TOP 12 Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6 năm 2022 - 2023 sách Cánh diều, Kết nối học thức với cuộc sống đời thường và Chân trời sáng sủa tạo, gồm đáp án, bảng quánh tả và bảng ma trận kèm theo, góp thầy cô xây đắp đề thi học tập kì 2 theo công tác mới.

Bạn đang xem: Đề thi lớp 6 môn toán


Đồng thời, cũng giúp các em học viên lớp 6 luyện giải đề, rứa được cấu trúc đề thi, biết cách phân chia thời gian làm bài cho hòa hợp lý, để đạt công dụng cao vào kỳ thi học tập kì hai năm 2022 - 2023. Không tính ra, bao gồm thể bài viết liên quan đề thi thân học kì 2 môn Ngữ văn. Mời thầy cô và các em cùng cài về miễn phí:

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6 năm 2022 - 2023 sách mới


Đề thi học tập kì 2 môn Toán 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Đề thi học kì 2 môn Toán 6

UBND THỊ XÃ …………PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ IINĂM HỌC 2022 - 2023MÔN: TOÁN - LỚP 6Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời hạn giao đề)(Đề có 02 trang, 18 câu)

I. Phần trắc nghiệm (3,0 điểm)

Câu 1: trong số ví dụ sau, ví dụ nào không phải phân số?

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 2: Số đối của phân số

*
là:

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 3: Phân số nào bởi phân số

*
?

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 4: search phân số buổi tối giản trong các phân số sau:

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 5: Kết quả khi rút gọn phân số

*
đến về tối giản là:


A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 6: tác dụng của phép phân tách

*
bằng:

A.

*
B. -10C. 10D.
*

Câu 7: Phân số không bởi phân số

*
là:

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 8: Phân số

*
được viết dưới dạng số thập phân là:

A. 0,27B. 2,7C. 0,027D. 2,07

Câu 9: Số thập phân 0,009 được viết dưới dạng phân số thập phân là:

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 10: Số đối của số -2,5 là:

A. 5,2B. 2,5C. -5,2D.

*

Câu 11: tác dụng của phép nhân

*
bằng:

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 12: Số như thế nào là số nghịch đảo của phân số

*
?

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

II. Phần trường đoản cú luận (7,0 điểm)

Câu 13: (1,0 điểm) Tính một bí quyết hợp lí:


a)

*
b)
*

Câu 14: (1,0 điểm) kiếm tìm x, biết:

a)

*
b)
*

Câu 15: (1,0 điểm) Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 20m. Chiều rộng của thửa ruộng bởi

*
chiều dài.

a) Tính chiều rộng và ăn mặc tích của thửa ruộng;

b) Biết mỗi m2 đất thu hoạch được 0,75kg thóc và khi lấy xay thành gạo thì tỉ trọng đạt 70%. Hỏi thửa ruộng bên trên thu hoạch được từng nào kilôgam gạo?

Câu 16: ( 1,5 điểm) Lớp 6A dự định tổ chức một trò đùa dân gian khi đi dã ngoại. Lớp trưởng đang yêu ước mỗi bạn khuyến cáo một trò chơi bằng cách ghi vào phiếu, mỗi các bạn chỉ chọn 1 trò chơi. Sau khi thu phiếu, tổng hợp tác dụng lớp trưởng nhận được bảng sau:

Trò chơi

Cướp cờ

Nhảy bao bố

Đua thuyền

Bịt mắt bắt dê

Kéo co

Số chúng ta chọn

5

12

6

9

8

a) cho thấy lớp 6A có bao nhiêu học tập sinh? Trò chơi nào được các bạn lựa chọn nhiều nhất? Trò chơi nào được các bạn ít chọn lọc nhất?

b) Vẽ biểu thiết bị cột trình diễn số liệu trên.

Câu 17: (1,5 điểm) Cho đường thẳng xy. đem điểm O thuộc con đường thẳng xy. Trên tia Oy, đem hai điểm A với B làm sao để cho OA = 2cm; OB = 7cm.

a) Tính độ lâu năm đoạn thẳng AB.

b) Vẽ tia Om không trùng với những tia Ox, Oy. Kể tên những góc có trong hình tạo ra bởi những tia Ox, Oy với Om?

Câu 18: (1,0 điểm) Tìm những số nguyên n để phân số sau có mức giá trị nguyên:

*

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán 6

I. Đáp án phần trắc nghiệm (3,0 điểm)


Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Đáp án

C

C

B

A

D

C

B

A

D

B

C

D

II. Gợi ý chấm phần trường đoản cú luận (7,0 điểm)

Câu

Ý

Nội dung

Điểm

Câu 13

(1,0đ)

a)

*

*

0,25

0,25

b)

*

*

0,25

0,25

Câu 14

(1,0đ)

a)

*

*

*

*

*

0,25

0,25

b)

*

*

*

*

*

0,25

0,25

Câu 15

(1,0đ)

a)

Chiều rộng lớn của thửa ruộng là:

*
Diện tích của thưa ruộng là:
*

0,25

0,25

b)

Khối lượng thóc thu hoạch được là:

*
Khối lượng gạo thu được là:
*

0,25

0,25

Câu 16

(1,5đ)

a)

Lớp 6A gồm số học sinh là: 5 + 12 + 6 + 9 + 8 = 40 (học sinh)

Trò đùa được các bạn lựa chọn nhiều nhất là: dancing bao bố

Trò chơi các bạn ít lựa chọn nhất là: cướp cờ

0,25

0,25

0,25

b)

Biểu đồ vật cột

0,75

Câu 17

(1,5đ)

a)

Vẽ hình

0,25

Ta thấy: Điểm A nằm trong lòng hai điểm O cùng B nên: OA + AB = OB

Thay số 2 + AB = 7 ⇒ AB = 7 - 2 = 5(cm)

0,25

0,25

b)

Các góc gồm trong hình là:

*

0,75

Câu 18

(0,5đ)

Đ K:

*

Ta có

*

Để A có giá trị nguyên thì

*
có giá trị nguyên
*

Hay

*
(thỏa mãn)

Vậy

*

0,25

0,25

0,25

0,25

Ma trận đề thi học kì 2 môn Toán 6

TT (1)Chương/ Chủ đề (2)Nội dung/đơn vị kỹ năng và kiến thức (3)Mức độ tấn công giá(4-11)Tổng % điểm (12)
Nhận biếtThông hiểuVận dụngVận dụng cao
TNKQTLTNKQTLTNKQTLTNKQTL

1

Phân số

Phân số. Tính chất cơ bản của phân số. So sánh phân số

4

(TN1,2, 4,12)

1,0

5

(TN3,5,6,7,11)

1,25

2,25

Các phép tính với phân số

5

(TL13ab, 14ab,15b)

2,5

1

(TL18)

1,0

3,5

2

Số thập phân

Số thập phân và những phép tính cùng với số thập phân

1

(TN10)

0,25

2

(TN8,9)

0,5

0,75

3

Thu thập và tổ chức triển khai dữ liệu

Mô tả cùng biểu diễn dữ liệu trên biểu đồ

1

(TL16a)

0,75

1

(TL16b)

0,75

1,5

4

Các hình phẳng vào thực tiễn

Hình chữ nhật

1

(TL15a)

0,5

0,5

5

Các hình hình học cơ bản

Đoạn thẳng. Độ nhiều năm đoạn thẳng

1

(TL17a)

0,75

0,75

Góc

1

(TL17b)

0,75

0,75

Tổng

7

7

8

1

Tỉ lệ %

30%

30%

30%

10%

100

Tỉ lệ chung

60%

40%

100


Bản sệt tả đề thi học kì 2 môn Toán 6

TT

Chương/

Chủ đề

Nội dung/Đơn vị con kiến thức

Mức độ review

Số thắc mắc theo nút độ thừa nhận thức

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

1

Phân số

Phân số. Tính chất cơ phiên bản của phân số. So sánh phân số

Nhận biết:

- Nhận biết được phân số cùng với tử hoặc chủng loại là số nguyên âm, phân số tối giản.

- Nhận biết được số đối, số nghịch đảo của một phân số.

4

(TN1, 2, 4, 12)

Thông hiểu:

- So sánh được hai phân số cho trước.

- Biết cộng, trừ, nhân, phân chia hai phân số.

5

(TN3, 5, 6, 7, 11)

Các phép tính cùng với phân số

Vận dụng

- Thực hiện được các phép tính cộng, trừ, nhân, phân chia với phân số.

- vận dụng được các tính chất giao hoán, kết hợp, triển lẵm của phép nhân đối với phép cộng, quy tắc vết ngoặc với phân số trong đo lường và thống kê (tính viết và tính nhẩm, tính cấp tốc một biện pháp hợp lí).

- Tính được giá trị phân số của một số cho trước.

- giải quyết và xử lý được một số vụ việc thực tiễn (đơn giản, quen thuộc thuộc) thêm với những phép tính về phân số.

5

(TL13ab, 14ab, 15b)

Vận dụng cao:

- giải quyết và xử lý được một số sự việc thực tiễn (phức hợp, lạ lẫm thuộc) thêm với các phép tính về phân số.

1

(TL18)

2

Số thập phân

Số thập phân và các phép tính cùng với số thập phân

Nhận biết:

- Nhận biết được số đối của một số trong những thập phân.

1

(TN10)

Thông hiểu:

- So sánh được nhị số thập phân đến trước.

2

(TN8, 9)

3

Thu thập và tổ chức triển khai dữ liệu

Mô tả với biểu diễn dữ liệu trên biểu đồ

Nhận biết:

- Đọc được những dữ liệu sống dạng bảng thống kê

1

(TL16a)

Vận dụng

- chọn lựa và màn trình diễn được tài liệu vào biểu đồ thích hợp ở dạng biểu thứ dạng cột.

1

(TL16b)

4

Các hình phẳng vào thực tiễn

Hình chữ nhật

Vận dụng

- xử lý được một số vụ việc thực tiễn đính thêm với câu hỏi tính diện tích của hình chữ nhật.

1

(TL15a)

5

Các hình hình học cơ bản

Đoạn thẳng. Độ lâu năm đoạn thẳng

Vận dụng

- giải quyết được một số vụ việc thực tiễn (đơn giản, quen thuộc) gắn với việc tính độ lâu năm đoạn thẳng, trung điểm của đoạn thẳng.

1

(TL17a)

Góc

Nhận biết:

- nhận ra được góc.

1

(TL17b)

Tổng

7

7

8

1

Tỉ lệ %

30%

30%

30%

10%

Tỉ lệ chung

60%

40%

Đề thi học kì 2 môn Toán 6 sách Chân trời sáng tạo

Ma trận đề thi học tập kì 2 môn Toán 6 sách Chân trời sáng sủa tạo

mức độ Chủ đềNhận biếtThông hiểuVận dụng thấpVận dụng cao Tổng
TNKQTLTNKQTLTNKQTLTNKQTL

1. Phân số

- biết được quy tắc cộng, trừ phân số.

- biết được các tính chất của phép cộng phân số.

- biết được số đối của một phân số.

- hiểu rằng quy tắc nhân và phân chia phân số.

- hiểu rằng các đặc thù của phép nhân.

- biết được phân số nghịch đảo.

- hiểu rằng quy tắc tìm quý giá phân số của một số trong những cho trước cùng quy tắc tìm một vài biết quý hiếm phân số của số đó.

- - Biết viết lếu số thành phân số

Thực hiện được phép nhân và phân chia phân số.

-Thực hiện tại rút gọn gàng được phân số.

- Thực hiện biến đổi và so sánh được những phân số

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ

4

0,8

8%

2

0,4

4%

1

1,5

15%

1

0,2

2%

8

2,9đ

29%

2. Số thập phân

- Biết được phương pháp quy các phép toán cùng với số thập phân bất kì về các phép toán với số thập phân dương.

- biết được các tính chất giao hoán, kết hợp, phân phối của phép nhân so với phép cộng, quy tắc lốt ngoặc cùng với số thập phân vào tính toán.

- Biết thừa thế nào là làm tròn số; có tác dụng tròn số thập phân đến một mặt hàng nào đó.

- Biết được đà nào là mong lượng hiệu quả của một phép đo, phép tính; ước lượng dùng làm gì.

- thực hiện được những phép tính cộng, trừ, nhân, phân tách số thập phân.

Sử dụng được kí hiệu tỉ số, tỉ số tỷ lệ của hai số.

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ

2

0,4

4%

1

0,2

2%

1

0,5đ

5%

4

1,1đ

11%

3. Dữ liệu và xác suất thực nghiệm

- Biết được những loại dữ liệu, đa số là riêng biệt được dữ liệu là số (dữ liệu định lượng) với dữ liệu chưa hẳn là số (dữ liệu định tính).

- Biết được một số trong những cách đơn giản dễ dàng để tích lũy dữ liệu như lập phiếu hỏi, làm thí nghiệm, quan tiếp giáp hay thu thập từ đa số nguồn có sẵn như sách báo, trang web,…

- Đọc cùng phân tích được dữ liệu từ bảng thống kê với biểu đồ vật tranh

- phân biệt được vụ việc hoặc quy luật đơn giản dễ dàng từ vấn đề phân tích biểu vật cột.

- nhận ra được quy luật đơn giản và dễ dàng từ biểu thứ cột kép.

- Biết được xem không đoán trước được trong kết quả của một số trong những trò chơi, thí nghiệm.

- hiểu rằng một sự kiện trong trò chơi, thí nghiệm có thể xảy ra tốt không.

- biểu diễn được kĩ năng xảy ra một sự khiếu nại theo xác suất thực nghiệm

- Vẽ được biểu đồ gia dụng cột trường đoản cú bảng số liệu cho trước.

- Đọc và thể hiện được tài liệu từ biểu đồ dùng cột.

- Vẽ được biểu vật dụng cột kép.

- Đọc và thể hiện được tài liệu từ biểu trang bị cột kép.

- Liệt kê được những kết quả hoàn toàn có thể xảy ra trong các trường hợp nạm thể.

- kiểm soát được một sự kiện xảy ra hay là không xảy ra.

- sử dụng được phân số để mô tả xác suất (thực nghiệm) của kĩ năng xảy ra những lần thông qua kiểm đếm số lần lặp lại của tài năng đó vào một số quy mô xác suất solo giản.

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ

2

0,4

4%

2

0,4

4%

1

10%

1

10%

6

2,8đ

28%

4. Những hình học cơ bản

- phân biệt được một tia.

Biết được tư tưởng trung điểm của đoạn thẳng.

- Biết đo độ nhiều năm đoạn thẳng để xác định trung điểm của đoạn thẳng.

Biết được quan niệm góc; đỉnh với cạnh của góc; góc bẹt; điểm vào của góc.

Biết được quan niệm số đo góc, các góc đặc trưng (góc vuông, góc nhọn, góc tù)

Thực hiện nay đo một góc bằng thước đo góc. Kiếm được mối contact số đo giữa những góc quánh biệt.

Xem thêm: Đề Kiểm Tra Toán 9, Đề Kiểm Tra Toán 9 Có Đáp Án Và Lời Giải Chi Tiết

Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

thầy giáo

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Bộ đề thi Toán lớp 6 sách mới
Bộ đề thi Toán lớp 6 - kết nối tri thức
Bộ đề thi Toán lớp 6 - Cánh diều
Bộ đề thi Toán lớp 6 - Chân trời sáng tạo
200 Đề thi Toán 6 năm 2023 (có đáp án, new nhất) | kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo
Trang trước
Trang sau

Trọn cỗ 100 Đề thi Toán 6 năm học 2022 - 2023 có đáp án, tiên tiến nhất được biên soạn theo chương trình sách new Kết nối học thức với cuộc sống, Cánh diều, Chân trời sáng sủa tạo. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn tập & đạt điểm cao trong số bài thi Toán 6.


Mục lục Đề thi Toán 6 năm 2023 (có đáp án, bắt đầu nhất)

Xem demo Đề Toán 6 KNTTXem thử Đề Toán 6 CTSTXem thử Đề Toán 6 CD

Chỉ 200k tải trọn bộ Đề thi Toán 6 cả năm (mỗi bộ sách) bạn dạng word có giải thuật chi tiết:


- Đề thi Toán 6 giữa kì 1

- Đề thi Toán 6 học kì 1

- Đề thi Toán 6 giữa kì 2

- Đề thi Toán 6 học kì 2

Bộ đề thi Toán 6 - Cánh diều


- Đề thi Toán 6 thân kì 1

- Đề thi Toán 6 học tập kì 1

- Đề thi Toán 6 giữa kì 2

- Đề thi Toán 6 học kì 2

Bộ đề thi Toán 6 - Chân trời sáng tạo


- Đề thi Toán 6 giữa kì 1

- Đề thi Toán 6 học tập kì 1

- Đề thi Toán 6 thân kì 2

- Đề thi Toán 6 học tập kì 2

Xem thử Đề Toán 6 KNTTXem thử Đề Toán 6 CTSTXem demo Đề Toán 6 CD

Xem trực con đường 3 bộ sách giáo khoa lớp 6 mới:

Lưu trữ: bộ đề thi Toán 6 cũ:

Hiển thị nội dung

Mục lục Đề thi Toán 6 theo chương với học kì:


ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH mang đến GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề thi giành cho giáo viên cùng gia sư giành cho phụ huynh trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo Viet
Jack Official