Trong một kỳ Thi tốt nghiệp trung học phổ thông của tỉnh, trường thpt Vĩnh Bình Bắc ngoại trừ 2 môn văn, toán đến học sinh chọn lựa thêm 2 môn (trong các môn lý, hóa, sinh, địa, sử, anh văn) theo ý thích và sở thích. Học sinh tạo một các đại lý dữ liệu có tên THPT_12A_TEN (trong kia TEN là tên gọi học sinh, ví dụ họ sinh đó tên nam thì cơ sở tài liệu là:THPT_12A_NAM).

Bạn đang xem: Đề kiểm tra thực hành tin học 12


*
5 trang | phân tách sẻ: vivian | Lượt xem: 2849 | Lượt tải: 4
*

Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề bình chọn 1 tiết thực hành môn tin học tập 12, để download tài liệu về máy chúng ta click vào nút download ở trên
Trường
THPT Vĩnh Bình Bắc
Tổ Lý –Tin - CNĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT THỰC HÀNHMÔN Tin học 12Thời gian làm cho bài: 45 phút; ĐỀ SỐ 1 trong một kỳ Thi giỏi nghiệp thpt của tỉnh, trường thpt Vĩnh Bình Bắc kế bên 2 môn văn, toán đến học sinh chọn lựa thêm 2 môn (trong các môn lý, hóa, sinh, địa, sử, anh văn) theo ý thích và sở thích. Học viên tạo một cơ sở dữ liệu có tên THPT_12A_TEN (trong kia TEN là tên gọi học sinh, ví dụ chúng ta sinh đó tên phái mạnh thì cơ sở tài liệu là:THPT_12A_NAM).Yêu cầu:1. Giữ cơ sở dữ liệu trên vào folder lop12A của ổ D2. Tạo thành 2 bảng ( bảng 1: DS, bảng 2: Diem). Trong những số ấy bảng 1 chứa những trường stt, hodem, ten, ngày sinh, sbd, vị trí ở và bảng 2 chứa các trường sbd, điểm của 4 môn thi cùng điểm khuyến khích trường hợp có.- fonts chữ: times new roman- kích cỡ chữ 14- Bảng mã: Uni code- dạng hình gõ telex3. Chế tạo một query xét xuất sắc nghiệp (trong kia điểm xét TN=(tbm 4 môn thi TN +KK+TBMCN12)/2)4. Tạo nên một query tính hiệu quả (trong đó thí sinh đậu trường hợp điểm xét TN>=5 và không tồn tại môn như thế nào bị điểm bị điểm 0, rớt là trường hòa hợp còn lại)5. Tạo thành một query xếp loại trong đó: Giỏi: điểm xét TN>=8.0 Kha: điểm xét TN>=6.5 TB: điểm xét TN>=5.0 KX: thí sinh rớt
Vĩnh bình bắc, ngày 23 mon 3 năm 2014Duyệt của tổ trưởng bạn ra đề Bùi Văn Vẹn
Phan Thanh Kiếm
Trường
THPT Vĩnh Bình Bắc
Tổ Lý –Tin - CNĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT THỰC HÀNHMÔN Tin học 12Thời gian làm bài: 45 phút; ĐỀ SỐ 2 trong một kỳ Thi xuất sắc nghiệp thpt của tỉnh, trường thpt Vĩnh Bình Bắc ko kể 2 môn văn, toán cho học sinh chọn thêm 2 môn (trong những môn lý, hóa, sinh, địa, sử, anh văn) theo ý thích và sở thích. Học sinh tạo một các đại lý dữ liệu mang tên THPT_12B_TEN (trong đó TEN là tên gọi học sinh, ví dụ chúng ta sinh kia tên nam thì cơ sở dữ liệu là:THPT_12B_NAM).Yêu cầu:1. Lưu giữ cơ sở tài liệu trên vào thư mục lop12B của ổ D2. Tạo 2 bảng ( bảng 1: DS, bảng 2: Diem). Trong những số ấy bảng 1 chứa các trường stt, hodem, ten, ngày sinh, sbd, chỗ ở và bảng 2 chứa các trường sbd, điểm của 4 môn thi với điểm khuyến khích nếu có.- fonts chữ: times new roman- cỡ chữ 14- Bảng mã: Uni code- vẻ bên ngoài gõ telex3. Chế tác một query xét tốt nghiệp (trong kia điểm xét TN=(tbm 4 môn thi TN +KK+TBMCN12)/2)4. Chế tạo ra một query tính tác dụng (trong kia thí sinh đậu trường hợp điểm xét TN>=5 và không tồn tại môn làm sao bị điểm bị điểm 0, rớt là trường hợp còn lại)5. Chế tạo một query xếp một số loại trong đó: Giỏi: điểm xét TN>=8.0 Kha: điểm xét TN>=6.5 TB: điểm xét TN>=5.0 KX: thí sinh rớt
Vĩnh bình bắc, ngày 23 mon 3 năm 2014Duyệt của tổ trưởng bạn ra đề
Bùi Văn Vẹn
Phan Thanh Kiếm
Trường
THPT Vĩnh Bình Bắc
Tổ Lý –Tin - CNĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT THỰC HÀNHMÔN Tin học tập 12Thời gian có tác dụng bài: 45 phút; ĐỀ SỐ 3 trong một kỳ Thi giỏi nghiệp trung học phổ thông của tỉnh, trường trung học phổ thông Vĩnh Bình Bắc xung quanh 2 môn văn, toán mang lại học sinh lựa chọn thêm 2 môn (trong các môn lý, hóa, sinh, địa, sử, anh văn) theo ý thích và sở thích. Học viên tạo một cửa hàng dữ liệu mang tên THPT_12C_TEN (trong kia TEN là tên học sinh, ví dụ bọn họ sinh kia tên nam thì cơ sở dữ liệu là:THPT_12C_NAM).Yêu cầu:1. Giữ cơ sở dữ liệu trên vào folder lop12C của ổ D2. Tạo ra 2 bảng ( bảng 1: DS, bảng 2: Diem). Trong đó bảng 1 chứa các trường stt, hodem, ten, ngày sinh, sbd, khu vực ở cùng bảng 2 chứa những trường sbd, điểm của 4 môn thi cùng điểm khuyến khích ví như có.- phông chữ: times new roman- kích thước chữ 14- Bảng mã: Uni code- vẻ bên ngoài gõ telex3. Tạo thành một query xét xuất sắc nghiệp (trong đó điểm xét TN=(tbm 4 môn thi TN +KK+TBMCN12)/2)4. Chế tạo một query tính công dụng (trong kia thí sinh đậu nếu như điểm xét TN>=5 và không có môn như thế nào bị điểm bị điểm 0, rớt là trường phù hợp còn lại)5. Tạo nên một query xếp một số loại trong đó: Giỏi: điểm xét TN>=8.0 Kha: điểm xét TN>=6.5 TB: điểm xét TN>=5.0 KX: sỹ tử rớt
Vĩnh bình bắc, ngày 23 mon 3 năm 2014Duyệt của tổ trưởng fan ra đề
Bùi Văn Vẹn
Phan Thanh Kiếm
Trường
THPT Vĩnh Bình Bắc
Tổ Lý –Tin - CNĐÁP ÁN KIỂM TRA 1 TIẾT THỰC HÀNHMÔN Tin học 12Thời gian có tác dụng bài: 45 phút; ĐÁP ÁN 1. Lưu cơ sở tài liệu trên vào folder lop12... Của ổ D (1 đ)2. Sản xuất 2 bảng ( bảng 1: DS, bảng 2: Diem). Trong số ấy bảng 1 chứa các trường stt, hodem, ten, ngày sinh, sbd, chỗ ở cùng bảng 2 chứa những trường sbd, điểm của 4 môn thi cùng điểm khuyến khích trường hợp có. (4 đ)- phông chữ: times new roman- kích cỡ chữ 14- Bảng mã: Uni code- hình trạng gõ telex3. Chế tác một query xét tốt nghiệp ( 2 đ)DTN=(tbm 4 môn thi TN +KK+TBMCN12)/2)4. Chế tạo một query tính tác dụng (VD: Toán, văn, sinh, địa) (2 đ)KQ= IIf((>=5.0) & (>0 và >0 & >0 và <Đia>>0),"Ðau","Rot")5. Tạo một query xếp một số loại (2 đ) XL=IIf(>=8,"G",IIf(>=6.5,"Kha",IIf(>=5,"KX")))Vĩnh bình bắc, ngày 23 mon 3 năm 2014Duyệt của tổ trưởng tín đồ ra đáp án
Phan Thanh Kiếm
Bùi Văn Vẹn
Trường
THPT Vĩnh Bình Bắc
Tổ Lý –Tin - CNMỤC TIÊU THỰC HÀNHMÔN Tin học tập 10Thời gian làm bài: 45 phút; I. Yêu thương cầua. Kiến thức* Biết được: - Khởi động, lưu và thoát khỏi Access- Định dạng văn phiên bản (font chữ, độ lớn chữ,...)- Sử dụng ứng dụng unikey, vietkey gõ văn bản - Biết sản xuất bảng (table)- Biết khái chế tạo khoá, liên kết giữa những bảng.- gọi các thao tác làm việc trên cơ sở dữ liệu quan hệ: sinh sản bảng, cập nhật, bố trí các bạn dạng ghi, truy hỏi vấn cơ sở dữ liệu và lập báo cáo.* phát âm được: + thao tác làm việc được trên máy các kiến thức sẽ học. + các công thức tong Accessb. Kỹ năng:+ biên soạn thảo thành thạo các văn bản trên Access;+ thao tác nhanh keyboard và chuột;+ Tắt / mở máy an toàn; c. Cách biểu hiện Làm bài nghiêm túc
II. Vẻ ngoài kiểm tra: thực hành thực tế Vĩnh bình bắc, ngày 23 tháng 3 năm 2014Duyệt của tổ trưởng bạn viết
Bùi Văn Vẹn
Phan Thanh Kiếm
... (C6H 10 O5)n. C. Cn(H2O)m. D. C 12 H22O 11 .Câu 16 : Đun 12 gam axit axetic cùng với 1 luợng dư ancol etylic ( có H2SO4 đặc làm xúc tác). Đến khi phản ứng dừng lại thu được 11 gam ... HCOOCH=CH2C. HCOOCH3D. CH3COOCH=CH-CH3Câu 12 : Số đồng phân este ứng với bí quyết phân tử C5H 10 O2 là:A. 9 B. 10 C. 7 D. 5 Trang 1/ 4 - Mã đề thi 13 2Câu 13 : đến sơ đồ đưa hoá: → → →3Glucoz¬ ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN HOÁ HỌC 12 BÀI SỐ 1 thời hạn làm bài: phút; (40 câu trắc nghiệm)Mã đề thi 13 2Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1: Một este solo chức no có...
*

... Họ với tên:…………………………….Lớp:………………………………… KIỂM TRA 1 TIẾTMôn: Tin học 9Câu 1: lựa chọn tên E mail đúng
A. Hungnv
gmail.com B. Www.vnepress.net
C. Http://www.dantri.com.vn ... Máy tìm kiếm?
A. Http://www.bing.com B. Http://www.google.com.vn
C. Http://www.yahoo.com D. Cả 3 số đông đúng
Câu 3: trong các thiết bị sau thứ nào dùng làm kết nối mạng?
A. Bàn phím, Chuột
B. ... Làm việc để singin vào hộp thư năng lượng điện tử đã có: Gõ tên đăng nhập và mật khẩu truy vấn vào trang Web hỗ trợ dich vụ thư điện tử Mở Internet Nháy con chuột vào nút Đăng nhậpa. --- b....
*

*

... Tuổi của cổ đồ vật là: A. 11 200năm. B. 22400 năm. C. 2800 năm. D. 14 00năm. Đề kiểm tra một tiết
Trường thpt Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm Môn : đồ vật lý lớp 12 Mã Đề : 633 1. Quan cạnh bên thấy phần lớn vầng ... Khi phân rã phân tử nhân của 1 kg Po là: A. 1, 7 .10 23 Me
V. B. 17 0,8 .10 23 Me
V. C. 0 ,17 .10 23 Me
V. D. 17 .10 23 Me
V. 28. Một bạn cận thò nhìn được vật giải pháp mắt từ bỏ 12 ,5 cm đến 50 cm. Giới hạn ... ≤ -1, 16V B. UAK ≤ -1, 88V C. UAK ≤ -2,04V D. UAK ≤-2,35V 30. Tìm bước sóng của ánh nắng mà năng lượng của phôtôn là 4,09 .10 -19 J. A. 410 nm B. 0,656µm C. 434nm D. 0,486µm Đề kiểm tra...
*

... ABH CCBA KT Lần2 - Tuần 10 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT Hình học 9 Chương I I / TRẮC NGHIỆM : (4Đ) 1/ cho ABC vuông tại B , mặt đường cao bh . Đánh lốt “x” vào ô Đúng ... Đốc.An Giang
Lớp : 9A……Họ & Tên :…………………………………………………MCBb/ Cos 40° f/ 1, 280c/ Tg 50° g/ 0,500d/ Cotg 70° h/ 1, 192i/ 0,364 tác dụng : a/ ……… b/ ……… c/ ……… d/ ………4/ Điền vào dấu …………………….( ... ………II/ TỰ LUẬN : ( 6 Đ)Bài 1 : không dùng laptop và bảng số hãy chuẩn bị xếp các tỉ con số giác theo đồ vật tự từ nhỏ dại đến khủng : Sin 58° ; Cos 49° ; Sin 21 ; Cos 14 °…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Bài...
*

... Ngày…tháng… năm …Tên…………………….Lớp…………………….KIỂM TRA 1 TIẾTPhần Văn học tập Trung Đại
Điểm I.TRẮC NGHIÊM:(4đ) lựa chọn câu đúng nhất. Từng câu đúng 0,5đ. 1. trong đoạn trích “ Chuyện cũ trong che chúa ... Nam Xương” là: A.Đều thuộc viết theo tiện thể loại. B. Đều đề cập đến hiện thực của các thời kỳ lịch sử dân tộc nhất định với cơ chế phong kiến bự hoảng, thối nát suy tàn. C. Đều sáng chế trên ... Tín đồ B. Khát vọng tự do của con người C. Niềm tin vào cái thiện của fan lao động D.Niềm tin vào sau này của tín đồ lao động
II. TỰ LUẬN: (6 đ) 1.

Xem thêm: Bộ đề thi quốc gia 2019 - tổng hợp đề thi thpt quốc gia 2019

Hãy cho biết thêm vai trò của “cái bóng” trong...