Tài liệu ôn thi học sinh xuất sắc Toán lớp 3

Tài liệu ôn thi học sinh tốt Toán lớp 3 bao hàm 71 câu hỏi lớp 3. Đây là tài liệu ôn thi học sinh tốt hay dành riêng cho thầy cô và các em học sinh ôn luyện nhằm củng nuốm lại con kiến thức chuẩn bị tốt nhất mang lại kỳ thi học tập sinh xuất sắc Toán lớp 3. Sau đây, mời thầy cô và chúng ta cùng tham khảo.

Bạn đang xem: Đề thi học sinh giỏi toán lớp 3

ĐỀ ÔN LUYỆN HSG LỚP 3

Bài 1. Hình tam giác ABC gồm 3 cạnh bởi nhau, hình tứ giác MNPQ tất cả 4 cạnh bởi nhau. Biết cạnh hình tam giác dài ra hơn nữa cạnh hình tứ giác là 10 cm và chu vi hình đó bằng nhau. Search độ dài cạnh của hình tam giác ABC với hình tứ giác MNPQ.

Gợi ý

Vì mỗi cạnh của tam giác dài hơn mỗi cạnh của tứ giác 10cm bắt buộc 3 cạnh của tam giác dài ra hơn 3 cạnh tứ giác là: 10 x 3 = 30 (cm)

Để cho chu vi hình tam giác bằng chu vi hình tứ giác.

Mà chu vi của hình tam giác là tổng bố cạnh, chu vi hình tứ giác là tổng 4 cạnh, phần nhiều hơn 30 đó là 1 trong cạnh của hình tứ giác.

Vậy cạnh của tứ giác bởi 30 (cm).

Vì cạnh tam giác dài thêm hơn mỗi cạnh tứ giác 10cm yêu cầu cạnh tam giác bằng :

30 + 10 = 40 (cm).

Bài 2. Một hình chữ nhật bao gồm chiều rộng 12cm. Biết chu vi gấp 6 lần chiều rộng. Tính chiều lâu năm hình chữ nhật đó?

Gợi ý

Chu vi của hình chữ nhật là:

12 x 6 = 72 (m)

Nửa chu vi của hình chữ nhật là:

72 : 2 = 36

Chiều nhiều năm hình chữ nhật kia là:

36 - 12 = 24 (m)

Đáp số: 24m

Bài 3. Biết chu vi một hình chữ nhật vội vàng 6 lần chiều rộng. Hỏi chiều nhiều năm hình chữ nhật đó gấp mấy lần chiều rộng?

Gợi ý

Gọi chiều dài, chiều rộng của hình chữ nhật theo lần lượt là a, b

Vì chu vi hình chữ nhật vội vàng 6 lần chiều rộng

⇒ (a + b) × 2 = 6 × b


⇒ 2 × a + 2 × b = 6 × b

⇒ 2 × a = 6 × b - 2 × b

⇒ 2 × a = (6 - 2) × b

⇒ 2 × a = 4 × b

⇒ a = 4 × b : 2

⇒ a = 2 × b

Vậy chiều lâu năm hình chữ nhật kia gấp 2 lần chiều rộng

Bài 4. trong một hội thi làm hoa, chúng ta Hồng làm được 25 bông hoa. Tính ra các bạn Hồng làm ít hơn bạn Mai 5 hoa lá và chỉ bởi một nửa số hoa lá của Hoà. Hỏi cả cha bạn làm được bao nhiêu bông hoa?

Gợi ý

Mai làm đc số hoa là:

25 + 5 = 30 (bông)

Hòa làm được số hoa là:

25 x 2 = 50 (bông)

cả 3 bạn đã làm được số hoa là:

30 + 50 + 25 = 105 (bông)

Đáp số: 105 bông hoa

Bài 5. An, Bình, Hoà được cô giáo cho một số nhãn vở. Nếu An mang đến Bình 6 nhãn vở, Bình lại mang đến Hoà 4 nhãn vở thì số vở của mỗi chúng ta đều bởi 12 cái. Hỏi lúc đầu mỗi bạn có mấy nhãn vở?

Gợi ý

Ban đầu Hoà có số nhãn vở là:

12 – 4 = 8 (cái)

Ban đầu An gồm số nhãn vở là:

12 + 6 = 18 (cái)

Ban đầu Bình có số nhãn vở là:

12 + 4 – 6 = 10 (cái)

Đáp số: An 18 nhãn vở

Bình 10 nhãn vở

Hoà 8 nhãn vở

Bài 6. tất cả 42 chúng ta ở lớp 3A xếp thành 3 hàng dẫu vậy không phần lớn nhau. Các bạn lớp trưởng đưa 1/3 số các bạn ở mặt hàng một sang sản phẩm hai, rồi lại đưa 6 bạn từ hàng nhì sang mặt hàng ba, hôm nay số các bạn ở mỗi sản phẩm đều bằng nhau. Hỏi ban sơ mỗi hàng gồm bao nhiêu bạn?

Gợi ý

Khi đều bằng nhau số các bạn ở mỗi hàng là:

42 : 3 = 14 (bạn)

Số chúng ta ở sản phẩm 1 là:

14 : (3 - 1) x 3 = 21 (bạn)

Số các bạn ở hàng 3 là:

14 - 6 = 8 (bạn)

Số các bạn ở mặt hàng 2 là:

42 - 21 - 8 = 13 (bạn)

Đáp số : mặt hàng 1: 21 bạn

Hàng 2: 13 bạn

Hàng 3 : 8 bạn

Bài 7. gồm 12 con chim đậu nghỉ ngơi cành trên, số chim đậu ngơi nghỉ cành dưới nhiều hơn thế nữa cành bên trên là 4 con. Hiện nay 5 nhỏ ở cành bên trên đậu xuống cành dưới, hỏi hiện thời số chim sinh hoạt cành dưới so với số chim nghỉ ngơi cành bên trên thì vội mấy lần?

Gợi ý

Số chim sinh sống cành bên dưới là:

12 + 4= 16 (con)

Số chim cành trên lúc 5 con chim đậu xuống cành dưới là:

12 - 5 = 7(con)

Số chim cành dưới bây giờ là:

16 + 5 = 21(con)

Số chim ở dưới gấp số chim sinh hoạt cành trên là:

21 : 7 = 3 (lần)

Đáp số: 3 Lần

Bài 8. Túi đầu tiên đựng 18kg gạo, vội vàng 3 lần túi thứ hai. Hỏi bắt buộc lấy sinh hoạt túi thứ nhất bao nhiêu kilogam gạo đổ thanh lịch túi sản phẩm hai để số gạo ở nhì túi bởi nhau?


Gợi ý

Túi thứ hai đựng số ki lô gam gạo là: 18 : 3 = 6 (kg)

Hai túi đựng số ki lô gam gạo là: 18 + 6 = 24 (kg)

Số gạo ở hai túi lúc đều nhau thì có số ki lô gam gạo là: 24 : 2 = 12 (kg)

Phải rước túi đầu tiên chuyển sang túi lắp thêm hai số ki lô gam gạo để hai túi cân nhau là: 18 – 12 = 6 (kg)

Đáp số: 6 kg gạo

Bài 9. Thùng thứ nhất có 6 lít dầu, thùng trang bị hai tất cả 14 lít dầu. Hỏi yêu cầu cùng rót thêm vào mỗi thùng một vài lít dầu là từng nào để số dầu của thùng sản phẩm công nghệ hai gấp đôi số dầu ở thùng máy nhất?

Bài 10. Biết trong thùng tất cả số quýt nhiều hơn thế số cam là 8 quả. Chị em đã lôi ra 2 trái quýt với 2 quả cam cho hai anh em. Như vậy còn lại ở thúng số quýt gấp rất nhiều lần số cam. Hỏi thuở đầu trong thùng gồm bao nhiêu trái cam, từng nào quả quýt?

Bài 11. Tấm vải xanh dài gấp 3 lần tấm vải vóc đỏ, cửa hàng đã bán tốt 7m vải vóc đỏ cùng 37m vải vóc xanh, vì vậy số m vải còn sót lại ở hai tấm bằng nhau. Hỏi ban sơ mỗi tấm vải vóc dài từng nào mét?

Bài 12: Viết số bao gồm 3 chữ số có hàng trăm gấp gấp đôi hàng đơn vị, hàng trăm gấp đôi lần sản phẩm chục.

Bài 13: Viết số tất cả 3 chữ số có hàng trăm gấp 3 lần hàng 1-1 vị, hàng nghìn bằng nửa hàng chục.

Bài 14: Tính giá trị các biểu thức sau:

14 x 3 + 23 x 4 23 x 5 – 96 : 4

16 x 3 + 55 : 5 968 : 8 – 13 x 7

69 : 3 + 21 x 4 36 x 3 – 29 x 2

72 : (107 – 99) 5 x (145 – 123)

Bài 15: Có 3 bao gạo từng bao bao gồm 53 kg. Người ta lấy sút ra nghỉ ngơi mỗi bao 3 kg, số gạo còn lại đóng đông đảo vào 6 túi. Hỏi mỗi túi có bao nhiêu kilogam gạo? (giải bởi 2 cách)

Bài 16: Ngày mồng 1 của một mon nào kia rơi vào trong ngày chủ nhật. Hỏi:

a) những ngày nhà nhậ tiếp sau là gần như ngày nào trong tháng?

b) Ngày thời điểm cuối tháng (31) là ngày thư mấy trong tuần?

Bài 17: Số 540 biến đổi thế như thế nào nếu:

a) xóa bỏ chữ số 0?

b) xóa khỏi chữ số 5?

c) vậy chữ số 4 bằng văn bản số 8?

Bài 18: Số 45 biến đổi thế như thế nào nếu?

a) Viết thêm chữ số 0 vào bên buộc phải số dó?

b) Viết thêm chữ số 2 vào phía bên trái số đó?

c) Viết xen chữ số 0 vào thân hai chữ số 4 cùng 5?

Bài 19: kiếm tìm x, biết:

a) X là số tức thời sau của số 999.

b) X là số liền sau của số a.

Bài 20: Biết 16 phân chia cho x được 4. Hỏi 64 phân tách cho x được mấy? 80 chia cho x được mấy?

Bài 21. Ví như số a phân chia cho 5 được yêu thương là 15, số c chia cho 15 được yêu quý là 5 thì tổng (a + c) phân tách cho 2 được yêu đương là bao nhiêu?

Bài 22. vào một phép trừ, tổng của số trừ cùng với hiệu bởi 60. Tìm số bị trừ của phép trừ đó?

Bài 23. Tích của nhì số vội vàng 5 lần vượt số máy nhất. Kiếm tìm thừa số vật dụng hai.

Bài 24. Tích của hai số là 75 cùng gấp 5 lần quá số sản phẩm công nghệ hai. Hỏi tích đó gấp mấy lần quá số thứ nhất?

Bài 25. Trong một phép chia, số bị phân chia gấp 7 lần số chia. Tìm thương của phép phân tách đó?

Bài 26. mang lại dãy số: 2, 4,6,10,12........Hỏi:


a) Số hạng thứ trăng tròn là số nào?

b) Số 93 gồm ở trong dãy số trên không? do sao?

c) Số 96 là số hạng máy mấy của dãy?

Bài 27. Để đặt số trang một cuốn sách dày 150 trang ta nên dùng từng nào chữ số?

Bài 28. Tích của nhì số là 75. Bạn A viết thêm chữ số 0 vào bên bắt buộc thừa số trước tiên và không thay đổi thừa số thứ hai rồi nhân 2 số cùng với nhau. Hỏi tích new là bao nhiêu?

Bài 29. khi nhân 1ab với 6, các bạn A quên mất chữ số 1 ở hàng trăm. Hỏi tích bị sụt giảm bao nhiêu đơn vị?

Bài 30. Yêu quý của nhị số đổi khác thế nào trường hợp số bị chia sút đi gấp đôi và không thay đổi số chia?

Bài 31. Gia đình bạn Bình bao gồm 3 người thì bình quân mọi người thu nhập được 250 ngàn đồng một tháng. Nếu gia đình bạn Bình thêm 3 bạn nửa mà tổng các khoản thu nhập không biến hóa thì bình quân mọi người thu nhập được từng nào nghìn đồng một tháng?

Bài 32. Trong một phép trừ, tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu là 100. Tìm số trừ?

Bài 33. tìm kiếm thương của nhì số không giống không, biết hiệu của hai số bởi không. Kiếm tìm thương của hai số biết thương kia gấp gấp đôi số bé bỏng nhưng chỉ bằng nửa số lớn?

Bài 34. Tìm ba số, biết số đầu tiên gấp 3 lần số vật dụng hai, số vật dụng hai nhỏ thêm hơn số thứ tía là 5 với tổng cả tía số là 55?

Bài 35.

a) gấp đôi một nửa của 48 được bao nhiêu?

b) mang một nửa của một tá đôi đũa thì được mấy chiếc đũa?

Bài 36. Tích của nhì số là 645. Tra cứu thừa số thứ nhất, biết rằng thêm 5 đơn vị chức năng vào số trang bị hai thì tích new sẽ là 860.

Bài 37. Tổng của nhị số là 64,nếu lấy số mập chia cho số nhỏ bé thì được yêu mến là 5 và dư là 4. Search hiệu hai số đó?

Bài 38. nhị số bao gồm hiệu là 95. Trường hợp xoá vứt chữ số 5 làm việc tận thuộc của số khủng thì ta được số bé. Kiếm tìm tổng nhị số đó?

Bài 39. Tính nhanh:

a) 37 x 18 - 9 x 74 + 100

b) 15 x 2 + 15 x 3 - 15 x 5 =

Bài 40. Hình tam giác ABC tất cả 3 cạnh bằng nhau, hình tứ giác MNPQ tất cả 4 cạnh bằng nhau. Biết cạnh hình tam giác dài hơn nữa cạnh hình tứ giác là 10cm với chu vi hình đó bằng nhau. Tìm kiếm độ lâu năm cạnh của hình tam giác ABC với hình tứ giác MNPQ.

Bài 41. Một hình chữ nhật bao gồm chiều rộng 12cm. Biết chu vi vội 6 lần chiều rộng. Tính chiều lâu năm hình chữ nhật đó?

Bài 42. Biết chu vi một hình chữ nhật vội 6 lần chiều rộng. Hỏi chiều lâu năm hình chữ nhật đó gấp mấy lần chiều rộng?

Bài 43. Vào một cuộc thi làm hoa, chúng ta Hồng làm được 25 bông hoa. Tính ra chúng ta Hồng làm thấp hơn bạn Mai 5 cành hoa và chỉ bởi một nửa số bông hoa của Hoà. Hỏi cả ba bạn có tác dụng được bao nhiêu bông hoa?

Bài 44. An, Bình, Hoà được cô giáo cho một số nhãn vở. Ví như An cho Bình 6 nhãn vở, Bình lại mang lại Hoà 4 nhãn vở thì số vở của mỗi chúng ta đều bằng 12 cái. Hỏi thuở đầu mỗi bạn có mấy nhãn vở?

Bài 45. có 42 các bạn ở lớp 3A xếp thành 3 hàng nhưng không hầu như nhau. Chúng ta lớp trưởng đưa 1/3 số chúng ta ở mặt hàng một sang mặt hàng hai, rồi lại gửi 6 các bạn từ hàng hai sang sản phẩm ba, lúc này số các bạn ở mỗi mặt hàng đều bởi nhau. Hỏi ban đầu mỗi hàng bao gồm bao nhiêu bạn?

Bài 46. gồm 12 bé chim đậu nghỉ ngơi cành trên, số chim đậu sống cành dưới nhiều hơn thế nữa cành trên là 4 con. Hiện thời 5 bé ở cành trên đậu xuống cành dưới, hỏi hiện nay số chim ngơi nghỉ cành bên dưới so cùng với số chim sinh hoạt cành bên trên thì vội mấy lần?

Bài 47. Túi thứ nhất đựng 18kg gạo, gấp 3 lần túi lắp thêm hai. Hỏi nên lấy ở túi đầu tiên bao nhiêu kg gạo đổ quý phái túi lắp thêm hai nhằm số gạo ở hai túi bởi nhau?

Bài 48. Thùng trước tiên có 6lít dầu, thùng vật dụng hai có 14 lít dầu. Hỏi buộc phải cùng rót thêm vào mỗi thùng một trong những lít dầu là từng nào để số dầu của thùng trang bị hai gấp đôi số dầu sinh hoạt thùng đồ vật nhất?


Bài 49. Biết trong thùng gồm số quýt nhiều hơn số cam là 8 quả. Bà mẹ đã lôi ra 2 quả quýt và 2 trái cam mang đến hai anh em. Như vậy sót lại ở thúng số quýt gấp rất nhiều lần số cam. Hỏi thuở đầu trong thùng có bao nhiêu trái cam, từng nào quả quýt?

Bài 50. Tấm vải xanh dài gấp 3 lần tấm vải đỏ, shop đã bán được 7m vải đỏ với 37m vải xanh, bởi thế số m vải sót lại ở nhị tấm bởi nhau. Hỏi ban sơ mỗi tấm vải dài từng nào mét?

Bài 51. Các bạn An đếm cây bút chì đựng trong hộp. Nếu như đếm theo chục thì được 6 chục bút chì. Hỏi nếu như đếm theo tá thì được từng nào tá cây bút chì?

Bài 52. Cả con gà và thỏ đếm được 24 loại chân. Biết số đầu gà ngay số đầu thỏ. Đố bạn biết gồm mấy nhỏ gà bao gồm mấy con thỏ?

Bài 53. 24 cái bánh nướng đựng phần đông trong 6 hộp. Cô giáo cài về mang lại lớp chủng loại giáo 5 hộp bánh vì vậy và phân chia đều cho những cháu, mỗi con cháu được nửa cái. Hỏi lớp chủng loại giáo đó tất cả bao hiêu cháu?

Bài 54. Có 6 gói kẹo, bạn Mai mang ra ở từng gói 10 chiếc kẹo thì thấy số kẹo còn sót lại ở 6 gói bởi đúng số kẹo sống 4 gói nguyên. Hỏi mỗi gói kẹo bao gồm bao nhiêu cái?

Bài 55. vào nửa tiếng Mai có tác dụng được 6 bông hoa, còn Hồng để triển khai được 10 hoa lá loại đó buộc phải mất 40 phút. Hỏi ai làm nhanh hơn?

Bài 56. Để cưa một khúc gỗ thành 2 đoạn yêu cầu mất 10 phút. Hỏi ao ước cưa khúc gỗ đó thành 4 đoạn thì mất bao nhiêu phút?

Bài 57. Anh đi trường đoản cú nhà mang đến trường hết 1/6 giờ, em đi trường đoản cú nhà đến trường không còn 1/3 giờ. Hỏi ai đi nhanh hơn? nếu em tới trường mà đi trước anh 5 phút thì anh có theo kịp em không? nếu gồm thì theo kịp ở chỗ nào trên quãng mặt đường đó?

Bài 58. Túi đầu tiên đựng 8 kg gạo bởi 1/3 túi thứ hai. Hỏi túi thiết bị hai đựng nhiều hơn thế nữa túi thứ nhất bao nhiêu kilogam gạo? số gạo đựng trong cả hai túi cấp mấy lần số gạo đựng vào túi trang bị nhất?

Bài 59. bạn Tâm được 1/3 túi kẹo nhỏ, các bạn Thắng được 01/05 gói kẹo to, như vậy đôi bạn có số kẹo bởi nhau, biết số kẹo sinh hoạt túi to nhiều hơn thế số kẹo sinh hoạt túi nhỏ dại là 20 cái. Hỏi từng gói kẹo bao gồm bao nhiêu cái?

Bài 60. hiện nay em 4 tuổi,anh 10 tuổi. Hỏi mấy năm nưủa tuổi anh gấp đôi tuổi em?

Bài 61. bây chừ con 8 tuổi, tuổi người mẹ gấp 4 lần tuổi con. Hỏi trước đây mấy năm tuổi nhỏ bằng 1 tháng 5 tuổi mẹ?

Bài 62. Tuổi của Hoa từ thời điểm cách đây 3 năm gấp 3 lần tuổi của Hoa trước đây 3 năm. Hỏi hiện nay Hoa mấy tuổi?

Bài 63. kiếm tìm x:

a) X - 13 x 3 = 45 b) 4 x 8 + 19 - x = 28

Bài 64. dãy số chẵn thường xuyên từ 2 đến 246 bao gồm bao nhiêu số hạng?

Bài 65. Hùng bao gồm 16 que tính, Minh có rất nhiều hơn Hùng 7 que tính nhưng thấp hơn Hải 3 que tính. Hỏi cả 3 chúng ta có từng nào que tính?

Bài 66. Tấm vải vóc xanh nhiều năm gấp 3 lần tấm vải đỏ, siêu thị đã bán tốt 7m vải đỏ với 37 m vải vóc xanh. Do vậy số mét vải còn lại ở hai tấm bởi nhau. Hỏi dịp chưa bán mỗi tấm vải vóc dài từng nào mét?

Bài 67. Tìm diện tích s một hình vuông vắn có chu vi bởi chu vi hình chữ nhật dài 12 cm, chiều rộng bởi nửa chiều dài?

Bài 68. Chưng An cắt 1 tua dây. Chưng cắt được 4 nhát, từng đoạn bao gồm 2m. Hỏi gai dây kia dài từng nào mét?

Bài 69. Lan học ngừng bài hết 1 giờ đôi mươi phút. Hồng học hoàn thành bài nhiều hơn thế nữa Lan 15 phút. Hỏi cả đôi bạn học xong xuôi bài hết thời gian bao nhiêu phút?

Bài 70. gồm 32 lít dầu được rót vào các chai. Mỗi chai chỉ đựng được 5 lít. Hỏi cần dùng mấy chai nhằm đựng hết nơi dầu trên?

... =9040=9944 3. (2,5 điểm)Ta tất cả sơ đồ: Học sinh người vợ : Học sinh phái mạnh : 256 học tập sinh tổng cộng phần bằng nhau là: 3 + 5 = 8 (phần)Số học sinh chị em là: 256 : 8 × 3 = 96 (học sinh) Số học sinh phái nam là: ... ĐỀ KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI KHỐI 3 NĂM HỌC 2010 -2011MÔN TOÁN. Thời hạn : 60 phút1. Tra cứu x : a) 525 - x = 138 b) x - 75 × 4 = 32 2. Tính cấp tốc : a) 652 - 157 + 557 - 252 b) 6 + 6 + …… .+ ... Hình tứ giác ABCD là: 1 6 +3 2+1 6 +3 2=96(cm) (0,5 điểm) Đáp số: a) 4 hình tứ giác. B) 96cmĐỀ KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI KHỐI 4. NĂM HỌC 2010 -2011TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN KIM 2Môn: Toán. thời hạn : 60...
*

*

... Họ và tên Lớp Đề thi khảo cạnh bên học sinh tốt lớp 3 môn giờ đồng hồ việt
I.Đọc bài thơ sau:Mỗi sớm mai thức dậy
Luỹ tre xanh rì rào
Ngọn ... Sánh có trong bài bác thơ là:a. 1hình hình ảnh b.2 hình hình ảnh c .3 hình hình ảnh d.4 hình ảnh6.Sự đồ đợc nhân hoá trong bài thơ là:a. 1 sự vật dụng b.2 sự đồ gia dụng c .3 sự vật dụng d.4 sự vật7.Bộ phận vấn đáp cho thắc mắc nh ... Vào thời hạn nào?a. Buổi sáng sớm b. Buổi tra c. đêm tối d. Từ sáng sủa hôm trớc mang lại tận sánghôm sau 3. những sự thứ đợc nói tới trong bài thơ là:a. Luỹ tre, gọng vó, trâu, giờ đồng hồ chim, mặt trời,nâng.b....
*

... Trờng đái học tập Khảo gần kề học sinh tốt lớp 4 Xuân thợng Năm học 2008 - 2009 Môn: giờ đồng hồ Việt I- Phần trắc nghiệm khách hàng quan: (4 điểm)Đọc ... Cuối xuân đầu hạ, khi những loài cây vẫn khoác màu áo new thì cây sấu bắt đầu bắt đầu chuyển mình vậy lá. Đi dới rặng sấu ta sẽ gặp gỡ những cái lá nghịch ngợm. Nó con quay tròn trớc mặt, đậu lên đầu, lên ... Thơm, mùi vị
Câu 3.

Xem thêm: Cách Cài Đặt Giọng Nói Trên Tivi Samsung Nhanh Nhất, Hướng Dẫn Điều Khiển Tivi Samsung Bằng Giọng Nói

trong khúc văn, tác giả đã thực hiện biện pháp thẩm mỹ và nghệ thuật nào?
A. Nhân hoá
B. So sánh
C. Nhân hoá cùng so sánh
Câu 4. Câu văn Nó tảo tròn trớc mặt, đậu lên đầu, lên vai ta rồi...
trường đoản cú khóa: để điều tra khảo sát học sinh tốt toán 2đề điều tra học sinh giỏi toán lớp 2bộ đề điều tra học sinh xuất sắc toán lớp 4đề điều tra học sinh xuất sắc toán 7đề khảo sát điều tra học sinh tốt toán 8đề khảo sát học sinh tốt toán 6đề khảo sát điều tra học sinh xuất sắc toán lớp 7đề khảo sát học sinh xuất sắc tiếng việt lớp 5đề điều tra khảo sát học sinh xuất sắc tiếng việt lớp 4đề khảo sát học sinh tốt tiếng anh lớp 6đề khảo sát điều tra học sinh giỏi tiếng anh lớp 7de khao sat hoc sinh gioi tieng anh lop 7 thang 10đề thi điều tra học sinh giỏi toán lớp 5đề điều tra học sinh xuất sắc lớp 3 môn toánđề khảo sát điều tra học sinh tốt lớp 5 môn toán
Báo cáo quy trình mua hàng CT CP công nghệ NPVNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học tập v
WF, VCAM 1, MCP 1, d dimer vào chẩn đoán với tiên lượng nhồi ngày tiết não cấp
Một số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video clip trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời hạn trên đường sắt việt nam
Giáo án Sinh học 11 bài xích 13: thực hành thực tế phát hiện tại diệp lục cùng carôtenôit
Giáo án Sinh học tập 11 bài 13: thực hành thực tế phát hiện nay diệp lục cùng carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học viên theo phía phát triển kỹ năng học tập bắt tay hợp tác tại những trường phổ thông dân tộc bán trú huyện tía chẽ, tỉnh giấc quảng ninh
Nghiên cứu vớt tổng hợp các oxit các thành phần hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và điều tra khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ trong thực tế huyện đề xuất Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm phát âm công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tin
Chuong 2 nhận dạng rui ro
BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: tiêu hóa ở hễ vật
Giáo án Sinh học 11 bài xích 15: hấp thụ ở động vậtchuong 1 tong quan liêu quan tri rui ro
Giáo án Sinh học tập 11 bài bác 14: thực hành phát hiện nay hô hấp nghỉ ngơi thực vật
Giáo án Sinh học 11 bài 14: thực hành phát hiện tại hô hấp sinh hoạt thực vật
Giáo án Sinh học 11 bài xích 14: thực hành phát hiện nay hô hấp ngơi nghỉ thực vật
TÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ
Tai lieu Mục lục bài viết Tìm kiếm new Luận Văn Tài liệu mới Chủ vấn đề liệu new đăng đánh nhau với cối xay gió ngữ văn 8 đã từng em cùng phụ huynh đi thăm mộ người thân trong gia đình trong ngày lễ hội tết đặc điểm chung cùng vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về bé trâu lập dàn ý bài văn trường đoản cú sự lớp 10 giải bài bác tập vật dụng lý 8 chuyện cũ trong che chúa trịnh giải bài bác tập trang bị lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ bắt buộc giuộc soạn bài bác cô nhỏ nhắn bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau bài bác ca ngắn đi trên bãi cát sự trở nên tân tiến của trường đoản cú vựng tiếp theo ôn tập văn học tập trung đại nước ta lớp 11 bài bác tập xác suất thống kê có lời giải bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai teo be ban diem ngu van lop 8 phân tích bài thơ trường đoản cú tình 2