50 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 được Download.co.vn sưu tầm nhằm mục tiêu gửi đến quý thầy giáo viên và các em học sinh. Thông qua tài liệu này để giúp đỡ các em học sinh ôn tập và khối hệ thống lại kiến thức và kỹ năng môn Toán nhằm chuẩn bị tốt nhất mang lại kỳ thi học tập kì 1 lớp 2 chuẩn bị tới. Trong khi đây cũng là tài liệu tham khảo ra đề thi giành riêng cho quý thầy cô giáo.

Bạn đang xem: Đề thi toán lớp 2 học kì 1


Đề thi Toán lớp 2 học tập kì một số 1

Bài 1: Viết số phù hợp vào địa điểm chấm:

a. 87; 88; 89; ……….; ……….; ………..; …………; 94; 95

b. 82; 84; 86;………..;………..;…………;…………;97; 98

Bài 2: Viết số hoặc chữ phù hợp vào chỗ chấm:

Đọc số

Viết số

Chín mươi sáu.

………….................................

.....................................................

84

Bài 3: Tính nhẩm:

a. 9 + 8 = …..

b. 2 + 9 =……

c. 14 – 6 = ….

d. 17 – 8 =……

Bài 4: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

Bài 5: Đặt tính rồi tính:

a. 57 + 26

b. 39 + 6

c. 81 – 35

d. 90 - 58

Bài 6: Khoanh vào chữ để trước câu trả lời đúng:

a. 8 dm + 10 dm = …….. Dm

A. 18 dm

B. 28 dm

C. 38 dm

b. Kiếm tìm x biết: X + 10 = 10

A. X = 10

B. X = 0

C. X = 20

Bài 7: Khoanh vào chữ để trước câu vấn đáp đúng:

Có bao nhiêu hình chữ nhật?


A. 1 hình

B. 2 hình

C. 3 hình

b. Bao gồm bao nhiêu hình tam giác?

A. 2 hình

B. 3 hình

C. 4 hình

Bài 8:

a. Nhà bạn Mai nuôi 44 con gà. Nhà của bạn Hà nuôi ít hơn nhà các bạn Mai 13 nhỏ gà. Hỏi nhà bạn Hà nuôi từng nào con gà?

b. Em hái được trăng tròn bông hoa ,chị hái được rất nhiều hơn em 5 cành hoa .Hỏi chị hái được mấy cành hoa ?

Đề thi Toán lớp 2 học kì 1 số 2

Bài 1: Số ?

10, 20, 30,…….,……,60, …….,80,…….,100.

Bài 2: Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào vị trí ….. Của từng phép tính

a, 12 - 8 = 5 ……. C, 17 - 8 = 9 ………

b, 24 -6 = 18 ……. D, 36 + 24 = 50……...

Bài 3: Đặt tính rồi tính:

32 - 25

94 - 57

53 + 19

100 -59

Bài 4: kiếm tìm x:

a, x + 30 = 80

b, x -22 = 38

Bài 5:

a, Tổ em trồng được 17 cây. Tổ bạn trồng được 21 cây. Hỏi cả hai tổ trồng được từng nào cây?

b, Quyển truyện bao gồm 85 trang. Trung khu đã phát âm 79 trang. Hỏi chổ chính giữa còn yêu cầu đọc mấy trang nữa thì hết quyển truyện?

Bài 6: Viết tiếp vào chỗ chấm

17 giờ hay…….giờ chiều

24 giờ giỏi ……..giờ đêm

Bài 7: xem tờ lịch tháng 5 sau đây rồi trả lời câu hỏi:

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

Chủ nhật

Tháng

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

- Ngày 19 - 5 là vật dụng .........

- vào thời điểm tháng 5 có…. Ngày chủ nhật. Đó là gần như ngày ……………..

- Tuần này, vật dụng năm là ngày 17. Tuần trước, vật dụng năm là mgày … . Tuần sau, trang bị năm là ngày….

- Em được ngủ học thiết bị bảy và nhà nhật. Vậy em đến lớp tất cả ……. Ngày.

Bài 8: Viết phép trừ gồm số bị trừ, số trừ và hiệu bằng nhau

Bài 9: Vẽ một đường thẳng với đặt tên đến đường thẳng đó.

Đề thi Toán lớp 2 học kì một số ít 3

Bài 1. Hãy khoanh tròn vào chữ để trước câu trả lời đúng:

a/ 39 + 6 = ?

A. 44

B. 45

C. 46

D. 99

b/ 17 – 9 = ?

A. 8

B. 9

C. 10

D. 12

c/ 98 – 7 = ?

A. 28

B. 91

C. 95

D. 97

d/ 8 + 6 = ?

A. 14

B. 15

C. 86

D. 68

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

27 + 69

14 + 56

77 – 48

63 – 45

Bài 3: Tìm x:

x + đôi mươi = 48

x – 22 = 49

Bài 4: Điền vệt >;

11

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

Chủ nhật

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 đôi mươi 27

- tháng 11 bao gồm …… ngày.

- có …… ngày công ty nhật.

Bài 6.

a. Anh cân nặng 47 kg, em khối lượng nhẹ hơn anh 19 kg. Hỏi em trọng lượng bao nhiêu ki-lô-gam?

b. Thùng bé nhỏ đựng được 51 lít nước, thùng phệ đựng nhiều hơn thế nữa thùng bé xíu 19 lít nước. Hỏi thùng bự đựng được bao nhiêu lít nước?

Bài 7:

Trong hình bên:

a/ gồm …… hình tam giác.

b/ gồm …... Hình tứ giác.

Đề thi Toán lớp 2 học kì một số 4

Bài 1:

Tính nhẩm:

16 + 3 = …..

14 – 8 = …..

15 – 6 = …..

9 + 7 = …..

Bài 2:

Đặt tính rồi tính :

a) 35 + 44

b) 46 + 25

c) 80 – 47

d) 39 – 16

Bài 3: Số: ?

a) 16l+ 5 l – 10l =

b) 24kg – 13kg + 4kg =

Bài 4: ( 2 điểm)

Tìm X biết:

a) X + 16 = 73

b) X – 27 = 57

Bài 5:

Nhận dạng hình:

Trong hình vẽ dưới đây:

a) Có … hình tam giác.

b) Có … hình tứ giác.

Bài 6:

Điền số thích hợp để được phép tính đúng:

+

=

100

-

=

50

Bài 7:

a) Mẹ 34 tuổi, phụ vương hơn Mẹ 6 tuổi . Hỏi phụ vương bao nhiêu tuổi ?

b) Anh Tùng học lớp 5 cân nặng nặng 43 kg, bạn Tuấn học lớp 2 nhẹ hơn anh Tùng 15 kg. Hỏi bạn Tuấn cân nặng nặng từng nào kilôgam ?

Bài 8: Lan hái được 34 bông hoa, Mai hái được ít hơn Lan 8 bông hoa. Hỏi Mai hái được bao nhiêu bông hoa?

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo có đáp án cụ thể giúp học sinh ôn luyện để đạt điểm trên cao trong bài thi Toán 2 học tập kì 1. Mời chúng ta cùng đón xem:


Đề thi học kì 1 Toán lớp 2 có đáp án

Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 2 gồm đáp án đề số 1

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Môn: Toán 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

A. Phần trắc nghiệm: (6 điểm)

Khoanh vào vào vần âm đặt trước phương án vấn đáp đúng nhất đến mỗi thắc mắc dưới đây:

Câu 1. kết quả của phép tính 45 + 55 là:

A. 99

B. 100

C. 91

D. 95

Câu 2. tác dụng của phép tính 99 - 43 là:

A. 54

B. 55

C. 56

D. 57

Câu 3. Tuần này, sản phẩm hai là ngày 3 tháng 12. Tuần sau, thứ cha là ngày nào?

A. Ngày 7 mon 12

B. Ngày 8 mon 12

C. Ngày 9 tháng 12

D. Ngày 10 tháng 12

Câu 4. Hình sau có:

*
*
*

A. 2 tam giác

B. 3 tam giác

C. 4 tam giác

D. 5 tam giác

Câu 5. trong phép cộng bao gồm tổng bởi 19, số hạng thứ nhất bằng 9. Hỏi số hạng đồ vật hai bằng bao nhiêu?

A. 7

B. 8

C. 9

D. 10

Câu 6. Số ngay lập tức trước của 76 là số nào?

A. 74

B. 75

C. 76

D. 77

B. Phần tự luận : Làm những bài tập sau:

Câu 7. (1 điểm) Đặt tính rồi tính:

a, 25 + 9 b, 100 – 16

Câu 8. (1 điểm) tìm x

a, x + 5 = 22 b, x – 15 = 25

Câu 9. (1 điểm) Bao gạo nặng 54 kg, bao ngô nhẹ hơn bao gạo 17 kg. Hỏi bao ngô khối lượng bao nhiêu ki-lô-gam?

Câu 10. (1 điểm) Em hãy tính hiệu của số nhỏ dại nhất có hai chữ số với số lớn nhất có một chữ số.

Đề thi học kì 1 Toán lớp 2 bao gồm đáp án đề số 2

Phòng giáo dục và Đào chế tạo ra .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Môn: Toán 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Thời gian làm cho bài: 45 phút

A. Phần trắc nghiệm: (4 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng

Câu 1: Số lớn số 1 có hai chữ số là:

A. 10

B. 90

C. 99

D. 100

Câu 2: Số ngay thức thì trước của 69 là:

A. 60

B. 68

C. 70

D. 80

Câu 3: Hiệu là 8, số trừ là 24, số bị trừ là:

A. 16

B. 33

C. 32

D. 18

Câu 4: 28 + 72 – 20 = … hiệu quả của phép tính là:

A. 60

B. 100

C. 70

D. 80

Câu 5: Chuông reo vào học thời điểm 7 giờ. Các bạn An cho trường thời điểm 8 giờ. Vậy An đi học muộn bao nhiêu phút?

A. 10

B. 30

C. 40

D. 60

Câu 6: 1 ngày có.... Giờ. Số đề nghị điền vào nơi chấm là:

A. 12

B. 24

C. 14

D. 15

Câu 7: Hình sau đây có mấy hình tứ giác?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 8:Trong vườn tất cả 45 cây ổi, số lượng km ổi ít hơn số cây na là 18 cây. Hỏi trong vườn cửa có toàn bộ bao nhiêu cây na?

A. 63 cây.

B. 27 cây

C. 62 cây

D. 28 cây

B. Phần trường đoản cú luận: (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

a. 29 + 27 59 + 31 b. 70 - 35 81 - 37

Câu 2: (1 điểm) search x

a. X - 28 = 44 b. 100 – x = 36

Câu 3: (2 điểm)Một cửa hàng buổi sáng bán được 57 ki-lô-gam gạo. Buổi chiều bán được nhiều rộng buổi sáng 18 ki-lô-gam gạo. Hỏi buổi chiều bán được từng nào ki-lô-gam gạo?

Câu 4: (1 điểm)Tìm một vài biết rằng đem số đó cùng với 35 thì được số tất cả hai chữ số tương đương nhau mà tổng nhị chữ số đó bằng 18.

Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 2 tất cả đáp án đề số 3

Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tạo ra .....

Đề khảo sát quality Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Môn: Toán 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

Phần trắc nghiệm. (4 điểm)Khoanh tròn vào vần âm đứng trước câu vấn đáp đúng

Câu 1:Số ngay tức thì trước của 99 là:

A.100

B.99

C.98

D.97

Câu 2:Khoảng thời hạn nào nhiều năm nhất ?

A.1 tuần lễ

B.1 ngày

C.1 giờ

D.1 tháng

Câu 3:Số nên điền vào ô trống là:

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 2 có đáp án (5 đề) | Chân trời sáng sủa tạo" />

A.84

B.48

C.21

D.98

Câu 4:Biết 75 - ☐ = 70 + 5. Số điền vào ô trống là:

A.5

B.0

C.7

D.10

Câu 5:Tính hiệu quả 72 – 36 + 24 = ?

A.16

B.26

C.50

D.60

Câu 6:Mảnh vải xanh nhiều năm 75 dm. Mảnh vải đỏ dài ra hơn nữa mảnh vải vóc xanh 17 dm. Hỏi mảnh vải đỏ dài bao nhiêu đề - xi – mét?

A.82 dm

B.92 dm

C.93 dm

D.58 dm

Câu 7:Hình vẽ mặt có

A.3 hình tam giác B.4 hình tam giác C.5 hình tam giác D.6 hình tam giác
*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 2 gồm đáp án (5 đề) | Chân trời sáng sủa tạo" />

II. Phần tự luận (6 điểm)

Câu 1:(2 điểm) Đặt tính rồi tính:

82 – 8 65 – 16 58 + 37 65 + 28

Câu 2:(1 điểm) kiếm tìm x:

x + 25 = 37 58 – x = 29

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Câu 3:(2 điểm) Một siêu thị có 98 chiếc xe đạp và xe cộ máy, trong số ấy có 29 chiếc xe đạp. Hỏi siêu thị có từng nào chiếc xe máy?

Bài giải:

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Câu 4:(1 điểm) kiếm tìm X là số tròn chục, biết: 53 – 18

Các giá trị của X là:

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Xem thêm: Công Thức Tính Khoảng Cách Giữa 2 Đường Thẳng Chéo Nhau Oxyz

…………………………………………………………………………………………………..