Bộ đề thi học tập kì 2 môn giờ Anh lớp hai năm 2022 - 2023 gồm 7 đề thi sách Cánh diều, Kết nối trí thức với cuộc sống, Chân trời sáng tạo, bao gồm đáp án kèm theo. Qua đó, giúp thầy cô tìm hiểu thêm để ra đề thi học tập kì 2 cho học sinh của bản thân theo công tác mới.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra tiếng anh lớp 2


Đồng thời, các em học viên lớp 2 tham khảo, dễ dãi ôn tập, luyện giải đề, rồi so sánh tác dụng thuận tiện hơn để chuẩn bị cho bài kiểm tra cuối học tập kì hai năm 2022 - 2023 đạt công dụng cao. Vậy mời thầy cô và các em thuộc theo dõi nội dung chi tiết trong nội dung bài viết dưới phía trên của Download.vn:


Đề thi học tập kì 2 môn giờ Anh 2 sách Chân trời sáng sủa tạo

I. Match

1. Where is the cat?

A. I’m eight

2. How old are you?

B. She’s in the kitchen

3. How vị you go lớn school?

C. It’s under the table

4. Are these her shoes?

D. I walk khổng lồ school

5. Where’s Grandma?

E. No, they aren’t

II. Look at the pictures and complete the words

1. S _ _ s _ w

2. D _ n _ n g r _ _ m

3. _ _ k _

4. _ u n _ r _

5. S _ _ k _

6. _ r _ t _ e _

III. Read and circle the correct answer

My name is Mark. I live in. It’s near hai Phong but it’s far from Ho chi Minh City. Today, the weather is sunny and cloudy. My sisters are cycling. My brother và I are skipping.


1. Hanoi is near/ far from hai Phong.

2. Ho bỏ ra Minh city is near/ far from Hanoi

3. The weather is sunny & cloudy/ sunny và windy today.

4. Mark’s sisters are cycling/ flying kites

5. Mark & his brother are skating/ skipping.

IV. Reorder these words to lớn make meaningful sentences

1. The/ is/ goal/ ball/ the/ in/ ./

_______________________________________________

2. Mother/ My/ in/ living room/ the/ is/ ./

_______________________________________________

3. To/ by/ I/ motorbike/ go/ school/ ./

_______________________________________________

4. These/ her/ Are/ dress/ ?/

_______________________________________________

5. Is/ my/ This/ grandpa/ ./

_______________________________________________

ĐÁP ÁN

I. Match

1. C

2. A

3. D

4. E

5. B

II. Look at the pictures and complete the words

1. Seesaw

2. Dining room

3. Bike

4. Hungry

5. Socks

6. Brother

III. Read and circle the correct answer

1. Hanoi is near Hai Phong.

2. Ho bỏ ra Minh city is far from Hanoi

3. The weather is sunny and cloudy

4. Mark’s sisters are cycling kites

5. Mark & his brother are skipping.

IV. Reorder these words khổng lồ make meaningful sentences

1. The ball is in the goal.


2. My mother is in the living room.

3. I go to school by motorbike.

4. Are these her dress?

5. This is my grandpa.

Đề thi học tập kì 2 môn giờ Anh 2 sách Kết nối học thức với cuộc sống

I. Look at the pictures và complete the words

1. _ o _ u r _

2. G _ _ _ e s

3. T _ _ t

4. S _ o _ t s

5. G r _ n _ m _ t h _ _

6. _ _ x

II. Match

1.

A. Rainbow

2.

B. Shoes

3.

C. Cake

4.

D. Zebra

III. Reorder these words to lớn have correct sentences

1. Number/ it/ What/ is/ ?/

_________________________________________

2. How/ sister/ your/ is/ old/ ?/

_________________________________________

3. The/ What/ shirts/ are/ ?/

_________________________________________

4. They’re/ bike/ riding/ a/ ./

_________________________________________

5. Cake/ the/ table/ The/ on/ is/ ./

_________________________________________

ĐÁP ÁN

Câu 1

1. Yogurt

2. Grapes

3. Tent

4. Shorts

5. Grandmother

6. Fox

Câu 2

1. D

2. C

3. B

4. A

Câu 3

1. What number is it?

2. How old is your sister?

3. What are the shirts?

4. They’re riding a bike.

5. The cake is on the table.

Đề thi học kì 2 môn tiếng Anh 2 sách Cánh diều


I. Look at the pictures and complete the following words

Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

gia sư

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Bộ 100 Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 2 học tập kì 1 & Học kì hai năm học 2022 - 2023 lựa chọn lọc, gồm đáp án được biên soạn bám quá sát sách kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời trí tuệ sáng tạo giúp thầy giáo và phụ huynh bao gồm thêm tư liệu Đề thi tiếng Anh lớp 2 từ kia giúp học viên ôn luyện và đạt điểm cao trong số bài thi môn tiếng Anh 2.


Bộ đề thi tiếng Anh lớp 2 kết nối tri thức

- Đề thi giờ Anh lớp 2 giữa kì 1

- Đề thi giờ Anh lớp 2 học tập kì 1

- Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 2 giữa kì 2

- Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 2 học tập kì 2

Bộ đề thi tiếng Anh lớp 2 Family và Friends (Chân trời sáng sủa tạo)

- Đề thi tiếng Anh lớp 2 thân kì 1

- Đề thi giờ Anh lớp 2 học kì 1

- Đề thi tiếng Anh lớp 2 thân kì 2

- Đề thi giờ Anh lớp 2 học tập kì 2

Đề thi tiếng Anh lớp 2 i
Learn Smart World

- Đề thi giờ Anh lớp 2 thân kì 1

- Đề thi giờ Anh lớp 2 học kì 1

- Đề thi giờ Anh lớp 2 thân kì 2

- Đề thi tiếng Anh lớp 2 học tập kì 2

Bộ đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 2 Explore our world (Cánh diều)

- Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 2 thân kì 1

- Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 2 học tập kì 1

- Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 2 thân kì 2

- Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 2 học kì 2

Lưu trữ: Đề thi giờ Anh lớp 2 sách cũ

Đề thi học kì 1 giờ đồng hồ Anh lớp 2

Thời gian làm cho bài: 45 phút

I. Nối những tranh cùng với từ giờ Anh của bọn chúng

II. Viết


sofa shoes kitchen seesaw fish TV

III. Khoanh vào câu trả lời đúng nhất a hoặc b

IV. Đếm, viết với nối


Đề thi học tập kì 2 tiếng đồng hồ Anh lớp 2

Thời gian làm bài: 45 phút

I. Circle the correct answer.

II. Write the correct words with the picture

doll toy whale planet tractor


III. Complete the sentences

IV. Read & choose the correct answer.

V. Recorder the letters

Tải xuống


Đã có app Viet
Jack trên điện thoại, giải bài bác tập SGK, SBT biên soạn văn, Văn mẫu, Thi online, bài xích giảng....miễn phí. Cài ngay áp dụng trên android và i
OS.

*

*

Loạt bài xích Đề thi Toán, tiếng Việt lớp 2 bao gồm đáp án được biên soạn bám đít nội dung lịch trình sách giáo khoa Toán 2, tiếng Việt 2.

Xem thêm:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không cân xứng với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.