8g35 sáng sủa 4/9, đầy đủ thí sinh chọn bài thi khoa học xã hội tham gia dự thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020 dịp 2 đã bắt đầu làm bài bác môn Địa lý với hiệ tượng thi trắc nghiệm, thời gian làm bài bác 50 phút.

Bạn đang xem: Đề thi thpt quốc gia môn địa 2020


> lưu ý đáp án môn Địa lý - kỳ thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông 2020 lần 2


Mã đề: Tuyển sinh 247
41424344454647484950
51525354555657585960
61626364656667686970
71727374757677787980

THÔNG TIN ĐỀ THI, ĐÁP ÁN ĐỢT 1

> Đề thi môn Địa lý - kỳ thi giỏi nghiệp thpt 2020 đợt 1

*

*

*

*

Theo: Zingnews.vnMã đề: 301Tuyển sinh 247
41A42D43A44A45D46C47B48B49C50B
51D52B53C54D55C56D57A58B59C60B
61A62D63D64C65C66D67A68C69B70B
71A72A73C74C75B76A77B78A79A80C
Mã đề: 302Tuyển sinh 247
41D42D43D44A45D46C47A48C49D50C
51A52D53B54C55D56D57B58C59C60B
61B62B63A64C65B66B67D68A69B70D
71C72A73D74C75A76C77B78B79A80A
Mã đề: 303Tuyển sinh 247
41B42D43A44C45C46C47D48A49C50B
51A52B53B54A55D56C57C58B59D60C
61A62C63D64A65A66D67A68B69A70C
71D72D73D74B75A76C77B78B79C80B
Mã đề: 304Tuyển sinh 247
41C42C43A44B45A46C47D48B49A50B
51A52D53C54B55C56C57D58B59D60D
61C62A63C64B65D66B67C68B69C70A
71A72B73B74D75D76A77D78B79A80A

Mã đề: 305Tuyển sinh 247
41C42A43B44C45B46A47D48D49B50D
51A52D53A54C55D56A57D58D59A60D
61A62D63C64B65B66B67D68A69B70D
71A72B73D74A75B76B77B78B79A80A

Mã đề: 306Tuyển sinh 247
41D42D43C44A45A46B47D48A49C50B
51A52B53B54D55C56C57A58C59C60C
61A62C63A64D65A66D67C68A69D70D
71C72D73A74C75A76C77D78C79D80D

Mã đề: 307Tuyển sinh 247
41B42D43A44D45D46B47A48B49C50B
51B52A53D54A55B56C57C58B59A60D
61D62C63A64C65C66C67A68A69D70A
71B72C73D74D75C76A77D78C79C80D

Mã đề: 308Tuyển sinh 247
41D42B43C44D45C46B47A48C49D50D
51B52D53A54A55B56C57C58C59D60C
61B62B63D64C65C66D67B68A69B70C
71A72A73B74B75A76A77B78B79D80D

Mã đề: 309Tuyển sinh 247
41A42A43C44B55A46C47D48C49B50A
51B52D53B54C55B56C57A58C59B60D
61A62C63D64D65D66B67A68A69A70C
71C72B73A74C75B76C77A78C79B80B

Mã đề: 310Tuyển sinh 247
41A42B43C44B45D46C47B48B49A50A
51A52D53C54B55B56D57C58D59A60A
61A62B63B64C65D66A67A68A69C70D
71B72B73C74D75D76B77B78B79C80D

Mã đề: 311Tuyển sinh 247
41D42D43A44C45C46B47B48D49B50B
51B52D53B54B55A56C57C58C59D60A
61D62C63C64B65A66D67C68D69D70C
71D72A73B74A75A76C77B78B79A80A

Mã đề: 312Tuyển sinh 247
41A42B43D44D45D46A47A48A49B50A
51C52B53B54C55D56C57B58B59B60D
61B62C63C64C65D66B67C68B69C70B
71D72D73C74B75D76D77C78B79C80D

Mã đề: 313Tuyển sinh 247
41D42C43D44A45C46D47D48C49D50D
51A52B53C54D55C56B57D58C59C60B
61A62A63B64B65A66C67D68C69A70D
71B72A73B74A75A76A77B78B79D80D

Mã đề: 314Tuyển sinh 247
41B42D43C44B45C46C47A48A49D50C
51D52D53B54A55D56D57D58A59D60B
61A62D63C64B65A66C67C68A69B70A
71C72A73A74C75B76A77D78A79A80C

Mã đề: 315Tuyển sinh 247
41D42C43C44C45D46A47C48B49C50B
51A52B53B54B55C56A57D58D59A60A
61D62B63A64A65C66D67D68C69B70A
71A72B73C74B75D76C77C78D79A80D

Mã đề: 316Tuyển sinh 247
41C42D43C44D45B46A47D48D49A50B
51D52B53B54A55A56A57C58A59D60C
61A62A63A64D65C66B67B68B69A70B
71B72D73D74B75D76A77A78A79B80B

Mã đề: 317Tuyển sinh 247
41A42D43C44D45D46D47B48C49D50C
51B52A53C54B55B56B57A58A59B60C
61B62B63A64A65B66A67C68B69A70B
71C72C73C74B75C76A77B78C79A80C

Mã đề: 318Tuyển sinh 247
41C42C43B44D45B46A47A48A49B50A
51C52D53D54A55C56C57A58A59A60B
61A62B63A64B65D66C67B68A69C70B
71D72D73B74D75B76C77B78C79D80D

Mã đề: 319Tuyển sinh 247
41B42A43B44D45D46A47A48D49A50C
51B52D53D54D55A56C57D58D59A60C
61A62D63C64C65B66C67C68C69D70A
71D72C73B74C75C76C77B78B79A80A

Mã đề: 320Tuyển sinh 247
41D42D43C44A45B46D47D48D49D50B
51A52A53C54A55B56B57B58A59B60B
61D62C63C64A65B66D67A68C69D70B
71B72C73D74C75C76C77C78D79B80D
Mã đề: 321Tuyển sinh 247
41D42B43A44B45C46B47B48A49D50C
51A52C53C54A55C56D57B58A59B60D
61D62A63A64C65D66B67D68A69D70C
71B72D73C74D75C76B77C78A79B80B

Mã đề: 322Tuyển sinh 247
41B42A43C44D45D46B47B48A49A50B
51B52C53D54A55A56C57A58A59C60D
61C62D63D64C65A66A67D68C69A70A
71C72C73A74A75D76B77D78A79D80C

Mã đề: 323Tuyển sinh 247
41D42A43D44A45B46A47B48D49B50A
51D52C53C54D55C56D57D58C59D60C
61B62B63B64D65B66B67D68C69C70C
71B72D73C74C75C76D77B78B79D80D

Mã đề: 324Tuyển sinh 247
41A42B43B44A45A46B47A48C49C50C
51B52B53C54D55A56D57D58A59D60C
61D62A63B64C65B66D67B68D69B70D
71C72D73A74D75C76C77C78A79C80D

> dìm F5 để cập nhật thông tin

*

​Chương trình hỗ trợ tư vấn tuyển sinh "Đúng ngành nghề - sáng tương lai” lần 15 - 2023 chính thức khai mạc
Chính sách học tập bổng trên UEF được áp dụng như thế nào?
​UEF thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ cùng Thạc sĩ dịp 1 - năm 2023
* Trụ sở 141 - 145 Điện Biên tủ Phường 15, Quận Bình Thạnh, thành phố hồ chí minh * cơ sở 276 - 282 Điện Biên phủ Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Dưới đó là đề thi THPT quốc gia môn Địa lý năm 2020 (mã 304). Đề với đáp án chuẩn của cỗ giáo giáo dục. Đề bao gồm 40 câu, thời gian làm bài: 50 phút. Các em học viên hãy ôn luyện và thử sức mình với đề thi. Tự đó, rút được kinh nghiệm và tập làm quen cùng với đề thi trung học phổ thông quốc gia. Chúc các em đạt kết quả tốt vào kỳ thi sắp tới tới.


Câu 41: căn cứ vào Atlat Địa lí nước ta trang 25, cho thấy trung tâm du ngoạn nào tiếp sau đây có du lịch biển?

A. Hà Nội.B. Đà Lạt.C. Hải Phòng.D. đề xuất Thơ.

Câu 42: căn cứ vào Atlat Địa lí nước ta trang 22, cho thấy thêm trung chổ chính giữa công nghiệp chế tao lương thực, hoa màu nào dưới đây có bài bản nhỏ?

A. Thanh Hóa.B. Đà Nẵng.C. Huế.D. Nha Trang.

Câu 43: Cây nào dưới đây của nước ta thuộc nhóm cây lâu năm lâu năm?

A. Cà phê.B. Thuốc lá.C. Bông.D. Đay.

Câu 44: địa thế căn cứ vào Atlat Địa lí nước ta trang 26, cho biết thêm khu tài chính cửa khẩu Thanh Thủy nằm trong tỉnh như thế nào sau đây?

A. Lai Châu.B. Hà Giang.C. Cao Bằng.D. Quảng Ninh.

Câu 45: địa thế căn cứ vào Atlat Địa lí nước ta trang 14, cho biết thêm núi nào cao nhất trong các núi sau đây?

A. Ngọc Linh.B. Vọng Phu.C. Bi Doup.D. Ngọc Krinh.

Câu 46: địa thế căn cứ vào Atlat Địa lí vn trang 20, cho thấy tỉnh nào tiếp sau đây có sản lượng thủy sản nuôi trồng lớn hơn thủy sản khai thác?

A. Ninh Thuận.B. Kiên Giang.C. An Giang.D. Bình Thuận.

Câu 47: thành phầm nào dưới đây của việt nam thuộc công nghiệp chế biến thủy, hải sản?

A. Cafe nhân.B. Chè búp khô.C. Đường mía.D. Cá đóng góp hộp.

Câu 48: các đồng bằng ở Bắc Trung Bộ có nhiều thuận lợi mang lại trồng

A. Hồ tiêu, lạc.B. Mía, dung dịch lá.C. Cao su, điều.D. Cà phê, dừa.

Câu 49: địa thế căn cứ vào Atlat Địa lí nước ta trang 28, cho biết vùng Tây Nguyên có xí nghiệp thủy điện nào sau đây?

A. Xê Xan 3.B. Sông Hinh.C. Hàm Thuận - Đa Mi.D. A Vương.

Câu 50: Vùng bờ biển việt nam thường xảy ra

A. đàn quét.B. Bão.C. đồng minh nguồn.D. Sóng thần.

Câu 51: địa thế căn cứ vào Atlat Địa lí nước ta trang 10, cho biết thêm hồ Thác Bà phía bên trong lưu vực hệ thống sông nào sau đây?

A. Sông Hồng.B. Sông Cả.C. Sông Mã.D. Sông Ba.

Câu 52: căn cứ vào Atlat Địa lí nước ta trang 29, cho thấy vùng Đồng bởi sông Cửu Long có tài nguyên nào sau đây

A. Mangan.B. Vàng.C. Apatit.D. Đá vôi xi măng.

Câu 53: địa thế căn cứ vào Atlat Địa lí việt nam trang 4 - 5, cho thấy thêm mũi Dinh trực thuộc tỉnh như thế nào sau đây?

A. Khánh Hòa.B. Phú Yên.C. Ninh Thuận.D. Bình Thuận.

Câu 54: căn cứ vào Atlat Địa lí vn trang 21, cho thấy thêm trung chổ chính giữa công nghiệp Quy Nhơn tất cả ngành làm sao sau đây?

A. Luyện kim đen.B. Bào chế nông sản.C. Luyện kim màu.D. Điện tử.

Câu 55: địa thế căn cứ vào Atlat Địa lí vn trang 9, cho thấy trạm khí tượng nào tiếp sau đây thuộc vùng nhiệt độ Đông Bắc Bộ?

A. Đồng Hới.B. Điện Biên Phủ.C. Sa Pa. D. Đà Nẵng.

Câu 56: Biện pháp không ngừng mở rộng diện tích rừng ở việt nam là

A. Làm ruộng bậc thang.B. Trồng cây theo băng.C. Tích cực trồng mới.D. Cải tạo đất hoang.

Câu 57: địa thế căn cứ vào Atlat Địa lí nước ta trang 19, cho biết tỉnh nào trong các tỉnh sau đây có diện tích s trồng lúa mập nhất?

A. Hà Tĩnh.B. Quảng Bình.C. Quảng Trị.D. Nghệ An.

Câu 58: căn cứ vào Atlat Địa lí vn trang 27, cho thấy thêm sân cất cánh Vinh thuộc tỉnh nào sau đây?

A. Quảng Bình.B. Nghệ An.C. Hà Tĩnh.D. Quảng Trị.

Câu 59: Đồng bằng sông Hồng có tương đối nhiều thuận lợi để

A. Trồng hồ tiêu.B. Khai quật kẽm.C. Khai quật dầu mỏ.D. Trồng cây lương thực.

Câu 60: căn cứ vào Atlat Địa lí việt nam trang 17, cho thấy trung tâm kinh tế tài chính nào dưới đây thuộc vùng Trung du với miền núi Bắc Bộ?

A. Hải Phòng.B. Nam Định.C. Hải Dương.D. Thái Nguyên.

Câu 61: địa chỉ địa lí nước ta

A. ở chính giữa Đông phái nam Á.B. Nằm trong vành đai sinh khoáng.C. Giáp với rất nhiều nước không giống nhau.D. Tiếp cận kề Ấn Độ Dương.

Câu 62: mang lại bảng số liệu:

SỐ DÂN VÀ SỐ DÂN THÀNH THỊ CỦA MỘT SỐ TỈNH NĂM 2018

(Đơn vị: nghìn người)


Tỉnh

Nam Định

Bắc Giang

Lâm Đồng

Đồng Tháp

Số dân

1854,4

1691,8

1312,9

1693,3

Số dân thành thị

347,6

194,5

522,8

300,8


Theo bảng số liệu, dấn xét nào tiếp sau đây đúng khi so sánh tỉ lệ dân đô thị trong dân số của những tỉnh năm 2018?

A. Đồng Tháp cao hơn Bắc Giang.B. Lâm Đồng thấp hơn Nam Định.C. Bắc Giang cao hơn nữa Lâm Đồng.D. Phái nam Định thấp hơn Đồng Tháp.

Câu 63: cho biểu đồ:

*

DIỆN TÍCH cho SẢN PHẨM CỦA MỘT SỐ CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM NƯỚC TA NĂM 2010 VÀ NĂM 2018

(Số liệu theo Niêm giám thống kê nước ta 2018, NXB Thống kê, 2019)

Theo biểu đồ, dấn xét nào tiếp sau đây đúng về diện tích cho thành phầm của một số cây công nghiệp lâu năm của vn năm 2018 so với năm 2010?

A. Cafe giảm, điều giảm.B. Cao su thiên nhiên giảm, cafe giảm.C. Cà phê tăng, cao su đặc tăng.D. Cao su đặc tăng, điều tăng.

Câu 64: dễ dãi để phạt triển du lịch biển làm việc Đông Nam bộ là

A. Nhiều dầu khí, rừng ngập mặn rộng.B. Bãi tắm biển đẹp, nhiệt độ cao xung quanh năm.C. Nước biển ấm, có các ngư trường lớn.D. Biển cả rộng, gần đường biển quốc tế.

Câu 65: Nội yêu thương của việt nam hiện nay

A. Có thị trường riêng rẽ ở mỗi nơi.B. Tập trung chủ yếu đuối ở các vùng núi.C. Chỉ độc nhất Nhà nước ráng giữ.D. Gồm các món đồ rất phong phú.

Câu 66: thuận lợi của biển lớn nước ta đối với phát triển giao thông là có

A. Những ngư ngôi trường lớn, các sinh vật.B. Bờ hải dương dài, có những vịnh nước sâu.C. Rừng ngập mặn, các bãi triều rộng.D. Nhiều bãi biển đẹp, những đảo ven bờ.

Câu 67: Tây Nguyên hiện thời phát triển mạnh

A. Sản xuất lúa gạo, nuôi trồng thủy sản.B. Khai thác gỗ tròn, trồng cây dược liệu.C. Thủy điện, cây lâu năm nhiệt đới.D. Khai quật các khoáng sản, cung cấp ôtô.

Câu 68: Viễn thông nước ta hiện nay không phải là ngành

A. Bao gồm mạng lưới rộng ở khắp nơi.B. Chỉ giao hàng cho doanh nghiệp.C. Trở nên tân tiến với tốc độ vượt bậc.D. Sử dụng nhiều công nghệ mới.

Câu 69: dễ ợt chủ yếu so với thủy điện ở Trung du với miền núi bắc bộ là

A. Vùng núi rộng, có các núi cao.B. Có những cao nguyên, đánh nguyên.C. Nhiều sông suối có độ dốc lớn.D. địa hình ở các vùng không giống nhau.

Câu 70: Duyên hải nam Trung Bộ hiện thời phát triển mạnh

A. Phượt và giao thông vận tải biển.B. Thủy năng lượng điện và khai quật gỗ quý hiếm.C. Năng lượng điện gió và khai thác khoáng sản.D. Nhiệt điện với chế biến những lâm sản.

Câu 71: thuận tiện để cải tiến và phát triển khai thác thủy sản ở Đồng bởi sông Cửu Long là

A. Vùng biển cả rộng, có những ngư trường.B. Giàu sinh đồ gia dụng biển, những kênh rạch.C. Diện tích s mặt nước rộng, sông lớn.D. Những vùng trũng lớn, các cửa rộng.

Câu 72: mang lại bảng số liệu:

SẢN LƯỢNG LÚA PHÂN THEO MÙA VỤ CỦA NƯỚC TA NĂM 2010 VÀ NĂM 2018

(Đơn vị: ngàn ha)


Năm

Tổng số

Lúa đông xuân

Lúa hè thu với thu đông

Lúa mùa

2010

4Câu 45,6

19216,8

11686,1

9102,7

2018

43979,2

20603,0

15111,3

8264,9


Theo bảng số liệu sau, để bộc lộ quy mô với cơ cấu diện tích s lúa phân theo mùa vụ của nước ta năm 2010 và năm 2018, dạng biểu thứ nào sau đó là thích hợp nhất?

A. Miền.B. Tròn.C. Kết hợp.D. Đường.

Câu 73: Phần khu vực phía Bắc việt nam vào mùa đông có rất nhiều biến động thời tiết đa số do ảnh hưởng của

A. Tín phong buôn bán cầu Bắc, gió rét Đông Bắc và hoạt động vui chơi của frông.B. Gió bấc Đông Bắc, hoạt động vui chơi của frông và hướng của những dãy núi.C. Hoạt động của frông, gió mùa rét Đông Bắc và những dãy núi vòng cung.D. Vùng rừng núi rộng với Tín phong buôn bán cầu Bắc, hoạt động vui chơi của frông.

Câu 74: nam Bộ gồm mưa những vào mùa hạ chủ yếu do ảnh hưởng tác động của

A. Gió rét Tây Nam, Tín phong phân phối cầu Bắc, bão, dải hội tụ, áp thấp nhiệt độ đới.B. Bão, dải quy tụ và áp thấp nhiệt đới, gió mùa Tây Nam với gió phơn Tây Nam.C. Gió tây nam từ Bắc Ấn Độ Dương đến, Tín phong chào bán cầu Bắc cùng dải hội tụ.D. Gió mùa rét Tây Nam, dải quy tụ nhiệt đới, gió tây-nam từ Bắc Ấn Độ Dương đến.

Câu 75: nước ta có tỉ trọng dân nông xóm còn lớn đa số do

A. Lao cồn nhiều, dịch vụ cải tiến và phát triển còn yếu.B. Ngành nghề còn ít, trồng trọt chiếm ưu thế.C. Ngày càng tăng tự nhiên còn cao, tín đồ già đông.D. Công nghiệp hóa hạn chế, city hóa chậm.

Câu 76: Đô thị hóa nước ta có sự lôi kéo với đầu tư chi tiêu chủ yếu hèn do

A. Dân đông, những lao đụng kĩ thuật, hạ tầng tốt.B. Có tác dụng mở rộng, thu hút các lao động.C. Giao thông vận tải thuận lợi, có khả năng liên kết cao.D. Thị trường rộng, dân trí cao, sản xuất đa dạng.

Câu 77: cơ cấu tổ chức lao hễ theo ngành kinh tế tài chính của nước ta biến đổi chủ yếu đuối do

A. Không ngừng mở rộng sản xuất, tăng trưởng tài chính cao.B. Tài chính chuyển sang trọng thị trường, tân tiến hóa.C. Thúc đẩy link kinh tế, hội nhập toàn cầu.D. Duyên dáng đầu tư, tăng nhanh công nghiệp hóa.

Câu 78: địa điểm trải dài từ xích đạo về chí tuyến Bắc là yếu tố chủ yếu làm cho Biển Đông có

A. Nhiệt độ nước biển khơi cao và biến đổi theo mùa, biển tương đối kín.B. Nhiệt độ nước biển cao và đổi khác từ Bắc xuống Nam, biển khơi ấm.C. Những vịnh biển, lượng mưa kha khá lớn và khác nhau ở những nơi.D. Những quần đảo, nhiều rừng ngập mặn cùng loài sinh vật dụng phong phú.

Xem thêm: Tổng Hợp Hội Thoại Tiếng Anh Theo Chủ Đề Du Lịch Thông Dụng 2022

Câu 79: mang đến biểu đồ về dầu mỏ và điện của việt nam giai đoạn năm trước - 2018:

*

(Số liệu theo Niêm giám thống kê nước ta 2018, NXB Thống kê, 2019)

Biểu đồ mô tả nội dung như thế nào sau đây?

A. Bài bản sản lượng dầu mỏ với điện.B. Cơ cấu tổ chức sản lượng dầu mỏ cùng điện.C. Gửi dịch tổ chức cơ cấu sản lượng dầu mỏ với điện.D. Vận tốc tăng trưởng sản lượng dầu mỏ và điện.

Câu 80: Ý nghĩa đa số của việc tăng mạnh sản xuất nông sản xuất khẩu làm việc nước ta hiện nay là

A. Tăng hiệu quả kinh tế, sử dụng giỏi tài nguyên.B. đáp ứng nhu cầu nhu cầu thị trường, tăng nguồn thu.C. Tăng mạnh sản xuất, áp dụng công nghệ mới.D. Tạo việc làm, sử dụng phù hợp nguồn lao động.