hợp hóa học là +1.

Câu 2: Số oxi hoá của phosphorus trong hợp chất P2O5 là

A. – 5. B. +5.

C. – 3. D. +3.

Câu 3: Trong những phản ứng hoá học tập sau, bội phản ứng oxi hoá – khử là

A. HCl + KOH → KCl + H2O.

B. H2SO4 + Na2CO3 → Na2SO4 + CO2 + H2O.

C. Fe3O4 + 8HCl → Fe
Cl2 + 2Fe
Cl3 + 4H2O.

D. Fe
O + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O.


Câu 4: Cho làm phản ứng khử Fe2O3 bởi CO để cung ứng gang cùng thép như sau:

Fe2O3 + 3CO →to 2Fe + 3CO2

Trong bội phản ứng này, chất khử là

A. Fe2O3. B. CO.

C. Fe. D. CO2.

Câu 5: Cho các phản ứng sau:

(1) phản nghịch ứng nung vôi: Ca
CO3(s) → Ca
O(s) + CO2(g).

(2) bội phản ứng trung hoà: KOH(aq) + HCl(aq) → KCl(aq) + H2O(l).

Nhận xét đúng là

A. cả nhị phản ứng đa số toả nhiệt.

B. cả nhì phản ứng mọi thu nhiệt.

C. phản ứng (1) toả nhiệt, phản ứng (2) thu nhiệt.

D. phản ứng (1) thu nhiệt, bội nghịch ứng (2) toả nhiệt.

Câu 6: Cho phương trình nhiệt độ hoá học tập sau:

2H2(g) + O2(g) → 2H2O(l) Δr
H2980=−571,6k
J.

Nhiệt tạo nên thành của H2O(l) nghỉ ngơi điều kiện chuẩn chỉnh là

A. – 571,6 k
J/ mol.

B. 571,6 k
J/ mol.

C. – 285,8 k
J/ mol.

D. 285,8 k
J/ mol.


Câu 7: Phương trình nhiệt độ hóa học thân nitrogen cùng oxygen như sau:

N2(g) + O2(g) → 2NO(g) Δr
H298o= +180k
J

Kết luận nào sau đây đúng?

A. Nitrogen với oxygen bội nghịch ứng mạnh dạn hơn lúc ở ánh nắng mặt trời thấp.

B. bội phản ứng lan nhiệt.

C. phản ứng xảy ra dễ ợt ở điều kiện thường.

D. Phản ứng hóa học xẩy ra có sự dung nạp nhiệt năng từ bỏ môi trường.

Câu 8: Cho phương trình nhiệt hóa học đốt cháy acetylene (C2H2):

2C2H2(g) + 5O2(g) → 4CO2(g) + 2H2O(l) Δr
H298o=−2600,4 k
J

Biết nhiệt tạo nên thành chuẩn của CO2(g) và H2O(l) lần lượt là -393,5 k
J/mol cùng -285,8 k
J/mol. Nhiệt tạo thành thành chuẩn của acetylene (C2H2) là

A. + 259 k
J/ mol.

B. – 259 k
J/ mol.

C. + 227,4 k
J/ mol.

D. – 227,4 k
J/ mol.

Câu 9: Phản ứng tổng đúng theo ammonia:

N2(g) + 3H2(g) → 2NH3(g) Δr
H298o=−92 k
J

Biết tích điện liên kết (k
J/mol) của N ≡ N với H – H thứu tự là 946 với 436. Tích điện liên kết của N−H trong ammonia là

A. 391 k
J/mol.

B. 361 k
J/mol.

C. 245 k
J/mol.

D. 490 k
J/mol.

Câu 10: Cho những phát biểu sau:

(a) bội nghịch ứng toả sức nóng là phản bội ứng giải phóng tích điện dưới dạng nhiệt.

(b) biến đổi thiên enthalpy càng mập thì sức nóng lượng toả ra của bội nghịch ứng càng nhiều.

(c) Nhiệt tạo nên thành chuẩn là nhiệt tạo thành ở đk chuẩn.

(d) Nhiệt chế tác thành chuẩn của các đơn chất ở dạng chắc chắn nhất bằng không.

Số tuyên bố đúng là

A. 1. B. 2.

C. 3. D. 4.

Câu 11: Yếu tố nào dưới đây không làm tác động đến vận tốc phản ứng?

A. Nồng độ.

B. Nhiệt độ.

C. Áp suất.

D. Khối lượng chất rắn.

Câu 12: Thực hiện nay 2 thí nghiệm theo như hình vẽ sau.

*

Ở phân tích nào xuất hiện kết tủa trước?

A. phân tách 1 có kết tủa xuất hiện thêm trước.

B. phân tích 2 có kết tủa mở ra trước.

C. Không xác định được.

D. không tồn tại kết tủa xuất hiện.

Câu 13: Cho bội nghịch ứng đơn giản xảy ra vào bình kín: 3H2(g) + N2(g) ⟶ 2NH3(g).

Tốc độ phản nghịch ứng biến đổi như vắt nào giả dụ nồng độ H2 ko đổi và nồng độ N2 tăng 2 lần?

A. Tăng 2 lần.

B. Tăng 4 lần.

C. Tăng 8 lần.

D. Tăng 6 lần.

Câu 14: Cho phản nghịch ứng hóa học sau: Mg(s) + 2HCl(aq) → Mg
Cl2(aq) + H2(g).

Sau 40 giây, mật độ của hỗn hợp HCl giảm tử 0,6 M về còn 0,4 M. Tốc độ trung bình của bội nghịch ứng theo HCl trong 40 giây là

A. 5 × 10-3 (M/s).

B. 5 × 103 (M/s).

C. 2,5 × 10-3 (M/s).

D. 2,5 × 103 (M/s).

Câu 15: Yếu tố nào sau đây đã được sử dụng để làm tăng tốc độ phản ứng lúc rắc men vào tinh bột đã làm được nấu chín (cơm, ngô, khoai, sắn) nhằm ủ rượu?

A. nhiệt độ độ.

B. hóa học xúc tác.

C. độ đậm đặc

D. Áp suất.

Câu 16: Khi nhiệt độ độ tăng lên 10o
C, vận tốc phản ứng hoá học tạo thêm 2 lần. Để vận tốc phản ứng kia (đang tiến hành ở 20o
C) tăng thêm 32 lần thì cần triển khai phản ứng ở ánh nắng mặt trời bao nhiêu?

A. 40o
C. B. 50o
C.

C. 60o
C. D. 70o
C.

Câu 17: Chất xúc tác là chất

A. làm tăng vận tốc phản ứng cùng bị thiếu tính sau bội phản ứng.

B. làm cho giảm tốc độ phản ứng và không làm biến mất sau bội nghịch ứng.

C. làm cho giảm tốc độ phản ứng và bị mất đi sau bội phản ứng.

D. làm cho tăng vận tốc phản ứng và không mất đi sau bội nghịch ứng.

Câu 18: Tốc độ của một bội phản ứng hóa học lớn nhất khoảng thời khắc nào?

A. bắt đầu phản ứng.

B. lúc phản ứng được một nửa lượng chất so với ban đầu.

C. sát cuối phản bội ứng.

D. Không xác định được.

Câu 19: Nguyên tố nào tiếp sau đây không thuộc đội halogen?

A. Fluorine.

B. Chlorine.

C. Chromium.

D. Bromine.

Câu 20: Cấu hình electron phần ngoài cùng của những halogen tất cả dạng

A. ns2np1.

B. ns2np3.

C. ns2np5.

D. ns2np7.

Câu 21: Phương trình hoá học tập nào dưới đây không đúng?

A. Fe + Cl2 →to
Fe
Cl2.

B. H2 + F2 → 2HF.

C. Cl2 + H2O ⇄ HCl + HCl
O.

D. Br2 + 2Na
I → 2Na
Br + I2.

Câu 22: Cho 1,2395 lít halogen X2 (ở đk chuẩn) chức năng vừa đủ với kim loại đồng (copper) nhận được 11,2 gam muối hạt Cu
X2. Nhân tố halogen là

A. fluorine.

B. chlorine.

C. bromine.

D. iodine.

Câu 23: Trong các đơn chất: F2, Cl2, Br2, I2, chất có ánh nắng mặt trời nóng chảy và nhiệt độ sôi cao nhất là

A. F2. B. Cl2.

C. Br2. D. I2.

Câu 24: Phản ứng giữa cặp hóa học nào tiếp sau đây không xảy ra?

A. KI cùng Br2.

B. Ag
NO3 với HCl.

C. Ag
NO3 với Na
F.

D. KI với Cl2.

Câu 25: Hydrohalic acid nào tiếp sau đây không được bảo quản trong lọ thủy tinh?

A. HCl. B. HF.

C. HBr. D. HI.

Câu 26: Hai chất nào sau đây được bỏ vào muối ăn để bổ sung cập nhật nguyên tố iodine, phòng ngừa bệnh dịch bướu cổ làm việc người?

A. I2, HI.

B. HI, HIO3.

C. KI, KIO3.

D. I2, Al
I3.

Câu 27: Để trung hòa 200 ml hỗn hợp Na
OH 1M thì thể tích dung dịch HCl 0,5M đề nghị dùng là

A. 0,5 lít.

B. 0,4 lít.

C. 0,3 lít.

D. 0,6 lít.

Câu 28: Chọn phát biểu đúng?

A. các hydrogen halide không tan trong nước.

B. Ion F- với Cl- bị oxi hóa vì dung dịch H2SO4 đặc.

C. những hydrohalic acid làm cho quỳ tím hóa đỏ.

D. Tính acid của các hydrohalic acid sút dần từ HF cho HI.

Phần II: từ bỏ luận (3 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Trong phòng thí nghiệm, chlorine hoàn toàn có thể được điều chế bằng phương pháp cho KMn
O4 rắn tính năng với HCl đặc.

a) Viết phương trình hoá học xảy ra và chỉ rõ hóa học khử, chất oxi hoá, quy trình oxi hoá, quá trình khử.

b) trả sử lượng chlorine hình thành phản ứng toàn vẹn với 200 m
L dung dịch chứa Na
I 0,1M. Tính cân nặng KMn
O4 sẽ phản ứng nhằm thu được lượng chlorine trên.

Câu 2 (1 điểm): X và Y là nhì nguyên tố halogen thuộc hai chu kì tiếp tục trong bảng hệ thống tuần hoàn. Các thành phần hỗn hợp A tất cả chứa 2 muối bột của X cùng Y cùng với sodium.

a) Để kết tủa trọn vẹn 2,2 gam hỗn hợp A, đề xuất dùng 150 m
L hỗn hợp Ag
NO3 0,2M. Tính trọng lượng kết tủa thu được.

b) xác định hai thành phần X, Y.

Phòng giáo dục và Đào sinh sản ...

Đề thi học tập kì 2 - Cánh diều

Năm học 2022 - 2023

Môn: chất hóa học lớp 10

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 1)

Phần I: Trắc nghiệm (7 điểm)

Câu 1: Số oxi hoá của nitrogen vào hợp hóa học NO là

A. +1. B. +2.

C. +3. D. +4.

Câu 2: Cho các hợp hóa học sau: CO; CO2; Na
HCO3; CH4; K2CO3. Số đúng theo chất trong những số đó C gồm số oxi hoá +4 là

A. 5. B. 4.

C. 2. D. 1.

Câu 3: Chất bị khử là

A. chất dấn electron.

B. chất dường electron.

C. chất gồm số oxi hoá tăng lên sau phản nghịch ứng.

D. chất tất cả số oxi hoá không thay đổi sau phản ứng.

Câu 4: Cho phản ứng hoá học tập sau: 3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O. Mục đích của HNO3 trong phản nghịch ứng hoá học tập này là

A. chất khử.

B. chất oxi hoá.

C. môi trường làm phản ứng.

D. vừa là hóa học oxi hoá, vừa là môi trường thiên nhiên tạo muối.

Câu 5: Cho những phản ứng hoá học sau:

(a) bội nghịch ứng nung vôi.

(b) phản nghịch ứng trung hoà acid – base.

(c) làm phản ứng sức nóng phân KCl
O3.

(d) bội phản ứng đốt cháy rượu cồn trong không khí.

Số làm phản ứng toả nhiệt độ là

A. 1. B. 2.

C. 3. D. 4.

Câu 6: Phản ứng thu sức nóng là

A. phản ứng giải phóng năng lượng dưới dạng nhiệt.

B. phản ứng hấp thụ tích điện dưới dạng nhiệt.

C. phản ứng có tác dụng tăng ánh sáng môi trường.

D. phản ứng không có sự trao đổi năng lượng với môi trường.

Câu 7: Cho các phát biểu sau:

(a) bội nghịch ứng xẩy ra khi pin sạc được áp dụng trong smartphone giải phóng tích điện dưới dạng điện năng.

(b) biến hóa thiên enthalpy chuẩn chỉnh của một phản bội ứng hoá học tập kí hiệu là Δf
H2980.

(c) Enthalpy sinh sản thành chuẩn của những đơn hóa học bền nhất đều bằng 0.

(d) phản nghịch ứng tạo ra gỉ kim loại là phản nghịch ứng toả nhiệt.

Số tuyên bố đúng là

A. 1. B. 2.

C. 3. D. 4.

Câu 8: Cho làm phản ứng:

2Na
Cl (s) → 2Na (s) + Cl2 (g) (*)

Biết Δf
H2980(Na
Cl)=−411,2 (k
Jmol−1). Dìm xét như thế nào sau đấy là đúng?

A. Phản ứng (*) toả nhiệt.

B. Phản ứng (*) thu nhiệt.

C. Nhiệt lượng toả ra của phản nghịch ứng (*) là 411,2 k
J.

D. Nhiệt lượng thu vào của phản nghịch ứng (*) là 411,2 k
J.

Câu 9: Cho những phương trình nhiệt hóa học sau:

(1) Ca
CO3(s) → Ca
O(s) + CO2(g) Δr
H2980=+176,0 k
J

(2) CH4(g) + 2O2(g) → CO2(g) + 2H2O(l) Δr
H2980=−890,0 k
J

(3) C(graphite) + O2 (g) → CO2 (g) Δr
H2980=−393,5 k
J

(4) Fe2O3(s) + 2Al(s) → Al2O3(s) + 2Fe(s) Δr
H2980=−851,5 k
J

Số phản bội ứng thu nhiệt trong số phản ứng trên là

A. 1. B. 2.

C. 3. D. 4.

Câu 10: Cho phản nghịch ứng sau: H2(g) + Cl2(g) → 2HCl(g). Biến thiên enthalpy chuẩn của phản nghịch ứng là

Cho: Eb (H – H) = 436 k
J/mol, Eb (Cl – Cl) = 243 k
J/mol, Eb (H – Cl) = 432 k
J/ mol.

A. +158 k
J.

B. -158 k
J.

C. +185 k
J.

D. -185 k
J.

Câu 11: Cho nhị mảnh Mg tất cả cùng khối lượng vào hai ống nghiệm đựng cùng thể tích hỗn hợp HCl dư, nồng độ dung dịch HCl ngơi nghỉ mỗi ống thử là 2M cùng 0,5M như hình vẽ bên dưới đây.

*

Nhận xét đúng là

A. Mảnh Mg làm việc ống nghiệm (b) tan không còn trước.

B. Mảnh Mg làm việc ống nghiệm (a) tan hết trước.

C. Thể tích khí bay ra ở ống nghiệm (a) các hơn.

D. Thể tích khí thoát ra nghỉ ngơi ống nghiệm (b) nhiều hơn.

Câu 12: Khi cho 1 lượng xác định chất làm phản ứng vào bình để cho phản ứng hoá học tập xảy ra, tốc độ phản ứng sẽ

A. không đổi cho đến khi kết thúc.

B. tăng dần cho tới khi kết thúc.

C. chậm rì rì dần cho tới khi kết thúc.

D. theo đúng định luật tính năng khối lượng.

Câu 13: Với bội phản ứng đơn giản và dễ dàng có dạng: a
A + b
B → sản phẩm. Vận tốc phản ứng được xem theo cách làm là

A. υ=CA.CB.

B. υ=k.CA.CB.

C. υ=CAa.CBb.

D. υ=k.CAa.CBb.

Câu 14: Nếu phân tách một đồ thành nhiều phẩn nhỏ tuổi hơn thì diện tích bề mặt sẽ:

A. tăng lên.

B. giảm đi.

C. không nắm đổi.

D. không xác minh được.

Câu 15: Phản ứng 3H2 + N2 → 2NH3 có vận tốc mất đi của H2 so với vận tốc hình thành NH3 như vậy nào?

A. bởi 12.

B. bằng 32.

C. bằng 23.

D. bởi 13.

Câu 16: Cho làm phản ứng phân bỏ N2O5 như sau: 2N2O5(g) → 4NO2(g) + O2(g). Nồng độ thuở đầu của NO2 là 0 M, sau 100 s là 0,0062 M. Tốc độ trung bình của phản ứng trong 100 s đầu tiên là

A. 1,55.10-5 (M phút-1).

B. 1,35.10-5 (M s-1).

C. 1,35.10-5 (M phút-1).

D. 1,55.10-5 (M s-1).

Câu 17: Hãy cho biết việc thực hiện chất xúc tác đã được áp dụng cho quy trình nào sau đây?

A. lúc ủ bếp than, fan ta bịt nắp phòng bếp lò tạo nên phản ứng cháy của than đủng đỉnh lại.

B. Phản ứng oxi hóa SO2 thành SO3 ra mắt nhanh hơn khi xuất hiện V2O5.

C. Bột nhôm (aluminum) phản ứng với hỗn hợp HCl cấp tốc hơn so với dây nhôm.

D. Người ta chẻ nhỏ tuổi củi để phòng bếp lửa cháy to gan hơn.

Câu 18: Khi nhiệt độ tạo thêm 10o
C, vận tốc phản ứng hoá học tạo thêm 3 lần. Để tốc độ phản ứng kia (đang triển khai ở 30o
C) tăng lên 27 lần thì cần tiến hành phản ứng ở nhiệt độ bao nhiêu?

A. 40 o
C. B. 50 o
C.

C. 60 o
C. D. 70 o
C.

Câu 19: Nhóm halogen tại phần nào trong bảng tuần hoàn những nguyên tố hoá học?

A. VA. B. VIIA.

C. VIA. D. IVA.

Câu 20: Halogen nào sau đây là chất lỏng ở đk thường?

A. Fluorine.

B. Chlorine.

C. Bromine.

D. Iodine.

Câu 21: Trong nhóm halogen, năng lực oxi hóa của những đơn chất đổi khác theo chiều

A. tăng mạnh từ fluorine đến iodine.

B. sút dần trường đoản cú fluorine đến iodine.

C. không thay đổi khi đi tự fluorine cho iodine.

D. tăng nhiều từ chlorine đến iodine.

Câu 22: Phương trình hoá học tập nào sau đó là sai?

A. H2(g) + Cl2(g) → 2HCl(g).

B. Cl2(aq) + H2O(l) ⇄ HCl(aq) + HCl
O(aq).

C. Cl2(aq) + 2Na
Br(aq) → 2Na
Cl(aq) + Br2(aq).

D. F2(aq) + 2Na
Cl(aq) → 2Na
F(aq) + Cl2(aq).

Câu 23: Cho một lượng halogen X2 tác dụng hết cùng với Mg ta thu được 19 gam magnesium halide. Cũng lượng halogen đó chức năng hết với Al tạo ra 17,8 gam aluminium halide. Tên và cân nặng của halogen trên là

A. chlorine; 7,1 gam.

B. chlorine; 14,2 gam.

C. bromine; 7,1 gam.

D. bromine; 14,2 gam.

Câu 24: Trong những phát biểu sau. Phát biểu đúng là

A. Iodine có bán kính nguyên tử lớn hơn bromine.

B. dung dịch Na
F phản ứng với hỗn hợp Ag
NO3 hình thành Ag
F kết tủa.

C. Fluorine gồm tính oxi hoá yếu rộng chlorine.

D. Acid HBr tất cả tính acid yếu hơn acid HCl.

Câu 25: Dung dịch axit nào sau đây không thể cất trong bình thủy tinh?

A. HCl.

B. HF .

C. HNO3.

D. H2SO4.

Câu 26: Để trung hoà 100 ml hỗn hợp Na
OH 1,5M thì thể tích dung dịch HCl 0,5M bắt buộc dùng là bao nhiêu?

A. 0,5 lít.

B. 0,4 lít.

C. 0,3 lít.

D. 0,6 lít.

Câu 27: Muối nào dưới đây tạo kết tủa trắng với Ag
NO3?

A. KI.

B. Ca
Br2.

C. Na
Cl.

D. Na2S.

Câu 28: Hòa rã 1,12 gam iron (Fe) trong hỗn hợp HCl dư. Sau phản nghịch ứng thu được thể tích khí H2 ở điều kiện chuẩn chỉnh là

A. 0,2479 lít.

B. 0,4958 lít.

C. 0,5678 lít.

D. 1,487 lít.

Phần II: từ bỏ luận (3 điểm)

Câu 1 (1 điểm): Để pha trộn khí chlorine (Cl2) trong phòng thí nghiệm, bạn ta thường cho potassium permanganate (KMn
O4) chức năng với hydrogen chloride (HCl):

KMn
O4+  HCl→to
KCl  +  Mn
Cl2+  Cl2 + H2O

a) Lập phương trình chất hóa học của bội nghịch ứng hóa học trên bằng phương thức thăng bởi electron.

b) giả sử lượng khí chlorine hình thành được dẫn vào dung dịch cất muối Na
Br và KBr. Sau phản bội ứng thu được muối hạt Na
Cl cùng KCl, đồng thời thấy trọng lượng muối sút 4,45 gam. Xác định số mol chlorine sẽ tham gia phản nghịch ứng cùng với 2 muối Na
Br, KBr trên.

Câu 2 (1 điểm): X và Y là hai nguyên tố halogen thuộc nhị chu kì liên tiếp trong bảng hệ thống tuần hoàn. Các thành phần hỗn hợp A gồm chứa 2 muối của X cùng Y với sodium. Để kết tủa hoàn toàn 2,2 gam tất cả hổn hợp A, buộc phải dùng 150 m
L dung dịch Ag
NO3 0,2M. Khẳng định hai nhân tố X, Y.

Câu 3 (1 điểm): Hãy viết nhì phương trình hóa học để minh chứng bromine bao gồm tính oxi hóa bạo phổi hơn iodine.

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào sản xuất ...

Đề thi học tập kì 2 - Chân trời sáng tạo

Năm học 2022 - 2023

Môn: hóa học lớp 10

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

Phần I: Trắc nghiệm (7 điểm)

Câu 1: Số oxi hoá của S vào ion HSO4− là

A. +2. B. +4.

C. +6. D. +7.

Câu 2: Cho các chất sau: Na
NO3; (NH4)2CO3; NH3; N2O3; N2O5. Số trường hợp nitrogen gồm số oxi hoá +5 là

A. 4. B. 2.

C. 1. D. 3.

Câu 3: Phản ứng nào sau đây là phản ứng oxi hoá – khử?

A. Na2CO3 + 2HCl → 2Na
Cl + CO2 + H2O.

B. KOH + HCl → KCl + H2O.

C. Ca
O + CO2 →to Ca
CO3.

D. 3CO + Fe2O3 →to 3CO2 + 2Fe.

Câu 4: Trong phản ứng: 3Mg + 8HNO3 → 3Mg(NO3)2 + 2NO + 4H2O. Số phân tử nitric acid (HNO3) vào vai trò hóa học oxi hóa là

A. 8. B. 6.

C. 4. D. 2.

Câu 5: Cho những phản ứng hoá học tập sau:

(1) phản ứng đốt cháy khí gas.

(2) phản nghịch ứng sức nóng nhôm.

(3) phản ứng nhiệt độ phân potassium chlorate (KCl
O3).

(4) bội phản ứng nung đá vôi (Ca
CO3).

Phản ứng toả sức nóng là

A. (1) và (3). B. (1) và (4).

C. (1) cùng (2). D. (3) với (4).

Câu 6: Phản ứng thu nhiệt độ là

A. phản ứng hoá học trong các số đó có sự giải tỏa nhiệt năng ra môi trường.

B. phản ứng có ∆r
H r
H = 0.

Câu 7: Cho các nhận xét sau:

(a) biến đổi thiên enthalpy chuẩn của một làm phản ứng hoá học được kí hiệu là Δr
H2980.

(b) Điều kiện chuẩn là điều kiện ứng cùng với áp suất 1 atm đối với chất khí.

(c) Enthalpy chế tạo thành vào điều kiện chuẩn được hotline là enthalpy sinh sản thành chuẩn.

(d) Enthalpy tạo ra thành chuẩn chỉnh của đối chọi chất sinh sống dạng bền nhất bằng 0.

Số tuyên bố đúng là

A. 1. B. 2.

C. 3. D. 4.

Câu 8: Cho phương trình nhiệt độ hoá học tập sau:

CH4(g) + 2O2(g) →to CO2(g) + 2H2O(l) Δr
H2980=−890k
J

Nhiệt lượng hóa giải ra khí đốt cháy trọn vẹn 2,479 lít CH4 làm việc điều kiện chuẩn là

A. 890 k
J. B. 89 k
J.

C. – 890 k
J. D. – 89 k
J.

Câu 9: Cho phản nghịch ứng sau: Ca
CO3(s) → Ca
O(s) + CO2(g) . Vươn lên là thiên enthalpy chuẩn chỉnh của bội phản ứng được xem theo cách làm là

*

Câu 10: Cho làm phản ứng:

H2(g) + Cl2(g) → 2HCl(g) Δr
H2980=−184,6k
J

Trong các phát biểu sau:

(a) đổi thay thiên enthalpy chuẩn chỉnh của phản bội ứng bên trên là – 184,6 k
J.

(b) biến đổi thiên enthalpy chuẩn chỉnh của bội phản ứng bên trên là – 92,3 k
J.

(c) Nhiệt tạo thành chuẩn của HCl(g) là – 92,3 k
J.

(d) Nhiệt tạo thành chuẩn chỉnh của HCl(g) là 92,3 k
J.

Số phát biểu đúng là

A. 1. B. 2.

C. 3. D. 4.

Câu 11: Cho những phát biểu sau về tốc độ phản ứng:

(a) tốc độ phản ứng hoá học dùng để đánh giá mức độ xẩy ra nhanh hay chậm trễ của một phản ứng.

(b) tốc độ trung bình của phản bội ứng là vận tốc phản ứng tại một thời điểm làm sao đó.

(c) Đơn vị vận tốc phản ứng là mol/ lít.

(d) vận tốc tức thời của làm phản ứng là vận tốc được tính vào một khoảng thời gian phản ứng.

Số phát biểu sai

A. 4. B. 3.

C. 2. D. 1.

Câu 12: Cho bội nghịch ứng hoá học sau: Fe(s) + 2HCl(aq) → Fe
Cl2(aq) + H2(g).

Sau 40 giây, độ đậm đặc của dung dịch HCl giảm từ 0,8M về 0,6M. Tốc độ trung bình của bội nghịch ứng tính theo độ đậm đặc HCl vào 40 giây là

A. 5.10-3 M/s. B. 2,5.10-3 M/s.

C. 2.10-3 M/s. D. 1,5.10-3 M/s.

Câu 13: Cho phương trình tổng thích hợp ammonia (NH3):

N2(g) + 3H2(g) → 2NH3(g)

 Nếu tốc độ tạo thành NH3 là 0,345 M/s thì tốc độ của hóa học phản ứng N2 là

A. 0,345 M/s.

B. 0,690 M/s.

C. 0,173 M/s.

D. 0,518 M/s.

Câu 14: Để giảm bớt sự ôi thiu lương thực do các phản ứng của oxygen tương tự như sự hoạt động của vi khuẩn, người ta thường bơm khí nào sau đây vào những túi đựng thực phẩm trước lúc đóng gói?

A. O2.

B. N2.

C. CO2.

D. N2 hoặc CO2.

Câu 15: Xét bội phản ứng đơn giản sau:

CO(g) + H2O(g) → CO2(g) + H2(g)

Biểu thức tốc độ tức thời của phản bội ứng viết theo định nguyên lý tác dụng khối lượng là

A. v = k×CCO×CH2O.

B. v = k×CCO2×CH2.

C. v = CCO×CH2O.

D. v = CCO2×CH2.

Câu 16: Khi đến cùng một lượng kẽm (zinc) vào ly đựng hỗn hợp acid HCl, vận tốc phản ứng sẽ bự nhất khi sử dụng kẽm nghỉ ngơi dạng như thế nào sau đây?

A. Viên nhỏ.

B. Bột mịn, khuấy đều.

C. Lá mỏng.

D. Thỏi lớn.

Câu 17: Cho các yếu tố sau: nồng độ, nhiệt độ độ, áp suất, diện tích s bề mặt, chất xúc tác. Trong số những yếu tố trên, có bao nhiêu yếu đuối tố tác động đến tốc độ phản ứng?

A. 2. B. 3.

C. 4. D. 5.

Câu 18: Phản ứng của H2 với I2 là bội nghịch ứng đối chọi giản:

H2(g) + I2(g) → 2HI(g)

Nếu nồng độ của các chất tham gia phản ứng đều tăng vội đôi, thì

A. tốc độ bội nghịch ứng không cầm đổi.

B. tốc độ phản bội ứng tăng nhì lần.

C. tốc độ làm phản ứng giảm hai lần.

D. tốc độ phản nghịch ứng tăng bốn lần.

Câu 19: Nguyên tố nào sau đây có thông số kỹ thuật electron phần ngoài cùng là 3s23p5?

A. Chlorine.

B. Fluorine.

C. Bromine.

D. Sulfur.

Câu 20: Halogen sống trạng thái rắn đk thường là

A. Fluorine.

B. Chlorine.

C. Bromine.

D. Iodine.

Câu 21: Trong những đơn chất: F2, Cl2, Br2, I2, hóa học có ánh nắng mặt trời nóng rã và ánh nắng mặt trời sôi cao nhất là

A. F2. B. Cl2.

C. Br2. D. I2.

Câu 22: Đặc điểm của halogen là

A. nguyên tử chỉ nhận thêm một electron trong số phản ứng hóa học.

B. tạo link cộng hóa trị với nguyên tử hydrogen.

C. nguyên tử gồm số thoái hóa –1 trong tất cả hợp chất.

D. nguyên tử bao gồm 5 electron hóa trị.

Câu 23: Phương trình hoá học tập nào sau đó là sai?

A. Fe + Cl2 →to Fe
Cl2.

B. 6Na
OH + 3Cl2 →to 5Na
Cl + Na
Cl
O3 + 3H2O.

C. Si
O2 + 4HF → Si
F4 + 2H2O.

D. 2F2 + 2H2O → 4HF + O2.

Câu 24: Cho các phát biểu sau:

(a) Iodine là nguyên tố nhiều lượng quan trọng cho bồi bổ của nhỏ người.

(b) tự fluorine cho iodine màu sắc halogen đậm dần.

(c) ánh sáng sôi của các hydrogen halide tăng dần từ HF đến HI.

(d) Hydrofluoric acid (HF) là acid mạnh.

Số tuyên bố sai

A. 4. B. 3.

C. 2. D. 1.

Câu 25: Phân tử có liên tưởng van der Waals lớn số 1 là

A. HCl. B. HI.

C. HBr. D. HF.

Câu 26: Hydrogen halide nào sau đây được dùng để tẩy cặn trong các thiết bị thảo luận nhiệt; chất xúc tác trong những nhà vật dụng lọc dầu, technology làm nhiều uranium, cung ứng dược phẩm …

A. Hydrogen fluoride.

B. Hydrogen chloride.

C. Hydrogen bromide.

D. Hydrogen iodide.

Câu 27: Dung dịch dùng làm nhận biết các ion halide là

A. Quỳ tím. B. Ag
NO3.

C. Na
OH. D. HCl.

Câu 28: Kim nhiều loại nào dưới đây không tác dụng với acid HCl?

A. Al. B. Zn.

C. Cu. D. Mg.

Phần II: trường đoản cú luận (3 điểm)

Câu 1 (1 điểm): Lập phương trình hoá học tập của bội nghịch ứng oxi hoá – khử sau theo cách thức thăng bởi electron (chỉ rõ chất khử, chất oxi hoá, quá trình oxi hoá, quá trình khử).

a) KMn
O4 + HCl → KCl + Mn
Cl2 + Cl2 + H2O.

b) KI + H2SO4 → I2 + SO2 + K2SO4 + H2O.

Câu 2 (1 điểm): Cho biết ánh sáng nóng chảy của các halogen như sau:

Halogen

F2

Cl2

Br2

I2

Nhiệt nhiệt độ chảy (to
C)

-220

-101

-7

114

Giải mê thích sự biến đổi nhiệt độ nóng chảy tự fluorine mang đến iodine.

Câu 3 (1 điểm): Hoà tan các thành phần hỗn hợp bột bao gồm m gam Cu cùng 4,64 gam Fe3O4 vào dung dịch HCl rất dư, sau khi các bội phản ứng kết thúc chỉ thu được hỗn hợp X. Dung dịch X làm mất màu trọn vẹn 50 ml dung dịch KMn
O4 0,1M. Tính quý giá của m.

Lưu trữ: Đề thi chất hóa học 10 học kì 2 sách cũ

Đề thi học tập kì 2 - Trắc nghiệm + từ luận

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào sản xuất .....

Đề thi học tập kì 2

Môn: chất hóa học 10

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

(Đề 1)

Bài giảng: Đề thi học tập kì 2 Hóa 10 (Tự luận - Trắc nghiệm) - Cô Phạm Thu Huyền (Giáo viên Viet
Jack)

đến nguyên tử khối của các nguyên tố: Mn = 55, O = 16, Mg = 24, Fe=56, H = 1, Ag = 108, K = 39, Cl = 35,5, F = 19, Br = 80, I = 127, S = 32, Zn = 65, Cu = 64, Al = 27.

I. Trắc nghiệm ( 3 điểm)

Câu 1: Cl2 không làm phản ứng trực tiếp được với chất nào sau đây?

A. O2. B. H2. C. Cu. D. Na
OH.

Câu 2: Trong những halogen sau, halogen nào có tính khử yếu nhất?

A. Flo. B. Clo. C. Brom. D. Iot.

Câu 3: Cho 4,35 gam Mn
O2 công dụng với lượng dư hỗn hợp HCl đặc, đun nóng. Thể tích khí thoát ra (ở đktc) là

A. 0,56 lít. B. 1,12 lít. C. 2,24 lít. D. 0,112 lít.

Câu 4: Nguyên tố lưu hoàng không có khả năng thể hiện nay số oxi hóa là

A. +4. B. +6. C. 0. D. +5.

Câu 5: Chất nào tiếp sau đây không tác dụng với dung dịch HCl, H2SO4 loãng?

A. Cu
O. B. Na
OH. C. Fe. D. Ag.

Câu 6: Trong chống thí nghiệm, tín đồ ta thường pha trộn oxi bằng cách

A. nhiệt độ phân KMn
O4.

B. nhiệt phân K2Mn
O4.

C. năng lượng điện phân nước.

D. chưng chứa phân đoạn bầu không khí lỏng

Câu 7: Dẫn 2,24 lít SO2 (đktc) vào hỗn hợp nước vôi trong, dư. Cân nặng kết tủa tạo thành thành sau phản ứng là

A. 10 gam. B. 11 gam. C. 12 gam. D. 13 gam.

Câu 8: Trường hòa hợp nào tính năng với H2SO4 sệt nóng cùng H2SO4 loãng đa số cho thành phầm giống nhau?

A. Fe. B. Fe(OH)2. C. Fe(OH)3. D. Fe3O4.

Câu 9: Hòa tan hoàn toàn 0,65 gam Zn bởi dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư thấy thu được V lít SO2 (đktc). Quý hiếm của V là

A. 0,224. B. 0,336. C. 0,112. D. 0,448.

Câu 10: Cho thăng bằng hóa học: 2SO2 (k) + O2 (k)&h
Arr;2SO3 (k); phản bội ứng thuận là bội phản ứng tỏa nhiệt. Phát biểu đúng là

A. cân bằng chuyển dời theo chiều thuận lúc tăng sức nóng độ.

B. cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch khi giảm nồng độ O2.

C. cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận khi sút áp suất hệ phản nghịch ứng.

D. cân bằng di chuyển theo chiều nghịch khi sút nồng độ SO3.

II. Từ bỏ luận ( 7 điểm)

Câu 1 ( 2 điểm): Viết các phương trình làm phản ứng xảy ra trong số trường hợp sau:

1/ mang đến Cl2 chức năng với KOH ở ánh nắng mặt trời 90ºC.

2/ mang đến S tác dụng với O2

3/ cho dd HCl tác dụng với KOH

4/ cho Fe
O chức năng với H2SO4 đặc.

Câu 2 ( 1 điểm): ): đến phản ứng: Br2 + HCOOH → 2HBr + CO2. Nồng độ ban sơ của Br2 là 0,012 mol/lít, sau 50 giây mật độ Br2 còn sót lại là a mol/lít. Vận tốc trung bình của phản bội ứng bên trên tính theo Br2 là 4.10-5 mol/(l.s). Tính quý giá của a.

Câu 3( 2 điểm): mang lại 3,68 gam lếu láo hợp bao gồm Al và Zn tính năng với một số lượng vừa đủ dung dịch HCl 10%, thu được 2,24 lít khí H2 (ở đktc).

a/ xác định % khối lượng mỗi kim loại trong các thành phần hỗn hợp ban đầu.

b/ Tính độ đậm đặc % những muối bao gồm trong hỗn hợp sau làm phản ứng.

Câu 4 ( 2 điểm): Hoà tan hoàn toàn 2,44 gam các thành phần hỗn hợp bột X bao gồm Fex
Oy với Cu bằng dung dịch H2SO4 quánh nóng (dư). Sau phản nghịch ứng nhận được 0,504 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, sinh hoạt đktc) với dung dịch cất 6,6 gam hỗn hợp muối sunfat. Tính phần trăm trọng lượng của Cu vào X.

Đáp án và lý giải giải

I. Trắc nghiệm ( 0,3 điểm/1 câu)

Câu12345678910
Đáp ánAABDDACCAB

Câu 1: Cl2 ko phản ứng thẳng được với O2. Chọn đáp án A.

Câu 2: Halogen bao gồm tính khử yếu độc nhất vô nhị là Flo. Chọn lời giải A.

Câu 3:

Mn
O2 + 4HCl → Mn
Cl2 + Cl2 + H2O

0,050,05(mol)

→ V = 0,05.22,4 = 1,12 lít. Chọn câu trả lời B.

Câu 4: nhân tố S không có tác dụng thể hiện tại số thoái hóa là +5. Chọn câu trả lời D.

Câu 5: Ag không chức năng với dung dịch HCl, H2SO4 loãng. Chọn lời giải D.

Câu 6: Trong chống thí nghiệm, người ta thường điều chế oxi bằng phương pháp nhiệt phân KMn
O4. Chọn đáp án A.

Câu 7:

SO2 + Ca(OH)2 dư → Ca
SO3 + H2O

0,10,1(mol)

→ m↓ = 0,1. 120 = 12 gam. Chọn câu trả lời C.

Câu 8:

2Fe(OH)3 + 3H2SO4 loãng → Fe2(SO4)3 + 6H2O

2Fe(OH)3 + 3H2SO4 quánh → Fe2(SO4)3 + 6H2O. Chọn lời giải C

Câu 9: Áp dụng định cơ chế bảo toàn e có nkhí = n
Zn = 0,01 → Vkhí = 0,01.22,4 = 0,224 lít. Chọn lời giải A.

Câu 10: Phát biểu đúng là: cân bằng di chuyển theo chiều nghịch khi giảm nồng độ O2. Chọn đáp án B.

II. Tự luận ( 7 điểm)

Câu 1 ( 2 điểm):

HS viết đúng từng PT 0,5 điểm, thiếu cân bằng trừ 50% số điểm từng PT

1/ 3Cl2 + 6KOH →(90ºC) 5KCl + KCl
O3 + 3H2O

2/ S + O2 → SO2

3/ HCl + KOH → KCl + H2O

4/ 2Fe
O + 4H2SO4 đặc → Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O

Câu 2 ( 1 điểm):

Áp dụng công thức: (0,5 điểm)

*

=4.10-5

Giải PT được a = 0,01 (thỏa mãn) hoặc a = 0,014 > 0,012 (loại) (0,5 điểm)

Câu 3 ( 3 điểm):

2Al + 6HCl → 2Al
Cl3 + 3H2(0,25 điểm)

x 1,5x(mol)

Zn + 2HCl → Zn
Cl2 + H2(0,25 điểm)

y y (mol)

Tính mol khí H2 = 0,1 mol, gọi số mol Al với Zn lần lượt là x, y (0,25 điểm)

Lập hệ:(0,25 điểm)

*

Giải hệ được x = 0,04 mol; y = 0,04 mol

tính %m
Al =

*

%m
Zn = 100 – 29,35 = 70,65%

Tính được số mol HCl = 0,2 mol; mdd HCl = 73 (gam)(0,25 điểm)

→ m dd sau pư = m dd HCl + m kim loại – mkhí = 3,68 + 73 – 0,2 = 76,48 gam
C%Al
Cl3 = (0,25 điểm)

*

C%Zn
Cl2 =

*

Câu 4 ( 2 điểm):

Tính được số mol SO2 bằng 0,0225 mol.(0,25 điểm)

Quy thay đổi hỗn hợp ban đầu thành: Fe, Cu với O2.

Khối lượng X bằng 2,44g → 56x + 64y + 32z = 2,44 (1)(0,25 điểm)

Ta có các quá trình:(0,25 điểm)

Fe → Fe3+ + 3e

x 3x (mol)

Cu → Cu2+ + 2e

y 2y (mol)

O2 + 4e → 2O2-

z 4z (mol)

S+6 + 2e→ S+4

0,045 0,0225 (mol)

→ 3x + 2y = 4z + 0,045 (2)(0,25 điểm)

mmuối = 6,6 gam → 200x + 160y = 6,6 (3)(0,25 điểm)

Giải hệ được: x = 0,025; y = 0,01; z = 0,0125(0,25 điểm)

→ %m
Cu = 26,23% .(0,25 điểm)

Phòng giáo dục và Đào tạo ra .....

Đề thi học tập kì 2

Môn: chất hóa học 10

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 2)

Bài giảng: Đề thi học kì 2 Hóa 10 (Tự luận - Trắc nghiệm) - Cô Phạm Thu Huyền (Giáo viên Viet
Jack)

mang đến nguyên tử khối của các nguyên tố: Mn = 55, O = 16, Mg = 24, Fe=56, H = 1, Ag = 108, K = 39, Cl = 35,5, F = 19, Br = 80, I = 127, S = 32, Zn = 65, Cu = 64, Al = 27.

I. Trắc nghiệm ( 3 điểm)

Câu 1: Các halogen có đặc thù hóa học cơ bạn dạng là

A. vừa bao gồm tính oxi hóa, vừa bao gồm tính khử.

B. tính khử.

C. tính kim loại.

D. tính oxi hóa.

Câu 2: Cho 0,1 mol KMn
O4 tính năng với hỗn hợp HCl dư, đun nóng. Trọng lượng khí thoát ra là:

A.7,1 gam. B. 17,75 gam. C. 14,2 gam. D. 21,6 gam.

Câu 3: Khi mang lại dd Ag
NO3 làm phản ứng với dung dịch nào sau đây sẽ cấm đoán kết tủa?

A. dung dịch Na
I. B. dung dịch Na
Cl.

C. dung dịch Na
Br. D. hỗn hợp Na
F.

Câu 4: Khối lượng của 3,36 lít khí O2 ở điều kiện tiêu chuẩn là

A. 4,8 gam. B. 3,2 gam. C. 6,4 gam. D. 2,4 gam.

Câu 5: Cho 2,8 gam sắt chức năng với 0,32 gam giữ huỳnh sản phẩm thu được sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn là

A. Fe
S.B. Fe
S cùng S.

C. Fe
S cùng FeD. Fe
S, Fe cùng S.

Câu 6: Thuốc thử nào sau đây dùng để làm phân biệt CO2 cùng SO2?

A. nước brom. B. Ca
O.

C. dung dịch Ba(OH)2.D. dung dịch Na
OH.

Câu 7: Dung dịch H2SO4 loãng cùng dung dịch HCl bội nghịch ứng được với tất cả các chất trong dãy nào sau đây?

A. Al2O3, Ba(OH)2, Ba
Cl2.

B. Cu
O, Na
Cl, Cu
S.

C.

Xem thêm: Thôi Nôi Bánh Kem Hình Con Heo Cho Bé Trai, Bánh Kem Hình Những Chú Heo Con Ngộ Nghĩnh

Ba
Cl2, Na2CO3, Fe
S.

<