... BỘ GIÁO D C VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2008 Môn thi: TOÁN, khối D thời hạn làm bài bác 180 phút, không kể thời hạn phát đề PHẦN tầm thường ... B(3;0;3),C(0;3;3), D( 3;3;3). 1. Viết phương trình phương diện cầu trải qua bốn điểm A, B, C, D.

Bạn đang xem: Đề thi đại học khối d năm 2008

2. Tìm tọa độ vai trung phong đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Câu IV (2 điểm) 1. Tính tích phân 231lnx
Idx.x=∫ 2. đến ... Cán cỗ coi thi không giải thích gì thêm. Họ cùng tên thí sinh:........................................................ Số báo danh:............................................. ĐỀ CHÍNH THỨC...
*

... d c và đào tạo và huấn luyện Kỳ thi tuyển sinh Đại học , cđ năm 2002 Môn Toán, khối D Đáp án cùng thang điểm đề ... Từ mang thi t suy ra tam giác ABC vuông tại A , cho nên vì vậy .ACAB 1/4 1/4 lại có ()ABCmp
AD ABAD với ACAD, đề nghị AB, AC, AD đôi một vuông góc cùng với nhau. 1/4 1/4 gọi V là thể tích tứ diện ABCD, ta bao gồm ... 1 1 cách 1 Từ mang thi t suy ra tam giác ABC vuông tại A , vì thế .ACAB 1/4 1/4 lại có ()ABCmp
AD ABAD và ACAD , yêu cầu AB, AC, AD song một vuông góc với nhau. 1/4 1/4 vày đó có thể chọn hệ...
*

... Giáo d c và đào tạo kỳ thi tuyển chọn sinh đại học, năm 2003 giải đáp thang điểm đề thi ưng thuận Môn thi : toán Khối D nội dung điểm
Câu 1. 2điểm1) khảo sát sự biến đổi thi n ... (Q) AC AD, giỏi . Tơng tự, ta tất cả BD cần BD (P), vì vậy CBD . Vậy A và B A, B nằm tại mặt mong đờng kính CD. 090=CAD090=Và nửa đường kính của mặt cầu là: 22122CDR BC BD== + 2221322a
AB AC BD=++=. điện thoại tư vấn ... 2221322a
AB AC BD=++=. Hotline H là trung điểm của BC AH BC. Vì chưng BD (P) buộc phải BD AH AH (BCD). Vậy AH là khoảng cách từ A mang lại mặt phẳng (BCD) cùng 12.22a
AH BC== 0,25đ 0,25đ 0,5đ Câu 4....
*

... 2,0 1 Tính tích phân (1,0 điểm) I = 322ln(x x) dx. Đặt 222x 1du dxuln(x x)xxdv dxvx====. 0,25 33322222x 1 1Ixln(x x) dx3ln62ln2 2 dxx1 x1= =+ 0,25 ()323ln6 2ln2 2x ln x 1=+. 0,25 ... 1Bộ giáo d c và đào tạo và huấn luyện Đáp án - Thang điểm ..................... đề thi tuyển chọn sinh đại học, cao đẳng năm 2004 ... ........................................... Đề đồng ý Môn: Toán, Khối D (Đáp án - thang điểm có 4 trang) Câu ý văn bản Điểm
I 2,0 1...
*
 
*

... 1/4 BỘ GIÁO D C VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2006 Môn: TOÁN, khối D (Đáp án - Thang điểm bao gồm 04 trang) Câu Ý văn bản Điểm I ... 0,25 IV 2,00 1 Tính tích phân (1,00 điểm) ()12x0I x 2 e dx.=−∫ Đặt 2x2xux21du dx, v e .2dv e dx=−⎧⎪⇒ ==⎨=⎪⎩ 0,25 ()112x 2x0011Ix2e edx22=− −∫ 0,25 1222x0e1 53e1e .24 4−=− + − = 0,50 3 phần tư ... Qua 1d cần H là trung điểm của AA ' ()A' 1; 4;1 .⇒−− 0,25 2 Viết phương trình mặt đường thẳng Δ (1,00 điểm) bởi Δ đi qua A, vuông góc với 1d và cắt 2d , bắt buộc Δ đi qua giao điểm B của 2d và...
... (SCD) thỡ 2211d
SH 2 2dd.d
SB3 3=== Ta cú: B.SCDBCD1SCD SCD3VSA.Sd.SS== 2BCD11SAB.BCa.22== 22222SCD11SSC.CDSAABBC.ICID22==++ +2a2.= Suy ra 1ad.2= Vy khong cỏch t H n mt phng (SCD) l: 212add.33= ... Xu ln x,dv x dx du dx, v .x4==⇒= = Ta có: eee4423 3111x1 e1I .ln x x ln xdx x ln xdx.42 42=− =−∫∫ 0,50 Đặt 43dx xulnx,dvxdx du ,v .x4==⇒== Ta có: eeee4443341111x1e13e1x ln xdx ln x x dx x .44 ... 1/4 BỘ GIÁO D C VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2007Môn: TOÁN, khối D (Đáp án - Thang điểm gồm 04 trang) Câu Ý văn bản Điểm I ...
... BỘ GIÁO D C VÀ ĐÀO TẠO ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2009 Mơn: TỐN; Khối: D (Đáp án - thang điểm bao gồm 04 trang) ĐÁP ... Phân… Đặt 3,;1,;3,xdttedx x tex tet======0,25 . 3(1)eedt
Itt=−∫ =3111ee∫dttt⎛⎞−⎜⎟−⎝⎠ 0,25 = 33ln| 1| ln| |eeeett−− 0,25 III (1,0 điểm) = 2ln( 1) 2.ee++ −0,25 Tính thể tích khối chóp... IV (1,0 ... điểm) xác định toạ độ điểm .. .D (1;1;2),AB=−JJJG phương trình :AB212.x tytzt=−⎧⎪=+⎨⎪=⎩ 0,25 VI.a (2,0 điểm) D thuộc đường thẳng AB (2 ;1 ;2 ) (1 ; ;2 ) .D ttt CD ttt⇒ −+ ⇒ =−JJJG 0,25 ...
... Trang 1/4 BỘ GIÁO D C VÀ ĐÀO TẠO ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2010 Môn: TOÁN; Khối D (Đáp án - thang điểm bao gồm 04 trang) ĐÁP ... 0,25 • Đặt u = lnx với dv = 2xdx, ta có: du = dxxvà v = x2. 12ln dex xx∫ = ()21lnex x − 1dex x∫ = e2 − 212ex = 212e+. 0,25 • 1lndexxx∫ = ()1ln d lnex x∫ = 211ln2ex = 12. 0,25 III ... Vectơ pháp đường của (R). 0,25 mặt phẳng (R) bao gồm phương trình d ng x − z + D = 0. 0,25 Ta bao gồm d( O,(R)) = , 2D suy ra: 2D = 2 ⇔ D = 22 hoặc D = 22−. 0,25 VI.a (2,0 điểm) Vậy phương trình khía cạnh phẳng...

Xem thêm: Cách Đăng Ký Gói Cước Gia Đình Vinaphone, Gói Cước Tích Hợp: Gói Cước Gia Đình


... Bộ giáo d c và đào tạo và giảng dạy Kỳ thi tuyển chọn sinh đại học ,cao đẳng năm 2002 Đề thỏa thuận Môn thi : Toán, Khối D (Thời gian làm ... điểm ).1. Mang lại hình tứ diện ABCD tất cả cạnh AD vuông góc với mặt phẳng (ABC); AC = AD = 4 centimet ;AB = 3 centimet ; BC = 5 centimet . Tính khoảng cách từ điểm A tới mặt phẳng (BCD).2. Trong không khí ... đờng trực tiếp md: ()()()=++++=+++02m4z1m2mx01mym1x1m2 ( m là tham số ). Xác minh m để đờng thẳng md tuy nhiên song với phương diện phẳng (P).Câu V (ĐH : 2 điểm ).1. Search số nguyên d ng n sao cho...
Từ khóa: đáp án đề thi đại học khối d năm 2008đề thi đại học khối d năm 2008 mon anhđề thi đại học khối d năm 2008 môn toanđề thi đại học khối d năm 2008đề thi đại học khối b năm 2008đề thi đh khối a năm 2008Báo cáo thực tập tận nhà thuốc tại thành phố hồ chí minh năm 2018chuyên đề năng lượng điện xoay chiều theo dạng
Nghiên cứu tổng hợp chất chỉ điểm sinh học tập v
WF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán cùng tiên lượng nhồi tiết não cấp
Nghiên cứu tổ chức triển khai chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường tàu việt namđề thi test THPTQG 2019 toán trung học phổ thông chuyên tỉnh thái bình lần 2 gồm lời giải
Giáo án Sinh học tập 11 bài bác 13: thực hành phát hiện tại diệp lục cùng carôtenôit
Giáo án Sinh học tập 11 bài bác 13: thực hành thực tế phát hiện tại diệp lục cùng carôtenôit
Phát triển du lịch bền chắc trên cơ sở đảm bảo an toàn môi trường thoải mái và tự nhiên vịnh hạ long
Nghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và áp dụng trong bảo đảm mạng máy tính chuyên dùng
Nghiên cứu tài năng đo năng lượng điện bởi hệ tích lũy dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ trong thực tế huyện đề xuất Giuộc, tỉnh giấc Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hương
Tranh tụng tại phiên tòa xét xử hình sự xét xử sơ thẩm theo quy định tố tụng hình sự nước ta từ thực tiễn xét xử của những Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: tiêu hóa ở hễ vật
Giáo án Sinh học 11 bài bác 15: hấp thụ ở rượu cồn vật
Giáo án Sinh học tập 11 bài xích 14: thực hành phát hiện hô hấp ngơi nghỉ thực vật
Giáo án Sinh học 11 bài bác 14: thực hành phát hiện nay hô hấp sống thực vật
Trách nhiệm của người tiêu dùng lao động so với lao động nữ giới theo pháp luật lao động nước ta từ thực tiễn các khu công nghiệp tại tp.hồ chí minh (Luận văn thạc sĩ)HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM
Tai lieu Mục lục nội dung bài viết Tìm kiếm bắt đầu Luận Văn Tài liệu mới Chủ vấn đề liệu mới đăng võ thuật với cối xay gió ngữ văn 8 đã từng em cùng phụ huynh đi thăm mộ người thân trong gia đình trong ngày lễ hội tết đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về nhỏ trâu lập dàn ý bài xích văn tự sự lớp 10 giải bài xích tập đồ dùng lý 8 chuyện cũ trong bao phủ chúa trịnh giải bài tập đồ gia dụng lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ yêu cầu giuộc soạn bài xích cô nhỏ bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve bé trau bài bác ca ngắn đi trên kho bãi cát sự trở nên tân tiến của từ vựng tiếp sau ôn tập văn học trung đại việt nam lớp 11 bài xích tập phần trăm thống kê có lời giải bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem dại van lop 8 phân tích bài bác thơ tự tình 2
 
 
*
 
*
 
*
*
*
*


Ảnh đẹp,18,Bài giảng năng lượng điện tử,10,Bạn gọi viết,225,Bất đẳng thức,75,Bđt Nesbitt,3,Bổ đề cơ bản,9,Bồi dưỡng học sinh giỏi,39,Cabri 3D,2,Các đơn vị Toán học,128,Câu đố Toán học,83,Câu đối,3,Cấu trúc đề thi,15,Chỉ số thông minh,4,Chuyên đề Toán,289,Công thức Thể tích,11,Công thức Toán,102,Cười nghiêng ngả,31,Danh bạ website,1,Dạy con,8,Dạy học tập Toán,275,Dạy học tập trực tuyến,20,Dựng hình,5,Đánh giá năng lực,1,Đạo hàm,16,Đề cưng cửng ôn tập,39,Đề bình chọn 1 tiết,29,Đề thi - đáp án,966,Đề thi Cao đẳng,15,Đề thi Cao học,7,Đề thi Đại học,159,Đề thi thân kì,18,Đề thi học kì,134,Đề thi học sinh giỏi,125,Đề thi THỬ Đại học,391,Đề thi test môn Toán,57,Đề thi tốt nghiệp,43,Đề tuyển sinh lớp 10,98,Điểm sàn Đại học,5,Điểm thi - điểm chuẩn,217,Đọc báo giúp bạn,13,Epsilon,9,File word Toán,34,Giải bài bác tập SGK,16,Giải chi tiết,191,Giải Nobel,1,Giải thưởng FIELDS,24,Giải thưởng Lê Văn Thiêm,4,Giải thưởng Toán học,5,Giải tích,29,Giải trí Toán học,170,Giáo án điện tử,11,Giáo án Hóa học,2,Giáo án Toán,18,Giáo án đồ gia dụng Lý,3,Giáo dục,356,Giáo trình - Sách,81,Giới hạn,20,GS Hoàng Tụy,8,GSP,6,Gương sáng,200,Hằng số Toán học,19,Hình khiến ảo giác,9,Hình học không gian,106,Hình học phẳng,88,Học bổng - du học,12,IMO,12,Khái niệm Toán học,66,Khảo ngay cạnh hàm số,36,Kí hiệu Toán học,13,La
Tex,12,Lịch sử Toán học,81,Linh tinh,7,Logic,11,Luận văn,1,Luyện thi Đại học,231,Lượng giác,57,Lương giáo viên,3,Ma trận đề thi,7,Math
Type,7,Mc
Mix,2,Mc
Mix phiên bản quyền,3,Mc
Mix Pro,3,Mc
Mix-Pro,3,Microsoft rộp vấn,11,MTBT Casio,28,Mũ và Logarit,38,MYTS,8,Nghịch lí Toán học,11,Ngô Bảo Châu,49,Nhiều giải pháp giải,36,Những mẩu truyện về Toán,15,OLP-VTV,33,Olympiad,291,Ôn thi vào lớp 10,3,Perelman,8,Ph.D.Dong books,7,Phần mềm Toán,26,Phân phối chương trình,8,Phụ cung cấp thâm niên,3,Phương trình hàm,4,Sách giáo viên,15,Sách Giấy,11,Sai lầm ở đâu?,13,Sáng kiến khiếp nghiệm,8,SGK Mới,20,Số học,57,Số phức,34,Sổ tay Toán học,4,Tạp chí Toán học,38,Test
Pro Font,1,Thiên tài,95,Thống kê,2,Thơ - nhạc,9,Thủ thuật BLOG,14,Thuật toán,3,Thư,2,Tích phân,77,Tính hóa học cơ bản,15,Toán 10,147,Toán 11,177,Toán 12,382,Toán 9,66,Toán Cao cấp,26,Toán học tập Tuổi trẻ,26,Toán học - thực tiễn,100,Toán học tập Việt Nam,29,Toán THCS,16,Toán tè học,5,Tổ hợp,39,Trắc nghiệm Toán,222,TSTHO,5,TTT12O,1,Tuyển dụng,11,Tuyển sinh,272,Tuyển sinh lớp 6,8,Tỷ lệ chọi Đại học,6,Vật Lý,24,Vẻ đẹp Toán học,109,Vũ Hà Văn,2,Xác suất,28,