Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Đề thi Toán lớp 6 học tập kì 1 có đáp án năm 2022 sách new (30 đề) | liên kết tri thức, Cánh diều, Chân trời trí tuệ sáng tạo

Bộ 30 Đề thi Toán lớp 6 học tập kì 1 chọn lọc, tất cả đáp án, cực giáp đề thi chính thức bám đít nội dung lịch trình của ba cuốn sách mới kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng sủa tạo. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp đỡ bạn ôn luyện và đạt điểm cao trong những bài thi Toán 6.

Bạn đang xem: Đề thi cuối học kì 1 môn toán lớp 6

Mục lục Đề thi Toán lớp 6 học tập kì 1 tất cả đáp án (30 đề) - sách mới


Phòng giáo dục và Đào tạo nên ...

Đề thi học kì 1 - liên kết tri thức

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 6

Thời gian làm cho bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

Bài 1 (2 điểm): triển khai phép tính (Hợp lí nếu có thể):

a) 45.37 + 45.63 - 100

b) 148.9 - 32.48

c) 307 - <(180.40 - 160) : 22 + 9> : 2

d) 12 + 3.90 : <39 - (23 - 5)2>

Bài 2 (3 điểm):

1. Tìm số nguyên x, biết:

a) x - 17 = 23

b) 2(x – 1) = 7 + (-3)

c) 4.(x + 5)3 -7 = 101

d) 2x + 1.3 + 15 = 39

2. Tìm kiếm x biết:

56 ⋮ x; 70 ⋮ x và 10 Quảng cáo

Bài 3 (2,5 điểm) Một trường THCS tổ chức triển khai cho học viên đi trải nghiệm thực tiễn ở xí nghiệp sản xuất thủy năng lượng điện Hoà Bình. Sau khi học viên đăng kí, ban tổ chức giám sát và thấy rằng ví như xếp mỗi xe 36 học tập sinh, 40 học sinh hay 45 học viên đều vừa đủ. Tính số học viên đi trải nghiệm hiểu được số học viên tham gia trong khoảng 1000 mang đến 1100 học sinh.

Bài 4 (2 điểm): Một mảnh vườn hình chữ nhật tất cả chiều nhiều năm 25 m, chiều rộng 15m. Người ta có tác dụng hai lối đi rộng 1 m như hình vẽ. Phần khu đất còn lại dùng làm trồng cây. Tính diện tích đất dùng để làm trồng cây.

*

Bài 5 (0,5 điểm): cho A = đôi mươi + 21 + 22 + 23 + .... + 219 . Và B = 220. Cùng B = 220. Chứng tỏ rằng A cùng B là nhị số thoải mái và tự nhiên liên tiếp.

Đáp án

Bài 1 (2 điểm)

a) 45.37 + 45.63 - 100

= 45.(37 + 63) – 100

= 45.100 – 100

= 100.(45 – 1) 

= 100.44 = 4400

b) 148.9 - 32.48

= 148.9 – 9.48

= 9.(148 – 48)

= 9.100 = 900

c) 307 - <(180.40 - 160) : 22 + 9> : 2

= 307 – <(180.1 – 160):4 + 9>:2

= 307 – <20:4 + 9>:2

= 307 – <5 + 9>:2

= 307 – 14:2

= 307 – 7 = 300

d) 12 + 3.90 : <39 - (23 - 5)2>

= 12 + 3.90:<39 – (8 – 5)2>

= 12 + 3.90:<39 – 32>

= 12 + 3.90:<39 – 9>

= 12 + 3.90:30

= 12 + 3.3 = 12 + 9 = 21


Quảng cáo

Bài 2 (3 điểm):

1. 

a) x - 17 = 23

x = 23 + 17

x = 40

b) 2(x – 1) = 7 + (-3)

2(x – 1) = 4

x – 1 = 4:2

x – 1 = 2

x = 2 + 1

x = 3

c) 4.(x + 5)3 - 7 = 101

4.(x + 5)3 = 101 + 7

4.(x + 5)3 = 108

(x + 5)3 = 108 : 4

(x + 5)3 = 27

(x + 5)3 = 33

x + 5 = 3

x = 3 – 5

x = -2

d) 2x + 1.3 + 15 = 39

2x + 1.3 = 39 - 15

2x + 1.3 = 24

2x + 1 = 24 : 3

2x + 1 = 8

2x + 1 = 23

x + 1 = 3

x = 3 – 1

x = 2

2. 

Vì 56 ⋮ x; 70 ⋮ x nên x là ước bình thường của 56 cùng 70

Ta có: 56 = 2.2.2.7 = 23.7

70 = 2.5.7

ƯCLN (56; 70) = 2.7 = 14

ƯC (56; 70) = ±1; ±2; ±7; ±14

Vì 10 2.23

40 = 2.2.2.5 = 23.5

45 = 3.3.5 = 32.5

BCNN (36; 40; 45) = 23.32.5 = 8.9.5 = 360

BC (36; 40; 45) = 0; 360; 720; 1080; 1440; ...

Vì 100 quan sát vào mẫu vẽ ta thấy diện tích s đất trồng cây là 4 mảnh đất nền hình chữ nhật bé dại có form size như nhau.

Chiều dài của những 1 miếng đất bé dại màu xanh đó là:

(25 - 1):2 = 12 (m)

Chiều rộng của những mảnh đất nhỏ màu xanh đó là:

(15 - 1) : 2 = 7 (m)

Diện tích của một mảnh đất nhỏ dại màu xanh kia là:

12. 7 = 84 (m2)

Diện tích khu đất để trồng cây là:

4. 84 = 336 (m2)

Vậy diện tích đất nhằm trồng cây là 336 m2.

Bài 5 (0,5 điểm): 

Cho A = đôi mươi + 21 + 22 + 23 + .... + 219 

Ta có: 2A = 21 + 22 + 23 + 24 + .... + 220

2A - A = 220 - trăng tròn = 220 - 1

hay A = 220 - 1

Và B = 220.

Do kia A cùng B là nhì số thoải mái và tự nhiên liên tiếp.

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo thành ...

Đề thi học tập kì 1 - Cánh diều

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 6

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 1)

Bài 1 (2 điểm): tiến hành phép tính

a) 58.57 + 58.150 – 58.125

b) 32.5 - 22.7 + 83.20190

c) 2019 + (-247) + (-53) – 2019 

d) 13.70 – 50 <(19 - 32) : 2 + 23>

Bài 2 (3 điểm): Tìm x

a) x – 36 : 18 = 12 – 15 

b) 92 – (17 + x) = 72

c) 720 : <41 – (2x + 5)> = 40

d) (x + 2)3 - 23 = 41

e) 70 ⋮ x; 84 ⋮ x; 140 ⋮ x và x > 8

Bài 3 (2,5 điểm): trong dịp quyên góp sách giáo khoa cũ ủng hộ chúng ta học sinh nghỉ ngơi vùng sâu, vùng xa, khối lớp 6 của một trường trung học cơ sở đã ủng hộ được khoảng 500 mang đến 700 quyển sách. Biết rằng số sách đó khi xếp đầy đủ thành 20, 25, 30 ông xã đều vừa đủ. Tính số sách mà học sinh khối 6 sẽ quyên góp được.

Bài 4 (2 điểm): Một mảnh vườn bao gồm dạng hình vuông vắn với chiều nhiều năm cạnh bằng 10m. Người ta để một trong những phần mảnh vườn làm lối đi rộng lớn 2m (như hình vẽ), phần còn sót lại để trồng rau. Người ta có tác dụng hàng rào xung quang mảnh vườn trồng rau cùng để cửa ra vào rộng 2m. Tính độ lâu năm hàng rào.

*

Bài 5 (0,5 điểm): minh chứng rằng 2n + 1 với 3n + 1 là hai số nguyên tố cùng cả nhà ( cùng với n ∉ ℕ).

Đáp án

Bài 1 (2 điểm): triển khai phép tính

a) 58.57 + 58.150 – 58.125

= 58.(57 + 150 – 125)

= 58.(207 – 125)

= 58.82 = 4756

b) 32.5 - 22.7 + 83.20190

= 9.5 – 4.7 + 83.1

= 45 – 28 + 83

= 17 + 83 = 100

c) 2019 + (-247) + (-53) – 2019 

= (2019 – 2019) + (-247 – 53)

= 0 + (-300) = -300

d) 13.70 – 50 <(19 - 32) : 2 + 23>

= 13.70 – 50.<(19 – 9) : 2 + 8>

= 13.70 – 50.<10 : 2 + 8>

= 13.70 – 50.<5 + 8>

= 13.70 – 50.13

= 13.(70 – 50)

= 13.20 = 260

Bài 2 (3 điểm):

a) x – 36 : 18 = 12 – 15 

x – 2 = -3

x = -3 + 2

x = -1

b) 92 – (17 + x) = 72

– (17 + x) = 72 – 92

– (17 + x) = -20

17 + x = 20

x = đôi mươi – 17

x = 3

c) 720 : <41 – (2x + 5)> = 40

41 – (2x + 5) = 720 : 40

41 – (2x + 5) = 18

– (2x + 5) = 18 – 41

– (2x + 5) = -23

2x + 5 = 23

2x = 23 – 5

2x = 18

x = 18 : 2

x = 9

d) (x + 2)3 - 23 = 41

(x + 2)3 = 41 + 23

(x + 2)3 = 64

(x + 2)3 = 43

x + 2 = 4

x = 4 – 2

x = 2

e) 70 ⋮ x; 84 ⋮ x; 140 ⋮ x cùng x > 8

Vì 70 ⋮ x cần x là mong của 70;

Vì 84 ⋮ x nên x là cầu của 84;

Vì 140 ⋮ x phải x là mong của 140;

Do đó, x là ước thông thường của 70; 84;140.

Ta có: 70 = 2.5.7

84 = 2.2.3.7 = 22.3.7

140 = 2.2.5.7 = 22.5.7

ƯCLN (70; 84;140) = 2.7 = 14

ƯC (70; 84; 140) = ±1; ±2; ±7; ±14

Vì x > 8 buộc phải x = 14

Vậy x = 14

Bài 3 (2,5 điểm): 

Gọi số sách chúng ta khối 6 quyên góp được là x (x ∈ ℕ; 500 2.5

25 = 5.5 = 52

30 = 2.3.5

BCNN (20; 25; 30) = 22.52.3 = 300

BC (20; 25; 30) = 0; 300; 600; 900

Vì 500 thời hạn làm bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

I. Trắc nghiệm (1,5 điểm)

Câu 1: 38 gọi là:

A) Tám mũ ba

B) ba mũ tám

C) Tám nhân cha

D) cha nhân tám

Câu 2: Số nguyên chỉ năm bao gồm sự khiếu nại "Thế vận hội trước tiên diễn ra năm 776 trước công nguyên" là số nào trong những số sau đây?

A) - 1776

B) 776

C) - 776

D) 1776

Câu 3. Hình như thế nào dưới đây là hình tam giác đều?

*

A B C D

Câu 4: khẳng định nào tiếp sau đây sai?

A) Hình thoi tất cả bốn cạnh bởi nhau.

B) Hình chữ nhật có hai đường chéo bằng nhau.

C) Hình thoi bao gồm hai đường chéo cánh vuông góc.

D) Hình chữ nhật bao gồm hai đường chéo cánh vuông góc.

II. Từ luận

Câu 5 (1 điểm): trong những số 1930, 1945, 1954, 1975. Rất nhiều số nào phân tách hết đến 5? bởi sao?

Câu 6 (2 điểm): Một chiếc tàu ngầm sẽ ở độ cao -47 m đối với mực nước biển. Sau đó tàu ngầm nổi lên 18 m.

a) Viết phép tính biểu lộ độ cao new của tàu ngầm so với mực nước biển.

b) Tính độ cao mới của tàu lặn so với khía cạnh nước biển.

*

Câu 8 (1,5 điểm):

a) tìm bội chung nhỏ nhất của 18 và 27.

b) triển khai phép tính: 480 : <75 + (72 - 8.3) : 5> + 1080

c) kiếm tìm x: x – 105 : 21 = 15

Câu 9 (1 điểm): Một lối đi hình chữ nhật tất cả chiều nhiều năm là 12m cùng chiều rộng lớn là 2m. Người ta lát gạch ốp lên lối đi, chi phí có mỗi mét vuông lát gạch ốp là 100 000 đồng. Hỏi ngân sách để làm cho lối đi là bao nhiêu.

Câu 10 (0,5 điểm): chúng ta Bình sử dụng các ống hút lâu năm 198mm, để sản xuất lên hình bên. Từng ống hút nước được cắt thành bố đoạn bằng nhau để sản xuất lên ba cạnh của từng lục giác hồ hết như hình bên.

a) Tính số ống hút mà bạn Bình đề nghị dùng để xong hình bên.

b) Tính tổng chiều dài những ống hút mà chúng ta Bình đã dùng.

*

Đáp án

I. Trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1: 38 gọi là:

A) Tám mũ ba

B) tía mũ tám

C) Tám nhân bố

D) bố nhân tám

Giải thích:

Đây là lũy thừa bậc 8 của 3 cần ta phát âm là ba mũ tám

Câu 2: Số nguyên chỉ năm bao gồm sự khiếu nại "Thế vận hội trước tiên diễn ra năm 776 trước công nguyên" là số nào trong các số sau đây?

A) -1776

B) 776

C) -776

D) 1776

Giải thích:

Ta rước năm công nguyên làm cho mốc 0 nên những năm ngoái công nguyên sẽ với dấu âm. Ví dụ như năm 776 trước công nguyên là -776

Câu 3. Hình nào dưới đây là hình tam giác đều?

*

A B C D

Giải thích:

Ta thấy hình D là tam giác đều vị nó là tam giác và có cha cạnh bằng nhau.

Câu 4: xác định nào sau đây sai?

A) Hình thoi có bốn cạnh bằng nhau.

B) Hình chữ nhật tất cả hai đường chéo cánh bằng nhau.

C) Hình thoi có hai đường chéo cánh vuông góc.

D) Hình chữ nhật bao gồm hai đường chéo cánh vuông góc.

Giải thích

Hình chữ nhật chỉ bao gồm hai đường chéo cánh bằng nhau chứ không vuông góc.

II. Từ bỏ luận

Câu 5 (1 điểm):

Những số chia hết đến 5 là 1930; 1945; 1975 vày những số bao gồm tận cùng là 0 hoặc 5 sẽ phân chia hết mang lại 5.

Câu 6 (2 điểm)

a) Phép tính biểu thị độ cao mới của tàu ngầm cùng nước biển cả là: -47 + 18 (m)

b) Độ cao new của tàu lặn với nước biển khơi là: -47 + 18 = -29 (m)

Câu 7 (2 điểm)

C

C

(-1) – (-9) = -1 + 9 = 8o
C

C

Câu 8 (1,5 điểm):

a) tìm bội chung nhỏ tuổi nhất của 18 và 27

Ta có: 18 = 2.3.3 = 2.32

27 = 33

BCNN (18; 27) = 33.2 = 27.2 = 54

b) 480 : <75 + (72 - 8.3) : 5> + 1080

= 480 : <75 + (49 - 24) : 5> + 1

= 480 : <75 + 25 : 5> + 1

= 480 : <75 + 5> + 1

= 480 : 80 + 1

= 6 + 1 =7

c) x – 105 : 21 = 15

x – 5 = 15

x = 15 + 5

x = 20

Câu 9 (1 điểm)

Diện tích lối đi là:

12.2 = 24 (m2)

Chi phí để triển khai lối đi là:

24.100000 = 2 400 000 (đồng)

Câu 10 (0,5 điểm): 

Ta đếm trong hình mặt có tất cả 9 hình lục giác đều

a) Cứ một ống hút thì làm được cha cạnh của hình lục giác vì chưng vậy từng hình lục giác tạo thành ta buộc phải 2 ống hút.

Số ống hút phải dùng là: 9.2 = 18 (ống hút)

b) Tổng chiều dài ống hút mà chúng ta Bình đã sử dụng là:

18.198 = 3 564 (mm).

Lưu trữ: Đề thi Toán lớp 6 học tập kì 1 - sách cũ:

Hiển thị nội dung

Phòng giáo dục và Đào tạo ra .....

Đề khảo sát unique Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Môn: Toán 6

Thời gian có tác dụng bài: 90 phút

Tải xuống

Bài 1. (3 điểm) tiến hành phép tính :

a) 569 : 567 – 340 : 339

b) 155 – <2 . ( 30 + 5 – 26 ) . ( 24 : 3 )>

c) 37 . 143 + 37 . 57 + 1300

Bài 2. (2 điểm) tra cứu x, biết :

a) 95 – 5x = 23 + 18 : 9

b) | x + 2 | = 341 + (-25)

Bài 3. (2 điểm)

Số học viên khối 6 của môt trường thcs khi xếp mặt hàng 2, hàng 3, mặt hàng 4, sản phẩm 5 phần lớn thiếu 1 bạn, cơ mà xếp mặt hàng 7 thì vừa đủ. Tính số học viên của khối 6 của ngôi trường đó. Biết số học tập sinh nhỏ hơn 300

Bài 4. (1 điểm)

Tìm những chữ số a, b làm sao để cho

*
phân tách hết cho tất cả 5, 9 cùng không chia hết mang lại 2.

Bài 5. (2 điểm) bên trên tia Ox cho những điểm A, B sao để cho OA = 3 cm, OB = 9 cm.

a) Tính độ dài đoạn trực tiếp AB

b) mang lại điểm C nằm trong lòng A và B. Call M, N thứu tự là trung điểm của đoạn thẳng AC, CB. Tính đọ dài đoạn trực tiếp MN.

Đáp án và hướng dẫn giải

Bài 1.

a) 569 : 567 – 340 : 339 = 52 – 31 = 25 – 3 = 22

b) 155 – < 2 . ( 30 + 5 – 26 ) . ( 24 : 3 )>

= 155 – < 2 . 9 . 8 > = 155 – 144 = 11

c) 37 . 143 + 37 . 57 + 1300

= (37 . 143 + 37.57) + 1300

= 37.(143+ 57) + 1300

= 37. 200 + 1300

= 7400 + 1300

8700.

Bài 2.

a) 95 – 5x = 23 + 18 : 9

95 – 5x = 23 + 2

95 – 5x = 25

5x = 95 – 25

5x = 70

x = 70 : 5

x = 14

b) |x + 2| = 341 + (-25)

|x + 2| = 316

x + 2 = 316 hoặc x + 2 = -316

x = 316 – 2 hoặc x = -316 – 2

x = 314 hoặc x = -318

Bài 3.

Gọi số học viên khối 6 của trường đó là a (a ∈ N*; a Phòng giáo dục và Đào sản xuất .....

Đề khảo sát unique Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Môn: Toán 6

Thời gian có tác dụng bài: 90 phút

I/ TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm)

Chọn vần âm đứng trước câu trả lời đúng cùng ghi vào giấy thi.

Câu 1 : Cho tập đúng theo A = 4; 13; 7; 25. Biện pháp viết nào dưới đây đúng?

A. 14 ∈ M

B. 13; 25 ∈ M

C. 25 ∉ M

D. 4; 7 ⊂ M

Câu 2 : Kết trái của phép tính 76 : 72 là:

A. 493

B. 1

C. 74

D. 73

Câu 3 : Kết quả so sánh ra vượt số nguyên tố nào sau đây là đúng?

A. 84 = 22.21

B. 340 = 23.5.17

C. 92 = 2.46

D. 228 = 22.3.19

Câu 4 : ƯCLN(126; 144) là:

A. 6

B. 10

C. 15

D. 18

Câu 5 : Tập hòa hợp nào chỉ gồm các số nguyên tố?

A. 3;5;7;11

B. 3;10;7;13

C. 13;15;17;19

D. 1;2;5;7

Câu 6 : Cho –12 + x = 3. Cực hiếm của x là:

A. X = 9

B. X = 15

C. X = –15

D. X = –9

Câu 7 : Cho cha điểm D, H, G thẳng hàng. Giả dụ DG + HG = DH thì:

A. D nằm giữa H và G

B. G nằm trong lòng D và H

C. H nằm trong lòng D cùng G

D. Một kết quả khác

Câu 8 : Cho hình vẽ, lúc đó:

*

A. Nhì tia Ax, By đối nhau

B. Nhì tia AB, cha đối nhau

C. Hai tia Ay, AB đối nhau

D. Hai tia By, Bx đối nhau

II/TỰ LUẬN (8,0 điểm)

Bài 1 : Thực hiện tại phép tính (Tính cấp tốc nếu tất cả thể)

a) 18.25 + 75.18 – 1200

b) 67 : 65 + 3.32 – 20170

c) <(20 – 2.3).5> + 2 – 2.6 : 2 + (4.5)2

Bài 2 : Tìm x biết:

a) x + 7 = –23 + 5

b) 2x + 1 – 8 = 8

c) (4x – 16) : 32 = 4

Bài 3 : Một trường có khoảng 700 mang lại 800 học tập sinh. Tính số học viên của trường biết rằng khi xếp mặt hàng 40 học sinh hay 45 học sinh đều vượt 3 người.

Bài 4 : Trên tia Ax, vẽ nhị điểm M cùng N sao để cho AM = 3cm; AN = 5cm.

a) Tính độ lâu năm MN.

b) call I là trung điểm của MN. Tính độ lâu năm đoạn thẳng MI.

c) Vẽ tia Ay là tia đối của tia Ax. Bên trên tia Ay xác định điểm H thế nào cho AH = 3cm. Minh chứng A là trung điểm của đoạn thẳng HM.

TOP 14 Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2022 - 2023 sách Cánh diều, Chân trời sáng chế và Kết nối tri thức với cuộc sống. Qua đó, giúp những em luyện giải đề, so sánh hiệu quả thuận luôn thể hơn.

Mỗi đề thi học tập kì 1 môn Toán 6 đều có đáp án, lý giải chấm và bảng ma trận kèm theo, góp thầy cô tham khảo, nhằm ra đề thi cuối học kì 1 mang lại học sinh của chính bản thân mình theo công tác mới. Xung quanh ra, có thể đọc thêm đề thi môn Ngữ văn. Mời thầy cô và những em cùng mua miễn phí:

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2022 - 2023 sách mới

Đề thi học kì 1 môn Toán 6 năm 2022 - 2023 sách Chân trời sáng tạo

Đề thi học tập kì 1 môn Toán 6 sách Chân trời sáng tạo

TRƯỜNG …………………………

ĐỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KÌ IMôn: Toán 6Thời gian: 90 phút

Phần 1. Trắc nghiệm khách hàng quan. (3,0 điểm)

Hãy khoanh tròn vào phương pháp đúng trong mỗi câu dưới đây:

Câu 1. (NB1) mang lại M = a; 5; b; c. Vào các khẳng định nào tiếp sau đây sai?

A. 5 ∈ M. B. A ∈ M.C. B ∈ M.D. C ∈ M.

Câu 2. (NB2) Số nào dưới đây chia hết cho 3

A. 124. B. 321.C. 634.D. 799.

Câu 3. (NB3) Số đối của 5 là:

A. 5. B. -3.C. -5.D. 4.

Câu 4. (NB4) Tập hợp tất cả các ước số nguyên của 5 là:

A. Ư(5) = 1; 5. B. Ư(5) = - 5; -1; 0; 1; 5C. Ư(5) = - 1; -5. D. Ư(5) = - 5; -1; 1; 5.

Câu 5. (TH TN9) Điểm A trong hình tiếp sau đây biểu diễn số nguyên nào?


A.4.B.3. C.- 4.D.-3.

Câu 6. (TH TN10)Thực hiện phép tính 33 . 68 + 68 . 67

A. 100. B. 6800.C. 680.D. 6900.

Câu 7. (NB 5) mang lại tam giác mọi ABC với AB = 10 cm. Độ nhiều năm cạnh AC là

A.10cm. B.5cm. C.15cm.D. 3,5cm.

Câu 8. (NB6) yếu tố nào sau đây không đề nghị của hình chữ nhật?

A. Hai cặp cạnh đối diện tuy nhiên song
B. Có 4 góc vuông
C. Hai cặp cạnh đối lập bằng nhau D. Nhị đường chéo cánh vuông góc với nhau

Câu 9. (NB7) Danh sách tham gia dự thi văn nghệ của lớp 6A.

STTHọ cùng tên
1Nguyễn Thị Ngân
2Bùi Ánh Tuyết
3Hà Ngọc Mai
40973715223

Bạn số mấy báo tin không vừa lòng lí

A. 1. B. 2. C. 3.D. 4.

Câu 10. công dụng kiểm tra môn Toán của học sinh lớp 6A được mang đến trong bảng sau:

Điểm

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Số HS

0

0

0

1

8

8

9

5

6

3

Số học viên đạt điểm tốt (từ điểm 9 trở lên) là:

A.6 B.14 C.9 D.7

Câu 11. (TH_TN11) Biểu thiết bị bên cho biết số cây xanh được trồng và âu yếm của nhì khối 8 với 9 của Trường thcs Võ Thị Sáu.Từ biểu đồ dùng hãy cho biết khối 8 trồng và quan tâm nhiều hơn khối 9 bao nhiêu cây?


A. 20.B. 5. C. 10.D. 15.Câu 12. (VD_TN12) Mỗi tương lai được mẹ cho 20000 đồng, Mai ăn sáng hết 12000 đồng, cài đặt nước hết 5 000 đồng, phần tiền còn sót lại Mai bỏ vào heo đất để dành riêng tiết kiệm. Hỏi sau 15 ngày, Mai có từng nào tiền máu kiệm vào heo đất?

A. Số tiền máu kiệm vào heo đất của Mai là: 75000 đồng.B. Số tiền huyết kiệm trong heo đất của Mai là: 45000 đồng.C. Số tiền huyết kiệm trong heo đất của Mai là: 300 000 đồng.D. Số tiền huyết kiệm vào heo đất của Mai là: 240 000 đồng.

Phần 2: trường đoản cú luận (7,0 điểm)

Câu 13. (2,5 điểm)

a) (NB-TL1) Liệt kê những số nguyên tố bé dại hơn13.b) (NB-TL2) chuẩn bị xếp những số nguyên sau theo sản phẩm tự tăng dần: 0; -3; 2; 5; -4; 4; 6.c) (NB_TL3) Viết tập hòa hợp A những bội của 4 trong những số sau: -12;-6;-4;-2;0;2;4;6;12.d) (VD_TL9) Tính giá trị của biểu thức <(195 + 35 : 7) : 8 + 195>.2 - 400.


Câu 14. (2,25 điểm)

a) (TH_TL5) Tính quý giá biểu thức M = 38 : 36b) (TH_TL6) tìm x biết, (-35).x = -210c) (VDC_TL11) Một trường tổ chức triển khai cho học sinh đi du lịch tham quan bằng ô tô. Giả dụ xếp 27 học sinh hay 36 học viên lên một ô tô thì những thấy thừa ra 11 học tập sinh. Tính số học sinh đi tham quan, hiểu được số học sinh đó có tầm khoảng từ 400 mang lại 450 em.

Câu 15. (1,25 điểm)

Để lát gạch nền 1 căn phòng có diện tích s 30 m2, bạn ta áp dụng một nhiều loại gạch có form size như nhau, biết diện tích mỗi viên gạch ốp là 0,25 m2.

a) (TH_TL7) Em hãy tính toàn bô viên gạch đủ nhằm lát nền căn phòng đó. B) (VD TL 10) Theo solo vị xây cất báo giá chỉ là 110000 đồng/1m2. Để lát không còn nền gạch căn phòng đó cần bao nhiêu tiền?

Câu 16: (1,0 điểm)


Cho biểu trang bị cột kép màn trình diễn mức độ yêu thích các môn thể dục của học sinh lớp 6A:

Từ biểu đồ bên em hãy đến biết:

a) (NB TL4) Học sinh nam đam mê môn thể thao như thế nào nhất?

b) (TH TL8) Môn thể thao nào học viên nữ thích nhiều hơn học sinh nam và nhiều hơn thế nữa bao nhiêu bạn?Đáp án đề thi học tập kì 1 môn Toán 6

Phần 1: TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm) Mỗi giải pháp chọn đúng ghi 0,25 điểm.

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Đ/án

C

B

C

D

C

B

A

D

D

C

C

B

Phần 2: TỰ LUẬN: (7,0 điểm)

BàiLời giảiĐiểm

13a

(0,5đ)

Các số nguyên tố nhỏ hơn 13 là: 2; 3; 5; 7; 11.

0,5

b

(0,5đ)

- 4; - 3; 0; 2; 4; 5; 6.

0,5

c

(0,5đ)

B(4) = –12; – 4; 0; 4; 12

0,5

d

(1,0đ)

<(195 + 35 : 7) : 8 + 195>.2– 400 = <(195 + 5):8 +195>.2 -400

= (25 + 195) .2– 400

= 220.2 – 400 = 40

0,25

0,25

0,5

14a

(0,75đ)

M = 38 : 36 =38-6 = 32

=9

0,5

0,25

b

(0,5đ)

(-35).x = -210

x = (-210) : (-35)

x = 6

0,25

0,25

c

(1,0đ)

+ gọi số học sinh đi thăm quan là a (học sinh) (a ∈ N*)

+ Lập luận được:

a -11 ∈ BC(27;36) với 400 ≤ a ≤ 450

Tính được: BCNN(27;36) = 108

Lập luận được: a = 443 cùng kết luận

0,25

0,25

0,25

0,25

15a

(0,5đ)

a) Số viên gạch cần để lát nền căn nhà đó là 30 : 0,25 = 120 (viên).

0,5

b

(0,75đ)

b) tổng số tiền nhằm lát nền căn phòng đó là 30 × 110000 = 3300000 (đồng)

0,25

0,5

16a

(0,5đ)

a) học sinh nam ham mê môn cầu lông nhất

0,5

b

(0,5đ)

b) học viên nữ say mê môn trơn rổ nhiều hơn thế học sinh

nam là: 12 – 10 = 2 (học sinh)

0,5


Ma trận đề thi học tập kì 1 môn Toán 6

TT

Chủ đề

Nội dung/Đơn vị kiến thức

Mức độ tấn công giá

Tổng % điểm

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

1

Số thoải mái và tự nhiên (24 tiết)

Số tự nhiên. Những phép tính cùng với số tự nhiên. Phép tính

luỹ quá với số nón tự nhiên

1 (TN1)

0,25đ

1 (TL5)

0,75đ

1 (TN12)

0,25đ

3,0

Tính phân tách hết vào tập hợp những số trường đoản cú nhiên. Số nguyên tố. Ước phổ biến và bội chung

1 (TN2)

1 (TL1) 0,5đ

1 (TL11) 1,0đ

2

Số nguyên (20 tiết)

Số nguyên âm cùng tập hợp các số nguyên. Thiết bị tự trong tập hợp những số nguyên

1 (TN3)

1 (TL2) 0,5đ

1 (TN9)

3,5

Các phép tính cùng với số nguyên.

Tính phân chia hết vào tập hợp những số nguyên

1 (TN4)

1 (TL3) 0,5đ

1 (TN10)

1 (TL6) 0,5đ

1 (TL9) 1,0đ

3

Các hình phẳng trong thực tế (10 tiết)

Tam giác đều, hình vuông, lục giác đều.

1 (TN5)

1,75

Hình chữ nhật, Hình thoi,

hình bình hành, hình thang cân.

1 (TN6)

1

(TL7) 0,5đ

1

(TL10) 0,75đ

4

Một số yếu tố thống kê. (10 tiết)

Thu thập và tổ chức dữ liệu.

2

(TN7,8)

1,75

Mô tả cùng biểu diễn dữ liệu trên những bảng, biểu đồ.

1

(TL4) 0,5đ

1 (TN11)

1

(TL8) 0,5đ

Tổng: Sốcâu

Điểm

8

2,0

4

2,0

3

0,75

4

2,25

1

0,25

2

1,75

1

1,0

10,0

Tỉ lệ %

40%

30%

20%

10%

100%

Tỉ lệ chung

70%

30%

100%

Đề thi học tập kì 1 môn Toán 6 năm 2022 - 2023 sách Kết nối học thức với cuộc sống

Ma trận đề thi học kì 1 môn Toán 6 năm 2022 - 2023

TTNội dung loài kiến thứcĐơn vị con kiến thứcMức độ nhấn thứcTổng% tổng điểm
Nhận biếtThông hiểuVận dụngVận dụng cao
Số CHTG (phút)
Số CHTG (phút)Số CHTG (phút)Số CHTG (phút)Số CHTG (phút)TNTL

1

Chương I

1.1.Tập hợp- ước chung

1

3

1

0

3

15%

1.2.Lũy thừa với số mũ tự nhiên

1

2

1

5

1

1

7

2

Chương II

2.1.Quan hệ phân tách hết -tính chất- số nguyên tố

2

4

2

0

4

30%

2.2. Ước chung- Bội chung

1

15

1

15

3

Chương III

3.1.Các phép tính cộng- trừ- nhân- phân chia số nguyên

1

3

4

25

4

28

35%

3.2.Phép phân tách hết, ước và bội của một số nguyên

1

20

1

20

4

Chương IV

4.1.Một số hình học phẳng (Hình bình hành)

1

3

1

0

3

20%

4.2.Chu vi và ăn mặc tích của một số trong những loại tứ giác

1

10

1

10

Tổng

6

15 P

6

40P

1

15P

1

20P

6

8

90P

Tỉ lệ (%)

30%

40%

20%

10%

100%

Tỉ lệ phổ biến (%)

70%

20%

10%

Bảng đặc tả đề soát sổ cuối học kì 1 môn Toán 6

TTNội dung kiến thứcĐơn vị kiến thứcMức độ loài kiến thức, kỹ năng cần kiểm tra, tấn công giáSố câu hỏi theo nấc độ dấn thứcTổng
Nhận biếtThông hiểuVận dụng Vận dụng cao

1

Chương I

1.1.Tập hợp- mong chung

Nhận biết: bí quyết viết một tập hợp, ước chung ( câu 1- TN)

1

1

1.2.Lũy quá với số nón tự nhiên

Nhận biết: Hiểu biện pháp nhân nhị lũy thừa thuộc cơ số. (câu 2- TN)

Thông hiểu: cách phân chia hai lũy thừa thuộc cơ số ( câu 1- TL ý b)

1

1

2

2

Chương II

2.1.Quan hệ chia hết -tính chất- số nguyên tố

Nhận biết:

- Nhận biết một tổng phân chia hết mang đến 5 khi các số hạng mọi chia hết đến 5 (câu 3- TN)

- dìm biết một số trong những là số yếu tắc ( Câu 5-TN)

2

2

2.2. Ước chung- Bội chung

Vận dụng: Vận dụng biện pháp tìm ƯC LN để giải toán ( câu 3-TL)

1

1

3

Chương III

3.1.Các phép tính cộng- trừ- nhân- phân tách số nguyên

Nhận biết: Tính chất của phép cùng số nguyên ( câu 6 –TN)

Thông hiểu: đọc được gọi được các quy tắc, các tính chất của các phép tính để tiến hành các phép tính.(Câu 1- TL ý a,c; câu 2- TL ý a,b)

1

4

5

3.2.Phép phân chia hết, bội và mong của một vài nguyên

Vận dụng: Phép chia hết, bội và ước của một vài nguyên ( câu 5-TL)

1

1

4

Chương IV

4.1.Một số hình học phẳng

Nhận biết: Tính chất Hình bình hành.( câu 4- TN)

1

1

4.2.Chu vi và mặc tích của một số trong những loại tứ giác

Hiểu: Công thức tính diện tích s hình thang, bí quyết đổi đơn vị ( câu 4- TL)

1

1

Tổng

6

6

1

1

14


Đề thi học tập kì 1 môn Toán 6 năm 2022 - 2023

I. Trắc nghiệm: (3,0 điểm)

Khoanh tròn vần âm đứng trước phương án vấn đáp đúng trong các câu sau đây:

Câu 1. Bí quyết viết làm sao sau đây là đúng. Tập hợp các ƯC (24; 16) là: A = 1; 2; 4; 8.

A. 1 ∉ AB. 2; 4 ⊂ AC. 8 ⊂ AD. 4 ∉ A

Câu 2. Phép nhân 2.2.2.2.2.2 được viết thành

A. 2B. 26C. 62D. 23

Câu 3. Không triển khai phép tính, tổng nào sau đây chia hết cho 5

A. 15+ 2021B. 2020 + 2022 C. 2020 + 2025 + 2030D. 2020 + 2025 + 2029

Câu 4.Trong hình bình hành thừa nhận xét làm sao sau đây là sai?

A. Các cạnh đối bằng nhau
B. Những góc đối bởi nhau
C. Nhì đường chéo cánh vuông góc
D. Các cạnh đối tuy vậy song với nhau

Câu 5. Cho những số: 6; 13 ; 26; 35 trong các số đó số nguyên tố là:

A. 6 B. 13C. 26D. 35

Câu 6. lựa chọn câu đúng nhất: Phép cộng số nguyên có những tính chất:

A. Giao hoán cùng kết hợp
B. Giao hoán
C. Kết hợp
D. Một câu trả lời khác

II. Từ bỏ luận: (7,0 điểm)

Câu 1: (1,5 điểm) Tính

a) 79 - (79 - 2021) b) 45: 43 – 8 c) 17. (- 85) + 17. 85

Câu 2: (1,0 điểm) kiếm tìm x, biết

a) x – 74 = 118 b) 2.x = –20:10

Câu 3: (2,0 điểm)

Có 12 trái cam, 18 trái xoài và 28 quả bơ. Bà bầu bảo Lan chia số đông mỗi loại quả kia vào các túi tiến thưởng sao cho từng túi đều phải có cả cam, xoài và bơ. Hỏi lan rất có thể chia được rất nhiều nhất mấy túi quà?

Câu 4: (1,5 điểm)


Bản xây đắp một hiên đơn vị được bộc lộ bởi hình sau. Rất cần được mua bao nhiêu mét vuông đá hoa nhằm lát phần hiên đơn vị đó?Câu 5: (1,0 điểm): search số nguyên n hiểu được n – 4 phân tách hết mang lại n -1

Đề thi học tập kì 1 môn Toán 6 năm 2022 - 2023 sách Cánh diều

Ma trận đề thi học tập kì 1 môn Toán 6 năm 2022 - 2023

Nhận biếtThông hiểuVận dụngvận dụng caoCộng
TNTLTNTLTNTLTNTL

Chương 1. Số từ nhiên.

Số câu

1

1

2

4

Số điểm

0,5

1,5

2

4

Số câu/ Hình thức

1

5

8a, 8b

Thành tố năng lực.

GT

TD

GQVĐ

Chương 2. Số nguyên.

Số câu

1

2

2

5

Số điểm

0,5

1,5

1

3

Số câu/ Hình thức

2

6a, 7a

6b,7b

Thành tố năng lực.

MHH

MHH

MHH

Chương 3. Hình học trực quan.

Số câu

2

1

2

5

Số điểm

1

1

1

3

Số câu/ Hình thức

3,4

9

10a, 10b

Thành tố năng lực.

TD

CC

MHH, CC, GQVĐ

Tổng điểm

2

3

4

1

10

Đề thi học kì 1 môn Toán 6 năm 2022 - 2023

PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN….TRƯỜNG TH&THCS……

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM 2022 - 2023MÔN TOÁN 6Thời gian làm bài : 90 phút

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM

Chọn lời giải đúng.

Câu 1. 38 hiểu là:

A. Tám mũ cha B. Tía mũ tám C. Tám nhân bố D. Bố nhân tám

Câu 2: Số nguyên chỉ năm tất cả sự kiện "Thế vận hội trước tiên diễn ra năm 776 trước công nguyên" là số nào trong các số sau đây?

A. - 1776 B. 776 C. - 776 D. 1776

Câu 3. Hình nào dưới đấy là hình tam giác đều?

Câu 4: Hình nào sau đây có trục đối xứng?

PHẦN 2. TỰ LUẬN

Câu 5: trong những số 1930, 1945, 1954, 1975. đa số số nào phân chia hết mang đến 5? bởi vì sao?

Câu 6: Một chiếc tàu ngầm sẽ ở độ cao -47 m so với mực nước biển. Tiếp đến tàu ngầm nổi lên 18 m.

a) Viết phép tính biểu hiện độ cao bắt đầu của tàu ngầm so với mực nước biển.

b) Tính độ cao new của tàu ngầm so với khía cạnh nước biển.

Câu 7: bạn dạng tin dự báo thời tiết bên dưới đây cho biết thêm nhiệt độ thấp nhất cùng nhiệt độ cao nhất ở thủ đô Mát-xcơ-va của Liên bang Nga (tính theo độ C) trong những ngày tự 17 / 1 / 2021 mang lại 23 / 1 / 2021


Câu 8:

a) search bội chung nhỏ tuổi nhất của 18 cùng 27.

b) triển khai phép tính:

*

Câu 9: cần sử dụng thước với compa vẽ hình thoi ABCD biết cạnh AB = 3cm, đường chéo AC = 5cm.

Câu 10:


Bạn Hoa sử dụng những ống hút dài 198 mm, để tạo ra lên hình bên. Từng ống hút được giảm thành tía đoạn đều nhau để tạo lên ba cạnh của mỗi lục giác số đông như hình bên.

a) Tính số ống hút chúng ta Hoa buộc phải dùng để chấm dứt hình bên.

b) Tính tổng chiều lâu năm của tất cả các ống hút mà các bạn Hoa đã dùng.Đáp án đề thi học tập kì 1 môn Toán 6 năm 2022 - 2023

Câu 1:

- Để vấn đáp được câu một học viên phải hiểu được biểu thức lũy thừa của một vài tự nhiên.

- Câu 1 reviews năng lực tiếp xúc toán học tập theo mức độ 1.

- Đáp án: B.

- Điểm số: 0,5.

Câu 2:

- Để vấn đáp được câu 2, học viên phải biết sử dụng số nguyên âm nhằm chỉ thời gian trước Công nguyên.

- Câu 2 reviews năng lực mô hình hóa toán học tập theo nấc 1.

- Đáp án: C.

- Điểm số: 0,5.

Câu 3:

- Để vấn đáp được câu 3 học sinh phải phân biệt được tam giác đều.

- Câu 3 đánh giá năng lực bốn duy cùng lập luận toán học tập theo nút 1.

- Đáp án D.

- Điểm số: 0,5.

Câu 4:

- Để trả lời được câu 4 học viên phải nhận ra được hình phẳng có trục đối xứng.

- Câu 4 đánh giá năng lực tứ duy cùng lập luận toán học tập theo mức 1.

- Đáp án: A.

- Điểm số 0,5.

Câu 5:

- Để trả lời được câu 5 học viên phải biết phụ thuộc dấu hiệu phân chia hết cho 5.

- Câu 5 review năng lực tứ duy và lập luận toán học tập theo nấc 2.

- Giải: trong các số 1930, 1945, 1954, 1975, phần đông số phân chia hết cho 5 là: 1930, 1945, 1975, vì chúng gồm chữ số tận thuộc là 0 ; 5

- Điểm số: 1,5

Câu 6:

a)

- Để có tác dụng được câu 6a, học sinh phải hiểu được vấn đề trong thực tế gắn với triển khai các phép tính số nguyên.

- Câu 6a reviews năng lực quy mô hóa toán học tập theo nấc 2.

- Giải: Phép toán tương quan đến độ cao mới của tàu ngầm bên dưới mực nước hải dương là: -47 + 18.

- Điểm số: 0,5

b)

- Để có tác dụng được câu 6b học sinh phải giải quyết được vấn đề thực tiễn gắn với thực hiện các phép tính số nguyên.

- Câu 6b review năng lực mô hình hóa toán học theo mức 3.

- Giải: Độ cao bắt đầu của tàu ngầm so với mực nước biển khơi là: -47 + 18 = -29 (m).

- Điểm số: 0,5

Câu 7:

a)

- Để trả lời được câu 7a, học viên phải hiểu được vấn đề thực tiễn gắn với so sánh hai số nguyên.

- Câu 7a đánh giá năng lực mô hình hóa toán học tập theo nấc 2.

- Giải:

- Điểm số: 1.

b)

- Để vấn đáp được câu 7b, học viên phải giải quyết và xử lý được vấn đề thực tiễn gắn với triển khai các phép tính số nguyên.

- Câu 7b nhận xét năng lực mô hình hóa toán học theo nấc 3.

- Giải:

- Điểm số: 0,5

Câu 8:

a)

- Để làm cho được câu 8a, học viên phải khẳng định được bội chung nhỏ nhất của nhì số tự nhiên.

- Câu 8a, đánh giá năng lực giải quyết và xử lý vấn đề toán học tập theo nấc 3.

- Giải:

Phân tích 18 cùng 27 ra vượt số nguyên tố:

18 = 2 . 3 . 3 = 2 . 32

27 = 3 . 3 . 3 = 33

BCNN(18, 27) = 2 . 32 = 2 . 27 = 54

- Điểm số: 1.

b)

- Để làm được câu 8b, học sinh phải tiến hành được phép cộng phân số bằng phương pháp sử dụng bội chung nhỏ dại nhất.

- Câu 8b đánh giá năng lực giải quyết và xử lý vấn đề toán học tập theo nút 3.

- Giải:

BCNN(18, 27) = 54

54 : 18 = 3

54 : 27 = 2

*

- Điểm số: 1.

Câu 9:


- Để làm cho được câu 9, học sinh phải biết các bước vẽ hình thoi khi biết độ nhiều năm cạnh với độ lâu năm một đường chéo.

- Câu 9 đánh giá năng lực áp dụng công cụ, phương tiện đi lại học toán theo nấc 3.

- Giải: (Học sinh không đề xuất trình bày các bước vẽ trong bài bác làm của mình). Kết quả vẽ được như hình bên.

- Điểm số: 1.Câu 10:

- Để có tác dụng được câu 10 học viên phải coi từng đoạn ống hút màn biểu diễn một cạnh của lục giác đều, bộc lộ được một số yếu tố cơ bản của lục giác đều, biết cách tạo lập lục giác đều.

- Câu 10 đánh giá năng lực quy mô hóa toán học, giải quyết vấn đề toán học mức 4.

- Giải:

a) muỗi hút được cắt thành 3 đoạn đều nhau để tạo nên ba cạnh của từng lục giác đều.

Vậy mỗi lục giác đều đề xuất 2 ống hút.

Trên hình có toàn bộ 9 lục giác đều, cho nên vì thế số hút mà chúng ta Hoa đã sử dụng là:

9 . 2 = 18 (ống hút).

b) Tổng chiều nhiều năm của tất cả các ống hút mà các bạn Hoa đã sử dụng là:

18 . 198 = 3564 (mm)

- Điểm số: 1.

Xem thêm: Đề thi học sinh giỏi toán lớp 5 cấp huyện năm học 2007, đề thi hsg toán lớp 5 cấp huyện có đáp án

Ma trận đề thi học tập kì 1 môn Toán 6

Nhận biếtThông hiểuVận dụngvận dụng caoCộng
TNTLTNTLTNTLTNTL

Chương 1. Số từ bỏ nhiên.