Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Đề thi Toán lớp 2 học kì hai năm 2023 bao gồm đáp án (10 đề) | kết nối tri thức, Chân trời sáng sủa tạo, Cánh diều

Để học xuất sắc môn Toán lớp 2, phần dưới đấy là Đề thi Toán lớp 2 học tập kì 2 năm 2023 tất cả đáp án (10 đề). Hi vọng với cỗ đề thi này sẽ giúp đỡ học sinh ôn luyện và đạt điểm cao trong những bài thi môn Toán 2.

Bạn đang xem: Đề thi học kỳ 2 môn toán lớp 2

Mục lục Đề thi Toán 2 học kì hai năm 2022 - 2023


Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo .....

Đề thi học kì 2 - kết nối tri thức

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian làm cho bài: phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 1)

Phần 1: Trắc nghiệm ( 3 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước giải đáp đúng.

Câu 1:Số ngay thức thì trước của số lớn nhất có tía chữ số là:

A. 998

B. 999

C. 997

D. 1000

Câu 2: Hiệu của 783 với 245 là:

A. 538

B. 548

C. 547

D. 537

Câu 3: Độ nhiều năm của mặt đường gấp khúc MNPQ là:

*

A. 9cm

B. 10cm

C. 6cm

D.8cm


Câu 4: Số có 3 trăm, 0 chục với 9 đơn vị được viết là:

A. 39

B. 309

C. 390

D. 930

Câu 5: chọn câu vấn đáp thích hợp.

Cột cờ trường em cao khoảng:

A. 5km

B. 5dm

C. 5cm

D. 5m

Câu 6: bố bạn Linh, Nga với Loan tới trường học vẽ. Giờ ban đầu vào lớp là 7 tiếng 30 phút. Hôm đó Linh mang lại lúc 7 tiếng 15 phút, Nga mang đến lúc 8 giờ và Loan mang lại lúc 7 giờ 30 phút. Hỏi bạn nào đi học sớm trước giờ đồng hồ vào học?

A. Chúng ta Linh

B. Chúng ta Nga

C. Các bạn Loan

Phần 2: từ bỏ luận (7 điểm)


Câu 1:Đặt tính rồi tính:

a) 423 + 245

b) 643 – 240

Câu 2: Nêu tên toàn bộ ba điểm thẳng hàng trong hình sau:

*

Câu 3:Có hai đội công nhân sửa đường. Đội Một sửa được 840m đường, team Hai sửa được không ít hơn đội Một 50m đường. Hỏi đội Hai sửa được bao nhiêu mét đường?

Câu 4:Quan gần cạnh biểu đồ dùng tranh sau rồi trả lời các câu hỏi:

*

b) bao gồm bao nhiêu bông hoa hồng sẽ nở?

b) Số cành hoa cúc nở nhiều hơn nữa số hoa lá hồng là mấy bông?

Phòng giáo dục và Đào tạo thành .....

Đề thi học kì 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian làm cho bài: phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 1)

Phần 1: Trắc nghiệm ( 3 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Câu 1:Lúc 8 giờ đồng hồ có:

A. Kim tiếng chỉ vào số 8, kim phút chỉ vào số 12

B. Kim giờ chỉ vào số 12, kim phút chỉ vào số 8

C. Kim giờ chỉ vào số 8, kim phút chỉ vào số 3

D. Kim tiếng chỉ vào số 8, kim phút chỉ vào số 6

Câu 2: yêu thương của phép chia có số bị chia bởi 12, số chia bởi 2 là:

A. 10

B. 8

C. 6

D. 2

Câu 3: lựa chọn dấu thích hợp để điền vào địa điểm chấm: 560 …. 578.

A.

C. =

Câu 4: Phép nhân nào sau đây ứng với tổng 2 + 2 + 2 + 2 + 2?

A. 2 × 5

B. 5 × 2

C. 2 × 2

D. 2 × 4

Câu 5:Kết quả của phép tính 9kg + 8kg – 3kg là:

A. 14kg

B. 15kg

C. 13kg

D. 16kg

Câu 6: Phép nhân 2 × 3 = 6 có những thừa số là:

A. 2 cùng 3

B. 3 và 6

C. 2 cùng 6

D. 2

Phần 2: tự luận (7 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

a) 345 + 230

b) 540 – 210

c) 290 - 45

Câu 2:Độ dài của mặt đường gấp khúc GNPQ bởi bao nhiêu?

*

Câu 2: Nhà bác bỏ Hùng thu hoạch được 259kg mận. Nhà chưng Long thu hoạch được nhiều hơn nhà bác Hùng 56kg. Hỏi nhà bác Long thu hoạch được từng nào ki-lô-gam mận?

Câu 3:Mỗi hộp bánh gồm 5 mẫu bánh. Hỏi 4 hộp bánh như thế có bao nhiêu chiếc?

Câu 4: nhì lớp 2A cùng 2B quyên góp được toàn bộ bao nhiêu quyển sách, biết rằng: Số sách của lớp 2A là số tròn chục có tía chữ số, bao gồm số trăm với số chục phần đa là 1. Số sách của lớp 2B nhiều hơn nữa số sách của lớp 2A là trăng tròn quyển.

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề thi học tập kì 2 - Cánh diều

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

Phần 1: Trắc nghiệm ( 3 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Câu 1:Các số 425; 405 và 415 được viết theo thiết bị tự từ nhỏ xíu đến lớn là:

A. 425; 415; 405

B. 415; 405; 425

C. 405; 415; 425

D. 415; 425; 405

Câu 2: Đây là tờ kế hoạch tháng 12. Hỏi ngày 25 mon 12 là thiết bị mấy?

*

A. Thứ sáu

B. Vật dụng hai

C. Lắp thêm bảy

D. Công ty nhật

Câu 3: vào lọ hoa chỉ bao gồm hai nhiều loại hoa là hoa hồng cùng hoa cúc. Hà nhắm mắt và lấy ra một bông hoa bất cứ trong lọ. Hỏi năng lực Hà mang được nhành hoa cúc là tất cả thể, tất yêu hay chắc chắn xảy ra?

A. Không thể

B. Gồm thể

C. Chắn chắn chắn

Câu 4: Tổng nào tiếp sau đây ứng với phép nhân 5 × 3?

A. 5 + 3

B. 5 + 5 + 5

C. 3 + 3 + 3 + 3 + 3

D. 3 + 3 + 3

Câu 5: kết quả của phép tính 200km + 140km là:

A. 340km B. 34km C. 304km D. 214km

Câu 6: Số nào dưới đây có cách đọc là bố trăm linh lăm?

A. 35

B. 305

C. 355

D. 325

Phần 2: từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 1:Tìm yêu thương biết số bị chia bởi 4 và số chia bằng 2.

Câu 2: Đặt tính rồi tính

a) 215 + 400

b) 450 – 320

c) 845 – 130

Câu 3: Anh cao 149cm, em thấp rộng anh 20cm. Hỏi em cao từng nào xăng – ti – mét?

Câu 4:Quan gần kề biểu đồ dùng tranh sau rồi vấn đáp các câu hỏi:

*

a) cửa hàng nào bán được nhiều xe tuyệt nhất trong một ngày?

b) vào một ngày, cả ba cửa hàng bán được tổng cộng bao nhiêu dòng xe đạp?

Lưu trữ: Đề thi Toán lớp 2 học kì 3 - sách cũ:

Hiển thị nội dung

Tải xuống

Top 10 Đề thi Toán lớp 2 thân kì 2 tất cả đáp án

Top 10 Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 tất cả đáp án

Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 2 (cơ bản)

Thời gian làm cho bài: 45 phút

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh tròn vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng nhất.

Câu 1. Số lớn số 1 có nhì chữ số khác biệt mà tổng nhì chữ số của số đó bởi 8 là

A. 78 B. 79

C. 80 D. 81

Câu 2. vào một phép trừ, số bị trừ là 42, hiệu là 18. Số trừ là:

A. 24B. 60

C. 42 D. 18

Câu 3. Viết tổng 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 thành tích ta được:

A. 5 × 5B. 5 × 6

C. 5 × 3 D. 5 × 2

Câu 4. lắp thêm hai tuần này là ngày 12. Hỏi đồ vật hai tuần sau là ngày bao nhiêu?

A. 17B. 18

C. 19 D. 20

Câu 5. tìm x, biết: x × 5 = 15

A. X = 3B. X = 4

C. X = 5 D. X = 2

Câu 6. Độ dài con đường gấp khúc ABCD là:

*

II. Phần tự luận (7 điểm)

Câu 7. (2 điểm) Tính:

3 × 7 =

5 lít × 2 =

20 : 5 =

35kg : 5 =

Câu 8. (1 điểm) tìm kiếm x, biết:

a) 3 × x = 27

b) x : 5 = 4

Câu 9. (2 điểm) tất cả 18 các bạn chia phần lớn thành 3 nhóm, tiếp đến mỗi nhóm lại chia thành hai nhóm nhỏ. Hỏi:

a) từng nhóm gồm mấy bạn?

b) Có toàn bộ nhiêu team nhỏ?

Câu 10. (2 điểm) Một hộp cây viết chì có 24 chiếc. Sau thời điểm lấy đi 1/4 số cây bút để buôn bán thì vào hộp sót lại bao nhiêu chiếc bút chì?

Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 2 (nâng cao)

Thời gian làm bài: 45 phút

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh tròn vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng nhất

Câu 1. Số lớn hơn 99 và nhỏ tuổi hơn 101 là

A. 100B. 101

C. 102 D. 103

Câu 2. Số lớn nhất có cha chữ số khác biệt là

A. 999B. 998

C. 987D. 978

Câu 3. Điền số phù hợp vào chỗ chấm: 2dm + 5mm = … mm

A. 25 B. 52

C. 205D. 502

Câu 4. Số gồm 6 trăm, 5 chục, 7 đơn vị được viết là:

A. 657 B. 675

C. 567 D. 576

Câu 5. Nếu nhà nhật tuần này là ngày 10 thì

A. Công ty nhật tuần trước đó là ngày 17

B. Nhà nhật tuần sau là ngày 13

C. Nhà nhật tuần trước là ngày 3

D. Công ty nhật tuần sau là ngày 7

Câu 6. cho hình vẽ:

*

Số hình tam giác bao gồm trong mẫu vẽ trên là:

A. 8 B. 9

C. 10 D. 11

II. Phần trường đoản cú luận (7 điểm)

Câu 7. (2 điểm) Tính nhẩm:

4 × 4 = …4 × 7 = …

4 × 2 = … 3 × 8 = …

2 × 4 = … 5 × 4 = …

Câu 8. (1 điểm) tìm kiếm y, biết:

a) y : 5 + 27 = 4 × 8

b) 12 – 7 Viết số
Đọc số355Ba trăm năm mươi lăm402Sáu trăm bảy mươi tám250Chín trăm chín mươi chín

Câu 3. Độ dài con đường gấp khúc ABC là:

*

Khoanh vào câu trả lời đúng:

A. 12cm B. 13cm

C. 14cm D. 15cm

Câu 4. Đặt tính rồi tính

315 + 243 64 + 505

668 – 426 978 – 52

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Câu 5. Điền số tương thích vào nơi chấm:

a) 10cm = …. Mm

b) 19dm = …..cm

c) 5m 5dm = … dm

d) 31dm 5cm = … cm

Câu 6. tra cứu x:

a) x + 115 = 238

b) x – 75 = 114

c) x : 4 = 432 - 424

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Câu 7. Viết các số 123; 167; 169: 131; 148; 763; 982; 828 theo vật dụng tự từ nhỏ bé đến lớn.

…………………………………………………………………………

Câu 8. nhì đội người công nhân cùng tham gia làm cho một nhỏ đường. Đội thứ nhất làm được 398m đường, đội thứ hai làm cho được 521m đường. Hỏi cả nhị đội làm được từng nào mét đường?

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Câu 9. Một hình tứ giác tất cả số đo những cạnh theo lần lượt là: 17cm, 20cm, 26cm với 3dm. Tính chu vi hình tứ giác đó.

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Câu 10.

a) Hải có một vài bi. Trường hợp Toàn mang lại Hải một trong những bi bằng đúng số bi của Hải đang có thì Hải bao gồm 12 viên bi. Hỏi lúc đầu Hải có bao nhiêu viên bi?

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

b) fan ta lấy đựng một số trong những lít dầu vào những can nhỏ. Nếu đựng vào mỗi can 4 lít thì được tất cả 7 can cùng còn thừa lại 3 lít. Tính tổng số dầu đó.

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 2 (nâng cao)

Thời gian làm cho bài: 45 phút

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1. hiệu quả của phép tính: 245 – 59 = ?

A. 304 B. 186

C. 168 D. 286

Câu 2. Điển số thích hợp vào vị trí chấm: 1 m = ..... Centimet

A. 10 cm B. 100 cm

C. 1000 centimet D. 1 cm

Câu 3. hiệu quả của phép tính 0 : 4 là:

A. 0 B. 1

C. 4 D. 40

Câu 4. Độ dài con đường gấp khúc sau là:

*

A. 16 centimet B. đôi mươi cm

C. 15 centimet D. 12 cm

Câu 5. 30 + 50

*
20 + 60. Dấu phải điền vào ô trống là:

A. C. =

Câu 6. Chu vi hình tứ giác

*

A. 19cm B. 20cm

C. 21cm D. 22cm

II. Phần trường đoản cú luận (7 điểm)

Câu 7. Đặt tính rồi tính

465 + 213 857 – 432

459 – 19 234 + 296

Câu 9. Tính:

a) 10 kg + 36 kilogam – 21kg =

b) 18 cm : 2 + 45 cm=

Câu 10. Lớp 2C có 30 học tập sinh. Một trong những phần ba số học sinh lớp 2C là nữ. Hỏi lớp 2C tất cả bao nhiêu học viên nữ? Bao nhiêu học viên nam?

Câu 11.

*

Hình bên có ............. Hình tứ giác

Hình bên gồm ............. Hình tam giác

Câu 12. Một bác bỏ thợ may dùng trăng tròn m vải để may 5 bộ áo quần giống nhau. Hỏi để may một bộ quần áo như vậy cần bao nhiêu mét vải?

Câu 13. kiếm tìm hiệu của số tròn chục lớn nhất có nhì chữ số với số chẵn lớn số 1 có một chữ số.

- Chọn bài bác -Đề thi môn Toán lớp 2 học tập kì 2 bao gồm đáp án (Cơ bạn dạng - Đề 1)Đề thi môn Toán lớp 2 học tập kì 2 gồm đáp án (Cơ bạn dạng - Đề 2)Đề thi môn Toán lớp 2 học tập kì 2 bao gồm đáp án (Cơ bạn dạng - Đề 3)Đề thi môn Toán lớp 2 học kì 2 gồm đáp án (Cơ bản - Đề 4)Đề thi môn Toán lớp 2 học tập kì 2 gồm đáp án (Cơ bản - Đề 5)Đề thi môn Toán lớp 2 học tập kì 2 tất cả đáp án (Nâng cao - Đề 1)Đề thi môn Toán lớp 2 học tập kì 2 tất cả đáp án (Nâng cao - Đề 2)Đề thi môn Toán lớp 2 học kì 2 bao gồm đáp án (Nâng cao - Đề 3)Đề thi môn Toán lớp 2 học kì 2 tất cả đáp án (Nâng cao - Đề 4)Đề thi môn Toán lớp 2 học kì 2 tất cả đáp án (Nâng cao - Đề 5)

Mục lục


Xem toàn cục tài liệu Lớp 2: tại đây

3

Đề thi Cuối học kì 2

Môn: Toán lớp 2

thời hạn làm bài: 45 phút

Câu 1.

*

Câu 2. Viết những số sau theo đồ vật tự từ to đến bé: 578; 317; 371; 806; 878; 901; 234; 156

Câu 3. Viết các số có cha chữ số từ cha chữ số 0, 2, 4.

Câu 4. Điền số thích hợp vào nơi chấm:

a) 200cm + 100cm = ……. Cm = ……m

b) ……….dm = 60cm

c) 80mm – 40mm = …….mm = ……cm

d) ………cm = 30mm

Câu 5. Đặt tính rồi tính:

432 + 367 958 – 452

632 + 144 676 – 153

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

Câu 6. triển khai phép tính:

5 x 10 + 200 =

40 : 5 + 79 =

270 – 5 × 5 =

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

Câu 7. Điền số tương thích vào nơi chấm:

*

Hình vẽ bên có ……. Hình tam giác

……. Hình tứ giác


Câu 8. một nhóm đồng diễn thể thao xếp 5 hàng, mỗi hàng 8 bạn. Hỏi đội đồng diễn thể dục tất cả bao nhiêu bạn?

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

Câu 9. Quãng mặt đường từ thành phố hà nội đến Vinh dài khoảng 308km. Quãng đường từ Vinh mang đến Huế dài khoảng tầm 368km. Hỏi quãng con đường từ Vinh cho Huế dài thêm hơn quãng mặt đường từ tp hà nội đến Vinh bao nhiêu ki-lô-mét?

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

Câu 10. Mai nghĩ về một số, nếu lấy số đó trừ đi số tròn trăm nhỏ dại nhất thì được số bé dại nhất có tía chữ số giống như nhau. Tra cứu số Mai nghĩ .

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

Đáp án & Thang điểm

Câu 1.

*

Câu 2.

Sắp xếp: 156; 234; 317; 371; 578; 806; 878; 901

Câu 3.

Các số có ba chữ số được lập từ chữ số 0, 2, 4 là: 204; 240; 402; 420

Câu 4.

a) 200cm + 100cm = 300 centimet = 3m

b) 6 dm = 60cm

c) 80mm – 40mm = 40mm = 4 centimet

d) 3 cm = 30mm

Câu 5.


*
*

Câu 6.

5 x 10 + 200 = 50 + 200 = 250

40 : 5 + 79 = 8 +79 = 87

270 – 5 × 5 = 270 – 25 = 245

Câu 7.

Có 2 hình tam giác; 7 hình tứ giác

Câu 8.

Đội đồng diễn thể dục gồm số bạn là:

8 × 5 = 40 (bạn)

Đáp số: 40 chúng ta

Câu 9.

Xem thêm: Đề Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Lớp 5 Cấp Huyện, Bộ Đề Thi Học Sinh Giỏi Môn Tiếng Anh Lớp 5

Quãng con đường từ Vinh mang đến Huế dài thêm hơn quãng đường từ thành phố hà nội đến Vinh số ki-lô-mét là:

368 – 308 = 60 (km)

Đáp số: 60km

Câu 10.

Số tròn trăm bé dại nhất là: 100

Số nhỏ tuổi nhất có ba chữ số tương tự nhau là: 111

Số Mai suy nghĩ là: 111 + 100 = 211

Đáp số: 211


bài xích giải này còn có hữu ích với chúng ta không?

bấm vào một ngôi sao để tiến công giá!


gởi Đánh giá bán

Đánh giá bán trung bình 4 / 5. Số lượt tiến công giá: 1168

chưa có ai tiến công giá! Hãy là người đầu tiên review bài này.


Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả giá thành dưới BẤT KỲ hiệ tượng nào!


*

Điều hướng bài bác viết


Đề thi môn Toán lớp 2 học kì 2 tất cả đáp án (Cơ phiên bản – Đề 3)
<2021> Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm tiếng Việt lớp 2 (6 đề)
© 2021 học tập Online thuộc chuyenbentre.edu.vn
Cung cấp vì Word
Press / Giao diện xây dựng bởi chuyenbentre.edu.vn