- Chọn bài -Bộ Đề thi Toán lớp 5 giữa kì 1 năm 2021 - 2022 (15 đề)Bộ Đề thi Toán lớp 5 học tập kì 1 năm 2021 - 2022 (15 đề)Bộ Đề thi Toán lớp 5 thân kì 2 năm 2021 - 2022 (15 đề)Bộ Đề thi Toán lớp 5 học tập kì 2 năm 2021 - 2022 (15 đề)Đề thi Toán lớp 5 giữa kì một năm 2021 - 2022 gồm đáp án (15 đề)Đề thi Toán lớp 5 thân kì 1 nâng cấp năm 2021 - 2022 gồm đáp án (5 đề)Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 5 năm 2021 - 2022 tất cả đáp án (15 đề)Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 5 cải thiện năm 2021 - 2022 tất cả đáp án (5 đề)Đề thi Toán lớp 5 giữa kì hai năm 2021 - 2022 gồm đáp án (15 đề)Đề thi Toán lớp 5 giữa kì 2 cải thiện năm 2021 - 2022 gồm đáp án (5 đề)Đề thi học kì 2 Toán lớp 5 năm 2021 - 2022 tất cả đáp án (15 đề)Đề thi học kì 2 Toán lớp 5 nâng cao năm 2021 - 2022 có đáp án (5 đề)40 Đề thi Toán 5 học kì 1 gồm đáp án40 Đề thi Toán 5 học kì 2 tất cả đáp án

Mục lục


Xem cục bộ tài liệu Lớp 5: tại đây

Phòng giáo dục và Đào chế tạo ra …..

Bạn đang xem: 40 đề thi toán 5 học kì 1 có đáp án

Đề khảo sát quality Giữa học tập kì 1

Năm học 2021 – 2022

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm cho bài: 40 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi bài xích tập dưới đây có kèm theo một trong những câu vấn đáp A, B, C, D ( là đáp số , tác dụng tính …) . Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng :

Câu 1: (0,5điểm) Viết số thập phân có : bố trăm,hai đối kháng vị,bốn phần trăm,hai phần chục ngàn

A. 32,042 B. 302,0042

C. 302,4020 D. 302,0402

Câu 2: (0,5điểm) Viết số đo 821m bên dưới dạng số thập phân có đơn vị chức năng là km :

A. 82,1km B. 8,21km

C. 0,821km D.0,0821km

Câu 3: Tính quý hiếm của a + b , biết rằng a = 508 ; b = 1,34 :

A. 509,34 B. 6,42

C. 50934 D.642

Câu 4: (0,5điểm) láo lếu số

*
đọc là

A. Năm tía phần bảy

B. Năm và ba phần bảy

C. Năm mươi tía phần bảy


D. Năm, bố phần bảy

Câu 5: (1điểm) Một ngày tất cả 5 xe xe hơi chở thóc về kho, trung bình từng xe chở được 3500kg thóc. Hỏi vào 5 ngày đoàn xe đó chở được từng nào tấn thóc về kho ?

A. 8750 tấn B. 875 tấn

C. 87,5 tấn D. 8,75 tấn

Phần II. Từ luận (7 điểm)

Câu 1: (2điểm). Tính

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

Câu 3: (2điểm) Một vòi nước tung vào bể. Tiếng đầu rã được

*
bể , giờ đồ vật hai rã vào được
*
bể . Hỏi trung bình từng giờ vòi vĩnh nước kia chảy vào được từng nào phần của bể?

Câu 4: (1điểm) Tính biểu thức sau đó 1 cách hợp lý và phải chăng nhất:

*

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu cho 0,5 điểm riêng câu 5 cho 1 điểm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 D C A B C

Phần II. Từ luận (7 điểm)

Câu 1: (2điểm). Tính ( mọt phép tính đúng cho 0,5 điểm )

a)

*

b)

*

c)

*

*

d)

*

*

Câu 3:

Hai giờ vòi kia chảy được số phần bể là :

*
(bể) (0,5 điểm)

Trung bình từng giờ vòi vĩnh nước đó chảy vào được số phần của bể là:


*
(bể) (0,5 điểm)

Đáp số:

*
bể (0,25 điểm)

Câu 4: (1 điểm)

*

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra …..

Đề khảo sát chất lượng Giữa học tập kì 1

Năm học 2021 – 2022

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm bài: 40 phút

Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Hãy khoanh tròn vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng :

Câu 1: (0,5 điểm) Chữ số 3 trong những 459,003 trực thuộc hàng:

A. đơn vị B. Sản phẩm phần mười

C. Hàng xác suất D. Sản phẩm phần nghìn

Câu 2: (0,5 điểm)

*
vắt kỉ = …. Năm . Số thích hợp để viết vào khu vực chấm là :

A. 25 năm B. 75 năm

C. 250 năm D. 750 năm

Câu 3: (1điểm) hiện thời cha hơn nhỏ 30 tuổi với gấp 7 lần tuổi con. Hỏi sau bao nhiêu năm nữa, tuổi thân phụ gấp 3 lần tuổi con?

A. 3 năm B. 4 năm

C. 15 năm D. 10 năm

Câu 4: ( 1điểm) Một máy bay cứ 15phút bay được 240 km. Hỏi trong 1 giờ máy cất cánh đó bay đ¬ược từng nào ki-lô-met?

A. 960 km B. 16km

C. 690km D. 160km

Câu 5: (0,5 điểm) tìm x, biết x là số tự nhiên và thoải mái và 28,64 2. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:

A. 2000 m2 B. 4000 mét vuông

C. 10000 mét vuông D. 25000 m2

Phần II. Từ luận (6 điểm)


Câu 1: (2 điểm) Tính:

*

Câu 2: (2 điểm) Một bạn thợ mộc cưa một khúc gỗ dài 12m thành những đoạn lâu năm 15dm. Các lần cưa không còn 6 phút. Hỏi tín đồ ấy cưa xong xuôi khúc gỗ đó hết bao lâu ?

Câu 3: (2 điểm) tất cả học viên của một ngôi trường Tiểu học đi du lịch thăm quan bằng ô tô. Trường hợp mỗi xe cộ chở 45 người thì có 20 học sinh không được lên xe. Nếu đổi những xe đó thành xe 60 nơi thì cố thể chở thêm được 55 học viên nữa. Hỏi trường đó gồm bao nhiêu học sinh?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Mỗi câu cho 0,5 điểm riêng rẽ câu 3,4 cho 1 điểm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 D B D A C B

Phần II. Trường đoản cú luận (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Tính:( mỗi phép tính chuẩn cho 0,5 điểm)

a)

b)

c)

d)

Câu 2: (2 điểm)

Đổi: 12m = 120dm . ( 0,25 điểm )

người ta cắt ra được số đoạn gỗ là:

120 : 15 = 8 ( đoạn) (0,5 điểm )

Để cắt được 8 đoạn phải cưa 7 kém cưa, mỗi kém cưa cần 6 phút.(0,5 điểm )

Vậy tín đồ ấy cưa hoàn thành khúc gỗ hết số thời gian là:

7 x 6 = 42 ( phút) (0,5 điểm )

Đáp số : 42 phút ( 0,25 điểm )

Câu 3: (2 điểm)

Số học viên ngồi trên tất cả các xe cộ 60 chỗ nhiều hơn số học sinh ngồi trên tất cả các xe pháo 45 địa điểm là:

đôi mươi + 55 = 75 ( học tập sinh) ( 0,25 điểm )

Một xe cộ 60 chỗ nhiều hơn thế nữa một xe cộ 45 địa điểm số ngồi là;

60 – 45 = 15 ( chỗ) ( 0,5 điểm )

Số xe có toàn bộ là:

75 : 15 = 5 ( xe) ( 0,5 điểm )

trường đó tất cả số học viên đi du lịch thăm quan là:

60 x 5 – 55 = 245 ( học sinh) ( 0,5 điểm )

Đáp số: 245 học viên ( 0,25 điểm )

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo …..

Đề khảo sát quality Học kì 1

Năm học 2021 – 2022

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm bài: 40 phút

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Hãy khoanh tròn vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1: (0,5 điểm) Số bé xíu nhất trong những số 86,42 ; 86,237 ; 86,52 ; 86,24 là :

A. 86,42 B. 86,237

C. 86,52 D. 86,24

Câu 2: (1 điểm) kết quả của phép tính: 30,09 x 0,01 là :

A. 3009 B. 3,009

C. 300,9 D. 0,3009

Câu 3: (0,5 điểm) Chữ số 5 trong những thập phân 62,354 có mức giá trị là :

*

Câu 4: (1 điểm) Phép phân tách 6,251 : 7 giả dụ chỉ lấy mang đến hai chữ số ở trong phần thập phân của yêu thương thì số dư là :

A. 21 B. 0,21

C. 0,021 D. 0,0021

Câu 5: (1 điểm) Tỉ số xác suất của 9 và đôi mươi là :


A. 45% B. 29%

C. 20,9% D. 9,2%

Câu 6: (1 điểm) 42 dm2 bởi bao nhiêu mét vuông ?

A. 4,2m2 B. 0,42m2

C. 0,042m2 D. 0,0042m2

Câu 7: (1 điểm) Từng gói đường cân nặng lần lượt là 3080g; 3kg800g; 3,008kg; 3,8kg. Gói đường cân nhẹ nhất là :

A. 3,008kg B. 3080g

C. 3kg800g D. 3,8kg

Phần II. Trường đoản cú luận (4 điểm)

Câu 1: (1 điểm) Đặt tính rồi tính:

a) 231,8 – 168,9

b) 28,08 : 1,2

Câu 2: (2 điểm) Để lát nền một căn phòng hình chữ nhật fan ta dùng nhiều loại gạch men hình vuông vắn có cạnh 40cm . Hỏi cần bao nhiêu viên gạch để lát bí mật nền căn phòng đó , hiểu được căn phòng gồm chiều rộng 8m, chiều dài 12m? ( diện tích s phần mạch xi măng không xứng đáng kể)

Câu 3: (1 điểm) Hình bên tất cả bao nhiêu hình tam giác

*

Đáp án và Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Mỗi câu 1, 3 mang lại 0,5 điểm những câu 2, 4, 5, 6, 7 cho một điểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 Đáp án B D C C A B A

Phần II. Từ luận (4 điểm)

Câu 1: (1 điểm) (Mỗi phép tính đúng cho 0,5 điểm)

a) 231,8 – 168,9 = 62,9

b) 28,08 : 1,2= 23,4

Câu 2: (2 điểm)

Diện tích một viên gạch men hình vuông là:

40 x 40 = 1600(cm2)

diện tích s nền hộ gia đình hình chữ nhật là :

8 x 12 = 96(m2)

Đổi: 96m2 = 960 000cm2

Cần số viên gạch để lát kín nền hộ gia đình đó là :

960 000 : 1600 = 600( viên)

Đáp số : 600 viên gạch ốp

Câu 3:

*

Hình bên bao gồm 26 hình tam giác

Với AB là cạnh tầm thường ta gồm : ABC, ABD, ABE,ABH, ABI, ABK( 6Hình)

Tương từ với AC là cạnh thông thường ta bao gồm 5 hình

Với AD là cạnh bình thường ta bao gồm 4 hình

Với AE là cạnh thông thường ta bao gồm 3 hình

Với AH là cạnh phổ biến ta gồm 2 hình

Với AI là cạnh phổ biến ta có một hình

Và thêm 5 tam giác: AHN, ANM, AHM, HNI, HMK: Vậy tổng là 26 hình .

Phòng giáo dục và Đào chế tạo …..

Đề khảo sát quality Học kì 1

Năm học tập 2021 – 2022

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian có tác dụng bài: 40 phút

Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)


Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng :

Câu 1: (0,5 điểm) vào hình tam giác ABC bao gồm :

*

A. AB là con đường cao khớp ứng với đáy BC

B. CH là mặt đường cao tương xứng với đáy AB

C. AH là con đường cao tương ứng với đáy BC

D. CB là con đường cao khớp ứng với lòng AB

Câu 2: (0,5 điểm) Một siêu thị bán vải trong một ngày cứ 100m vải bán tốt thì tất cả 32m vải hoa . Tỉ số của số vải hoa và số vải bán tốt trong ngày là :

A. 32% B. 100%

C.

*
D.
*

Câu 3: (1điểm) Trung bình cộng của 3 số bằng 34. Nếu tăng số đầu tiên gấp 2 lần thì trung bình cộng của chúng bởi 38. Nếu như tăng số trang bị hai vội 3 lần thì trung bình cộng của chúng bởi 46. Kiếm tìm số trước tiên và số trang bị hai.

A. 12 cùng 18 B. 18 cùng 12

C. 12 cùng 42 D. 18 với 42

Câu 4: ( 1điểm) Tìm nhì số hạng đầu của dãy số sau : …..; 4; 2; 0. (biết rằng dãy này có 15 số hạng)

A. 30; 28 B. 26; 24

C. 28; 26 D. 26; 24

Câu 5: (0,5 điểm) tác dụng của phép nhân 134,5 x 0,1 là :

A. 1345 B. 13,45

C. 1,345 D.13450

Câu 6: ( 0,5 điểm) 15m 3cm = …m . Số thích hợp viết vào khu vực chấm là :

A. 15,03 B. 15,3

C. 153 D. 1,53

Phần II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính :

a) 367 + 34,7

b) 36,9 + 489

c) 58,7 x 23,6

d) 207,009 : 5,61

Câu 2: (2,5 điểm) cho 1 hình chữ nhật, nếu ta bớt chiều lâu năm 5 cm, và tăng chiều rộng 5cm thì được một hình vuông có chu vi là 164 cm. Tìm diện tích s chữ nhật ban sơ ?.

Câu 3: (2,5 điểm) mua 8 quyển vở với 3 cái cây viết hết 69000 đồng. chuyenbentre.edu.vn 4 quyển vở cùng 6 cái cây viết hết 102000 đồng. Tính giá bán 1 quyển vở, 1 cái bút.

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Mỗi câu cho 0,5 điểm riêng rẽ câu 3,4 cho một điểm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 C D A C B A

Phần II. Từ luận (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm)

a) 367 + 34,7 = 401,7

b) 36,9 + 489 = 525,9

c) 58,7 x 23,6 = 1385,32

d) 207,009: 5,61 = 36,9

Câu 2:

Cạnh hình vuông vắn là 164 : 4 = 41 (cm). ( 0,5 điểm )

Chiều lâu năm hình chữ nhật ban sơ là: 41 + 5 = 46 (cm) ( 0,5 điểm )

Chiều rộng hình chữ nhật lúc đầu là: 41 – 5 = 36 (cm) ( 0,5 điểm )

Diện tích hình chữ nhật là: 46 x 36 = 1656 (cm2) ( 0,5 điểm )

Đáp số : 1656 cm2 ( 0,25 điểm )

Câu 3:

chuyenbentre.edu.vn 8 quyển vở với 3 cái bút hết 69 000 đồng. ( 0,25 điểm )


chuyenbentre.edu.vn 4 quyển vở cùng 6 cái cây bút hết 102 000 đồng( Hay thiết lập 2 quyển vở cùng 3 cái cây bút hết 51 000 đồng) ( 0,25 điểm )

TOP 5 Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2022 - 2023, tất cả đáp án, lý giải chấm với bảng ma trận 4 cường độ theo Thông bốn 22. Nhờ vào đó, thầy cô dễ dàng tham khảo, để xây dừng đề thi giữa kì 1 cho học sinh của mình.

Với 5 Đề thi thân kì 1 môn Toán lớp 5, các em thuận lợi luyện giải đề, cụ vững cấu trúc đề thi nhằm đạt hiệu quả cao vào kỳ thi thân kì 1 năm 2022 - 2023. Cạnh bên đó, bao gồm thể tham khảo thêm đề thi giữa kì 1 môn giờ đồng hồ Việt lớp 5. Mời thầy cô và những em cùng tải miễn phí:


Đề thi thân học kì 1 môn Toán lớp 5 năm học tập 2022 - 2023

Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2022 - 2023 theo Thông bốn 22 - Đề 1Đề thi thân kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2022 - 2023 theo Thông bốn 22 - Đề 2

Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2022 - 2023 theo Thông bốn 22 - Đề 1

Ma trận đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5

Cấu trúcNội dungNội dung từng câu theo nấc độCâu sốTrắc nghiệmTự luậnTỉ lệ điểm theo nội dung
Mức 1Mức 2Mức 3Mức 4Mức 1Mức 2Mức 3Mức 4
10002205
Phân số, số thập phânCộng, trừ, nhân, phân tách phân sốII.12
Đọc, viết số thập phânI.10.5
Hàng của số thập phânI.20.5
Tìm thành phần không biếtII.2a1
Tính cực hiếm biểu thứcII.2b1
Đại lượng cùng đo đại lượng0.50.50000113
Bảng đơn vị đo độ dài, khối lượng, diện tíchViết số đo độ lâu năm dưới dạng STPI.30.5
Đổi đơn vị chức năng đo diện tíchI.5b0.5
Dạng toán bổ sung giải toánGiải toán vận dụng dạng rút về solo vị, tra cứu tỉ số, tổng - hiệuII.3, II.411
Hình học0.50.50000102
Hình vuông, hình chữ nhật, hình bình hànhDiện tích hình vuôngI.40.5
Diện tích hình bình hànhI.5a0.5
Diện tích hình chữ nhậtII.31
TỔNG CỘNG ĐIỂM CÁC CÂU2100222110

Đề thi thân học kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2022 - 2023

TRƯỜNG TIỂU HỌC…….LỚP: ………………Họ với tên học tập sinh: ……………………

KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HKI – KHỐI 5NĂM HỌC: 2022 – 2023MÔN: TOÁNNgày kiểm tra: ……./……./2022Thời gian có tác dụng bài: 40 phút

PHẦN I: Trắc nghiệm: ……… /3 điểm

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng ở những bài 1; 2; 3; 4:

Bài 1: Số “Tám mươi bố phẩy nhì mươi bảy” được viết là:

A. 8,327 B. 83,27 C. 832,7D. 83,027

Bài 2: Chữ số 6 trong các thập phân 59,657 thuộc mặt hàng nào?:

A. Mặt hàng phần mười B. Sản phẩm phần trăm
C. Hàng phần nghìn
D. Sản phẩm trăm


Bài 3: Số 65,07m viết thành láo lếu số bao gồm chứa phân số thập phân là:

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Bài 4: Một mặt bàn hình vuông vắn có chu vi là 28dm. Diện tích s tích phương diện bàn kia là:

A. 784dm2B.112dm2C. 56dm2D. 49dm2

Bài 5: Viết số thích hợp vào vị trí chấm:

a) diện tích hình bình hành gồm độ dài cạnh đáy 8dm và chiều cao 6dm là..........

b)

*
...................ha

PHẦN II: trường đoản cú luận: ........./ 7 điểm

Bài 1:

Tính:

a)

*
b)
*
c)
*
d)
*

Bài 2:


a) kiếm tìm y biết:

*

..................................................

..................................................

..................................................


b) Tính cực hiếm biểu thức:

*

..................................................

..................................................

..................................................


Bài 3: Một thửa ruộng hình chữ nhật tất cả chiều rộng lớn 60m, biết chiều dài bằng

*
chiều rộng.

a) Tính diện tích s thửa ruộng đó.

b) bên trên thửa ruộng đó, cứ 100m2 fan ta thu hoạch được 60 kilogam thóc. Hỏi cả thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu thóc?

Bài 4: trong mùa quyên góp sách giáo khoa cũ mang đến thư viện, trung bình hai lớp 5A với 5B quyên góp được 124 quyển sách. Biết lớp 5A quyên góp được không ít hơn lớp 5B là 52 quyển sách. Hỏi lớp 5A quyên góp được từng nào quyển sách?

Đáp án đề thi thân học kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2022 - 2023

PHẦN I: 3 điểm (Đúng từng câu đạt 0,5 điểm)

Bài

1

2

3

4

5a

5b

Đáp án

B

A

C

D

6km577m

20ha

PHẦN II: 7 điểm

Bài 1: Đặt tính rồi tính (2 điểm)

a)

*
b)
*
c)
*
d)
*

* nếu HS không rút gọn phân số ở phần a, b thì nhắc nhở, ko trừ điểm.

Bài 2: (2 điểm)


a) Tìm y biết:

*

*
*


b) Tính giá trị biểu thức:

*

*

*


Bài 3: (2 điểm)

a) Chiều lâu năm thửa ruộng hình chữ nhật là:

*
Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật là:

90 x 60 = 5400 (m2)

b) 5400 m2 gấp 100 m2 số lần là:

5400 : 100 = 54 (lần)

Cả thửa ruộng thu hoạch được là:

60 x 54 = 3240 (kg)

Đáp số: 3240 kg

Lưu ý: - Sai đơn vị hoặc sai đáp số trừ 0,5 điểm toàn bài.

Bài 4: (1 điểm)

Tổng số sách quyên góp của hai lớp là: 124 x 2 = 248 (quyển)

Số sách lớp 5A quyên góp là: ( 248 + 52 ) : 2 = 150 (quyển)

Đáp số: 150 quyển

Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2022 - 2023 theo Thông tư 22 - Đề 2


Ma trận đề thi thân học kì 1 môn Toán lớp 5

Mạch loài kiến thức,

kĩ năng

Số câu cùng số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Số thập phân; gọi viết STP, so sánh xếp sản phẩm công nghệ tự các STP, viết hỗn số ra STP.

Tính toán với những phép tính phân số, số thập phân

Số câu

2

1

2

2

1

6

2

Số điểm

2,0

1,0

2,0

2,0

1,0

6,0

2,0

Đại lượng và đo đại lượng

Số câu

1

1

Số điểm

1,0

1,0

Yếu tố hình học: chu vi, diện tích, các hình đang học

Số câu

1

1

Số điểm

1,0

1,0

Tổng

Số câu

2

2

2

2

1

1

7

3

Số điểm

2,0

2,0

2,0

2,0

1,0

1,0

7,0

3,0

Ma trận câu hỏi đề thi giữa kì 1 môn Toán 5

TT

Chủ đề

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1

Số học

Số câu

2

2

2

1

1

08

Câu số

1, 2

6,7

4,5

8

10

2

Đại lượng với đo đại lượng

Số câu

1

01

Câu số

3

3

Yếu tố hình học

Số câu

01

01

Câu số

9

1

Tổng số câu

2

1

2

2

2

1

10

Tổng số

02

03

04

1

10

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2022 - 2023

Họ cùng tên: …………….

Lớp: 5….

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2022 - 2023BÀI THI MÔN TOÁNThời gian có tác dụng bài: 60 phút

Khoanh vào chữ đặt trước tác dụng đúng hoặc tuân theo yêu cầu:

Bài 1. (1 điểm) (M1): Viết chữ hoặc số thập phân tương thích vào chỗ trống:

a. Số 25,42 đọc: ......................................................................................................

b. Số thập phân tất cả 6 chục, hai trăm bố mươi tứ phần ngàn viết là:.......................

Bài 2. (1 điểm) (M1):

a) Số mập nhất trong các 4,079 ; 4,097 ; 4,709 ; 4,907 là:

A. 4,079 B. 4,709 C. 4,907 D. 4,079

b) Số thập phân 2,35 viết dưới dạng hỗn số là:

A.

*
B.
*
C.
*

Bài 3. (1 điểm) (M2): Viết số phù hợp vào chỗ chấm:


a) 5,04dam = ......... M .......... Cm

c) 8,25 dm2 = ………...…... M2


b) 75 kg = …………….…… tấn

d) 12 m2 5 cm2 = .......................... M2


Bài 4. (1 điểm) (M3):

a) nhì số tự nhiên tiếp tục thích vừa lòng viết vào nơi chấm (… B. 4 và 5 C. 5 với 6D. 6 và 8

b) Một đội công nhân trong 3 ngày đào được 180m mương. Trong 6 ngày đội công nhân đó đào được số mét mương là:

A. 60m B. 360m
C. 180m D. 90m

Bài 5. (1 điểm) (M3): Trung bình từng năm nhà em ăn hết 1,8 tạ gạo. Hỏi trung bình từng tháng công ty em ăn hết bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Trả lời: Trung bình mỗi tháng công ty em nạp năng lượng hết ..............kg gạo .

Bài 6. (1 điểm) (M2): Tính quý hiếm biểu thức:


a)

*


a)

*


b)

*


Bài 8. (1điểm) (M3): thiết lập 15 bộ vật dụng học toán không còn 450 000 đồng. Tìm mua 30 bộ vật dụng học toán như thế hết từng nào tiền?

Bài 9. (1 điểm) M3: Một thửa ruộng hình chữ nhật bao gồm chiều rộng lớn 60m, chiều dài bởi

*
chiều rộng.


a.Tính diện tích thửa ruộng đó.

b. Biết rằng, trung bình cứ 100m2 thu hoạch được 65kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó, bạn ta thu hoạch được từng nào tấn thóc?

Bài 10: (1 điểm) Một xe tải có trọng tải 8 tấn được vận chuyển chuyển 254 tấn hàng. Em hãy tính giúp chú lái xe đề xuất chở ít nhất bao nhiêu chuyến nhằm hết lô hàng nói trên.

Trả lời: Cần ít nhất .........chuyến.

Xem thêm: Khuynh ngã nhất sinh nhất thế luyến tiểu thuyết, khuynh ngã nhất sinh nhất thế luyến chap 10

Đáp án đề thi thân học kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2022 - 2023

Câu

Đáp án

Biểu điểm

Câu 1 (1đ)

a) nhì mươi lăm phẩy bốn mươi hai

0,5 đ

b) 60,234

0,5 đ

Câu 2 (1đ)

a) C

0,5 đ

b) B

0,5 đ

Câu 3 (1 đ)

a) 50m40cm

0,25 đ

b) 0,075tấn

0,25 đ

c) 0,0825m2

0,25 đ

d) 12,0005 m2

0,25 đ

Câu 4 (1 đ)

a) C

0,5 đ

b) B

0,5 đ

Câu 5 (1 đ)

15kg

Câu 6(1 đ)

*

0,5 đ

266,32

0,5 đ

Câu 7(1đ)

*

0,5 đ

*

0,5 đ

Câu 8(1 đ)

Mua một bộ vật dụng học toán hết:

450 000 : 15 = 30 000(đồng)

Mua 30 bộ vật dụng học toán hết:

30 000 x 30 = 900 000 (đồng)

0,5đ

0,5đ

Câu 9 (1 đ)

Chiều nhiều năm của thửa ruộng là:

60 : 3x5 = 100 (m)

a) diện tích s của miếng vườn là:

60 x 100 = 6000 (m2)

b) Số thóc chiếm được trên thửa ruộng kia là:

6000 : 100 x65 = 3900 (kg)

3900kg = 3,9 tấn

Đáp số : a) 6000 m2

b) 3,9 tấn (0,25 điểm)

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

Câu 10 (1đ)

32 chuyến

.....