20 đề thi Toán lớp 1 học kì 1 sách mới dưới đây đã tổng hợp những đề thi môn Toán lớp 1 ở những trường tiểu học giúp những em học viên tham khảo để làm quen dần với dạng đề thi này. Mong muốn đề thi học tập kì 1 lớp 1 này giúp các em ôn tập và củng vậy kiến thức, ôn thi học kì 1 lớp 1 hiệu quả.

Bạn đang xem: Đề thi toán học lớp 1


Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 1 (sách mới)

I. đôi mươi đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 1 Hay chọn lọc 1. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 sách Cánh Diều - Đề 1 2. Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 1 sách Cánh Diều - Đề 2 3. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 sách liên kết - Đề 1 4. Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 1 sách liên kết - Đề 2 5. Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 1 sách chân trời - Đề 1 6. Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 1 sách chân mây - Đề 2 7. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 sách thuộc học - Đề 1 8. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 sách thuộc học - Đề 2 II. Đề thi học kì 1 lớp 1 sách Cánh Diều Tim
Dap
Anbiên soạn: 1. Đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều 2. Đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn tiếng Việt sách Cánh Diều 3. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn giờ Anh sách Cánh Diều III. Đề thi học kì 1 lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống thường ngày Tim
Dap
Anbiên soạn: 1. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách liên kết 2. Đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn tiếng Việt sách kết nối 3. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn giờ Anh sách kết nối IV. Đề thi học kì 1 lớp 1 sách Chân trời sáng tạo Tim
Dap
Anbiên biên soạn 1. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn giờ Việt sách chân mây 2. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách chân trời 3. Đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn giờ đồng hồ Anh sách chân mây V. Đề thi học tập kì 1 lớp 1 sách cùng học nhằm phát triển năng lực Tim
Dap
Anbiên biên soạn 1. Đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn tiếng Việt sách thuộc học 2. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách cùng học 3. Đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn giờ Anh sách cùng học VI. Đề thi học tập kì 1 lớp 1 sách vì chưng sự bình đẳng và dân công ty trong giáo dục và đào tạo Tim
Dap
Anbiên soạn 1. Đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn giờ đồng hồ Việt sách bởi sự đồng đẳng 2. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn giờ đồng hồ Anh sách vày sự bình đẳng

I. Trăng tròn đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 1 Hay chọn lọc

1. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 sách Cánh Diều - Đề 1

Bài 1 (2 điểm): Điền số tương thích vào ô trống:

Bài 2 (2 điểm): Tính:

4 + 2 = …. 6 – 5 = …. 2 + 7 = …. 10 – 0 = …..
6 + 1 = …. 9 – 5 = ….  2 + 5 = ….  4 + 4 = ….

Bài 3 (2 điểm): Điền số thích hợp vào địa điểm chấm:

Hình bên có:

….hình chữ nhật

….hình tròn

….hình vuông

 

 

 

Bài 4 (2 điểm): Viết vết +, - vào địa điểm chấm để sở hữu các phép tính đúng:

2 …. 3 = 5 7 … 4 = 3  2 …. 2 = 4
1 …. 7 = 8  9 … 2 = 7  5 …. 1 = 6

Bài 5 (2 điểm): Nối phép tính thích hợp vào ô trống:

2. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 sách Cánh Diều - Đề 2

Bài 1 (2 điểm): Điền lốt , = thích hợp vào khu vực chấm:

3 …. 7  6 …. 2  4 …. 4 
1 + 2 …. 4 – 2  3 + 5 …. 9 – 4  3 + 1 …. 5 + 2 

Bài 2 (2 điểm): Tính:

2 + 5 = ….  3 + 4 = ….  1 + 1 = …. 6 + 2 = ….
9 – 3 = …. 8 – 5 = …. 7 – 1 = ….  6 – 4 = ….

Bài 3 (3 điểm): Điền số phù hợp vào ô trống:

Bài 4 (2 điểm): Viết dấu +, - vào nơi chấm để có các phép tính đúng:

1 …. 1 = 2 5 … 3 = 2  1 …. 7 = 8
5 … 4 = 1 5 … 4 = 9 6 …. 2 = 4

Bài 5 (1 điểm): Điền số tương thích vào địa điểm chấm:

Trong hình vẽ, bao gồm ….hình tròn và ….hình tam giác.

3. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 sách liên kết - Đề 1

Bài 1 (2 điểm): Điền số tương thích vào ô trống:

Bài 2 (2 điểm): Tính nhẩm:

3 + 2 = … 1 + 7 = …. 6 + 3 = …. 9 + 0 = ….
8 – 3 = …. 7 – 5 = …. 10 – 6 = …. 3 – 1 = ….

Bài 3 (2 điểm): Điền số thích hợp vào vị trí chấm:

Hình mặt có:

….hình tam giác

….hình tròn

….hình vuông

 

 

 

Bài 4 (2 điểm): Viết vệt +, - vào nơi chấm để sở hữu các phép tính đúng:

1….1 = 2 5….3 = 2 2….4 = 6
7….4 = 3 2….7 = 9 8….4 = 4

Bài 5 (2 điểm): Nối những số từ là 1 tới 10 sau đó tô color để hoàn thiện bức tranh:

4. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 sách liên kết - Đề 2

Bài 1 (2 điểm): Khoanh vào số thích hợp hợp:

Bài 2 (2 điểm): Tính nhẩm:

9 – 6 = …. 1 + 2 = …. 3 + 4 = …. 5 – 2 = ….
2 + 7 = …. 7 – 6 = … 6 + 2 = ….  10 – 5 = ….

Bài 3 (3 điểm): cho các số 3, 6, 9:

a) sắp đến xếp những số đó theo đồ vật tự từ nhỏ nhắn đến lớn.

b) trong các số đó, số nào bự nhất, số nào bé bỏng nhất?

c) trong các số đó, hầu hết số làm sao vừa lớn hơn 5, vừa nhỏ nhiều hơn 8?

Bài 4 (1 điểm): Điền vết , = tương thích vào chỗ chấm:

2 + 3 …. 6 8 – 2 …. 5 1 + 3 …. 4

Bài 5 (2 điểm): Nối các số từ là một tới 10 kế tiếp tô màu để hoàn thành xong bức tranh:

5. Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 1 sách chân mây - Đề 1

Bài 1 (2 điểm): Điền số phù hợp vào ô trống:

Bài 2 (2 điểm): Điền số phù hợp vào khu vực chấm (theo mẫu):

Số Phép tính

5, 3, 8

 

3 + 5 = 8

8 – 3 = 5

1, 4, 5

 

1 + …. = …..

…. – 4 = 1

2, 4, 6

 

2 + …. = 6

6 - …. = 4

2, 7, 9

 

7 + 2 = …..

9 – 7 = …..

Bài 3 (2 điểm): Tính nhẩm:

1 + 4 = ….. 2 + 5 = ….. 3 + 6 = …..
9 – 4 = ….. 8 – 2 = …. 6 – 1 = …..

Bài 4 (2 điểm):

a) Điền số thích hợp vào vị trí chấm:

10, …., …., 7, 6, ….., 4, ….., ……., 1, 0

b) sắp xếp những số 5, 1, 7, 2 theo lắp thêm tự từ nhỏ bé đến lớn.

Bài 5 (2 điểm): Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu hình tròn, hình vuông và hình chữ nhật?

6. Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 1 sách chân trời - Đề 2

Bài 1 (2 điểm): Nối:

Bài 2 (2 điểm): Hình sau đây có từng nào hình tam giác, hình vuông vắn và hình tròn?

Bài 3 (2 điểm): Tính nhẩm:

2 + 3 = ….. 1 + 8 = …. 9 + 0 = …..
8 – 4 = …. 5 – 2 = …. 7 – 6 = …..

Bài 4 (2 điểm): Điền dấu , = tương thích vào khu vực chấm:

1 …. 3 5 …. 2  4 …. 4 
1 + 2 ….. 0 3 + 3 ….. 9 – 2  1 + 4 …. 5 – 0 

Bài 5 (2 điểm): Nối những số từ một đến 10:

7. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 sách cùng học - Đề 1

Bài 1 (2 điểm): Khoanh vào số say đắm hợp:

Bài 2 (2 điểm): cho các số 4, 15, 3, 17, 8. Hãy:

a) sắp xếp các số theo đồ vật tự từ nhỏ nhắn đến lớn.

b) trong các số trên, số lớn số 1 là số nào?

c) trong những số trên, số nhỏ bé nhất là số nào?

Bài 3 (2 điểm): Đặt rồi tính:

11 + 3  17 + 2 16 – 5  18 - 8

Bài 4 (2 điểm): Nối:

Bài 5 (2 điểm): Điền số thích hợp vào vị trí trống:

a) 3 + ☐ = 15 b) 19 - ☐ = 12

8. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 sách thuộc học - Đề 2

Bài 1 (2 điểm): Điền số tương thích vào ô trống:

Bài 2 (2 điểm): Tính nhẩm:

4 + 5 = …..  2 + 16 = ….. 13 + 2 = …..
11 – 1 = …… 18 – 5 = ….. 10 – 7 = …..

Bài 3 (2 điểm): Điền vết , = phù hợp vào chỗ chấm:

1 …. 5 8 …. 6 11 … 11
7 …. 4 2 ….. 9 15 …. 15

Bài 4 (2 điểm): Đặt tính rồi tính:

2 + 8 14 + 2 18 – 7 15 - 5

Bài 5 (2 điểm): Nối các số theo thiết bị tự từ nhỏ nhắn đến lớn:

(Để coi trọn bộ 5 đề thi kèm đáp án, mời mua tài liệu về)

Các thầy cô cần cho các em luyện tập cả Toán lẫn tiếng Việt, giờ Anh, cũng chính vì ba môn hầu hết rất đặc biệt quan trọng trong Đề thi học kì 1 lớp 1. Về phần giờ đồng hồ Việt thì các em tìm hiểu thêm Bộ đề thi học tập kì 1 môn tiếng Việt lớp 1 bao gồm chi tiết những bài tập với hướng dẫn các em học viên ôn tập, luyện tập kỹ năng đọc, viết môn giờ đồng hồ Việt lớp 1 hỗ trợ cho kì thi học kì 1 đạt tác dụng cao.

Trên phía trên Tìm Đáp Án đã giới thiệu tới độc giả tài liệu: đôi mươi đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 1 Hay chọn lọc (sách mới). Để có tác dụng cao hơn trong học tập, Tim
Dap
Anxin ra mắt thêm tới chúng ta học sinh tài liệu về học vần lớp 1 và Giải bài bác tập Toán lớp 1 nhưng Tim
Dap
Antổng hợp cùng đăng cài cùng các phân mục lớp 1 khác quan trọng đặc biệt như: Toán lớp 1, giờ đồng hồ Việt lớp 1, giờ Anh lớp 1, Đề kiểm tra vào cuối tuần Toán 1, Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt 1, bài bác tập vào buổi tối cuối tuần lớp 1, Đề thi khảo sát quality đầu năm lớp 1,....

II. Đề thi học tập kì 1 lớp 1 sách Cánh Diều Tim
Dap
Anbiên soạn:

1. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều

2. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn giờ Việt sách Cánh Diều

3. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn giờ Anh sách Cánh Diều

III. Đề thi học kì 1 lớp 1 sách Kết nối trí thức với cuộc sống Tim
Dap
Anbiên soạn:

1. Đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối

Đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối trí thức năm học tập 2020 - 2021 Đề số 4 Đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối trí thức năm học 2020 - 2021 Đề số 5 bộ đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối trí thức năm học tập 2020 - 2021

2. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn giờ đồng hồ Việt sách Kết nối

3. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn tiếng Anh sách Kết nối

IV. Đề thi học tập kì 1 lớp 1 sách Chân trời trí tuệ sáng tạo Tim
Dap
Anbiên soạn

1. Đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn tiếng Việt sách Chân trời

2. Đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn Toán sách Chân trời

Đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn Toán sách Chân trời sáng chế năm học 2020 - 2021 Đề tiên phong hàng đầu Đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn Toán sách Chân trời trí tuệ sáng tạo năm học 2020 - 2021 Đề số 2 Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Chân trời sáng chế năm học 2020 - 2021 Đề số 3 Đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn Toán sách Chân trời sáng chế năm học tập 2020 - 2021 Đề số 4 Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Chân trời trí tuệ sáng tạo năm học 2020 - 2021 Đề số 5 cỗ đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Chân trời trí tuệ sáng tạo năm học 2020 - 2021

3. Đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn giờ Anh sách Chân trời

V. Đề thi học kì 1 lớp 1 sách thuộc học nhằm phát triển năng lượng Tim
Dap
Anbiên soạn

1. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn giờ Việt sách cùng học

2. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách cùng học

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách cùng học để cải tiến và phát triển năm học tập 2020 - 2021 Đề hàng đầu Đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn Toán sách cùng học để cải cách và phát triển năm học 2020 - 2021 Đề số 2 Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách cùng học để cải tiến và phát triển năm học 2020 - 2021 Đề số 3 Đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn Toán sách cùng học để phát triển năm học tập 2020 - 2021 Đề số 4 Đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn Toán sách cùng học để cải cách và phát triển năm học 2020 - 2021 Đề số 5 bộ đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách cùng học để trở nên tân tiến năm học 2020 - 2021

3. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn tiếng Anh sách cùng học

VI. Đề thi học kì 1 lớp 1 sách vì sự đồng đẳng và dân công ty trong giáo dục đào tạo Tim
Dap
Anbiên soạn

1. Đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn giờ Việt sách vày sự bình đẳng

2. Đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn giờ Anh sách vày sự bình đẳng

Trên đây Tìm Đáp Án đã reviews tới bạn đọc tài liệu: cỗ đề thi học tập kì 1 lớp 1 năm 2020 - 2021 khá đầy đủ các môn (Sách mới). Để có kết quả cao rộng trong học tập, Tim
Dap
Anxin trình làng thêm tới chúng ta học sinh tư liệu về học vần lớp 1 cùng Giải bài xích tập Toán lớp 1 cơ mà Tim
Dap
Antổng hợp cùng đăng tải cùng các thể loại lớp 1 khác đặc biệt quan trọng như: Toán lớp 1, giờ đồng hồ Việt lớp 1, tiếng Anh lớp 1, Đề kiểm tra vào buổi tối cuối tuần Toán 1, Đề kiểm tra vào ngày cuối tuần Tiếng Việt 1, bài bác tập vào ngày cuối tuần lớp 1, Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 1,....

Bộ 50 Đề thi Toán lớp 1 học kì 1 & Học kì hai năm học 2022 - 2023 lựa chọn lọc, tất cả đáp án được biên soạn bám sát đít chương trình liên kết tri thức, Cánh diều, Chân trời trí tuệ sáng tạo giúp cô giáo và phụ huynh gồm thêm tài liệu Đề thi Toán lớp 1 từ kia giúp học viên ôn luyện và ăn điểm cao trong những bài thi môn Toán lớp 1.

Mục lục Đề thi Toán lớp 1

Top 50 Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 1 có đáp án

- Đề thi Toán lớp 1 học kì 1 - liên kết tri thức

- Đề thi Toán lớp 1 học kì 1 - Cánh diều

- Đề thi Toán lớp 1 học kì 1 - Chân trời sáng tạo

- Đề thi Toán lớp 1 học kì 2

Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tạo .....

Đề thi học kì 1 - kết nối tri thức

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 1

(Đề số 1)

I. TRẮC NGHIỆM

Em hãy khoanh tròn vào vần âm đặt trước tác dụng đúng:

Câu 1. Các số bé hơn 8:

A. 4, 9, 6 B. 0, 4, 7 C. 8, 6, 7

Câu 2. Hiệu quả phép tính: 9 – 3 =?

A. 2 B. 4 C. 6 Câu 3. Sắp đến xếp những số 1, 3, 7, 2, 10 theo vật dụng tự từ nhỏ xíu đến lớn:

A. 1, 2, 3, 7, 10 B. 7, 10, 2, 3, 1 C. 10, 7, 3, 2, 1

Câu 4. Số đề nghị điền vào phép tính 7 + 0 = 0 + … là:

A. 7 B. 8 C. 9Câu 5. Hình mẫu vẽ bên tất cả bao nhiêu hình vuông?

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 1 bao gồm đáp án (5 đề) | kết nối tri thức">

A. 6 B. 5 C. 8

II. TỰ LUẬN

Câu 6.

Đọc số

Viết số

Mẫu: 1. Một

5 .…………………………….…..

8 ..………………………………..

Mẫu: chín. 9

Bảy. …………………………………......

mười. ……………………………………

Câu 7. Số:

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 1 tất cả đáp án (5 đề) | liên kết tri thức">

Câu 8. Tính:

8 + 1 = ……….. 10 + 0 - 5 = ……………

Câu 9. Điền dấu >,

ĐÁP ÁN Đề số 1

I. TRẮC NGHIỆM

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước công dụng đúng:

Câu 1.

Các số nhỏ hơn 8 là: 0, 4, 7

Chọn B.

Câu 2.

9 – 3 = 6

Chọn C.Câu 3.

Sắp xếp các số 1, 3, 7, 2, 10 theo sản phẩm tự từ bé bỏng đến lớn: 1; 2; 3; 7; 10

Chọn A.

Câu 4.

7 + 0 = 0 + 7

Số nên điền vào khu vực chấm là 7.

Câu 5.

Có 5 hình vuông.

Xem thêm: Những Trang Web Luyện Nghe Tiếng Anh Hiệu Quả Nhất, Các Trang Web Luyện Nghe Tiếng Anh Theo Trình Độ

Chọn B.

II. TỰ LUẬN

Câu 6.

5: Năm

8: Tám

Bảy: 7

Mười: 10

Câu 7.

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (5 đề) | kết nối tri thức">

Câu 8.

8 + 1 = 9 10 + 0 - 5 = 10 – 5 = 5

Câu 9.

a) 4 + 3 > 5 8 > 9 - 6

b) 1 + 2 > 5 - 4 10 - 7 = 0 + 3

Câu 10.

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (5 đề) | kết nối tri thức">
*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 1 tất cả đáp án (5 đề) | liên kết tri thức">