TOP 5 đề thi học tập kì 2 môn Tin học lớp 5 theo Thông tư 22 bao gồm đáp án, chỉ dẫn chấm cùng bảng ma trận 4 mức độ kèm theo. Qua đó, giúp thầy cô có thêm tay nghề xây dựng đề thi học kì 2 cho học viên của mình.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 2 môn tin học lớp 5 có đáp án mới nhất năm 2021

Với 5 đề bình chọn học kì 2 môn Tin học tập lớp 5, còn giúp các em học sinh lớp 5 luyện giải đề thật nhuần nhuyễn, để ôn thi học tập kì 2 đạt công dụng cao. Xung quanh ra, có thể bài viết liên quan đề thi môn giờ đồng hồ Việt, Toán, lịch sử vẻ vang - Địa lý, công nghệ lớp 5. Vậy mời thầy cô và những em tải 5 đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 5: 


Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Tin học năm 2021 - 2022

Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Tin học tập theo Thông bốn 22 - Đề 1Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Tin học theo Thông tư 22 - Đề 2

Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Tin học theo Thông tư 22 - Đề 1

Ma trận đề thi học tập kì 2 môn Tin học tập lớp 5 năm 2021 - 2022

Ma trận số lượng câu hỏi và điểm

Mạch con kiến thức, kĩ năng

Số câu với số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng điểm và xác suất %

TN

TL/ TH

TN

TL/ TH

TN

TL/ TH

TN

TL/ TH

Tổng

TL

1. Thế giới Logo của em

Số câu

3

2

1

6

Số điểm

1.5

1.0

3.0

5.5

55%

2. Em học tập nhạc

Số câu

2

1

1

3

Số điểm

1.0

0.5

3.0

4.5

45%

Tổng

Số câu

5

0

3

0

0

2

0

0

10

Số điểm

2.5

-

1.5

-

-

6.0

-

0.0

10

100%

Tỷ lệ %

25%

0%

15%

0%

0%

60%

0%

00%

100%

Tỷ lệ theo mức

25%

15%

60%

0%


Tương quan giữa định hướng và thực hành

Số câu

Điểm

Tỷ lệ

Lí thuyết (15")

8

4

40%

Thực hành (20")

2

6

60%

MA TRẬN PHÂN BỐ CÂU HỎI CUỐI HỌC KỲ 1 LỚP 5

Chủ đề

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Cộng

1. Thế giới Logo của em

Số câu

3

2

1

6

Câu số

A2,A3,A7

A6,A8

B1

2. Em học nhạc

Số câu

2

1

1

4

Câu số

A1,A4

A5

B2

Tổng số câu

5

3

2

10

Đề thi học tập kì 2 môn Tin học tập lớp 5 năm 2021 - 2022

PHÒNG GD & ĐT…….TRƯỜNG TH …..

BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2021 - 2022MÔN: TIN HỌC - LỚP 5Thời gian: 40 phút (Không kể thời hạn giao đề)

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM

Em hãy khoanh tròn vào vần âm trước đáp án đúng:

Câu A1: Để nhập nốt nhạc cho phiên bản nhạc trong phần mềm Muse
Score, em buộc phải nhấn phím nào sau đây?

A. Phím Shift
B. Phím Ctrl
C. Phím ND. Phím L

Câu A2: Đâu là câu lệnh đúng nhằm tạo thủ tục chunhat trong số lệnh sau?

A. Edit “chunhat”B. Edit chunhat
C. Edit D. Edit “chunhat

Câu A3: Để thay đổi màu nét vẽ là màu đỏ trong logo em áp dụng câu lệnh nào?

A. Setcolor 4B. Setpencolor 4 C. Setcolor 0D. Setpencolor 0

Câu A4: Để thêm ô nhịp trong ứng dụng Muse
Score em rất có thể nhấn tổng hợp phím như thế nào sau đây?

A. Ctrl+ BB. Ctrl+ LC. Ctrl+ MD. Ctrl+ N

Câu A5: Cho hình sau:

Hãy lựa chọn phát biểu đúng nói về hình trên

A. Chuyển đổi nốt nhạc
B. Chuyển đổi tên nhạc sĩ
C. Nhập lời cho phiên bản nhạc
D. Cầm cố đổi bản nhạc

Câu A6: Lệnh dưới đây cho kết quả là hình gì: FD 80 REPEAT 4

A. Ngôi sao
B. Hình tròn
C. Dấu cộng
D. Lá cờ

Câu A7: Để giấy tờ thủ tục trong Logo vẫn tồn tại khi tắt máy vi tính em dùng lệnh nào ?


A. Save cacthutuc
B. Save cacthutuc.lgo
C. Save “cacthutuc.logo
D. Save “cacthutuc.lgo

Câu A8: Điền vào vị trí trống để vẽ hình vuông vắn trong LOGO: Repeat ...

A. 4 với 360/4B. 6 và 60C. 3 cùng 360/3D. 6 cùng 360

PHẦN B: THỰC HÀNH

Câu B1. (3 điểm) Khởi động ứng dụng Logo và viết thủ tục Hinhvuong để vẽ hình sau:

(Cho biết hình mặt được tạo vày các hình vuông vắn có cạnh 100 bước)

Câu B2. (3 điểm) Mở phần mềm Musescore chép lại đoạn nhạc bên dưới đây. Lưu lại tên bạn dạng nhạc cùng với Tựa đề: Âm nhạc lớp 4. Tiêu đề: TĐN số 2: nắng vàng.

Đáp án đề thi học tập kì 2 môn Tin học tập lớp 5 năm 2021 - 2022

Phần 1: TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Câu hỏi

1

2

3

4

5

6

7

8

Đáp án

C

D

B

A

C

B

D

A

Phần 2: THỰC HÀNH (6 điểm).

B1:Thực hiện hợp yêu mong 3 điểm

- Khởi động ứng dụng Logo (0.5 điểm)

- Viết được thủ tục Duongtron đúng. (2.5 điểm)

B2:Thực hiện thích hợp yêu mong 3 điểm.

- Khởi động phần mềm Musescore (0.5 điểm).

-Tạo được Tựa đề, tiêu đề, khung nhạc. (1 điểm).

- Ghi hết những nốt nhạc, viết lời (1 điểm)

Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Tin học tập theo Thông tư 22 - Đề 2

Ma trận đề thi học kì 2 môn Tin học tập lớp 5 năm 2021 - 2022

Mạch kiến thức, kĩ năng

Số câu cùng số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng điểm và xác suất %

TN

TL/ TH

TN

TL/ TH

TN

TL/ TH

TN

TL/ TH

Tổng

TL

1. Thiết kế bài trình chiếu

Số câu

2

1

3

30%

Số điểm

1

2

3

30%

2. Thế giới Logo của em

Số câu

2

2

1

5

50%

Số điểm

1

1

4

6

60%

3. Em học tập nhạc

Số câu

2

2

20%

Số điểm

1

1

10%

Tổng

Số câu

6

2

1

1

10

100%

Số điểm

3

1

2

4

10

100%

Tỷ lệ %

30%

10%

20%

40%

100%


Ma trận phân bố thắc mắc Tin học 5 học kì 2

Mạch loài kiến thức, kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng điểm và phần trăm %

TN

TL/ TH

TN

TL/ TH

TN

TL/ TH

TN

TL/ TH

Tổng

TL

1. Thiết kế bài trình chiếu

Số câu

2

1

3

30%

Câu số

3,5

9

2. Trái đất Logo của em

Số câu

2

2

1

5

50%

Câu số

2,7

1,8

10

3. Em học nhạc

Số câu

2

2

20%

Câu số

4,6

Tổng

Số câu

6

2

1

1

10

100%

Tỷ lệ %

30%

10%

20%

40%

100%

Tương quan giữa lí thuyết cùng thực hành

SỐ CÂUSỐ ĐIỂMTỈ LỆ %
LÍ THUYẾT9660%
THỰC HÀNH1440%

Đề thi học kì 2 môn Tin học tập lớp 5 năm 2021 - 2022

SỞ GD&ĐT……….TRƯỜNG TIỂU HỌC……

(Đề có 2 trang)

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021 - 2022MÔN: TIN HỌC 5Thời gian có tác dụng bài: 35 phút, không kể thời hạn phát đề

I. PHẦN LÝ THUYẾT (6 ĐIỂM) - thời hạn làm bài: 10 phút

A. TRẮC NGHIỆM

Em hãy khoanh tròn vào vần âm trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1 (0,5đ): Em nên chọn lựa đáp án tương thích để kết thúc thủ tục vẽ “Hình tam giác” sau đây:

………….. Tamgiac

Repeat 3 .

…………..

A. To, rt, fd. B. To, rt, end. C. To, end, fd. D. To, fd, end.

Câu 2 (0,5đ): Lệnh dưới đây cho hiệu quả là hình gì: REPEAT 4

A. Ngôi sao B. Hình tròn
C. Hình vuông D. Hình tam giác

Câu 3 (0.5đ): Nút lệnh nào sau đây để chèn đoạn clip vào trang trình chiếu?

1

Câu 4 (0,5đ): Trong ứng dụng Muse
Score, để chèn nhiều ô nhịp em dùng tổng hợp phím nào?

A. Ctrl + B B. Ctrl + Insert C. Ctrl + I D. Ctrl + L

Câu 5 (0.5đ): Em dùng phím tắt như thế nào để bước đầu trình chiếu từ trang đầu tiên?

A. F3 B. F4 C. F5D. F6

Câu 6 (0.5đ): Để ghi lời cho bản nhạc trong ứng dụng Muse
Score, em lựa chọn nốt nhạc buộc phải ghi lời sau đó nhấn tổ hợp phím nào?

A. Ctrl + N B. Shift + N C. Ctrl + L D. Shift + L

Câu 7 (0,5đ): Đâu là câu lệnh đúng nhằm tạo thủ tục hinhlucgiac trong ứng dụng Logo trong những lệnh sau?

A. Edit “hinhlucgiac B. Edit hinhlucgiac
C. Edit “hinhlucgiac”D. Edit

Câu 8 (0.5đ): Câu lệnh nào điều khiển và tinh chỉnh chú rùa vẽ hình sau:


A. Repeat 6 rt 70>B. Repeat 6 rt 40>C. Repeat 6 rt 50>D. Repeat 6 rt 60>…………………………………………………………………………………………….

II. PHẦN THỰC HÀNH (4 ĐIỂM) - thời gian làm bài: 15 phút

Câu 10: Em hãy sử dụng ứng dụng MSW logo để viết thủ tục vẽ những hình sau:

Đáp án đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 5 năm 2021 - 2022

I. LÝ THUYẾT

A. TRẮC NGHIỆM: 4Đ – 05Đ/1C

CÂU HỎI

1

2

3

4

5

6

7

8

ĐÁP ÁN

B

C

B

B

C

C

A

D

B. TỰ LUẬN: 2Đ

Các bước để chèn âm thanh vào trang trình chiếu:

B1: Nháy chuột vào trang trình chiếu đề nghị chèn music (0.5đ)B2: Nháy lựa chọn thẻ Insert (0.5đ)B3: Nháy chọn Audio (0.5đ)B4: Nháy lựa chọn Audio on My PC (0.5đ)

*Mỗi bước đúng 0,5đ không đúng từ cách nào sẽ tính điểm từ cách sai bên trên trở lên ngoại trừ điểm bước sai và các bước sau của bước sai.

II. THỰC HÀNH (4đ)

Vẽ được hình được 1đ / 1 hình
Biết dùng giấy tờ thủ tục để vẽ hình được 1đ / 1 hình

Contents

Đánh Giá9.7Hướng dẫn đề thi tin tiếp thu kiến thức lớp 5 cuối kì 1 2021-2022HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM MÔN TIN HỌC LỚP 5


Tag: đề thi tin học lớp 5 cuối kì 2 2021

Dưới đây là hướng dẫn tiên tiến nhất Đề thi tin học lớp 5 cuối kì 1 2021-2022, có đáp án kèm theo. Mời chúng ta cùng tìm hiểu thêm với aryannations88.com.

Bạn đã xem: Đề thi học tập kì 2 môn tin học lớp 5 bao gồm đáp án mới nhất năm 2021

Video trả lời de thi tin học tập lớp 5 cuối kì 1 bao gồm đáp án

Dưới đó là hướng dẫn tiên tiến nhất, tất cả đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tìm hiểu thêm với


Hướng dẫn đề thi tin học tập lớp 5 cuối kì 1 2021-2022

dưới đó là phía dẫn đề thi tin học tập lớp 5 cuối kì 1 2021 – 2022 toàn diện đáp án tiên tiến và phát triển và cách tân và phát triển nhất hãy cùng tìm hiểu thêm nhé ! download về đề thi tin học hành lớp 5 kì một năm 2022

*

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng: Câu 1: Theo em cam kết tự nào sau đây không thể thiếu hụt trong showroom email? A. # B. & C. D. *

Câu 2. Đâu là biểu tượng của một tệp hình hình ảnh ?

*

Câu 3: Để sản xuất bảng trong phần mềm soạn thảo văn bản (Word) em cần triển khai theo trình từ bỏ nào dưới đây? A. Nháy chuột lựa chọn mục Insert -> Symbol B. Nháy chuột lựa chọn mục Insert -> Table C. Nháy chuột chắt lọc mục Page Layout -> form size D.Nháy chuột chọn lọc mục tệp tin -> Options


Câu 4: trong MS Word nhằm mục đích chèn đặc trưng vào văn bạn dạng em chọn lời giải nào sau đây: A. Insert -> Shapes B. Format -> fonts C. Insert -> Picture -> Word Art D. Insert -> Symbol

Câu 5: Lợi ích của việc chèn hình hình ảnh là? A. Hình hình hình ảnh được chèn vào tạo nên văn bản trở nên nhộn nhịp và cuốn hút hơn. B. Không quan trọng đặc biệt phải chèn hình hình ảnh vào văn bản. C. Hình hình hình ảnh minh họa vào văn phiên bạn dạng không giúp fan hâm mộ đọc thuận tiện nắm bắt nội dung hơn. D. Hình ảnh trong văn phiên bản chỉ có đặc điểm giải trí.


Câu 6: vào Microsoft Word, để khắc số trang vào thời gian cuối văn phiên bạn dạng em tiến hành theo trình tự? A. Insert -> Page Numbe -> vị trí cao nhất of page B. Insert → Page Number -> Botton of page C. Page Layout -> Orientation D. Page Layout -> Margins

Câu 7: vào Microsoft Power
Point, mục Animation được cho phép em xúc tiến việc gì?
A. Xem trước hiệu ứng vận dụng cho slide B. Chế tạo ra trang slide mới. C. Setup thời gian hoạt động cho slide D. Làm cho hiệu ứng hoạt động cho các đối tượng người tiêu dùng trong slide

Câu 8: vào Microsoft Power
Point, hy vọng trình chiếu bài xích thuyết trình em thực hiện như vậy nào?
A. Xác nhận nút F5 B. Thừa nhận nút Backspace C. Nhận nút alternative text D. Chấp nhận nút Ctrl

PHẦN B: THỰC HÀNH

Câu B1. Mở ứng dụng soạn thảo Word chế tạo một văn phiên bản mới gồm 3 trang trắng tiếp tục tạo mặt mặt đường viền mang lại văn bạn dạng và đặt số trang đem lại văn bạn dạng đó.

Xem thêm: Đề thi khảo sát đầu năm lớp 6 môn toán co dap an, đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 6 môn toán

Câu B2: Mở phần mềm, xây dựng bài bác trình chiếu Power
Point với chủ thể NGÔI TRƯỜNG CỦA EM, bao hàm trang theo để ý sau: Trang 1: -Tiêu đề: NGÔI TRƯỜNG CỦA EM -Nội dung: đề tên người thực hiện bài trình chiếu. Trang 2: -Chèn hình hình ảnh một ngôi trường, một em học viên tạo thành hiệu ứng lấn sân vào trường.Yêu cầu: -Sử dụng phông chữ, kích thước chữ, ngoài mặt chữ, màu sắc chữ làm sao cho tương xứng -Tạo xúc cảm cho văn bản – Đánh số trang trình chiếu

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM MÔN TIN HỌC LỚP 5

I. TRẮC NGHIỆM ( 4 điểm)

Câu hỏi 12345678
Đáp ánDCBAABDA

II. THỰC HÀNH (6 điểm).

B1 : triển khai hòa vừa lòng yêu ước 3 điểm Khởi động ứng dụng Microsoft Powerpoint – tạo cho bài trình chiếu cùng với 3 trang tương đối vừa đủ văn bản yêu ý muốn ( 2 điểm ) – bài xích trình chiếu sinh động có phần đông hiệu ứng ( 0.5 điểm ) – Đánh số trang mang đến bài bác trình chiếu ( 0.5 điểm )