Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Đề thi Toán lớp 6 học tập kì 1 tất cả đáp án năm 2022 sách bắt đầu (30 đề) | liên kết tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo

Bộ 30 Đề thi Toán lớp 6 học tập kì 1 lựa chọn lọc, gồm đáp án, cực gần kề đề thi thiết yếu thức bám sát nội dung lịch trình của ba bộ sách mới kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo. Hy vọng bộ đề thi này để giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong những bài thi Toán 6.

Bạn đang xem: Đề thi toán học kì 1 lớp 6

Mục lục Đề thi Toán lớp 6 học kì 1 bao gồm đáp án (30 đề) - sách mới


Phòng giáo dục và đào tạo và Đào sinh sản ...

Đề thi học tập kì 1 - liên kết tri thức

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 6

Thời gian có tác dụng bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

Bài 1 (2 điểm): tiến hành phép tính (Hợp lí nếu có thể):

a) 45.37 + 45.63 - 100

b) 148.9 - 32.48

c) 307 - <(180.40 - 160) : 22 + 9> : 2

d) 12 + 3.90 : <39 - (23 - 5)2>

Bài 2 (3 điểm):

1. Tìm số nguyên x, biết:

a) x - 17 = 23

b) 2(x – 1) = 7 + (-3)

c) 4.(x + 5)3 -7 = 101

d) 2x + 1.3 + 15 = 39

2. Search x biết:

56 ⋮ x; 70 ⋮ x và 10 Quảng cáo

Bài 3 (2,5 điểm) Một ngôi trường THCS tổ chức triển khai cho học viên đi trải nghiệm thực tế ở xí nghiệp thủy năng lượng điện Hoà Bình. Sau khi học sinh đăng kí, ban tổ chức đo lường và thống kê và thấy rằng giả dụ xếp từng xe 36 học sinh, 40 học viên hay 45 học sinh đều vừa đủ. Tính số học viên đi trải nghiệm hiểu được số học viên tham gia trong khoảng 1000 mang đến 1100 học tập sinh.

Bài 4 (2 điểm): Một miếng vườn hình chữ nhật bao gồm chiều dài 25 m, chiều rộng lớn 15m. Fan ta làm cho hai lối đi rộng lớn 1 m như hình vẽ. Phần khu đất còn lại dùng làm trồng cây. Tính diện tích s đất dùng để trồng cây.

*

Bài 5 (0,5 điểm): mang lại A = trăng tròn + 21 + 22 + 23 + .... + 219 . Cùng B = 220. Và B = 220. Minh chứng rằng A với B là nhị số thoải mái và tự nhiên liên tiếp.

Đáp án

Bài 1 (2 điểm)

a) 45.37 + 45.63 - 100

= 45.(37 + 63) – 100

= 45.100 – 100

= 100.(45 – 1) 

= 100.44 = 4400

b) 148.9 - 32.48

= 148.9 – 9.48

= 9.(148 – 48)

= 9.100 = 900

c) 307 - <(180.40 - 160) : 22 + 9> : 2

= 307 – <(180.1 – 160):4 + 9>:2

= 307 – <20:4 + 9>:2

= 307 – <5 + 9>:2

= 307 – 14:2

= 307 – 7 = 300

d) 12 + 3.90 : <39 - (23 - 5)2>

= 12 + 3.90:<39 – (8 – 5)2>

= 12 + 3.90:<39 – 32>

= 12 + 3.90:<39 – 9>

= 12 + 3.90:30

= 12 + 3.3 = 12 + 9 = 21


Quảng cáo

Bài 2 (3 điểm):

1. 

a) x - 17 = 23

x = 23 + 17

x = 40

b) 2(x – 1) = 7 + (-3)

2(x – 1) = 4

x – 1 = 4:2

x – 1 = 2

x = 2 + 1

x = 3

c) 4.(x + 5)3 - 7 = 101

4.(x + 5)3 = 101 + 7

4.(x + 5)3 = 108

(x + 5)3 = 108 : 4

(x + 5)3 = 27

(x + 5)3 = 33

x + 5 = 3

x = 3 – 5

x = -2

d) 2x + 1.3 + 15 = 39

2x + 1.3 = 39 - 15

2x + 1.3 = 24

2x + 1 = 24 : 3

2x + 1 = 8

2x + 1 = 23

x + 1 = 3

x = 3 – 1

x = 2

2. 

Vì 56 ⋮ x; 70 ⋮ x nên x là ước tầm thường của 56 với 70

Ta có: 56 = 2.2.2.7 = 23.7

70 = 2.5.7

ƯCLN (56; 70) = 2.7 = 14

ƯC (56; 70) = ±1; ±2; ±7; ±14

Vì 10 2.23

40 = 2.2.2.5 = 23.5

45 = 3.3.5 = 32.5

BCNN (36; 40; 45) = 23.32.5 = 8.9.5 = 360

BC (36; 40; 45) = 0; 360; 720; 1080; 1440; ...

Vì 100 quan sát vào mẫu vẽ ta thấy diện tích đất trồng cây là 4 mảnh đất hình chữ nhật nhỏ tuổi có kích thước như nhau.

Chiều dài của những 1 mảnh đất nhỏ màu xanh kia là:

(25 - 1):2 = 12 (m)

Chiều rộng của các mảnh đất bé dại màu xanh kia là:

(15 - 1) : 2 = 7 (m)

Diện tích của một miếng đất nhỏ màu xanh kia là:

12. 7 = 84 (m2)

Diện tích khu đất để trồng cây là:

4. 84 = 336 (m2)

Vậy diện tích đất nhằm trồng cây là 336 m2.

Bài 5 (0,5 điểm): 

Cho A = 20 + 21 + 22 + 23 + .... + 219 

Ta có: 2A = 21 + 22 + 23 + 24 + .... + 220

2A - A = 220 - trăng tròn = 220 - 1

hay A = 220 - 1

Và B = 220.

Do đó A với B là nhị số thoải mái và tự nhiên liên tiếp.

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo ...

Đề thi học tập kì 1 - Cánh diều

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 6

Thời gian có tác dụng bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

Bài 1 (2 điểm): thực hiện phép tính

a) 58.57 + 58.150 – 58.125

b) 32.5 - 22.7 + 83.20190

c) 2019 + (-247) + (-53) – 2019 

d) 13.70 – 50 <(19 - 32) : 2 + 23>

Bài 2 (3 điểm): Tìm x

a) x – 36 : 18 = 12 – 15 

b) 92 – (17 + x) = 72

c) 720 : <41 – (2x + 5)> = 40

d) (x + 2)3 - 23 = 41

e) 70 ⋮ x; 84 ⋮ x; 140 ⋮ x với x > 8

Bài 3 (2,5 điểm): trong mùa quyên góp sách giáo khoa cũ ủng hộ chúng ta học sinh sinh hoạt vùng sâu, vùng xa, khối lớp 6 của một trường trung học cơ sở đã cỗ vũ được khoảng 500 đến 700 quyển sách. Biết rằng số sách kia khi xếp số đông thành 20, 25, 30 ông xã đều vừa đủ. Tính số sách mà học sinh khối 6 đã quyên góp được.

Bài 4 (2 điểm): Một miếng vườn tất cả dạng hình vuông với chiều lâu năm cạnh bằng 10m. Tín đồ ta để một phần mảnh vườn làm cho lối đi rộng 2m (như hình vẽ), phần còn sót lại để trồng rau. Người ta có tác dụng hàng rào xung quang mảnh vườn trồng rau với để cửa đi ra vào rộng 2m. Tính độ lâu năm hàng rào.

*

Bài 5 (0,5 điểm): chứng minh rằng 2n + 1 cùng 3n + 1 là hai số nguyên tố bên nhau ( với n ∉ ℕ).

Đáp án

Bài 1 (2 điểm): thực hiện phép tính

a) 58.57 + 58.150 – 58.125

= 58.(57 + 150 – 125)

= 58.(207 – 125)

= 58.82 = 4756

b) 32.5 - 22.7 + 83.20190

= 9.5 – 4.7 + 83.1

= 45 – 28 + 83

= 17 + 83 = 100

c) 2019 + (-247) + (-53) – 2019 

= (2019 – 2019) + (-247 – 53)

= 0 + (-300) = -300

d) 13.70 – 50 <(19 - 32) : 2 + 23>

= 13.70 – 50.<(19 – 9) : 2 + 8>

= 13.70 – 50.<10 : 2 + 8>

= 13.70 – 50.<5 + 8>

= 13.70 – 50.13

= 13.(70 – 50)

= 13.20 = 260

Bài 2 (3 điểm):

a) x – 36 : 18 = 12 – 15 

x – 2 = -3

x = -3 + 2

x = -1

b) 92 – (17 + x) = 72

– (17 + x) = 72 – 92

– (17 + x) = -20

17 + x = 20

x = đôi mươi – 17

x = 3

c) 720 : <41 – (2x + 5)> = 40

41 – (2x + 5) = 720 : 40

41 – (2x + 5) = 18

– (2x + 5) = 18 – 41

– (2x + 5) = -23

2x + 5 = 23

2x = 23 – 5

2x = 18

x = 18 : 2

x = 9

d) (x + 2)3 - 23 = 41

(x + 2)3 = 41 + 23

(x + 2)3 = 64

(x + 2)3 = 43

x + 2 = 4

x = 4 – 2

x = 2

e) 70 ⋮ x; 84 ⋮ x; 140 ⋮ x cùng x > 8

Vì 70 ⋮ x đề xuất x là mong của 70;

Vì 84 ⋮ x bắt buộc x là mong của 84;

Vì 140 ⋮ x yêu cầu x là cầu của 140;

Do đó, x là ước phổ biến của 70; 84;140.

Ta có: 70 = 2.5.7

84 = 2.2.3.7 = 22.3.7

140 = 2.2.5.7 = 22.5.7

ƯCLN (70; 84;140) = 2.7 = 14

ƯC (70; 84; 140) = ±1; ±2; ±7; ±14

Vì x > 8 bắt buộc x = 14

Vậy x = 14

Bài 3 (2,5 điểm): 

Gọi số sách chúng ta khối 6 quyên góp được là x (x ∈ ℕ; 500 2.5

25 = 5.5 = 52

30 = 2.3.5

BCNN (20; 25; 30) = 22.52.3 = 300

BC (20; 25; 30) = 0; 300; 600; 900

Vì 500 thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

I. Trắc nghiệm (1,5 điểm)

Câu 1: 38 phát âm là:

A) Tám mũ ba

B) tía mũ tám

C) Tám nhân ba

D) tía nhân tám

Câu 2: Số nguyên chỉ năm bao gồm sự kiện "Thế vận hội thứ nhất diễn ra năm 776 trước công nguyên" là số nào trong những số sau đây?

A) - 1776

B) 776

C) - 776

D) 1776

Câu 3. Hình như thế nào dưới đây là hình tam giác đều?

*

A B C D

Câu 4: xác định nào sau đây sai?

A) Hình thoi gồm bốn cạnh bởi nhau.

B) Hình chữ nhật có hai đường chéo bằng nhau.

C) Hình thoi bao gồm hai đường chéo cánh vuông góc.

D) Hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc.

II. Từ luận

Câu 5 (1 điểm): trong các số 1930, 1945, 1954, 1975. đầy đủ số nào phân chia hết mang lại 5? bởi sao?

Câu 6 (2 điểm): Một mẫu tàu ngầm đang ở chiều cao -47 m so với mực nước biển. Tiếp nối tàu ngầm nổi lên 18 m.

a) Viết phép tính biểu thị độ cao bắt đầu của tàu ngầm đối với mực nước biển.

b) Tính độ cao new của tàu lặn so với khía cạnh nước biển.

*

Câu 8 (1,5 điểm):

a) kiếm tìm bội chung nhỏ dại nhất của 18 với 27.

b) triển khai phép tính: 480 : <75 + (72 - 8.3) : 5> + 1080

c) search x: x – 105 : 21 = 15

Câu 9 (1 điểm): Một lối đi hình chữ nhật bao gồm chiều dài là 12m và chiều rộng là 2m. Người ta lát gạch lên lối đi, ngân sách có mỗi mét vuông lát gạch là 100 000 đồng. Hỏi chi phí để có tác dụng lối đi là bao nhiêu.

Câu 10 (0,5 điểm): các bạn Bình sử dụng những ống hút lâu năm 198mm, để sinh sản lên hình bên. Mỗi ống hút nước được giảm thành ba đoạn bằng nhau để sinh sản lên tía cạnh của mỗi lục giác rất nhiều như hình bên.

a) Tính số ống hút mà chúng ta Bình đề nghị dùng để dứt hình bên.

b) Tính tổng chiều dài các ống hút mà các bạn Bình vẫn dùng.

*

Đáp án

I. Trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1: 38 phát âm là:

A) Tám nón ba

B) tía mũ tám

C) Tám nhân bố

D) bố nhân tám

Giải thích:

Đây là lũy vượt bậc 8 của 3 nên ta phát âm là bố mũ tám

Câu 2: Số nguyên chỉ năm bao gồm sự khiếu nại "Thế vận hội trước tiên diễn ra năm 776 trước công nguyên" là số nào trong các số sau đây?

A) -1776

B) 776

C) -776

D) 1776

Giải thích:

Ta lấy năm công nguyên làm mốc 0 nên những năm kia công nguyên sẽ sở hữu dấu âm. Lấy ví dụ năm 776 trước công nguyên là -776

Câu 3. Hình nào dưới đây là hình tam giác đều?

*

A B C D

Giải thích:

Ta thấy hình D là tam giác đều vì chưng nó là tam giác với có tía cạnh bởi nhau.

Câu 4: xác định nào dưới đây sai?

A) Hình thoi gồm bốn cạnh bằng nhau.

B) Hình chữ nhật bao gồm hai đường chéo cánh bằng nhau.

C) Hình thoi có hai đường chéo cánh vuông góc.

D) Hình chữ nhật bao gồm hai đường chéo vuông góc.

Giải thích

Hình chữ nhật chỉ tất cả hai đường chéo cánh bằng nhau chứ không hề vuông góc.

II. Từ bỏ luận

Câu 5 (1 điểm):

Những số phân chia hết mang lại 5 là 1930; 1945; 1975 do những số tất cả tận thuộc là 0 hoặc 5 sẽ phân chia hết mang đến 5.

Câu 6 (2 điểm)

a) Phép tính biểu thị độ cao new của tàu ngầm cùng nước biển lớn là: -47 + 18 (m)

b) Độ cao new của tàu ngầm với nước đại dương là: -47 + 18 = -29 (m)

Câu 7 (2 điểm)

C

C

(-1) – (-9) = -1 + 9 = 8o
C

C

Câu 8 (1,5 điểm):

a) kiếm tìm bội chung nhỏ nhất của 18 cùng 27

Ta có: 18 = 2.3.3 = 2.32

27 = 33

BCNN (18; 27) = 33.2 = 27.2 = 54

b) 480 : <75 + (72 - 8.3) : 5> + 1080

= 480 : <75 + (49 - 24) : 5> + 1

= 480 : <75 + 25 : 5> + 1

= 480 : <75 + 5> + 1

= 480 : 80 + 1

= 6 + 1 =7

c) x – 105 : 21 = 15

x – 5 = 15

x = 15 + 5

x = 20

Câu 9 (1 điểm)

Diện tích lối đi là:

12.2 = 24 (m2)

Chi phí để triển khai lối đi là:

24.100000 = 2 400 000 (đồng)

Câu 10 (0,5 điểm): 

Ta đếm trong hình bên có tất cả 9 hình lục giác đều

a) Cứ một ống hút thì làm được bố cạnh của hình lục giác vì chưng vậy mỗi hình lục giác tạo nên ta buộc phải 2 ống hút.

Số ống hút phải dùng là: 9.2 = 18 (ống hút)

b) Tổng chiều dài ống hút mà bạn Bình đã dùng là:

18.198 = 3 564 (mm).

Lưu trữ: Đề thi Toán lớp 6 học tập kì 1 - sách cũ:

Hiển thị nội dung

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tác .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Môn: Toán 6

Thời gian có tác dụng bài: 90 phút

Tải xuống

Bài 1. (3 điểm) triển khai phép tính :

a) 569 : 567 – 340 : 339

b) 155 – <2 . ( 30 + 5 – 26 ) . ( 24 : 3 )>

c) 37 . 143 + 37 . 57 + 1300

Bài 2. (2 điểm) kiếm tìm x, biết :

a) 95 – 5x = 23 + 18 : 9

b) | x + 2 | = 341 + (-25)

Bài 3. (2 điểm)

Số học viên khối 6 của môt trường trung học cơ sở khi xếp hàng 2, mặt hàng 3, hàng 4, hàng 5 đông đảo thiếu 1 bạn, tuy vậy xếp hàng 7 thì vừa đủ. Tính số học viên của khối 6 của ngôi trường đó. Biết số học sinh nhỏ tuổi hơn 300

Bài 4. (1 điểm)

Tìm những chữ số a, b làm sao để cho

*
phân chia hết cho cả 5, 9 với không phân chia hết đến 2.

Bài 5. (2 điểm) trên tia Ox cho các điểm A, B làm thế nào để cho OA = 3 cm, OB = 9 cm.

a) Tính độ lâu năm đoạn thẳng AB

b) đến điểm C nằm trong lòng A với B. điện thoại tư vấn M, N theo lần lượt là trung điểm của đoạn thẳng AC, CB. Tính đọ lâu năm đoạn thẳng MN.

Đáp án và khuyên bảo giải

Bài 1.

a) 569 : 567 – 340 : 339 = 52 – 31 = 25 – 3 = 22

b) 155 – < 2 . ( 30 + 5 – 26 ) . ( 24 : 3 )>

= 155 – < 2 . 9 . 8 > = 155 – 144 = 11

c) 37 . 143 + 37 . 57 + 1300

= (37 . 143 + 37.57) + 1300

= 37.(143+ 57) + 1300

= 37. 200 + 1300

= 7400 + 1300

8700.

Bài 2.

a) 95 – 5x = 23 + 18 : 9

95 – 5x = 23 + 2

95 – 5x = 25

5x = 95 – 25

5x = 70

x = 70 : 5

x = 14

b) |x + 2| = 341 + (-25)

|x + 2| = 316

x + 2 = 316 hoặc x + 2 = -316

x = 316 – 2 hoặc x = -316 – 2

x = 314 hoặc x = -318

Bài 3.

Gọi số học viên khối 6 của trường sẽ là a (a ∈ N*; a Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Môn: Toán 6

Thời gian làm cho bài: 90 phút

I/ TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm)

Chọn chữ cái đứng trước câu vấn đáp đúng với ghi vào giấy thi.

Câu 1 : Cho tập vừa lòng A = 4; 13; 7; 25. Phương pháp viết nào tiếp sau đây đúng?

A. 14 ∈ M

B. 13; 25 ∈ M

C. 25 ∉ M

D. 4; 7 ⊂ M

Câu 2 : Kết quả của phép tính 76 : 72 là:

A. 493

B. 1

C. 74

D. 73

Câu 3 : Kết quả phân tích ra vượt số nguyên tố làm sao sau đó là đúng?

A. 84 = 22.21

B. 340 = 23.5.17

C. 92 = 2.46

D. 228 = 22.3.19

Câu 4 : ƯCLN(126; 144) là:

A. 6

B. 10

C. 15

D. 18

Câu 5 : Tập hợp nào chỉ gồm những số nguyên tố?

A. 3;5;7;11

B. 3;10;7;13

C. 13;15;17;19

D. 1;2;5;7

Câu 6 : Cho –12 + x = 3. Quý giá của x là:

A. X = 9

B. X = 15

C. X = –15

D. X = –9

Câu 7 : Cho tía điểm D, H, G trực tiếp hàng. Trường hợp DG + HG = DH thì:

A. D nằm trong lòng H với G

B. G nằm trong lòng D và H

C. H nằm giữa D và G

D. Một hiệu quả khác

Câu 8 : Cho hình vẽ, lúc đó:

*

A. Nhị tia Ax, By đối nhau

B. Hai tia AB, ba đối nhau

C. Hai tia Ay, AB đối nhau

D. Nhì tia By, Bx đối nhau

II/TỰ LUẬN (8,0 điểm)

Bài 1 : Thực hiện phép tính (Tính cấp tốc nếu có thể)

a) 18.25 + 75.18 – 1200

b) 67 : 65 + 3.32 – 20170

c) <(20 – 2.3).5> + 2 – 2.6 : 2 + (4.5)2

Bài 2 : Tìm x biết:

a) x + 7 = –23 + 5

b) 2x + 1 – 8 = 8

c) (4x – 16) : 32 = 4

Bài 3 : Một trường có tầm khoảng 700 cho 800 học sinh. Tính số học sinh của trường biết rằng khi xếp hàng 40 học viên hay 45 học sinh đều vượt 3 người.

Bài 4 : Trên tia Ax, vẽ nhì điểm M cùng N sao cho AM = 3cm; AN = 5cm.

a) Tính độ lâu năm MN.

b) hotline I là trung điểm của MN. Tính độ lâu năm đoạn trực tiếp MI.

c) Vẽ tia Ay là tia đối của tia Ax. Bên trên tia Ay khẳng định điểm H sao để cho AH = 3cm. Chứng tỏ A là trung điểm của đoạn thẳng HM.

Top 30 Đề thi Toán lớp 6 học tập kì 1 tất cả đáp án (sách mới) - liên kết tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng sủa tạo

Với đứng top 30 Đề thi Toán lớp 6 học tập kì 1 tất cả đáp án (sách mới)các bộ sách Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo được tổng hợp chọn lọc từ đề thi môn Toán 6 của những trường trên toàn nước sẽ giúp học sinh có chiến lược ôn luyện từ bỏ đó ăn điểm cao trong các bài thi Toán lớp 6.

*

- cuốn sách Kết nối trí thức với cuộc sống

- cuốn sách Cánh diều

- bộ sách Chân trời sáng sủa tạo

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tác ...

Đề thi học kì 1 Toán 6

Năm học 2022 - 2023

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề 1)

(Kết nối tri thức)

I. Trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1: Biết 143 - x = 57, cực hiếm của x là

A) 86

B) 200

C) 144

D) 100

Câu 2: Chiếc đồng hồ đeo tay gỗ sau đây có làm ra gì:

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề) | liên kết tri thức">

A) Tam giác

B) Hình vuông

C) Hình chữ nhật

D) Hình lục giác đều

Câu 3: Cho hình vuông vắn ABCD. Khẳng định sai là:

A) hình vuông vắn ABCD bao gồm bốn cạnh bằng nhau: AB = BC = CD = AD.

B) hình vuông vắn ABCD gồm bốn góc sinh sống đỉnh A; B; C; D bởi nhau.

C) hình vuông ABCD tất cả hai đường chéo bằng nhau: AC = BD.

D) hình vuông ABCD có hai cặp cạnh đối tuy nhiên song AB với BC; CD và AD.

Câu 4: Tập hợp các ước phổ biến của 12 và 20 là:

A) 1; 2; 4; 5

B) 2; 4; 5

C) 1; 2; 4

D) 1; 4; 5; 15

Câu 5: Số đối của số đôi mươi là:

A) 1

B) 0

C) -1

D) -20

Câu 6: Tam giác và hình vuông dưới có chu vi bởi nhau. Độ nhiều năm cạnh của hình vuông dưới là:

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề) | kết nối tri thức">

A) 8cm

B) 12cm

C) 16cm

D) 24cm

Câu 7: gồm bao nhiêu số nguyên x thoản mãn -4 2.85 + 15.22 - 20200

b) 50 + <65 - (9 - 4)2>

c) (39 - 19) : (-2) + (34 - 22).5

d) 123.456 + 456.321 – 256.444

Bài 2 (1,5 điểm): tra cứu x

a) 3x – 2 = 19

b) <43 - (56 - x)>.12 = 384

c) 3x.2 + 15 = 33

Bài 3 (2 điểm): Cô Hoa muốn lát nền cho 1 căn phòng trong phòng mình có hình chữ nhật với chiều nhiều năm là 8m và chiều rộng là 5m. Một số loại gạch lát nền được sử dụng là gạch men vuông tất cả cạnh 40cm. Hỏi cô Hoa phải áp dụng bao nhiêu viên gạch men (coi mạch xi măng không xứng đáng kể).

Bài 4 (2 điểm): chúng ta Hà gồm 42 viên bi red color và 30 viên bi màu vàng. Hà rất có thể chia các nhất vào bao nhiêu túi sao để cho số bi đỏ với bi xoàn được chia đa số vào những túi? lúc đó mỗi túi tất cả bao nhiêu viên bi đỏ cùng vàng.

Bài 5 (0,5 điểm): kiếm tìm cặp số tự nhiên và thoải mái x, y biết: (x + 5)(y - 3) = 15.

Đáp án

I. Trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1: Biết 143 - x = 57, quý giá của x là

A) 86

B) 200

C) 144

D) 100

Giải thích:

x = 143 – 57

x = 86

Câu 2: Chiếc đồng hồ gỗ sau đây có ngoài mặt gì:

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (3 đề) | liên kết tri thức">

A) Tam giác

B) Hình vuông

C) Hình chữ nhật

D) Hình lục giác đều

Giải thích: Ta đếm được chiếc đồng hồ đeo tay là hình tất cả 6 cạnh và tiến hành đo bằng thước kẻ thấy 6 cạnh đó cân nhau nên là lục giác đều

Câu 3: Cho hình vuông ABCD. Xác định sai là:

A) hình vuông vắn ABCD gồm bốn cạnh bằng nhau: AB = BC = CD = AD.

B) hình vuông ABCD có bốn góc ngơi nghỉ đỉnh A; B; C; D bởi nhau.

C) hình vuông ABCD bao gồm hai đường chéo cánh bằng nhau: AC = BD.

D) hình vuông vắn ABCD bao gồm hai cặp cạnh đối tuy nhiên song AB với BC; CD cùng AD.

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (3 đề) | kết nối tri thức">

Giải thích:

A) đúng vị bốn cạnh AB; BC: CD; AD bằng nhau

B) đúng bởi vì bốn góc sinh hoạt đỉnh A; B; C; D bởi nhau.

C) đúng vì bao gồm hai đường chéo cánh bằng nhau: AC = BD

D) sai do AB cùng BC; CD và AD chưa hẳn các cạnh đối vì thế nó không tuy vậy song.

Câu 4: Tập hợp những ước phổ biến của 12 và đôi mươi là:

A) 1; 2; 4; 5

B) 2; 4; 5

C) 1; 2; 4

D) 1; 4; 5; 15

Giải thích:

12 = 2.2.3 = 22.3

20 = 2.2.5 = 22.5

ƯCLN (12; 20) = 22 = 4

ƯC (12; 20) = 1; 2; 4

Câu 5: Số đối của số 20 là:

A) 1

B) 0

C) -1

D) -20

Giải thích: Số đối của số đôi mươi là -20 vì 20 + (-20) = 0

Câu 6: Tam giác và hình vuông bên dưới có chu vi bởi nhau. Độ lâu năm cạnh của hình vuông bên dưới là:

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề) | liên kết tri thức">

A) 8cm

B) 12cm

C) 16cm

D) 24cm

Giải thích: Chu vi tam giác là: 12 + 16 + trăng tròn = 48 (cm)

Do chu vi tam giác bởi chu vi hình vuông nên chu vi hình vuông là 48cm

Độ nhiều năm cạnh hình vuông vắn là: 48:4 = 12 (cm)

Câu 7: gồm bao nhiêu số nguyên x thoản mãn -4 B) 6

C) 5

D) 8

Giải thích: Tập số nguyên x thỏa mãn -4 B) x = 4; y = 0

C) x = 0; y = 4

D) x = 8; y = 5.

Giải thích: Để

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | liên kết tri thức" class="fr-fic fr-dii" style="width: 44px;">vừa chia hết mang lại 2 vừa chia hết mang đến 5 thì y phải có giá trị là 0

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | kết nối tri thức" class="fr-fic fr-dii" style="width: 44px;">chia hết đến 3 cùng 9 thì tổng các chữ số của nó đề xuất chia hết mang đến 3 với 9.

Ta có: 2 + 3 + x + 0 = 5 + x

Mà x, y ∈ ℕ*; 0 ≤ x, y ≤ 9 nên ta gồm x = 4 (vì 5 + 4 = 9 phân tách hết cho 3 và phân tách hết mang đến 9).

Vậy x = 4; y = 0.

II. Từ luận

Bài 1 (2 điểm):

a) 22.85 + 15.22 - 20200

= 4.85 + 15.4 – 1

= 4.(85 + 15) – 1

= 4.100 – 1

= 400 – 1

= 399

b) 50 + <65 - (9 - 4)2>

= 50 +

= 50 + <65 – 25>

= 50 + 40

= 90

c) (39 - 19) : (-2) + (34 - 22).5

= trăng tròn : (-2) + 12.5

= -10 + 60

= 50

d) 123.456 + 456.321 – 256.444

= 456.(123 + 321) – 256.444

= 456.444 – 256.444

= 444.(456 – 256)

= 444

Bài 2 (1,5 điểm):

a) 3x – 2 = 19

3x = 19 + 2

3x = 21

x = 21:3

x = 7

b) <43 - (56 - x)>.12 = 384

43 – (56 – x) = 384:12

43 – (56 – x) = 32

56 – x = 43 – 32

56 – x = 11

x = 56 – 11

x = 45

c) 3x.2 + 15 = 33

3x.2 = 33 - 15

3x.2 = 18

3x = 18 : 2

3x = 9

3x = 33

x = 2.

Bài 3 (2 điểm):

Đổi 8m = 800cm

5m = 500cm

Diện tích căn phòng là: 500.800 = 400 000 (cm2)

Diện tích một viên gạch men là: 40.40 = 1600 (cm2)

Số viên gạch ốp cô Hoa cần dùng để lát sàn nhà là:

400000 : 1600 = 250 (viên)

Bài 4 (2 điểm):

Gọi số túi bi chia được không ít nhất là x ( x ∈ ℕ*)

Vì số bi đỏ và vàng mỗi túi là phần lớn nhau cần 42 ⋮ x và 30 ⋮ x. Vì vậy x là ước tầm thường của 42 cùng 30.

Mặt khác x lớn số 1 (chia vào các túi nhất) đề nghị x là ước chung lớn nhất của 42 và 30.

Ta có:

42 = 2.3.7

30 = 2.3.5

ƯCLN (42; 30) = 2.3 = 6

Vậy x = 6

Khi đó:

Số bi màu tiến thưởng mỗi túi là

30: 6 = 5 (viên)

Số bi màu đỏ mỗi túi là

42: 6 = 7 (viên)

Bài 5 (0,5 điểm): tìm kiếm cặp số tự nhiên x, y biết: (x + 5)(y - 3) = 15

(x + 5)(y - 3) = 15

(x + 5)(y – 3) = 1.15 = 15.1 = 3.5 = 5.3

Trường thích hợp 1: với x + 5 = 1 (vô lí vày x, y ∈ ℕ)

Trường đúng theo 2: cùng với x + 5 = 15 thì x = 10

Khi đó: y – 3 = 1 thì y = 4

Trường hòa hợp 3: với x + 5 = 3 (vô lí bởi vì x, y ∈ ℕ)

Trường thích hợp 4: cùng với x + 5 = 5 thì x = 0

Khi đó: y – 3 = 3 thì y = 6.

*

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo ra ...

Đề thi học kì 1 Toán 6

Năm học tập 2022 - 2023

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề 1)

(Cánh diều)

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Tập phù hợp B = B = 0; 1; 2; ...; 100 tất cả số thành phần là:

A) 99

B) 100

C) 101

D) 102

Câu 2: Tìm xác định đúng vào các xác định sau:

A) một số chia hết mang đến 9 thì luôn chia hết đến 3.

B) ví như hai số chia hết đến 3 thì tổng của nhì số đó phân tách hết mang đến 9.

C) phần lớn số chẵn thì luôn luôn chia hết mang đến 5.

D) Số phân chia hết cho 2 là số bao gồm chữ số tận cùng bởi 0; 2; 3; 4; 6; 8.

Câu 3: Hình không có tâm đối xứng là:

A) Hình tam giác

B) Hình chữ nhật

C) Hình vuông

D) Hình lục giác đều.

Câu 4: giải pháp viết nào dưới đây được điện thoại tư vấn là phân tích số 80 ra quá số nguyên tố.

A) 80 = 42.5

B) 80 = 5.16

C) 80 = 24.5

D) 80 = 2.40

Câu 5: xác định nào dưới đây đúng

A) Hình thoi bao gồm hai đường chéo cánh bằng nhau.

B) hình vuông vắn có tư cạnh bởi nhau.

C) Hình chữ nhật bao gồm hai đường chéo cánh vuông góc với nhau.

D) Hình thang tất cả hai đường chéo cánh bằng nhau.

Câu 6: sản phẩm công nghệ tự triển khai phép tính trong biểu thức: A = 126 : (42 + 2) là:

A) Phép chia – phép cùng – lũy thừa.

B) Phép cùng – lũy vượt – phép chia.

C) Lũy vượt – phép cùng – phép chia.

D) Lũy vượt – phép phân tách – phép cộng.

II. Phần từ luận

Bài 1 (2 điểm): triển khai phép tính:

a) 667 – 195.93:465 + 372

b) 350.12.173 + 12.27

c) 321 - 21.<(2.33 + 44 : 32) - 52>

d) 71.64 + 32.(-7) – 13.32

Bài 2 (2 điểm): tìm kiếm x

a) x + 72 = 0

b) 3x + 10 = 42

c) (3x - 1)3 = 125

d) (38 - x)(x + 25) = 0

Bài 3 (1,5 điểm): một nhóm y tế gồm tất cả 220 cô bé và 280 nam dự định phân thành các nhóm sao để cho số nữ giới và số nam ngơi nghỉ mỗi nhóm phần nhiều nhau, biết số team chia được nhiều hơn 1 nhóm và không to hơn 5 nhóm. Hỏi bao gồm thể phân thành mấy nhóm? lúc ấy mỗi nhóm bao gồm bao nhiêu nam từng nào nữ.

Bài 4 (1 điểm): Tính chu vi và mặc tích hình chữ nhật tất cả chiều dài là 27cm và chiều rộng lớn là 15cm.

Bài 5 (0,5 điểm): mang đến A = 1 + 3 + 32 + 33 + ... + 3100. Chứng tỏ A phân tách hết mang đến 13.

Đáp án

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Tập hòa hợp B = gồm số thành phần là:

A) 99

B) 100

C) 101

D) 102

Giải thích:

Số thành phần của tập thích hợp ta sẽ tính theo bí quyết tính số số hạng.

Số phần tử của tập hòa hợp B là: (100 – 0):1 + 1 = 101 (số)

Câu 2: Tìm xác định đúng vào các xác minh sau:

A) một trong những chia hết mang lại 9 thì luôn chia hết mang lại 3.

B) ví như hai số phân chia hết mang đến 3 thì tổng của nhì số đó phân tách hết mang đến 9.

C) hồ hết số chẵn thì luôn chia hết cho 5.

D) Số chia hết cho 2 là số tất cả chữ số tận cùng bởi 0; 2; 3; 4; 6; 8.

Giải thích:

A) đúng vì số phân chia hết mang lại 9 có dạng 9k cơ mà 9k = 3.3.k = 3.(3k) phân tách hết cho 3

B) sai vì 6 với 9 phân chia hết mang đến 3 dẫu vậy tổng của 6 cùng ư9 là 15 lại không phân chia hết cho 9.

C) sai bởi 42 là số chẵn dẫu vậy không chia hết mang đến 5.

D) Sai do số tất cả tận thuộc là 3 không phân chia hết đến 2 ví dụ như 33 không chia hết cho 2.

Câu 3: Hình không tồn tại tâm đối xứng là:

A) Hình tam giác

B) Hình chữ nhật

C) Hình vuông

D) Hình lục giác đều.

Giải thích:

Tâm đối xứng của hình chữ nhật, hình vuông, hình lục giác phần đa được biểu diễn dưới hình sau

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều" style="width: 165px;">

Tâm đối xứng của hình chữ nhật là giao điểm của hai tuyến phố chéo.

Xem thêm: Cách chuyển bộ nhớ máy sang thẻ nhớ samsung j5, chuyển ứng dụng sang thẻ nhớ samsung j5 prime

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề) | Cánh diều">

Tâm đối xứng của hình vuông là giao điểm của bố đường chéo.

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều" style="width: 138px;">