Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Bài tập trắc nghiệm Đại số với Giải tích 11Bài 1: Hàm số lượng giác
Bài 2: Phương trình lượng giác cơ bản
Bài 3: một vài phương trình lượng giác thường xuyên gặp
Ôn tập chương 1Bài 1: quy tắc đếm
Bài 2: hoán vị - Chỉnh đúng theo - Tổ hợp
Bài 3: Nhị thức Niu-tơn
Bài 4: Phép test và đổi thay cố
Bài 5: xác suất của biến chuyển cố
Ôn tập chương 2 bài xích 1-2: phương pháp quy hấp thụ toán học - hàng số
Bài 3: cấp số cộng
Bài 4: cung cấp số nhân
Ôn tập chương 3Bài 1: giới hạn của dãy số
Bài 2: giới hạn của hàm số
Bài 3: Hàm số liên tục
Ôn tập chương 4Bài 1: Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm
Bài 2: những quy tắc tính đạo hàm
Bài 3: Đạo hàm của những hàm con số giác
Bài 4: Vi phân
Bài 5: Đạo hàm cung cấp hai
Ôn tập chương 5Ôn tập cuối năm

Với bên trên 1000 bài xích tập trắc nghiệm Toán 11 Đại số với Giải tích tất cả đáp án cụ thể đầy đủ các mức độ thừa nhận biết, thông hiểu, vận dụng để giúp đỡ học sinh ôn tập trắc nghiệm Toán 11 để đạt điểm trên cao trong bài bác thi Toán 11.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra trắc nghiệm toán 11

Mục lục bài xích tập trắc nghiệm Toán 11 Đại số và Giải tích

Để thiết lập trọn cỗ Chuyên đề, những dạng bài tập Toán 11 năm 2023 bản word có lời giải chi tiết, rất đẹp mắt, quý Thầy/Cô vui tươi truy cập tailieugiaovien.com.vn

Chương 1: Hàm số lượng giác cùng phương trình lượng giác

Chương 2: tổ hợp - Xác suất

Chương 3: dãy số - cung cấp số cùng và cấp cho số nhân

Chương 4: Giới hạn

Chương 5: Đạo hàm

Danh mục trắc nghiệm Đại số 11 theo bài bác học

Chương 1: Hàm con số giác với phương trình lượng giác

Chương 2: tổ hợp - Xác suất

Chương 3: hàng số - cấp cho số cộng và cung cấp số nhân

Chương 4: Giới hạn

Chương 5: Đạo hàm

Ôn tập cuối năm

Trắc nghiệm bài xích 1 (có đáp án): Hàm con số giác (phần 1)

Bài 1.Hàm số :

*

có tập xác định là:

A.R

B.Rk2π, k ∈ Z.

C.k2π, k ∈ Z.

D.∅

Hiển thị đáp án

*

Chọn lời giải C


Bài 2.Hàm số y = sinxcos2x là:

A.Hàm chẵn.

B.Hàm không có tính chẵn, lẻ.

C.Hàm không có tính tuần hoàn.

D.Hàm lẻ.

Hiển thị đáp án

*

Chọn lời giải D


Bài 3.Hàm số

*
thỏa mãn nhu cầu tính chất nào sau đây?

A.Hàm chẵn.

B.Hàm không tồn tại tính chẵn, lẻ.

C.Xác định trên R.

D.Hàm lẻ.

Hiển thị đáp án

*

Chọn giải đáp A


Bài 4.Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm lẻ?

A.y = sin2x

B.y = sin2x.cosx.

C.y = tanx/cosx.

D.y = cotx/sinx.

Hiển thị đáp án

*

Chọn lời giải C


Bài 5.Trong các hàm số sau, hàm số làm sao là hàm chẵn?

A.

*
B.y = sinx.cos2x

C.y = cosx.sin2x

D.y = cosxsin3x.

Hiển thị đáp án

Bài 6. Hàm số y = cosx/(2sinx- √3) bao gồm tập khẳng định là:

A.Rπ/3+k2π, k ∈ Z.

B.Rπ/6+kπ, k ∈ Z.

C. Rπ/6+k2π, 5π/6+k2π, k ∈ Z.

D.Rπ/3+k2π, 2π/3+k2π, k ∈ Z.

Hiển thị đáp án

Bài 7.Hàm số y = tan(x/2 - π/4) có tập khẳng định là:

A.Rπ/2+k2π, k ∈ Z.

B.Rπ/2+kπ, k ∈ Z.

C.R3π/2+k2π, k ∈ Z.

D.R.

Hiển thị đáp án

Bài 8.Tập khẳng định của hàm số y = cot(2x - π/3) + 2 là:

A.Rπ/6+kπ, k ∈ Z.

B.Rπ/6+k2π, k ∈ Z.

C.R5π/12+kπ/2, k ∈ Z.

D.Rπ/6+kπ/2, k ∈ Z.

Hiển thị đáp án

Bài 9.Hàm số :

*

tất cả tập khẳng định là:

A.Rkπ, k ∈ Z.

B.Rπ/2+π, k ∈ Z.

C.Rπ/2+k2π, k ∈ Z.

D.Rkπ/2, k ∈ Z.

Hiển thị đáp án

Bài 10.Cho hàm số y = sinx/(1+tanx) cùng k ∈ Z.

Khoảng nào tiếp sau đây không phía bên trong tập khẳng định của hàm số?

*
Hiển thị đáp án

Trắc nghiệm bài 2 (có đáp án): Phương trình lượng giác cơ phiên bản (phần 1)

Bài 1: Phương trình cos23x = 1 gồm nghiệm là:

A.x = kπ, k ∈ Z. B. X =kπ/2, k ∈ Z.

C.x =kπ/3, k ∈ Z. D.x =kπ/4, k ∈ Z.

Hiển thị đáp án

Bài 2: Phương trình tan( x - π/4) = 0 bao gồm nghiệm là:

A.x = π/4 + kπ, k ∈ Z. B.x = 3π/4 + kπ, k ∈ Z.

C.x = kπ, k ∈ Z. D.x = k2π, k ∈ Z.

Hiển thị đáp án

Bài 3: Phương trình cot( x + π/4) = 0 gồm nghiệm là:

A.x = - π/4 + kπ, k ∈ Z. B.x = π/4 + kπ, k ∈ Z.

C.x = - π/4 + k2π, k ∈ Z. D.x = π/4 + k2π, k ∈ Z.

Xem thêm: Công Thức Tính Diện Tích Mặt Cầu Ngoại Tiếp Hình Chóp S, Tính Diện Tích Mặt Cầu Ngoại Tiếp Hình Chóp S

Hiển thị đáp án

Bài 6: vào <0;2 π), phương trình sin2x + sinx = 0 bao gồm số nghiệm là:

A.1 B.2

C.3 D.4

Hiển thị đáp án

Bài 7: Phương trình sinx + √3cosx = 1 tất cả số nghiệm thuộc (0;3π) là:

A.2 B.3

C.4 D.6

Hiển thị đáp án

*

Chọn câu trả lời B


Bài 8:Phương trình √2cos(x + π/3) = 1 có mấy chúng ta nghiệm?

*

A.0 B.2

C.1 D.3

Hiển thị đáp án

*

Chọn đáp án B


Bài 9: Số nghiệm của phương trình sin(x + π/4) = 1 trực thuộc <0;3π> là:

A.1 B.0

C.2 D.3

Hiển thị đáp án

Ta bao gồm sinx = cosx &r
Arr; sinx = sin(π/2 – x)

*

Do x ∈ <0;π> buộc phải k = 0. Vậy chỉ có một nghiệm của phương trình ở trong <0;π>.Chọn đáp án A


CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài xích giảng powerpoint, khóa học giành cho các thầy cô và học viên lớp 11, đẩy đủ những bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Cung cấp zalo Viet
Jack Official

Đề thi, kiểm soát học kì 1 Toán 11 trắc nghiệm bao gồm đáp án năm học tập 2018-2019 50 câu trắc nghiệm soạn đẹp


Đề đánh giá học kì 1 Toán 11 trắc nghiệm gồm đáp án. Đề bao gồm 50 câu trắc nghiệm. Thời gian làm bài 90 phút.

Trích dẫn một số câu trong đề thi hk1 toán 11

Câu 17. Bài thi học kỳ môn toán có 50 câu TNKQ, mỗi câu có bốn phương án trả lời. Hỏi có từng nào phương án trả lời của bài thi ?
Câu 18. Có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số đôi một khác nhau ?
Câu 19. Một nhà chờ xe buýt có một dãy 10 chiếc ghế. Hỏi có từng nào cách để hai hành khách ngồi chờ luôn luôn ngồi cạnh nhau?
Câu 20. Một lớp học phân tách thành 6 nhóm học sinh để làm nhiệm vụ trực tuần (6 ngày). Hỏi có từng nào cách phân công mỗi nhóm trực một ngày.Câu 21. Một nhiều giác lồi có 12 đỉnh thì có bao nhiêu đường chéo ?
Câu 22. Ban văn nghệ của lớp có 10 em Nữ và 3 em Nam. Cần chọn ra 3 em để lập một tốp ca làm thế nào để cho có ít nhất một em Nữ. Hỏi có từng nào cách chọn ?
Câu 23. Từ các chữ số có thể lập được từng nào số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau mà trong đó luôn luôn có mặt chữ số 0 ?.Câu 25. Ban văn nghệ của lớp có 15 thành viên gồm 6 nữ và 9 nam. Có bao nhiêu cách phân chia thành nhị nhóm tập luyện làm sao để cho nhóm thứ nhất có 7 em và có ít nhất 4 em nữ ?
Câu 29. Chọn ngẫu nhiên một số tự nhiên nhỏ hơn 30. Tính xác suất của biến cố : “số được chọn là số nguyên tố” ?
Câu 32. Nhị xạ thủ bắn mỗi người một viên đạn vào bia, biết xác suất bắn trúng vòng 10 của xạ thủ thứ nhất là 0,75 và của xạ thủ thứ nhì là 0,85. Tính xác suất để có ít nhất một viên trúng vòng 10 ?
Câu 33. Bài kiểm tra môn toán có 20 câu trắc nghiệm khách quan; mỗi câu có 4 lựa chọn và chỉ có một phương án đúng. Một học sinh không học bài nên làm bài bằng cách lựa chọn ngẫu nhiên một phương án trả lời. Tính xác suất để học sinh đó trả lời không nên cả đôi mươi câu ?

File hình ảnh đề thi học kì 1 toán lớp 11


*

*

*

*

*