Top 6 Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 4 năm học 2022-2023 hay nhất, bao gồm 6 đề thi, có kèm theo cả giải đáp để học sinh ôn tập, rèn luyện kiến thức nhằm mục tiêu đạt công dụng tốt nhất mang lại kì thi cuối kì II. Mời những em tham khảo.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra toán lớp 4 học kỳ 2

Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 4 được soạn theo ngay cạnh với ngôn từ chương trình trong sách giáo khoa, giúp những em ôn tập, luyện giải đề để chuẩn bị thật xuất sắc cho kì thi học kì 2 đạt kết quả cao nhất.


1. Ma trận đề thi đánh giá cuối HK 2 môn Toán lớp 4

STT

Chủ đề mạch kiến thức, kĩ năng

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1

Số học: Phân số; các phép tính cộng trừ , tra cứu thành phần chưa biết với phân số , dấu hiệu chia hết, tính cấp tốc với phân số, tìm x.

Số câu

2

1

1

1

Câu số

1,2

5

6

8

Số điểm

2

1

1

2

2

Đại lượng với đo đại lượng: Biết đổi đơn vị đo.

Số câu

1

1

Câu số

3

7

Số điểm

1

2

3

Yếu tố hình học: Tính tỉ lệ bản đồ với giải được những bài toán có liên quan đến tổng tỉ.

Số câu

1

Câu số

4

Số điểm

1

Tổng số câu

2

2

1

2

1

4

4

Tổng số điểm

2

2

1

3

2

4

6


2. Đề thi học kì 2 Toán lớp 4

Trường: TH .........

Họ cùng tên……………………..

Lớp: 4

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

Môn: Toán

Năm học: .........

Thời gian: 40 phút (không kể thời gian phát đề)

Điểm bằng số: .........................

Điểm bằng chữ:………………

Nhận xét của GV

………………………………………………

………………………………………………….

Chữ kí GV:

Khoanh vào chữ cái trước câu vấn đáp đúng

Câu 1: (1 điểm)

trong những số sau, số nào phân chia hết mang lại 9

1234 B. 2345 C. 2468 D. 1062

Câu 2: (1 điểm)

Phân số nào bằng

*

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 3: (1 điểm)

1997dm2 =..... cm2 là:

A. 19970 cm2 B. 1997cm2 C. 199700cm2 D. 1997000cm2

Câu 4: (1 điểm) M3Viết tiếp vào chỗ chấm hiệu quả đúng.

Trên bản đồ tỉ lệ 1: 10 000, quãng đường từ A đến B đo được 1 dm. Như vậy độ dài thật của quãng đường từ A đến B là...................dm


Câu 5: (1điểm) Tính

A.

*

B.

*

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 6: (1 điểm)

Tính diện tích s hình thoi có chéo dài 153cm và chéo cánh ngắn bằng chéo dài.

Bài giải

…..............................................................................……………………………………………

…..............................................................................……………………………………………

Câu 7: (2 điểm)

Một sợi dây dài 28m được cắt thành hai đoạn, đoạn thứ nhất dài gấp 3 lần đoạn thứ hai. Hỏi mỗi đoạn dài bao nhiêu mét?

Bài giải

…..............................................................................……………………………………………

…..............................................................................……………………………………………

Câu 8: (2 điểm)

a)Tính bằng cách thuận nhân tiện nhất:

…..............................................................................……………………………………………


…..............................................................................……………………………………………

b)Tìm x biết:

X x 2 + X x 3 + X x 4 + X = 2130

…..............................................................................……………………………………………

…..............................................................................……………………………………………

3. Đáp án đề thi học tập kì 2 Toán lớp 4

HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN CUỐI NĂM LỚP 4

NĂM HỌC...........

Khoanh vào chữ cái trước mỗi câu trả lời đúng 1 điểm.

Câu 1

Câu 2

Câu 3

D

B

C

Câu 4: 1(điểm) HS điền đúng kết quả là 10 000dm.

Câu 5: Đặt tính rồi tính:

HS có tác dụng đúng từng phép tính được 0,5điểm

Câu 6: (1 điểm)

Độ lâu năm đường chéo ngắn hình thoi là:

153 x = 102 (cm)

Diện tích hình thoi là:

(153 x 102) : 2 = 7803(cm2)

Đáp số : 7803cm2

Câu 7: (2 điểm) HS nêu câu giải thuật và tính được đoạn dây trước tiên 1 điểm.

HS nêu câu giải thuật và tính được đoạn dây sản phẩm hai 0,75 điểm.

Nêu đáp số đúng được 0,25 điểm.

Bài giải

Số mét đoạn dây đầu tiên dài là:

28 : 4 x 3 = 21(m)

Số mét đoạn dây thứ hai dài là:

28 - 21 = 7(m)

Đáp số: Đoạn vật dụng nhất: 21m .

Đoạn thứ hai : 7m

Câu 8: (2 điểm)

(Học sinh bắt buộc tính thích hợp yêu ước của đề mới lấy điểm tối đa.)


b)Tìm x biết:

X x 2 + X x 3 + X x 4 + X = 2130

X x 2 + X x 3 + X x 4 + X x 1= 2130

X x (2 + 3 + 4 + 1) = 2130

X x 10 = 2130

X = 2130 : 10

X = 213

Mời những bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Học tập thuộc mục Tài liệu.

TOP 26 đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 4 theo Thông tư 22 gồm đáp án, hướng dẫn chấm với bảng ma trận 4 cường độ theo Thông tứ 22 kèm theo. Qua đó, giúp thầy cô gồm thêm kinh nghiệm xây dựng đề thi học kì 2 cho học viên của mình.

Với 26 đề học kì 2 môn Toán lớp 4 theo Thông tứ 22, còn khiến cho các em rứa vững các dạng toán, luyện giải đề thiệt nhuần nhuyễn, để sẵn sàng thật giỏi kiến thức cho kỳ thi thời điểm cuối năm 2021 - 2022. Cạnh bên đề thi môn Toán, những em có thể xem thêm đề thi môn tiếng Việt, lịch sử - Địa lý .Vậy mời thầy cô và những em mua miễn mức giá 26 đề thi học kì 2 môn Toán 4:


Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 theo Thông tứ 22

Đề thi học tập kì 2 môn Toán 4 theo Thông bốn 22 - Đề 1Đề thi học tập kì 2 môn Toán 4 theo Thông tư 22 - Đề 2Đề thi học tập kì 2 môn Toán 4 theo Thông tư 22 - Đề 3

Đề thi học kì 2 môn Toán 4 theo Thông tư 22 - Đề 1

Ma trận bài xích kiểm tra môn Toán cuối học kì II lớp 4

Mạch loài kiến thức, kĩ năng

Số câu với số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số thoải mái và tự nhiên và những phép tính cùng với số tự nhiên, phân số và những phép tính cùng với chúng. Dấu hiệu chia hết mang đến 2,3,5,9.

Số câu

5

 

 

5

1

 

 

1

 

Câu số

1a, 1c

 

 

3a,b,c,d; 4a

1d

 

 

4b

 

Số điểm

1

 

 

2,5

0,5

 

 

0,5

 

Đại lượng và đo đại lượng

Số câu

1

2

 

2

 

 

 

 

 

Câu số

 

2a, 2c

 

2b, 2d

 

 

 

 

 

Số điểm

0,5

0,5

 

0,5

 

 

 

 

 

-Yếu tố hình học;

-Giải toán về tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số; Tìm nhị số khi biết tổng và hiệu của nhị số đó

- Giải việc về TBC

Số câu

 

 

 

 

1

1

1

1

 

Câu số

 

 

 

 

1e

5

1g

6

 

Số điểm

0,5

2

1

1

 

 

Tổng

Số câu

6

2

 

7

2

2

1

2

6

12

Số điểm

1,5

0,5

3

1

2

0,5

1,5

3

7


Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 4 năm học tập 2021 - 2022

Trường:.......................

BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2021 – 2022MÔN: TOÁN- Lớp 4(Thời gian làm bài: 40 phút)

Bài 1: Khoanh tròn chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

a. Rút gọn gàng phân số

*
ta được phân số tối giản là:

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

b. Số tương thích viết vào khu vực chấm 6 mét vuông 5dm2 = …… dm2 là:

A. 650B. 65 C. 605D. 6 005

c. Phân số có giá trị to hơn 1 là:

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

d. Số thoải mái và tự nhiên lớn nhất có 8 chữ số chia hết mang lại 2; 3; 5 với 9 là:

A. 99 999 999 B. 99 999 998C. 99 999 990D. 90 000 000

e. Một hình thoi bao gồm tổng độ nhiều năm hai đường chéo là 28cm cùng hiệu nhì đường chéo là 4cm. Diện tích s của hình thoi đó là:

A. 96 cm2B. 192 cm2C. 54cm2D. 108cm2

g. Trung bình cộng của số thứ nhất và số sản phẩm công nghệ hai là 32, trung bình cộng của số sản phẩm công nghệ hai với số thứ bố là 36, trung bình cùng của số thứ nhất và số thứ bố là 30. Bố số đó là:

A. 32; 36 và 30B. 26; 38 cùng 34 C. 38; 26 cùng 36 D. 32; 26 và 34

Bài 2. Viết số phù hợp vào chỗ chấm:

a. 150 000 cm2 =................ M2

b. 2 tiếng 20 phút = ........... Phút

c. 7 000 kilogam = ................tấn

d. 12m 3cm =................cm

Bài 3. Tính


a.

*
= ...................................

c.

*
= ....................................


b.

*
= ...................................

d.

*
= ..............................


Bài 5. Một thửa ruộng hình bình hành tất cả cạnh đáy gấp gấp đôi chiều cao và tổng độ nhiều năm cạnh đáy và chiều cao là 150 m.

a. Tính diện tích s của thửa ruộng hình bình hành đó?

b. Trên thửa ruộng đó tín đồ ta trồng lúa, vừa phải cứ 1m2 nhận được

*
kg thóc. Hỏi sẽ thu được nghỉ ngơi thửa ruộng đó bao nhiêu tấn thóc?

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Bài 6. Một người chào bán gạo, buổi sáng bán tốt

*
tổng thể gạo, buổi chiều bán được
*
tổng số gạo. Tính ra buổi sáng buôn bán hơn chiều tối là 77 kg gạo. Hỏi thuở đầu người đó có toàn bộ bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 năm học tập 2021 - 2022

Bài 1. (3 điểm) Mỗi câu đúng 0,5 điểm

a

b

c

d

e

g

D

C

D

C

A

B

Bài 2. Viết số tương thích vào địa điểm chấm: (1 điểm, đúng từng câu cho 0,25 điểm)

a) 150000 cm2 = 15 mét vuông b) 2 tiếng đồng hồ 20 phút = 140 phútc) 7000 kg = 7 tấnd) 12m 3cm = 1203 cm

Bài 3. Tính (2 điểm) Mỗi câu đúng 0,5 điểm


a.

*

c.

*


b.

*

d.

*


Bài 4. Tìm x (1 điểm) Mỗi câu đúng 0,5 điểm

a) 3 321 : X = 27

x = 3321 : 27

x = 123

 

 

b) X : 134 – 1564 = 2718

X : 134 = 2718 +1564

X : 134 = 4282

X = 4282 x 134

X = 573 788

Bài 5. 2 điểm

Chiều cao thửa ruộng là: 150 : (1 + 2) = 50 (m)

0,25 điểm

Độ nhiều năm cạnh lòng thửa ruộng là: 150 – 50 = 100 (m)

0,25 điểm

Diện tích thửa ruộng kia là: 100 x 50 = 5 000 (m2)

0,5 điểm

Đã thu hoạch được ở thửa ruộng đó số tạ thóc là:

*
x 5000 = 3 000 (kg)

Đổi: 3 000 kg = 3 tấn

 

0,75 điểm

Đáp số: a. 5000 mét vuông b. 3 tấn

0,25 điểm

Bài 6. (1 điểm)

Phân số ứng cùng với 77 kg gạo là:

*
( tổng thể gạo)

0,25 điểm

Lúc đầu tín đồ đó có tất cả số ki-lô-gam gạo là:

*
(kg)

0,5 điểm

Đáp số: 245 kg

0,25 điểm

Đề thi học tập kì 2 môn Toán 4 theo Thông tư 22 - Đề 2

Ma trận bài xích kiểm tra môn Toán cuối học tập kì II lớp 4

Mạch kiến thức, kĩ năngSố câu với số điểmMức 1 (20%)Mức 2 (30%)Mức 3 (40%)Mức 4 (10%)Tổng
TNTLTNTLTNTLTNTLTNTL
Phân sốCâu số 4218  523
Số điểm 2,01,01,00,5  1,01,54,0
Đại lượng và đo đại lượngCâu số  3 69  21
Số điểm  1,0 1,01,5  2,01,0
Yếu tố hình họcCâu số    7   1 
Số điểm    1,0   1,0 
TổngSố câu 12131 154
Số điểm 2,02,01,02,51,5 1,05,05,0

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4

PHÒNG GD&ĐT…….TRƯỜNG TH……LỚP 4C

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KÌ IINĂM HỌC........MÔN TOÁN

Câu 1: Điền lốt >,2

C. 69dm2

D. 69cm2

c. Trên phiên bản đồ tỉ lệ thành phần 1 : 150, chiều dài phòng học tập lớp kia đo được 6cm. Chiều nhiều năm thật ở trong phòng học lớp đó là :

A. 9m

B. 5m

C. 10m

D. 6m

Câu 3: Chọn tác dụng đúng: (M2)

a. 2km2 45m2 = ...... M2

A. 2000045

B. 200045

C. 20045

D. 2045

b. 3 tấn 20kg = ..... Kg

A. 30020

B. 3020

C. 320

D. 302

c. 3h 15 phút = .... Phút

A. 175

B. 185

C. 195

D. 215

d.

*
thế kỉ = .... Năm

A. 75

B. 85

C. 95

D. 105

Câu 4: Tính rồi rút gọn: (M1)

a.

*

b.

*

c.

*

d.

*


Câu 5: Viết số vào lốt * (M4)

a.

*

b.

*

Câu 6: Đúng ghi Đ, không đúng ghi S (M3)

Một khu đất hình chữ nhật có chu vi 320m và chiều nhiều năm gấp tư lần chiều rộng. Vậy diện tích khu khu đất đó là:

a. 16 384 m2

b. 4096 m2

Câu 7: Hình mặt có: (M3)


A. 3 hình thoi

B. 4 hình thoi

C. 5 hình thoi

D. 6 hình thoi


 


Câu 8: tìm x (M3):

*

Câu 9: (M3)

Một miếng vườn hình chữ nhật gồm nửa chu vi là 90 dm, chiều rộng bằng

*
chiều dài. Tính diện tích s mảnh vườn kia ra đơn vị chức năng mét vuông.

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4

Câu 1: 1 điểm. Mỗi câu đúng 0,25 điểm

a. =

b. >

c. 25

d. 2) 0.25 điểm

2000 dm2 = đôi mươi m2

Đáp số: đôi mươi m2

Đề thi học tập kì 2 môn Toán 4 theo Thông tứ 22 - Đề 3

Ma trận đề kiểm tra cuối học tập kì 2 môn Toán lớp 4

Mạch kiến thức, kĩ năngSố câu với số điểmMức 1Mức 2Mức 3Mức 4Tổng
TNKQTLTNKQTLTNKQTLTNKQTLTNKQTL
Số tự nhiên và phép tính với những số từ bỏ nhiên. Phân số và các phép tính cùng với phân số.Số câu5  1 1  52
Số điểm2,5  1,0 2,0  2,53,0
Dấu hiệu phân chia hếtSố câu1       1 
Số điểm0,5       0,5 
Số mức độ vừa phải cộng, Tỉ lệ bạn dạng đồ   1 1   2 
   0,5 0,5   1,0 
Đại lượng với đo đại lượng với các đơn vị đo vẫn học.Số câu2 1     3 
Số điểm1,0 0,5     1,5 
Yếu tố hình học: hai đường thẳng vuông góc, hai tuyến đường thẳng tuy vậy song; hình thoi, diện tích s hình thoi.Số câu  1     1 
Số điểm  0,5     0,5 
Giải bài toán về tính diện tích s hình chữ nhậtSố câu       1 1
 Số điểm       1,0 1,0
TổngSố câu8 3111 1123
 Số điểm4,0 1,51,00,52,0 1,06,04,0

Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 4 theo Thông bốn 22

Trường: Tiểu học tập ……………..

Họ và tên:.....................................

Lớp: ....., khu.................................

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 4Cuối học kì II

(Thời gian 40 phút không kể thời gian giao đề)

PHẦN I: Trắc nghiệm (6 điểm)

Khoanh vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. Quý hiếm chữ số 4 trong số 240 853 là: (M1)

A. 4 B. 40C. 40853D. 40 000

Câu 2. Số phù hợp điền vào địa điểm chấm để

*
là : (M1)

A. 1 B. 2C. 5D. 50

Câu 3. Số tương thích điền vào vị trí chấm của 3 giờ 25 phút = … phút là: (M1)

A. 205 B. 325C. 55 D. 3025

Câu 4. Số tương thích điền vào vị trí chấm của 6 m2 25 cm2 = … cm2 là: (M2)

A. 625 B. 6 025C. 60 025D. 600 025

Câu 5. bốn giờ bằng một phần mấy của một ngày? (M1)

A.

*
ngày
B.
*
ngày
C.
*
ngày
D.
*
ngày


Câu 6. Phân số nào to hơn 1 là: (M1)

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 7. Hình bình hành có diện tích là 30 dm2. Biết độ lâu năm đáy là 6dm.Tính mặt đường cao của hình bình hành đó. (M2)

A. 24 dm B. 5 dm C . 180 dm
D. 5 dm2

Câu 8: Phân số

*
bằng phân số nào bên dưới đây: (M1)

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 9: Trung bình cộng của 5 số là 15. Tổng của 5 số đó là: (M3)

A. 70 B. 75C. 92D. 90

Câu 10: Trên phiên bản đồ tỷ lệ 1 : 200, chiều rộng phòng học tập của lớp em đo được 3cm. Hỏi chiều rộng lớn thật của nhà học chính là mấy mét? (M2)

A. 9m B. 4m C. 8m
D. 6m

Câu 11. Trong những phân số sau, phân số về tối giản là: (M1)

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 12. Chữ số yêu cầu điền vào ô trống để 13 chia hết cho tất cả 3 với 5 là (M1)

A. 5

B. 2

C. 0

D. 8

II. Phần trường đoản cú luận: 4 điểm

1. Tính: (2 đ) (M3)

*

*

Câu 2. Search x (1 điểm) (M2)

a) x – 2008 = 7999 b) x + 56789 = 215354

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Câu 3. Một mảnh đất nền hình chữ nhật bao gồm chiều dài là 20m, chiều rộng bằng 2/5 chiều dài. Tính diện tích của mảnh đất đó. (1 điểm) (M4)

Bài giải

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Xem thêm: Tổng Hợp Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Anh Tphcm Các Năm 2022

.........................................................................................................................................

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4

Phần I: Trắc nghiệm (6 điểm)

CâuCâu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6Câu 7Câu 8Câu 9Câu 10Câu 11Câu 12
Đáp ánDBACCCBABDDA
Điểm 0,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,5

PHẦN II. TỰ LUẬN