Đáp án tham khảo môn Địa lý thi giỏi nghiệp trung học phổ thông 2020 chính thức của bộ GD-ĐT. Update đề thi giải đáp môn Địa lý thi giỏi nghiệp trung học phổ thông 2020 nhanh và không thiếu trên Báo Viet
Nam
Net.

Bạn đang xem: Đề thi địa thpt quốc gia 2020


*
Đáp án ưng thuận môn Địa lý thi giỏi nghiệp thpt 2020

Đáp án địa lý thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020 thiết yếu thức của bộ GD-ĐT. Cập nhật đán án môn địa lýlý thi giỏi nghiệp thpt 2020 cấp tốc và vừa đủ trên Báo Viet
Nam
Net.


Đáp án tìm hiểu thêm môn Địa lý vẫn được cập nhật nhanh và đầy đủ.

Đáp án môn Địa lý mã đề 301

*

Đáp án môn Địa lý mã đề 302

*

Đáp án môn Địa lý mã đề 303

*

Đáp án môn Địa lý mã đề 304

*

Đáp án môn Địa lý mã đề 305

*

Đáp án môn Địa lý mã đề 306

*

Đáp án môn Địa lý mã đề 307

*

Đáp án môn Địa lý mã đề 308

*

Đáp án môn Địa lý mã đề 309

*

Đáp án môn Địa lý mã đề 310

*

Đáp án môn Địa lý mã đề 311

*

Đáp án môn Địa lý mã đề 312

*

Đáp án môn Địa lý mã đề 313

*

Đáp án môn Địa lý mã đề 314

*

Đáp án môn Địa lý mã đề 315

*

Đáp án môn Địa lý mã đề 316

*

Đáp án môn Địa lý mã đề 317

*

Đáp án môn Địa lý mã đề 318

*

Đáp án môn Địa lý mã đề 319

*

Đáp án môn Địa lý mã đề 320

*

Đáp án môn Địa lý mã đề 321:

*

Đáp án môn Địa lý mã đề 322

*

Đáp án môn Địa lý mã đề 323

*

Đáp án môn Địa lý mã đề 324

*

Năm nay, quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông có sự điều chỉnh, chỉ có thể chấp nhận được thí sinh được đăng ký 1 trong hai bài thi tổ hợp thay bởi vì được tham dự cuộc thi cả hai bài để xét tốt nghiệp cùng tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Đại diện Cục cai quản chất lượng cho biết sự kiểm soát và điều chỉnh này góp thí sinh lựa chọn bài bác thi tổng hợp đúng với năng lực của phiên bản thân, phù hợp với ngành nghề ước muốn theo đuổi sau này và góp thêm phần hạn chế sự xuất hiện của các tổ hợp lạ vào xét tuyển chọn đại học, cao đẳng.

Số lượng thí sinh đăng ký tham gia dự thi bài tổng hợp Khoa học tự nhiên là hơn 296.100 (chiếm 32,9%) và công nghệ xã hội hơn 498.500 (chiếm 55,38%). So với năm 2019, tỷ lệ thí sinh đăng ký bài tổ hợp Khoa học xã hội tăng lên.


*

Đề môn Địa lý thi xuất sắc nghiệp thpt 2022


Đề thi môn Địa lý thi tốt nghiệp thpt 2022 thiết yếu thức của cục GD-ĐT được cập nhật nhanh và đúng đắn nhất bên trên báo Viet
Nam
Net.
*

Gợi ý lời giải môn Địa lý thi xuất sắc nghiệp thpt 2022


Dưới đây là đáp án tham khảo môn Địa lý thi xuất sắc nghiệp thpt 2022 - tất cả 24 mã đề. Viet
Nam
Net cập nhật đáp án môn Địa lý phê chuẩn thi xuất sắc nghiệp thpt 2022 không thiếu và đúng mực nhất.

Xem thêm: 5+ cách tắt các ứng dụng chạy ngầm trên win 7, cách tắt ứng dụng chạy ngầm win 7


8g35 sáng sủa 4/9, các thí sinh chọn bài xích thi kỹ thuật xã hội tham gia dự thi Kỳ thi tốt nghiệp thpt 2020 đợt 2 đã bắt đầu làm bài bác môn Địa lý với hiệ tượng thi trắc nghiệm, thời gian làm bài xích 50 phút.
> gợi ý đáp án môn Địa lý - kỳ thi xuất sắc nghiệp thpt 2020 lần 2


Mã đề: Tuyển sinh 247
41424344454647484950
51525354555657585960
61626364656667686970
71727374757677787980

THÔNG TIN ĐỀ THI, ĐÁP ÁN ĐỢT 1

> Đề thi môn Địa lý - kỳ thi tốt nghiệp thpt 2020 lần 1

*

*

*

*

Theo: Zingnews.vnMã đề: 301Tuyển sinh 247
41A42D43A44A45D46C47B48B49C50B
51D52B53C54D55C56D57A58B59C60B
61A62D63D64C65C66D67A68C69B70B
71A72A73C74C75B76A77B78A79A80C
Mã đề: 302Tuyển sinh 247
41D42D43D44A45D46C47A48C49D50C
51A52D53B54C55D56D57B58C59C60B
61B62B63A64C65B66B67D68A69B70D
71C72A73D74C75A76C77B78B79A80A
Mã đề: 303Tuyển sinh 247
41B42D43A44C45C46C47D48A49C50B
51A52B53B54A55D56C57C58B59D60C
61A62C63D64A65A66D67A68B69A70C
71D72D73D74B75A76C77B78B79C80B
Mã đề: 304Tuyển sinh 247
41C42C43A44B45A46C47D48B49A50B
51A52D53C54B55C56C57D58B59D60D
61C62A63C64B65D66B67C68B69C70A
71A72B73B74D75D76A77D78B79A80A

Mã đề: 305Tuyển sinh 247
41C42A43B44C45B46A47D48D49B50D
51A52D53A54C55D56A57D58D59A60D
61A62D63C64B65B66B67D68A69B70D
71A72B73D74A75B76B77B78B79A80A

Mã đề: 306Tuyển sinh 247
41D42D43C44A45A46B47D48A49C50B
51A52B53B54D55C56C57A58C59C60C
61A62C63A64D65A66D67C68A69D70D
71C72D73A74C75A76C77D78C79D80D

Mã đề: 307Tuyển sinh 247
41B42D43A44D45D46B47A48B49C50B
51B52A53D54A55B56C57C58B59A60D
61D62C63A64C65C66C67A68A69D70A
71B72C73D74D75C76A77D78C79C80D

Mã đề: 308Tuyển sinh 247
41D42B43C44D45C46B47A48C49D50D
51B52D53A54A55B56C57C58C59D60C
61B62B63D64C65C66D67B68A69B70C
71A72A73B74B75A76A77B78B79D80D

Mã đề: 309Tuyển sinh 247
41A42A43C44B55A46C47D48C49B50A
51B52D53B54C55B56C57A58C59B60D
61A62C63D64D65D66B67A68A69A70C
71C72B73A74C75B76C77A78C79B80B

Mã đề: 310Tuyển sinh 247
41A42B43C44B45D46C47B48B49A50A
51A52D53C54B55B56D57C58D59A60A
61A62B63B64C65D66A67A68A69C70D
71B72B73C74D75D76B77B78B79C80D

Mã đề: 311Tuyển sinh 247
41D42D43A44C45C46B47B48D49B50B
51B52D53B54B55A56C57C58C59D60A
61D62C63C64B65A66D67C68D69D70C
71D72A73B74A75A76C77B78B79A80A

Mã đề: 312Tuyển sinh 247
41A42B43D44D45D46A47A48A49B50A
51C52B53B54C55D56C57B58B59B60D
61B62C63C64C65D66B67C68B69C70B
71D72D73C74B75D76D77C78B79C80D

Mã đề: 313Tuyển sinh 247
41D42C43D44A45C46D47D48C49D50D
51A52B53C54D55C56B57D58C59C60B
61A62A63B64B65A66C67D68C69A70D
71B72A73B74A75A76A77B78B79D80D

Mã đề: 314Tuyển sinh 247
41B42D43C44B45C46C47A48A49D50C
51D52D53B54A55D56D57D58A59D60B
61A62D63C64B65A66C67C68A69B70A
71C72A73A74C75B76A77D78A79A80C

Mã đề: 315Tuyển sinh 247
41D42C43C44C45D46A47C48B49C50B
51A52B53B54B55C56A57D58D59A60A
61D62B63A64A65C66D67D68C69B70A
71A72B73C74B75D76C77C78D79A80D

Mã đề: 316Tuyển sinh 247
41C42D43C44D45B46A47D48D49A50B
51D52B53B54A55A56A57C58A59D60C
61A62A63A64D65C66B67B68B69A70B
71B72D73D74B75D76A77A78A79B80B

Mã đề: 317Tuyển sinh 247
41A42D43C44D45D46D47B48C49D50C
51B52A53C54B55B56B57A58A59B60C
61B62B63A64A65B66A67C68B69A70B
71C72C73C74B75C76A77B78C79A80C

Mã đề: 318Tuyển sinh 247
41C42C43B44D45B46A47A48A49B50A
51C52D53D54A55C56C57A58A59A60B
61A62B63A64B65D66C67B68A69C70B
71D72D73B74D75B76C77B78C79D80D

Mã đề: 319Tuyển sinh 247
41B42A43B44D45D46A47A48D49A50C
51B52D53D54D55A56C57D58D59A60C
61A62D63C64C65B66C67C68C69D70A
71D72C73B74C75C76C77B78B79A80A

Mã đề: 320Tuyển sinh 247
41D42D43C44A45B46D47D48D49D50B
51A52A53C54A55B56B57B58A59B60B
61D62C63C64A65B66D67A68C69D70B
71B72C73D74C75C76C77C78D79B80D
Mã đề: 321Tuyển sinh 247
41D42B43A44B45C46B47B48A49D50C
51A52C53C54A55C56D57B58A59B60D
61D62A63A64C65D66B67D68A69D70C
71B72D73C74D75C76B77C78A79B80B

Mã đề: 322Tuyển sinh 247
41B42A43C44D45D46B47B48A49A50B
51B52C53D54A55A56C57A58A59C60D
61C62D63D64C65A66A67D68C69A70A
71C72C73A74A75D76B77D78A79D80C

Mã đề: 323Tuyển sinh 247
41D42A43D44A45B46A47B48D49B50A
51D52C53C54D55C56D57D58C59D60C
61B62B63B64D65B66B67D68C69C70C
71B72D73C74C75C76D77B78B79D80D

Mã đề: 324Tuyển sinh 247
41A42B43B44A45A46B47A48C49C50C
51B52B53C54D55A56D57D58A59D60C
61D62A63B64C65B66D67B68D69B70D
71C72D73A74D75C76C77C78A79C80D

> dìm F5 để cập nhật thông tin

*

Thông tin chuyenbentre.edu.vn xét tuyển đh 2023
Thông tin chuyenbentre.edu.vn xét tuyển học bạ 2023
* Trụ sở 141 - 145 Điện Biên đậy Phường 15, Quận Bình Thạnh, thành phố hồ chí minh * đại lý 276 - 282 Điện Biên bao phủ Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP.HCM