Trong nội dung bài viết này, KISS English sẽ chia sẻ cho các bạn những bài bác tập giờ đồng hồ Anh lớp 6 nâng cao. Hãy theo dõi và quan sát nhé.

Bạn đang xem: Đề thi tiếng anh lớp 6 nâng cao

Xem ngay bí quyết nắm ở trong lòng 12 thì trong giờ đồng hồ Anh trên đây:


Video phía dẫn giải pháp nắm nằm trong lòng 12 thì trong giờ Anh | Ms Thuỷ KISS English

Tiếng Anh lớp 6 là căn nguyên cơ phiên bản và quan trọng đặc biệt cho công tác tiếng Anh trung học tập cơ sở. Để thay chắc những kỹ năng và kiến thức này, các bạn phải siêng năng trường đoản cú học. Trong nội dung bài viết này, KISS English sẽ chia sẻ cho các bạn những bài tập giờ anh lớp 6 nâng cao. 


Bài Tập tiếng Anh Lớp 6 nâng cao Có Đáp Án

*
Bài Tập giờ đồng hồ Anh Lớp 6 nâng cao Có Đáp ÁnChoose the correct answer:

1. My sister is very fond ……………….. Chocolate candy.

A. Of

B. About

C. With

D. At

2. I have studied English ………………..eight months.

A. For


B. Since

C. By

D. In

3. Listen ………………..our teacher !

A. With

B. To

C. For

D. In


4. There isn’t ………………..food in the house.

A. None

B. No

C. Some

D. Any

5. He arrives …………………..at six o’clock.

A. At home

B. Home

C. In home

D. To home

6. Herbert has had his car………………….. 1999.

A. Ago

B. Since

C. To

D. For

7. How long will it ………………..to get there ?

A. Cost

B. Lose

C. Make

D. Take

8. I ………………..it to lớn you if you don’t have one.

A. Give

B. Gave

C. Will give

D. Would give

9. ………………..your homework yet ?

A. Did you finished

B. Are you finishing

C. Vị you finish

D. Have you finished

10. It’s the best book I …………………..read.

A. Have ever

B. Had ever

C. Will ever

D. Can ever

11. He looked very………………when I told him the news.

A. Happily

B. Happy

C. Happiness

D. Was happy

12. She is ………………in history.

A. Interests

B. Interested

C. Interesting

D. Being interest

13. Is the Eiffel Tower taller………………..Big Ben?

A. Then

B. Than

C. As

D. Of

14. At school, David was………………anyone else in his class.

A. As clever as

B. As clever than

C. Cleverer as

D. Cleverest

15. She speaks French ………………..than you.

A. More faster

B. More fluently

C. Well

D. The most fluently

16. It began to rain while we…………………..soundly.

A. Slept

B. Were sleeping

C. Have slept

D. Are sleeping

17. She doesn’t lượt thích coffee, does she ?

A. Yes, she doesn’t

B. No, she does

C. Yes, she did

D. No, she doesn’t

18. I won’t go to bed …………………..I finish my homework.

A. Until

B. When

C. While

D. Since

19. Is this book ………………….. ? Yes, it’s mine.

A. You’re

B. Yours

C. You

D. Your

20. …………………..do you come lớn school ? By bus

A. How

B. What

C. By

D. When

Đáp án:

1. A; 2. A; 3. B; 4. D; 5. B 6. B; 7. D; 8. C; 9. D; 10. A 11. B; 12. B; 13. B; 14. A; 15. B;

16. B; 17. D; 18. A; 19. B; 20. A

Choose the correct answer A, B, C, or D for each of the gaps to complete the following test

There are many Chinese festivals in Hong Kong. The Western New Year starts on the first day of January but the Chinese begin New Year on the first day of the first moon of the Chinese calendar. Before New Year’s Day comes, people clean and decorate their houses, (1)_________a lot of traditional food and go shopping for presents and new clothes. New Year’s Eve is the time (2) ________every family gathers its members together for dinner. People (3) ___________ the New Year with a music performance và a firework display to lớn light up the sky.

On New Year’s Day, they visit their friends and relatives. The children get lucky money in red envelopes. Many people go khổng lồ the (4) ___________ to wish for good health and good luck. Chinese people in Hong Kong celebrate the New Year with (5)________and happiness.

1. A. TakeB. BringC. CookD. Sell
2. A. WhenB. AfterC. BeforeD. During
3. A. MeetB. SeeC. EndD. Celebrate
4. A. HousesB. PagodasC. FamilyD. Camps
5. A. HopefulB. HopelessC. HopeD. Hoping

Đáp án: 1. C 2. A 3. D 4. B 5. C

Find a word from the box khổng lồ complete the numbered blanks in the passage below:

used; on; afford; enough; every; soon; wait; used; listening; home; few; who; what; won; all;

There was once a large, fat woman (26)………………had a small, thin husband. He had a job in a big company và was given his weekly wages (27)………………Friday morning. As (28)………………as he got (29)………………on Friday, his wife (30)………………to make him give her (31)………………his money, and then she (32)………………to give him back only (33)………………to buy his lunch in the office every day.

One day the small man came home very excited. He hurried into the living room. His wife was (34)………………to the radio and eating chocolates there. ” You’ll never guess (35)…………… happened khổng lồ me today, dear,” he said. He waited for a few seconds và then added, ” I’ll (36)………………ten thousand pounds (37)………………the lottery!”

“That’s wonderful!” said his wife delightedly. But then she thought for a (38)……………… seconds and added angrily, ” but (39)………………a moment! How could you (40)………………to buy the ticket?”

Đáp án:26. Who; 31. All; 36. Won; 27. Every; 32. Used; 37. On; 28. Soon; 33. Enough; 38. Few;29. Trang chủ ; 34. Listening; 39. Wait; 30. Used ; 35. What; 40. Afford;

Tham khảo: https://kissenglishcenter.com/de-thi-hoc-sinh-gioi-tieng-anh-6/ 


Sách bài xích Tập giờ đồng hồ Anh Lớp 6 Nâng Cao

*
Sách bài xích Tập giờ Anh Lớp 6 Nâng Cao

Bài tập bổ trợ nâng cao giờ đồng hồ Anh 6 – Nguyễn Thị Chi

Link: https://thuvienpdf.com/bai-tap-bo-tro-nang-cao-tieng-anh-6

Cuốn sách “Bài tập hỗ trợ – nâng cấp Tiếng Anh 6” vì chưng Nguyễn Thị bỏ ra chủ biên và soạn thảo theo chương trình tiếng anh mới ở trong nhà xuất bản giáo dục việt nam là tài liệu giúp chúng ta nâng cao năng lực tiếng anh về cả ngữ pháp, nghe nói hiểu viết.

Ngữ pháp và bài tập cải thiện tiếng Anh 6 – Vĩnh Bá

Link: https://tiki.vn/ngu-phap-va-bai-tap-nang-cao-tieng-anh-6-co-dap-an-p4311027.html

Sách được biên soạn trên đại lý nội dung công tác lớp 6 mới. Các bài tập giúp các em học sinh củng cố kỹ năng và kiến thức đã học tập trong lịch trình đồng thời hỗ trợ phần cải thiện phù đúng theo với đối tượng học khá.

Ngữ Pháp tiếng Anh nâng cao Lớp 6 Tập 1, 2

Link:

https://tiki.vn/ngu-phap-tieng-anh-nang-cao-lop-6-tap-1-p192453303.html

https://tiki.vn/ngu-phap-tieng-anh-nang-cao-lop-6-tap-2-p192453296.html

Cuốn sách đến từ Megabook tổng phù hợp đầy đủ, cụ thể kiến thức ngữ pháp bám đít theo công tác học, bài tập đa dạng, chia theo cấp độ kèm theo đó là lời giải cụ thể không chỉ được trình bày, giải thích một cách dễ nắm bắt và kỹ lưỡng, nhưng mà còn bổ sung và mở rộng giúp chúng ta tiếp thu nhiều kiến thức nâng cao và trọn vẹn hơn.

Cuốn sách cũng cung cấp nhiều mẹo giải hay, thuận tiện vận dụng, dễ dàng nhớ, để giúp đỡ học sinh làm bài xích nhanh hơn và đạt điểm trên cao hơn, từ kia các bạn sẽ tăng thêm niềm hứng thú với môn học tập này.

Xem thêm: Đề thi tiếng anh điều kiện vào lớp 10 chuyên ngoại ngữ, đề thi vào lớp 10 tiếng anh điều kiện

Lời Kết

Trên đây là những bài xích tập giờ đồng hồ Anh lớp 6 cải thiện mà KISS English muốn đem đến cho bạn. Hy vọng bài viết này tương xứng và hữu dụng với bạn. Chúc các bạn có một buổi học vui vẻ với hiệu quả.

Tóm tắt: Đề thi giờ đồng hồ Anh cải thiện lớp 6 có đáp án được chỉnh sửa bám tiếp giáp nội dung SGK giờ đồng hồ Anh lớp 6 chương trình mới giúp những em học viên lớp 6 ôn tập tự vựng – Ngữ pháp giờ Anh 6 new hiệu quả.

Khớp với kết quả tìm kiếm: bài xích tập hỗ trợ nâng cao tiếng Anh 6 mới số 1. PAPER ONE: READING COMPREHENSION A ( 45 minutes ). SECTION A: In this section you must choose the word or phrase …1. A. Museum: B. Windsurfing5. A. Calendar: B. Celebrate2. A. Big: B. Wish3. A. Thrilling: B. Then Xếp hạng: 3 · ‎1.081 phiếu bầu… xem ngay lập tức

2. 150 đề thi học tập sinh giỏi Tiếng Anh lớp 6 năm 2021 – Vn
Doc.com

Tác giả: vndoc.com


Đánh giá: 3 ⭐ ( 95904 lượt reviews )

Đánh giá bán cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

Tóm tắt: Vn
Doc.com xin ra mắt tới quý thầy cô và các bạn 150 đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 6 học sinh giỏi. Cỗ đề thi kèm đáp án mong muốn sẽ là tài liệu hữu dụng giúp các em luyện tập tốt hơn cho môn tiếng Anh để sẵn sàng cho những kỳ thi đặc biệt quan trọng sắp tới.

Khớp với công dụng tìm kiếm: bộ đề thi HSG giờ Anh 6 bao gồm đáp án dưới đây bao hàm nhiều dạng bài bác tập giờ Anh nâng cao lóp 6 khác biệt giúp các em ôn tập những kỹ năng tiếng Anh cơ bạn dạng … Xếp hạng: 3 · ‎601 phiếu bầu… xem tức thì

3. Đề Thi giờ đồng hồ Anh Lớp 6 cải thiện – giáo viên Dạy Kèm

Tác giả: www.giasudaykem.com.vn

Đánh giá: 1 ⭐ ( 71033 lượt review )

Đánh giá bán cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá bèo nhất: 2 ⭐

Tóm tắt:

Khớp với hiệu quả tìm kiếm: Đề Thi tiếng Anh Lớp 6 nâng cấp | Đề Thi giờ đồng hồ Anh. Gia Sư tài năng Việt xin ra mắt đến các bạn Bài tập Đề Thi tiếng Anh Lớp 6 cải thiện được sưu tầm cùng …… xem ngay

*

4. Đề thi tiếng anh lớp 6 nâng cấp – giáo viên Thành Được

Tác giả: daythem.edu.vn

Đánh giá: 2 ⭐ ( 84910 lượt nhận xét )

Đánh giá bán cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá rẻ nhất: 4 ⭐

Tóm tắt: SECTION A:In this section you must choose the word or phrase which best completes each sentence. Circle the letter A, B, C or D against the number of each tòa tháp 1-20 for the word or phrase you choose. (20 points)1. My sister is very fond……………….. Chocolate candy.A. Of B. About C. With D. At2. I have studied English………………..eight months.A. For B. Since C. By D. In3. Listen………………..our teacher !A. With B. Lớn C. For D. In4. There isn

Khớp với công dụng tìm kiếm: STT, tên tài liệu, Download. 1, Đề thi giờ Anh 6 HKI bao gồm đáp án · Download. 2, Ôn tập Unit 123 · Download. 3, Anh lớp 6 ôn tập học kì I năm năm 2016 · Download…. Xem ngay lập tức

5. Đề thi tiếng Anh lớp 6 nâng cao có đáp án – Lib24.Vn

Tác giả: lib24.vn

Đánh giá: 3 ⭐ ( 59876 lượt reviews )

Đánh giá chỉ cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 4 ⭐

Tóm tắt: null

6. 150 đề thi học sinh xuất sắc Tiếng Anh lớp 6 – Download.vn

Tác giả: download.vn

Đánh giá: 4 ⭐ ( 11544 lượt review )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 3 ⭐

Tóm tắt: nội dung bài viết về 150 đề thi học tập sinh giỏi Tiếng Anh lớp 6 – Download.vn. Đang cập nhật…

Khớp với hiệu quả tìm kiếm: 150 đề thi học sinh xuất sắc Tiếng Anh lớp 6, 150 đề thi học tập sinh giỏi Tiếng Anh lớp 6 giúp các bạn học sinh làm cho quen với biện pháp ra đề với làm bài bác thi của kỳ thi … Xếp hạng: 3,8 · ‎49 phiếu bầu… xem ngay

7. Bộ đề thi lớp 6 cuối kì 2 năm 2020 môn tiếng Anh nâng cao

Tác giả: timdapan.com

Đánh giá: 1 ⭐ ( 57440 lượt đánh giá )

Đánh giá chỉ cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

Tóm tắt: tủ sách Đề thi – Trắc nghiệm – Tài liệu học hành miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | email hỗ trợ: | hotline: 024 2242 6188Bộ đề thi lớp 6 cuối kì 2 năm 2020 môn giờ Anh nâng cao
Bản quyền trực thuộc về Vn
Doc nghiêm cấm phần lớn hành vi xào luộc vì mục tiêu thương mại
Đề 1I. Find the word

Khớp với kết quả tìm kiếm: Ôn tập đánh giá môn Anh cuối kì 2 lớp 6. Cỗ đề thi lớp 6 cuối kì hai năm 2020 môn tiếng Anh cải thiện do tìm Đáp Án tự soạn và đăng tải tiếp sau đây tổng thích hợp …… xem ngay

8. Đề thi tiếng Anh lớp 6 nâng cao – Tai
Lieu.VN: tư liệu – Thư …

Tác giả: tailieu.vn

Đánh giá: 1 ⭐ ( 64672 lượt reviews )

Đánh giá chỉ cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá bèo nhất: 5 ⭐

Tóm tắt: bài viết về Đề Thi giờ Anh Lớp 6 nâng cao chọn thanh lọc – Tai
Lieu.VN. Đang cập nhật…

Khớp với kết quả tìm kiếm: Đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 6 năm 2019-2020 – Trường thcs Chu Phan Nhằm giúp đỡ bạn củng cụ và nâng cao vốn kiến thức và kỹ năng chương trình giờ đồng hồ Anh lớp 6 nhằm …… xem ngay

*

9. Tuyển tập 40 nhằm thi HSG môn tiếng Anh lớp 6 tất cả đáp án

Tác giả: www.slideshare.net

Đánh giá: 5 ⭐ ( 45116 lượt reviews )

Đánh giá chỉ cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá rẻ nhất: 5 ⭐

Tóm tắt: tuyển tập 40 để thi HSG môn giờ đồng hồ Anh lớp 6 tất cả đáp án. Mọi tin tức cần cung ứng các tài liệu tu dưỡng học sinh tốt môn Toán, giờ Anh, Văn lớp 6, vui mừng l…

*

10. Đề thi tiếng Anh lớp 6 cải thiện – tailieunhanh

Tác giả: tailieunhanh.com

Đánh giá: 2 ⭐ ( 93860 lượt review )

Đánh giá bán cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

Tóm tắt: tailieunhanh – Nhằm đánh giá lại thực lực học tập của các em học viên trước khi tham gia kì thi, mời các em cùng quý thầy cô cùng tham khảo “Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 6 nâng cao” dưới đây. Hi vọng đề thi giúp chúng ta đạt hiệu quả cao trong kỳ thi tới đây và thầy cô giáo gồm thêm kinh nghiệm chấm thi. | ., download, thiết lập miễn phí, pdf, doc, docx, xls, xlsx, ppt,pptx

Khớp với công dụng tìm kiếm: Nhằm reviews lại tiềm năng học tập của những em học viên trước khi tham dự kì thi, mời các em với quý thầy cô cùng tìm hiểu thêm “Đề thi tiếng Anh lớp 6 nâng cao” …… xem ngay lập tức