Download Đề kiểm soát cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán - bài thi môn Toán lớp 1 học tập kì 2


Bộ đề kiểm soát cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán là tư liệu hữu ích được thiết kế theo lịch trình học Toán lớp 1 học kì 2 theo hình thức của bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo. Các giáo viên cùng phụ huynh rất có thể tham khảo, cho học sinh ôn tập phù hợp.

Bạn đang xem: Đề thi cuối năm lớp 1 môn toán


Kiến thức Toán lớp 1 gồm các dạng bài xích về cộng, trừ, nhân, chia. Sau đây, Taimienphi.vn vẫn tổng hợp các bộ đề đánh giá cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán bao gồm các kiến thức trên, các phụ huynh có thể download về cho những em làm, củng cụ và nâng cấp kiến thức.

*

Bài 3:

50 + 30 = 80 90 – 40 = 50 29 – 5 = 24

27 + 2 = 29 15 + 2 – 3 = 14 87 – 2 – 4 = 81

Bài 4:

Giải:

Cả đôi bạn trẻ hái được: 23 + 26 = 49 bông hoa

Đáp án: 49 bông hoa.

----- Hết đáp án đề thi 1 -----

2. Đề kiểm tra cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán số 2

1. Tính:

13 + 34 =

17 + 23 =

11 + 44 =

24 + 25 =

12 + 16 =

62 + 26 =

20 + đôi mươi =

30 + 30 =

50 + 20 =

37 + 40 =

58 + trăng tròn =

66 + 30 =

2. Tính:

20 +30 +30 =

21 + 32 + 40 =

32 + 43 +54 =

50 - 10 -30 =

65 - 33 - 10 =

79 - 47 - 21 =

90 - trăng tròn +30 =

65 + 10 - 23 =

35 + 42 - 54 =

 

3. Đặt tính rồi tính

*

 

Điền vết hoặc = vào ô trống mang lại đúng 

 

 

 

*

3. Vào vườn đơn vị em bao gồm 26 cây cam, cha em bán đi 13 cây cam. Hỏi vào vườn đơn vị em còn lại tất cả bao nhiêu cây cam?

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

----- hết đề thi 2 -----

=> Đáp án Đề soát sổ cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán số 2

1. Tính:

13 + 34 = 47

17 + 23 = 40

11 + 44 = 55

24 + 25 = 49

12 + 16 = 28

62 + 26 = 88

20 + đôi mươi = 40

30 + 30 = 60

50 + 20 = 70

37 + 40 = 77

58 + trăng tròn = 78

66 + 30 = 96

2. Tính:

20 +30 +30 = 80

21 + 32 + 40 = 93

32 + 43 +54 = 129

50 - 10 -30 = 10

65 - 33 - 10 = 22

79 - 47 - 21 = 11

90 - đôi mươi +30 = 100

65 + 10 - 23 = 52

35 + 42 - 54 = 23

3. Đặt tính rồi tính

*

Điền vệt hoặc = vào ô trống mang lại đúng 

 

*

3. Giải

Trong vườn công ty em còn vớ cả: 26 – 13 = 13 cây cam

Đáp án: 13 cây cam

----- Hết đáp án đề thi 2 -----

3. Đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán số 3

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

32 + 42; 94 - 21

50 + 38; 67 – 3

Bài 2. Viết số thích hợp vào ô trống:

*

Bài 3.

a) Khoanh tròn vào số bé xíu nhất: 81 75 90 51

b) Khoanh tròn vào số to nhất: 62 70 68 59

c) Đúng ghi (Đ), sai ghi (S):

Số lập tức sau của 23 là 24 ....

Số ngay lập tức sau của 84 là 83 ....

Số tức tốc sau của 79 là 70 ....

Số ngay tắp lự sau của 98 là 99 ....

Số ngay tắp lự sau của 99 là 100 ....

Bài 4. An tất cả 19 quả táo, An mang lại em 7 quả. Hỏi An còn từng nào quả táo apple ?

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Bài 5. Tính:

36 + 32 – 15 = ……………………………………………

………………………………………………………………………………………………

48 – 23 + 12 = ……………………………………………

………………………………………………………………………………………………

18cm + 41cm + 20cm = ……………………………

97cm – 32cm – 2cm = …………………………………

Bài 6. Điền số tương thích vào chỗ chấm:

*

Bài 7. công ty Lan nuôi 64 nhỏ gà với vịt, trong những số đó có 4 chục bé gà. Hỏi nhà Lan nuôi từng nào con vịt?

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Bài 8. mỗi hình vẽ dưới đây có từng nào đoạn thẳng ?

*

Có ........ đoạn thẳng

*

Có ........ đoạn thẳng

----- hết đề thi 3 -----

=> Đáp án Đề kiểm soát cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán số 3

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

32 + 42 = 74

94 - 21 = 73

50 + 38 = 88

67 – 3 = 64

Bài 2.

*

Bài 3.

a) 51

b) 70

c)

Số ngay thức thì sau của 23 là 24 (Đúng)

Số lập tức sau của 84 là 83 (Sai)

Số ngay tức khắc sau của 84 là 85

Số tức thời sau của 79 là 70 (Sai)

Số tức thì sau của 79 là 80

Số ngay tắp lự sau của 98 là 99 (Đúng)

Số ngay thức thì sau của 99 là 100 (Đúng)

Bài 4. An tất cả 19 trái táo, An mang lại em 7 quả. Hỏi An còn bao nhiêu quả apple ?

Bài giải

An còn sót lại số quả hãng apple là:

19 – 7 = 12 (quả) Đáp số: 12 trái táo

Bài 5. Tính: 36 + 32 – 15 = 68 – 15 = 53 48 – 23 + 12 = 25 + 12 = 37 18cm + 41cm + 20cm = 59cm + 20cm = 79cm 97cm – 32cm – 2cm = 65cm – 2cm = 63cm

Bài 6. Điền số phù hợp vào chỗ chấm:

a. Các số rất có thể điền vào là 33, 34, ..., 88

b. Những số rất có thể điền là 80, 81, …

85 - 12 = 73

97 - 56 = 41

Bài 7. Nhà Lan nuôi 64 nhỏ gà với vịt, trong số đó có 4 chục nhỏ gà. Hỏi công ty Lan nuôi bao nhiêu con vịt?

Bài giải

4 chục con gà = 40 nhỏ gà

Nhà Lan nuôi số con vịt là:

64 – 40 = 24 (con)

Đáp số: 24 nhỏ vịt

Bài 8.

- Hình sản phẩm công nghệ nhất: tất cả 5 đoạn thẳng

- Hình sản phẩm hai: có 3 đoạn thẳng

----- Hết đáp án đề thi 3 -----

4. Đề đánh giá cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán số 4

Bài 1.

a) Viết thành những số:

Năm mươi bốn : ……… Mười : ………

Bảy mươi mốt : ……… Một trăm : …… b) Khoanh tròn số bé bỏng nhất : 54 ; 29 ; 45 ; 37

c) Viết các số 62; 81; 38; 73; 16; 83; 29 theo đồ vật tự từ nhỏ xíu đến lớn.

Bài 2.

Nối số cùng với phép tính tương thích :

*

b) Đặt tính rồi tính :

3 + 63 99 – 48

54 + 45 65 – 23

c) Tính :

27 + 12 – 4 = ……………… 38 – 32 + 32 = ………………...

28cm + 25cm + 14cm = ………….. 56cm – 6cm + 7cm = ………….

Bài 3. Đồng hồ chỉ mấy tiếng ?

*

Bài 4. Viết , =

27 ……… 31 99 ……… 100

94 – 4 ……… 80 18 ……… đôi mươi – 10

56 – 14 ……… 46 – 14 25 + 41 ……… 41 + 25

Bài 5.

*

Hình vẽ bên có:

……… hình tam giác

……… hình vuông

……… hình tròn

Bài 6. Lớp em tất cả 24 học sinh nữ, 21 học sinh nam. Hỏi lớp em có toàn bộ bao nhiêu học sinh?

Bài 7. Một sợi dây rất dài 25cm. Lan cắt đi 5cm. Hỏi sợi dây sót lại dài mấy xăng - ti - mét?

Bài 8. Tính nhẩm :

43 + 6 = …………… 60 – đôi mươi = …………..

50 + 30 = …………... 29 – 9 = …………...

Bài 9. Tính nhanh:

3 + 6 + 7 + 4 =

19 + 17 + 13 + 11 =

99 + 97 + 98 + 96 =

Bài 10. Cho những chữ số 5, 3, 4, 1, 2. Hãy viết những số bao gồm hai chữ số khác nhau.

----- hết đề thi 4 -----

=> Đáp án Đề chất vấn cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán số 4

Bài 1.

a) Viết thành các số:

Năm mươi tứ : 54 Mười : 10

Bảy mươi mốt : 71 Một trăm : 100

b) Khoanh tròn số nhỏ xíu nhất : 54 ; 29 ; 45 ; 37

c) bố trí theo thứ tự từ nhỏ xíu đến lớn: 16, 29, 38, 62, 73, 81, 83.

Bài 2.

a)

*

b)

*

c) Tính :

28+ 12 – 4 = 36

38 – 32 + 32 = 38

28cm + 25cm + 14cm = 67cm

56cm – 6cm + 7cm = 57cm

Bài 3. 2 tiếng đồng hồ ; 8 giờ

Bài 4.

*

Bài 5. 6 hình tam giác; 2 hình vuông; 2 hình tròn

Bài 6.

Lớp em bao gồm số học viên là:

24 + 21 = 45 (học sinh)

Đáp số: 45 học tập sinh

Bài 7.

Sợi dây còn sót lại dài số xăng-ti-mét là:

25 – 5 = 30 (cm)

Đáp số: 30cm

Bài 8.

43 + 6 = 49; 60 – đôi mươi = 40;

50 + 30 = 80; 29 – 9 = 20

Bài 9. Tính nhanh:

3 + 6 + 7 + 4 = (3 + 7) + (6 + 4) = 10 + 10 = 20

19 + 17 + 13 + 11 = (19 + 11) + (17 + 13) = 30 + 30 = 60

99 + 97 + 98 + 96 = 100 – 1 + 100 – 2 + 100 – 3 + 100 – 4

= (100 + 100 + 100 + 100) – (1 + 2 + 3 + 4)

= 400 – 10

= 390

Bài 10.

Các số có hai chữ số không giống nhau:

53; 54; 51; 52

35; 34; 31; 32

45; 43; 41; 42

15; 13; 14; 12

25; 23; 24; 21

----- Hết giải đáp đề thi 4 ----

5. Đề soát sổ cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán số 5

Bài 1.

a) Điền số thích hợp vào vị trí chấm:

60; …; …; …; 64; 65; …; 67; …; …; 70; 71;…; 73;…;…; 76; 77; …; …; 80

b) Viết thành các số:

Bốn mươi ba:

Ba mươi hai:

Chín mươi bảy:

Hai mươi tám:

Sáu mươi chín:

Tám mươi tư:

Bài 2.

a) Đặt tính rồi tính:

45 + 34 56 - 20

18 + 71 74 - 3

b) 58cm + 40cm = ................ 57 + 2 - 4 = ...............

Bài 3. Điền dấu >,  

63 .... 60

95 .... 99

88 – 45 .... 63 – 2

17 – 2 .... 68 – 54

49 – 2 .... 50 – 3

Bài 4. Tính:

50 + 30 + 6 = ..........

86 – 30 – 6 = ..........

60 + đôi mươi + 5 = ...........

90 – 30 + 5 = ..........

86 – 6 – 30 = ..........

56 + đôi mươi + 3 = ...........

Bài 5. mẹ hái được 85 quả hồng, bà bầu đã bán 60 trái hồng. Hỏi mẹ còn sót lại bao nhiêu quả hồng ?

Bài 6. Lan có một chục cái kẹo. Bà nội nêm thêm 3 dòng nữa. Hoa cho mình 2 cái. Hỏi Hoa còn từng nào cái kẹo?

Bài 7. tra cứu số bao gồm hai chữ số, biết chữ số hàng chục là số lớn nhất có một chữ số. Chữ số hàng đơn vị chức năng kém chữ số hàng trăm là 4.

Bài 8. Vẽ thêm một đoạn thẳng nhằm có: Một hình vuông và một hình tam giác ?

*

----- hết đề thi 5 -----

=> Đáp án Đề đánh giá cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán số 5

Bài 1.

a) Điền số phù hợp vào chỗ chấm:

60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80

b) Viết thành các số:

Bốn mươi ba: 43

Ba mươi hai: 32

Chín mươi bảy: 97

Hai mươi tám: 28

Sáu mươi chín: 69

Tám mươi tư: 84

Bài 2.

a) Đặt tính rồi tính:

*

b) 58cm + 40cm = 98cm 57 + 2 - 4 = 55

Bài 3. Điền lốt >,  

*

Bài 4. Tính:

50 + 30 + 6 = 86

86 – 30 – 6 = 50

60 + đôi mươi + 5 = 85

90 – 30 + 5 = 65

86 – 6 – 30 = 50

56 + 20 + 3 = 79

Bài 5. bà bầu hái được 85 trái hồng, mẹ đã chào bán 60 quả hồng. Hỏi mẹ còn sót lại bao nhiêu quả hồng ?

Bài giải

Mẹ còn sót lại số trái hồng là:

85 – 60 = 25 (quả)

Đáp số: 25 trái hồng

Bài 6.

Bài giải

5 chục = 50

Lan bao gồm số keọ là:

50 + 13 – 22 = 41 (cái)

Đáp số: 41 cái kẹo

Bài 7.

Số lớn số 1 có một chữ số là: 9

Chữ số hàng trăm là: 9

Chữ số hàng đơn vị chức năng là: 9 – 4 = 5

Số đề nghị tìm là: 95

Bài 8. Hình vẽ:

*

----- Hết giải đáp đề thi 5 -----

6. Đề soát sổ cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán số 6

Bài 1. Tính:

65 – 23 + 42 = ........... 11 + 46 – 27 = ...........

36 + 25 – 10 = ........... 40 + 37 + 23 = ...........

41 + 28 + 15 = ........... 99 – 72 + 26 = ...........

55 + 22 – 12 = ........... 13 + 25 – 7 = .............

Bài 2. Tính:

a) 7 + 3 + 40 – 20 + 60 – 40

b) 20 + 60 – (30 + 20) + 40 – (10 + 50)

Bài 3. Điền lốt >,  

31 + 25 .... 90 – 23 81 – 40 .... 30 + 12

42 + 25 .... 95 – 30 31 + 25 .... 70 – 19

Bài 4. Tìm kiếm số gồm hai chữ số, chữ số hàng chục là số đứng tức khắc sau số 5. Chữ số hàng đơn vị chức năng là số đứng ngay tắp lự trước số 1.

Bài 5. đơn vị Mai có 30 mẫu bút, mẹ mua thêm 1 chục cái nữa. Hỏi nhà Mai có toàn bộ bao nhiêu mẫu bút?

Bài 6. nhì hộp cây viết chì có tất cả 7 chục cái. Hộp trước tiên có 25 cái. Hỏi hộp máy hai tất cả bao nhiêu cái cây viết chì?

Bài 7. cho các số 40, 20, 30, 90. Hãy lập các phép tính đúng bao gồm chứa cả tứ số trên.

----- không còn đề thi 6 -----

=> Đáp án Đề chất vấn cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán số 6

Bài 1.

65 – 23 + 42 = 84 11 + 46 – 27 = 30

36 + 25 – 10 = 51 40 + 37 + 23 = 100

41 + 28 + 15 = 84 99 – 72 + 26 = 53

55 + 22 – 12 = 65 13 + 25 – 7 = 31

Bài 2. Tính:

a) 7 + 3 + 40 – 20 + 60 – 40 = (7 + 3) + (40 – 20) + (60 – 40) = 10 + trăng tròn + đôi mươi = 50

b) 20 + 60 – (30 + 20) + 40 – (10 + 50) = 20 + 60 – 50 + 40 – 60 = 10

Bài 3.

*

Bài 4. kiếm tìm số gồm hai chữ số, chữ số hàng trăm là số đứng tức thì sau số 5. Chữ số hàng đơn vị chức năng là số đứng ngay tức khắc trước số 1.

Chữ số hàng trăm là: 6

Chữ số hàng đơn vị là: 5

Số nên tìm là: 65

Bài 5. nhà Mai tất cả 30 loại bút, người mẹ mua thêm 1 chục loại nữa. Hỏi đơn vị Mai có tất cả bao nhiêu mẫu bút?

Bài giải

1 chục = 10

Nhà Mai có tất cả số cây bút là:

30 + 10 = 40 (cái)

Đáp số: 40 loại bút

Bài 6. nhì hộp cây viết chì có toàn bộ 7 chục cái. Hộp thứ nhất có 25 cái. Hỏi hộp sản phẩm hai có bao nhiêu cái cây bút chì?

Bài giải

7 chục mẫu = 70 cái

Hộp trang bị hai tất cả số bút chì là:

70 – 25 = 45 (bút chì)

Đáp số: 45 bút chì

Bài 7. những phép tính hoàn toàn có thể lập được:

40 + 30 + đôi mươi = 90

90 – đôi mươi – 30 = 40

90 – đôi mươi – 40 = 30

90 – 40 – 30 = 20

----- Hết đáp án đề thi 6 -----

7. Đề soát sổ cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán số 7

Bài 1. cho những số 28; 17; 10; 90; 55; 72; 42; 83; 18.

a) Số nhỏ nhất trong hàng số bên trên là số làm sao ?

b) Số lớn số 1 trong dãy số trên là số nào ?

c) chuẩn bị xếp các số theo máy tự tăng đột biến ?

Bài 2.

a) Tính :

31 + 14 = ……….. 36 – 21 = ………… 87 + 12 = …………

14 + 31 = ……….. 36 – 15 = ………… 87 – 12 = …………

62 + 3 = ……….. 55 – 2 = ………… 90 + 8 = …………

62 + 30 = ……….. 55 – 20 = ………… 90 – 80 = …………

b) Viết số thích hợp vào nơi chấm :

50 + …. = 50 49 – … = 40 49 – …. = 9

…. + …. = 40 75 = …. + ….. 60 – ….. > 40

Bài 3. Em hãy quan sát vào các tờ lịch và điền vào chỗ trống :

*

a) Nếu bây giờ là thứ tư thì: Ngày ngày hôm qua là sản phẩm công nghệ ………..

Ngày mai là trang bị ………………………………………………………………………..

Ngày hôm kia là thiết bị ………………………………………………………………………..

Ngày tê là thứ ………………………………………………………………………..

b) đồ vật năm , ngày ..............., tháng .............

Thứ .............., ngày 11 , mon ................

Bài 4. Kì nghỉ ngơi hè, Lan về quê thăm ông bà không còn 2 tuần lễ và 3 ngày . Hỏi Lan đang ở quê toàn bộ mấy ngày ?

Bài 5. Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài bằng 10 cm.

Bài 6. Số ?

Hình bên bao gồm :

…….. Hình tam giác

…….. Hình vuông

Bài 7. phái mạnh có một số trong những bi là số lớn số 1 có nhị chữ số tương đương nhau. Hải có thấp hơn Nam 17 viên bi. Hỏi cả cặp đôi bạn trẻ có toàn bộ bao nhiêu viên bi?

Bài 8. bên trên sân công ty Lan có một số trong những gà và một số trong những chó. Lan đếm được tất cả 8 chân vừa gà, vừa chó. Hỏi trên sân bao gồm mấy bé gà, mấy con chó?

----- hết đề thi 7 -----

=> Đáp án Đề đánh giá cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán số 7

Bài 1.

a) Số nhỏ nhất trong dãy số trên là 10

b) Số lớn nhất trong dãy số bên trên là số như thế nào 90

c) sắp đến xếp các số theo máy tự tăng dần: 10, 17, 18, 28, 42, 55, 72, 83, 90.

Bài 2.

a) Tính :

31 + 14 = 45 36 – 21 = 15 87 + 12 = 99

14 + 31 = 45 36 – 15 = 21 87 – 12 = 75

62 + 3 = 65 55 – 2 = 53 90 + 8 = 98 63

+ 30 = 93 55 – đôi mươi = 35 90 – 80 = 10

b) Viết số thích hợp vào khu vực chấm :

50 + 0 = 50 49 – 9 = 40 49 – 40 = 9

10 + 30 = 40 75 = 70 + 5 60 – 19 > 40

Bài 3.

Em hãy nhìn vào những tờ lịch và điền vào nơi trống :

*

a) Nếu lúc này là thứ bốn thì: Ngày ngày hôm qua là vật dụng ba

Ngày mai là trang bị năm

Ngày hôm cơ là sản phẩm công nghệ hai

Ngày kia là thứ sáu

b) lắp thêm năm , ngày 13, tháng 5

Thứ ba, ngày 11 , tháng 5

Bài 4.

Bài giải.

Đổi 2 tuần lễ = 14 ngày

Lan đang ở quê số ngày là :

14 + 3 =17 (ngày)

Đáp số : 17 ngày

Bài 5.

*

Bài 6.

*

Hình bên bao gồm :

8 hình tam giác

5 hình vuông

Bài 7. phái mạnh có một số bi là số lớn số 1 có nhì chữ số tương đương nhau. Hải có ít hơn Nam 17 viên bi. Hỏi Hải có bao nhiêu viên bi?

Bài giải.

Số lớn nhất có nhị chữ số tương tự nhau là: 99

Nam bao gồm số viên bi là: 99 viên bi

Hải có số viên bi là:

99 – 17 = 82 (viên bi)

Đáp số: 82 viên bi

Bài 8.

Vì 8 = 4 + 2 + 2 yêu cầu sân bên Lan có 1 con chó cùng 2 con gà.

----- Hết đáp án đề thi 7 -----

8. Đề khám nghiệm cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán số 8

Bài 1. Viết số :

a) Viết các số từ bỏ 89 mang đến 100 :

b) Viết số vào địa điểm chấm:

Số tức thời trước của 99 là …… ; 70 gồm …… chục cùng … đơn vị

Số tức tốc sau của 99 là ……… ; 81 bao gồm ……chục với … solo vị

Bài 2.

a) Tính nhẩm:

3 + 36 = ……... 45 – trăng tròn = ……...

50 + 37 = ……… 99 – 9 = ……

b) Đặt tính rồi tính :

51 + 27 78 – 36

98 – 6 100 – 35

Bài 3.

79 ……… 74 56 ……... 50 + 6

60 ……… 95 32 – 2 …….. 32 + 2

Bài 4.

Hình vẽ bên bao gồm :

………… hình tam giác

………… hình vuông

Bài 5. trong vườn đơn vị em có 26 cây cam cùng cây bưởi, trong số đó có 15 cây cam. Hỏi vào vườn bên em có bao nhiêu cây bưởi?

Bài 6. Viết các số bao gồm hai chữ số mà lại chữ số hàng đơn vị chức năng hơn chữ số hàng trăm là 3.

Bài 7. Tính:

a) 64 + 35 – 19 =

b) 98 – 23 – 35 =

Bài 8. Mai gồm 25 chiếc kẹo, chị bỏ thêm Mai 14 mẫu nữa, Mai cho mình 6 cái. Hỏi Mai có tất cả bao nhiêu cái kẹo?

----- không còn đề thi 8 -----

=> Đáp án Đề khám nghiệm cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán số 8

Bài 1. Viết số :

a) 89; 90; 91; …; 100

b)

Số ngay lập tức trước của 99 là 98 ; 70 gồm 7 chục và 0 đối chọi vị

Số ngay thức thì sau của 99 là 100 ; 81 tất cả 8 chục với 1 đối kháng vị

Bài 2.

a) 3 + 36 = 39 45 – đôi mươi = 25

50 + 37 = 87 99 – 9 = 90

b) 51 + 27 = 78 78 – 36 = 42

98 – 6 = 92 100 – 35 = 65

Bài 3.

*

Bài 4.

Hình vẽ bên có :

3 hình tam giác

3 hình vuông

Bài 5. trong vườn đơn vị em có 26 cây cam với cây bưởi, trong những số đó có 15 cây cam. Hỏi vào vườn đơn vị em bao gồm bao nhiêu cây bưởi?

Bài giải

Trong vườn gồm số cây bòng là:

26 – 15 = 11 (cây)

Đáp số: 11 cây bưởi

Bài 6.

Các số gồm hai chữ số mà chữ số hàng đơn vị hơn chữ số hàng chục là 3: 14; 25; 36; 47; 58; 69

Bài 7.

a) 64 + 35 – 19 = 80

b) 98 – 23 – 35 = 40

Bài 8.

Bài giải

Mai có tất cả số kẹo là:

25 + 14 – 6 = 33 (cái)

Đáp số: 33 chiếc kẹo

----- Hết lời giải đề thi 8 -----

9. Đề bình chọn cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán số 9

Bài 1. Điền vào địa điểm chấm :

a) Số lớn nhất có 2 chữ số là …………………………………………

b) Số lẻ lớn nhất có 2 chữ số là…………………………………………

c) các số có 2 chữ số nhưng tổng 2 chữ số là 9 là …………………………

d) Số tức tốc trước của 90 là ………… ; 17 gồm ………… chục với …………đơn vị

Số ngay tức thì sau của 99 là ………… ; 50 tất cả ………… chục và …………đơn vị

e) Viết các số tròn chục: …………………………………………………………..

Bài 2.

a) Tính :

3 + 36 = ……... 45 – trăng tròn = ………

50 + 37 = ……… 99 – 9 = ………

17 – 16 = ……… 3 + 82 = ………

17 + 14 – 14 = …………… 38 centimet – 10cm = ……………

b) Đặt tính rồi tính :

51 + 27 78 – 36 84 – 4 91 + 7

Bài 3. Viết > ;

a) 39 ……… 74 89 …… 98 56 ……... 50 + 6

68 ……… 66 99 ……100 32 – 2 … 32 + 2

b) 

*

Bài 8. trang bị năm của một tuần là ngày 21 trong tháng. Hỏi sản phẩm công nghệ sau của tuần liền sau là ngày làm sao trong tháng?

----- hết đề thi 9 -----

=> Đáp án Đề chất vấn cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán số 9

Bài 1. Điền vào nơi chấm :

a) Số lớn số 1 có 2 chữ số là 99

b) Số lẻ lớn nhất có 2 chữ số là 99

c)

9 = 9 + 0 = 8 + 1 = 7 + 2 = 6 + 3 = 5 + 4

Các số bao gồm 2 chữ số mà lại tổng 2 chữ số là 9 là: 90; 18; 81; 72; 27; 63; 36; 54; 45

d) Số tức khắc trước của 90 là 89; 17 bao gồm một chục với 7 đối kháng vị

Số liền sau của 99 là 100 ; 50 có 5 chục với 0 đối chọi vị

e) Viết những số tròn chục: 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90

Bài 2.

a) Tính :

3 + 36 = 39 45 – 20 = 25 50 + 37 = 87

99 – 9 = 90 17 – 16 = 1 3 + 82 = 85

17 + 14 – 14 = 17 38cm – 10cm = 28cm

b)

Bài 3. Viết > ;

*

Bài 4.

Bài giải

Đoạn dây còn lại dài số xăng – ti – mét là:

18 – 5 = 13 (cm)

Đáp số: 13 cm

Bài 5. Dũng gồm 39 nhãn vở. Sau khi cho bạn thì Dũng còn sót lại 11 nhãn vở. Hỏi Dũng đã cho bạn bao nhiêu mẫu nhãn vở?

Bài giải

Dũng đã cho bạn số nhãn vở là:

39 – 11 = 28 (nhãn vở)

Đáp số: 28 nhãn vở

Bài 6.

Bài giải

Số nhỏ nhất tất cả hai chữ số như thể nhau là: 11

Nam giành được số điểm 10 là:

11 + 9 = 20 (điểm 10)

Số to nhất có một chữ số là: 9

Hằng giành được số điểm 10 là:

9 + 10 = 19 (điểm 10)

Đáp số: Nam: đôi mươi điểm 10; Hằng: 19 điểm 10

Bài 7. Hình vẽ dưới đây, gồm bao nhiêu đoạn thẳng? bao nhiêu hình tam giác?

Có 10 đoạn thẳng với 8 hình tam giác.

Bài 8.

Thứ năm của tuần ngay tức khắc sau là ngày 28 vào tháng.

Thứ sáu của tuần liền sau là ngày 29 vào tháng.

----- Hết giải đáp đề thi 9 -----

10. Đề kiểm soát cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán số 10

Bài 1. Điền vào nơi chấm:

a) Số bé xíu nhất gồm hai chữ số là: …………………………………………………………….

b) Số lập tức trước của số lớn số 1 có một chữ số là: ………………………………………………

c) Số tức tốc sau của số nhỏ nhất có hai chữ số là: …………………………………………………

d) Số tròn chục lớn nhất có hai chữ số là:…………………………………………………………..

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

56 + 43 79 – 2

4 + 82 65 – 23

Bài 3. Tính :

40 + trăng tròn – 40 = …………… 38 – 8 + 7 = ……………….

55 – 10 + 4 = …………… 25 + 12 + 2 = ……………….

25cm + 14cm = ……………... 56cm – 6cm + 7cm = ………….

48 centimet + 21cm = …………….. 74cm – 4cm + 3cm = ………….

Bài 4. Nam có 36 viên bi tất cả bi xanh và bi đỏ, trong số đó có 14 viên bi xanh. Hỏi Nam gồm mấy viên bi đỏ ?

Bài 5. Một shop có 95 quyển vở , cửa hàng đã bán bốn chục quyển vở . Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu quyển vở ?

Bài 6. Một quyển sách gồm 65 trang, Lan đã đọc không còn 35 trang. Hỏi Lan còn cần đọc từng nào trang nữa thì không còn quyển sách ?

Bài 7. Với các số 0; 3; 4 hãy viết toàn bộ các số bao gồm hai chữ số khác nhau ?

Bài 8. Viết số phù hợp vào chỗ chấm:

Hình vẽ bên có:

a) …………………………điểm

Tên các điểm là: ……………….

b) …………………đoạn thẳng

Tên các đoạn trực tiếp là: ………….

c) …………………….tam giác-

---- hết đề thi 10 -----

=> Đáp án Đề kiểm soát cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán số 10

Bài 1. Điền vào địa điểm chấm:

a) Số bé bỏng nhất tất cả hai chữ số là: 10

b) Số ngay tức thì trước của số lớn số 1 có một chữ số là: 8

c) Số lập tức sau của số nhỏ tuổi nhất bao gồm hai chữ số là: 11

d) Số tròn chục lớn nhất có nhị chữ số là: 90

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

56 + 43 = 99 79 – 2 = 77

4 + 82 = 86 65 – 23 = 42

Bài 3. Tính :

40 + 20 – 40 = trăng tròn 38 – 8 + 7 = 37

55 – 10 + 4 = 49 25 + 12 + 2 = 39

25cm + 14cm = 39cm 56cm – 6cm + 7cm = 57cm

48 cm + 21cm = 69cm 74cm – 4cm + 3cm = 73cm

Bài 4. Nam gồm 36 viên bi gồm bi xanh với bi đỏ, trong số ấy có 14 viên bi xanh. Hỏi Nam tất cả mấy viên bi đỏ ?

Bài giải

Nam tất cả số viên bi đỏ là:

36 – 14 = 22 (viên bi)

Đáp số: 22 viên bi đỏ

Bài 5.

Bài giải

4 chục quyển vở = 40 quyển vở

Cửa hàng còn sót lại số quyển vở là:

95 – 40 = 55 (quyển vở)

Đáp số: 55 quyển vở

Bài 6.

Bài giải

Lan còn bắt buộc đọc số trang sách là:

65 – 35 = 30 (trang)

Đáp số: 30 trang sách

Bài 7.

Các số có hai chữ số khác nhau được lập từ bỏ 0, 3, 4 là : 30; 34; 40; 43

Bài 8.

Hình vẽ mặt có:

a) 5 điểm

Tên những điểm là: A, B, C, D, E

b) 8 đoạn thẳng

Tên những đoạn trực tiếp là: AB, AC, AD, AE, BC, CD, CE, DE

c) 4 tam giác

Tên những tam giác là: ABC, ACD, ADE, AEC

----- Hết giải đáp đề thi 10 -----

11. Đề kiểm tra cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán số 11

Bài 1.

a) Viết những số thoải mái và tự nhiên có nhì chữ số như thể nhau.

b) Số khủng nhất, bé bỏng nhất có 2 chữ số giống nhau là số nào?

c) Số béo nhất, bé bỏng nhất tất cả hai chữ số không giống nhau là số nào?

Bài 2. cho những số: 60; 70; 65; 18; 35; 96; 72

a) sắp xếp những số bên trên theo sản phẩm công nghệ tự tăng dần.

b) sắp tới xếp các số trên theo sản phẩm công nghệ tự giảm dần.

Bài 3. Viết số thích hợp vào nơi chấm:

- Số lập tức trước số 24 là: ……

- Số tròn chục tức thì sau số 28 là: ………

- Số ngay tắp lự sau số 88 là: ……...

- Số tròn chục liền trước số 33 là: …….

Bài 4. Cho bố số 7; 3 với 10. Hãy cần sử dụng dấu +; - để viết thành các phép tính đúng.

Bài 5. Tính:

50 + 24 – 13 =

56 – 26 + trăng tròn =

34 + 5 – đôi mươi =

44 – 44 + 23 =

Bài 6. An rộng Tùng 3 tuổi. Biết rằng An 10 tuổi. Hỏi Tùng bao nhiêu tuổi?

Bài 7. Tìm một số biết rằng lấy số đó cùng với 5 rồi trừ đi 8 được hiệu quả là 11?

Bài 8.

Hình vẽ bên tất cả bao nhiêu hình tam giác?

----- không còn đề thi 11 -----

=> Đáp án Đề soát sổ cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán số 11

Bài 1.

a) Viết các số tự nhiên có nhị số như thể nhau.

Các số thoải mái và tự nhiên có nhị chữ số tương tự nhau là: 11; 22; 33; 44; 55; 66; 77; 88; 99

b) Số tự nhiên và thoải mái lớn nhất có hai chữ số giống như nhau là: 99

Số từ bỏ nhiên bé nhỏ nhất có hai chữ số tương đương nhau là: 11

c) Số tự nhiên và thoải mái lớn nhất bao gồm hai chữ số khác biệt là: 98

Số trường đoản cú nhiên nhỏ nhắn nhất bao gồm hai chữ số khác nhau là: 10

Bài 2.

a) thu xếp theo lắp thêm tự tăng dần: 18, 35, 60, 65, 70, 72, 96.

b) sắp xếp theo sản phẩm tự sút dần: 96, 72, 70, 65, 60, 35, 18. 

Bài 3. Viết số thích hợp vào vị trí chấm:

- Số ngay tắp lự trước số 24 là: 23

- Số tròn chục ngay tức thì sau số 28 là: 30

- Số liền sau số 88 là: 89

- Số tròn chục tức thời trước số 33 là: 30

Bài 4. Cho ba số 7; 3 và 10. Hãy sử dụng dấu +; - để viết thành những phép tính đúng.

Các phép tính là:

7 + 3 = 10

10 – 3 =7

10 -7 = 3

Bài 5. Tính:

50 + 24 – 13 = 74 – 13 = 61

56 – 26 + 20 = 30 + 20 = 70

34 + 5 – đôi mươi = 39 – trăng tròn = 19

44 – 44 + 23 = 0 + 23 = 23

Bài 6.

Bài giải

Tuổi của Tùng là:

10 – 3 = 7 (tuổi)

Đáp số: 7 tuổi

Bài 7.

Bài giải

Số buộc phải tìm là:

11 + 8 – 5 = 14

Đáp số: 14

Bài 8.

Có 9 hình tam giác.

----- Hết câu trả lời đề thi 11 -----

Đề chất vấn cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán có giải thuật chọn lọc

Hy vọng với bộ đề khám nghiệm cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán sẽ là tài liệu có ích để các nhỏ bé tham khảo, luyện tập nhằm ôn luyện loài kiến thức giỏi nhất. Quanh đó ra, những em tham khảo thêm đề thi Toán lớp 1 học kì hai năm 2019 trở đi nhằm ôn tập con kiến thức tốt nhất, làm bài bác thi tiếp đây đạt kết quả cao.

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 cũng khá được Taimienphi.vn tổng hợp, các bậc phụ huynh rất có thể cùng sở hữu về máy và mang đến các nhỏ xíu của mình làm thử đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 nhằm củng cố kiến thức hơn.

Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Đề thi Toán lớp 1- Đề thi Toán lớp 1 thân kì 1- Đề thi Toán lớp 1 học tập kì 1- Đề thi Toán lớp 1 học kì 2
Đề thi học kì 2 môn Toán lớp một năm 2022 bao gồm đáp án (50 đề) - liên kết tri thức, Chân trời sáng sủa tạo, Cánh diều

Để học tốt môn Toán lớp 1, phần dưới đó là Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp một năm 2022 có đáp án (50 đề). Hi vọng với bộ đề thi này để giúp đỡ học sinh ôn luyện để được điểm cao trong số bài thi môn Toán 1.

Mục lục Đề thi học tập kì 2 môn Toán một năm 2022 - 2023


Phòng giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi học tập kì 2 - kết nối tri thức

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 1

Thời gian có tác dụng bài: phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 1)


I. Phần trắc nghiệm:

Câu 1: Số gồm 5 đơn vị chức năng và 4 chục được viết là:

A. 54

B. 45

C. 50

D. 40

Câu 2: trong các số 13, 63, 9, 24 số lớn số 1 là số:

A. 13

B. 63

C. 9

D. 24

Câu 3: Đồng hồ sau đây chỉ mấy giờ?

*

A. 6 giờ

B. 5 giờ

C. 4 giờ

D. 3 giờ


Câu 4: giả dụ ngày 7 mon 10 là thứ ba thì ngày 14 mon 10 là:

A. Sản phẩm công nghệ ba

B. Thiết bị tư

C. Máy năm

D. Vật dụng sáu

Câu 5: Độ dài của chiếc cây viết chì dưới đây theo đơn vị xăng-ti-mét là:

*

A. 4cm

B. 3cm

C. 2cm

D. 1cm

II. Phần từ bỏ luận:

Câu 6: Đặt tính rồi tính:

37 – 4

12 + 6

33 + 11

45 – 23

Câu 7: chuẩn bị xếp những số 62, 5, 92, 17 theo sản phẩm công nghệ tự từ khủng đến bé.

Câu 8: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

+ Số 23 bao gồm … chục với … đơn vị.

+ Số … bao gồm một chục cùng 6 1-1 vị.

+ Số … là số ngay tắp lự trước của số 34.

+ Số … là số tức thời sau của số 69.

Câu 9: Viết phép tính tương thích và vấn đáp câu hỏi:

Hùng có 27 viên bi. Hùng mang đến Dũng 7 viên bi. Hỏi Hùng còn sót lại bao nhiêu viên bi?

Câu 10: Điền số phù hợp vào vị trí chấm:

Hình sau đây có … hình vuông.

*

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo .....

Đề thi học tập kì 2 - Cánh diều

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 1

Thời gian làm cho bài: phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 1)


I. Phần trắc nghiệm:

Câu 1: Khoanh vào vần âm đặt trước tác dụng đúng:

a) Số “mười hai” được viết là:

A. 21

B. 2

C. 12

D. 10

b) trong những số 83, 19, 50, 3 số nhỏ xíu nhất là số:

A. 83

B. 19

C. 50

D. 3

Câu 2: Viết số còn thiếu vào chỗ chấm:

a) Số … là số lớn số 1 có hai chữ số.

b) Số … là số tròn chục nhỏ bé nhất có hai chữ số.

Câu 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

22 + 11 = 44 ☐ 

35 – 12 = 23 ☐ 

88 – 16 = 73 ☐ 

40 + 10 = 50 ☐ 

Câu 4: Đọc tờ lịch dưới đây và điền số tương thích vào chỗ chấm:

*

Hôm ni là máy …. Ngày … tháng … năm 2022.

Câu 5: Đánh lốt “X” vào thứ cao hơn trong mỗi hình bên dưới đây:

*

Câu 6: Điền số phù hợp vào khu vực chấm:

*

Đồng hồ nước trên chỉ …. Giờ.

Câu 7: Điền số thích hợp vào nơi chấm:

*

Hình trên tất cả … hình lập phương.

II. Phần trường đoản cú luận:

Câu 8: Tính:

23 + 44 =

57 – 15 =

89 – 30 =

77 + 10 =

Câu 9: cho những số 73, 19, 24, 55:

a) tìm kiếm số mập nhất, search số bé bỏng nhất?

b) sắp đến xếp những số theo sản phẩm công nghệ tự từ bé xíu đến lớn.

Câu 10: Viết phép tính phù hợp và trả lời câu hỏi:

Bạn Hoa bao gồm 15 nhỏ tem. Chúng ta Hùng có đôi mươi con tem. Hỏi hai bạn trẻ có toàn bộ bao nhiêu bé tem?

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo .....

Đề thi học kì 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 1

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

I. Phần trắc nghiệm:

Câu 1: Số “bốn mươi ba” được viết là:

A. 43

B. 40

C. 3

D. 34

Câu 2: trong số số 52, 34, 17, 2 số lớn nhất là số:

A. 2

B. 52

C. 34

D. 17

Câu 3: Số ngay tắp lự sau của số 29 là số:

A. 33

B. 32

C. 31

D. 30

Câu 4: quan sát vào tờ lịch, từ bây giờ là ngày:

*

A. Sản phẩm công nghệ tư, ngày 12

B. Thứ hai, ngày 12

C. Sản phẩm bảy, ngày 15

D. Vật dụng hai, ngày 15

Câu 5: Hình tiếp sau đây có bao nhiêu hình tròn?

*

A. 7 hình

B. 8 hình

C. 9 hình

D. 10 hình

Câu 6: Đồng hồ dưới đây chỉ:

*

A. 5 giờ

B. 11 giờ

C. 4 giờ

D. 12 giờ

II. Phần trường đoản cú luận:

Bài 1:

a) Đặt tính rồi tính:

62 + 14

39 – 27

b) Tính nhẩm:

20 + 20 + 10 =

70 – 30 + 40 =

c) Điền dấu , = vào khu vực chấm:

23 …. 16

42 … 58

34 + 15 … 49

Bài 2: Điền số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

Mẫu:

*

Bài 3:

a) Hình bên có:

…..hình tròn

…..hình tam giác

…..hình vuông

*

b) Điền số phù hợp vào nơi chấm:

*

Bút dạ có độ dài bằng ….cm.

Bài 4: Viết phép tính rồi nói câu trả lời:

Bạn Hoa có 10 trái táo. Bạn Hà bao gồm 15 quả táo. Hai bạn trẻ có toàn bộ bao nhiêu trái táo?

Lưu trữ: Đề thi Toán lớp 1 học kì 2 - sách cũ:

Hiển thị nội dung

Tải về

Đề thi học kì 2 Toán lớp 1 (cơ phiên bản - Đề 1)

Thời gian làm bài: 45 phút

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

32 + 42 94 - 21 50 + 38 67 – 3………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Bài 2. Viết số thích hợp vào ô trống:

*
Bài 3. a) Khoanh tròn vào số nhỏ nhắn nhất: 81 75 90 51 b) Khoanh tròn vào số béo nhất: 62 70 68 59 c) Đúng ghi (Đ), sai ghi (S): Số tức khắc sau của 23 là 24 .... Số ngay tắp lự sau của 84 là 83 .... Số tức thì sau của 79 là 70 .... Số tức tốc sau của 98 là 99 .... Số ngay lập tức sau của 99 là 100.... Bài 4. An tất cả 19 trái táo, An cho em 7 quả. Hỏi An còn từng nào quả hãng apple ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Bài 5. Tính: 36 + 32 – 15 = ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 48 – 23 + 12 = ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18cm + 41cm + 20cm = ………………………………………………………………………………………………………………………………… 97cm – 32cm – 2cm = ………………………………………………………………………………………………………………………………………Bài 6. Điền số thích hợp vào khu vực chấm:88 - ……… 9……… - 12 = 73 ……… - 56 = 41

Bài 7. nhà Lan nuôi 64 con gà và vịt, trong những số đó có 4 chục nhỏ gà. Hỏi đơn vị Lan nuôi bao nhiêu con vịt?…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Bài 8. mỗi hình vẽ dưới đây có từng nào đoạn trực tiếp ?

*
Có ........ đoạn thẳng
*
Có ........ đoạn thẳngXem lời giải Đề thi môn Toán lớp 1 học tập kì 2 bao gồm đáp án (Cơ bạn dạng - Đề 1)

Đề thi học kì 2 Toán lớp 1 (cơ bản - Đề 2)

Bài 1. a) Điền số thích hợp vào nơi chấm: 60; …; …; …; 64; 65; …; 67; …; …; 70; 71;…; 73;…;…; 76; 77; …; …; 80 b) Viết thành các số: tứ mươi ba: bố mươi hai: Chín mươi bảy: hai mươi tám: Sáu mươi chín: Tám mươi tư: Bài 2. a) Đặt tính rồi tính:45 + 34 56 - 20 18 + 71 74 - 3 b) 58cm + 40cm = ................ 57 + 2 - 4 = ...............

Bài 3. Điền vệt >, 63 .... 60 95 .... 99 88 – 45 .... 63 – 2 17 – 2 .... 68 – 54 49 – 2 .... 50 – 3Bài 4. Tính: 50 + 30 + 6 = .......... 86 – 30 – 6 = .......... 60 + 20 + 5 = ........... 90 – 30 + 5 = .......... 86 – 6 – 30 = .......... 56 + 20 + 3 = ...........Bài 5. Mẹ hái được 85 trái hồng, người mẹ đã phân phối 60 quả hồng. Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu trái hồng ? Bài 6. Lan có một chục cái kẹo. Bà nội bỏ thêm 3 cái nữa. Hoa cho chính mình 2 cái. Hỏi Hoa còn bao nhiêu cái kẹo? Bài 7. Tìm số bao gồm hai chữ số, biết chữ số hàng trăm là số lớn số 1 có một chữ số. Chữ số hàng đơn vị kém chữ số hàng chục là 4.Bài 8. Vẽ thêm một quãng thẳng nhằm có: Một hình vuông và một hình tam giác ?

*
Xem đáp án Đề thi môn Toán lớp 1 học tập kì 2 có đáp án (Cơ bản - Đề 2)

Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 1 (cơ bạn dạng - Đề 3)

Bài 1. a) Viết thành những số: Năm mươi tư : ………Mười : ………Bảy mươi kiểu mốt : ………Một trăm : ……b) Khoanh tròn số bé bỏng nhất : 54; 29;45;37 c) Viết những số 62; 81; 38; 73; 16; 83; 29 theo sản phẩm công nghệ tự từ bé xíu đến lớn. Bài 2. a) Nối số với phép tính thích hợp :

*
b) Đặt tính rồi tính : 3 + 63 99 – 48 54 + 45 65 – 23 c) Tính : 27 + 12 – 4 = ………………38 – 32 + 32 = ………………... 28cm + 25cm + 14cm = …………..56cm – 6cm + 7cm = ………….Bài 3. Đồng hồ nước chỉ mấy tiếng ?
*
Bài 4. Viết , = 27 ……… 31 99 ……… 100 94 – 4 ……… 80 18 ……… trăng tròn – 10 56 – 14 ……… 46 – 14 25 + 41 ……… 41 + 25 Bài 5.
*
Hình vẽ mặt có: ……… hình tam giác ……… hình vuông ……… hình tròn trụ Bài 6. Lớp em có 24 học sinh nữ, 21 học sinh nam. Hỏi lớp em có tất cả bao nhiêu học tập sinh? Bài 7. Một sợi dây tương đối dài 25cm. Lan giảm đi 5cm. Hỏi tua dây sót lại dài mấy xăng - ti - mét? Bài 8. Tính nhẩm : 43 + 6 = ……………60 – trăng tròn = ………….. 50 + 30 = …………... 29 – 9 = …………...Bài 9. Tính nhanh: 3 + 6 + 7 + 4 = 19 + 17 + 13 + 11 = 99 + 97 + 98 + 96 = Bài 10. cho những chữ số 5, 3, 4, 1, 2. Hãy viết những số gồm hai chữ số không giống nhau.

Xem thêm: Cách Đánh Dấu Vị Trí Đồ Trong Pubg Mobile Pc, Cách Đánh Dấu Vị Trí Đồ Trong Pubg Mobile

Xem lời giải Đề thi môn Toán lớp 1 học tập kì 2 tất cả đáp án (Cơ phiên bản - Đề 3)

Đề thi học kì 2 Toán lớp 1 (cơ phiên bản - Đề 4)

Bài 1. Viết số : a) Viết các số từ bỏ 89 mang lại 100 : b) Viết số vào địa điểm chấm: Số liền trước của 99 là …… ; 70 gồm …… chục với … đơn vị chức năng Số ngay thức thì sau của 99 là ……… ; 81 bao gồm ……chục với … đơn vị chức năng Bài 2. a) Tính nhẩm:3 + 36 = ……... 45 – đôi mươi = ……... 50 + 37 = ……… 99 – 9 = …… b) Đặt tính rồi tính : 51 + 27 78 – 36 98 – 6100 – 35 Bài 3. 79 ……… 74 56 ……... 50 + 6 60 ……… 95 32 – 2 …….. 32 + 2 Bài 4.

*
Hình vẽ bên bao gồm : ………… hình tam giác ………… hình vuông vắn Bài 5. Trong vườn bên em bao gồm 26 cây cam và cây bưởi, trong các số đó có 15 cây cam. Hỏi vào vườn nhà em tất cả bao nhiêu cây bưởi? bài xích 6. Viết các số bao gồm hai chữ số mà lại chữ số hàng đơn vị hơn chữ số hàng trăm là 3.Bài 7. Tính:a) 64 + 35 – 19 = b) 98 – 23 – 35 = Bài 8. Mai gồm 25 dòng kẹo, chị nêm thêm Mai 14 cái nữa, Mai cho chính mình 6 cái. Hỏi Mai có toàn bộ bao nhiêu mẫu kẹo?Xem đáp án Đề thi môn Toán lớp 1 học kì 2 bao gồm đáp án (Cơ bạn dạng - Đề 4)

Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 1 (cơ phiên bản - Đề 5)

Bài 1. Điền vào khu vực chấm:a) Số bé xíu nhất bao gồm hai chữ số là: …………………………………………………………….b) Số ngay tức khắc trước của số lớn nhất có một chữ số là: ……………………………