Chào chúng ta học sinh với quý thầy cô, bây giờ Loga
VN gửi tới bạn đọc tài liệu "Đề cương cứng ôn thi học sinh tốt môn Sinh học tập lớp 11". Hi vọng để giúp đỡ ích cho chúng ta học tập cùng giảng dạy.

Bạn đang xem: Đề thi học sinh giỏi môn sinh học lớp 11

 

A. CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở THỰC VẬT

Câu 1: hội chứng minh cấu trúc mạch gỗ say đắm nghi với chức năng vận đưa nước với ion khoáng từ bỏ rễ lên lá?

ĐA: *Cấu chế tạo mạch gỗ ưa thích nghi với tính năng vận đưa nước và muỗi khoáng.

- Mạch gỗ được cấu trúc bởi 2 loại tế bào chết là cai quản bào và mạch ống

- những tế bào cùng một số loại nối cùng nhau theo cách: đầu tế bào này đã tích hợp đầu tế bào tê thành rất nhiều ống rỗng nhiều năm từ rễ lên lá để cái mạch mộc di truyển phía bên trong dễ dàng

- Lỗ mặt của ống này sít khớp cùng với lỗ mặt của ống kề bên => mẫu mạch gỗ rất có thể vận gửi ngang tự ống này sang ống khác

- Thành mạch mộc được linhin hoá tạo cho mạch gỗ bao gồm độ chắc chắn và chịu đựng nước

Câu 2: Nêu điểm khác biệt giữa 2 con phố thoát khá nước qua lá? vì sao thoát khá nước qua lá vừa là 1 tai hoạ cùng cũng là một trong những tất yếu?

ĐA: * Điểm khác biệt giữa 2 con phố thoát hơi nước:

Con con đường qua cutin

Con mặt đường qua khí khổng

- tốc độ nhỏ.

- ko được điều chỉnh

- tốc độ lớn.

- Được điều chỉnh bằng câu hỏi đóng mở khí khổng

* Thoát hơi nước là một tai hoạ với cũng là 1 tất yếu:

- Là tai hoạ vì: trong suốt quá trình sinh trưởng và trở nên tân tiến thực vật cần mất đi 1 lạng nước quá lớn

- Là tất yếu vì:

+ Thoát hơi nước thì mới tạo 1 lực hút để đưa được nước

+ Thoát hơi nước -> Điều hòa ánh sáng lá

+ Thoát hơi nước -> Khí khổng mở -> hội đàm khí.

Câu 3. A. Tại sao nói quy trình hấp thụ nước cùng khoáng sinh hoạt cây liên quan ngặt nghèo với quy trình hô hấp của rễ?

b. Nêu ứng dụng về mối quan hệ giữa thở và bồi bổ khoáng vào trồng trọt giúp rễ cây hô hấp xuất sắc hơn?

ĐA: a. Quá trình hấp thụ nước và khoáng chất liên quan ngặt nghèo với quá trình hô hấp của rễ vì:

- ATP sản phẩm của hô hấp thâm nhập vào quá trình vận chuyển dữ thế chủ động chất khoáng, CO2 thành phầm của hô hấp thâm nhập vào quy trình hút dính trao đổi.


A. CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở THỰC VẬT

Câu 1: chứng minh kết cấu mạch gỗ mê say nghi với tính năng vận gửi nước và ion khoáng tự rễ lên lá?

ĐA: *Cấu chế tạo mạch gỗ mê thích nghi với tính năng vận đưa nước và muỗi khoáng.

- Mạch mộc được cấu trúc bởi 2 một số loại tế bào chết là quản bào cùng mạch ống

- các tế bào cùng các loại nối với nhau theo cách: đầu tế bào này đã nhập vào đầu tế bào kia thành đông đảo ống rỗng dài từ rễ lên lá để loại mạch mộc di truyển bên phía trong dễ dàng

- Lỗ bên của ống này sít khớp cùng với lỗ mặt của ống cạnh bên => mẫu mạch gỗ hoàn toàn có thể vận đưa ngang từ ống này lịch sự ống khác

- Thành mạch gỗ được linhin hoá tạo cho mạch gỗ có độ bền vững và chịu nước

Câu 2: Nêu điểm biệt lập giữa 2 con đường thoát tương đối nước qua lá? vì sao thoát khá nước qua lá vừa là 1 trong những tai hoạ với cũng là một trong những tất yếu?

ĐA: * Điểm biệt lập giữa 2 tuyến phố thoát tương đối nước:

Con mặt đường qua cutin
Con đường qua khí khổng- gia tốc nhỏ.

- không được điều chỉnh- vận tốc lớn.

- Được điều chỉnh bằng vấn đề đóng mở khí khổng* Thoát tương đối nước là một trong tai hoạ cùng cũng là 1 trong tất yếu:

- Là tai hoạ vì: vào suốt quá trình sinh trưởng và trở nên tân tiến thực vật buộc phải mất đi một lạng nước vượt lớn

- Là tất yếu vì:

+ Thoát hơi nước thì mới có thể tạo một lực hút để mang được nước

+ Thoát hơi nước -> Điều hòa ánh nắng mặt trời lá

+ Thoát hơi nước -> Khí khổng mở -> điều đình khí.

Câu 3. A. Vì sao nói quá trình hấp thụ nước với khoáng sinh sống cây liên quan chặt chẽ với quá trình hô hấp của rễ?

b. Nêu ứng dụng về quan hệ giữa thở và dinh dưỡng khoáng vào trồng trọt giúp rễ cây hô hấp tốt hơn?

ĐA: a. Quá trình hấp thụ nước và khoáng chất liên quan chặt chẽ với quá trình hô hấp của rễ vì:

- ATP thành phầm của hô hấp thâm nhập vào quá trình vận chuyển dữ thế chủ động chất khoáng, CO2 thành phầm của hô hấp tham gia vào quá trình hút dính trao đổi.

- Các thành phầm trung gian của hô hấp cùng sự hấp thụ các chất khoáng làm cho tăng ASTT của tế bào có tác dụng tăng khả năng hút nước của tế bào.

b. Ứng dụng về hô hấp và bổ dưỡng khoáng vào trồng trọt góp rễ hô hấp xuất sắc hơn:

- Xới đất, có tác dụng cỏ sục bùn.

- Trồng cây trong thuỷ canh, khí canh tạo đk cho rễ cải cách và phát triển hô hấp mạnh mẽ nhất.

Câu 4: Đặc điểm phẫu thuật của lá tương xứng với công dụng quang hợp?

ĐA: Đặc điểm giải phẫu của lá thích hợp nghi với chức năng:

- bên trên lớp biểu suy bì lá chứa nhiều khí khổng -> hội đàm khí và thoát khá nước

- bên dưới lớp biểu suy bì là lớp mô giậu chứa lục lạp -> Là bào quan lại quang hợp

- dưới lớp tế bào dậu là tế bào khuyết có tầm khoảng gian bào lớn chứa vật liệu quang hợp

- trong lá bao gồm hệ mạch dẫn -> vận chuyển nguyên vật liệu và thành phầm quang hợp

Câu 5: Đặc điểm phẫu thuật của lá cân xứng với chức năng quang hợp?

ĐA: Đặc điểm giải phẫu của lá yêu thích nghi với chức năng:

- trên lớp biểu suy bì lá chứa đựng nhiều khí khổng -> điều đình khí cùng thoát hơi nước

- dưới lớp biểu so bì là lớp tế bào giậu cất lục lạp -> Là bào quan liêu quang hợp

- bên dưới lớp tế bào dậu là mô khuyết có khoảng gian bào to chứa vật liệu quang hợp

- vào lá có hệ mạch dẫn -> vận chuyển vật liệu và thành phầm quang hợp

Câu 6: Việc tách chiết nhan sắc tố tự lá dựa vào nguyên tắc nào? Nêu các bước chính trong bóc tách chiết dung nhan tố?

ĐA: * Nguyên tắc:

- dung nhan tố lá chỉ hoà rã trong dung môi hữu cơ

- Mỗi team sắc tố thành phần rất có thể hoà tan giỏi trong một dung môi hữu cơ duy nhất định

* các bước:- phân tách rút dung nhan tố

- bóc các dung nhan tố thành phần

Câu 7: Đặc điểm cấu trúc của rễ cây tương quan đến những con đường hấp thụ nước từ đất vào rễ như vậy nào?

ĐA: Đặc điểm cấu trúc của rễ:

- Biểu bì: Tế bào biểu phân bì và những lông hút. Nước từ đất được phản vào rễ qua mặt phẳng biểu bì, đa số qua những lông hút. Lông hút làm tăng mặt phẳng tiếp xúc thân rễ cây và đất...

- Vỏ: Được cấu tạo bởi những tế bào nhu tế bào => tạo ra 2 con phố vận chuyển nước đó là tuyến đường gian bào và tuyến phố tế bào chất

- Nội bì: các tế bào nội bì bao gồm vòng đai Caspari bao quanh. Vành đai Caspari tất cả vai trò kiểm soát và điều chỉnh lượng nước vận chuyển vào mạch gỗ

- Trung trụ: tất cả mạch gỗ đi lại nước tự rễ lên thân

Câu 8: a. Nêu điểm biệt lập rõ nét duy nhất trong quang hợp ở thực đồ C4 và thực đồ vật CAM.

b. Hô hấp sáng xẩy ra trong đk nào với trình tự diễn ra qua các bào quan lại nào?

ĐA

a. Điểm khác hoàn toàn rõ nét độc nhất trong chu trình cố định và thắt chặt CO2 :

- Ở thực đồ gia dụng C4 : quá trình đầu cố định và thắt chặt CO2 ở tế bào mô giậu, tiến độ sau tái thắt chặt và cố định CO2 sinh hoạt tế bào bó mạch cùng đều xẩy ra ban ngày

- Ở thực thứ CAM : tiến độ đầu cố định CO2 xảy ra ban đêm, giai đoạn sau tái thắt chặt và cố định CO2 xảy ra ban ngày và ở 1 loại tế bào (tế bào tế bào dậu)

b. Hô hấp sáng thường chỉ xẩy ra ở thực vật dụng C3 vì:

* Điều kiện: Cường độ ánh nắng cao, nhiệt độ cao, nồng độ O2 cao, mật độ CO2 thấp

* Trình tự diễn ra: Lục lạp -> Perôxixôm -> Ti thể.

Câu 9: a. Lý do phải có quy trình khử nitrat trong cây?

b. Nồng độ NH3 cao có ảnh hưởng gì mang lại cây? Cây khắc phục điều này ra sao?

ĐA: a.Giải thích:

- cây xanh hấp thụ nitơ bên dưới 2 dạng là NO3- với NH4+.

- Cây xanh sử dụng nhóm (-NH2) nhiều hơn thế nữa để tổng vừa lòng axit amin nên cây buộc phải có quy trình khử NO3- thành NH4+.

b. * mật độ NH3 cao khiến ngộ độc mang lại cây.

* Cây xung khắc phục bằng cách: tăng chuyển hóa thành axit amin, thực hiện amit hóa để làm giảm NH3 vào cây.

Câu 10: mang lại sơ đồ về quy trình cố định CO2 trong pha tối ở cây ngô:

CO2 -> Axit ôxalô axêtic -> Axit malic

Phôtpho enol piruvat Axit piruvic

Axit malic -> CO2

Chu trình Canvin-Benson (1) (2) (3)

Cho biết tên chu trình trên? Các giai đoạn (1), (2), (3) diễn ra ở vị trí nào? ATP được sử dụng ở giai đoạn nào vào chu trình trên?

ĐA: * tên chu trình: Chu trình cố định CO2 ở thực vật C4 (Chu trình Hatch-Slack).

* địa điểm xảy ra:

- Giai đoạn (1) xảy ra vào lục lạp của tế bào mô dậu

- Giai đoạn (2), (3) xảy ra trong lục lạp của tế bào bó mạch.

* ATP thâm nhập vào làm biến đổi hợp chất axit piruvic thành phôtpho enol piruvic và gia nhập vào chu trình Canvin

Câu 11: Hệ số hô hấp là gì? Tính hệ số hô hấp của axit stêaric (C18H36O2)? Ý nghĩa của nghiên cứu hệ số hô hấp?

ĐA: * Hệ số hô hấp (RQ): là tỉ số giữa số phân tử CO2 thải ra và số phân tử O2 lấy vào lúc hô hấp.

* Hệ số hô hấp của axit stêaric: C18H36O2 + 26O2 = 18CO2 + 18H2O => RQ = 0,69 .

* Ý nghĩa nghiên cứu hệ số hô hấp:

- cho biết nguyên liệu vẫn hô hấp là nhóm chất gì qua đó đánh giá tình trạng hô hấp của cây

- Có biện pháp bảo quản nông sản và chuyên sóc cây trồng phù hợp.

Câu 12: a. Nguyên nhân phải có quá trình khử nitrat trong cây?

b. độ đậm đặc NH3 cao có ảnh hưởng gì mang đến cây? Cây khắc phục điều ấy ra sao?

ĐA: a. Giải thích:

- hoa cỏ hấp thụ nitơ dưới 2 dạng là NO3- cùng NH4+.

- dẫu vậy cây xanh áp dụng nhóm (-NH2) nhiều hơn nữa để tổng hợp axit amin cần cây nên có quy trình khử NO3- thành NH4+.

b.* nồng độ NH3 cao gây ngộ độc mang lại cây.

* Cây xung khắc phục bằng cách: Tăng chuyển trở thành axit amin, thực hiện amit hóa để gia công giảm NH3 trong cây.

Câu 13: a. Nguyên nhân nói: “Chu trình Canvin xảy ra ở mọi loại thực vật”?

b. Một bà nội trợ đặt một túi trái trong tủ lạnh, còn một túi trái bà nhằm quên sinh sống trên bàn. Vài ba ngày sau, khi mang quả ra nạp năng lượng bà thấy rằng quả nhằm trong tủ lạnh nạp năng lượng ngọt hơn so với quả để quên xung quanh bàn. Hãy lý giải hiện tượng trên?

ĐA: a. Có thể nói rằng: “Chu trình Canvin có ở mọi nhiều loại thực vật” vì:

- Ở thực đồ C3: cố định và thắt chặt CO2 trong pha về tối được tiến hành theo quy trình Canvin.

- Ở thực trang bị C4 với CAM: Pha về tối quang hợp đều sở hữu 2 lần cố định CO2. Lần 1: PEP nhấn CO2 và chế tác hợp hóa học 4C. Lần 2: Hợp hóa học 4C tách bóc CO2 hỗ trợ cho quy trình Canvin nhằm đi tổng đúng theo đường.

b. Giải thích:

- quả được bảo vệ trong tủ rét dưới điều kiện nhiệt độ thấp có tác dụng ức chế enzim thở nên quá trình hô hấp bị sút cường độ xuống tới mức tối thiểu tránh tiêu tốn lượng con đường trong trái . Vì chưng vậy, quả ngọt hơn so với quả trên bàn

- Quả đặt lên trên bàn: vì không được bảo vệ nên độ mạnh hô hấp giữ nguyên làm hàm lượng đường tiêu giảm nhanh hơn so với quả nhằm trong tủ lạnh. Bởi vậy, quả nhát ngọt rộng so cùng với quả để trong tủ lạnh

Câu 14: bạn ta bố trí thí nghiệm như sau: sử dụng 2 miếng giấy lọc tẩm côban clorua vẫn sấy khô (có màu xanh da trời) để đối xứng nhau qua 2 phương diện của lá. Tiếp đến dùng cặp gỗ hoặc cặp vật liệu bằng nhựa kẹp xay 2 miếng kính vào 2 miếng giấy này ở cả 2 mặt của lá sinh sản thành hệ thống kín. Bấm giây đồng hồ thời trang để so sánh thời hạn giấy chuyển từ màu xanh da trời sang màu hồng và mặc tích giấy có màu hồng ở phương diện trên với mặt bên dưới lá. Sau 15 phút thu được công dụng ghi trong bảng sau:

Tên cây
Diện tích thay đổi màu sắc của giấy côban clorua (cm2)Mặt trên
Mặt dưới
Cây thược dược911Cây đoạn49Cây thường xuân03,7 Em hãy rút ra nhận xét, tóm lại và phân tích và lý giải thí nghiệm trên.

ĐA: * nhấn xét: diện tích chuyển thành màu hồng của giấy ngấm côban clorua nghỉ ngơi mặt dưới lá rộng hơn so với mặt trên của thuộc lá đó

* Kết luận: Mặt bên dưới của lá thoát khá nước nhiều hơn mặt trên

* Giải thích:

- Khí khổng được sắp tới xếp nhiều hơn ở mặt bên dưới của lá vì thế mặt dưới của lá thoát tương đối nước nhiều hơn thế mặt trên làm cho cho diện tích s chuyển thành màu hồng của giấy tẩm côban clorua rộng hơn so cùng với ở mặt trên

- Riêng sinh hoạt cây hay xuân là cây sống ở chỗ khô cằn buộc phải để tiết kiệm ngân sách nước, làm việc biểu bì trên của lá không có khí khổng và bao gồm lớp cutin dày khiến nước ko thoát qua khía cạnh trên của lá

Câu 15: Một nghiên cứu với lục lạp tách bóc riêng được tiến hành như sau: Đầu tiên, lục lạp được dìm trong dung dịch axit tất cả p
H = 4 cho tới khi xoang tilacôit đạt p
H = 4, lục lạp được đưa sang một dung dịch kiềm bao gồm p
H = 8. Đưa lục lạp vào trong về tối thì lục lạp gồm tạo ATP không? Phân tử ATP được hình thành bên phía trong hay bên ngoài màng tilacôit? Giải thích?

ĐA: - Lục lạp gồm tạo ATP tuy nhiên ở trong tối. Vì tất cả sự chênh lệch H+ giữa hai bên màng

- Phân tử ATP được sản xuất thành bên phía ngoài màng tilacôit. Bởi nồng độ H+ trong xoang tilacôit cao hơn bên ngoài nên được bơm ra phía bên ngoài và phức hệ ATP- synthase có những núm xúc tác nằm bên phía ngoài màng tilacôit

Câu 16: tế bào tả quy trình làm thể nghiệm phát hiện tại hô hấp qua sự hút khí ôxi? Nêu kết quả, phân tích và lý giải hiện tượng?

ĐA: quá trình làm xem sét phát hiện hô hấp qua sự hút oxi:

- chuẩn bị :

+ mẫu vật : hạt lúa , ngô hoặc những loại đậu bắt đầu nhú mầm.

+ nguyên lý và hóa chất : Bình thủy tinh có nắp đậy đậy , dây kim loại , nến , diêm

- Cách tiến hành :

Lấy 100g hạt bắt đầu nhú mầm tạo thành 2 phần cân nhau . Đổ nước sôi lên 1 trong 2 phần đó để giết bị tiêu diệt hạt . Tiếp theo cho mỗi phần hạt vào mỗi bình và nút chặt . Thao tác làm việc đó được triển khai trước 1,5 đến 2 tiếng đồng hồ . Mở nút bình mau lẹ đưa nến hoặc diêm sẽ cháy vào bình..

- kết quả :

+ Bình đựng hạt chết thì diêm vẫn cháy

+ Bình đựng hạt sống thì diêm tắt

- lý giải : vì chưng hạt nảy mầm có quá trình hô hấp mạnh dạn nên đang hút không còn O2 trong bình

Câu 17: Để tách biệt thực đồ vật C3 cùng C4 bạn ta làm thí nghiệm sau:

TN1: Đưa cây vào chuông thủy tinh bí mật và phát sáng liên tục.

TN2: Trồng cây vào nhà kín đáo có thể kiểm soát và điều chỉnh được mật độ O2.

TN3: Đo cường độ quang thích hợp ở các điều kiện tia nắng cao, ánh sáng cao. (mg
CO2/dm2lá.giờ).

Hãy phân tích nguyên tắc của những thí nghiệm nói trên.

* xem sét 1: Nguyên tắc: phụ thuộc điểm bù CO2 không giống nhau của TVC3 và TVC4. Cây C3 sẽ bị tiêu diệt trước do tất cả điểm bù CO2 cao khoảng chừng 30ppm còn TV C4 bao gồm điểm bù CO2 phải chăng (0-10ppm).

* phân tách 2: Nguyên tắc: dựa vào hô hấp sáng. Thở sáng dựa vào vào nồng độ O2; hô hấp sáng chỉ bao gồm ở thực đồ dùng C3 không tồn tại ở thực vật dụng C4 phải khi kiểm soát và điều chỉnh O2 cao thì năng suất quang phù hợp TV C3 sút đi.

* phân tích 3: Nguyên tắc: phụ thuộc điểm bảo hòa ánh sáng. Điểm bảo hòa tia nắng của thực đồ C4 cao hơn nữa thực đồ gia dụng C3 phải ở đk ánh sáng mạnh, nhiệt độ cao vị cường độ quang đúng theo của thực thiết bị C4 cao hơn (thường gấp hai ) thực trang bị C3

Câu 18: a) trong những lực gia nhập trực tiếp vào quy trình vận gửi nước vào cây, lực nào vào vai trò công ty yếu? vì chưng sao?

b) quy trình trao đổi nước sinh sống thực thứ CAM có điểm lưu ý độc đáo gì? Đặc đặc điểm này dẫn cho tới sự không giống nhau về yêu cầu nước sinh hoạt thực trang bị CAM và những nhóm thực đồ vật khác như vậy nào?

ĐA: a. - Lực hút tự lá đóng vai trò đa phần vì lực hút tự lá chất nhận được các cây cao đến hàng trăm ngàn mét vẫn hút được nước bình thường.

- Lực đẩy tự rễ chỉ được vài cha mét còn lực trung gian chỉ giữ cho nước được liên tiếp trong mạch không trở nên kéo xuống bởi trọng lực.

b. - Điểm độc đáo: Thực đồ vật CAM hay sống sinh sống vùng sa mạc hoặc bán sa mạc trong điều kiện thiếu nguồn nước. Ở team thực đồ gia dụng này, hiện tượng đóng khí khổng vào ban ngày có tính năng tiết kiệm nước dẫn đến quá trình thắt chặt và cố định CO2 đưa vào ban đêm

- Sự không giống nhau về nhu yếu nước ở các nhóm thực vật: C3 là cao, C4 bằng 1/2 C3, CAM thấp hơn C4

Câu 19: a) Viết sơ thiết bị tóm tắt quy trình chuyển hóa nitrat trong khu đất (amoni => nitrit => nitrat) dưới chức năng của vi sinh vật?

b) Đất càng có p
H axít thì hàm vị chất dinh dưỡng trong khu đất sẽ như vậy nào? Giải thích. Nêu tên một số trong những biện pháp làm tăng mức độ màu mỡ thừa của đất khi đất có p
H axít?

ĐA: a. Sơ vật dụng tóm tắt 2 giai đoạn

- quy trình nitrit hóa do vi trùng Nitrosomonas: NH4+ + 3/2 O2 → NO2- + H2O + 2H+ + năng lượng.

- quá trình nitrat hóa do vi khuẩn Nitrobacter: NO2- +1/2 O2 → NO3- + tích điện (hoặc viết là NO2- → NO3-)

b. - khi đất gồm p
H axít thì đất đang nghèo chất dinh dưỡng vì các vi sinh vật chuyển hoá nitơ không cải cách và phát triển ở khu đất axit tạo nên đất nghèo chất đạm.

- Khi khu đất axit thì những ion H+ sẽ sửa chữa thay thế vị trí của những cation bên trên keo khu đất làm cho các cation không giống bị rửa trôi hoặc lắng sâu xuống lớp đất phía dưới. Vì chưng vậy khu đất nghèo hóa học dinh dưỡng.

* tên biện pháp: Bón vôi vao khu đất và bổ sung cập nhật các các loại phân bón

Câu 20: Để tổng hợp một phân tử glucôzơ thì vào quang hòa hợp ở thực trang bị C3, C4 và thực đồ dùng CAM bắt buộc tới từng nào phân tử ATP? con số ATP khác biệt ở những nhóm thực đồ gia dụng này được dùng như thế nào?

ĐA: * con số phân tử ATP:

- Ở thực đồ vật C3, để xuất hiện 1 phân tử glucôzơ nên 18 ATP

- Ở thực thứ C4 với CAM, để có mặt 1 phân tử glucozơ nên 24 ATP

* số lượng ATP khác biệt được dùng: 18 ATP cần sử dụng trong chu trình Canvin

- Thực đồ dùng C4 và CAM còn cần thêm 6 ATP để hoạt hoá axit piruvic (AP) thành phospho enol piruvat (PEP)

Câu 21:

a) phần lớn nhóm sinh đồ dùng nào có chức năng cố định nitơ ko khí? vì chưng sao chúng có chức năng đó?

b) sứ mệnh của nitơ đối với đời sống cây xanh? Hãy nêu phần nhiều nguồn nitơ nhà yếu cung cấp cho cây?

c) minh chứng mối liên quan nghiêm ngặt giữa quá trình hô hấp với quy trình dinh chăm sóc khoáng và thảo luận nitơ. Con người đã vận dụng những đọc biết về mối quan hệ này vào trong trong thực tiễn trồng trọt như thế nào?

ĐA: a. - đông đảo sinh vật có khả năng cố định nitơ ko khí:

+ nhóm vi khuẩn cố định nitơ sinh sống tự do: Cyanobacteria.

+ nhóm vi khuẩn thắt chặt và cố định nitơ sống cộng sinh: Rhizobium sống cộng sinh vào rễ cây bọn họ đậu.

- Chúng có công dụng đó vì chưng có những enzim nitrôgenaza nên có chức năng phá vỡ liên kết 3 bền vững của nitơ và đưa thành dạng NH3

b. - phương châm nitơ:

+ Về cấu trúc: Tham gia cấu tạo prôtêin, axit nuclêic, ATP,

+ Về sinh lý: Điều hòa thương lượng chất, sinh trưởng, phát triển (TP cấu tạo của enzim, vitamin đội B, một số hooc môn sinh trưởng,...)

- mối cung cấp Nitơ nhà yếu cung ứng cho cây là:

+ Nitơ vô cơ: như nitrat (NO3-), amôn (NH4+ )

+ Nitơ hữu cơ: như axit amin, amit.

c. - côn trùng liên quan chặt chẽ giữa quy trình hô hấp với quy trình dinh dưỡng khoáng và thương lượng nitơ:

+ hô hấp giải phóng tích điện dưới dạng ATP, tạo ra các hợp hóa học trung gian như những axit hữu cơ.

+ ATP và các hợp hóa học này đa số liên quan chặt chẽ với quy trình hấp thụ khoáng với nitơ, quá trình sử dụng những chất khoáng với quá trình chuyển đổi nitơ trong cây.

- Ứng dụng thực tiễn:

+ lúc trồng cây, người ta cần xới đất, làm cỏ sục bùn với mục tiêu tạo điều kiện cho rễ cây hô hấp hiếu khí.

+ hiện nay người ta ứng dụng phương pháp trồng cây không nên đất: trồng cây trong dung dịch (Thuỷ canh), trồng cây trong bầu không khí (Khí canh) nhằm tạo điều kiện tối ưu mang lại hô hấp hiếu khí của bộ rễ.

Câu 22: a) Điểm bù ánh sáng là gì? hoàn toàn có thể sử dụng điểm bù ánh sáng để xác định cây ưa bóng cùng cây ưa sáng sủa được không? Giải thích.

b) mặc dù diện tích lỗ khí của toàn bộ khí khổng chỉ gần bởi 1% diện tích của lá, tuy nhiên lượng nước thoát thoát khỏi khí khổng lại to hơn lượng nước bay qua mặt phẳng lá nhiều lần. Nguyên nhân vậy?

c) Tương quan phần trăm các phitohoocmon tiếp sau đây có tác động như cố gắng nào đến việc sinh trưởng và phát triển của cây xanh: Auxin/Xitôkinin; Abxixic/Giberelin; Auxin/Êtilen; Xitôkinin/Abxixic.

ĐA: a. - Điểm bù ánh sáng: Điểm bù ánh sáng là vấn đề cường độ ánh sáng mà sinh sống đó cường độ quang hợp cùng cường độ hô hấp bởi nhau.

- có thể sử dụng.... để phân biệt cây ưa bóng cùng cây ưa sáng:

+ Cây ưa sáng tất cả điểm bù ánh nắng cao, cây ưa bóng gồm điểm bù ánh sáng thấp.

+ Nếu tại một cường độ ánh sáng nào đó:

* một cây thải CO2, có nghĩa là cây bao gồm điểm bù ánh sáng cao → cây ưa sáng

* còn một cây vẫn hấp thụ CO2, có nghĩa là cây bao gồm điểm bù ánh sáng thấp → cây ưa bóng.

b. Các đại lý vật lý của quá trình bốc tương đối nước đã chứng tỏ rằng: các phân tử nước bốc hơi cùng thoát vào bầu không khí ở mép chậu nước dễ dãi hơn những so với những phân tử nước bốc hơi từ nửa chậu nước. Như vậy vận tốc thoát hơi nước ko chỉ nhờ vào vào diện tích thoát hơi nhưng mà phụ thuộc chặt chẽ vào chu vi của các diện tích đó. Rõ ràng là hàng nghìn khí khổng bên trên một milimet vuông lá sẽ có tổng chu vi phệ hơn rất nhiều so cùng với chu vi lá và đó là vì sao tại sao lượng nước thoát qua khí khổng là chính và với gia tốc lớn.

c. - Auxin/Xitôkinin: kiểm soát và điều chỉnh sự tái sinh rễ, chồi và ưu thế ngọn. Nếu như tỉ lệ nghiêng về Auxin thì rễ hình thành khỏe mạnh hơn cùng tăng ưu rứa ngọn. Còn ngược lại chồi bên hình thành mạnh, giảm ưu thay ngọn.

- Abxixic/Giberelin: điều chỉnh sự ngủ nghỉ với nảy mầm của hạt. Trường hợp tỉ lệ nghiêng về Abxixic thì phân tử ngủ, nghỉ. Trái lại thì nảy mầm.

- Auxin/Êtilen: điều chỉnh sự xanh, chín quả. Nếu nghiêng về Auxin trái xanh và ngược lại thúc đẩy trái chín.

- Xitôkinin/Abxixic: điều chỉnh sự con trẻ hoá, già hoá. Trường hợp nghiêng về Xitôkinin thì trẻ hoá cùng ngược lại.

Câu 23: a. Nguyên nhân hiện tượng ứ giọt chỉ xảy ra ở cây thân vết mờ do bụi và cây thân thảo? Nêu thí nghiệm chứng minh có hiện tượng ứ giọt?

b. Vày sao khi cây bị hạn hàm lượng axit abxixic tăng?

ĐA: a. - Chỉ xảy ra ở cây thân lớp bụi và thân thảo, vì:

+ khi không khí bão hoà hơi nước, sức hút nước của lá bởi không-> hiện tượng lạ ứ giọt xẩy ra do áp suất rễ.

+ Ap suất rễ thường có giới hạn của nó, phụ thuộc vào vào loài cây với thường chỉ đẩy được cột nước cao vài 3 mét và phần lớn cây bịu thấp với cây thân cỏ bao gồm độ cao trong tầm này.

- Thí nghiệm: Úp cây vào chuông thuỷ tinh kín, sau 1 đêm đã thấy các giọt nước ứ đọng ra bên trên mép lá.-> ko khia vào chuông thuỷ tinh sẽ bão hoà hơi nước, nước bị đẩy trường đoản cú mạch mộc lên lá không thoát được thành hơi sẽ ứ thành các giọt làm việc mép lá.

b. + khi thiếu nước, tế bào lá sản sinh ra axit abxixic và hoocmon này kích ưa thích bơm K+, bơm chủ động K+ thoát khỏi tế bào bảo vệ làm bớt áp suất thẩm thấu-> nước thoát khỏi tế bào bảo đảm an toàn làm tế bào mất trương đóng khí khổng.

+ lúc cây thiếu hụt nước lượng chất axit abxixic được tổng đúng theo trong rễ cây cùng theo mạch xilem lên lá gây ra hiện tượng đóng góp khí khổng.

Câu 24: a. Lúc quan sát những ruộng cây bị thiếu những nguyên tố khoáng người ta nhận biết có nhì nguyên tố cơ mà khi cây thiếu một trong hai nguyên tố đều phải có biểu hiện: lá vàng, vàng lá bước đầu từ đỉnh lá, kế tiếp héo và rụng, ra hoa giảm. Đó là nhị nguyên tố nào? Nêu phương pháp kiểm tra sự thiếu hụt nguyên tố đó?

b. Quan hệ của nhân tố phôtpho đối với cây cối như ráng nào? (Dạng hấp thụ. Vai trò, triệu hội chứng khi thiếu). Do sao lúc bón phân lân cho cây bạn ta thường xuyên đào thành rãnh xung quanh gốc?

ĐA: a. - 2 thành phần : Nitơ với S.

- biện pháp kiểm tra: cần sử dụng phân bón: ure( chứa N) hoặc sunphat amon( cất N với S).

+ giả dụ chỉ thiếu hụt S -> thì ruộng bón sunphat amon sẽ xanh trở lại.

+ giả dụ chỉ thiếu thốn N thì cả 2 ruộng đang xanh trở lại

b. - Dạng hấp thụ: PO3-.

- Vai trò:

+ cấu trúc axit nucleic, prôtêin, ATP

+ quan trọng cho sự phân loại tế bào, sự phát triển của tế bào phân sinh, kích thích cách tân và phát triển của rễ, ra hoa quả và hạt.

+ Tham gia tích cực và lành mạnh vào quy trình quang hợp, hô hấp, kiểm soát và điều chỉnh sinh trưởng, làm bức tốc

Bộ đề thi học sinh tốt môn Sinh học tập lớp 11 cấp trường năm 2020-2021 giúp các bạn dễ dàng ôn tập, không mất không ít thời gian trong việc tìm kiếm bốn liệu tham khảo. Đề thi được biên soạn bám đít với lịch trình học của môn Sinh học tập 11 cung cấp trường sẽ giúp các bạn dễ dàng củng cố kiến thức chuẩn bị cho bài bác thi lựa chọn học sinh xuất sắc đạt tác dụng cao nhất. Mời quý thầy cô và chúng ta cùng xem thêm đề thi.


*

1. Đề thi HSG môn Sinh lớp 11 cung cấp trường - Trường trung học phổ thông Liễn Sơn, Vĩnh Phúc

Câu 1. (2 điểm)

a. Trình bày các nguồn cung ứng nitơ cho cây xanh ? tín đồ ta thường khuyên rằng:"Rau xanh vừa tưới phân đạm xong không nên ăn uống ngay". Hãy lý giải lời khuyên nhủ đó?

b. Quan tiền sát màu sắc lá của 1 số ít cây thấy lá ko có màu xanh lá cây nhưng vẫn sống bình thường. Lý giải và chứng minh quan điểm giải thích của mình?

Câu 2. (2 điểm)

a. Hãy mang lại biết, sự dẫn truyền xung thần ghê ở dây giao cảm cùng đối giao cảm thì ở dây thần kinh nào sẽ nhanh hơn? tại sao?

b. Nêu điểm khác biệt giữa tập tính bẩm sinh với tập tính học tập được.

Câu 3. (2 điểm)

a. Động lực làm sao giúp làn nước và những ion khoáng dịch rời được trường đoản cú rễ lên lá ở rất nhiều cây mộc cao lớn hàng chục mét?

b. Lý giải vì sao cây bên trên cạn bị ngập úng lâu đang chết?

c. Hạn sinh sinh lý là gì ? lý do dẫn mang đến hạn sinh sinh lý?

d. Tại sao hiện tượng ứ giọt chỉ xảy ra ở đông đảo cây bụi thấp và phần đông cây thân thảo?

Câu 4. (2 điểm)

a. Tại sao gây ra hướng đụng và cơ chế chung của hướng động.

b. Phân minh ứng hễ với hướng động. Mục đích của ứng động và phía động đối với thực vật.

Câu 5. (2 điểm)

a. Tính năng của rễ? trình bày đặc điểm cấu tạo của rễ say mê nghi với tính năng hút nước với muối khoáng?

b. Vì sao nói: Thoát hơi nước là tai họa tất yếu của cây?

Câu 6. (2 điểm)

a. Vì sao nói: dàn xếp khí làm việc Chim tác dụng hơn bàn bạc khí làm việc Thú?

b. Tế bào tả vận động trao thay đổi khí sinh hoạt cá xương? tại sao vớt cá lên cạn sau một thời hạn sẽ bị chết?

Đáp ánđề thi học sinh giỏi môn Sinh học tập lớp 11 cung cấp trường

Câu 1. (2 điểm)

- Nguồn đồ lí – hóa học: Sự phóng năng lượng điện trong cơn giông sẽ oxi hóa N2 thành nitrat.

- thừa trình cố định và thắt chặt nito thực hiện bởi những nhóm vi khuẩn tự bởi và cùng sinh.

- quy trình phân giải những nguồn hữu cơ trong đất được tiến hành bởi các vi khuẩn trong đất.

- nguồn nito vì chưng con bạn trả lại đến đất sau mỗi vụ thu hoạch bằng phân bón.

* Vì: + lúc tưới phân đạm => cung ứng nguồn ion NO3 + new tưới đạm cây hút NO3 chưa kịp chuyển đổi thành NH+ 4

=> người lấn sâu vào NO3 bị chuyển đổi thành NO2 => có thể gây ung thư

Câu 2. (2 điểm)

* Truyền xung sinh sống dây đối giao cảm sẽ nhanh hơn dây giao cảm vì:

- vận tốc truyền xung trên tua thần kinh phụ thuộc vào đường kính của tua trục thần tởm và nhờ vào chủ yếu ớt là có hay không có bao mielin (truyển theo kiểu nhảy cóc).

- Ở rễ thần kinh giao cảm tất cả sợi truớc hạch ngắn bao gồm bao mielin cùng sợi sau hạch dài không tồn tại bao mielin còn ở rễ thần kinh đối giao cảm thì tua trước hạch dài gồm bao mielin và sợi sau hạch ngắn không có bao mielin bởi vậy mà lại dây thần thần ghê đối giao cảm có tốc độ dẫn truyền nhanh hơn.

- tập tính bẩm sinh:

+ từ khi ra đời đã có, mang ý nghĩa chất đặc trưng cho loài.

+ đại lý thần kinh là các phản xạ ko điều kiện.

- Tập tính học tập được:

+ Được hình thành trong quá trình sống của cá thể, mang tính đặc trưng mang lại từng cá thể.

+ cơ sở thần ghê là chuỗi phản bội xạ bao gồm điều kiện

Câu 3. (2 điểm)

a. Động lực Đó là:

- Áp suất rễ (động lực đầu dưới) được sinh ra do vận động hấp thụ nước và ion khoáng sinh sống rễ.

- Lực hút vị sự thoát khá nước sinh hoạt lá (động lực đầu trên).

- Lực links giữa những phân tử nước với nhau cùng giữa phân tử nước với thành mạch gỗ.

b. Cây cạn ngập úng nhiều ngày chết....

Đối cùng với cây bên trên cạn, lúc bị ngập úng rễ cây thiếu ôxy buộc phải phá hoại các bước hô hấp thông thường của rễ, tích luỹ những chất ô nhiễm và độc hại đối cùng với tế bào khiến cho lông hút bị tiêu diệt và không xuất hiện được lông hút mới.

Không tất cả lông hút cây không kêt nạp được nước trong những lúc đó hoạt động thoát khá nước nghỉ ngơi lá vẫn diễn ra, cân đối nước vào cây bị phá vỡ và cây bị chết.

c. Hạn sinh sinh lý:

- Là hiện tượng lạ rễ cây được cung cấp đủ nước tuy nhiên cây vẫn không hút được nước.

- Nguyên nhân:

+ Nồng độ các chất sinh sản áp suất thấm vào ở môi trường xung quanh đất không thấp chút nào so với áp suất thấm vào trong rễ (do bón phân ,...)

+ bởi vì cây ngập trong môi trường thiên nhiên nước lâu ngày, thiếu oxy để hô hấp.

d. Hiện tượng kỳ lạ ứ giọt.

Hiện tượng ứ giọt chỉ xẩy ra ở cây thân lớp bụi thấp với ở những cây thân thảo vì:

- phần đông cây này thấp, dễ bị chứng trạng bão hoà khá nước.

- Áp suất rễ đủ bạo dạn để đẩy nước từ bỏ rễ lên lá tạo ra hiện tượng đọng giọt.

2. Đề thi HSG môn Sinh lớp 11 cung cấp trường - Trường thpt Phùng xung khắc Khoan, Hà Nội

Câu 1. (3 điểm)

a. (1 điểm): nhờ vào cơ chế dung nạp nước nghỉ ngơi thực vật, em hãy cho thấy thêm vị trí của vòng đai Caspari cùng nêu mục đích của nó?

b. (1 điểm): Điều gì xảy ra cho sự di chuyển nước khi có một bọt khí có mặt trong mạch gỗ?

c. (1 điểm): cường độ thoát tương đối nước biến hóa như chũm nào khi: Lộng gió; Ánh sáng mạnh khỏe (không quá gắt).

Câu 2 (2 điểm)

a. (1 điểm): Nhà làm vườn phân biệt khi hoa Zinnia được cắt lúc rạng đông, một giọt nước nhỏ tụ tập ở bề mặt cắt của thân cây. Tuy vậy khi hoa được cắt buổi trưa, không thấy giọt nước như vậy. Em hãy lý giải hiện tượng này?

b. (1 điểm): Vào đa số ngày nắng nóng nóng, tế bào lỗ khí điều hành và kiểm soát tốc độ mất nước của cây như thế nào? nguyên nhân hiện tượng đó lại vừa có lợi, vừa vô ích cho cây trồng?

Câu 3. (3 điểm)

a. (1 điểm): lý do nguyên tố vi lượng chỉ cần liều lượng ít, mà cây xanh vẫn ko đạt năng suất cao giả dụ không hỗ trợ đủ nhu cầu của những nguyên tố này? mang đến vài ví dụ cụ thể sự cần thiết của những nguyên tố vi lượng đó (Fe, Mn, Zn...)?

b. (1 điểm): Sau 1 thời hạn mưa kéo dài, tín đồ trồng lạc thấy những lá già nghỉ ngơi cây lạc đang biến thành màu vàng. Nêu lí chính bới sao?

c. (1 điểm): Có ý kiến cho rằng: khi làm tăng cường mức độ thoáng của đất rất có thể dẫn cho làm giảm lượng nitơ vào đất. Hãy cho biết quan điểm của em?

Câu 4. (4 điểm)

a. (1 điểm): hồ hết lá cây red color có quang phù hợp không? vị sao?

b. (1 điểm): vì sao giữa trưa nắng, ánh sáng dồi dào dẫu vậy cường độ quang đúng theo lại giảm?

c. (1 điểm): Ở thực vật dụng C3, khi tắt tia nắng hoặc sút CO2 thì hóa học nào tăng, hóa học nào giảm? Giải thích?

d. (1 điểm): giải thích tại sao khi nồng độ CO2 trong hỗn hợp nuôi tảo tăng thì bong bóng khí O2 lại nổi lên những hơn?

3. Đề thi HSG môn Sinh lớp 11 cấp trường - Trường thpt Mỹ Đức C, Hà Nội

Câu 1.(3 điểm) phân tích và lý giải các hiện nay tượng:

a. Hiện tượng lạ ứ giọt ở đầu lá cây 1 lá mầm

b. Hiện tượng kỳ lạ vàng lá lúc cây thiếu Ni tơ

Câu 2. (3 điểm ) tiếp sau đây là 3 loài cây với một số đặc điểm hình thái, giải phẫu và sinh lí như sau:

a. Hãy khẳng định tổ vừa lòng đúng: A. (I: 2, 5) II: (3, 7) III: (6, 7, 8) B. (I: 4, 5) II: (3, 8) III: (2, 5, 6) C. (I: 1, 4, 8) II: (3, 5) III: (2, 6, 7) D. (I: 1, 4, 7) II: (3, 5) III: (2, 6, 7)

b. Về quy trình quang hợp: lý giải tại sao khi nồng độ CO2 trong dung dịch nuôi tảo tăng thì bọt khí O2 lại nổi lên các hơn?

Câu 3. (4 điểm) mang lại thí nghiệm sau: * Chiết rút sắc tố: Lấy khoảng tầm 2 – 3g lá tươi, giảm nhỏ, cho vào cối sứ, ép với một ít axêtôn 80% làm sao cho thật nhuyễn, thêm axêtôn, khuấy đều, lọc qua phễu lọc vào bình chiết, ta thu được hỗn hợp sắc tố màu xanh lục.

Xem thêm:

a. Giải thích vì sao dung dịch bao gồm màu xanh lục ?

b. Nêu vai trò của sắc tố trong quang hợp ở cây cối ?

Câu 4. (4 điểm )

a. Hãy chú thích từ một đến 8 vào sơ đồ quy trình tiêu hóa ở người

b. Chỉ rõ các cơ quan bao gồm tiêu hóa hóa học

Câu 5. (3 điểm)

a. Huyết áp là gì? Huyết áp biến thay đổi như thế nào vào hệ mạch

b. Một người có chỉ số huyết áp 200/110 mm
Hg. Em hãy nêu ý nghĩa của các chỉ số đó Em bao gồm lời răn dạy gì mang đến người tất cả chỉ số huyết áp như trên

Câu 6. (3 điểm) Câu ca dao tiếp sau đây nói về thói quen nào của đụng vật? Tập tính kia thuộc các loại nào? Em hãy lấy thêm 2 lấy ví dụ như về một số loại tập tính đó

“ Chuồn chuồn cất cánh thấp trời mưa
Bay cao trời nắng, bay vừa trời râm ”

Trên đấy là phần trích dẫn nội dungĐề thi học sinh xuất sắc môn Sinh học lớp 11 cấp trường năm 2020-2021để xem thêm đầy đủ, mời chúng ta đăng nhập và cài đặt về tài liệu về máy.