Tài liệu liên quan

sở hữu Đề thi lớp 8 cuối kì hai năm 2020 môn Hóa học nâng cấp (số 1) - Đề thi Hóa 8 kì 2 nâng cao có câu trả lời
thiết lập Đề thi lớp 8 cuối kì 2 năm 2020 môn Hóa học nâng cấp (số 1) - Đề thi Hóa 8 kì 2 nâng cao có đáp án 4 125 0
mua Đề thi cuối học kì 2 lớp 9 môn Hóa học cải thiện (số 1) - Đề thi Hóa lớp 9 kì 2 gồm đáp án 4 67 0
chuyenbentre.edu.vn Đề thi lớp 6 cuối kì hai năm 2020 môn tiếng Anh cải thiện - hàng đầu - Đề soát sổ tiếng Anh cuối học tập kì 2 lớp 6 gồm đáp án
tải Đề thi lớp 6 cuối kì 2 năm 2020 môn giờ đồng hồ Anh nâng cấp - hàng đầu - Đề soát sổ tiếng Anh cuối học kì 2 lớp 6 có đáp án 6 78 1
bài bác tập gồm đáp án cụ thể về vận chuyển các chất qua màng sinh chất môn sinh học tập lớp 10 | Lớp 10, Sinh học - Ôn Luyện
bài bác tập có đáp án chi tiết về vận chuyển những chất qua màng sinh hóa học môn sinh học tập lớp 10 | Lớp 10, Sinh học - Ôn Luyện 10 124 0
bài bác tập gồm đáp án về quy phương pháp di truyền, mỗi ren trên một nhiễm sắc đẹp thể thường lớp 12 phần 2 | Lớp 12, Sinh học tập - Ôn Luyện
bài tập tất cả đáp án về quy nguyên lý di truyền, mỗi ren trên một nhiễm sắc đẹp thể thường xuyên lớp 12 phần 2 | Lớp 12, Sinh học tập - Ôn Luyện 10 64 0
bài bác tập có đáp án về quy quy định di truyền, những gen trên một nhiễm nhan sắc thể lớp 12 phần 2 | Lớp 12, Sinh học - Ôn Luyện
bài tập gồm đáp án về quy cơ chế di truyền, các gen bên trên một nhiễm dung nhan thể lớp 12 phần 2 | Lớp 12, Sinh học - Ôn Luyện 9 16 0
Tải bài tập vào buổi tối cuối tuần Tiếng Anh lớp 6 nâng cấp - Tuần 13 - Phiếu bài xích tập vào cuối tuần Tiếng Anh lớp 6 tuần 13 gồm đáp án
Tải bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 6 nâng cấp - Tuần 13 - Phiếu bài xích tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 6 tuần 13 bao gồm đáp án 5 54 0
Tải bài xích tập vào buổi tối cuối tuần Tiếng Anh lớp 6 nâng cấp - Tuần 12 - Phiếu bài xích tập vào ngày cuối tuần Tiếng Anh lớp 6 tuần 12 gồm đáp án
Tải bài xích tập vào buổi tối cuối tuần Tiếng Anh lớp 6 nâng cao - Tuần 12 - Phiếu bài tập vào ngày cuối tuần Tiếng Anh lớp 6 tuần 12 gồm đáp án 4 38 0
Tải bài xích tập vào cuối tuần Tiếng Anh lớp 6 nâng cấp - Tuần 11 - Phiếu bài tập vào buổi tối cuối tuần Tiếng Anh lớp 6 tuần 11 có đáp án
Tải bài xích tập vào ngày cuối tuần Tiếng Anh lớp 6 cải thiện - Tuần 11 - Phiếu bài bác tập vào ngày cuối tuần Tiếng Anh lớp 6 tuần 11 bao gồm đáp án 4 19 0
Tải bài bác tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 6 cải thiện -Tuần 4 - Phiếu bài xích tập vào buổi tối cuối tuần Tiếng Anh lớp 6 tuần 4 có đáp án
Tải bài bác tập vào buổi tối cuối tuần Tiếng Anh lớp 6 cải thiện -Tuần 4 - Phiếu bài tập vào buổi tối cuối tuần Tiếng Anh lớp 6 tuần 4 tất cả đáp án 5 67 0
bài tập bao gồm đáp án về quy công cụ di truyền, mỗi gene trên một nhiễm sắc thể thường lớp 12 phần 36 | Lớp 12, Sinh học - Ôn Luyện
bài tập có đáp án về quy luật di truyền, mỗi gene trên một nhiễm dung nhan thể hay lớp 12 phần 36 | Lớp 12, Sinh học tập - Ôn Luyện 5 32 0
bài xích tập bao gồm đáp án về quy hiện tượng di truyền, mỗi gene trên một nhiễm sắc đẹp thể hay lớp 12 phần 23 | Lớp 12, Sinh học tập - Ôn Luyện
bài tập gồm đáp án về quy cơ chế di truyền, mỗi gene trên một nhiễm dung nhan thể thường lớp 12 phần 23 | Lớp 12, Sinh học tập - Ôn Luyện 8 35 0
bài tập có đáp án về quy lao lý di truyền, mỗi ren trên một nhiễm sắc đẹp thể thường lớp 12 phần 41 | Lớp 12, Sinh học - Ôn Luyện
bài tập tất cả đáp án về quy cách thức di truyền, mỗi gene trên một nhiễm sắc thể thường xuyên lớp 12 phần 41 | Lớp 12, Sinh học - Ôn Luyện 9 19 0
bài bác tập có đáp án về quy lý lẽ di truyền, mỗi gen trên một nhiễm sắc đẹp thể thường xuyên lớp 12 phần 1 | Lớp 12, Sinh học tập - Ôn Luyện
bài xích tập gồm đáp án về quy khí cụ di truyền, mỗi gen trên một nhiễm dung nhan thể thường lớp 12 phần 1 | Lớp 12, Sinh học tập - Ôn Luyện 7 21 0
bài bác tập tất cả đáp án về quy phương pháp di truyền, mỗi gen trên một nhiễm nhan sắc thể hay lớp 12 phần 33 | Lớp 12, Sinh học tập - Ôn Luyện
bài bác tập tất cả đáp án về quy lao lý di truyền, mỗi gen trên một nhiễm dung nhan thể hay lớp 12 phần 33 | Lớp 12, Sinh học - Ôn Luyện 8 31 0
bài bác tập bao gồm đáp án về quy lý lẽ di truyền, mỗi gen trên một nhiễm sắc đẹp thể thường xuyên lớp 12 phần 8 | Lớp 12, Sinh học - Ôn Luyện
bài tập tất cả đáp án về quy nguyên tắc di truyền, mỗi gen trên một nhiễm nhan sắc thể thường xuyên lớp 12 phần 8 | Lớp 12, Sinh học tập - Ôn Luyện 9 trăng tròn 0
bài bác tập tất cả đáp án về quy lao lý di truyền, mỗi gene trên một nhiễm sắc thể thường xuyên lớp 12 phần 34 | Lớp 12, Sinh học - Ôn Luyện
bài xích tập có đáp án về quy chế độ di truyền, mỗi ren trên một nhiễm nhan sắc thể hay lớp 12 phần 34 | Lớp 12, Sinh học tập - Ôn Luyện 6 22 0
- dùng quỳ tím nhúng vào các chất trên, chất làm thay đổi màu quỳ tím thành đỏ là axit axetic.. Các chất còn lại không làm thay đổi màu sắc quỳ tím..D (1)ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MƠN HÓA HỌC NÂNG CAO LỚP 9 NĂM HỌC 2019- 2020 Bản quyền ở trong upload.123doc.net nghiêm cấm hành vi chép mục đích thương mại thời hạn làm bài: 45 phút Đề số 1 chúng ta tên: Lớp 9: Phần 1: Trắc nghiệm (4 điểm) Chọn khoanh tròn vào chữ đứng trước phương án trả lời đúng Câu Axit axetic tác dụng với muối hạt cacbonat giải hòa khí A CO2 B SO2 C SO3 D co Câu Cho hóa học sau: Na
OH, O
2, H2, Br2 Số hóa học cho phản nghịch ứng với etilen A B C D Câu phát biểu sau nhất.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 2 lớp 9 môn hóa

A Tinh bột xenlulozo dễ tan nước B Tinh bột dễ dàng tan nước xenlulozo không tan nước C Tinh bột xenlulozo khơng tan nước giá tan nước nóng D Tinh bột tan ko tan nước giá tan phần nước nóng Cịn xenlulozơ khơng tung nước giá buốt nước lạnh Câu Số đồng phân cấu tạo có ứng với bí quyết phân tử C3H8O là: B B C D (2)Câu Chất gồm chuối xanh là A Saccarozơ B Glucozơ C Fructozơ D Tinh bột Câu Tính axit axit axetic định đội đây? A đội –CH3 B nhóm –COOH C đội –OH D đội C=O Câu nhận xét nói axit axetic? A phản bội ứng axit axetic ancol etylic phản ứng chiều B Axit axetic axit hữu gồm tính axit yếu hèn C Axit axetic hịa rã đồng hidroxit Cu(OH)2 tạo nên dung dịch greed color lam D Giấm ăn uống điều chế trường đoản cú rượu etylic loãng cách thức lên men Câu Hịa tan hồn tồn 6,5 gam Zn vào dung dịch CH3COOH Thể tích H2 (đktc) là: A 1,12 lít B 2,24 lít C 0,56 lít D 3,36 lít Câu 10 Thủy phân chất khủng dung dịch axit thu thành phầm là: A glixerol axit béo C glixerol số nhiều loại axit khủng B glixerol số muối hạt axit béo D glixerol xà phòng Phần tự luận (6 điểm) Câu (2 điểm) Viết phương trình chất hóa học thực sơ đồ chuyển đối hóa học sau: (3)Câu (1 điểm) nhận thấy chất phương thức hóa học: Etyl axetat, ancol etylic, axit axetat Câu (3 điểm) đến 100g hỗn hợp axit axetic 24,5% chức năng vừa đủ với dung dịch Na
HCO3 15% a) Tính cân nặng dung dịch Na
HCO3 dùng? b) Tính nồng độ xác suất dung dịch muối hạt thu sau phản bội ứng c) Tính lượng este chế tác thành mang đến lượng axit tác dụng với rượu etylic Biết hiệu suất phản ứng đạt 80% (Na = 23, O = 16, C = 16, H = 1) Đáp án đề kiểm soát học kì mơn chất hóa học 9 Phần Trắc nghiệm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A C D C B D B B A C Phần từ bỏ luận (6 điểm) Câu 1: (1) C6H12O6 ⃗to 2C2H5OH + CO2 (2) C2H5OH + O2 ⃗to CH3COOH + H2O (3) CH3COOH +C2H5OH ⃗to CH3COOC2H5 + H2O Câu - Trích mẫu mã thuốc test ống nghiệm đánh số thứ tự (4)- mang đến kim lọa mãng cầu vào hóa học lại, chất xảy bội phản ứng xuất bong bóng khí là ancol etylic - C2H5OH + na ⃗to C2H5OH + H2 ↑ - Etyl axetat ko phản ứng cùng với Na Câu a) m
CH3COOH= 24 , ×100 100 => n
CH3COOH= 24 ,5 49 =0,5 mol CH3COOH+ Na
HCO3❑⃗CH3COONa+CO2+H2O 0,5 mol ⃗❑0,5 mol ⃗❑0,5 mol m=0,5 ×84=42 g b) n
CH3COONa=n
CH3COOH=0,5 mol => m
CH3COONa=0,5 ×82=41 g mdd
Na
HCO3 =42 15 ×100=280 g mdd=mdd Na
HCO3 +mdd CH 3COOH=280+100=380 g C %CH3COONa=41 380×100=14 , 64 % c) CH3COOH+C2H5OH ⃗❑CH3COOC2H5+H2O 0,5 mol ⃗❑0,5 mol n
CH3COOH=n
CH3COOC2H5=0,5 mol => m
CH3COOC2H5=0,5 ×88=44 g m
CH3COOC2H5( H =80 %)=0,5 × 88 80 ×100=55 g

Tài liệu liên quan

cài Đề thi lớp 8 cuối kì 2 năm 2020 môn Hóa học nâng cấp (số 1) - Đề thi Hóa 8 kì 2 cải thiện có đáp án
thiết lập Đề thi lớp 8 cuối kì hai năm 2020 môn Hóa học nâng cấp (số 1) - Đề thi Hóa 8 kì 2 nâng cấp có lời giải 4 125 0
cài Đề thi cuối học tập kì 2 lớp 9 môn Hóa học nâng cao (số 1) - Đề thi Hóa lớp 9 kì 2 tất cả đáp án 4 67 0
cài Đề thi lớp 6 cuối kì 2 năm 2020 môn tiếng Anh nâng cao - tiên phong hàng đầu - Đề đánh giá tiếng Anh cuối học kì 2 lớp 6 có đáp án
mua Đề thi lớp 6 cuối kì hai năm 2020 môn giờ Anh nâng cấp - hàng đầu - Đề kiểm soát tiếng Anh cuối học tập kì 2 lớp 6 có đáp án 6 78 1
bài bác tập có đáp án cụ thể về vận chuyển các chất qua màng sinh chất môn sinh học tập lớp 10 | Lớp 10, Sinh học - Ôn Luyện
bài tập bao gồm đáp án chi tiết về vận chuyển những chất qua màng sinh hóa học môn sinh học lớp 10 | Lớp 10, Sinh học - Ôn Luyện 10 124 0
bài bác tập tất cả đáp án về quy phương tiện di truyền, mỗi ren trên một nhiễm dung nhan thể thường lớp 12 phần 2 | Lớp 12, Sinh học tập - Ôn Luyện
bài bác tập có đáp án về quy công cụ di truyền, mỗi ren trên một nhiễm sắc thể thường xuyên lớp 12 phần 2 | Lớp 12, Sinh học - Ôn Luyện 10 64 0
bài tập bao gồm đáp án về quy công cụ di truyền, những gen trên một nhiễm dung nhan thể lớp 12 phần 2 | Lớp 12, Sinh học - Ôn Luyện
bài tập bao gồm đáp án về quy điều khoản di truyền, nhiều gen bên trên một nhiễm nhan sắc thể lớp 12 phần 2 | Lớp 12, Sinh học tập - Ôn Luyện 9 16 0
Tải bài xích tập vào buổi tối cuối tuần Tiếng Anh lớp 6 cải thiện - Tuần 13 - Phiếu bài bác tập vào cuối tuần Tiếng Anh lớp 6 tuần 13 tất cả đáp án
Tải bài tập vào buổi tối cuối tuần Tiếng Anh lớp 6 cải thiện - Tuần 13 - Phiếu bài xích tập vào cuối tuần Tiếng Anh lớp 6 tuần 13 bao gồm đáp án 5 54 0
Tải bài bác tập vào cuối tuần Tiếng Anh lớp 6 cải thiện - Tuần 12 - Phiếu bài xích tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 6 tuần 12 gồm đáp án
Tải bài bác tập vào cuối tuần Tiếng Anh lớp 6 nâng cao - Tuần 12 - Phiếu bài bác tập vào cuối tuần Tiếng Anh lớp 6 tuần 12 bao gồm đáp án 4 38 0
Tải bài xích tập vào buổi tối cuối tuần Tiếng Anh lớp 6 nâng cao - Tuần 11 - Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 6 tuần 11 bao gồm đáp án
Tải bài xích tập vào ngày cuối tuần Tiếng Anh lớp 6 nâng cao - Tuần 11 - Phiếu bài xích tập vào cuối tuần Tiếng Anh lớp 6 tuần 11 bao gồm đáp án 4 19 0
Tải bài xích tập vào cuối tuần Tiếng Anh lớp 6 nâng cấp -Tuần 4 - Phiếu bài bác tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 6 tuần 4 bao gồm đáp án
Tải bài tập vào buổi tối cuối tuần Tiếng Anh lớp 6 nâng cao -Tuần 4 - Phiếu bài bác tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 6 tuần 4 có đáp án 5 67 0
bài tập bao gồm đáp án về quy vẻ ngoài di truyền, mỗi gen trên một nhiễm nhan sắc thể hay lớp 12 phần 36 | Lớp 12, Sinh học tập - Ôn Luyện
bài tập có đáp án về quy biện pháp di truyền, mỗi gene trên một nhiễm nhan sắc thể thường lớp 12 phần 36 | Lớp 12, Sinh học - Ôn Luyện 5 32 0
bài bác tập có đáp án về quy mức sử dụng di truyền, mỗi gen trên một nhiễm nhan sắc thể hay lớp 12 phần 23 | Lớp 12, Sinh học tập - Ôn Luyện
bài bác tập tất cả đáp án về quy phép tắc di truyền, mỗi gene trên một nhiễm dung nhan thể hay lớp 12 phần 23 | Lớp 12, Sinh học - Ôn Luyện 8 35 0
bài tập tất cả đáp án về quy cơ chế di truyền, mỗi gen trên một nhiễm sắc đẹp thể thường xuyên lớp 12 phần 41 | Lớp 12, Sinh học tập - Ôn Luyện
bài tập bao gồm đáp án về quy cơ chế di truyền, mỗi gene trên một nhiễm nhan sắc thể thường lớp 12 phần 41 | Lớp 12, Sinh học tập - Ôn Luyện 9 19 0
bài bác tập bao gồm đáp án về quy nguyên tắc di truyền, mỗi gene trên một nhiễm dung nhan thể hay lớp 12 phần 1 | Lớp 12, Sinh học tập - Ôn Luyện
bài xích tập tất cả đáp án về quy cách thức di truyền, mỗi gen trên một nhiễm sắc thể hay lớp 12 phần 1 | Lớp 12, Sinh học - Ôn Luyện 7 21 0
bài bác tập tất cả đáp án về quy nguyên tắc di truyền, mỗi gen trên một nhiễm sắc thể thường xuyên lớp 12 phần 33 | Lớp 12, Sinh học tập - Ôn Luyện
bài tập tất cả đáp án về quy nguyên lý di truyền, mỗi gen trên một nhiễm sắc đẹp thể thường lớp 12 phần 33 | Lớp 12, Sinh học tập - Ôn Luyện 8 31 0
bài tập gồm đáp án về quy nguyên tắc di truyền, mỗi gene trên một nhiễm sắc đẹp thể thường xuyên lớp 12 phần 8 | Lớp 12, Sinh học tập - Ôn Luyện
bài bác tập tất cả đáp án về quy dụng cụ di truyền, mỗi ren trên một nhiễm nhan sắc thể thường lớp 12 phần 8 | Lớp 12, Sinh học - Ôn Luyện 9 đôi mươi 0
bài bác tập có đáp án về quy nguyên lý di truyền, mỗi gen trên một nhiễm sắc thể thường xuyên lớp 12 phần 34 | Lớp 12, Sinh học tập - Ôn Luyện
bài xích tập tất cả đáp án về quy luật di truyền, mỗi ren trên một nhiễm sắc thể thường xuyên lớp 12 phần 34 | Lớp 12, Sinh học - Ôn Luyện 6 22 0
Tai lieu Mục lục bài viết Tìm kiếm bắt đầu Luận Văn Tài liệu mới Chủ vấn đề liệu mới đăng chiến tranh với cối xay gió ngữ văn 8 đã từng em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong ngày lễ hội tết điểm lưu ý chung với vai trò của ngành ruột vùng thuyết minh về bé trâu lập dàn ý bài bác văn từ sự lớp 10 giải bài bác tập đồ lý 8 chuyện cũ trong lấp chúa trịnh giải bài bác tập trang bị lý 9 biên soạn văn tế nghĩa sĩ phải giuộc soạn bài bác cô bé xíu bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau bài ca ngắn đi trên bãi cát sự cách tân và phát triển của từ bỏ vựng tiếp sau ôn tập văn học trung đại việt nam lớp 11 bài bác tập phần trăm thống kê có lời giải bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem ngớ ngẩn van lop 8 phân tích bài bác thơ tự tình 2

Đề đánh giá học kì 2 hóa học 9 năm 2021 - 2022 mang cho cho chúng ta 5 đề kiểm tra có đáp án chi tiết kèm theo bảng ma trận đề thi. Qua đó giúp các bạn có thêm nhiều gợi ý tham khảo, củng cố kỹ năng và kiến thức làm thân quen với cấu tạo đề thi học kì 2 sắp tới.


Bộ đề thi Hóa 9 học kì 2 năm 2021 - 2022

Đề thi Hóa 9 học tập kì hai năm 2021 - 2022 - Đề 1Đề thi Hóa 9 học tập kì hai năm 2021 - 2022 - Đề 2

Đề thi Hóa 9 học tập kì 2 năm 2021 - 2022 - Đề 1

Ma trận đề thi học tập kì 2 chất hóa học 9

Nội dung kiến thứcMức độ thừa nhận thứcCộng
Nhận biếtThông hiểuVận dụngVận dụng cao
TNTLTNTLTNTLTNTL

Chương 3

Phi kim

Câu 7

Câu 8

(1 đ)

C.12

(1 đ)

câu

2 đ

Chương 4

Hidrocacbon

Câu 3

(0,5 đ)

Câu 5

Câu 6

(1 đ)

Câu 10

(1,5 đ)

Câu 11.a

(0,5 đ)

Câu 11.b

(0,5đ)

câu

4 đ

Chương 5

Dẫn xuất của hidro cacbon

Câu 1

(0,5 đ)

Câu 2

(0,5 đ)

Câu 4

(0,5 đ)

Câu 9

(2,5 đ)

câu

4 đ

Tổng số điểm

2 đ

1,5 đ

0,5đ

5,5 đ

0,5

10 đ


Đề thi Hóa 9 học tập kì hai năm 2021

A – TRẮC NGHIỆM(4 điểm): Khoanh tròn vào đầu vần âm chỉ câu trả lời đúng nhất.

Câu 1: Thủy phân chất mập trong môi trường axit thu được:

A. Glixerol và một loại axit béo.

B. Glixerol và một số trong những loại axit béo.

C. Glixerol với một muối bột của axit béo.

D. Glixerol và xà phòng.

Câu 2: Chọn phương pháp tốt nhất có tác dụng sạch lốt dầu nạp năng lượng dính bên trên quần áo.

A. Giặt bằng giấm.

B. Giặt bởi nước.

C. Giặt bởi xà phòng

D. Giặt bằng dung dịch axit sunfuric loãng.

Câu 3: Khí khu đất đèn bao gồm công thức phân tử là?

A. CH4

B. C2H4

C. C2H2

D. Ca
C2

Câu 4: Có ba lọ không nhãn đựng : rượu etylic, axit axetic, dầu ăn. Rất có thể phân biệt bằng cách nào dưới đây ?

A. Dùng quỳ tím với nước.

B. Khí cacbon đioxit với nước.

C. Kim loại natri cùng nước.

D. Phenolphtalein cùng nước.

Câu 5: Dãy các hợp hóa học nào sau đấy là hợp chất hữu cơ ?

A. CH4, C2H6, CO2.

B. C6H6, CH4, C2H5OH.

C. CH4, C2H2, CO.

D. C2H2, C2H6O, Ca
CO3.

Câu 6:Dãy các chất nào dưới đây đều là hiđrocacbon ?

A. C2H6, C4H10, C2H4.

B. CH4, C2H2, C3H7Cl.

C. C2H4, CH4, C2H5Cl

D. C2H6O, C3H8, C2H2.

Câu 7: trong phân tử axetilen, thân hai nguyên tử cacbon có

A. Một link đơn.

B. Một link đôi

C. Hai links đôi.

D. Một liên kết ba.

Câu 8: Số thứ tự chu kỳ trong bảng hệ thống tuần hoàn mang đến biết:

A.Số thứ tự của nguyên tố

B. Số electron lớp ngoài cùng

C. Số hiệu nguyên tử

D. Số lớp electron.

B – TỰ LUẬN ( 6 điểm)

Câu 9: đến K, Na
OH, K2O, Ca
CO3 lần lượt vào các dung dịch C2H5OH và CH3COOH. Bao hàm phản ứng nào xảy ra, viết phương trình làm phản ứng trường hợp có.

Câu 10: gồm 3 hóa học khí không màu là CH4 , C2H2 , CO2 đựng vào 3 lọ riêng biệt . Hãy nêu cách nhận thấy 3 lọ khí trên bằng phương pháp hóa học.

Câu 11: Đốt cháy không còn 32g khí CH4 trong ko khí.

a, Tính thể tích CO2 sinh ra ở đktc

b, Tính khối lượng không khí cần dùng để làm đốt cháy không còn lượng CH4 trên biết rằng khí O2 chỉ chiếm 20% thể tích ko khí? Biết cân nặng riêng bầu không khí là 1,3g/ml

Câu 12: Hoàn thành chuỗi chuyển đổi sau bằng những PTHH.

C →CO2 →Ca
CO3 →CO2 →Na
HCO3


Đáp án đề thi Hóa 9 học kì hai năm 2021

I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm) Mỗi câu vấn đáp đúng được 0,5 điểm

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Đáp án

B

C

C

A

B

A

D

D

II. TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu

Nội dung

Điểm

Câu 9

(2,5đ)

CH3COOH + Na
OH →CH3COONa + H2O

2CH3COOH + Ca
CO3→ (CH3COO)2Ca + H2O + CO2

2CH3COOH + K2O →2CH3COOK + H2O

2C2H5OH + 2K →2C2H5OK + H2

2CH3COOH + 2K →2CH3COOK + H2

Mỗi câu xác minh và viết PTHH đúng được 0,5 điểm

Câu 10

(1,5 đ)

Đốt cháy mẫu mã thử nhận ra được CO2, sót lại cho theo lần lượt lội qua hỗn hợp Brom nhận ra C2H2 làm mất mầu, còn sót lại là CH4

Mỗi ý đúng 0,5 điểm

Câu 11

(1 đ)

a/ PTHH: CH4 + 2O2→ 2H2O + CO2

b/ 1mol 2mol 1mol

2mol x y

- n
CO2 = 2mol => VCO2 = 2.22,4 = 44,8lit

- n
O2 = 2n
CH4 = 4mol

V.O2 = 89,6lit

Vậy V.không khí = 89,6.5 = 448lit

m.KK = 448.000 x 1,3 = 582.400g

(0,5 đ)

(0,5 đ)

Câu 12

(1 đ)

Mỗi PTHH đúng được 0,5 điểm

C + O2→CO2

CO2 + Ca
O →Ca
CO3

Ca
CO3 →CO2 + Ca
O

CO2 + Na
OH →Na
HCO3

Mỗi câu đúng được 0,25 điểm

Tổng

Đề thi Hóa 9 học kì hai năm 2021 - 2022 - Đề 2

Đề thi học tập kì 2 hóa học 9

Phần 1: Trắc nghiệm (4 điểm)

Chọn cùng khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án vấn đáp đúng

Câu 1. Etilen trực thuộc nhóm

A. Hidrocacbon

B. Dẫn xuất hidrocacbon

C. Hóa học rắn

D. Hóa học lỏng

Câu 2. Phát biểu làm sao sau đúng khi nói về metan?

A. Khí metan có rất nhiều trong nguyên tố khí quyển trái đất.

B. Trong cấu tạo phân tử metan gồm chứa links đôi.

C. Metan cháy chế tác thành khí CO2 và H2O.

D. Metan là nguồn nguyên liệu để tổng hợp nhựa PE trong công nghiệp.

Câu 3. Số công thức cấu trúc mạch hở của C4H8 là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 4. Gluxit nào dưới đây có làm phản ứng tráng gương?

A. Tinh bột.

B. Glucozơ.

C. Xenlulozơ.

D. Saccarozo.

Câu 5. Ancol etylic tác dụng được với

A. Na

B. Al

C. Fe

D. Cu

Câu 6. Hidrocacbon A là hóa học có tác dụng kích say mê trái cây mau chín. A là hóa học nào trong những chất bên dưới đây?

A. Etilen

B. Bezen

C. Metan

D. Axetilen

Câu 7. Glucozơ có đặc điểm nào dưới đây?

A. Làm thay đổi màu sắc quỳ tím.

B. Công dụng với hỗn hợp axit.

C. Phản nghịch ứng thủy phân.

D. Bội nghịch ứng với hỗn hợp Ag
NO3 vào NH3.

Câu 8. nhận xét như thế nào dưới đấy là đúng khi nói về polime?

A. Đa số những polime dễ dàng hòa tan trong những dung môi thông thường.

B. Các polime có phân tử khối khôn cùng lớn.

C. Các polime dễ bay hơi.

D. Đa số các polime không có nhiệt nhiệt độ chảy xác định.


Câu 9. Thể tích oxi (đktc) cần thiết đốt cháy 4,6 gam ancol etylic là:

A. 6,72 lít

B. 7,84 lít

C. 8.69 lít

D. 11,2 lít

Câu 10. Thủy phân protein trong dung dịch axit sinh ra sản phẩm là:

A. Ancol etylic.

B. Axit axetic.

C. Grixerol.

D. Amino axit.

Phần 2. Trường đoản cú luận (6 điểm)

Câu 1. (2 điểm) Viết phương trình hóa học tiến hành sơ đồ chuyển đối chất hóa học sau:

Glucozơ

*
Rượu etylic
*
Axit axetic
*
Natri axetat
*
Metan

Câu 2. (1,5 điểm) nhận ra các chất sau đây bằng cách thức hóa học:

Acol etylic, axit axetic, glucozơ

Câu 3. (1,5 điểm) Đốt cháy trọn vẹn 4,8 gam một hợp hóa học hữu cơ A sau phản nghịch ứng chiếm được 6,6 gam CO2 cùng 5,4 gam H2O. Hiểu được khi hóa tương đối ở đk tiêu chuẩn 2,24 lít khí A nặng nề 3,2 gam.

a) khẳng định công thức phân tử của hợp hóa học hữu cơ A.

b) hiểu được A bao gồm phản ứng cùng với Na. Tính thể tích khí hidro (đktc) bay ra khi mang đến lượng hóa học A sinh hoạt trên bội phản ứng hoàn toàn với na dư.

(Na = 23, O = 16, C = 16, H = 1)

Đáp án bình chọn học kì 2 môn hóa học 9

Phần 1. Trắc nghiệm (4 điểm)

12345678910
ACCBAADBAD

Phần 2. Trường đoản cú luận (6 điểm)

Câu 1. (2 điểm)

(1) C6H12O6

*
2C2H5OH + CO2

(2) C2H5OH + O2

*
CH3COOH + H2O

(3) CH3COOH + Na
OH

*
CH3COONa + H2O

(4) CH3COONa + Na
OH

*
CH4 + Na2CO3

Câu 2.(1,5 điểm)

- Nhúng quỳ tím vào những chất trên, hóa học làm thay đổi màu quỳ tím thành đỏ là axit axetic. Các chất sót lại không làm thay đổi màu sắc quỳ tím.

Xem thêm: Mẹ cần lưu ý khi sử dụng thuốc tăng sức đề kháng đường hô hấp cho trẻ

- bé dại dung dịch Ag
NO3/NH3 vào những chất còn lại, hóa học nào xẩy ra phản ứng tráng gương là glucozơ.