... BỘ GIÁO D C VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2008 Môn thi: TOÁN, khối D thời hạn làm bài 180 phút, không kể thời gian phát đề PHẦN bình thường ... B(3;0;3),C(0;3;3), D( 3;3;3). 1. Viết phương trình mặt cầu trải qua bốn điểm A, B, C, D.

Bạn đang xem: Đề thi đại học khối d năm 2008

2. Kiếm tìm tọa độ trọng điểm đường tròn nước ngoài tiếp tam giác ABC. Câu IV (2 điểm) 1. Tính tích phân 231lnx
Idx.x=∫ 2. Mang đến ... Cán bộ coi thi không phân tích và lý giải gì thêm. Họ và tên thí sinh:........................................................ Số báo danh:............................................. ĐỀ CHÍNH THỨC...
*

... d c và đào tạo và giảng dạy Kỳ thi tuyển chọn sinh Đại học tập , cao đẳng năm 2002 Môn Toán, khối D Đáp án và thang điểm đề ... Từ đưa thi t suy ra tam giác ABC vuông trên A , do đó .ACAB 1/4 1/4 lại sở hữu ()ABCmp
AD ABAD cùng ACAD, buộc phải AB, AC, AD song một vuông góc với nhau. 1/4 1/4 gọi V là thể tích tứ diện ABCD, ta tất cả ... 1 một cách 1 Từ trả thi t suy ra tam giác ABC vuông trên A , cho nên vì thế .ACAB 1/4 1/4 lại có ()ABCmp
AD ABAD với ACAD , buộc phải AB, AC, AD đôi một vuông góc với nhau. 1/4 1/4 vì đó có thể chọn hệ...
*

... Giáo d c và huấn luyện và đào tạo kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2003 giải đáp thang điểm đề thi chính thức Môn thi : toán Khối D nội dung điểm
Câu 1. 2điểm1) điều tra sự vươn lên là thi n ... (Q) AC AD, giỏi . Tơng tự, ta tất cả BD nên BD (P), cho nên vì thế CBD . Vậy A cùng B A, B nằm tại mặt mong đờng kính CD. 090=CAD090=Và nửa đường kính của mặt cầu là: 22122CDR BC BD== + 2221322a
AB AC BD=++=. điện thoại tư vấn ... 2221322a
AB AC BD=++=. điện thoại tư vấn H là trung điểm của BC AH BC. Vì chưng BD (P) cần BD AH AH (BCD). Vậy AH là khoảng cách từ A đến mặt phẳng (BCD) và 12.22a
AH BC== 0,25đ 0,25đ 0,5đ Câu 4....
*

... 2,0 1 Tính tích phân (1,0 điểm) I = 322ln(x x) dx. Đặt 222x 1du dxuln(x x)xxdv dxvx====. 0,25 33322222x 1 1Ixln(x x) dx3ln62ln2 2 dxx1 x1= =+ 0,25 ()323ln6 2ln2 2x ln x 1=+. 0,25 ... 1Bộ giáo d c và đào tạo Đáp án - Thang điểm ..................... đề thi tuyển chọn sinh đại học, năm 2004 ... ........................................... Đề chính thức Môn: Toán, Khối D (Đáp án - thang điểm có 4 trang) Câu ý câu chữ Điểm
I 2,0 1...
*

*

... 1/4 BỘ GIÁO D C VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2006 Môn: TOÁN, khối D (Đáp án - Thang điểm bao gồm 04 trang) Câu Ý ngôn từ Điểm I ... 0,25 IV 2,00 1 Tính tích phân (1,00 điểm) ()12x0I x 2 e dx.=−∫ Đặt 2x2xux21du dx, v e .2dv e dx=−⎧⎪⇒ ==⎨=⎪⎩ 0,25 ()112x 2x0011Ix2e edx22=− −∫ 0,25 1222x0e1 53e1e .24 4−=− + − = 0,50 ba phần tư ... Qua 1d đề xuất H là trung điểm của AA ' ()A' 1; 4;1 .⇒−− 0,25 2 Viết phương trình con đường thẳng Δ (1,00 điểm) do Δ đi qua A, vuông góc cùng với 1d và cắt 2d , cần Δ trải qua giao điểm B của 2d và...
... (SCD) thỡ 2211d
SH 2 2dd.d
SB3 3=== Ta cú: B.SCDBCD1SCD SCD3VSA.Sd.SS== 2BCD11SAB.BCa.22== 22222SCD11SSC.CDSAABBC.ICID22==++ +2a2.= Suy ra 1ad.2= Vy khong cỏch t H n mt phng (SCD) l: 212add.33= ... Xu ln x,dv x dx du dx, v .x4==⇒= = Ta có: eee4423 3111x1 e1I .ln x x ln xdx x ln xdx.42 42=− =−∫∫ 0,50 Đặt 43dx xulnx,dvxdx du ,v .x4==⇒== Ta có: eeee4443341111x1e13e1x ln xdx ln x x dx x .44 ... 1/4 BỘ GIÁO D C VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2007Môn: TOÁN, khối D (Đáp án - Thang điểm gồm 04 trang) Câu Ý văn bản Điểm I ...
... BỘ GIÁO D C VÀ ĐÀO TẠO ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2009 Mơn: TỐN; Khối: D (Đáp án - thang điểm có 04 trang) ĐÁP ... Phân… Đặt 3,;1,;3,xdttedx x tex tet======0,25 . 3(1)eedt
Itt=−∫ =3111ee∫dttt⎛⎞−⎜⎟−⎝⎠ 0,25 = 33ln| 1| ln| |eeeett−− 0,25 III (1,0 điểm) = 2ln( 1) 2.ee++ −0,25 Tính thể tích khối chóp... IV (1,0 ... điểm) xác minh toạ độ điểm .. .D (1;1;2),AB=−JJJG phương trình :AB212.x tytzt=−⎧⎪=+⎨⎪=⎩ 0,25 VI.a (2,0 điểm) D thuộc đường thẳng AB (2 ;1 ;2 ) (1 ; ;2 ) .D ttt CD ttt⇒ −+ ⇒ =−JJJG 0,25 ...
... Trang 1/4 BỘ GIÁO D C VÀ ĐÀO TẠO ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2010 Môn: TOÁN; Khối D (Đáp án - thang điểm tất cả 04 trang) ĐÁP ... 0,25 • Đặt u = lnx cùng dv = 2xdx, ta có: du = dxxvà v = x2. 12ln dex xx∫ = ()21lnex x − 1dex x∫ = e2 − 212ex = 212e+. 0,25 • 1lndexxx∫ = ()1ln d lnex x∫ = 211ln2ex = 12. 0,25 III ... Vectơ pháp tuyến của (R). 0,25 mặt phẳng (R) có phương trình d ng x − z + D = 0. 0,25 Ta bao gồm d( O,(R)) = , 2D suy ra: 2D = 2 ⇔ D = 22 hoặc D = 22−. 0,25 VI.a (2,0 điểm) Vậy phương trình mặt phẳng...

Xem thêm: Cách Đăng Ký Gói Cước Gia Đình Vinaphone, Gói Cước Tích Hợp: Gói Cước Gia Đình


... Cỗ giáo d c và đào tạo và huấn luyện Kỳ thi tuyển chọn sinh đại học tập ,cao đẳng năm 2002 Đề xác định Môn thi : Toán, Khối D (Thời gian làm ... điểm ).1. Mang lại hình tứ diện ABCD bao gồm cạnh AD vuông góc với khía cạnh phẳng (ABC); AC = AD = 4 cm ;AB = 3 centimet ; BC = 5 cm . Tính khoảng cách từ điểm A tới mặt phẳng (BCD).2. Trong không gian ... đờng thẳng md: ()()()=++++=+++02m4z1m2mx01mym1x1m2 ( m là thông số ). Xác định m nhằm đờng thẳng md tuy nhiên song với phương diện phẳng (P).Câu V (ĐH : 2 điểm ).1. Tìm số nguyên d ng n sao cho...
trường đoản cú khóa: lời giải đề thi đh khối d năm 2008đề thi đh khối d năm 2008 tháng anhđề thi đại học khối d năm 2008 môn toanđề thi đại học khối d năm 2008đề thi đại học khối b năm 2008đề thi đại học khối a năm 2008Báo cáo thực tập tận nơi thuốc tại tp hcm năm 2018chuyên đề điện xoay chiều theo dạng
Nghiên cứu tổng hợp chất chỉ điểm sinh học v
WF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi ngày tiết não cấp
Nghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định và thắt chặt theo thời hạn trên đường tàu việt namđề thi demo THPTQG 2019 toán thpt chuyên thái bình lần 2 tất cả lời giải
Giáo án Sinh học tập 11 bài xích 13: thực hành thực tế phát hiện nay diệp lục với carôtenôit
Giáo án Sinh học tập 11 bài 13: thực hành thực tế phát hiện nay diệp lục và carôtenôit
Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo đảm an toàn môi trường tự nhiên và thoải mái vịnh hạ long
Nghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và vận dụng trong bảo đảm an toàn mạng máy vi tính chuyên dùng
Nghiên cứu năng lực đo năng lượng điện bởi hệ tích lũy dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tế huyện nên Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hương
Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo lao lý tố tụng hình sự vn từ trong thực tiễn xét xử của những Tòa án quân sự chiến lược Quân khu vực (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài bác 15: tiêu hóa ở đụng vật
Giáo án Sinh học 11 bài bác 15: hấp thụ ở động vật
Giáo án Sinh học 11 bài 14: thực hành phát hiện tại hô hấp làm việc thực vật
Giáo án Sinh học 11 bài bác 14: thực hành thực tế phát hiện nay hô hấp sống thực vật
Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động cô bé theo quy định lao động vn từ thực tiễn các khu công nghiệp tại tp.hồ chí minh (Luận văn thạc sĩ)HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM
Tai lieu Mục lục nội dung bài viết Tìm kiếm bắt đầu Luận Văn Tài liệu bắt đầu Chủ đề bài liệu mới đăng kungfu với cối xay gió ngữ văn 8 đã từng em cùng cha mẹ đi thăm mộ người thân trong ngày lễ tết đặc điểm chung với vai trò của ngành ruột vùng thuyết minh về bé trâu lập dàn ý bài văn từ bỏ sự lớp 10 giải bài tập đồ dùng lý 8 chuyện cũ trong bao phủ chúa trịnh giải bài xích tập đồ gia dụng lý 9 biên soạn văn tế nghĩa sĩ phải giuộc soạn bài xích cô nhỏ bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve nhỏ trau bài xích ca ngắn đi trên bãi cát sự cách tân và phát triển của từ vựng tiếp theo sau ôn tập văn học tập trung đại việt nam lớp 11 bài tập xác suất thống kê có giải mã bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem đần van lop 8 phân tích bài thơ từ bỏ tình 2


*

*

*
*
*
*


Ảnh đẹp,18,Bài giảng điện tử,10,Bạn phát âm viết,225,Bất đẳng thức,75,Bđt Nesbitt,3,Bổ đề cơ bản,9,Bồi dưỡng học sinh giỏi,39,Cabri 3D,2,Các nhà Toán học,128,Câu đố Toán học,83,Câu đối,3,Cấu trúc đề thi,15,Chỉ số thông minh,4,Chuyên đề Toán,289,Công thức Thể tích,11,Công thức Toán,102,Cười nghiêng ngả,31,Danh bạ website,1,Dạy con,8,Dạy học tập Toán,275,Dạy học trực tuyến,20,Dựng hình,5,Đánh giá chỉ năng lực,1,Đạo hàm,16,Đề cưng cửng ôn tập,39,Đề bình chọn 1 tiết,29,Đề thi - đáp án,966,Đề thi Cao đẳng,15,Đề thi Cao học,7,Đề thi Đại học,159,Đề thi thân kì,18,Đề thi học kì,134,Đề thi học sinh giỏi,125,Đề thi THỬ Đại học,391,Đề thi thử môn Toán,57,Đề thi tốt nghiệp,43,Đề tuyển sinh lớp 10,98,Điểm sàn Đại học,5,Điểm thi - điểm chuẩn,217,Đọc báo giúp bạn,13,Epsilon,9,File word Toán,34,Giải bài tập SGK,16,Giải chi tiết,191,Giải Nobel,1,Giải thưởng FIELDS,24,Giải thưởng Lê Văn Thiêm,4,Giải thưởng Toán học,5,Giải tích,29,Giải trí Toán học,170,Giáo án điện tử,11,Giáo án Hóa học,2,Giáo án Toán,18,Giáo án đồ dùng Lý,3,Giáo dục,356,Giáo trình - Sách,81,Giới hạn,20,GS Hoàng Tụy,8,GSP,6,Gương sáng,200,Hằng số Toán học,19,Hình gây ảo giác,9,Hình học không gian,106,Hình học tập phẳng,88,Học bổng - du học,12,IMO,12,Khái niệm Toán học,66,Khảo tiếp giáp hàm số,36,Kí hiệu Toán học,13,La
Tex,12,Lịch sử Toán học,81,Linh tinh,7,Logic,11,Luận văn,1,Luyện thi Đại học,231,Lượng giác,57,Lương giáo viên,3,Ma trận đề thi,7,Math
Type,7,Mc
Mix,2,Mc
Mix bản quyền,3,Mc
Mix Pro,3,Mc
Mix-Pro,3,Microsoft rộp vấn,11,MTBT Casio,28,Mũ và Logarit,38,MYTS,8,Nghịch lí Toán học,11,Ngô Bảo Châu,49,Nhiều giải pháp giải,36,Những câu chuyện về Toán,15,OLP-VTV,33,Olympiad,291,Ôn thi vào lớp 10,3,Perelman,8,Ph.D.Dong books,7,Phần mềm Toán,26,Phân phối chương trình,8,Phụ cung cấp thâm niên,3,Phương trình hàm,4,Sách giáo viên,15,Sách Giấy,11,Sai lầm ở đâu?,13,Sáng kiến gớm nghiệm,8,SGK Mới,20,Số học,57,Số phức,34,Sổ tay Toán học,4,Tạp chí Toán học,38,Test
Pro Font,1,Thiên tài,95,Thống kê,2,Thơ - nhạc,9,Thủ thuật BLOG,14,Thuật toán,3,Thư,2,Tích phân,77,Tính chất cơ bản,15,Toán 10,147,Toán 11,177,Toán 12,382,Toán 9,66,Toán Cao cấp,26,Toán học Tuổi trẻ,26,Toán học - thực tiễn,100,Toán học Việt Nam,29,Toán THCS,16,Toán đái học,5,Tổ hợp,39,Trắc nghiệm Toán,222,TSTHO,5,TTT12O,1,Tuyển dụng,11,Tuyển sinh,272,Tuyển sinh lớp 6,8,Tỷ lệ chọi Đại học,6,Vật Lý,24,Vẻ đẹp nhất Toán học,109,Vũ Hà Văn,2,Xác suất,28,