Đề thi học kì 2 môn lịch sử - Địa lý lớp 5 theo Thông tứ 22 được Tim
Dap
Ansưu tầm, lựa chọn lọc bao hàm đáp án với bảng ma trận đề thi theo thông tư 22.
Các đề thi học tập kì 2 lớp 5 này để giúp đỡ các em học sinh ôn tập, củng cụ kiến thức, chuẩn bị cho bài xích thi cuối kì 2, cuối năm học đạt hiệu quả cao. Đồng thời đây là tài liệu xem thêm cho những thầy cô khi ra đề học kì 2 chuẩn các mức độ cho các em học tập sinh. Sau đây mời những thầy cô cùng những em cùng xem thêm chi tiết.

Bạn đang xem: Đề thi lịch sử lớp 5 cuối học kì 2


Đề thi học tập kì 2 lớp 5 năm 2021 cài đặt nhiều

Đề thi học kì 2 môn Sử - Địa lớp 5 Số 1

Câu 1. Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng.

a) thời hạn Trung ương Đảng ra quyết định mở con đường Trường tô là:

A. 1954

B. 1959

C. 1960

D. 1975

b) hình thức đấu tranh của nhân dân miền nam bộ sau trào lưu “ Đồng khởi” là:

A. Đấu tranh chính trị

B. Đấu tranh vũ trang

C. Đấu tranh tứ tưởng

D. Đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang

c) Nước nào dưới đây đã hỗ trợ nước ta xây dựng nhà máy Cơ khí Hà Nội:

A. Liên Xô

B. Trung Quốc

C. Cu Ba

D. Nhật Bản

Câu 2. Nối những sự khiếu nại ở cột A với mốc thời gian ở cột B để có câu vấn đáp đúng.

A

B

Lễ kí hiệp định Pa-ri

1 - 12 - 1972

Xe tăng tiến vào dinh Độc Lập

27 - 1- 1973

Tổng tuyển cử bầu Quốc hội

25 - 4 - 1976

30 - 4 - 1975

Câu 4. Nêu chân thành và ý nghĩa của thành công lịch sử Điện Biên Phủ.

Câu 5. Khoanh vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng.

a) Châu Âu ở ở:

A. Phía tây châu Á

B. Phía đông châu Á

C. Phía bắc châu Á

D. Phía nam giới châu Á

b) Hoang mạc Xa-ha-ra thuộc lục địa nào?

A. Châu Đại Dương

B. Châu Mĩ

C. Châu Phi

D. Châu Âu

c) Độ sâu lớn nhất thuộc về.

A. Ấn Độ Dương

B. Bắc Băng Dương

C. Đại Tây Dương

D. Thái bình Dương

d) Phần khu đất liền nước ta tiếp liền kề với phần đông nước nào?

A. Thái Lan, Lào, Cam-pu-chia.

B. Cam-pu-chia, Lào, Trung Quốc.

C. Trung Quốc, Lào, Mông Cổ.

D. Thái lan, Trung Quốc, Lào

Câu 6. Điền từ tương thích vào nơi trống :.

Châu Á gồm số dân ……………………………………….… cố kỉnh giới. Bạn dân sống triệu tập tại các ……………………………………..…… châu thổ và sản xuất ………………………………..…………… là chính. Một vài nước cải cách và phát triển công nghiệp khai thác ………………………………………..……… như Trung Quốc, Ấn Độ.

Câu 7. Ngành ghê tế quan trọng đặc biệt của khu vực Đông nam giới Á là ngành nào? bởi sao?

Câu 8. Em hãy viết một đoạn văn ngắn biểu đạt về châu Nam rất ?

Đáp án trả lời chấm Đề thi học tập kì 2 môn Địa lý - lịch sử vẻ vang lớp 5

Môn định kỳ sử. (5 điểm)

Câu 1. (1,5 điểm) sản phẩm công nghệ tự khoanh B-D-A, đúng mỗi ý được 0,5 điểm

Câu 2. (1,5 điểm) Nối đúng từng ý được 0,5 điểm

Câu 3. (1 điểm)

- Quân ta đã chiến thắng, giải phóng trọn vẹn miền phái nam Việt Nam. 0,5 đ

- Ngụy quân, ngụy quyền đã sụp đổ trả toàn. 0,5đ

Câu 4. (1 điểm)

Ý nghĩa của thành công lịch sử Điện Biên Phủ: là mốc son chói lọi, góp phần ngừng thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Địa lí. (5 điểm)

Câu 5. (2 điểm) máy tự khoanh A- C- D - B, đúng mỗi ý được 0,5 đ

Câu 6. (1 điểm) Điền đúng mỗi chỗ chấm được 0,25 điểm

Câu 7. (1 điểm)

Khu vực Đông nam giới Á ngành nông nghiệp & trồng trọt là quan lại trọng. Vì ở đây có đồng bằng phì nhiêu màu mỡ và bao gồm khí hậu nhiệt đới gió mùa gió mùa.

Câu 8. (1 điểm)

- HS viết được khoảng tầm 3 câu tất cả nội dung cân xứng được 1 đ.

Bảng ma trận đề thi học tập kì 2 lớp 5 môn Sử - Địa

Mạch loài kiến thức, kĩ năng

Số câu với số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TN

KQ

TL

TN

KQ

TL

TN

KQ

TL

1. Xây dừng CNXH ở miền bắc bộ và đương đầu thống nhất non sông (1954- 1975)

Số câu

1

1

2

2

2

Câu số

1

2

Ý 1,2

3,4

Số điểm

1,5

1,0

2,0

2,5

2,0

2. Sản xuất chủ nghĩa buôn bản hội trong cả nước (từ 1975 mang đến nay)

Số câu

Câu số

2

Ý 3

Số điểm

0,5

0,5

1. Đặc điểm thoải mái và tự nhiên của những châu lục trên nỗ lực giới.

Số câu

1

1

1

1

2

2

Câu số

5a,b,d

6

7

8

Số điểm

1,5

1,0

1,0

1,0

2,5

2,0

2. Đặc điểm thoải mái và tự nhiên của các đại dương trên thế giới.

Số câu

Câu số

1c

Số điểm

0,5

0,5

Tổng

Số câu

2

2

3

1

4

4

Số điểm

3,0

3,0

3,0

1,0

6,0

4,0

Đề thi học kì 2 môn Sử - Địa lớp 5 Số 2

I- PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)

Khoanh vào chữ cái trước câu vấn đáp đúng duy nhất từ câu 1 cho câu 8 (4 điểm)

Câu 1: Chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi vào thời gian nào?

Câu 2: Người hero đã mang thân mình tủ lỗ châu mai vào chiến dịch Điện Biên đậy là ai?

A. Phan Đình Giót

B. La Văn Cầu

C. Tô Vĩnh Diện

Câu 3: Theo hiệp nghị Giơ- ne- vơ, con sông được chọn là giới đường quân sự tạm thời giữa hai khu vực miền nam và Bắc là:

A. Sông Gianh

B. Sông Bến Hải

C. Sông Đồng Nai

Câu 4: hiệp định Pa-ri được kí kết vào ngày, tháng năm nào?

A. 21 / 7 /1954.

B. 27 /1/1973

C. 30 / 4/1975.

Câu 5: châu lục có diện tích lớn duy nhất là:

A. Châu Á

B. Châu Mỹ

C. Châu Âu

Câu 6: những nước trơn giềng của vn là:

A. Trung Quốc, Lào, Cam - pu chia

B. Trung Quốc, Lào, Thái Lan

C. Lào, Cam- pu chia, In - đô - nê- xi- a.

Câu 7: trong những ý sau, ý nào nói nêu đúng điểm sáng địa hình của châu Á?

A. 2/3 diện tích s là đồng bằng, 1/3 diện tích là đồi núi.

B. 1/4 diện tích là đồng bằng, 3/4 diện tích s là đồi núi.

C. Địa hình tương đối cao, cục bộ châu lục được nhìn nhận như một cao nguyên khổng lồ.

Câu 8: Diện tích nhỏ dại nhất trực thuộc về đại dương:

A. Thái bình Dương.

B. Ấn Độ Dương.

C. Bắc Băng Dương.

D. Đại Tây Dương.

Câu 9: Điền chữ thích hợp vào địa điểm chấm (..........) trong câu sau: (1 điểm)

a) Châu Á bao gồm số dân ……………………thế giới, ….........................là ngành sản xuất bao gồm của fan dân châu Á.

b) giai đoạn 1954 - 1975, nhân dân miền nam bộ đứng lên chiến tranh chống đế quốc ..............còn nhân dân miền bắc bộ vừa thực hiện xây dựng ..................................................., vừa kháng trả cuộc chiến tranh phá hủy của đế quốc Mĩ, đồng thời chi viện cho miền Nam.

II- PHẦN TỰ LUẬN: (5 điểm)

Câu 10 (1 điểm) Nêu ý nghĩa lịch sử của thắng lợi Điện Biên Phủ?

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Câu 11 (2 điểm) thời điểm cuối tháng 6 vào đầu tháng 7- 1976, Quốc hội của nước việt nam thống độc nhất (khoá VI) họp tại thủ đô hà nội và đã có những quyết định gì?

Câu 12 (2 điểm) a) Nêu một số đặc điểm về địa hình và khí hậu của châu Phi?

b) vì sao châu Phi có khí hậu như vậy?

Đáp án: Đề thi học kì 2 môn Địa lý - lịch sử vẻ vang lớp 5 

Phần trắc nghiệm

Từ câu 1 cho câu 8, mỗi câu khoanh đúng được 0,5 điểm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8

C

A

B

B

A

A

B

C

Câu 9: (1 điểm, mỗi chỗ trống điền đúng được 0,25 điểm) trang bị tự các từ nên điền là:

a) đông nhất, nông nghiệp

b) Mỹ, công ty nghĩa làng hội.

Câu 10: (1 điểm) Ý nghĩa lịch sử vẻ vang của thắng lợi Điện Biên phủ là: là mốc son chói lọi góp phần hoàn thành thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Câu 11: (2 điểm) vào cuối tháng 6- vào đầu tháng 7- 1976, Quốc hội của nước việt nam thống độc nhất (khoá VI) họp tại thủ đô hà nội và đã bao hàm quyết định: mang tên nước là cộng hoà làng hội nhà nghĩa Việt Nam; ra quyết định Quốc huy; Quốc kì là lá cờ đỏ sao vàng; Quốc ca là bài Tiến quân ca; hà nội là Hà Nội; thành phố tp sài thành - Gia Định đổi tên là thành phố Hồ Chí Minh.

Câu 12: (2 điểm)

a) - Đặc điểm địa hình châu Phi là: Địa hình tương đối cao, đại thành phần lãnh thổ là hoang mạc và xa van.

- Đặc điểm khí hậu châu Phi: Châu Phi gồm khí hậu nóng cùng khô hàng đầu thế giới.

b) khí hậu châu Phi có đặc điểm như vậy là do: Châu Phi nằm trong khoảng đai sức nóng đới, tất cả đường xích đạo đi ngang qua giữa châu lục, diện tích rộng lớn lại không tồn tại biển lấn sâu vào đất liền.

Ma trận câu hỏi kiểm tra cuối học tập kì 2 Sử - Địa lớp 5

NỘI DUNG

MỨC 1

MỨC 2

MỨC 3

MỨC 4

TỔNG

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

PHẦN LỊCH SỬ

Số câu

4

1/2

2

4,5

2

Câu số

1,2,3,4

9b

10,11

Số điểm

2

0,5

3

2,5

3

PHẦN ĐỊA LÍ

Số câu

2

2,5

1/2

1/2

4,5

1

Câu số

5,6

7,8,9a

12a

12b

Số điểm

1

1,5

1

1

2,5

2

TỔNG

Số câu

6

3

2,5

0,5

9

3

Số điểm

3

2

4

1

5

5

Đề thi học tập kì 2 lớp 5 hay lựa chọn lọc

Đề thi học kì 2 môn Sử - Địa lớp 5 Số 3

Trường Tiểu học

Họ và tên: ………………………

Lớp: Năm/ ……………………..

BÀI KIỂM TRA CUỐI NĂM - Năm học tập 2016-2017

MÔN: LỊCH SỬ& ĐỊA LÍ

Ngày kiểm tra: / / 2017

Thời gian: 40 phút (Không kể thời hạn phát đề)

A. Trắc nghiệm:

Em hãy khoanh vào vần âm đặt trước lời giải đúng: (câu 1 mang đến câu 2)

Câu 1. Sự kiện lịch sử đã kết thức cuộc binh lửa chống Pháp, lập lại hoà bình ở miền bắc bộ là:

a. Thành công Việt Bắc thu - đông 1947.b. Thắng lợi Biên giới thu - đông 1950.c. Chiến thắng lịch sử Điện Biên bao phủ 1954d. Cuộc tổng tiến công với nổi dậy mùa xuân năm 1975.

Câu 2. Vì sao gọi chiến thắng của quân dân Hà Nội và các thành phố khác ở miền Bắc trong 12 ngày đêm cuối năm 1972 là chiến thắng "Điện Biên Phủ bên trên không"? (1 điểm)

a. Diễn ra bên trên bầu trời Điện Biên Phủ.b. Diễn ra bên trên đường Điên Biên Phủ ở Thủ đô Hà Nội.c.Tầm vóc và ý nghĩa của chiến thắng này cũng tương tự như chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954.d. Quân cùng dân Điện Biên bao phủ tham gia chiến đấu.

Câu 3. lựa chọn từ thích hợp điền vào nơi chấm sau: (Trung Quốc, Liên Xô, Ô-xtrây-li-a, cộng hòa Liên bang Nga) (1 điểm)

Nước .......................... Góp ta xây cất và thi công Nhà máy thủy điện Hòa Bình?

Câu 4. Nối tên các châu lục sinh hoạt cột A với những thông tin sống cột B cho phù hợp:(1 điểm)

Câu 5. Đúng ghi Đ không đúng ghi S vào ô trống các câu sau: (1 điểm)

Hoang mạc Xa-ha-ra thuộc lục địa nào?

Châu Phi □ châu mĩ □Châu Đại □ Dương Châu Âu □

Câu 6. lựa chọn từ tương thích điền vào nơi chấm sau: (nóng ẩm, non mẻ, lạnh nhất trên cầm cố giới, khí hậu khô) (1 điểm)

Châu phái mạnh Cực tất cả khí hậu..........................................

B. Tự luận:

Câu 8. Em hãy nêu vai trò to lớn lớn trong phòng máy thủy điện tự do đối với công cuộc sản xuất đất nước? (1 điểm)

Câu 9. Nêu điểm sáng của nhiệt độ nhiệt đới gió rét ở nước ta? Khí hậu miền bắc và miền Nam khác biệt thế nào? (1 điểm)

Câu 10. bên trên trái đất bao gồm mấy đại dương? Đó là những biển cả nào? Đại dương làm sao có diện tích và độ sâu trung bình phệ nhất? (1 điểm)

Đáp án và chỉ dẫn chấm đề thi học kì 2 môn Sử - Địa lớp 5

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA CUỐI CHK II

Môn lịch sử dân tộc và Địa lí, Lớp 5

A. Trắc nghiệm: (Mỗi câu đúng 1 điểm)

Câu

1

2

3

6

Ý đúng

c

c

Liên Xô

lạnh nhất trên cố gắng giới

Câu 4. (1 điểm)

Câu 5. (1điểm): Đúng ghi Đ không đúng ghi S vào ô trống những câu sau:

Hoang mạc Xa-ha-ra thuộc châu lục nào?

Đ Châu Phi S Châu Mĩ

S Châu Đại Dương S Châu Âu

B. Tự luận:

- Quân ta đang chiến thắng, giải phóng trọn vẹn miền phái nam Việt Nam.

- Ngụy quân, ngụy quyền vẫn sụp đổ hoàn toàn.

Câu 8. (1 điểm):

Vai trò của phòng máy Thủy điện Hòa Bình:

- cung ứng nguồn điện cho tất cả nước, giao hàng cho cấp dưỡng và đời sống nhân dân.

- chống chặn, hạn chế lũ lụt mang lại đồng bằng Bắc Bộ

- hỗ trợ nước kháng hạn cho một vài tỉnh phía Bắc.

Câu 9. (1 điểm): nhiệt độ cao, gió mưa đổi khác theo mùa.

- khu vực miền bắc có ngày đông lạnh, miền nam bộ nóng quanh năm

Câu 10. (1điểm): bên trên trái đất tất cả 4 đại dương. Đó là đều đại dương: tỉnh thái bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, Bắc Băng Dương. Thái tỉnh bình dương là biển có diện tích s và độ sâu trung bình béo nhất.

Bảng ma trận đề thi học tập kì 2 môn Sử - Địa lớp 5

Mạch con kiến thức,

kĩ năng

Số câu cùng số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1. Xây dựng CNXH ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất đất nước (1954-1975)

Số câu

1

1

1

2

1

Câu số

1

2

7

Số điểm

1.0

1.0

1.0

2.0

1.0

2. Xây dựng CNXH vào cả nước (từ 1975 đến nay)

Số câu

1

1

1

1

Câu số

3

8

Số điểm

1.0

1.0

1.0

1.0

3. Việt Nam, Châu Á, châu Âu.

Số câu

1

1

1

1

Câu số

4

9

Số điểm

1.0

1.0

1.0

1.0

4. Châu Phi, châu Mĩ,

Số câu

1

1

0

Câu số

5

Số điểm

1.0

1.0

0

5. Châu Đại Dương, châu nam Cực và các đại dương.

Số câu

1

1

1

1

Câu số

6

10

Số điểm

1.0

1.0

1.0

1.0

Tổng

Số câu

3

3

1

2

1

6

4

Số điểm

3.0

3.0

1.0

2.0

1.0

6.0

4.0

Để chuẩn bị cho kì thi học kì 2 tiếp đây các em học viên tham khảo chi tiết bộ đề sau đây:

Đề Thi Môn lịch sử và Địa Lí Lớp 5 Cuối học tập Kì 2 gồm Đáp Án chuẩn Barem. Cài đặt đề thi học kỳ 2 Môn lịch sử & Địa Lí lớp 5 được bố trí theo hướng dẫn chấm điểm update mới độc nhất vô nhị 2023.Tự học tập Online xin reviews đến quý thầy cô và chúng ta tham khảo Đề Thi Môn lịch sử vẻ vang và Địa Lí Lớp 5 Cuối học Kì 2 tất cả Đáp Án

Đề Thi Môn lịch sử hào hùng và Địa Lí Lớp 5 Cuối học tập Kì 2 tất cả Đáp Án


Họ với tên :………………………………………………………………………………………. Lớp: 5……… ngôi trường Tiểu học tập ………….

LỊCH SỬ

Câu 1. Khoanh vào vần âm trước ý vấn đáp đúng.

a) thời gian Trung ương Đảng đưa ra quyết định mở đường Trường đánh là:1954B. 1959 C. 1960 D. 1975b) hình thức đấu tranh của nhân dân miền nam sau phong trào “ Đồng khởi” là:Đấu tranh chủ yếu trị B. Đấu tranh vũ trang Đấu tranh tư tưởng D. Đấu tranh bao gồm trị kết phù hợp với đấu tranh khí giới c) Nước nào dưới đây đã trợ giúp nước ta xây dựng xí nghiệp sản xuất Cơ khí Hà Nội:Liên Xô B. Trung quốc C. Cu cha D. Nhật Bản

Câu 2. Nối các sự kiện ở cột A với mốc thời gian ở cột B để có câu vấn đáp đúng.

A B
Lễ kí hiệp định Pa-ri
*

1 – 12 – 1972
Xe tăng tiến vào dinh Độc Lập27 – 1- 1973
Tổng tuyển chọn cử bầu Quốc hội25 – 4 – 1976
30 – 4 – 1975

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 4. Nêu chân thành và ý nghĩa của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ĐỊA LÍ

Câu 5. Khoanh vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng.

a) Châu Âu nằm ở:
A. Phía tây châu Á B. Phía đông châu Á
C. Phía bắc châu ÁD. Phía phái mạnh châu Á
b) Hoang mạc Xa-ha-ra thuộc châu lục nào?
Châu Đại Dương B. Châu mĩ C. Châu Phi D. Châu Âuc) Độ sâu lớn số 1 thuộc về.
A. Ấn Độ DươngB. Bắc Băng Dương
C. Đại Tây DươngD. Tỉnh thái bình Dương
d) Phần khu đất liền vn tiếp gần kề với gần như nước nào?
A. Thái Lan, Lào, Cam-pu-chia.B. Cam-pu-chia, Lào, Trung Quốc.
C. Trung Quốc, Lào, Mông Cổ.D. Thái lan, Trung Quốc, Lào

Câu 6. Điền từ phù hợp vào nơi trống :.

Châu Á tất cả số dân ……………………………………….… cầm cố giới. Người dân sống tập trung tại những ……………………………………..…… châu thổ và cung cấp ………………………………..…………… là chính. Một số trong những nước cải cách và phát triển công nghiệp khai thác ………………………………………..……… như Trung Quốc, Ấn Độ.

Câu 7. Ngành tởm tế đặc biệt của khu vực Đông phái nam Á là ngành nào? do sao?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 8. Em hãy viết một đoạn văn ngắn trình bày về châu Nam rất ?


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

MA TRẬN ĐỀ KTĐK CUỐI NĂM, MÔN LS&ĐL 5

Mạch kiến thức, kĩ năngSố câu và số điểmMức 1Mức 2Mức 3Mức 4Tổng
TNKQTLTNKQTLTN

KQ

TLTN

KQ

TLTN

KQ

TL
1. Xuất bản CNXH ở miền bắc và chống chọi thống nhất tổ quốc (1954- 1975)Số câu11222
Câu số12

Ý 1,2

3,4
Số điểm1,51,02,02,52,0
2. Kiến thiết chủ nghĩa làng hội trong toàn quốc (từ 1975 đến nay)Số câu
Câu số2

Ý 3

Số điểm0,50,5
1. Đặc điểm tự nhiên của các châu lục trên nuốm giới.

Số câu

1111

2

2

Câu số5a,b,d678
Số điểm1,51,01,01,02,52,0
2. Đặc điểm tự nhiên và thoải mái của những đại dương trên nuốm giới.Số câu
Câu số1c
Số điểm0,50,5
TổngSố câu223144
Số điểm3,03,03,01,06,04,0

Đáp án

Môn lịch sử.(5 điểm)

Câu 1. (1,5 điểm) sản phẩm công nghệ tự khoanh B-D-A, đúng từng ý được 0,5 điểm

Câu 2. (1,5 điểm) Nối đúng mỗi ý được 0,5

Câu 3. (1điểm)

– Quân ta sẽ chiến thắng, giải phóng hoàn toàn miền phái mạnh Việt Nam. 0,5 đ

– Ngụy quân, ngụy quyền vẫn sụp đổ hoàn toàn. 0,5đ

Câu 4. (1 điểm)

Ý nghĩa của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ: là mốc son chói lọi, góp phần xong thắng lợi cuộc đao binh chống thực dân Pháp xâm lược.

Xem thêm: Hướng dẫn tìm kiếm bạn bè trên facebook bằng hình ảnh đơn giản nhất

Địa lí.(5 điểm)

Câu 5. (2điểm) sản phẩm công nghệ tự khoanh A- C- D – B, đúng mỗi ý được 0,5 đ

Câu 6. (1điểm) Điền đúng mỗi nơi chấm được 0,25 điểm

Câu 7. (1điểm)


Khu vực Đông phái nam Á ngành nntt là quan liêu trọng. Vì ở đây có đồng bằng phì nhiêu và có khí hậu nhiệt đới gió mùa.