Đề thi học tập kì 2 lớp 5 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông bốn 22 được Tim
Dap
Ansưu tầm, lựa chọn lọc bao hàm đáp án cụ thể và bảng ma trận đề thi. Đề thi học tập kì 2 lớp 5 này sẽ giúp các em học viên ôn tập, củng thay kiến thức, chuẩn bị cho bài thi cuối kì 2, thời điểm cuối năm học đạt tác dụng cao. Rộng nữa, đó cũng là tài liệu chất lượng cho những thầy cô lúc ra đề học tập kì 2 cho những em học sinh. Mời thầy cô, phụ huynh và những em thuộc tham khảo.

Bạn đang xem: Đề thi cuối học kì 2 lớp 5 môn toán có đáp án năm 2022


Đề bài: Đề thi Toán lớp 5 kì 2

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (4 điểm)

(Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng)

Câu 1. (1 điểm).

a) Phân số

*
viết dưới dạng số thập phân là:

a. 0,34

b. 3,4

c. 0,75

d. 7,5

b) Chữ số 2 trong những thập phân 196,724 có giá trị là:

a.

*

b.

*

c.

*

d. 2

Câu 2. (1 điểm).

a) láo số

*
viết thành số thập phân là:

a. 4,05

b. 4,005

c. 4,5

d. 45

b) Số thập phân 0,85 được viết dưới dạng tỉ số xác suất là:

a. 8,5%

b. 850%

c. 0,85%

d. 85%

Câu 3. (1 điểm) kết quả của phép tính 15,36 : 6,4 là:

a. 2,49

b. 2,9

c. 2,4

d. 2,39

Câu 4. (1 điểm)

a) Số phù hợp viết vào khu vực chấm của 4m³ 21dm³ = .........................................m³

a. 4,0021m3

b. 4,021 m3

c. 4,210m³

d. 4,0210m³

b) Số thích hợp viết vào khu vực chấm của 6 ngày 13 giờ = ………….. ……….giờ

a. 154 giờ

b. 150 giờ

c. 144 giờ

d. 157 giờ

II. TỰ LUẬN: (6 điểm)

Câu 5. (2 điểm) Đặt tính rồi tính

a) 79,08 + 36,5

b) 3,09 – 0,53

c) 52,8 x 6,3

d) 75,52 : 5

Câu 6: (1 điểm) Tính quý giá của biểu thức.

a. 101 – 0,36 : 3,6 x 1,8 + 8,96 =

b. 4,5 : (3,58 + 4,42) =

Câu 7. (1 điểm) Tính thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật bao gồm chiều dài 8,5m; chiều rộng lớn 6,5m; chiều cao 3,8m.

Câu 8. (2 điểm). Quãng con đường AB nhiều năm 108 km. Hai xe máy phát xuất cùng một lúc, một xe pháo đi từ bỏ A đến B với gia tốc 35 km/ giờ, một xe pháo đi từ bỏ B cho A với vận tốc 37 km/giờ. Hỏi từ bỏ lúc bước đầu đi, sau mấy giờ hai xe máy gặp nhau ?

Đáp án Đề thi cuối học tập kì 2 lớp 5 môn Toán

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (4 điểm)

Câu

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 1 a

Câu 1 b

Câu 2a

Câu 2b

Câu 3

Câu 4a

Câu 4b

Đáp án

c

b

a

d

c

b

d

Điểm

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

1 đ

0,5 đ

0,5 đ

II. TỰ LUẬN: (6 điểm)

Câu 5: Đặt tính rồi tính (2 điểm): từng phép tính đúng được 0,5 điểm

a. 115,58

b. 2,56

c. 332,64

d. 15,104

Câu 6: (1 điểm) Tính quý giá của biểu thức: (Mỗi ý đúng được 0,5 đ)

a) 101 – 0,36 : 3,6 x 1,8 + 8,96

= 101 – 2,6 x 1,8 + 8,98

= 101 – 4,68 + 8,96

= 96,32 – 8,96 = 87,36

b) 4,5 : (3,58 + 4,42)

= 4,5 : 8

= 0,5625

Câu 7: (1 điểm): Tính thể tích của hình hộp chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm 8,5m; chiều rộng 6,5m; độ cao 3,8m .

Bài làm

Thể tích của hình hộp chữ nhật là: (0,25 điểm)

8,5 x 6,5 x 3,8 = 209,95 (m3) (0,5 điểm)

Đáp số: 209,95 m3 (0,25 điểm)

Câu 8: (2 điểm)

Bài làm

Sau mỗi giờ, hai xe đồ vật đi được quãng đường là: (0,25 điểm)

35 + 37 = 72 (km) (0,5 điểm)

Thời gian để hai xe máy gặp gỡ nhau là: (0,25 điểm)

108 : 72 = 1,5 (giờ) (0,75 điểm)

Đáp số: 1,5 tiếng (0,25 điểm)

Tham khảo đề thi mới nhất:

Đề cương, đề ôn tập học tập kì 2 lớp 5 môn Toán

Bảng ma trận đề thi học tập kì 2 lớp 5 môn Toán

Mạch loài kiến thức, kỹ năng

Số câu

và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Cộng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Số học, đại số: ( Số từ bỏ nhiên, phân số, số thập phân, các phép tính cùng với số từ nhiên, phân số, số thập phân... )

Số câu

2

C 1+2

1

C 3

1

TL C5

1

TL C6

3

2

Số điểm

2,0

1,0

2,0

1,0

3,0

3,0

ĐL cùng đo ĐL (các đơn vị chức năng đo độ dài, khối lượng, diện tích, thời gian, thể tích...)

Số câu

1

4

1

Số điểm

1,0

1,0

Yếu tố hình học ( Chu vi, diện tích, thể tích: hình thang, hình tròn, hình vỏ hộp chữ nhật, hình lập phương... )

Số câu

1

TL C7

1

Số điểm

1,0

1,0

Giải toán ( hoạt động đều, câu hỏi có tương quan đến các phép tính cùng với số đo thời gian... )

Số câu

1

TL C8

1

Số điểm

2,0

2,0

Cộng

Số câu

3

1

1

1

1

1

4

4

Số điểm

3,0

1,0

1,0

2,0

2,0

1,0

4,0

6,0

Ngoài ra những em học viên hoặc quý phụ huynh còn tồn tại thể xem thêm đề thi học kì 2 lớp 5 những môn Toán, tiếng Việt, tiếng Anh theo chuẩn thông tứ 22 của bộ giáo dục và những dạng bài ôn tập môn giờ Việt 5, với môn Toán 5. Mọi đề thi này được search Đáp Án đọc và tinh lọc từ những trường tiểu học tập trên toàn quốc nhằm đem đến cho học viên lớp 5 rất nhiều đề ôn thi học tập kì 2 chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh cài đặt miễn giá tiền đề thi về với ôn luyện.

Bạn đã xem bạn dạng rút gọn của tài liệu. Xem và thiết lập ngay phiên bản đầy đầy đủ của tài liệu tại trên đây (156.89 KB, 4 trang )


TRƯỜNG TIỂU HỌC HIẾN THÀNH

Họ và tên:

………...Lớp: …….

Ngày kiểm tra: …/…/ 2020

BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ IIMƠN: TỐN - LỚP 5

(Thời gian làm cho bài: 40 phút)

Điểm nhận xét của thầy (cô) giáo

.........………...Bài 1: chọn và khắc ghi đáp án đúng cho mỗi bài tập bên dưới đây:

1) (0,5 điểm) 32100 viết dưới dạng số thập phân là:

A. 0,0032 B. 0,032 C. 0,32 D. 3,2

2) (0,5 điểm) Số thích hợp điều vào địa điểm chấm nhằm 2m3 = ……..dm3 là:

A. 20 B. 200 C. 2000 D. đôi mươi 000


3)(0,5 điểm) Thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật gồm chiều dài 6cm, chiều rộng 5cm,chiều cao 8cm là:

A. 30cm2 B. 240 cm2 C. 240 cm D. 240cm3

4) (0,5 điểm) Một ô tô đi với vận tốc 51 km/giờ. Hỏi ôtô đó đi với gia tốc bao nhiêumét phút?

A. 850 m/phút B. 805 m/phút C. 510 m/phút D. 5100 m/phút

5) (0,5 điểm) Từ 9h kém 10 phút mang đến 9 giờ khoảng 30 phút có:

A. 10 phút B. đôi mươi phút C. Khoảng 30 phút D. 40 phút

6) (0,5 điểm) 0,5% = ?

A. 105

B. 1005

C. 10005

D. 100005

Bài 2. Điền số thích hợp vào chỗ trống :(1điểm)


a. 3giờ 45phút = ..…..…phút b. 7 m3 9dm3 = …..……m3

c. 32 giờ = ....….phút d. 1 32 phút = ... Giây bài bác 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống : (1điểm)

a. Tỉ số tỷ lệ của nhị số 8 và 32 là : 0,25%

b. Thể tích của hình lập phương có cạnh 3cm là : 27 cm2

c. Diện tích hình trịn có nửa đường kính r = 0,5cm là : 11,304 cm2

d. Một tín đồ đi xe sản phẩm công nghệ trong thời gian 2giờ 30phút với tốc độ 40km/giờ. Vậy quãng đường fan đó đi được là 100km.


1. Đặt tính rồi tính: (2điểm)

a. 21,76 x 2,05 b. 14 phút 48 giây + 29 phút 17 giây

c. 75,95 : 3,5 d. 34 giờ đồng hồ 40 phút : 5

2. A.Tính giá trị biểu thức. (0,5điểm) b. Tìm x : (0,5 điểm) 107 – 9,36 : 3,6 x 1,8 x : 5,6 = 19,04

3. Một bể nước hình vỏ hộp chữ nhật có kích thước ở trong tâm địa bể là: chiều dài3,5m,

chiều rộng lớn 2m, độ cao 1,8m. Khi bể khơng bao gồm nước người ta mở và một lúchai vòi nước chảy vào bể. Mỗi phút vịi thứ nhất chảy được 60 lít, vịi vật dụng haichảy


được 40 lít. Hỏi sau mấy tiếng nước đầy bể? (2điểm)Bài làm

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI NĂM

MƠN TỐN LỚP 5

PHẦN I : (4 điểm)

1. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. (1 điểm)a. đáp án C b. Lời giải A

Mỗi đáp án đúng đạt 0,5 điểm (0,5 điểm x 2 = 1 điểm)2. Điền số tương thích vào chỗ trống: (1điểm)

a. 3giờ 45phút = 225 phút b. 7 m3 9dm3 = 7,009 m3

c. 32 tiếng = 40 phút d 12

1


học viên điền đúng 1 số ít đạt 0,25 điểm

3. Đúng ghi Đ, không đúng ghi S vào ô trống : (1 điểm)a. Giải đáp S c. Lời giải Sb. Giải đáp S d. đáp án Đ

Mỗi đáp án đúng đạt 0,5 điểm (0,5 điểm x 4 = 2 điểm)PHẦN II : (6 điểm)


1. Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

a. 44,6080 c. 21,7

b. 44 phút 5 giây d. 6 giờ đồng hồ 56 phút

học viên đặt tính cùng tính đúng mỡi câu đạt 0,5 điểm (0,5 điểm x 4 = 2 điểm)

2a. Tính quý giá biểu thức. (1 điểm) b. Kiếm tìm x : (1điểm) 107 – 9,36 : 3,6 x 1,8 x : 5,6 = 19,04

= 107 – 2,6 x 1,8 (0,5 điểm) x = 19,04 x 5,6 (0,5 điểm) = 107 – 4,68 (0,5 điểm) x = 106,624 (0,5 điểm) = 102,32

3. Bài giải Thể tích bể nước hình vỏ hộp chữ nhật là:

3,5 x 2 x 1,8 = 12,6(m3)

Số lít nước từng phút hai vòi rã vào bể là:

60 + 40 = 100 (lít)

Đổi 12,6 m3 = 12600 dm3 = 12600 lít

Thời gian cả hai vịi nước thuộc chảy vào để đầy bể là: 12600 : 100 = 126 (phút) = 2,1 tiếng

Đáp số : 2,1 giờ

Học sinh sai đơn vị, thiếu đáp số trừ 0.5 điểm bên trên cả bài.

MA TRẬN CÂU HỎI ĐỀ KIỂM TRA MƠN TỐN CUỐI HỌC KÌ II

MƠN TỐN LỚP 5 1.Nội dung kiểm tra:

- Số thập phân và các phép tính với số thập phân.- Đại lượng và đo đại lượng: các đơn vị đo diện tích.- nhân tố hình học: diện tích những hình đã học

- Giải bài tốn về tỉ số phần trăm.

Mạch kiếnthức,kĩ năng

Sốcâuvà sốđiểm

Mức 1 nút 2 nút 3 nấc 4 Tổng

TN TL TN TL TN TL TN TL TN TL

Số thậpphân và các


phép tính

Số

câu 2 1 1 1 3 2

Câu 1,2 4 7 8 1,2,4 7,8

1 điểm

0,5 điểm


(4)

với số thậpphân.

số

Điểm 1 0,5 2 2 1,5 4

Đại lượngvà đo đạilượng: các

đơn vị đodiện tích.

Xem thêm: Deal lương là gì? cách thương lượng mức lương khi phỏng vấn cách deal lương khéo léo, hiệu quả khi phỏng vấn

Số

câu 2 2


Câu

số 3,6 3,6

Điểm 1 1

Yếu tố hìnhhọc: diện

tích cáchình đã

học.

Số

câu 1 1

Câu

số 5 5

Điểm 0,5 0,5

Giải toán

Số

câu 1 1 2


Câu

số 9 10 9,10

Điểm 2 1 3

Tổng câu
Số 4 1 1 1 2 1 6 4

Điểm 2 0,5 2 0,5 4 1 3 7


Tài liệu liên quan


*
de thi hoc ki I Kim Lien co dap an 6 610 3
*
DE THI HOC KI II - TRAC NGHIEM co DAP AN(DA TRON THANH 4 DE) 10 1 5
*
BỘ ĐỀ THI học tập kì II VL 12 tất cả đáp án 11 944 2
*
Đề bình chọn học kỳ 2-địa 6-có lời giải 3 1 4
*
ĐỀ THI HỌC KÌ I ĐỊA 9( gồm đáp án) 4 1 19
*
tài liệu ĐỀ 2 Thi test Đại học tập 2009 Môn Toán THI THỬ ĐẠI HỌC 2009 MÔN TOÁN CÓ ĐÁP ÁN pptx 5 359 0
*
De KT hoc ki I Hoa 9 (co dap an) 3 392 1
*
Đề 482 thi học tập kỳ 2 (08-09) có đáp án 2 480 0
*
De thi hoc ki II khoi 10 co dap an 1 632 1
*
DE THI HOC KI II KHOI 12 co DAP AN 2 978 7
*


Tài liệu các bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về


(44.91 KB - 4 trang) - tải Đề thi cuối học kì 2 lớp 5 môn Toán năm 2019 - 2020 - Đề 4 - Đề thi lớp 5 cuối kì 2 môn Toán có đáp án
Tải bạn dạng đầy đầy đủ ngay
×