Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Đề thi Toán lớp 6 thân kì 1 có đáp án năm 2022 sách bắt đầu (9 đề) | liên kết tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo

Để ôn luyện và làm tốt các bài bác thi Toán lớp 6, dưới đấy là 9 Đề thi Toán lớp 6 thân kì 1 lựa chọn lọc, bao gồm đáp án, cực sát đề thi chủ yếu thức bám sát nội dung lịch trình của ba bộ sách mới kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng sủa tạo. Mong muốn bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn luyện và đạt điểm cao trong số bài thi môn Toán 6.

Bạn đang xem: Đề thi giữa kì 1 lớp 6 môn toán


Mục lục Đề thi Toán lớp 6 giữa kì 1 có đáp án năm 2022 sách new (9 đề) | liên kết tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng sủa tạo


Phòng giáo dục đào tạo và Đào sinh sản ...

Đề thi giữa kì 1 - kết nối tri thức

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 6

Thời gian làm cho bài: 90 phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 1)

I. Trắc nghiệm (2 điểm)


Câu 1. Không lấy lệ tính hãy cho thấy thêm tổng nào sau đây chia hết mang đến 5?

A. 80 + 1 945 + 15.

B. 1 930 + 100 + 21.

C. 34 + 105 + 20.

D. 1 025 + 2 125 + 46.

Lời giải

Ta có:

+) bởi 80

*
5; 1 945
*
5; 15
*
5 yêu cầu 80 + 1 945 + 15
*
 5. Cho nên vì vậy A đúng.

+) bởi 1 930

*
5; 100
*
5 cùng 21
*
 5 cần 1 930 + 100 + 21 không chia hết mang lại 5. Do đó B sai.

+) vì chưng 105

*
5; 20
*
5 với 34
*
 5 cần 34 + 105 + đôi mươi không phân tách hết mang đến 5. Cho nên vì thế C sai.

+) vày 1 025

*
5; 2 125
*
5 với 46
*
 5 đề xuất 1 025 + 2 125 + 46 không phân chia hết đến 5. Cho nên vì thế D sai.

Chọn A.

Câu 2. Tính 14 + 2.82.

A. 142; B. 143; C. 144; D. 145

Lời giải

14 + 2.82 = 14 + 2.64 = 14 + 128 = 142.

Chọn A. 


Câu 3. tuyên bố dưới đây là sai?

A. 6 là mong của 12.

B. 35 + 14 chia hết mang đến 7.

C. 121 là bội của 12.

D. 219. 26 + 13 phân tách hết cho 13.

Lời giải

Ta gồm 12 phân tách hết đến 6 đề xuất 6 là cầu của 12. Vì vậy A đúng.

Vì 35 phân tách hết mang lại 7 cùng 14 phân chia hết mang lại 7 đề xuất 35 + 14 phân chia hết mang lại 7. Cho nên B đúng.

121 không chia hết đến 12 buộc phải 121 không là bội của 12. Cho nên vì thế C sai.

Ta bao gồm 219.26 = 219.13.2 chia hết mang đến 13, 13 cũng chia hết mang lại 13 đề xuất 219.26 + 13 chia hết mang lại 13. Cho nên vì vậy D đúng.

Chọn C.

Câu 4: Số La Mã trình diễn số 29 là?

A. XIX;

B. XXIX;

C. XXXI;

D. XXVIV.

Lời giải

Số La Mã biểu diễn cho số 29 là: XXIX.

Chọn B.

II. Trường đoản cú luận (7 điểm)


Bài 1. (2 điểm) thực hiện phép tính:

a) 120 + <55 – (11 – 3.2)2> + 23;

b) 23.3 - (110 + 15) : 42;

c) 21.<(1 245 + 987):23 – 15.12> + 21;

d) 321 – 21.<(2.33 + 44:32) – 52>.

Lời giải

a) 120 + <55 – (11 – 3.2)2> + 23

= 120 + <55 – (11 – 6)2> + 8

= 120 + <55 – 52> + 8

= 120 + <55 – 25> + 8

= 120 + 30 + 8 

= 150 + 8 

= 158.

b) 23.3 - (110 + 15) : 42

= 8.3 - (1 + 15) : 16

= 24 - 16 : 16

= 24 - 1 

= 23.

c) 21.<(1 245 + 987):23 – 15.12> + 21

= 21.<2 232:8 – 180> + 21

= 21.<279 – 180> + 21

= 21.99 + 21

= 21(99 + 1)

= 21.100

= 2 100.

d) 321 – 21.<(2.33 + 44:32) – 52>.

= 321 – 21<2.27 + 64:32) – 52>

= 321 – 21<54 + 2 – 52>

= 321 – 21.4

= 321 – 84 

= 237.

Bài 2. (2 điểm) Tìm quý giá của x thỏa mãn: 

a) 3(5x – 15) – 52 = 68;

b) 23 + <1 + (3 – 1)2>:x = 13;

c) 32 x ≤ 512;

d) Thay x trong các

*
bằng chữ số phù hợp để số đó chia hết mang lại 9.

Lời giải

a) 3(5x – 15) – 52 = 68

3(5x – 15) = 68 + 52

3(5x – 15) = 120

5x – 15 = 120:3

5x – 15 = 40

5x = 40 + 15

5x = 55

x = 55:5

x = 11.

Vậy x = 11.

b) 23 + <1 + (3 – 1)2>:x = 13

8 + <1 + 22>:x = 13

8 + <1 + 4>:x = 13

8 + 5:x = 13

13:x = 13

x = 13:13

x = 1.

Vậy x = 1. 

c) Ta có: 32 x ≤ 512

Mà 32 = 2.2.2.2.2 = 25; 512 = 2.2.2.2.2.2.2.2.2 = 29.

Nghĩa là 25 x ≤ 29.

Khi đó: 5 .

Vậy x ∈ 6; 7; 8; 9.

d) Ta có 2 + 3 + x + 5 = 10 + x.

Để số đang cho chia hết cho 9 thì 10 + x đề xuất chia hết mang đến 9.

Nên x thuộc 8; 17; 26; ….

Mà x là chữ số bắt buộc x = 8.

Vậy x = 8.

Bài 3. (2 điểm) Trong một buổi tập đồng diễn thể dục có tầm khoảng 400 đến 500 người tham gia. Thầy tổng phụ trách đến xếp thành sản phẩm 5, mặt hàng 6 cùng hàng 8 thì phần lớn thừa một người. Hỏi có đúng chuẩn bao nhiêu tín đồ dự buổi tập đồng diễn thể dục.

Lời giải

Gọi số bạn tham gia buổi tập đồng diễn thể dục là x (x ∈ N, 400 3.

Khi đó: BCNN(5, 6, 8) = 23.3.5 = 8.3.5 = 120.

Suy ra BC(5, 6, 8) = B(120) = 0; 120; 240; 360; 480; 600; ….

Do đó x – 1 ∈ 0; 120; 240; 360; 480; 600; ….

Hay x ∈ 1; 121; 241; 361; 481; 601; ….

Mà 400 gọi số phân tách và thương thứu tự là b cùng q (b; q ∈ N, b ≠0).

Như vậy 89 : b = q (dư 12) với b > 12 (số chia lớn hơn số dư).

Từ kia 89 = bq + 12. Suy ra bq = 89 – 12 = 77 = 7 . 11 = 77 . 1

Mà b > 12 yêu cầu b = 77 cùng q = 1.

Do kia 89 : 77 = 1 (dư 12).

Vậy số chia bằng 77, thương bởi 1.

Bài 5. (1 điểm) gọi A = n2 + n + 1 (với n ∈ N). Chứng tỏ rằng A không phân tách hết mang lại 4.

Lời giải

Ta có: A = n2 + n + 1 = n(n+1)+1

Vì n ∈ N bắt buộc n + 1 ∈ N. 

Nếu n là số chẵn thì n(n + 1) phân tách hết cho 2.

Nếu n là số lẻ thì n + 1 là số chẵn yêu cầu n(n + 1) phân chia hết đến 2.

Do kia n(n + 1) phân chia hết mang đến 2 với tất cả số tự nhiên n.

Mà 1 không phân chia hết mang lại 2 đề xuất n(n+1) + 1 không chia hết cho 2.

Suy ra n(n + 1) + 1 không chia hết cho 2 với tất cả số tự nhiên và thoải mái n.

Vậy A không phân chia hết mang lại 4 với tất cả số tự nhiên và thoải mái n.

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo ...

Đề thi giữa kì 1 - Cánh diều

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 6

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 1)

A. Đề bài 

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1: Tập phù hợp nào dưới đây có 5 phần tử?

A. A = x > 3

B. B = {x ∈ N| x * | 4 Câu 2: mang đến tập vừa lòng M những số tự nhiên lớn hơn 14, nhỏ tuổi hơn 45 và gồm chứa chữ số 3. Bộ phận nào tiếp sau đây không ở trong tập phù hợp M?

A. 13 B. 23 C. 33 D. 43 

Câu 3: hàng đầu 080 phân tách hết cho từng nào số trong số số sau đây: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 24, 25?

A. 10 số B. 9 số C. 8 số D. 7 số

Câu 4: Hằng vội được 97 ngôi sao và xếp vào những hộp, mỗi hộp 8 ngôi sao. Số ngôi sao 5 cánh còn thừa không xếp vào vỏ hộp là:

A. 5 ngôi sao

B. 1 ngôi sao

C. 6 ngôi sao 

D. 2 ngôi sao

Câu 5: đối chiếu số 154 ra quá số nguyên tố được:

A. 154 = 2 . 7 . 11 

B. 154 = 1 . 5 . 4 

C. 154 = 22 . 3 . 5 

D. 154 = 2 . 7 . 13

Câu 6: Hình như thế nào dưới đây là hình vẽ chỉ tam giác đều?

A.

*

B. 

*

C. 

*

D. 

*

Câu 7: nhì đường chéo hình thoi có độ dài lần lượt bằng 16 cm và 12 cm. Diện tích s của hình thoi là:

A. 90 cm2 B. 96 cm2  C. 108 cm2 D. 120 cm2

Câu 8: chọn câu sai trong số câu dưới đây?

Cho hình vẽ 

*

Lục giác đa số ABCDEG là hình có:

A. các góc ở những đỉnh A, B, C, D, E, G, O bởi nhau.

B. Sáu cạnh bởi nhau: AB = BC = CD = DE = EG = GA.

C. bố đường chéo chính giảm nhau tại điểm O.

D. ba đường chéo chính bằng nhau: AD = BE = CG.

II. Phần từ bỏ luận (6 điểm) 

Bài 1 (2 điểm):

1) thực hiện các phép tính:

a) 30 . 75 + 25 . 30 – 150;

b) 160 – (4 . 52 – 3 . 23);

c) <36 . 4 – 4 . (82 – 7 . 11)2> : 4 – 20220.

2) tìm kiếm BCNN của những số 28, 54.

Bài 2 (1,5 điểm): Tính diện tích của hình H bao gồm hình bình hành ABCD với hình chữ nhật DCNM, biết hình chữ nhật DCNM tất cả chu vi bằng 180 cm và chiều dài MN gấp 4 lần chiều rộng CN.

*

Bài 3 (2 điểm):Một đội y tế bao gồm 48 bác bỏ sĩ cùng 108 y tá. Hỏi có thể chia nhóm y tế thành nhiều nhất từng nào tổ nhằm số bác bỏ sĩ với y tá được chia gần như vào các tổ?

Bài 4 (0,5 điểm):Chứng tỏ A chia hết mang lại 6 cùng với A = 2 + 22 + 23 + 24 + … + 2100.

---

B. Đáp án và khuyên bảo giải 

I. Phần trắc nghiệm

Bảng đáp án (0,5 × 8 = 4 điểm)

Câu 1: C

Câu 2: A

Câu 3: B

Câu 4: B

Câu 5: A

Câu 6: D

Câu 7: B

Câu 8: A

Hướng dẫn bỏ ra tiết 

Câu 1: 

Viết các tập thích hợp đã mang đến dưới dạng liệt kê các thành phần ta được

A = 4; 5; 6; … (tập vừa lòng A những số từ bỏ nhiên to hơn 3)

B = 0; 1; 2; 3; 4; 5 (tập thích hợp B các số trường đoản cú nhiên nhỏ dại hơn 6)

C = 0; 1; 2; 3; 4 (tập đúng theo C những số tự nhiên nhỏ hơn hoặc bởi 4)

D = 5; 6; 7; 8 (tập vừa lòng D những số từ bỏ nhiên to hơn 4 và nhỏ tuổi hơn hoặc bằng 8)

Vậy ta thấy tập đúng theo C tất cả 5 phần tử. 

Chọn giải đáp C. 

Câu 2: 

Tập vừa lòng M gồm những số trường đoản cú nhiên to hơn 14, nhỏ dại hơn 45 và gồm chứa chữ số 3.

Ta thấy các số 13, 23, 33, 43 đều phải sở hữu chứa chữ số 3, mà lại 13 2).

Chọn giải đáp B. 

Câu 8: 

Lục giác hồ hết ABCDEG có những tính chất: 

*

+ các góc ở những đỉnh A, B, C, D, E, G bởi nhau.

+ Sáu cạnh bằng nhau: AB = BC = CD = DE = EG = GA.

+ tía đường chéo cánh chính AD, BE, CG giảm nhau tại điểm O.

+ cha đường chéo cánh chính bằng nhau: AD = BE = CG.

Vậy đáp án A không đúng (vì góc nghỉ ngơi đỉnh O ko bằng những góc ở đỉnh của lục giác).

Chọn câu trả lời A.

II. Phần trường đoản cú luận

Bài 1:

1) 

a) 30 . 75 + 25 . 30 – 150 

= 30 . (75 + 25) – 150 

= 30 . 100 – 150 

= 3 000 – 150 = 2 850

b) 160 – (4 . 52 – 3 . 23) 

= 160 – (4 . 25 – 3 . 8) 

= 160 – (100 – 24) 

= 160 – 76 = 84

c) <36 . 4 – 4 . (82 – 7 . 11)2> : 4 – 20220

= <36 . 4 – 4 . (82 – 77)2> : 4 – 1

= <36 . 4 – 4 . 52> : 4 – 1 

= <36 . 4 – 4 . 25> : 4 – 1 

= <4 . (36 – 25)> : 4 – 1

= 4 . 11 : 4 – 1 = 11 – 1 = 10

2) 

Đề tra cứu BCNN của 28 cùng 54, ta phân tích các số đó ra quá số nguyên tố. 

Ta có: 28 = 4 . 7 = 22 . 7

54 = 6 . 9 = 2 . 3 . 32 = 2 . 33

Vậy BCNN(28, 54) = 22 . 33 . 7 = 4 . 27 . 7 = 756. 

Bài 2:

Nửa chu vi hình chữ nhật DCNM là: 180 : 2 = 90 (cm)

Khi đó: MN + cn = 90 (cm)

Chiều nhiều năm MN cấp 4 lần chiều rộng CN

Tổng số phần bằng nhau là: 1 + 4 = 5 (phần)

Chiều lâu năm MN (hay CD) của hình chữ nhật DCNM là: 90 : 5 . 4 = 72 (cm)

Chiều rộng cn (hay DM) của hình chữ nhật DCNM là: 90 – 72 = 18 (cm)

Diện tích hình chữ nhật DCMN là: 18 . 72 = 1 296 (cm2)

Diện tích hình bình hành ABCD là: 72 . đôi mươi = 1 440 (cm2)

Diện tích hình H là: 1 296 + 1 440 = 2 736 (cm2). 

Bài 3:

Gọi x là số tổ những nhất được phân chia (x là số tự nhiên khác 0).

Vì số bác sĩ được chia phần lớn vào từng tổ nên 48 ⁝ x 

Số y tá được chia phần lớn vào mỗi tổ cần 108 ⁝ x 

Do đó x là ước tầm thường của 48 và 108, mà lại x là những nhất bắt buộc x là ƯCLN của 48 cùng 108. 

Ta có: 48 = 24 . 3

108 = 22 . 33

Suy ra ƯCLN(48, 108) = 22 . 3 = 12 tốt x = 12 (thỏa mãn).

Vậy hoàn toàn có thể chia được không ít nhất 12 tổ.

Bài 4:

A = 2 + 22 + 23 + 24 + … + 2100

A = (2 + 22) + (23 + 24) + … + (299 + 2100)

A = 6 + 22 . (2 + 22) + … + 298 . (2 + 22)

A = 6 + 22 . 6 + … + 298 . 6

A = 6 . (1 + 22 + … + 298)

Vậy A phân tách hết đến 6 (theo đặc điểm chia hết của một tích). 

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo thành ...

Đề thi giữa kì 1 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 6

Thời gian làm cho bài: 90 phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 1)

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: Viết tập vừa lòng sau A = 8 ≤ x ≤ 12 bằng phương pháp liệt kê các phần tử:

A) A = 8; 9; 10; 11; 12

B) A = 9; 10; 11; 12

C) A = 9; 10; 11

D) A = 9; 10; 11; 12

Câu 2: Số tự nhiên chia đến 10 dư 5 bao gồm dạng

A) 5k + 10 (với k ∈ N)

B) 5k -10 (với k ∈ N)

C) 10k + 3 (với k ∈ N)

D) 10k + 5 (với k ∈ N)

Câu 3: so với số 300 ra thừa số nguyên tố

A) 23.3.52

B) 22.3.52 

C) 2.32.52

D) 23.3.5

Câu 4: tác dụng của phép tính: 250 - 52 - (32 +12):3

A) 218

B) 268

C) 232

D) 240

Câu 5: trong các xác minh sau, xác định nào sai

A) Số đối của số -6 là số 6.

B) Số đối của số 0 là số 0.

C) Số -5 nằm cạnh sát trái số -4 đề nghị ta nói -5 lớn hơn – 4.

D) Số 0 chưa hẳn số nguyên âm cũng chưa phải số nguyên dương.

Câu 6: trong những dãy số dưới đây, hàng nào chỉ toàn là số nguyên tố.

A) 1; 3; 5; 7

B) 2; 3; 5; 7

C) 1; 2; 3; 5; 7

D) 3; 5; 7; 9

Câu 7: cho các số nguyên sau: 0; -3; 2; 5; -4; 4; 6. Sắp xếp những số nguyên đã mang đến theo trang bị tự tăng dần

A) -3; -4; 0; 2; 4; 5; 6

B) 0; -3; -4; 2; 4; 5; 6

C) 6; 5; 4; 2; 0; -3; -4

D) -4; -3; 0; 2; 4; 5; 6

Câu 8: Tập phù hợp A = {a ∈ Z | -5 3 - 2.(-3) + 52

A) 39

B) 25

C) 27

D) 14

II. Từ luận

Bài 1: triển khai phép tính

a) (4 + 32 + 6) + (10 – 32 – 2)

b) (56.35 + 56.18):53

c) 12:400:<500 – (125 + 25.7)>

d) 303 – 3.<655 – (18:2 + 1). +5>: 100

Bài 2: tra cứu x ∈ Z biết:

a) 22 + (x + 3) = 52

b) 125 – 5(4 + x) = 15

c) (15 + x):3 = 315 : 312

d) 2x+1 - 2x = 32

Bài 3: bạn Vinh bao gồm 48 viên bi đỏ, 30 viên bi xanh, 66 viên bi vàng. Vinh hy vọng chia phần đông số bi vào những túi sao cho từng túi đều phải sở hữu cả cha loại bi. Hỏi Vinh hoàn toàn có thể chia nhiều nhất từng nào túi. Khi ấy mỗi túi gồm bao nhiêu viên bi mỗi loại.

Bài 4: Tìm các số tự nhiên x; y biết 2xy + x + 2y = 13

Đáp án

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: Viết tập vừa lòng sau A = x ∈ N bằng cách liệt kê những phần tử:

A) A = 8; 9; 10; 11; 12

B) A = 9; 10; 11; 12

C) A = 9; 10; 11

D) A = 9; 10; 11; 12

Vì 8 ≤ x ≤ 12 đề nghị x ∈ 8; 9; 10; 11; 12

Chú ý: ta mang dấu bằng ở 8 và 12

Câu 2: Số tự nhiên chia cho 10 dư 5 gồm dạng

A) 5k + 10 (với k ∈ N)

B) 5k -10 (với k ∈ N)

C) 10k + 3 (với k ∈ N)

D) 10k + 5 (với k ∈ N)

Vì đều số tự nhiên và thoải mái chia đến 10 dư 5 đều phải sở hữu dạng 10k + 5 với k nằm trong N.

Câu 3: so với số 300 ra thừa số nguyên tố

A) 23 .3.52 

B) 22 .3.52

C) 2.32.52

D) 23 .3.5

*
 

300 = 2.2.3.5.5 = 22.3.52

Câu 4: tác dụng của phép tính: 250 - 52 - (32 +12):3

A) 218

B) 268

C) 232

D) 240

250 - 52 - (32 +12):3

= 250 – 25 – (9 + 12):3

= 250 – 25 – 21:3

=250 – 25 – 7

= 225 – 7

= 218

Câu 5: trong các xác định sau, xác định nào sai

A) Số đối của số -6 là số 6.

B) Số đối của số 0 là số 0.

C) bên trên trục số, số -5 nằm cạnh trái số -4 đề nghị ta nói -5 to hơn – 4.

D) Số 0 không phải số nguyên âm cũng không hẳn số nguyên dương.

Câu C không nên vì các số trên trục số nằm cạnh trái sẽ nhỏ hơn các số nằm cạnh phải phải -5 nằm bên trái số -4 bắt buộc -5 bé thêm hơn -4

Câu 6: trong các dãy số bên dưới đây, hàng nào chỉ toàn là số nguyên tố.

A) 1; 3; 5; 7

B) 2; 3; 5; 7

C) 1; 2; 3; 5; 7

D) 3; 5; 7; 9

Vì ở lời giải A có một không cần số nguyên tố, lời giải C có một không đề xuất số nguyên tố, giải đáp D có 9 chưa phải số nguyên tố. Đáp án B cả 4 số hầu hết là số nguyên tố.

Câu 7: cho những số nguyên sau: 0; -3; 2; 5; -4; 4; 6. Sắp xếp các số nguyên đã cho theo vật dụng tự tăng dần

A) -3; -4; 0; 2; 4; 5; 6

B) 0; -3; -4; 2; 4; 5; 6

C) 6; 5; 4; 2; 0; -3; -4

D) -4; -3; 0; 2; 4; 5; 6

Vì lời giải D các số được sắp xếp theo đồ vật tăng dần.

Câu 8: Tập phù hợp A = {a ∈ Z | -5 C) 6

D) 8

Ta có: A = {a ∈ Z | -5 D) -9

Giải thích

2x = 17 – 35

2x = -18

x = -18:2

x = -9

Câu 10: công dụng của phép tính: 23 - 2.(-3) + 52

A) 39

B) 25

C) 27

D) 14

23 - 2.(-3) + 52

= 8 – (-6) + 25

= 8 +6 + 25

= 14 + 25

= 39.

II. Phần trường đoản cú luận

Bài 1: 

a) (4 + 32 + 6) + (10 – 32 – 2)

= 4 + 32 + 6 + 10 – 32 – 2

= (4 – 2) + (32 – 32) + (10 + 6)

= 2 + 0 + 16

= 18

b) (56.35 + 56.18):53

= <56.(35 + 18)>:53

= <56.53>:53

= 2968:53

= 56

c) 12:400:<500 – (125 + 25.7)>

= 12:400:<500 – (125 + 175)>

= 12:400:<500 – 300>

= 12:400:200

=12:2 = 6

d) 303 – 3.<655 – (18:2 + 1). +5>: 

= 303 – 3.<655 – (9 + 1).64 + 5>:100

= 303 – 3.<655 – 10.64 + 5>:100

= 303 – 3<655 – 640 + 5>:100

= 303 – 3<15 + 5>:100

= 303 – 3.20:1

= 303 – 60

= 243

Bài 2: search x ∈ Z biết:

a) 22 + (x + 3) = 52

4 + (x + 3) = 25

x + 3 = 25 – 4

x + 3 = 21

x = 21 -3

x = 18

Vậy x = 18

b) 125 – 5(4 + x) = 15

5(4 + x) = 125 – 15

5(4 + x) = 110

4 + x = 110: 5

4 + x = 22

x = 22 – 4 

x = 18

Vậy x = 18

c) (15 + x):3 = 315 : 312

(15 + x):3 = 33

15 + x = 33.3

15 + x = 34

15 + x = 81

x = 81 – 15

x = 66

Vậy x = 66

d) 2x + 1 - 2x = 32

 2x.2 - 2x = 32

2x.(2 - 1) = 32

2x = 32

2x = 25 

x = 5

Vậy x = 5

Bài 3:

Lời giải:

Gọi số túi bi của doanh nghiệp Vinh là x (x ∈ N*)

Vì chia hồ hết 48 viên bi đỏ, 30 viên bi xanh cùng 66 viên bi xoàn vào các túi bi phải 48 x; 30 x; 66 x tuyệt x là ước tầm thường của 48; 30;66.

Vì số túi bi phân chia được là lớn số 1 nên x là ước chung lớn số 1 của 48; 30; 66.

Ta có:

48 = 2.2.2.2.3 = 24.3

30 = 2.3.5

66 = 2.3.11

ƯCLN (48; 30; 66) = 2.3 = 6

Vậy hoàn toàn có thể chia các nhất 6 túi bi làm sao cho số bi từng color trong tía túi là bởi nhau.

Số bi màu đỏ trong mỗi túi là:

48:6 = 8 (viên)

Số bi màu xanh trong mỗi túi là:

30:6 = 5 (viên)

Số bi color vàng trong những túi là:

66:6 = 11 (viên)

Bài 4: Tìm các số tự nhiên x; y biết 2xy + x + 2y = 13.

Lời giải:

Ta có:

2xy + x + 2y = 13

⇒ 2xy + x + 2y + 1 = 13 +1

(2xy + 2y) + (x + 1) =14

2y(x + 1) + (x + 1) = 14

(x + 1)(2y + 1) =14

Vì x, y là những số thoải mái và tự nhiên nên x + 1 cùng 2y + 1 cũng là các số từ bỏ nhiên

Ta có: (x + 1)(2y + 1) = 1.14 = 2.7

Trường đúng theo 1: cùng với x + 1 = 1 và 2y + 1 = 14 

Ta có: x + 1 = 1 ⇒ x = 0

2y + 1 = 14 ⇒ 2y = 13 ⇒ y =

*
 (loại bởi x, y là số trường đoản cú nhiên)

Trường hòa hợp 2: với x + 1 = 14 cùng 2y + 1 = 1

Ta có: x + 1 = 14 ⇒ x = 14 – 1

2y + 1 = 1 ⇒ 2y = 0 ⇒ y = 0 (thỏa mãn)

Trường thích hợp 3: cùng với x + 1 = 2 với 2y + 1 = 7

Ta có: x + 1 = 2 ⇒ x = 1

2y + 1 = 7 ⇒ 2y = 6 ⇒ y = 3 (thỏa mãn)

Trường thích hợp 4: với x + 1 = 7 và 2y + 1 = 2

Ta có: x + 1 = 7 ⇒ x = 6

2y + 1 = 2 ⇒ 2y = 1⇒ y =

*
(loại vày x, y là số tự nhiên)

Vậy ta tìm được hai cặp số (x; y) thỏa mãn là (13; 0) cùng (1; 3)

....................................

....................................

....................................

Trên đó là phần cầm tắt một vài đề thi trong những bộ đề thi giữa kì 1 Toán lớp 6 năm học 2022 - 2023 của ba bộ sách mới, nhằm xem không thiếu thốn mời quí độc giả lựa lựa chọn một trong các bộ đề thi sống trên!

TOP 12 Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2022 - 2023 sách Chân trời sáng sủa tạo, Kết nối tri thức với cuộc sống, có đáp án, phiên bản đặc tả và ma trận đề thi thân kì 1 môn Toán 6 theo lịch trình mới.

Qua đó, giúp thầy cô tìm hiểu thêm để sản xuất đề thi thân học kì 1 môn Toán 6 cho học viên của mình. Đồng thời, cũng giúp những em luyện giải đề, cụ vững cấu tạo đề thi để đạt kết quả cao vào kỳ thi giữa học kì 1. Mời thầy cô và các em cùng tải miễn phí:


Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2022 - 2023

Đề thi thân học kì 1 môn Toán 6 sách Kết nối trí thức với cuộc sống
Đề thi thân học kì 1 môn Toán 6 sách Cánh diều
Đề thi thân học kì 1 môn Toán 6 sách Chân trời sáng sủa tạo

Đề thi thân học kì 1 môn Toán 6 sách Kết nối trí thức với cuộc sống

Ma trận đề thi thân kì 1 môn Toán lớp 6

TT Chương/Chủ đềNội dung/đơn vị kiến thứcMức độ tấn công giáTổng % điểm
Nhận biếtThông hiểuVận dụngVận dụng cao
TNKQTLTNKQTLTNKQTLTNKQTL

1

Chương I: SỐ TỰ NHIÊN

(25 tiết)

Số tự nhiên và thoải mái và tập hợp các số từ bỏ nhiên. Sản phẩm công nghệ tự trong tập hợp các số từ bỏ nhiên

2

(0,5đ)

2

(2,0đ)

4

25 %

Các phép tính với số từ bỏ nhiên. Phép tính luỹ thừa với số nón tự nhiên

3

(0,75đ)

2

(1,5đ)

5

22,5%

Tính phân tách hết vào tập hợp các số tự nhiên.

2

(0,5đ)

1

(1,0đ)

3

15 %

Số nguyên tố. Ước bình thường và bội chung

3

(0,75đ)

1

(0,5đ)

1

(1đ)

5

22,5 %

2

Chương III: CÁC HÌNH PHẲNG trong THỰC TIỄN

(4 tiết)

Hình vuông – Tam giác đầy đủ – Lục giác đều

2

(0,5đ)

1

(1,0đ)

3

15%

Tổng121 3 3 120
Tỉ lệ %40%25%25%10%100%
Tỉ lệ chung65%35%100%

Bản sệt tả đề soát sổ giữa kì 1 môn Toán 6

TT

Chương/

Chủ đề

Nội dung/Đơn vị loài kiến thức

Mức độ review

Số thắc mắc theo nút độ thừa nhận thức

Nhận biêt

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

1

Chương I: SỐ TỰ NHIÊN

Số tự nhiên và thoải mái và tập hợp các số từ nhiên. Trang bị tự vào tập hợp những số trường đoản cú nhiên

Nhận biết

- Nhận biết tập hợp và các thành phần của nó

- nhận ra được tập hợp những số từ nhiên.

Thông hiểu

- màn biểu diễn được số tự nhiên và thoải mái trong hệ thập phân.

- màn trình diễn được các số tự nhiên và thoải mái từ 1 mang lại 30 bằng phương pháp sử dụng các chữ số La Mã.

2 (TN)

C1,2

2 (TL)

C2a, 2b

Các phép tính cùng với số tự nhiên. Phép tính luỹ quá với số mũ tự nhiên

Nhận biết

- phân biệt được thứ tự thực hiện các phép tính.

Vận dụng:

- Thực hiện được các phép tính: cộng, trừ, nhân, chia trong tập phù hợp số tự nhiên.

- vận dụng được các đặc điểm giao hoán, kết hợp, phân phối của phép nhân đối với phép cộng trong tính toán.

- thực hiện được phép tính luỹ thừa với số nón tự nhiên;

- Vận dụng được các tính chất của phép tính (kể cả phép tính luỹ thừa với số nón tự nhiên) để tính nhẩm, tính nhanh một phương pháp hợp lí.

3 (TN)

C3,4,5

2 (TL)

C3a,b

Tính chia hết vào tập hợp những số trường đoản cú nhiên.

Số nguyên tố. Ước bình thường và bội chung

Nhận biết

- nhận ra được quan lại hệ phân chia hết, khái niệm cầu và bội

- phân biệt được phép chia tất cả dư, định lí về phép chia tất cả dư.

- phân biệt được có mang số nguyên tố, hợp số.

Vận dụng:

- triển khai được vấn đề phân tích một số thoải mái và tự nhiên lớn rộng 1 thành tích của những thừa số nguyên tố trong số những trường hợp đối kháng giản.

- Xác định được ước chung, cầu chung bự nhất; xác định được bội chung, bội chung nhỏ nhất của nhì hoặc ba số trường đoản cú nhiên.

- Vận dụng được kiến thức số học vào giải quyết và xử lý những sự việc thực tiễn (đơn giản, thân quen thuộc) (ví dụ: đo lường tiền giỏi lượng mặt hàng hoá khi mua sắm, xác định số đồ dùng vật quan trọng để sắp xếp chúng theo hầu như quy tắc mang lại trước,...).

Vận dụng cao:

- Vận dụng được kiến thức số học vào xử lý những vấn đề thực tiễn (phức hợp, lạ lẫm thuộc).

5(TN)

C6,7,8,9,

10

1 (TL)

C4a

1 (TL)

C4b

1 (TL)

C5

2

Chương III: CÁC HÌNH PHẲNG vào THỰC TIỄN

Tam giác đều, hình vuông, Lục giác đều, hình chữ nhật, hình thoi, hình bình hành, hình thang cân

Nhận biết

- Nhận dạng được tam giác đều, hình vuông, lục giác đều.

- biểu lộ được một trong những yếu tố cơ phiên bản về cạnh góc, đường chéo của hình chữ nhật, hình bình hành , hình thoi

2 (TN)

C11,C12

1 (TL)

C1

Tổng

12 (TN)

1(TL)

3(TL)

3 (TL)

1 (TL)

Tỉ lệ %

40%

25%

25%

10%

Tỉ lệ chung

65%

35%


Đề thi giữa kì 1 môn Toán 6 năm 2022 - 2023

Trường THCS....................

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 1 - TOÁN 6 thời gian làm bài: 90 phút(không kể thời gian phát đề)

I. TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm)

Khoanh tròn vào vần âm đứng trước câu vấn đáp đúng trong mỗi câu sau:

Câu 1. đến tập vừa lòng A = a; b; c; d, xác minh nào sau đấy là đúng?

A. C ∈ AB. D ∈ AC. E ∈ AD. A ∉ A

Câu 2. Tập thích hợp nào tiếp sau đây chỉ gồm các phần tử là số tự nhiên?

A.

*
B. 1; 2; 3C.
*
D. 0; 2; 4

Câu 3. Cùng với a, m, n là những số trường đoản cú nhiên, khẳng định nào tiếp sau đây đúng?

A. Am . An = am + n (a ≠ 0)B. Am . An = am.n (a ≠ 0)C. Am : an = am.n (a ≠ 0) D. Am : an = m – n (a ≠ 0)

Câu 4. thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức không đựng dấu ngoặc là:

A. Lũy vượt → Nhân, chia → Cộng, trừ.B. Nhân phân tách → cộng trừ → Lũy thừa.C. Nhân chia → Lũy quá → Cộng, trừ.D. Cộng, trừ → Nhân, phân tách → Lũy thừa.

Câu 5. Kết trái của phép tính 23. 22 là:

A. 45B. 25C. 26D. 46

Câu 6. Số thoải mái và tự nhiên nào sau đây chia cho 5 dư 2?

A. 4B. 5C. 6D. 7

Câu 7. Số tự nhiên và thoải mái nào sau đây chia hết cho tất cả 2 với 5?

A. 126B. 259C. 430D. 305

Câu 8. Trong các số tự nhiên và thoải mái sau, số làm sao là số nguyên tố?

A. 4B. 7C. 18D. 25

Câu 9. Số thoải mái và tự nhiên nào sau đây là ước của 10?

A. 0B. 3C. 2D. 11

Câu 10. Số tự nhiên nào sau đây là BCNN(4, 6)?

A. 15B. 12C. 10D. 9

Câu 11. khi mô tả những yếu tố của hình vuông, khẳng định nào tiếp sau đây sai:

A. Hình vuông vắn có 4 cạnh bởi nhau;B. Hình vuông vắn có 4 góc vuông;C. Hình vuông có các cạnh đối không bởi nhau;D. Hình vuông có hai đường chéo cánh bằng nhau.

Câu 12. Hình như thế nào sau đây là hình chữ nhật?

II. TỰ LUẬN: (7,0 điểm)

Câu 1. (1,0 điểm) Trong mẫu vẽ bên gồm bao nhiêu tam giác đều? Hãy viết tên các tam giác phần đông đó.

Câu 2. (2,0 điểm)

a) Viết tập phù hợp A những số thoải mái và tự nhiên không vượt thừa 7.

b) Viết các số 23 với 29 thông qua số La Mã.

Câu 3. (1,5 điểm)

a) tiến hành phép tính: ( tính phải chăng nếu có thể) 12. 35 + 12. 65

b) tìm x, biết: (123 - 4x) - 67 = 23

Câu 4. (1,5 điểm)

a) tra cứu tập vừa lòng BC (30; 45)

b) một tổ y tế bao gồm 24 bác bỏ sĩ cùng 108 y tá. Bao gồm thế phân chia đội y tế đó những nhất thành mấy tổ nhằm số y tá được chia những vào những tổ ?


Câu 5. (1,0 điểm) kiếm tìm n ∈ N biết để 3 chia hết đến n + 2.

Đáp án đề thi thân kì 1 môn Toán 6 năm 2022 - 2023

I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm) mỗi câu vấn đáp đúng: 0,25 điểm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8

Câu 9

Câu 10

Câu 11

Câu 12

B

D

A

A

B

D

C

B

C

B

C

A

II. TỰ LUẬN ( 7,0 điểm)

Câu

Nội dung

Điểm

1

Có cha tam giác các đó là: ABC; ACE; CED .

1,0

2

a) Tập thích hợp A các số tự nhiên và thoải mái không vượt quá 7 là:

A = 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7

0,5

b) XIII, XXIX

0,5

3

a) 12. 35 + 12. 65

= 12. (35 + 65)

= 12. 100

= 1200

0,25

0,25

b) (123 – 4x) – 67 = 23

(123 – 4x) – 67 = 8

123 – 4x = 8 + 67

123 – 4x = 75

4x = 123 – 75

4x = 48

x = 48: 4

x = 12

Vậy x = 12

0,25

0,25

0,25

0,25

4

a) 30 = 2.3.5

45 = 32.5

BCNN (30,45) = 2.32.5 = 90

BC(30,45) = 0; 90; 180;270;...

0,25

0,25

b) call số tổ là a (a ∈ N*)

Theo bài xích ra 24 bác sĩ cùng 108 y tá được chia những vào các tổ nên ta có:

24

*
a

108

*
a

⇒ a ∈ ƯC (108; 24)

Mà số tổ được phân chia là nhiều nhất đề xuất a = ƯCLN(108; 24)

Ta có: 24 = 23.3

108 = 22.33

=> ƯCLN(24,108) = 22.3 = 12

=> a = 12

Vậy có thể chia nhóm y tế đó các nhất thành 12 tổ.

0,25

0,25

0,25

0,25

5

Để 3 phân chia hết đến n + 1

⇒ (n + 1) ∈ Ư(3) = 1;3

⇒ n ∈ 0;2

Vậy n ∈ 0;2

0,25

0,5

0,25

0,25

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán 6 sách Cánh diều

Ma trận đề thi giữa học kì 1 môn Toán 6 năm 2022 - 2023

lever Chủ đề Mức 1 (Nhận biết) Mức 2 am tường Mức 3 vận dụng cùng
lever thấp lever cao
KQTLKQTLKQTLKQTL

1. Tập hợp những số từ bỏ nhiên.

C1,4: Biết tư tưởng về tập hợp, bộ phận của tập hợp.

C2,3: chỉ ra rằng cặp số tự nhiên liền trước với liền sau, quý giá của chữ số trong một số trong những tự nhiên

C(9,10,11): Cộng, trừ, nhân, chia số từ nhiên.

C21a,b: thực hiện được cộng trừ nhân phân tách STN

C21c: vận dụng linh hoạt các phép tính trong N.

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

4 (C1, 2, 3, 4)

1

10%

3 (C9, 10, 11)

0,75

7,5%

2/3 C21

1

10%

1/3 C21

1

10%

8

3,75

37,5%

Thành tố NL

C1, 2, 3, 4 - TD

C9, 10, 11 - GQVĐ

GQVĐ

GQVĐ

2. Tính chất chia không còn trong tập phù hợp số từ bỏ nhiên

C5,6: hiểu rằng t/c phân chia hết của 1 tổng

C7: Biết được đà nào là số nguyên tố.

C8: Biết khái niệm ƯCLN

C12. Hiểu cách phân tích một số ra vượt số nguyên tố

C13. Hiểu t/c chia hết của một tổng

C14. Phát âm quy tắc search BCNN

C22: Áp dụng quy tắc kiếm tìm ƯCLN vào giải vấn đề thực tế.

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

4(5, 6, 7, 8)

1

10%

3 (12, 13, 14)

0,75

7,5%

1 (C22)

1,5

15%

1(C24)

0,5

5%

9

3,75

37,5%

Thành tố NL

TD

C12,13:GQVĐ

C14 TD

TD-GQVĐ

TD-GQVĐ

3. Một số hình phẳng vào thực tiễn.

C15. Biết được số đo góc trong tam giác cân.

C16. Phân biệt được yếu tố trong hình vuông.

C17,18: Biết phương pháp tính chu vi hình chữ nhật. Diện tích s hình bình hành

C19,20: núm được công thức tính diện tích s hình thang và chu vi hình bình hành

C23: Áp dụng cách làm tính diện tích và chu vi hình chữ nhật để giải việc thực tế.

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

4 (15,16, 17, 18)

1

10%

2(C19, 20)

0,5

5%

1(C23)

1

10%

7

2,5

25%

Thành tố NL

C15, 16: TD

C17, 18: TD, MHH

C19: GQVĐ

C20: MHH-GQVĐ

MHH-GQVĐ

tổng thể câu

tổng số điểm

tỉ lệ %

12

3

30%

9 + 2/3

4

40%

1+1/3

2,5

25%

1

0,5

5%

24

10

100%


Đề thi thân học kì 1 môn Toán 6 năm 2022 - 2023

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1: Tập hợp nào dưới đây có 5 phần tử?

A = x > 3B = {x ∈ N ∈N | x C = x ≤ 4D = {x ∈ N ∗ ∈N∗ | 4 B. 23C. 33D. 43

Câu 3: số 1 080 phân chia hết cho bao nhiêu số trong những số sau đây: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 24, 25?

A. 10 số
B. 9 số
C. 8 số
D. 7 số

Câu 4: Hằng gấp được 97 ngôi sao 5 cánh và xếp vào những hộp, mỗi hộp 8 ngôi sao. Số ngôi sao còn thừa không xếp vào vỏ hộp là:

A. 5 ngôi sao
B. 1 ngôi sao
C. 6 ngôi sao
D. 2 ngôi sao

Câu 5: đối chiếu số 154 ra quá số nguyên tố được:

A. 154 = 2 . 7 . 11B. 54 = 1 . 5 . 4C. 154 = 22 . 3 . 5D. 154 = 2 . 7 . 13

Câu 6: Hình làm sao dưới đấy là hình vẽ chỉ tam giác đều?

A.


B.

C.

D.

Câu 7: nhị đường chéo hình thoi gồm độ nhiều năm lần lượt bởi 16 centimet và 12 cm. Diện tích của hình thoi là:

A. 90 cm2B. 96 cm2C. 108 cm2D.120 cm2

Câu 8: lựa chọn câu sai trong các câu bên dưới đây?

Cho hình vẽ

Lục giác mọi ABCDEG là hình có:

A. Những góc ở những đỉnh A, B, C, D, E, G, O bởi nhau.B. Sáu cạnh bằng nhau: AB = BC = CD = DE = EG = GA.C. Tía đường chéo chính cắt nhau trên điểm O.D. Bố đường chéo cánh chính bởi nhau: AD = BE = CG.

II. Phần từ bỏ luận (6 điểm)

Bài 1 (2 điểm):

1) thực hiện các phép tính:

a) 30 . 75 + 25 . 30 – 150;b) 160 – (4 . 52– 3 . 23);c) <36 . 4 – 4 . (82 – 7 . 11)2> : 4 – 20220.

2) tìm BCNN của những số 28, 54.

Bài 2 (1,5 điểm): Tính diện tích s của hình H có hình bình hành ABCD với hình chữ nhật DCNM, biết hình chữ nhật DCNM có chu vi bằng 180 centimet và chiều lâu năm MN vội vàng 4 lần chiều rộng lớn CN.

Bài 3 (2 điểm): Một đội y tế bao gồm 48 bác sĩ với 108 y tá. Hỏi rất có thể chia nhóm y tế thành các nhất từng nào tổ nhằm số chưng sĩ và y tá được chia hồ hết vào các tổ?

Bài 4 (0,5 điểm): Chứng tỏ A phân chia hết cho 6 với A = 2 + 22 + 23 + 24 + … + 2100.

Đáp án đề thi thân học kì 1 môn Toán 6 năm 2022 - 2023

I. Phần trắc nghiệm

Bảng đáp án (0,5 × 8 = 4 điểm)

Câu 1: C

Câu 2: A

Câu 3: B

Câu 4: B

Câu 5: A

Câu 6: D

Câu 7: B

Câu 8: A

Hướng dẫn chi tiết

Câu 1:

Viết các tập thích hợp đã mang lại dưới dạng liệt kê các thành phần ta được

A = 4; 5; 6; … (tập vừa lòng A những số tự nhiên to hơn 3)


B = 0; 1; 2; 3; 4; 5 (tập vừa lòng B những số tự nhiên bé dại hơn 6)

C = 0; 1; 2; 3; 4 (tập phù hợp C những số trường đoản cú nhiên nhỏ hơn hoặc bằng 4)

D = 5; 6; 7; 8 (tập đúng theo D các số trường đoản cú nhiên to hơn 4 và nhỏ hơn hoặc bằng 8)

Vậy ta thấy tập phù hợp C gồm 5 phần tử.

Chọn câu trả lời C.

Câu 2:

Tập vừa lòng M gồm những số trường đoản cú nhiên lớn hơn 14, nhỏ tuổi hơn 45 và bao gồm chứa chữ số 3.

Ta thấy những số 13, 23, 33, 43 đều sở hữu chứa chữ số 3, mà lại 13 2).

Chọn lời giải B.

Câu 8:

Lục giác hầu như ABCDEG có những tính chất:

+ những góc ở các đỉnh A, B, C, D, E, G bởi nhau.

+ Sáu cạnh bởi nhau: AB = BC = CD = DE = EG = GA.

+ bố đường chéo cánh chính AD, BE, CG giảm nhau trên điểm O.

+ ba đường chéo cánh chính bằng nhau: AD = BE = CG.

Vậy câu trả lời A không nên (vì góc ở đỉnh O không bằng các góc sinh sống đỉnh của lục giác).

Chọn đáp án A.

II. Phần từ bỏ luận

Bài 1:

1) a) 30 . 75 + 25 . 30 – 150

= 30 . (75 + 25) – 150

= 30 . 100 – 150

= 3 000 – 150 = 2 850

b) 160 – (4 . 52– 3 . 23)

= 160 – (4 . 25 – 3 . 8)

= 160 – (100 – 24)

= 160 – 76 = 84

c) <36 . 4 – 4 . (82 – 7 . 11)2> : 4 – 20220

= <36 . 4 – 4 . (82 – 77)2> : 4 – 1

= <36 . 4 – 4 . 52> : 4 – 1

= <36 . 4 – 4 . 25> : 4 – 1

= <4 . (36 – 25)> : 4 – 1

= 4 . 11 : 4 – 1 = 11 – 1 = 10

2) Đề kiếm tìm BCNN của 28 cùng 54, ta phân tích những số kia ra vượt số nguyên tố.

Ta có: 28 = 4 . 7 = 22 . 7

54 = 6 . 9 = 2 . 3 . 32 = 2 . 33

Vậy BCNN(28, 54) = 22 . 33 . 7 = 4 . 27 . 7 = 756.

Bài 2:

Nửa chu vi hình chữ nhật DCNM là: 180 : 2 = 90 (cm)

Khi đó: MN + công nhân = 90 (cm)

Chiều dài MN vội 4 lần chiều rộng CN

Tổng số phần cân nhau là: 1 + 4 = 5 (phần)

Chiều dài MN (hay CD) của hình chữ nhật DCNM là: 90 : 5 . 4 = 72 (cm)

Chiều rộng công nhân (hay DM) của hình chữ nhật DCNM là: 90 – 72 = 18 (cm)

Diện tích hình chữ nhật DCMN là: 18 . 72 = 1 296 (cm2)

Diện tích hình bình hành ABCD là: 72 . đôi mươi = 1 440 (cm2)

Diện tích hình H là: 1 296 + 1 440 = 2 736 (cm2).

Bài 3:

Gọi x là số tổ những nhất được chia (x là số tự nhiên và thoải mái khác 0).

Vì số bác bỏ sĩ được chia phần lớn vào từng tổ cần 48 ⁝ x

Số y tá được chia đầy đủ vào từng tổ yêu cầu 108 ⁝ x

Do kia x là ước thông thường của 48 cùng 108, mà x là nhiều nhất phải x là ƯCLN của 48 với 108.

Ta có: 48 = 24 . 3

108 = 22 . 33

Suy ra ƯCLN(48, 108) = 22 . 3 = 12 tốt x = 12 (thỏa mãn).

Vậy có thể chia được rất nhiều nhất 12 tổ.

Bài 4:

A = 2 + 22 + 23 + 24 + … + 2100

A = (2 + 22) + (23 + 24) + … + (299 + 2100)

A = 6 + 22 . (2 + 22) + … + 298 . (2 + 22)

A = 6 + 22 . 6 + … + 298 . 6

A = 6 . (1 + 22 + … + 298)

Vậy A phân chia hết cho 6 (theo tính chất chia không còn của một tích).

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán 6 sách Chân trời sáng sủa tạo

Ma trận đề khám nghiệm giữa kì 1 môn Toán 6

TT

Chủ đề

Nội dung/Đơn vị loài kiến thức

Mức độ tiến công giá

Tổng % điểm

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

1

Số từ bỏ nhiên

(23 tiết)

Số trường đoản cú nhiên. Những phép tính với số tự nhiên. Phép tính luỹ thừa với số mũ tự nhiên

2

(TN1,2)

0,5đ

3

(TL13BCD)

1.5đ

6,5

Tính chia hết trong tập hợp những số từ nhiên. Số nguyên tố. Ước chung và bội chung

4

(TN3456)

1.0 đ

2

(TL13A

14B)

2

(TL14AC,D)

1,5 đ

1

(TL13E)

1 đ

2

Các hình phẳng trong thực tiễn

(11 tiết)

Tam giác đều, hình vuông, lục giác đều.

3

(TN7,8,9)

0,75 đ

1

(TL15A)

1

(TL15B)

3,5

Hình chữ nhật, Hình thoi, hình bình hành, hình thang cân.

Xem thêm: Cách Cài Đặt Giọng Nói Trên Tivi Samsung Nhanh Nhất, Hướng Dẫn Điều Khiển Tivi Samsung Bằng Giọng Nói

3

(TN10,11,12)

0,75đ

Tổng: Số câu

Điểm

12

3

2

1,0

4

2,5

3

2.5

1

1,0

10,0

Tỉ lệ %

40%

25%

25%

10%

100%

Tỉ lệ chung

65%

35%

100%

Chú ý: Tổng tiết : 34 tiết

Bảng đặc tả ma trận đề kiểm soát giữa học kì 1 Toán 6

TT

Chương/Chủ đề

Mức độ tiến công giá

Số câu hỏi theo nút độ thừa nhận thức

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

SỐ - ĐẠI SỐ

1

Tập hợp những số từ nhiên

Số trường đoản cú nhiên. Những phép tính với số trường đoản cú nhiên.

Phép tính luỹ thừa v