Top 6 Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 4 năm học 2022-2023 hay nhất, bao hàm 6 đề thi, tất cả kèm theo cả giải đáp để học sinh ôn tập, rèn luyện kiến thức nhằm mục đích đạt kết quả tốt nhất mang đến kì thi cuối kì II. Mời các em tham khảo.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra học kì 2 môn toán lớp 4

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 được soạn theo ngay cạnh với văn bản chương trình trong sách giáo khoa, giúp các em ôn tập, luyện giải đề để chuẩn bị thật xuất sắc cho kì thi học tập kì 2 đạt công dụng cao nhất.


1. Ma trận đề thi đánh giá cuối HK 2 môn Toán lớp 4

STT

Chủ đề mạch kiến thức, kĩ năng

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1

Số học: Phân số; các phép tính cộng trừ , kiếm tìm thành phần chưa chắc chắn với phân số , dấu hiệu chia hết, tính cấp tốc với phân số, tìm x.

Số câu

2

1

1

1

Câu số

1,2

5

6

8

Số điểm

2

1

1

2

2

Đại lượng với đo đại lượng: Biết đổi đơn vị chức năng đo.

Số câu

1

1

Câu số

3

7

Số điểm

1

2

3

Yếu tố hình học: Tính tỉ lệ bản đồ với giải được những bài toán có tương quan đến tổng tỉ.

Số câu

1

Câu số

4

Số điểm

1

Tổng số câu

2

2

1

2

1

4

4

Tổng số điểm

2

2

1

3

2

4

6


2. Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 4

Trường: TH .........

Họ với tên……………………..

Lớp: 4

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

Môn: Toán

Năm học: .........

Thời gian: 40 phút (không kể thời hạn phát đề)

Điểm bằng số: .........................

Điểm bằng chữ:………………

Nhận xét của GV

………………………………………………

………………………………………………….

Chữ kí GV:

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Câu 1: (1 điểm)

trong các số sau, số nào phân tách hết mang lại 9

1234 B. 2345 C. 2468 D. 1062

Câu 2: (1 điểm)

Phân số nào bằng

*

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 3: (1 điểm)

1997dm2 =..... cm2 là:

A. 19970 cm2 B. 1997cm2 C. 199700cm2 D. 1997000cm2

Câu 4: (1 điểm) M3Viết tiếp vào chỗ chấm kết quả đúng.

Trên bản đồ tỉ lệ 1: 10 000, quãng đường từ A đến B đo được 1 dm. Như vậy độ dài thật của quãng đường từ A đến B là...................dm


Câu 5: (1điểm) Tính

A.

*

B.

*

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 6: (1 điểm)

Tính diện tích s hình thoi có chéo cánh dài 153cm và chéo cánh ngắn bởi chéo dài.

Bài giải

…..............................................................................……………………………………………

…..............................................................................……………………………………………

Câu 7: (2 điểm)

Một sợi dây dài 28m được cắt thành nhì đoạn, đoạn thứ nhất dài gấp 3 lần đoạn thứ hai. Hỏi mỗi đoạn dài bao nhiêu mét?

Bài giải

…..............................................................................……………………………………………

…..............................................................................……………………………………………

Câu 8: (2 điểm)

a)Tính bằng phương pháp thuận luôn thể nhất:

…..............................................................................……………………………………………


…..............................................................................……………………………………………

b)Tìm x biết:

X x 2 + X x 3 + X x 4 + X = 2130

…..............................................................................……………………………………………

…..............................................................................……………………………………………

3. Đáp án đề thi học tập kì 2 Toán lớp 4

HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN CUỐI NĂM LỚP 4

NĂM HỌC...........

Khoanh vào chữ cái trước mỗi câu trả lời đúng 1 điểm.

Câu 1

Câu 2

Câu 3

D

B

C

Câu 4: 1(điểm) HS điền đúng tác dụng là 10 000dm.

Câu 5: Đặt tính rồi tính:

HS làm cho đúng từng phép tính được 0,5điểm

Câu 6: (1 điểm)

Độ nhiều năm đường chéo ngắn hình thoi là:

153 x = 102 (cm)

Diện tích hình thoi là:

(153 x 102) : 2 = 7803(cm2)

Đáp số : 7803cm2

Câu 7: (2 điểm) HS nêu câu giải mã và tính được đoạn dây thứ nhất 1 điểm.

HS nêu câu giải thuật và tính được đoạn dây thiết bị hai 0,75 điểm.

Nêu đáp số đúng được 0,25 điểm.

Bài giải

Số mét đoạn dây đầu tiên dài là:

28 : 4 x 3 = 21(m)

Số mét đoạn dây sản phẩm công nghệ hai dài là:

28 - 21 = 7(m)

Đáp số: Đoạn đồ vật nhất: 21m .

Đoạn sản phẩm công nghệ hai : 7m

Câu 8: (2 điểm)

(Học sinh phải tính hòa hợp yêu ước của đề mới đạt điểm tối đa.)


b)Tìm x biết:

X x 2 + X x 3 + X x 4 + X = 2130

X x 2 + X x 3 + X x 4 + X x 1= 2130

X x (2 + 3 + 4 + 1) = 2130

X x 10 = 2130

X = 2130 : 10

X = 213

Mời các bạn bài viết liên quan các tin tức hữu ích khác trên phân mục Học tập ở trong mục Tài liệu.

Top 40 Đề thi Toán lớp 4 học tập kì 2 bao gồm đáp án

Với đứng top 40 Đề thi Toán lớp 4 học kì 2 tất cả đáp án được tổng hợp tinh lọc từ đề thi môn Toán 4 của những trường trên cả nước sẽ giúp học viên có kế hoạch ôn luyện từ bỏ đó đạt điểm cao trong những bài thi Toán lớp 4.

*

Tải xuống

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề khảo sát unique Học kì 2 (cơ bản)

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Phân số

*
bằng phân số nào bên dưới đây?

*
*

Câu 2: Chọn lời giải đúng

A. 3 tấn 25 kilogam = 325 kilogam

B. 5 km2 17 m2 = 5 000 017 m2

C. 2 phút 10 giây = 260 giây

D. 5 00 milimet = 5 m

Câu 3: Đoạn AB trên bản đồ vẽ theo tỉ trọng 1: 1 000 lâu năm 12 cm. Độ nhiều năm thật của đoạn AB là:

A. 120 cm
B. 1 200 cm
C. 12 000 cm
D. 12 cm

Câu 4: trong các số 6 390 ; 3 929 ; 5 382 ; 7 650 số không phân tách hết đến 9 là

A. 6390B. 3929C. 5382D. 7650

Câu 5: có 5 viên bi màu xanh và 8 viên bi màu sắc đỏ. Vậy phân số chỉ số bi màu xanh da trời so với tổng thể viên bi là:

*
*

Câu 6: Một hình thoi có độ lâu năm đường chéo thứ tuyệt nhất là 9 dm. Độ lâu năm đường chéo thứ hai bằng độ nhiều năm đường chéo thứ nhất. Tính diện tích hình thoi đó?

A. 18 dm2 B. 36 dm2 C. 27 dm2 D. 54dm2

Phần II. Từ luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm) : kiếm tìm x/y biết:

*

Câu 2 (3 điểm): Một đám ruộng hình chữ nhật bao gồm chiều dài gấp 3 lần chiều rộng và hơn chiều rộng 40 m.

a) Tính diện tích thửa ruộng đó.

b) tín đồ ta trồng lúa trên thửa ruộng đó, cứ 1 m2 thu được 3 kilogam thóc. Hỏi thửa ruộng đó thu hoạch được từng nào tạ thóc?

Câu 3 (2 điểm): Trung bình cộng của nhì số là 50. Số bự gấp 3 lần số bé. Tìm kiếm số bé

Đáp án và Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
C B C B C C

Phần II. Từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm) :

*
*

Câu 2 (3 điểm): Ta bao gồm sơ vật

*

Hiệu số phần cân nhau là:

3 – 1 = 2 (phần)

Chiều rộng thửa ruộng là:

40 : 2 x 1 = đôi mươi (m)

Chiều dài thửa ruộng là:

40 + đôi mươi = 60 (m)

a) diện tích thửa ruộng hình chữ nhật là:

60 x đôi mươi = 1 200 (m2)

b) Số ki-lô-gam thóc thu được:

1 200 x 3 = 3 600 (kg thóc)

Đổi: 3 600 kilogam = 36 tạ

Đáp số: 36 tạ thóc.

Câu 3 (2 điểm): Tổng hai số là: 50 x 2 = 100

Ta bao gồm sơ đồ:

*

Tổng số phần bằng nhau là:

1 + 3 = 4

Số nhỏ nhắn là:

100 : 4 x 1 = 25

Đáp số: 25

Phòng giáo dục và Đào sinh sản .....

Đề khảo sát quality Học kì 2

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

Bài 1. Khoanh vào chữ để trước câu vấn đáp đúng:

*

b)Số “Bảy triệu hai trăm tía mươi nghìn tám trăm linh năm” viết là:

A. 7230805B. 7238005C. 723805D. 7230085

c) Số thích hợp điền vào vị trí chấm nhằm 11dm2 6cm2 = …cm2 là:

A. 116B. 1106C. 1160D. 1610

d)Năm 1503 thuộc vậy kỉ :

A. XVB. XVIC. XIVD. XVII

Bài 2. Tính:

*

Bài 3. Điền số phù hợp vào ô trống:

*

Bài 4. hiện giờ tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con.Tìm tuổi của từng người, biết hiện thời tổng số tuổi của hai bà mẹ con là 40.

Bài 5. Một hình thoi tất cả đô lâu năm đường chéo ngắn là 18cm. Độ nhiều năm đường chéo cánh dài bằng 5/3 độ dài đường chéo cánh ngắn.Tính diện tích hình thoi đó.

Bài 6.

*

Đáp án và hướng dẫn giải

Bài 1:

a)Cb) A c)Bd) B

Bài 2.

*

Bài 3.

*

Bài 4.

Ta bao gồm sơ đồ vật tuổi con là:

*

Tổng số phần bằng nhau là: 4 + 1 = 5 (phần)

Số tuổi của bà mẹ là: 40 : 5 x 4 = 32 ( tuổi)

Số tuổi của nhỏ là : 40 – 32 = 18 (tuổi)

Đáp số: bé 8 tuổi; người mẹ 32 tuổi

Bài 5.

Độ dài đường chéo cánh dài là: 18 : 5/3 = 30 (cm)

Diện tích hình thoi là: 30 x 18 : 2 = 270 (cm2)

Đáp số: 270 cm2

Bài 6.

*

*

Phòng giáo dục đào tạo và Đào sản xuất .....

Đề khảo sát quality Học kì 2 (nâng cao)

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: tất cả 3 viên bi blue color và 7 viên bi màu đỏ vậy phân số chỉ số viên bi màu xanh da trời so với tổng thể viên bi là:

*
*

Câu 2: Một hình thoi có độ dài các đường chéo là 60dm và 4m. Diện tích s hình thoi là:

A. 120 dm2 B. 240 m2 C. 12m2 D. 24dm2Câu 3: các phân số

*
được xếp theo sản phẩm tự từ nhỏ bé đến lớn là:

*
*

Câu 4: phiên bản đồ sảnh vận động thành phố Đông Hà vẽ theo tỉ trọng 1: 100 000. Hỏi độ lâu năm 1cm trên phiên bản đồ này ứng cùng với độ nhiều năm thật là từng nào ki-lô-mét?

A. 1km B. 100km C. 300km D. 300dm

Câu 5: Điền số phù hợp vào khu vực chấm:

8m2 9dm2 = ………..cm2

A.80900 B. 890000 C.8900 D. 800900

Câu 6: quý hiếm của biểu thức là:

*
*
*

Phần II. Từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): kiếm tìm x:

a) 1200 : 24 - ( 17 - x) = 36

b) 9 x ( x + 5 ) = 729

Câu 2 (3 điểm ): gồm hai rổ cam, nếu thêm vào rổ trước tiên 4 trái thì tiếp nối số cam ở hai rổ bằng nhau, ví như thêm 24 quả cam vào rổ đầu tiên thì kế tiếp số cam ở rổ trước tiên gấp 3 lần số cam sống rổ đồ vật hai. Hỏi ban sơ mỗi rổ gồm bao nhiêu quả cam?

Câu 3 (2 điểm): Tìm tất cả các số tất cả 3 chữ số sao để cho nếu lấy mỗi số cùng với 543 thì được số gồm 3 chữ số giống như nhau?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
A A C A A B

Phần II. Từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm) :

a.1200: 24 - ( 17 - x) = 36

50 - ( 17- x) = 36

17 - x = 50 - 36

17 - x = 14

x = 17 - 14

x = 3

b. 9 × ( x + 5) = 729

x + 5 = 729 : 9

x + 5 = 81

x = 81 - 5

x = 76

Câu 2 (3 điểm):

Nếu thêm 4 trái cam vào rổ đầu tiên thì 2 rổ bằng nhau.

Suy ra rổ đồ vật hai nhiều hơn nữa rổ trước tiên 4 quả.

Nếu thêm 24 trái vào rổ trước tiên thì số cam rổ trước tiên gấp 3 lần số cam rổ trang bị hai.

Ta tất cả sơ đồ:

Nhìn vào sơ thứ ta thấy:

Số cam ở rổ đầu tiên là:

20 : 2 - 4 = 6 ( quả)

Số cam rổ thứ hai là:

6 + 4 = 10 ( quả)

Đáp số: 6 quả ,10 quả

*

Câu 3 (2 điểm) :

Các số gồm 3 chữ số kiểu như nhau là:

111; 222; 333; 444; 555; 666; 777; 888; 999.

Các số: 111; 222; 333; 444; 555 bị loại

Vì số: 555 - 543 thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: trong các phân số sau :

*

a) Phân số nào là phân số tối giản ?

*

b) Phân số nào nhỏ rộng các phân số còn lại?

*

Câu 2: Số vừa phân tách hết đến 2, vừa phân chia hết mang lại 5 gồm tận thuộc là:

A. 0 B. 1 C. 2D.5

Câu 3: trong những số 32743; 41561; 54567, 12346 số phân chia hết mang lại 3 là:

A. 32743 B. 41561 C. 54567D.12346

Câu 4: Một hình chữ nhật có diện tích

*
, chiều lâu năm
*
m. Chiều rộng lớn hình chữ nhật là:

*
*

Câu 5: giá trị của biểu thức

*
là:

*
*

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Tính:

*

Câu 2 (3 điểm): Lớp 4A tất cả 45 em, thời điểm cuối năm học được xếp 3 loại:

*
số em của lớp đạt các loại Giỏi,
*
số em của lớp đạt loại Khá, còn sót lại là một số loại trung bình. Hỏi lớp gồm bao nhiêu em xếp các loại trung bình?

Câu 3 2 điểm): Tính

*

Đáp án và Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
D D A C B A

Phần II. Từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 1:

*
*

Câu 2 :

Phân số chỉ số em xếp loại xuất sắc và khá là

*

Phân số chỉ số em xếp nhiều loại trung bình là

*

Số em xếp nhiều loại trung bình là

*

Đáp số: 12 em

Câu 3:

*
*

*

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào sinh sản .....

Đề khảo sát chất lượng Giữa học kì 2

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

Bài 1. Đúng ghi Đ, không đúng ghi S vào ô trống :

*

Bài 2. Tính :

*

Bài 3. Khoanh vào chữ số để trước câu trả lời đúng :

*

Bài 4. đến hình bình hành tất cả chu vi đều bằng nhau (cùng bởi 12 cm) một hình gồm số đo một cạnh là 3 cm, một hình bao gồm số đo một cạnh là 4 cm. Em hãy vẽ cùng ghi tên hình thoi vào một trong hai hình đó.

Bài 5. một tấm kính hình chữ nhật gồm chu vi là 3 m, chiều rộng 3 dm. Tính diện tích s tấm kính đó ra dm vuông ?

Bài 6. Thửa ruộng bên ông Hùng rộng 1500m2. Buổi sớm ông Hùng cày được 2/5 diện tích s thửa ruộng. Chiều tối ông Hùng cày tiếp và sót lại 1/10 diện tích s thửa ruộng. Hỏi chiều tối ông Hùng cày được bao nhiêu mét vuông thửa ruộng kia ?

Đáp án và khuyên bảo giải

Bài 1:

a) Sb) S c) Đ d) S

Bài 2.

*

Bài 3.

a) B b) C c) Bd) C

Bài 4.

*

Bài 5.

Đổi : 3 m = 30 dm

Nửa chu vi tấm kính đó là : 30 : 2 = 15 (dm)

Chiều lâu năm tấm kính chính là : ( 15 + 3 ) : 2 = 9 (dm)

Chiều rộng tấm kính đó là : 9 – 3 = 6 (dm)

Diện tích tấm kính đó là : 9 x 6 = 54 (dm2)

Đáp số : 54 dm2

Bài 6.

Xem thêm:

Số m2 buổi sáng sủa ông Hùng cày được là : 1500 x 2/5 = 600 (m2)

Số m2 còn lại không cày là : 1500 x 1/10 = 150 9m2)

Số mét vuông buổi chiều ông Hùng cày được là : 1500 – (600 + 150 ) = 750 (m2)

Đáp số : 750 m2

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề khảo sát chất lượng Giữa học kì 2 (nâng cao)

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Hình bình hành gồm độ lâu năm đáy là 4dm, độ cao là 34dm. Hỏi diện tích hình bình hành là bao nhiêu?

A.126dm2 B. 136dm2 C. 146dm2 D. 156dm2

Câu 2: Số phù hợp để điền vào vị trí chấm của 32dm2 49dm2 =….dm2

A.49 dm2B. 71 dm2C. 81dm2 D. 3249dm2

Câu 3: trong những phân số tiếp sau đây phân số bằng

*
là:

*
*

Câu 4: Quy đồng mẫu số các phân số

*
ta được các phân số là:

*
*

Câu 5: Phân số điền vào nơi chấm của

*
là:

*
*

Câu 6: tìm m cùng n làm sao để cho

*
, m với n theo thứ tự là:

A.2,3B. 3,2C. 2,2D. 3,3

Phần II. Trường đoản cú luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): kiếm tìm x cùng u:

*

Câu 2 (2 điểm): ko quy đồng, hãy đối chiếu hai phân số

*

Câu 3 (3 điểm): Lần đầu tiên bà An bán tốt

*
bao đường. Lần lắp thêm hai bán tốt bằng
*
lần đồ vật nhất. Sau nhì lần buôn bán bao đường còn sót lại 12kg. Hỏi ban đầu bao đường tất cả bao nhiêu kilogam ?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
B D B B D A

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm):