Đề thi Học kì 1 Toán lớp 2 Chân trời sáng sủa tạo có đáp án cụ thể giúp học sinh ôn luyện để đạt điểm trên cao trong bài xích thi Toán 2 học tập kì 1. Mời các bạn cùng đón xem:


Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 2 tất cả đáp án

Đề thi học kì 1 Toán lớp 2 gồm đáp án đề số 1

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Bạn đang xem: Đề thi toán học kì 1 lớp 2

Đề khảo sát chất lượng Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Môn: Toán 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Thời gian làm cho bài: 45 phút

A. Phần trắc nghiệm: (6 điểm)

Khoanh vào vào chữ cái đặt trước phương án vấn đáp đúng nhất mang lại mỗi thắc mắc dưới đây:

Câu 1. công dụng của phép tính 45 + 55 là:

A. 99

B. 100

C. 91

D. 95

Câu 2. công dụng của phép tính 99 - 43 là:

A. 54

B. 55

C. 56

D. 57

Câu 3. Tuần này, vật dụng hai là ngày 3 mon 12. Tuần sau, thứ tía là ngày nào?

A. Ngày 7 mon 12

B. Ngày 8 mon 12

C. Ngày 9 mon 12

D. Ngày 10 mon 12

Câu 4. Hình sau có:

*
*
*

A. 2 tam giác

B. 3 tam giác

C. 4 tam giác

D. 5 tam giác

Câu 5. vào phép cộng gồm tổng bằng 19, số hạng đầu tiên bằng 9. Hỏi số hạng thứ hai bởi bao nhiêu?

A. 7

B. 8

C. 9

D. 10

Câu 6. Số ngay thức thì trước của 76 là số nào?

A. 74

B. 75

C. 76

D. 77

B. Phần trường đoản cú luận : Làm những bài tập sau:

Câu 7. (1 điểm) Đặt tính rồi tính:

a, 25 + 9 b, 100 – 16

Câu 8. (1 điểm) search x

a, x + 5 = 22 b, x – 15 = 25

Câu 9. (1 điểm) Bao gạo nặng 54 kg, bao ngô nhẹ hơn bao gạo 17 kg. Hỏi bao ngô trọng lượng bao nhiêu ki-lô-gam?

Câu 10. (1 điểm) Em hãy tính hiệu của số nhỏ nhất gồm hai chữ số và số lớn nhất có một chữ số.

Đề thi học kì 1 Toán lớp 2 gồm đáp án đề số 2

Phòng giáo dục và Đào chế tạo .....

Đề khảo sát unique Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Môn: Toán 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

A. Phần trắc nghiệm: (4 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng

Câu 1: Số lớn nhất có nhì chữ số là:

A. 10

B. 90

C. 99

D. 100

Câu 2: Số ngay tức khắc trước của 69 là:

A. 60

B. 68

C. 70

D. 80

Câu 3: Hiệu là 8, số trừ là 24, số bị trừ là:

A. 16

B. 33

C. 32

D. 18

Câu 4: 28 + 72 – 20 = … hiệu quả của phép tính là:

A. 60

B. 100

C. 70

D. 80

Câu 5: Chuông reo vào học thời điểm 7 giờ. Các bạn An mang đến trường dịp 8 giờ. Vậy An đến lớp muộn từng nào phút?

A. 10

B. 30

C. 40

D. 60

Câu 6: một ngày có.... Giờ. Số đề nghị điền vào chỗ chấm là:

A. 12

B. 24

C. 14

D. 15

Câu 7: Hình dưới đây có mấy hình tứ giác?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 8:Trong vườn bao gồm 45 cây ổi, số lượng km ổi ít hơn số cây mãng cầu là 18 cây. Hỏi trong sân vườn có tất cả bao nhiêu cây na?

A. 63 cây.

B. 27 cây

C. 62 cây

D. 28 cây

B. Phần tự luận: (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

a. 29 + 27 59 + 31 b. 70 - 35 81 - 37

Câu 2: (1 điểm) tra cứu x

a. X - 28 = 44 b. 100 – x = 36

Câu 3: (2 điểm)Một cửa hàng buổi sáng bán được 57 ki-lô-gam gạo. Buổi chiều bán được nhiều hơn buổi sáng 18 ki-lô-gam gạo. Hỏi buổi chiều bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Câu 4: (1 điểm)Tìm một trong những biết rằng rước số đó cộng với 35 thì được số tất cả hai chữ số giống như nhau cơ mà tổng hai chữ số đó bằng 18.

Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 2 tất cả đáp án đề số 3

Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tạo .....

Đề khảo sát unique Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Môn: Toán 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

Phần trắc nghiệm. (4 điểm)Khoanh tròn vào vần âm đứng trước câu trả lời đúng

Câu 1:Số tức thời trước của 99 là:

A.100

B.99

C.98

D.97

Câu 2:Khoảng thời gian nào lâu năm nhất ?

A.1 tuần lễ

B.1 ngày

C.1 giờ

D.1 tháng

Câu 3:Số phải điền vào ô trống là:

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 2 có đáp án (5 đề) | Chân trời sáng sủa tạo" />

A.84

B.48

C.21

D.98

Câu 4:Biết 75 - ☐ = 70 + 5. Số điền vào ô trống là:

A.5

B.0

C.7

D.10

Câu 5:Tính kết quả 72 – 36 + 24 = ?

A.16

B.26

C.50

D.60

Câu 6:Mảnh vải xanh dài 75 dm. Miếng vải đỏ dài hơn nữa mảnh vải vóc xanh 17 dm. Hỏi miếng vải đỏ dài từng nào đề - xi – mét?

A.82 dm

B.92 dm

C.93 dm

D.58 dm

Câu 7:Hình vẽ mặt có

A.3 hình tam giác B.4 hình tam giác C.5 hình tam giác D.6 hình tam giác
*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 2 có đáp án (5 đề) | Chân trời sáng sủa tạo" />

II. Phần tự luận (6 điểm)

Câu 1:(2 điểm) Đặt tính rồi tính:

82 – 8 65 – 16 58 + 37 65 + 28

Câu 2:(1 điểm) kiếm tìm x:

x + 25 = 37 58 – x = 29

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Câu 3:(2 điểm) Một siêu thị có 98 chiếc xe đạp điện và xe cộ máy, trong những số ấy có 29 mẫu xe đạp. Hỏi cửa hàng có bao nhiêu chiếc xe máy?

Bài giải:

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Câu 4:(1 điểm) search X là số tròn chục, biết: 53 – 18

Các quý hiếm của X là:

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Đề thi Toán lớp 2 học kì 1 năm 2022 - 2023 sách mới (60 đề) - liên kết tri thức, Cánh diều, Chân trời trí tuệ sáng tạo

Để học tốt môn Toán lớp 2, phần dưới đó là Top 60 Đề thi Toán lớp 2 học tập kì 1 năm học 2022 - 2023 chọn lọc, gồm đáp án của ba cuốn sách mới Kết nối trí thức với cuộc sống, Cánh diều, Chân trời sáng sủa tạo. Hy vọng với cỗ đề thi này để giúp đỡ học sinh ôn luyện và lấy điểm cao trong những bài thi môn Toán lớp 2.

Mục lục Đề thi Toán 2 học kì 1


Phòng giáo dục và Đào tạo nên .....

Đề thi học tập kì 1 - liên kết tri thức

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian làm cho bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm): Khoanh tròn vào câu vấn đáp đúng

Câu 1: Số 59 gọi là:

A. Năm chín B. Năm mươi chín C. Chín năm D. Chín mươi lăm

Câu 2: Ngày 24 mon 12 năm 2019 là lắp thêm Ba. Ngày thứ nhất của năm 2020 là máy mấy?

A. lắp thêm Hai B. sản phẩm Ba C. máy Tư D. trang bị Năm

Câu 3: Số lớn số 1 có 2 chữ số không giống nhau là: (M2)

A. 99 B. 89 C.98 D.100

Câu 4: 92 bằng tổng của nhì số làm sao trong của cặp số sau đây?

A. 32 cùng 50 B. 55 cùng 47 C. 37 cùng 55 D. 55 cùng 47


Câu 5: Hình vẽ tiếp sau đây có bao nhiêu tứ giác?

*

A. 2 B. 4 C. 3 D. 5

Câu 6: An bao gồm 8 viên bi. Hùng có nhiều hơn An 2 viên bi. Hỏi Hùng bao gồm bao nhiêu viên bi?

A. 6 viên bi B. 10 viên bi C. 11 viên bi D. 8 viên bi 

II. Phần trắc nghiệm

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính

36 + 47 100 – 65 47 + 37 94 – 57

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Câu 2 (2 điểm): search y

a. 37 + y = 81 b. 63 – y = 25 – 8

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Câu 3 (2 điểm): Một quần thể vườn gồm 100 cây đào, sau khoản thời gian bán đi một số cây đào thì khu vực vườn còn sót lại 37 cây đào. Hỏi đã chào bán bao nhiêu cây đào?

Bài giải

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................


Câu 4 (1 điểm): Hãy vẽ thêm một quãng thẳng vào hình mặt để có một hình tam giác và 2 hình tứ giác. Đọc tên những hình đó?

*

ĐÁP ÁN Đề số 1

I. Trắc nghiệm


II. Tự luận

Câu 1: học viên đặt tính theo hàng dọc

36 + 47 = 83 100 – 65 = 35 47 + 37 = 84 94 – 57 = 37

Câu 2: 

a) 37 + y = 81

y = 81 – 37 

y = 44

b) 63 – y = 25 – 8

63 – y = 17

y = 63 – 17 

y = 46

Câu 3: 

Khu vườn đã buôn bán số cây đào là:

100 – 37 = 63 (cây đào)

Đáp số: 63 cây đào

Câu 4: Vẽ thêm một đoạn thẳng vào hình mặt để có 1 hình tam giác với 2 hình tứ giác

*
 

Hình tam giác là: ADE

Hình tứ giác là: BCDE

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo .....

Đề thi học tập kì 1 - kết nối tri thức

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian làm cho bài: phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 2)

Bài 1. a) Viết những số gồm hai chữ số nhưng mà chữ số hàng đơn vị là 9.

..............................................................................................................................................

b) trong số số trên:

- Số bé xíu nhất là:…………………………………

- Số lớn nhất là:………………………………...

- Số lớn hơn 50 nhưng nhỏ hơn 60 là:…………………………

Bài 2. Số?

9 + 5 = …………… 8 + 8 =……………….. 7 + 6 =…………….

8 + 3 =……………. 5 + 7 =……………….. 9 + 9 =…………….

14 – 5 =…………… 17 – 8 =……………… 12 – 6 =……………

18 – 9 =…………… 13 – 6 =……………… 11 – 7 =……………

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

*

Bài 4. Đặt tính rồi tính:


a) 54 + 17

…………….

…………….

…………….

b) 29 + 28

……………..

……………..

……………..

c) 85 – 48 

…………….

…………….

…………….

d) 66 – 37 

…………….

…………….

…………….

Bài 5. trong vườn tất cả 35 cây bưởi. Số km cam nhiều hơn nữa số cây bưởi là 18 cây. Hỏi trong vườn cửa có tất cả bao nhiêu cây?

Bài giải

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Bài 6. Nối hai đồng hồ đeo tay chỉ thuộc giờ cùng với nhau:

*

Bài 7. Quân cao 9dm 4cm, Kiên thấp rộng Quân 5cm. Hỏi Kiên cao từng nào xăng – ti – mét?

Bài giải

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Bài 8*. Điền vào nơi chấm cho thích hợp:

a) từ bây giờ là lắp thêm ……….. Ngày ………… tháng ……….

b) 5 ngày tiếp theo là thứ ………… ngày …………. Tháng ……….

c) 2 cách nay đã lâu là sản phẩm ………… ngày …………..tháng ……….

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề thi học tập kì 1 - Cánh diều

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian có tác dụng bài: phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 1)

Phần 1: Trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái trước công dụng đúng.

Câu 1: Số lớn nhất có hai chữ số là: 

A. 100 B. 99 C. 90 D. 98 

Câu 2: Điền dấu(, =) tương thích vào ô trống: 7+ 8 ☐ 8+ 7 

A. B. > C. = D. không điền được

Câu 3: Điền số phù hợp vào ô trống: ☐ – 35 = 65

A. 90 B. 35 C. 100 D. 30

Câu 4: Số? 

1 giờ chiều giỏi …..giờ

A. 12 B. 13 C. 14 D. 15

Câu 5: Hình bên có bao nhiêu hình tứ giác? 

A. 1 B. 2

C. 3 D. 4

*

Câu 6: tác dụng của phép tính: 36 + 28 – 14 là: 

A. 54 B. 50 C. 40 D. 14

Phần 2: trường đoản cú luận

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính: 

a) 26 + 29 b) 41 – 27

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Câu 2: (2 điểm) tìm kiếm x 

a) x + 18 = 60 b) x – 29 = 34 + 12

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Câu 3: (2 điểm) Mai tất cả 35 bông hoa, Lan có thấp hơn Mai 8 bông hoa. Hỏi Lan tất cả bao nhiêu bông hoa? 

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Câu 4: (1 điểm) Em hãy viết phép trừ bao gồm số bị trừ, số trừ và hiệu bởi nhau.

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

ĐÁP ÁN Đề số 1

I. Trắc nghiệm


II. Từ bỏ luận

Câu 1: học sinh đặt tính sản phẩm dọc cùng tính kết quả:

a) 26 + 29 = 55 b) 41 – 27 = 14

Câu 2: Tìm x: 

a) 

x + 18 = 60

x = 60 – 18

x = 42

b) 

 – 29 = 34 + 12

x – 29 = 46

x = 46 + 29 

x = 75

Câu 3: 

Lan gồm số nhành hoa là: 

35 – 8 = 27 (bông hoa)

Đáp số: 27 bông hoa

Câu 4: 

Phép trừ có số bị trừ, số trừ và hiệu đều bằng nhau là: 0 – 0 = 0.

Phòng giáo dục đào tạo và Đào sản xuất .....

Đề thi học kì 1 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian có tác dụng bài: phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 1)

I. Trắc nghiệm: (4 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái trước công dụng đúng:

Câu 1: Số ngay tức khắc trước của 69 là:

A. 68 B. 60 C. 70 D. 80

Câu 2: bên trên hình bên có mấy hình tứ giác?

*
 

A. 2 hình tứ giác B. 3 hình tứ giác C. 4 hình tứ giác D. 5 hình tứ giác

Câu 3: 5dm = …..cm?

A. 40cm B. 5cm C. 50cm D. 70cm

Câu 4: Điền số thích hợp vào nơi chấm:

17 + 25 A. 42 B. 47 C. 44 D. 50

Câu 5: 1 ngày có …. Giờ?

A. 24 B. 25 C. 26 D. 27

Câu 6: Mai gồm 16 cái kẹo, Mai có tương đối nhiều hơn chị Lan 5 chiếc. Hỏi chị Lan bao gồm bao nhiêu loại kẹo?

A. 19 B. 20 C. 21 D. 11

Câu 7: Ngày trăng tròn tháng 11 là trang bị hai. Vậy ngày 25 tháng 11 là sản phẩm mấy?

A. sản phẩm công nghệ tư B. trang bị năm C. đồ vật sáu D. vật dụng bảy

II. Tự luận (6đ)

Câu 1: (2đ) Đặt tính rồi tính

a) 56 + 1927 + 9
b) 96 – 5864 – 9

Câu 2: (1,5đ) tìm x

a) x + 25 = 50b) x – 17 = 49c) 51 – x = 27

Câu 3: (1,5đ) Số ?

 

*

Câu 4: (1,0đ) Giải bài xích toán

Năm ni tuổi của ông là số tròn chục lớn số 1 có hai chữ số, ông rộng bà 9 tuổi. Hỏi trong năm này bà từng nào tuổi?

Bài giải:

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

ĐÁP ÁN Đề số 1

I. Trắc nghiệm


II. Từ luận

Câu 1: học sinh đặt tính theo hàng dọc

a) 56 + 19 = 7527 + 9 = 36
b) 96 – 58 = 3864 – 9 = 55

Câu 2: kiếm tìm x

a) x + 25 = 50

x = 50 – 25 

x = 25

b) x – 17 = 49 

x = 49 + 17 

x = 66

c) 51 – x = 27

x = 51 – 27

x = 24

Câu 3:

*

Câu 4:

Số tròn chục lớn số 1 có 2 chữ số là số 90

Tuổi của ông là: 90 tuổi.

Tuổi của bà là: 

90 – 9 = 81 (tuổi)

Đáp số: 81 tuổi.

Lưu trữ: Đề thi Toán lớp 2 học tập kì 1 - sách cũ

Hiển thị nội dung

Top 10 Đề thi Toán lớp 2 giữa kì 1 có đáp án

Top 10 Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 tất cả đáp ánGiới thiệu kênh Youtube Viet
Jack


Đã có app Viet
Jack trên năng lượng điện thoại, giải bài tập SGK, SBT soạn văn, Văn mẫu, Thi online, bài giảng....miễn phí. Tải ngay áp dụng trên apk và i
OS.

*

*

Loạt bài Đề thi Toán, tiếng Việt lớp 2 bao gồm đáp án được biên soạn bám quá sát nội dung lịch trình sách giáo khoa Toán 2, giờ đồng hồ Việt 2.

Xem thêm: Giá đở đt hình gương trang điễm,xếp gọn có gương, giá đở đt hình gương trang

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không cân xứng với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.