Đề kiểm tra 15 phút Toán lớp 6 Chương 3 (Đề 1)

Bài 1.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra toán 6 chương 3

 (4 điểm) Viết các phân số tiếp sau đây có mẫu mã là 48:


*

Bài 2. (4 điểm) tra cứu x ∈ Z, biết:

*

Bài 3. (2 điểm) minh chứng phân số:

*

Đáp án và trả lời giải

Bài 1.

*

Bài 2.


*

-1 ≤ x ≤ 5 nhưng x ∈ Z. Vày đó: x ∈ -1 ; 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5

Bài 3.

Gọi d = ƯCLN ( 4n + 3 ; 5n + 4 ) ; d ∈ N*

Ta có: d = ƯC( 4n + 3 ; 5n + 4 )

⇒ ( 4n + 3 ) ⋮ d ; ( 5n + 4 ) ⋮ d ⇒ <4( 5n + 4 ) – 5 ( 4n + 3 )> ⋮ d

⇒<( 20n + 16 ) – ( 20n + 15 )> ⋮ d ⇒ 1 ⋮ d. Nhưng mà d ∈ N* → d = 1

*

Đề khám nghiệm 15 phút Toán lớp 6 Chương 3 (Đề 2)

Bài 1. (4 điểm) tìm kiếm x ∈ Z, biết:


*

Bài 2. (6 điểm) mang đến biểu thức:

*

a) Tìm các số nguyên x nhằm biểu thức A là phân số

b) Tìm những số nguyên x nhằm A là một số nguyên

Đáp án và chỉ dẫn giải


Bài 1.

*

Bài 2.

a) A là phân số ⇔ x + 5 ≠ 0 ⇔ x ≠ -5

b) A là một trong những nguyên ⇔ (x – 2) ⋮ ( x + 5)

Ta có: x – 2 = <(x + 5) – 7> ⋮ ( x + 5) ⇔ 7 ⋮ ( x + 5) ⇔ x + 5 là cầu của 7

x + 5 ∈ 1 ; -1 ; 7 ; -7

x ∈ -4 ; -6 ; 2 ; -12

Đề kiểm tra 15 phút Toán lớp 6 Chương 3 (Đề 3)

Bài 1. ( 6 điểm)

a) tra cứu x, y, t ∈ Z, biết:


*

b) tìm kiếm phân số, biêt phân số đó bằng phân số 15/16 và mong chung lớn số 1 của tử và mẫu mã là 24

Bài 2. (4 điểm) tìm kiếm x, biết:


*

Đáp án và giải đáp giải

Bài 1.

*

Bài 2.

*

Đề bình chọn 45 phút Toán lớp 6 Chương 3 có đáp án (Đề 1)

Bài 1. (4 điểm) Tính (tính nhanh nếu có thể):


a) 20,7 + 1,47 : 7 – 0,23 . 5

*

Bài 2. (3 điểm) tìm kiếm x, biết:

*

Bài 3. (3 điểm) Một lớp có 48 học tập sinh, tác dụng học kì 2 được xếp thành 3 một số loại giỏi, khá, trung bình. Số học sinh tốt chiếm 25% số học viên cả lớp, số học sinh khá chỉ chiếm 45% số học sinh cả lớp, sót lại là học viên trung bình. Tính số học viên mỗi loại

Đáp án và trả lời giải

Bài 1

a) 20,7 + 1,47 : 7 – 0,23.5

= 20,7 + 0,21 – 1,15

= 20,91 – 1,15

= 19,76

*
*

Bài 2

*
*
*

Bài 3


Số học sinh xuất sắc là:

48.25% = 12 (học sinh)

Số học sinh khá là:

48.50% = 24 (học sinh)

Số học viên trung bình là:

48 – (12 + 24) = 12 (học sinh)

Đề kiểm tra 45 phút Toán lớp 6 Chương 3 gồm đáp án (Đề 2)

Bài 1. (4 điểm) Tính bằng phương pháp hợp lí (nếu bao gồm thể):


*

Bài 2. (3 điểm) kiếm tìm x, biết:

*

Bài 3. (3 điểm) Một bà đi chợ chào bán trứng, đầu tiên bà bán tốt 2/5 số trứng , lần 2 bà bán tốt 2/3 số trứng còn lại, sau cùng còn lại 10 trái . Hỏi số trứng ban sơ bà đưa theo bán là bao nhiêu quả?

Đáp án và trả lời giải

Bài 1.

*
*

Bài 2.


*
*

|x – 2| = 1

x – 2 = 1 hoặc x – 2 = -1


x = 3 hoặc x = 1

Vậy x = 3 hoặc x = 1

Bài 3.

Số trứng còn lại sau lần bán trước tiên là:

*

Lần thiết bị hai, bà buôn bán được:

*

Phân số ứng cùng với 10 quả trứng còn sót lại là:

*

Vậy số trứng ban sơ bà đưa theo bán là:

*

Đề đánh giá 45 phút Toán lớp 6 Chương 3 gồm đáp án (Đề 3)

Bài 1. (2 điểm) Tính bằng phương pháp hợp lí (nếu bao gồm thể):


*

Bài 2. (2 điểm) tra cứu 70% của A biết rằng:

*

Bài 3. (3 điểm) tra cứu x, biết:

*

c) |x – 1| = 25%

Bài 4.

Xem thêm: Công Thức Tính Chu Vi Hình Chữ Nhật Lớp 3, Lớp 4 Và Bài Tập

 (3 điểm) Lớp 6A có 40 học tập sinh. Số học tập sinh tốt bằng 22,5% số học sinh cả lớp. Số học sinh trung bình bằng 200% số học sinh giỏi. Còn lại là học sinh khá. Tính số học viên mỗi loại của lớp 6A với tỉ số phần trăm số học sinh khá đối với số học viên cả lớp.

Bạn vẫn xem tài liệu "Đề kiểm soát môn Toán lớp 6- Chương III, Phân số- máu 96", để mua tài liệu gốc về máy các bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
*

Đề kiểm soát môn toán
Lớp 6- Chương III, phân số- ngày tiết 96I. Mục tiêu- con kiến thức: Đánh giá chỉ mức độ.+ Biết quy tắc triển khai phép tính cùng với phân số.+ Biết nguyên tắc tìm quý hiếm của một số- Kỹ năng: Đánh giá chỉ mức độ tiến hành các thao tác.+ Vận dụng các quy tắc thực hiện phép tính.+ áp dụng tìm giá trị phân số của một số+ Tính hàng phép tính lớn bằng cách áp dụng đặc thù các phép tính với phân số.II. Ma trận.Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng
Thấp
Cao
Các phép tính (28 tiết)Biết thực hiện phép tính cùng với 2 phân số
Thực hiện pháp tính những phân số, phân số bởi nhau
Vận dụng đặc điểm phép tính
Câu
Điểm%3 1,53 32 28 6,565%Giá trị của phân số(13 tiết)Tìm cực hiếm của một số
Làm việc về tìm quý giá 1 số
Câu
Điểm%11,5122 3,535%Tổng câu(41 tiết) (điểm)%4330%3440%3440%101010%II. Câu chữ đề
Câu 1 (2,5 điểm) tiến hành phép tính.a) +c) (2) : b) .d) . -.Câu 2 (2 điểm) kiếm tìm x biếta) =b) =Câu 3 (1, 5 điểm) bố Nam nặng 54 kg. Nam nặng bằng cân nặng của bố. Hỏi nam nặng bao nhiêu ?
Câu 4 (2 điểm) Lớp 6A có 28 học sinh. Số học sinh có học tập lực tốt chiếm 25% số học viên cả lớp. Số học sinh có học tập lực khá bằng số học sinh giỏi. Còn lại là học viên trung bình. Hỏi lớp 6A bao gồm bao nhiêu học viên xếp loại học lực giỏi, khá và trung bình mỗi loại.Câu 5. (1 điểm) cho những biểu thức.A= + +++B = + ++Tìm mến A:BCâu 6 (1điểm) Rút gọn C=.....IV. Đáp án cùng biểu điểm.Câu 1 (2, 5 điểm)a) b) c) 1,5đd) 0,5đ= 10,1đ
Câu 2 (2 điểm)a) x== -101đb) TH1: + x2 = x2= x = hoặc x = 0,5đ TH2: + x2 = x2= A:B = 10,25đ
Câu 6 (1 điểm)C = = .0,5đ = . = Vậy C = 0,5Đề thi học tập kỳ ii
Môn: toán 6- thời gian 90 phút
I. Mục tiêu- loài kiến thức: Đánh giá bán mức độ.+ Biết phép tắc phép toán với phân số.+ Biết so sánh phân số.+ Biết nguyên tắc tìm một vài khi biết quý giá phân số của nó.+ Biết định nghĩa tia phân giác 1 góc.- Kỹ năng: Đánh giá bán mức độ thực hiện.+ Vận dụng các quy tắc phép tính với phân số.+ Biết so sánh phân số.+ Biết tìm một số biết giá trị phân số của nó.+ Biết vẽ góc biết số đo và lý giải một tia gồm là tia phân góc 1 góc.II. Ma trận.Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng
Thấp
Cao
Phân số(41 tiết)Biết cộng, nhân 2 phân số
Biết tính những phép tính, tra cứu số chưa biết
Tìm 1 số biết cực hiếm phân số, vận dụng tính chất
Câu
Điểm%2 14 23 49 770%Góc(15 tiết)Biết vẽ góc
Nhận ra 1 tia nằm giữa 2 tia
Biết phân tích và lý giải 1 tia là tia phân giác 1 góc
Câu
Điểm%111 11 13 330%Tổng câu(56 tiết) (điểm)%3220%5330%4550%1210II. Nội dung đề bài.Câu 1 (2 điểm) tiến hành phép tính.a) c) b) d) () : (-2)Câu 2 (1 điểm) tìm x biếta) =b) Câu 3 (2 điểm).Học kỳ 1, số học sinh giỏi lớp 6B chiếm phần số học sinh còn lại của lớp. Sang học tập kỳ 2, số học sinh tốt tăng thêm 2 em và chiếm 20% số học sinh còn lại. Hỏi mỗi học kỳ lớp 6B bao gồm bao nhiêu học sinh giỏi?
Câu 4 (3 điểm) Trên thuộc nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ những tia Ot với Oy làm thế nào cho góc x
Ot = 400, góc x
Oy =800.a) Vẽ hình bài toán.b) Tia nào nằm giữa 2 tia còn lại? bởi sao?c) Tia Ot bao gồm là tia phân giác góc x
Oy? vì chưng sao?
Câu 5(1 điểm) tìm rđể phân số là số nguyên
Câu 6 (1điểm) Tính tổng S = ++ ++ +III. Đáp án với biểu điểm.Câu 1: a) b) c) - 1 d) - 2đ
Câu 2: a) x = hoặc x = 0,5đb) x -10; -9; -8 0,5đ
Câu 3:Học kỳ 1, số học tập sinh tốt chiếm so với tất cả lớp.0,5 đ
Học kỳ 2, số học sinh xuất sắc chiếm so đối với tất cả lớp.0,5đ
Phân số chỉ số học sinh xuất sắc tăng thêm là:-=0,5đ2 học sinh xuất sắc chiếm so đối với cả lớp. Vậy cả lớp
Có số học sinh là: 2: = 30 ( em)0,5đ
Câu 4: a) y t1đ
O xb) Trên cùng nửa phương diện phẳng gồm bờ cất tia Ox
Ta có: x
Oy > x
Ot (vì 800 > 400)Nên tia Ot nằm giữa 2 tia Ox cùng Oy1đc) Ta có: x
Ot + t
Oy = x
Oy=> t
Oy= x
Oy-x
Ot = 800- 400 = 400.Vì Ot nằm trong lòng 2 tia Ox và Oy
Và x
Ot = t
Oy = 400.Nên tia Ot là tia phân giác của góc x
Oy1đ
Câu 5. Ta có: = = =n-1-0,25đ
Phân số là số nguyên thì : Z => n+2 Ư (3)0,25đ
Do đó:+ n + 2 = -3=> n = -5+ n + 2 = -1=> n= -3+ n + 2 = 1=> n= -1+ n + 2 = 3=> n= 1Vậy các giá trị buộc phải tìm là n 1; -1; - 3; -5 0,5đ
Câu 6: Ta bao gồm 2.S = 1+ ++ ++ 0,25đ=> 2.S -S = S = (1+ ++ ++ ) - (++ ++ ) 0,25đ=> S = 1- - 0,5đ