TOP 6 đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 3 theo Thông tứ 22, bao gồm đáp án, trả lời chấm với bảng ma trận 4 cường độ kèm theo.

Bạn đang xem: Đề thi cuối học kì 2 lớp 3

Qua đó, góp thầy cô tất cả thêm nhiều kinh nghiệm tay nghề xây dựng đề thi học kì 2 năm 2021 - 2022 đến học sinh.

Thông qua 6 đề thi cuối kì 2 môn Toán lớp 3, còn hỗ trợ các em cố chắc những dạng bài xích tập thường chạm mặt trong đề thi, luyện giải đề thật nhuần nhuyễn để ôn thi học tập kì 2 hiệu quả. Ngoại trừ ra, gồm thể xem thêm đề thi học kì 2 môn giờ Việt. Vậy mời thầy cô và những em cùng cài đặt miễn chi phí 6 đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 3:


Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022 - Đề 1Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022 - Đề 2

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022 - Đề 1

Ma trận đề khám nghiệm môn Toán học tập kì 2 lớp 3

Mạch con kiến thức, kĩ năng

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số học: Nhân, chia số tất cả hai, cha chữ số đến số gồm một chữ số, số tức thời trước. Tìm quý hiếm x. Tính quý hiếm của y. Giải toán

Số câu

1

1

1

1

1

1

2

4

Câu số

1

6

2

7

8

9

1,2

6,7,8,9

Số điểm

1.0

1,0

1,0

1,0

1,5

1,5

2,0

5,0

Đại lượng cùng đo đại lượng: Đơn vị đo độ dài; khối lượng; thời gian.

Số câu

1

1

Câu số

3

3

Số điểm

1,0

1,0

nguyên tố hình học: nhận thấy trung điểm, Tính đường kính của hình tròn

Số câu

1

1

2

Câu số

4

5

4,5

Số điểm

1,0

1,0

2,0

Tổng

Số câu

2

1

2

1

1

1

1

5

4

Số điểm

2,0

1,0

2,0

1,0

1,0

1,5

1,5

5,0

5,0

Tỉ lệ

30%

30%

25%

15%


Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022

UBND THÀNH PHỐ…….. TRƯỜNG TIỂU HỌC 

BÀI KIỂM TRA CUỐI NĂMNĂM HỌC: 2021 - 2022Môn: Toán 3Thời gian: 40 phút (không kể giao bài)

Khoanh vào vần âm trước câu trả lời đúng

Câu 1. (1 điểm) Khoanh vào vần âm trước câu vấn đáp đúng

a. Số liền trước của số 19890 là:

A. 19891 B. 19890C. 18900D. 19889

b. Số lớn nhất trong những số 25 987; 10 876; 99 876; 54 287 là:

A. 10 876 B. 25 987C. 99 876D. 54 287

Câu 2: (1 điểm) chủ nhật vào đầu tháng là ngày mùng 5, công ty nhật tiếp theo trong thời điểm tháng là ngày mấy?

A. 12 B. 25 C. 24D. 30

Câu 3: (1 điểm). Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào ô trống:


a) 25 dam + 17 dam = 420m ☐

b) 4m5cm > 450 cm☐


c) 999 g + 1kg = 1000 kg☐

d) 12dm 5cm = 125cm☐


Câu 4: (1 điểm) Trong mẫu vẽ trên:


A. C là trung điểm của đoạn AD

B. C là trung điểm của đoạn AN

D. N là trung điểm của đoạn AMCâu 5: (1 điểm) Đường kính của một hình tròn trụ là 60cm thì bán kính của hình tròn đó là:

A. 30cm B. 120cm C. 20cm
D. 240cm

Câu 6: (1 điểm) Đặt tính rồi tính:

a. 45 367 + 6123 b. 98 746 -12 253 c. 57 897 : 7 d. 1984 x 3

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Câu 7: (1 điểm) kiếm tìm x


a) 1999 + x = 2005

.................................................

.................................................

.................................................


b) x : 4 = 4117 + 183

.................................................

.................................................

.................................................


Câu 8: (1,5 điểm) có 7 thùng dầu giống hệt đựng tất cả 63 lít dầu. Hỏi tất cả 774 lít dầu thì nên bao nhiêu thùng như thế để chứa hết?

Bài giải

........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Câu 9: (1,5 điểm)

a. Tính hiệu của số trường đoản cú nhiên bé dại nhất gồm hai chữ số cùng với số tự nhiên lớn nhất tất cả một chữ số?

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

b. Tra cứu y, biết: y x 5 + y x 2 + y = 720

........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022

Câu

Đáp án

Điểm

Câu 1

a) D.b) C.

Mỗi ‎ đúng được 0,5 điểm

Câu 2

A.

1điểm

Câu 3

a, Đ b, S c, S d, Đ

Mỗi ‎ đúng được 0,25 điểm

Câu 4

A.

1điểm

Câu 5

A

1điểm

Câu 6

a. 51490b. 86493c. 8271d. 5952

Mỗi ‎ đúng được 0,25 điểm

Câu 7

Tìm y:

a. 1999 + x = 2005

x = 2005 - 1999

x = 6

b. x : 4 = 4117 + 183

x : 4 = 4300

x = 4300 x 4

x = 17200

Mỗi ‎ đúng được 0,5 điểm

Câu 8

Bài giải

Mỗi thùng đựng số l dầu là:

63 : 7 = 9 (l dầu)

774l dầu đựng số thùng là là:

774 : 9 = 86 (thùng)

Đáp số: 86 thùng

1,5 điểm

Câu 9

a. Hiệu của số từ nhiên bé dại nhất có hai chữ số với số tự nhiên và thoải mái lớn nhất có một chữ số?

99 – 9 = 90

b. Tìm y, biết:

y x 5 + y x 2 + y = 720

y x ( 5 + 2 + 1) = 720

y x 8 = 720

y = 720 : 8

y = 90

0,5 điểm

1 điểm


Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022 - Đề 2

Ma trận đề soát sổ môn Toán học kì 2 lớp 3

Mạch kiến thức, kĩ năngSố câu với số điểmMức 1Mức 2Mức 3Mức 4Tổng
TNTLTNTLTNTLTNTLTNTL

Số học: search số lập tức sau của một số, so sánh số tất cả bốn hoặc năm chữ số; phép cộng, phép trừ gồm nhớ không thường xuyên và không quá hai lần trong phạm vi 10 000 cùng 100 000; Nhân, phân chia số có bốn chữ số cùng với (cho) số bao gồm một chữ số.

Số câu

1

1

1

1

1

1

2

4

Câu số

1

3

6

4

7

10

Số điểm

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

2,0

4,0

Đại lượng với đo đại lượng: Đổi những đơn vị đo độ dài; biết đơn vị đo diện tích s (cm2); ngày, dấn biết một vài loại chi phí Việt Nam.

Số câu

1

1

Câu số

5

Số điểm

1,0

1,0

Yếu tố hình học: hình chữ nhật, hình vuông, chu vi, diện tích.

Số câu

1

1

2

Câu số

2

9

Số điểm

1,0

1,0

2,0

Giải bài toán bằng nhì phép tính liên quan đến rút về đơn vị.

Số câu

1

1

Câu số

8

Số điểm

1,0

1,0

Tổng

Số câu

2

1

2

1

1

2

1

5

5

Số điểm

2,0

1,0

2,0

1,0

1,0

2,0

1,0

5,0

5,0

Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022

Trường tiểu học...........................

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM 2021 - 2022MÔN: TOÁN LỚP 3Thời gian: 40 phút (không nhắc phát đề)

Câu 1. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. (1 điểm)

a) Số liền trước của số 80 419 là số:

A. 80 418 B. 80 320C. 80 429 D. 80 410

b) Số ngay tức thì sau của số 63 399 là số:

A. 63 398 B. 63 400C. 63 301 D. 63 300

Câu 2. Khoanh vào vần âm đặt trước tác dụng đúng. (1 điểm)

a) Hình chữ nhật tất cả chiều dài 8cm, chiều rộng 6cm. Chu vi hình chữ nhật kia là:

A. 14 centimet B. 16 cm
C. 28 cm D. 38 cm

b) hình vuông có cạnh 8cm. Diện tích hình vuông vắn đó là:

A. 12 cm2 B. 64 cm2C. 32 cm2D. 60 cm2

Câu 3. Số ? (1 điểm)

a) 52 639; 52 640; 52 641 ; ............... ; .............. ; .............. ..

b) 45 300; 45 400; ................ ; ............... ; 45 700 ; ................

Câu 4. Đặt tính rồi tính: (1 điểm)


a) Biểu thức 2 + 18 x 5 có giá trị là:

A. 28 B. 92 C.100D. 126

b) Biểu thức 160 : 4 x 2 có giá trị là:

A. 80 B. 60C. 40D. 20

Câu 7. Viết vào chỗ chấm: (1 điểm)

Hãy viết những số II, VI, V, VII, IV, IX.

a) Theo vật dụng tự từ nhỏ nhắn đến lớn:............................................................................................

b) Theo vật dụng tự lớn bé nhỏ đến bé:...........................................................................................

Câu 8. bài bác toán: (1 điểm)

Có 40kg đường đựng rất nhiều trong 8 túi. Hỏi 15kg con đường đựng trong bao nhiêu túi?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Câu 9. Viết phép tính và kết quả vào địa điểm chấm mang đến thích hợp: (1 điểm)

Một tranh ảnh hình chữ nhật tất cả chiều rộng lớn 8cm.Chiều dài gấp hai chiều rộng. Tính diện tích s bức tranh đó?

Trả lời: Chiều dài bức ảnh đó là: ..................................................................................

Diện tích bức tranh đó là: ..............................................................................................

Câu 10. gồm 9638m vải, may mỗi cỗ quần không còn 3m. Hỏi hoàn toàn có thể may được tất cả bao nhiêu bộ xống áo và còn thừa mấy mét vải?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Đáp án đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022

Câu 1:

a) Ab) B

Câu 2:

a) Cb) B

Câu 3: 

a) 52 639; 52 640; 52 641; 52 642; 52 643; 52 644.

b) 45 300; 45 400; 45 500; 45 600; 45 700; 45 800

Câu 4: 

Câu 5:

a) 15dm4cm 9cm d) 1kg > 999g

Câu 6:

a) B

b) A

Câu 7: 

a) Theo đồ vật tự từ nhỏ bé đến lớn: II, IV, V, VI, VII, IX.

b)Theo sản phẩm công nghệ tự từ mập đến bé: IX, VII, VI, V, IV, II.

Câu 8:

Bài giải

Số kg mặt đường đựng trong 1 túi là: (0,25 điểm)

40 : 8 = 5 (kg) (0,25 điểm)

Số túi đựng hết 15 kg đường là: (0,25 điểm)

15 : 5 = 3 ( túi) (0,25 điểm)

Đáp số: 3 túi đường.

Câu 9:

Bài giải

Một bức tranh hình chữ nhật có chiều rộng lớn 8cm.Chiều dài gấp hai chiều rộng. Tính diện tích s bức tranh đó?

Chiều rộng24m23cm107mm107dm
Chiều dài45m203mm
Chu vi hình chữ nhật100cm642dm
Diện tích hình chữ nhật

Câu 2:

a) những số tròn chục trường đoản cú 9960 đến 10 000 là:

……………………………………………………………………………………………………

b) những số tròn nghìn từ 1000 mang đến 10 000 là:

……………………………………………………………………………………………………

Câu 3: Viết các số 4256, 4265, 4625, 4562:

a) Theo thứ tự từ bự đến bé: ………………………………………….

b) Theo thứ tự từ bé đến lớn: ………………………………………….

Câu 4: Điều dấu (>;

15 góc vuông.

*

10 góc vuông.

*

17 góc vuông.

*

18 góc vuông.

*

PHẦN 2. BÀI GIẢI

Câu 1: Điền số thích hợp vào ô trống:

Chiều rộng24m23cm107mm107dm
Chiều dài45m203mm
Chu vi hình chữ nhật138m100cm620mm642dm
Diện tích hình chữ nhật1080
*
621
*
21 721
*
22 898
*

Câu 2: 

a) 9960, 9970, 9980, 9990, 10 000.

b) 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10 000.

Xem thêm: Đề Thi Học Kì 2 Lớp 4 Môn Tiếng Việt Theo Tt 22, Download Đề Thi Học Kì 2 Môn Tiếng Việt Lớp 4

Câu 3:

a) 4625, 4562, 4265, 4256.

b) 4256, 4265, 4562, 4625

Câu 4: Điền vết (>;  4500

b) 1000g = 1kg

1 giờ đồng hồ 50 phút > 100 phút

Câu 6: tìm kiếm x:

a)

*
+ 1902 = 2011

*
= 2011 – 1902

*
= 109

b)

*
: 6 = 872

*
= 872 x 6

*
= 5232