Đề thi cuối kì 1 Hóa 9 năm 2022 - 2023 tuyển chọn 9 đề khám nghiệm cuối kì 1 tất cả đáp án chi tiết và bảng ma trận đề thi.

Bạn đang xem: Đề thi hóa lớp 9 học kì 1 có đáp án


Đề thi học kì 1 Hóa 9 được soạn với cấu trúc đề rất nhiều chủng loại trắc nghiệm và tự luận (theo điểm số), bám sát đít nội dung chương trình học trong sách giáo khoa tập 1. Mong muốn đây vẫn là tài liệu hữu ích cho quý thầy cô và những em ôn tập cùng củng ráng kiến thức, chuẩn bị sẵn sàng cho học kì 1 lớp 9 chuẩn bị tới. Vậy sau đó là nội dung cụ thể TOP 9 đề thi cuối kì 1 Hóa 9 năm 2022 - 2023, mời các bạn cùng theo dõi tại đây. Dường như các bạn học viên lớp 9 đọc thêm đề thi học tập kì 1 của một số môn như: đề cương ôn thi học kì 1 Hóa 9, đề thi học tập kì 1 lớp 9 môn Ngữ văn, Sinh học, lịch sử.


TOP 9 Đề thi cuối kì 1 Hóa 9 năm 2022 - 2023

Đề thi cuối kì 1 hóa học 9 - Đề 1Đề thi Hóa 9 học tập kì 1 - Đề 2Đề thi cuối kì 1 Hóa 9 - Đề 3

Đề thi cuối kì 1 hóa học 9 - Đề 1

Đề thi học tập kì 1 Hóa 9

Biết: cha = 137, mãng cầu = 23, K = 39, fe = 56, C = 12, H =1, O= 16, S = 32, Cl =35,5, Mg =24, Al =27; Zn = 65, Cu = 64

Phần 1. Trắc nghiệm khách hàng quan

Chọn đáp án đúng độc nhất vô nhị trong các câu hỏi dưới đây

Câu 1. hỗn hợp H2SO4 chức năng với dãy chất là:

A. Fe, Ca
O, HCl, Ba
Cl2

B. Cu, Ba
O, Na
OH, Na2CO3

C. Mg, Cu
O, HCl, Na
Cl

D. Zn, Ba
O, Na
OH, Na2CO3

Câu 2. phản bội ứng không tạo nên muối Fe(III):

A. Fe công dụng với dd HCl

B. Fe2O3 chức năng với dd HCl

C. Fe3O4 chức năng với dd HCl


D. Fe(OH)3 chức năng với dd H2SO4

Câu 3. Khí sulfur đioxit SO2 được chế tạo ra thành từ bỏ cặp chất là

A. K2SO4 và HCl.

B. K2SO4 và Na
Cl.

C. Na2SO4 cùng Cu
Cl2

D. Na2SO3 và H2SO4

Câu 4. Dung dịch của chất X tất cả p
H >7 cùng khi công dụng với dung dịch kali sunfat tạo ra chất không tan. Chất X là.

A. Ba
Cl2
B. Na
OH
C. Ba(OH)2D. H2SO4.

Câu 5. Để loại trừ khí CO2 tất cả lẫn trong hỗn hợp (O2; CO2). Bạn ta mang lại hỗn hợp trải qua dung dịch chứa:

A. HClB. Na2SO4C. Na
Cl
D. Ca(OH)2.

Câu 6. Có phần nhiều chất khí sau: CO2; H2; O2; SO2; CO. Lúc nào làm đục nước vôi trong.

A. CO2B. CO2; CO; H2C. CO2; SO2D. CO2; CO; O2

Câu 7. bé dại vài giọt dung dịch Fe
Cl3 vào ống thử đựng 1ml hỗn hợp Na
OH, thấy xuất hiện:

A. Hóa học không tan gray clolor đỏ

B. Hóa học không tan màu sắc trắng

C. Hóa học tan không màu

D. Hóa học không tan màu xanh da trời lơ

Câu 8. Cho dãy các kim loại sau : Fe, W, Hg, Cu sắt kẽm kim loại trong hàng có nhiệt độ nóng chảy rẻ nhất:

A. WB. CuC. HgD. Fe

Phần 2. Từ luận (7 điểm)

Câu 1. dứt chuỗi phản bội ứng hóa học sau:

Al → Al2O3 → Na
Al
O2 → Al(OH)3 → Al2(SO4)3 → Al
Cl3 → Al(NO3)3

Câu 2. Nêu hiện tượng lạ và viết phương trình hóa học xảy ra trong các thí nghiệm sau:

a) Nhúng đinh sắt đã cạo sạch gỉ vào hỗn hợp Cu
SO4


b) Sục khí CO2 vào nước vôi trong

Câu 3. bao gồm 4 lọ mất nhãn đựng 4 dung dịch HCl, Na2SO4, Na
Cl, Ba(OH)2. Chỉ dùng quỳ tím và chính các chất này để xác định các dung dịch trên.

Câu 4. mang đến 7,5 gam tất cả hổn hợp X bao gồm Al, Mg tác dụng với dung dịch HCl 14,6% (vừa đủ) chiếm được 7,84 lít khí (đktc) và dung dịch Y.

a) Viết phương trình hóa học xảy ra.

b) Tính nguyên tố % khối lượng của mỗi kim loại có trong tất cả hổn hợp X.

Đáp án đề thi Hóa 9 học kì 1

Phần 1. Trắc nghiệm

1 D2 A3 D4 C
5 D6 C7 A8 C

Phần 2. Từ luận

Câu 1.

1) 4Al + 3O2 → 2Al2O3

2) Al2O3 + 2Na
OH → 2Na
Al
O2 + H2O

3) Na
Al
O2 + 2H2O → Na
OH + Al(OH)3

4) 2Al(OH)3 + 3Zn
SO4 → Al2(SO4)3 + 3Zn(OH)2

5) Al2(SO4)3 + 3Ba
Cl2 → 2Al
Cl3 + 3Ba
SO4

6) Al
Cl3 + 3Ag
NO3 → Al(NO3)3 + 3Ag
Cl

Câu 2.

a) Nhúng đinh sắt đã làm sạch gỉ vào hỗn hợp Cu
SO4

Hiện tượng: đinh sắt chảy dần, màu xanh của dung dịch đồng sunfat nhạt dần. Sau 1 thời hạn lấy đinh fe ra thì thấy 1 lớp kim loại red color gạch bám ngoài (đó đó là đồng).

Fe + Cu
SO4 → Fe
SO4 + Cu

b) Sục khí CO2 vào nước vôi trong

Hiện tượng: lúc sục khí CO2 vào nước vôi vào Ca(OH)2 xuất hiện thêm kết tủa trắng Ca
CO3

CO2 + Ca(OH)2 → Ca
CO3 + H2O

c) đến từ từ hỗn hợp Ba
Cl2 vào ống nghiệm cất dung dịch H2SO4

Hiện tượng: Khi cho từ từ hỗn hợp dung dịch Ba
Cl2 vào ống nghiệm chứa dung dịch H2SO4 sau bội phản ứng mở ra kết tủa trắng

Ba
Cl2 + H2SO4 → Ba
SO4 + 2HCl

Câu 3. gồm 4 lọ mất nhãn đựng 4 dung dịch HCl, Na2SO4, Na
Cl, Ba(OH)2. Chỉ sử dụng quỳ tím với chính những chất này để xác minh các dung dịch trên.

Trích mẫu thuốc thử với đánh số máy tự


HClNa2SO4Na
Cl
Ba(OH)2
Quỳ tímQuỳ gửi sang màu sắc đỏQuỳ không chuyển màuQuỳ không chuyển màuQuỳ chuyển sang màu sắc xanh
Na2SO4Không phản nghịch ứng--Kết tủa trắng
Na
Cl
Không phản nghịch ứng--Không phản bội ứng

Dấu (-) đã nhận biết được

Phương trình bội nghịch ứng xảy ra:

Na2SO4 + Ba(OH)2 → Ba
SO4 + 2Na
OH

Câu 4.

a) Phương trình hóa học:

2Al + 6HCl → 2Al
Cl3 + 3H2 (1)

Mg + 2HCl → Mg
Cl2 + H2 (2)

b) n
H2= 0,35 mol

Gọi x, y lần lượt là số mol của Al, Mg

Theo đề bài xích ta có:

27x + 24y = 7,5 (3)

Dựa vào phương trình (1), (2) ta có: 3/2x + y = 0,35 (4)

Giải hệ phương trình ta được: x = 0,1; y = 0,2

m
Al = 27.0,1 = 2,7 gam => %m
Al = (2,7/7,5).100 = 36%

%m
Mg = 100% - 36% = 64 %

Ma trận đề thi học kì 1 Hóa 9

ND KT

nút độ dìm thức

cùng

phân biệt

thông tỏ

vận dụng

áp dụng cao

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Tính hóa chất của bazơ

- đặc thù hóa học thông thường của bazơ, đặc điểm riêng của bazơ ko tan trong nước.

- Viết được các PTHH minh hoạ tính chất hoá học tập của bazơ.

- Quan tiếp giáp thí nghiệm đúc kết được đặc thù của bazơ, tính chất riêng của bazơ không tan.

- Tính trọng lượng hoặc thể tích hỗn hợp bazơ gia nhập phản ứng.

- Tính khối lượng hoặc thể tích những chất tham gia phản ứng.

Tính hóa chất của muối

Biết được:

- tính chất hóa học tập của muối

- tư tưởng phản ứng trao đổi và đk để phản bội ứng trao đổi tiến hành được.

- Viết được các PTHH minh họa tính chất hóa học tập của muối.

- tiến hành được một số trong những thí nghiệm, quan lại sát phân tích và lý giải hiện tượng, rút ra được đặc điểm hoá học tập của muối.

- nhận ra được một vài muối nỗ lực thể.

- Tính khối lượng hoặc thể tích dung dịch muối trong phản bội ứng.

- Tính khối lượng hoặc thể tích dung dịch muối trong phản ứng.

Mối dục tình giữa các loại hợp hóa học vô cơ

Biết được quan hệ giữa oxit, axit, bazơ, muối.

Viết được những PTHH minh họa mối quan hệ giữa những HCVC

Lập được sơ đồ quan hệ giữa những loại hợp chất vô cơ.

Nhận biết được một vài hợp chất vô cơ nỗ lực thể.

Tính nguyên tố % về cân nặng hoặc thể tích của tất cả hổn hợp chất rắn, các thành phần hỗn hợp lỏng, hỗn hợp khí.

Kim loại

Biết được các đặc điểm vật lý, đặc thù hóa học của kim loại

Viết được những PTHH minh họa đặc điểm hóa học tập của sắt kẽm kim loại theo sơ đồ đưa hóa

Nhận biết được một số kim loại cụ thể

Tính nồng độ theo trọng lượng hoặc thể tích của những chất tạo ra thành sau bội phản ứng.


Đề thi Hóa 9 học kì 1 - Đề 2

Đề thi học tập kì 1 Hóa 9

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 3 đ )

Khoanh tròn vào vần âm trước giải đáp đúng

Câu 1:

Chất chức năng với nước tạo nên dung dịch axit là:

A. Ca
O, B. Ba
O, C. Na2O D. SO3.

Câu 2:

Oxit lưỡng tính là:

A. Gần như oxit tác dụng với hỗn hợp axit sinh sản thành muối và nước.B. Những oxit tác dụng với dung dịch bazơ và công dụng với hỗn hợp axit tạo nên thành muối và nước.C. đều oxit tác dụng với hỗn hợp bazơ tạo ra thành muối và nước.D. Những oxit chỉ chức năng được với muối.

Câu 3:

Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch bazơ là:

A. CO2, B. Na2O. C. SO2, D. P2O5

Câu 4:

Nhóm chất tác dụng với nước cùng với dung dịch HCl là:

A. Na2O, SO3, CO2 .B. K2O, P2O5, Ca
O.C. Ba
O, SO3, P2O5.D. Ca
O, Ba
O, Na2O.

Câu 5:

Thuốc thử dùng để nhận biết hỗn hợp HCl với dung dịch H2SO4 là:

A. K2SO4B. Ba(OH)2C. Na
Cl D. Na
NO3

Câu 6.

Bazơ tan và không chảy có đặc điểm hoá học thông thường là:

A. Làm quỳ tím hoá xanh
B. Tác dụng với oxit axit sản xuất thành muối cùng nước
C. Chức năng với axit chế tác thành muối cùng nước
D. Bị nhiệt độ phân huỷ tạo thành oxit bazơ và nước

Câu 7:

Nếu chỉ cần sử dụng dung dịch Na
OH thì có thể phân biệt được 2 dung dịch muối trong những cặp hóa học sau:

A.Na2SO4 cùng Fe2(SO4)3 B Na2SO4 và K2SO4C. Na2SO4và Ba
Cl2D. Na2CO3 với K3PO4

Câu 8:

Kim loại được dùng làm đồ trang sức quý vì tất cả ánh kim hết sức đẹp, kia là những kim loại:

A. Ag, Cu. B. Au, Pt. C . Au, Al.D. Ag, Al.

Câu 9:

Đơn chất chức năng với hỗn hợp H2SO4 loãng giải hòa khí Hiđro là:

A. Đồng
B. Lưu lại huỳnh
C. Kẽm
D. Thuỷ ngân

Câu 10:

Nhôm vận động hoá học bạo dạn hơn sắt, vì:

A. Al, Fe hầu như không làm phản ứng cùng với HNO3đặc nguội.B. Al tất cả phản ứng với dung dịch kiềm.C. Nhôm đẩy được sắt thoát ra khỏi dung dịch muối bột sắt.D. Chỉ tất cả sắt bị nam châm hút hút.

Câu 11:

Có một mẫu Fe bị lẫn tạp hóa học là nhôm, để gia công sạch mẫu mã sắt này bằng cách ngâm nó với

A. Hỗn hợp Na
OH dư
B. Hỗn hợp H2SO4loãng
C. Hỗn hợp HCl dư
D. Hỗn hợp HNO3loãng .

Câu 12:

Nhôm bội nghịch ứng được với :

A. Khí clo, dung dịch kiềm, axit, khí
B. Khí clo, axit, oxit bazo, khí
C. Oxit bazơ, axit, hiđro, hỗn hợp kiềm
D. Khí clo, axit, oxi, hiđro, hỗn hợp magiesunfat

II. PHÀN TỰ LUẬN (7đ)

Câu 1:( 2,5đ) xong xuôi chuçi bội phản ứng hóa học sau?

Có 3 lọ đựng các dung dịch bị mất nhãn sau: Na
Cl, Na2SO4, Na
OH. Bằng phương pháp hoá học hãy nhận ra các dung dịch trên. Viết phương trình hoá học.

Câu 3: (3đ)

Cho 30g hỗn hợp hai sắt kẽm kim loại sắt với đồng công dụng với dd HCl dư. Sau thời điểm phản ứng hoàn thành thu được chất rắn A cùng 6,72l khí (ở đktc)

a. Viết phương trình bội phản ứng chất hóa học xảy ra.

b. Tính thành phần trăm theo trọng lượng của tất cả hổn hợp ban đầu.

Đáp án đề thi học kì 1 Hóa 9

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 3 đ)


Mỗi ý đúng 0,25đ

Câu123456789101112
Đáp ánDBBDBCABCCAA

II. PHẦN TỰ LUẬN ( 7 đ)

Câu 1: Mổi phương trình đúng 0,5đ

(1) 2Fe + 3Cl2 → 2Fe
Cl3

(2) Fe
Cl3 + 3Na
OH → Fe(OH)3 + 3Na
Cl

(3) 2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O

(4) Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O

(5) Fe2(SO4)3 + 3Ba
Cl2→ 3Ba
SO4 + 2Fe
Cl3

Câu 2: Lấy mỗi chất một ít ra làm thí nghiệm, đặt số thưc tự.

Nhỏ mỗi chất trên vào quỳ tím chuyển greed color là Na
OH. 0,5 đ

Nhận biết 2 muối bằng phương pháp cho công dụng với Ba
Cl2 dung dịch nào làm phản ứng xuất hiện chất ko tan white color là Na2SO4 , sót lại là Na
Cl. 0,5 đ

PTHH: Na2SO4 + Ba
Cl2 → Ba
SO4 + 2Na
Cl 0,5 đ

Câu 3: n
H2 = 6,72:22,4 = 0,3 mol 0,5 đ

PTHH: sắt + 2HCl → Fe
Cl2 + H2 0,5đ

Theo PT 1 mol : 1 mol

Theo đb 0,3 mol : 0,3 mol 0,5đ

m
Fe = 0,3.56 = 16,8 g 0,5đ

%Fe = 16,8x100 : 30 = 56 % 0,5đ

%Cu = 100 – 56 = 44% 0,5đ

Ma trận đề thi học tập kì 1 môn Hóa 9

cấp độNhận biếtThông hiểuVận dụngCộng
Cấp độ thấpCấp độ cao
Chủ đềTNKQTLTNKQTLTNKQTLTNKQTL

Oxit

Biết được đặc điểm hoá học của Oxit

Câu

1,2,3

Số câu

3

3

Số điểm

0,75

0,75

Tỉ lệ %

7,5

0

7,5

Axit

Biết được đặc điểm hoá học của axit

Phân biệt được H2SO4

Câu

4

5

Số câu

1

1

2

Số điểm

0,25

0,25

0,5

Tỉ lệ %

2,5

2,5

5

Bazơ

Biết được đặc thù hoá học tập của Bazơ

Câu

6

Số câu

1

1

Số điểm

0,25

0,25

Tỉ lệ %

2,5

2,5

Muối

Phân biệt được 2 muối

Câu

7

Số câu

1

1

Số điểm

0,25

0,25

Tỉ lệ %

2,5

2,5

Kim loại

Biết được ứng dụng của kim loại phụ thuộc vào tính hóa học vật lí

Hiểu được hàng HĐHH, tính chất hoá học của kim loại

Tính được nhân tố % của tất cả hổn hợp 2 kim loại

Tính được yếu tắc % của tất cả hổn hợp 2 kim loại

Câu

8

9,10,11,12

3a,b

3c

Số câu

1

4

2

1

8

Số điểm

0,25

1

3

1

Tỉ lệ %

2,5

10

20

10

42,5

Mối tình dục giữa các loại hợp chất hữu cơ

Phân biệt một số hợp hóa học hữu cơ

Câu

2

1

Số câu

1

1

2

Số điểm

1,5

2,5

4

Tỉ lệ %

15

25

40

Tổng số câu

6

1

6

1

3 (2)

3(1)

15

Số điểm

1,5

1,5

1,5

2,5

2

1

10

Tỉ lệ %

15

15

15

25

20

10

100

Đề thi cuối kì 1 Hóa 9 - Đề 3

Đề thi học tập kì 1 Hóa 9

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 đ)

Khoanh tròn vào vần âm trước lời giải đúng

Câu 1: Chất công dụng với nước tạo ra dung dịch axit là:

A. Ca
O, B. Ba
O, C. Na2O D. SO3.

Câu 2: Oxit lưỡng tính là:

A. Phần nhiều oxit tính năng với dung dịch axit chế tác thành muối cùng nước.B. Phần đa oxit công dụng với dung dịch bazơ và chức năng với dung dịch axit tạo nên thành muối với nước.C. Các oxit công dụng với hỗn hợp bazơ tạo ra thành muối và nước.D. Hầu như oxit chỉ công dụng được với muối.

Câu 3: Chất tác dụng với nước tạo nên dung dịch bazơ là:

A. CO2, B. Na2OC. SO2, D. P2O5

Câu 4:Nhóm chất tác dụng với nước với với hỗn hợp HCl là:

A. Na2O, SO3, CO2 .B. K2O, P2O5, Ca
O.C. Ba
O, SO3, P2O5.D. Ca
O, Ba
O, Na2O.

Câu 5: Thuốc thử dùng làm nhận biết hỗn hợp HCl và dung dịch H2SO4 là:

A. K2SO4 B. Ba(OH)2C. Na
Cl D. Na
NO3

Câu 6. Bazơ tan và không rã có đặc điểm hoá học chung là:

A. Có tác dụng quỳ tím hoá xanh
B. Tính năng với oxit axit tạo thành muối và nước
C, tính năng với axit tạo nên thành muối với nước
D. Bị nhiệt độ phân huỷ tạo ra oxit bazơ cùng nước

Câu 7: Nếu chỉ sử dụng dung dịch Na
OH thì có thể phân biệt được 2 dung dịch muối nào trong những cặp chất sau:

A.Na2SO4 với Fe2(SO4)3B Na2SO4 với K2SO4C. Na2SO4và Ba
Cl2D. Na2CO3 với K3PO4

Câu 8: Kim loại được dùng làm đồ trang sức đẹp vì bao gồm ánh kim khôn xiết đẹp, đó là những kim loại:

A. Ag, Cu.B. Au, Pt.C . Au, Al. D. Ag, Al.

Câu 9: Đơn chất công dụng với hỗn hợp H2SO4 loãng giải hòa khí Hiđro là:

AĐồng B. Giữ huỳnh
C. Kẽm D. Thuỷ ngân

Câu 10: Nhôm hoạt động hoá học khỏe mạnh hơn sắt, vì:

A. Al, Fe đa số không phản ứng với HNO3đặc nguội.B. Al có phản ứng với dung dịch kiềm.C. Nhôm đẩy được sắt thoát khỏi dung dịch muối sắt.D. Chỉ tất cả sắt bị nam châm hút.

Câu 11: bao gồm một chủng loại Fe bị lẫn tạp chất là nhôm, để làm sạch mẫu mã sắt này bằng cách ngâm nó với?

A. Dung dịch Na
OH dư
B. Hỗn hợp H2SO4loãng
C. Hỗn hợp HCl dư
D. Dung dịch HNO3loãng .

Câu 12: Nhôm bội phản ứng được cùng với :

A. Khí clo, dung dịch kiềm, axit, khí oxi.B. Khí clo, axit, oxit bazo, khí hidro.C. Oxit bazơ, axit, hiđro, hỗn hợp kiềm
D. Khí clo, axit, oxi, hiđro, dung dịch magiesunfat

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1:( 2,5đ) dứt chuçi bội nghịch ứng chất hóa học sau?

Fe
Fe
Cl3 →Fe(OH)3→Fe2O3→Fe2(SO4)3→Fe
Cl3

Câu 2: (1,5đ)

Có 3 lọ đựng các dung dịch bị mất nhãn sau: Na
Cl, Na2SO4, Na
OH. Bằng phương pháp hoá học hãy phân biệt các hỗn hợp trên. Viết phương trình hoá học.

Câu 3: (3đ)

Cho 30g hỗn hợp hai kim loại sắt với đồng công dụng với dd HCl dư. Sau khi phản ứng ngừng thu được chất rắn A và 6,72l khí (ở đktc)

a. Viết phương trình bội phản ứng chất hóa học xảy ra.

b. Tính thành xác suất theo trọng lượng của các thành phần hỗn hợp ban đầu.

Đáp án đề thi Hóa 9 học tập kì 1

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 3 đ)

Mỗi ý đúng 0,25đ

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Đáp án

D

B

B

D

B

C

A

B

C

C

A

A

II. PHẦN TỰ LUẬN ( 7 đ)

Câu 1: Mổi phương trình đúng 0,5đ

(1) 2Fe + 3Cl2 → 2Fe
Cl3

(2) Fe
Cl3 + 3Na
OH → Fe(OH)3 + 3Na
Cl

(3) 2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O

(4) Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O

(5) Fe2(SO4)3 + 3Ba
Cl2→ 3Ba
SO4 + 2Fe
Cl3

Câu 2: Trích mẫu thử, đặt số thứ tự.

Nhỏ mỗi chất trên vào quỳ tím chuyển greed color là Na
OH. 0,5 đ

Nhận biết 2 muối bằng phương pháp cho chức năng với Ba
Cl2 dung dịch nào bội phản ứng xuất hiện chất không tan white color là Na2SO4, còn sót lại là Na
Cl. 0,5 đ

Đề thi hóa học 9 học tập kì 1 tất cả đáp án (10 đề) năm 2022 - 2023

Với Đề thi chất hóa học 9 học kì 1 bao gồm đáp án (10 đề) năm 2022 - 2023 được tổng hợp tinh lọc từ đề thi môn Hoá học 9 của những trường trên cả nước sẽ giúp học sinh có planer ôn luyện trường đoản cú đó đạt điểm cao trong các bài thi Hoá học lớp 9.

*

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề thi học tập kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Môn: hóa học lớp 9

Thời gian làm cho bài: 45 phút

(Đề số 1)

Phần trắc nghiệm (4 điểm: từng câu 0,5 điểm)

Câu 1: Ngâm hỗn hợp gồm những kim nhiều loại Al, Cu, fe trong hỗn hợp Ag
NO3 (dư). Bạn ta thu được

A. Cu B. Ag C. Sắt D. Cả Cu lẫn Ag

Câu 2: cách làm oxit cao nhất của 3 yếu tố P, S, Cl là

A. P2O3, SO3, Cl2O7

B. P2O5, SO3, Cl2O5

C. P2O5, SO2, Cl2O5

D. P2O5, SO3, Cl2O7

Câu 3: lúc Fe tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, thành phầm của bội phản ứng là

A. Fe
SO4

B. Fe2(SO4)3

C. Fe
SO4 cùng H2

D. Fe2(SO4)2 với SO2

Câu 4: Có các chất: brom, iot, clo, nito, oxi. Phi kim ngơi nghỉ trang thái khí, khi độ ẩm có tính tẩy color là

A. Brom B. Oxi C. Clo D. Iot

Câu 5: sắt kẽm kim loại nào tiếp sau đây tan được trong hỗn hợp Na
OH?

A. Ag B. Fe C. Cu D. Al

Câu 6: Một quy trình không hình thành khí CO2 là

A. đốt cháy khí đốt từ bỏ nhiên

B. Sản xuất vôi sống

C. Sự hô hấp

D. Sự vôi tôi

Câu 7: Khi mang đến KMn
O4, Mn
O2 (số mol bằng nhau) lần lượt chức năng hết với hỗn hợp HCl chiếm được khí clo hoàn toàn có thể tích khớp ứng là V1 và V2 (đktc). Biểu thức contact giữa V1 và V2 là

A. V1 = 2,5V2

B. V1 = V2

C. V1 = 1,5V2

D. V1 = 0,5V2

Câu 8: cho 1,008 m3 (đktc) các thành phần hỗn hợp khí teo và H2 khử trọn vẹn Fe2O3 ở ánh nắng mặt trời thích hợp. Trọng lượng sắt thu được đang là (Fe=56)

A. 0,84kg B. 2,52kg C. 5,04kg D. 1,68kg

Phần từ luận

Câu 9: (2 điểm) gồm 4 lọ đựng 4 khí riêng rẽ biệt: oxi, hidro, clo cùng cacbon đioxit. Hãy phân biệt mỗi khí.

Câu 10: (2 điểm) Viết phương trình hóa học màn trình diễn những thay đổi hóa học tập sau:

Fe2O3 (1)→ sắt (2)→ Fe
Cl3 (3)→ Fe(OH)3 (4)→ Fe(NO3)3.

Câu 11: (2 điểm) nguyên tố R có công thức oxit là RO3. Trong RO3 oxi chiếm phần 60% về khối lượng.

a)Xác định tên nhân tố R.

b)Cho biết đặc thù hóa học tập cơ phiên bản của R.

Viết phương trình hóa học nhằm minh họa (O=16, S=32, Fe=56, Se=79).

Đáp án và chỉ dẫn giải

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án B D C C D D A D

Câu 1:B

Al, Cu, Fe vận động mạnh hơn Ag đẩy được Ag thoát ra khỏi dung dịch Ag
NO3.

Do Ag
NO3 dư buộc phải Al, Cu, fe tan hết. Chỉ thu được Ag.

Câu 2:D

Công thức oxit cao nhất của 3 nhân tố P, S, Cl là P2O5, SO3, Cl2O7.

Câu 3:C

Fe + H2SO4 → Fe
SO4 + H2

Câu 4:C

Các chất: brom, iot, clo, nito, oxi.

Chỉ tất cả clo là phi kim ở trạng thái khí, khi ẩm có tính tẩy màu.

Câu 5:D

Chỉ bao gồm Al tung được trong hỗn hợp Na
OH (SGK, trang 56)

Câu 6:D

Phương trình hóa học của sự tôi vôi: Ca
O + H2O → Ca(OH)2.

Không hiện ra khí CO2.

Câu 7:A

2KMn
O4 + 16HCl → 2KCl + 2Mn
Cl2 + 5Cl2 + 8H2O (1)

Mn
O2 + 4HCl to→ Mn
Cl2 + Cl2 + 2H2O (2)

Tỉ lệ số mol Cl2 tạo thành ở phương trình (1) đối với phương trình (2) là 2,5: 1 khi số mol KMn
O4, Mn
O2 bằng nhau.

Câu 8:D

Đổi 1,008 m3 = 1008 dm3 =1008 lít.

3CO + Fe2O3 to→ 2Fe + 3CO2 (1)

3H2 + Fe2O3 to→ 2Fe + 3H2O (2)

Theo phương trình (1), (2):

*

Khối lượng fe thu được = 30 x 56 = 1680 gam tốt 1,68kg.

Câu 9:

Đánh số thiết bị tự từng lọ cất khí.

Dẫn thứu tự từng khí vào ống nghiệm đựng dung dịch nước vôi trong, khí làm đục dung dịch nước vôi là khí CO2.

CO2 + Ca(OH)2 → Ca
CO3↓ + H2O

Dẫn các khí còn sót lại qua mẩu giấy màu ẩm, khí nào làm mất đi màu giấy là khí Clo.

Cho que đóm còn tàn đỏ vào lọ đựng nhì khí còn lại, Khí làm que đóm rực rỡ tỏa nắng là khí oxi.

Khí sót lại làm que đóm tắt là hiđro.

Câu 10:

3CO + Fe2O3 to→ 2Fe + 3CO2

2Fe + 3Cl2 to→ 2Fe
Cl3

Fe
Cl3 + 3Na
OH → Fe(OH)3 + 3Na
Cl

Fe(OH)3 + 3HNO3 → Fe(NO3)3 + 3H2O

Câu 11:

% về cân nặng O = 60%

Ta có:

*

→ R là lưu huỳnh.

Lưu huỳnh là một phi kim hoạt động trung bình.

Tác dụng với oxi sản xuất oxit axit. Ví dụ:

S + O2 → SO2

Tác dụng với kim loại cho muối. Ví dụ:

sắt + S → Fe
S

Tác dụng cùng với H2. Ví dụ:

H2 + S → H2S.

*

Phòng giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Môn: chất hóa học lớp 9

Thời gian làm cho bài: 45 phút

(Đề số 2)

Phần tự luận

Câu 1: (2 điểm) Viết phương trình hóa học chứng minh khi sục khí Cl2 vào nước, nước clo bao gồm tính tẩy màu.

Câu 2: (2 điểm) cho 1 lít hỗn hợp các khí H2, Cl2 trải qua dung dịch Ca(OH)2 dư, còn lại một chất khí hoàn toàn có thể tích là 0,5 lít (đo ở cùng điều kiện).

Tính nhân tố % theo thể tích của clo trong các thành phần hỗn hợp ban đầu.

Câu 3: (2 điểm) Rắc bột nhôm làm cho nóng vào lọ chứa khí Cl2. Chiếm được 0,1 mol muối và Al còn dư. Hỗn hợp sau bội phản ứng cho tính năng với dung dịch HCl (dư) thấy có tạo nên 3,36 lít khí H2 (đktc).

Xác định tỉ lệ % lượng Al tính năng với clo đối với lượng Al ban đầu.

Câu 4: (2 điểm) Sục khí CO2 vào lượng dư nước vôi trong, sau đó nhỏ dại tiếp dung dịch HCl vào. Mô tả hiện tượng kỳ lạ quan cạnh bên được.

Câu 5: (2 điểm) đến hỗn hợp có Fe, Fe2O3 công dụng với hỗn hợp Hcl chiếm được 4,48 lít khí (đktc) cùng một dung dịch gồm chứa 57,9g tất cả hổn hợp 2 muối.

Tính cân nặng mỗi muối (Fe=56, Cl=35,5, Al=27).

Đáp án và lý giải giải

Câu 1:

Cl2 + H2O ⇋ HCl + HCl
O

Nước Clo là dung dịch hỗn hợp những chất: Cl2; HCl; HCl
O nên tất cả màu kim cương lục, hương thơm hắc của khí Clo. Ban sơ dung dịch axit làm cho quỳ tím hóa đỏ, nhưng nhanh chóng mất màu do tính năng oxi hóa mạnh mẽ của HCl
O.

Câu 2:

H2, Cl2 đi qua dung dịch Ca(OH)2 đem dư, Cl2 bị giữ lại chỉ gồm H2 thoát ra.

VH2 = 0,5 lít => yếu tố % theo thể tích của clo: 50%.

Câu 3:

*

Hỗn vừa lòng sau bội nghịch ứng bao gồm Al dư và Al
Cl3. Cho vào HCl bao gồm phản ứng:

2Al + 6HCl → 2Al
Cl3 + 3H2

Số mol H2 = 3,36/22,4 = 0,15 mol

→ Số mol Al tác dụng với HCl: 0,1 mol.

→ Số mol Al ban đầu là: 0,1 + 0,1 = 0,2 mol

Tỉ lệ % lượng Al tác dụng với Clo đối với lượng Al ban sơ là:

*

Câu 4:

CO2 + Ca(OH)2 → Ca
CO3↓ + H2O

Ca(OH)2 + 2HCl → Ca
Cl2 + 2H2O

Ca
CO3 + 2HCl → Ca
Cl2 + CO2 + H2O

Hiện tượng:

- mở ra kết tủa.

- Sủi bọt và kết tủa chảy ra.

Câu 5:

Fe + 2HCl → Fe
Cl2 + H2

Fe2O3 + 6HCl → 2Fe
Cl3 + 3H2O

n
H2 = 4,48/22,4 = 0,2 mol => n
Fe
Cl2= 0,2 mol

=> m
Fe
Cl2 = 0,2 x 127 = 25,4 gam

m
Fe
Cl3 = 57,9 – 25,4 = 32,5 gam.

Phòng giáo dục đào tạo và Đào sản xuất .....

Đề thi học tập kì 1

Năm học 2022 - 2023

Môn: chất hóa học lớp 9

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

(Đề số 3)

Phần trường đoản cú luận

Câu 1: (2 điểm) đem một thí dụ cho từng loại làm phản ứng sau:

a)Loại làm phản ứng trao đổi

b)Loại bội phản ứng núm thế

c)Loại làm phản ứng hóa hợp

d)Loại phản ứng trung hòa

Câu 2: (2 điểm) gọi x, y theo lần lượt là số mol của Na
OH với HCl.

Trộn 2 dung dịch Na
OH với HCl trên với nhau, tạo ra dung dịch bao gồm p
H=7.

Tìm biểu thức contact giữa x cùng y.

Câu 3: (2 điểm) rất có thể dùng chất hóa học nào để phân minh dung dịch HCl với dung dịch H2SO4 loãng?

Câu 4: (2 điểm) chấm dứt phương trình phản bội ứng chất hóa học sau:

Fex
Oy + co to→ (M) + (N)

Câu 5: (2 điểm) Ống nghiệm (1) đựng 2ml dung dịch HCl 1M. Ống nghiệm (2) cất 2ml dung dịch H2SO4 1M. Cho Zn dư vào hai dung dịch axit trên thì thể tích khí hidro thu được từ ống nghiệm (1) và (2) tương ứng là V1 với V2 đo ở cùng điều kiện. Viết phương trình hóa học. So sánh V1 cùng V2.

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu 1:

a) ví dụ về các loại phản ứng trao đổi: HCl + Ag
NO3 → Ag
Cl↓ + HNO3

b) ví dụ về nhiều loại phản ứng rứa thế: sắt + Cu
SO4 → Cu + Fe
SO4

c) lấy một ví dụ về các loại phản ứng hóa hợp: Cl2 + H2 to→ 2HCl

d) ví dụ như về loại phản ứng trung hòa: Na
OH + HCl → Na
Cl + H2O

Câu 2:

p
H = 7 thì hỗn hợp trung tính cùng ngược lại.

=> Na
OH với HCl vừa hết.

Na
OH + HCl → Na
Cl + H2O

Nghĩa là: n
Na
OH = n
HCl => x = y.

Câu 3:

Có thể cần sử dụng dung dịch Ba(OH)2 để rõ ràng H2SO4 cùng HCl.

Trường phù hợp nào bao gồm kết tủa trắng xuất hiện là H2SO4; không tồn tại hiện tượng gì là HCl

Ba(OH)2 + H2SO4 → Ba
SO4↓trắng + 2H2O

Ba(OH)2 + 2HCl → Ba
Cl2 + 2H2O

Câu 4:

Fex
Oy + y
CO to→ x
Fe + y
CO2

Câu 5:

Zn + 2HCl → Zn
Cl2 + H2 (1)

Zn + H2SO4 → Zn
SO4 + H2 (2)

n
HCl = 0,002 => n
H2 (1) = 0,001 mol => V1 = 0,001 x 22,4 = 0,0224 lít

n
H2SO4 = 0,002 => n
H2 (2) = 0,002 mol => V2 = 0,002 x 22,4 = 0,0448 lít

=> V2 = 2V1.

*

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo ra .....

Đề thi học kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Môn: hóa học lớp 9

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề số 4)

Phần từ bỏ luận

Câu 1: (2 điểm) Viết phương trình chất hóa học của Cu
O lần lượt với dung dịch HCl, dung dịch H2SO4 loãng.

Câu 2: (2 điểm) Khi điện phân dung dịch Na
Cl chiếm được 250g dung dịch Na
OH 12%. Tính thể tích khí Cl2 (ở đktc) chiếm được (Na=23, O=16, H=1).

Câu 3: (2 điểm) xác định chất X vào sơ đồ gửi hóa:

X to, O2→ SO2 to, O2→ SO3

Viết phương trình hóa học.

Câu 4: (2 điểm) Khi mang lại 4,48 lít khí clo (đktc) đầy đủ để tính năng hết cùng với 88,81 ml dung dịch KBr (D=1,34 g/ml). Phản bội ứng xảy ra theo phương trình:

Cl2 + 2KBr → 2KCl + Br2

Thể tích dung dịch biến đổi không xứng đáng kể.

Tính nồng độ % của hỗn hợp KBr (K=39, Br=80).

Câu 5: (2 điểm) Chỉ dùng quỳ tím, hãy minh bạch 3 dung dịch: Na
Cl, H2SO4 và Ba
Cl2.

Đáp án và khuyên bảo giải

Câu 1:

Cu
O + 2HCl → Cu
Cl2 + H2O

Cu
O + H2SO4 → Cu
SO4 + H2O

Câu 2:

2Na
Cl + 2H2O đp bao gồm mn→ 2Na
OH + H2 + Cl2

n
Na
OH = 250x12/(100 x 40) = 0,75 mol => n
H2 = n
Cl2 = 0,375 mol

=> VH2 = VCl2 = 0,375 x 22,4 = 8,4 lít

Câu 3:

X là giữ huỳnh

S + O2 to,xt→ SO2

2SO2 + O2 to,xt→ 2SO3

Câu 4:

Cl2 + 2KBr → 2KCl + Br2

n
Cl2 = 0,2 mol => KBr = 0,4 mol

=> m
KBr = 119 x 0,4 = 47,6 gam.

Khối lượng hỗn hợp KBr = 88,8 x 1,34 = 118,992 gam.

*

Câu 5:

Dung dịch làm quỳ tím hóa đỏ là H2SO4.

Dùng hỗn hợp H2SO4 nhận ra dung dịch Ba
Cl2 do tạo kết tủa trắng.

H2SO4 + Ba
Cl2 → Ba
SO4↓ + 2HCl.

Dung dịch Na
Cl không có hiện tượng gì.

*

Phòng giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Môn: chất hóa học lớp 9

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề số 5)

Phần từ luận

Câu 1: (2 điểm) từ bỏ Mn
O2, dung dịch HCl, KCl
O3 với cacbon, viết phương trình hóa học nhằm điều chế các khí: clo, oxi, cacbon đioxit.

Câu 2: (2 điểm) Tính thể tích khí oxi thu được (đktc) lúc nhiệt phân 15,8g KMn
O4 với năng suất 85% (K=39, Mn=55, O=16).

Câu 3: (2 điểm) cho m gam SO3 vào 20g hỗn hợp H2SO4 10% tạo thành dung dịch H2SO4 20%.

a)Viết phương trình chất hóa học của SO3 với H2O.

b)Tìm giá trị của m (H=1, O=16, S=32).

Câu 4: (2 điểm) mang lại hỗn hợp gồm Fe, Mg có khối lượng 8g chức năng hết với hỗn hợp HCl nhận được 4,48 lít khí H2 (đktc).

a)Viết phương trình chất hóa học của Fe cùng Mg với hỗn hợp HCl.

b)Tính tỉ lệ thành phần theo số mol của Fe cùng của Mg trong lếu láo hợp ban sơ (Fe=56, Mg=24)

Câu 5: (2 điểm) mang đến luồng khí clo (dư) công dụng với 9,2g kim loại hóa trị I, tạo ra 23,4 g muối. Xác minh tên kim loại (Na=23, Ag=108, Li=7, K=39, Cl=35,5).

Đáp án và lí giải giải

Câu 1:

Điều chế clo: Mn
O2 + 4HCl to→ Mn
Cl2 + Cl2 + 2H2O

Điều chế oxi: 2KCl
O3 to→ 2KCl + 3O2

Điều chế CO2: C + O2 to→ CO2

Câu 2:

2KMn
O4 to→ K2Mn
O4 + Mn
O2 + O2

n
KMn
O4 = 15,8/158 = 0,1 mol

Theo PTHH có: n
O2 = 1/2 n
KMn
O4 = 0,05 mol

Mà năng suất phản ứng là 85% yêu cầu số mol Oxi chiếm được là:

n
O2 = 0,05 x 0,85 = 0,0425 mol.

Thể tích khí oxi nhận được (đktc): 0,0425 x 22,4 = 0,952 lít.

Câu 3:

*

Câu 4:

Fe + 2HCl → Fe
Cl2 + H2

Mg + 2HCl → Mg
Cl2 + H2

Gọi x, y thứu tự là số mol của Fe, Mg

Ta có: 56x + 24y = 8

n
H2 = x+y = 4,48/22,4 = 0,2 mol.

Giải ta được x = y = 0,1.

Câu 5:

2M + Cl2 to→ 2MCl

Ta có: 9,2/M = 23,4/(M+35,5) => M = 23 (Na).

Phòng giáo dục đào tạo và Đào sản xuất .....

Đề khảo sát unique Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Môn: hóa học 9

Thời gian làm bài: 45 phút

Phần trắc nghiệm

Câu 1: Dãy chất gồm các oxit bazơ là:

A. Cu
O, NO, Mg
O, Ca
O.

B. Cu
O, Ca
O, Mg
O, Na2O.

C. Ca
O, CO2, K2O, Na2O.

D. K2O, Fe
O, P2O5, Mn2O7.

Câu 2: chất nào sau đây góp phần đông nhất vào sự hiện ra mưa axit ?

A . CO2B. SO2 C. N2D. O3

Câu 3: mang lại 0,1 mol sắt kẽm kim loại kẽm vào dung dịch HCl dư. Trọng lượng muối chiếm được là:

A. 20,4 B. 1,36 g C. 13,6 g D. 27,2 g

Câu 4: bội phản ứng như thế nào dưới đấy là phản ứng thương lượng ?

A. 2Na + 2H2O → 2Na
OH + H2

B. Ba
O + H2O → Ba(OH)2

C. Zn + H2SO4 → Zn
SO4 + H2

D. Ba
Cl2 + H2SO4 → Ba
SO4 + 2HCl

Câu 5: khi thả một cây đinh sắt sạch mát vào hỗn hợp Cu
SO4 loãng, có hiện tượng kỳ lạ sau:

A. Sủi bong bóng khí, màu xanh lá cây của dung dịch nhạt dần.

B. Gồm một lớp đồng màu đỏ phủ lên đinh sắt, màu xanh lá cây của hỗn hợp đậm dần.

C. Gồm một lớp đồng màu đỏ phủ lên đinh sắt, dung dịch không đổi màu.

D. Tất cả một lớp đồng red color phủ lên đinh sắt, màu xanh của dung dịch nhạt dần

Câu 6: tất cả một mẫu mã Fe bị lẫn tạp hóa học là nhôm, để triển khai sạch mẫu sắt này bằng cách ngâm nó với:

A. Dung dịch Na
OH dư

B. Hỗn hợp H2SO4 loãng

C. Dung dịch HCl dư

D. Dung dịch HNO3 loãng

Câu 7: dãy phi kim công dụng với oxi tạo thành oxit axit là:

A. S, C, phường

B. S, C, Cl2.

C. C, P, Br2.

D. C, Cl2, Br2.

Câu 8: X là yếu tố phi kim có hoá trị III trong hợp chất với khí hiđro. Biết yếu tố phần trăm cân nặng của hiđro vào hợp hóa học là 17,65%. X là nguyên tố:

A. CB. S C. N D. P.

Phần tự luận

Câu 1: (1 điểm). Hãy cho biết hiện tượng xảy ra khi nhúng một viên kẽm vào:

a. Hỗn hợp Cu
SO4

b. Dung dịch HCl

Câu 2: (1 điểm). Bằng phương thức hóa học hãy phân biệt dung dịch những chất chứa trong những lọ bị mất nhãn sau: HCl, KOH, Na
NO3, Na2SO4

Câu 3: (2 điểm). Hãy lập phương trình hóa học của các phản ứng sau:

a. Al + Cl2 →

b. Cu + Ag
NO3 →

c. Na2O + H2O →

d. Fe
Cl3 + Na
OH →

Câu 4: (1 điểm). Hoà tan không còn 2,3g Na sắt kẽm kim loại vào 97,8g nước . Hãy tính mật độ % của dung dịch thu được sau bội nghịch ứng?

Câu 5: (1 điểm). Cho 10,5g các thành phần hỗn hợp 2 kim loại Cu cùng Zn vào dd H2SO4 loãng dư, bạn ta chiếm được 2,24 lít khí (đktc). Hãy tính yếu tắc % theo cân nặng của Cu và Zn .

Câu 6: (1 điểm). Hoà tan hoàn toàn 3,25g một kim loại X (hoá trị II) bằng dung dịch HCl nhận được 1,12 lít khí H2 (ở đktc). Hãy xác minh tên sắt kẽm kim loại X ?

Câu 7: (1 điểm). Dìm lá fe có trọng lượng 56 gam vào hỗn hợp Ag
NO3, sau một thời hạn lấy lá sắt ra rửa nhẹ cân nặng được 57,6 gam. Hãy tính trọng lượng Ag ra đời sau phản ứng?

( Cho: N = 14, mãng cầu = 23, Cu = 64, Zn = 65, Ag = 108, O = 16 )

Đáp án và Thang điểm

TRẮC NGHIỆM: (2 điểm)

Chọn đúng từng câu được 0,25đ

Câu 1. B

Oxit bazo là oxit của kim loại

Câu 2. B

SO2 đóng góp phần gây yêu cầu mưa axit.

Câu 3. C

*

mmuối = 0,1.136 = 13,6 gam.

Câu 4. D

Phản ứng trao đổi: Ba
Cl2 + H2SO4 → Ba
SO4 + 2HCl

Câu 5. D

Fe + Cu
SO4 → Fe
SO4 + Cu

Có một tờ đồng màu đỏ phủ lên đinh sắt, greed color của hỗn hợp nhạt dần

Câu 6. A

Al tác dụng với Na
OH còn fe thì không.

Câu 7. A

S + O2 → SO2

C + O2 → CO2

4P + 5O2 → 2P2O5

Cl2 cùng Br2 không chức năng trực tiếp với O2.

Câu 8. C

Hợp hóa học khí có dạng: RH3

Theo bài ra:

*

TỰ LUẬN

Câu 1

a. Kẽm chảy một phần, bao gồm lớp hóa học rắn red color bám vào viên kẽm, dung dịch màu xanh da trời nhạt dần.

PTHH: Zn + Cu
SO4 → Zn
SO4 + Cu↓ (0.5 điểm)

b. Kẽm tung và có sủi bong bóng khí.

PTHH: Zn + 2HCl → Zn
Cl2 + H2↑ (0.5 điểm)

Câu 2

- đem mỗi lọ 1 ít dung dịch làm mẫu mã thử. đến quỳ tím lần lượt vào từng mẫu mã thử.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Ẩn Thời Gian Truy Cập Trên Messenger Trong Tích Tắc

+ mẫu mã làm quỳ tím hóa đỏ là dung dịch HCl.(0,25 điểm)

+ mẫu mã làm quỳ tím hóa xanh là dung dịch KOH.(0,25 điểm)

+ mẫu mã không thay đổi màu sắc quỳ tím là dung dịch Na
NO3 và Na2SO4

- đến dung dịch Ba
Cl2 lần lượt vào 2 mẫu thử còn lại.(0,25 điểm)

+ mẫu mã nào tất cả tạo kết tủa trắng là dung dịch Na2SO4.

PTHH: Ba
Cl2 + Na2SO4 → Ba
SO4↓ + 2Na
Cl(0,25 điểm)

+ Mẫu còn lại là Na
NO3

Câu 3

a. 2Al + 3Cl2 → 2Al
Cl3(0,5 điểm)

b. Cu + 2Ag
NO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag↓(0,5 điểm)

c. Na2O + H2O → 2Na
OH(0,5 điểm)

d. Fe
Cl3 + 3Na
OH → Fe(OH)3↓ + 3Na
Cl(0,5 điểm)

Câu 4

n
Na = 2,3/23 = 0,1 (mol)

2Na + 2H2O → 2Na
OH + H2

Theo pt: n
Na
OH = n
Na = 0,1 mol &r
Arr; m
Na
OH = 0,1. 40 = 4g (0,5 điểm)

n
H2 = (1/2) .n
H2 = 0,1 : 2 = 0,05 mol &r
Arr; m
H2 = 2. 0,05 = 0,1 g

mdd sau pư = 2,3 + 97,8 – 0,1 = 100g

C% = (m
Na
OH/mdd).100% = (4/100).100% = 4% (0,5 điểm)

Câu 5

n
H2 = 2,24 / 22,4 = 0,1 mol

Zn + H2SO4 → Zn
SO4 + H2

Cu không công dụng với H2SO4 loãng (0,5 điểm)

Theo pt: n
Zn = n
H2 = 0,1 mol

&r
Arr; m
Zn = 0,1.65 = 6,5 g

&r
Arr; m
Cu = 10,5 – 6,5 = 4 g

% m
Zn = (6,5/10,5).100% = 61,9%

% m
Cu = 100% - 61,9% = 38,1% (0,5 điểm)

Câu 6

X + 2HCl → XCl2 + H2

n
H2 = 1,12/22,4 = 0,05 mol(0,5 điểm)

Theo pt: nx = n
H2 = 0,05 mol

MX = 3,25/0,05 = 65 g/mol

&r
Arr; X là Zn (0,5 điểm)

Câu 7

Fe + 2Ag
NO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag(0,25 điểm)

1 mol fe phản ứng sản xuất thành 2 mol Ag thì cân nặng tăng thêm là: 2.108 – 56 = 160g(0,25 điểm)