Tin học trẻ là kỳ thi tin học thường niên dành cho các học sinh tiểu học, THCS, THPT Việt Nam đã đoạt giải cao qua các kỳ tuyển chọn ở các tỉnh, thành phố và các ngành như Hàng không, Công an, Bưu chính – Viễn thông, VNPT. Nhằm khuyến khích các bạn trẻ học tập, làm chủ công nghệ thông tin, từ đó phát hiện những tài năng CNTT của đất nước chúng ta.

Bạn đang xem: Đề thi tin học trẻ không chuyên tiểu học

Đề thi tin học trẻ tiểu học có đáp án

HỘI THI TIN HỌC TRẺ ĐỀ THI LÝ THUYẾT

TỈNH AN GIANG BẢNG A – KHỐI TIỂU HỌC

¯¯¯¯¯¯¯¯

Thời gian : 20 phút (không kể thời gian phát đề)

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

SBD:……………PHÒNG:…………

Các câu hỏi dưới đây để trắc nghiệm kiến thức cơ bản về Tin học, về hệ điều hành MS-DOS, hệ điều hành Windows, về bảo vệ dữ liệu phòng chống virus. Đề thi gồm 10 câu hỏi, mỗi câu hỏi 1.00 điểm và có 4 mục trả lời A, B, C, D; thí sinh chọn mục trả lời đúng nhất.

Câu 1: Các hệ điều hành thông dụng hiện nay khi cài đặt thường được lưu trữ tại:

A.CPU B. ROM C. Bộ nhớ ngoài D. RAM

Đáp án: C. Bộ nhớ ngoài

Câu 2: Hãy chọn phương án đúng để sắp xếp từ cao đến thấp về dung lượng lưu trữ của các thiết bị lưu dữ liệu dưới đây:

A. Đĩa DVD – đĩa cứng – đĩa CD – đĩa mềm. B. Đĩa cứng – đĩa DVD – đĩa CD – đĩa mềm.

C. Đĩa cứng – đĩa mềm – đĩa CD – đĩa DVD. D. Đĩa cứng – đĩa mềm – đĩa DVD – đĩa CD.

Đáp án: B. Đĩa cứng – đĩa DVD – đĩa CD – đĩa mềm.

Câu 3: Thiết bị nào trong các thiết bị sau dùng để kết nối Internet?

A. Monitor B. Printer C. USB driver D. Modem

Đáp án: D. Modem

Câu 4: Nhóm các thiết bị nào dưới đây dùng để đưa dữ liệu vào?

A. Bàn phím, con chuột, máy in. B. Màn hình, loa, băng từ.

C. Bàn phím, con chuột, máy quét. D. Màn hình, đĩa từ, loa.

Đáp án: C. Bàn phím, con chuột, máy quét.

Câu 5: Thiết bị nào dưới đây giúp em lưu tấm ảnh đã có vào bộ nhớ của máy tính:

A. Màn hình B. Máy ảnh số C. Máy quét D. Máy in

Đáp án: C. Máy quét

Câu 6: Trong môi trường Windows ta có thể chạy cùng lúc:

A. Nhiều chương trình ứng dụng khác nhau

B. Một chương trình

C. Hai chương trình

D. Tất cả các câu đều sai

Đáp án: A. Nhiều chương trình ứng dụng khác nhau

Câu 7: Trong Hệ điều hành Windows, khi xoá file và không muốn đưa vào thùng rác Recycle Bin thì phải thực hiện thao tác:

A. Giữ phím Ctrl trong khi xóa.

B. Giữ phím Shift trong khi xóa.

C. Giữ phím Alt trong khi xóa.

D. Không thể thực hiện được vì file bị xoá luôn đưa vào Recycle Bin.

Đáp án: B. Giữ phím Shift trong khi xóa.

Câu 8: Để truy cập vào một Website ta phải biết:

A. Website đó được đặt ở đâu

B. IP của máy chủ chứa Website đó

C. Tên miền của Website đó

D. Tất cả đều đúng

Đáp án: C. Tên miền của Website đó

Câu 9: Để phòng chống Virus cách tốt nhất là:

A. Thường xuyên kiểm tra đĩa, đặc biệt thận trọng khi sao chép dữ liệu từ nơi khác mang tới

B. Sử dụng các chương trình quét virus có bản quyền và cập nhật thường xuyên

C. Không nên mở các mail có tệp lạ đính kèm

D. Tất cả đáp án trên đều đúng

Đáp án: D. Tất cả đáp án trên đều đúng

Câu 10: Khi soạn thảo một văn bản bằng MS Word, thao tác Shift + Enter có chức năng :

A. Xuống hàng nhưng chưa kết thúc đoạn B. Xuống 1 trang màn hình

C. Xuống dòng, ngắt trang D. Xuống dòng

Đáp án: A. Xuống hàng nhưng chưa kết thúc đoạn

———– HẾT ———-

Tải bộ đề thi tin cho tiểu học, cấp 2, cấp 3 lí thuyết

Đề thi tin học THCS có đáp án

HỘI THI TIN HỌC TRẺ ĐỀ THI LÝ THUYẾT

TỈNH AN GIANG BẢNG B – KHỐI TRUNG HỌC CƠ SỞ

ĐỀ CHÍNH THỨC

Thời gian : 20 phút (không kể thời gian phát đề)

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

ĐỀ B

SBD:……………PHÒNG:…………

Các câu hỏi dưới đây để trắc nghiệm kiến thức cơ bản về Tin học, về hệ điều hành MS-DOS, hệ điều hành Windows, về Internet, về ngôn ngữ lập trình Pascal. Đề thi có 20 câu hỏi, mỗi câu hỏi 0.50 điểm; gồm 4 mục trả lời A, B, C, D; thí sinh chọn mục trả lời đúng nhất.

Câu 1: Cấu tạo của một hệ thống máy tính gồm ?

Phần cứng và phần mềm B. CPU, bàn phím, màn hình, máy in, con chuột
CPU, đĩa từ, bộ nhớ D. CPU, màn hình, máy in

Đáp án: A. Phần cứng và phần mềm

Câu 2: Con người sử dụng máy vi tính để :

Xử lý thông tin B. Tiếp nhận thông tin
Trao đổi thông tin D. Câu A, B, C đều đúng

Đáp án: D. Câu A, B, C đều đúng

Câu 3: Máy tính muốn xử lý được thông tin, thì thông tin phải được mã hóa thành hệ đếm:

Hệ nhị phân B. Hệ thập phân
Hệ thập lục phân D. Hệ nhất nguyên

Đáp án: A. Hệ nhị phân

Câu 4: Số ký tự chuẩn của bộ mã ASCII là ?

128 B. 256 C. 255 D. 512

Đáp án: B. 256

Câu 5: Các phần mềm nào sau đây đều là phần mềm hệ thống ?

Microsoft Win
Word, My
SQL B. Fire
Fox, Internet Explorer
Microsoft Windows, MS-DOS D. Microsoft Windows, Microsoft Access

Đáp án: C. Microsoft Windows, MS-DOS

Câu 6: Bộ nhớ RAM dùng để ?

Điều khiển các hoạt động của máy tính
Lưu trữ các chương trình để khởi động máy
Lưu trữ tạm thời các dữ liệu và chương trình của nhà sản xuất
Lưu trữ, xử lý các dữ liệu và chương trình của người sử dụng

Đáp án: D. Lưu trữ, xử lý các dữ liệu và chương trình của người sử dụng

Câu 7: Trong hệ điều hành Windows, biểu tượng nào có tên dưới đây chứa các Thư mục hay tập tin vừa bị xóa (Chưa xóa hẳn):

My Network Places B. Recycle Bin
My Documents D. My Computer

Đáp án: B. Recycle Bin

Câu 8: Để chọn các đối tượng liên tiếp nhau trong cùng một cửa sổ, ta thực hiện:

Chọn đối tượng đầu, giữ phím Alt, dùng các phím mũi tên để di chuyển đến đối tượng cuối
Click trên đối tượng đầu, giữ phím Alt, click trên đối tượng cuối
Click trên đối tượng đầu, giữ phím Ctrl, click trên đối tượng cuối
Click trên đối tượng đầu, giữ phím Shift, click trên đối tượng cuối

Đáp án: D. Click trên đối tượng đầu, giữ phím Shift, click trên đối tượng cuối

Câu 9: Để chuyển đổi qua lại giữa các cửa sổ đang mở trong Windows, ta nhấn tổ hợp phím :

Ctrl – Tab B. Alt – Tab C. Ctrl – Shift D. Shift – Tab

Đáp án: B. Alt – Tab

Câu 10: Trong Hệ điều hành Windows tiện ích dùng để khai thác tài nguyên trong máy tính như: Ổ đĩa, Thư mục (Folder), Tập tin (File) là:

Control Panel B. Internet Explorer
Windows Explorer D. Câu A, B, C đều đúng

Đáp án: C. Windows Explorer

Câu 11: Để xem nội dung các trang Web ta dùng công cụ nào sau đây ?

Web page B. Web Browser C. Webcam D. Web site

Đáp án: B. Web Browser

Câu 12: Các máy tính kết nối mạng với nhau nhằm mục tiêu :

Tăng tính bảo mật của thông tin trong máy B. Hạn chế lây lan Virus
Giảm khả năng chia sẻ dữ liệu D. Câu A, B, C đều sai

Đáp án: D. Câu A, B, C đều sai

Câu 13: Khi kết nối các máy tính thành mạng cục bộ (LAN), thiết bị nào có thể chia sẻ dùng chung?

Máy in B. Đĩa cứng C. Webcam D. Câu A, B, C đúng

Đáp án: D.

Xem thêm:

Câu A, B, C đúng

Câu 14: Trong môi trường Pascal, để biến s lưu được một xâu ký tự, ta khai báo biến s thuộc kiểu dữ liệu :

Byte B. Char C. String D. Real

Đáp án: C. String

Câu 15: Trong môi trường Pascal, giả sử thực hiện một số lệnh sau:

For S:= 1 to 5 do

S:= S * 2;

Write(S);

Kết quả của S là:

96 B. Thông báo lỗi C. 48 D. 24

Đáp án: B. Thông báo lỗi

Câu 16: Trong môi trường Pascal, giả sử thực hiện một số lệnh sau: a:= 5; Repeat

Writeln(‘A’); Until a = 0;

Số lần ký tự A được in ra là :

1 B. 6 C. 0 D. Vô hạn

Đáp án: B. 6

Câu 17: Trong môi trường Pascal, cho biết kết quả của đoạn chương trình : a:= 100;

For i:= 100 to 101 do a:= a div 2;

write(a);

A. 50 B. 25 C. 100 D. Thông báo lỗi

Đáp án: B. 25

Câu 18: Biểu thức toán học  (x  2) chuyển sang biểu thức trong Pascal là:

 3 x  5

A .(x+5/y+3) – b/(x+5)*SQR(x+2) B. (x+5/y+3) – (b/x+5)*SQR(x+2)

C. (x+5)/(y+3) – b/(x+5)*SQR(x+2) D. (x+5/y+3) – (b/x+5)*(x+2)*(x+2)

Đáp án C. (x+5)/(y+3) – b/(x+5)*SQR(x+2) D. (x+5/y+3) – (b/x+5)*(x+2)*(x+2)

Câu 19: Trong môi trường Pascal, cho biết kết quả của đoạn chương trình :

A:= 20;

WHILE A 26 B. 25 C. 24 D. 27

Đáp án: A. 26

Câu 20: Trong môi trường Pascal, cho biết kết quả của đoạn chương trình : a:= 100;

For i:= 100 to 101 do a:= a div 2; write(a);

A. 50 B. 25 C. 100 D. Thông báo lỗi

Đáp án: B. 25

———– HẾT ———-

Tải bộ đề thi tin cho tiểu học, cấp 2, cấp 3 thực hành

Đề thi tin học THPT có đáp án

HỘI THI TIN HỌC TRẺ ĐỀ THI LÝ THUYẾT

TỈNH AN GIANG BẢNG C – KHỐI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Thời gian : 20 phút (không kể thời gian phát đề)

ĐỀ B

SBD:……………PHÒNG:…………

Các câu hỏi dưới đây để trắc nghiệm kiến thức cơ bản về Tin học, về hệ điều hành MS-DOS, hệ điều hành Windows, về Internet, về bảo vệ dữ liệu phòng chống virus, về ngôn ngữ lập trình Pascal. Đề thi có 20 câu hỏi, mỗi câu hỏi 0.50 điểm; gồm 4 mục trả lời A, B, C, D; thí sinh chọn mục trả lời đúng nhất.

Câu 1: Trong qui đổi giữa hai hệ đếm thập phân và nhị phân, thì 5210 = ?

A.1100012 B. 1000112 C. 1101002 D. 0010112

Đáp án: C. 1101002

Câu 2: Khi khởi động máy vi tính, chương trình trong phần nào được nạp trước nhất ?

Tài liệu Tin học Trẻ không chuyên Tiểu học phần Trắc nghiệm - Lí thuyết cung cấp cho các bạn những câu hỏi trắc nghiệm về Tin học dành cho học sinh tiểu học. Với việc giải những bài tập này sẽ giúp cho các em nắm bắt và củng cố kiến thức một cách tốt hơn.


*
đang nạp các trang xem trước

Đánh giá chương trình Tin học tiểu học tại trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông - trường Đại học Hà Tĩnh


Một số vấn đề về quản lí hoạt động dạy học Tin học cấp tiểu học theo hướng chuẩn quốc tế của các trường tiểu học thành phố Hồ Chí Minh


Phân tích và làm rõ ý kiến sau: “Bài thơ Tự tình II vừa nói lên bi kịch duyên phận vừa cho thấy khát vọng sống, khát vọng hạnh phúc của Hồ Xuân Hương”


Luận văn Thạc sĩ Luật học: Tòa án trọng tài thường trực La Haye và việc giải quyết các tranh chấp quốc tế


Bài giảng Luật cạnh tranh và luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng - Bài 3: Quy định về hành vi cạnh tranh không lành mạnh


Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 10 năm 2021-2022 có đáp án - Trường THPT Phan Nam Duyên Hà (Mã đề 101)


Đề thi kết thúc học phần học kì 1 môn Đánh giá tác động môi trường năm 2018-2019 có đáp án - Trường ĐH Đồng Tháp


Đánh giá bước đầu xạ trị điều biến thể tích cung tròn (VMAT) toàn não bảo tồn hồi hải mã: Báo cáo kinh nghiệm qua 3 trường hợp bệnh


Sáng kiến kinh nghiệm THPT: Giáo dục ý thức về chủ quyền biển, đảo Việt Nam cho học sinh trường THPT Huỳnh Thúc Kháng thông qua bài “Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia (GDQP–AN lớp 11)


Vận dụng mô hình “lớp học đảo ngược” trong đổi mới dạy học học phần “tâm lý học trẻ em lứa tuổi mầm non”


gmail.com Tailieu
XANH.com là thư viện tài liệu trực tuyến, nơi chia sẽ trao đổi hàng triệu tài liệu như luận văn đồ án, sách, giáo trình, đề thi, truyện đọc.v.v.. Với kho tài liệu khủng lên đến hàng triệu tài liệu sẽ được miễn phí tới 99,99% cho các thành viên. Chúng tôi không chịu trách nhiệm liên quan đến các vấn đề bản quyền nội dung tài liệu được thành viên tự nguyện đăng tải lên và các cộng tác viên gửi về. Từ khóa tìm kiếm:THỊ TRƯỜNG NGÀNH HÀNG |Nông nghiệp, thực phẩm |Gạo |Rau hoa quả |Nông sản khác |Sữa và sản phẩm |Thịt và sản phẩm |Dầu thực vật |Thủy sản |Thức ăn chăn nuôi, vật tư nông nghiệp |CÔNG NGHIỆP |Dệt may |Dược phẩm, Thiết bị y tế |Máy móc, thiết bị, phụ tùng |Nhựa - Hóa chất |Phân bón |Sản phẩm gỗ, Hàng thủ công mỹ nghệ |Sắt, thép |Ô tô và linh kiện |Xăng dầu |DỊCH VỤ |Logistics |Tài chính-Ngân hàng |NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG |Hoa Kỳ |Nhật Bản |Trung Quốc |Hàn Quốc |Châu Âu |ASEAN |BẢN TIN |Bản tin Thị trường hàng ngày |Bản tin Thị trường và dự báo tháng |Bản tin Thị trường giá cả vật tư |luận văn |giáo trình |luận văn |tiến sĩ |Luận văn |thạc sĩ |kế toán |kiểm toán |quản trị kinh doanh |kinh tế tài chính |ngân hàng |ngân hàng luận văn |kế toán |luận văn kinh tế |công nghệ thông tin |lập trình |quản trị |mạng hệ điều hành |toán học |hóa học |vật lý |công nghệ |văn học |kỹ năng mềm |đề thi |ebook |ngoại ngữ |tiếng pháp |tiếng hàn |tiếng nhật |tiếng nga |tiếng anh |luận văn |ngân hàng |tiểu luận |tiểu thuyết |truyện đọc |ngôn tình |tài liệu |Văn mẫu |
*

Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.
*