TOP 12 Đề ôn thi học kì 2 Toán 9 đáp án cụ thể kèm theo là tài liệu luôn luôn phải có đối với các bạn học sinh sẵn sàng thi cuối học kì 2. Tư liệu giúp học sinh tự tin hệ thống lại kiến thức của chương trình sách giáo khoa hiện hành. Trong khi giúp các em làm quen với những dạng bài tập trước khi bước vào kỳ thi thực tế.

Bạn đang xem: Đề thi toán lớp 9 học kì 2


Đề thi cuối kì 2 Toán lớp 9 được soạn với kết cấu đề rất đa dạng gồm cả trắc nghiệm và tự luận, bám sát nội dung lịch trình học trong sách giáo khoa Toán 9 tập 2. Vậy sau đấy là trọn cỗ 12 đề ôn thi học tập kì 2 Toán 9, mời chúng ta cùng cài đặt tại đây.


Bài 1 (1,5 điểm)

a) Vẽ đồ thị của những hàm số sau trên cùng một mặt phẳng tọa độ

*

b) tra cứu tọa độ giao điềm (nếu có) của (d) với (P).

Bài 2 (2,0 đ)

a) Giải phương trình

*

b) Giải hệ phương trình

*

Bài 3 (2,5 d) Cho phương trình:

*
(m là tham số) (1)

a) chứng minh phương trình (1) luôn luôn có nhị nghiệm rành mạch

*
 với hồ hết giá trị của m

b) Tìm quý hiếm của m để phương trình (1) bao gồm hai nghiệm

*
thỏa mãn điều kiện:
*

c) tìm kiếm hệ thức contact giữa

*
không phụ thuộc vào giá trị của m

Bài 4 (4,0đ)

Từ một điểm M ở phía bên ngoài đường tròn (O ; 6cm); kẻ hai tiếp con đường MN; MP với đường tròn

*
và cát tuyến MAB của (O) làm thế nào cho AB = 6 cm.

a) bệnh minh: OPMN là tứ giác nội tiếp

b) Tính độ dài đoạn thẳng MN biết MO = 10 cm


c) gọi H là trung điểm đoạn trực tiếp AB. đối chiếu góc

*
với góc
*

d) Tính diện tích hình viên phân giới hạn bởi cung bé dại AB cùng dây AB của hình tròn tâm O sẽ cho.

Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

gia sư

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Đề kiểm soát Toán 9Học kì 1: Phần Đại Số
Học kì 1: Phần Hình Học
Học kì 2: Phần Đại Số
Học kì 2: Phần Hình học
Đề thi Toán 9 học tập kì hai năm 2022 - 2023 tất cả đáp án (40 đề)
Trang trước
Trang sau

Để học giỏi Toán 9, phần dưới đây liệt kê Đề thi Toán 9 học tập kì hai năm 2022 - 2023 có đáp án (40 đề). Các bạn vào tên đề kiểm tra hoặc coi đề kiểm soát để theo dõi chi tiết đề chất vấn và phần đáp án tương ứng.


Đề thi Toán 9 học tập kì 2 năm 2022 - 2023 bao gồm đáp án (40 đề)

Xem thử

Chỉ 100k download trọn cỗ 60 Đề thi Cuối kì 2 Toán 9 phiên bản word có giải thuật chi tiết:


Phòng giáo dục và Đào tạo ra .....

Đề thi học kì 2

Môn: Toán 9

Thời gian làm bài: 90 phút

(Đề 1)

Xem miễn phí

Bài 1:(1,5 điểm) Giải những phương trình và hệ phương trình sau:

a) 3x2 – 7x + 2 = 0

b) x4 – 5x + 4 = 0

*

Bài 2: (1,5 điểm)

a) Vẽ vật thị (P) hàm số y= x2/4

b) bên trên (P) mang 2 điểm A cùng B bao gồm hoành độ thứu tự là 4 và 2. Viết phương trình mặt đường thẳng đi qua A cùng B


Bài 3: (1,5 điểm) mang lại phương trình (ẩn x) : x2 – 2mx – 4m – 4 = 0(1)

a) chứng tỏ phương trình (1) gồm nghiệm với tất cả Giá trị của m.

b) tra cứu m để phương trình (1) có 2 nghiệm x1, x2 thỏa mãn x12 + x22 - x1x2 = 13

Bài 4: (1 điểm) Tìm size của hình chữ nhật, biết chiều dài thêm hơn nữa chiều rộng lớn 3m. Nếu tạo thêm mỗi chiều thêm 2 mét thì diện tích s của hình chữ nhật tạo thêm 70m2.

Bài 5: (3,5 điểm) cho đường tròn (O;R) và một điểm A ở ngoài đường tròn (O) làm thế nào để cho OA = 3R. Tự A vẽ hai tiếp đường AB, AC với (O) (B, C là các tiếp điểm).

a) minh chứng tứ giác OBAC nội tiếp và OA vuông góc cùng với BC

b) từ B vẽ mặt đường thẳng tuy nhiên song cùng với AC cắt đường tròn trung tâm (O) tại D (D khác B), AD giảm đường tròn (O) trên E (E khác D). Tính tích AD.AE theo R.

c) Tia BE cắt AC tại F. Chứng tỏ F là trung điểm AC.

d) Tính theo R diện tích tam giác BDC.


Đáp án và lí giải làm bài

Bài 1:

a) 3x2 – 7x + 2 = 0

Δ= 72 -4.3.2 = 49 - 24 = 25 > 0 &r
Arr; √Δ = 5

Phương trình gồm 2 nghiệm phân biệt:

*

Vậy tập nghiệm của phương trình là S = 2; 1/3

b) x4 - 5x2 + 4 = 0

Đặt t = x2 ≥ 0 , ta gồm phương trình:

t2 - 5t + 4 = 0 (dạng a + b + c = 1 -5 + 4 = 0)

t1 = 1 (nhận) ; t2 = 4 (nhận)

với t = 1 &h
Arr; x2 = 1 &h
Arr; x = ± 1

với t = 4 &h
Arr; x2 = 4 &h
Arr; x = ± 2

Vậy nghiệm của phương trình x = ±1; x = ± 2

*

Vậy hệ phương trình tất cả nghiệm (x; y) = ( √5; -1)


Bài 2:

a) Tập xác định của hàm số: R

Bảng giá bán trị:

x-4-2024
y = x2 / 441014

Đồ thị hàm số y = x2 / 4 là 1 trong đường parabol nằm phía trên trục hoành, dìm trục Oy làm trục đối xứng và điểm O(0;0) là đỉnh và là vấn đề thấp nhất.

*

b) cùng với x = 4, ta có: y = x2/4 = 4 &r
Arr; A (4; 4)

Với x = 2, ta có y = x2/4 = 1 &r
Arr; B ( 2; 1)

Giả sử con đường thẳng đi qua 2 điểm A, B là y = ax + b

Đường thẳng trải qua A (4; 4) phải 4 = 4a + b

Đường thẳng trải qua B (2; 1) đề nghị : 1= 2a + b

Ta tất cả hệ phương trình

*

Vậy phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm A, B là y = 3/2 x - 2

Bài 3:

a) Δ" = mét vuông - (-4m - 4) = m2 + 4m + 4 = (m + 2)2 ≥ 0 ∀m

Vậy phương trình đang cho luôn luôn có nghiệm với tất cả m

b) hotline x1 ; x2 thứu tự là 2 nghiệm của phương trình đã mang lại

Theo hệ thức Vi-et ta có:

*
x12 + x22 -x1 x2 = (x1 + x2 )2 - 3x1 x2 = 4m2 + 3(4m + 4)

Theo bài xích ra: x12 + x22 - x1 x2=13

&r
Arr; 4m2 + 3(4m + 4) = 13 &h
Arr; 4m2 + 12m - 1 = 0

Δm = 122 -4.4.(-1) = 160 &r
Arr; √(Δm ) = 4√10

Phương trình có 2 nghiệm phân biệt

*

Vậy cùng với

*
thì phương trình bao gồm 2 nghiệm x1; x2 thỏa mãn điều khiếu nại x12 + x22 - x1 x2 = 13

Bài 4:

Gọi chiều rộng của hình chữ nhật là x (m) ( x > 0 )

&r
Arr; Chiều lâu năm của hình chữ nhật là x + 3 (m)

Khi đó diện tích của hình chữ nhật là x(x + 3) (m2 )

Nếu tạo thêm mỗi chiều thêm 2 mét thì diện tích của hình chữ nhật tạo thêm 70m2 đề xuất ta gồm phương trình:

(x + 2)(x + 3 + 2) = x(x + 3) + 70

&h
Arr; (x + 2)(x + 5) = x(x + 3) + 70

&h
Arr; x2 + 7x + 10 = x2 + 3x + 70

&h
Arr; 4x = 60

&h
Arr; x = 15

Vậy chiều rộng của hình chữ nhật là 15m

Chiều nhiều năm của hình chữ nhật là 18m

Bài 5:

*
*
*
*

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào sản xuất .....

Đề thi học kì 2

Môn: Toán 9

Thời gian làm cho bài: 90 phút

(Đề 2)

Bài 1: (1,5 điểm) Giải phương trình với hệ phương trình

a) 2x2 - 3x + 1 = 0

b) x3 - 3x2 + 2 = 0

*

Bài 2: (1,5 điểm)

a) Vẽ thứ thị (P) hàm số y = x2

b) tìm kiếm m để mặt đường thẳng (d) : y = 2x + m xúc tiếp với (P).

Bài 3: (1,5 điểm) mang lại phương trình (ấn số x): x2 – 4x + m – 2 = 0 (1)

a) quý giá nào của m thì phương trình (1) tất cả nghiệm

b) tra cứu m nhằm phương trình (1) bao gồm 2 nghiệm x1, x2 thỏa mãn 3x1 – x2 = 8

Bài 4: (1 điểm) Một xe hơi đi tự A mang lại B cùng với một tốc độ xác định. Nếu vận tốc tăng thêm 30 km/h thì thời gian đi sẽ giảm 1 giờ. Trường hợp vận tốc giảm sút 15 km/h thì thời hạn đi tăng lên 1 giờ. Tính gia tốc và thời hạn đi trường đoản cú A cho B của ô tô.

Bài 5: (3,5 điểm) mang đến tam giác nhọn ABC (AB

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo .....

Đề thi học tập kì 2

Môn: Toán 9

Thời gian làm cho bài: 90 phút

(Đề 3)

Câu 1: đến hàm số y = -3x2. Kết luận nào sau đây là đúng :

A. Hàm số trên luôn đồng phát triển thành

B. Hàm số trên luôn luôn nghịch trở nên

C. Hàm số trên đồng vươn lên là khi x > 0, nghịch trở thành khi x 0

Câu 2: cho phương trình bậc nhì x2 – 2(m + 1) x + 4m = 0. Phương trình bao gồm nghiệm kép lúc m bằng:

A. 1 C. Với đa số m

B. –1 D. Một hiệu quả khác

Câu 3: Cung AB của con đường tròn (O; R) có số đo là 60o. Khi đó diện tích s hình quạt AOB là:

*

Câu 4: Tứ giác MNPQ nội tiếp đường tròn khi:

A.∠(MNP) + ∠(NPQ) = 180o

B.∠(MNP) = ∠(MPQ)

C. MNPQ là hình thang cân

D. MNPQ là hình thoi

Phần từ bỏ luận (8 điểm)

Bài 1 (2,0 điểm)

1)Tìm điều kiện xác minh của biểu thức

*

2)Cho biểu thức

*
với x > 0; x ≠ 1

a)Rút gọn biểu thức B

b)Tìm giá chỉ trị nhỏ nhất của p = A.B với x > 1

Bài 2 (1,5 điểm) Giải bài bác toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình

Một tấm bìa hình chữ nhật gồm chiều dài hơn nữa chiều rộng lớn 3dm. Nếu bớt chiều rộng đi 1dm với tăng chiều nhiều năm thêm 1dm thì diện tích s tấm bìa là 66 Tính chiều rộng cùng chiều nhiều năm của tấm bìa dịp ban đầu.

Bài 3 (2,0 điểm)

1)Cho phương trình x4 + mx2 - m - 1 = 0(m là tham số)

a)Giải phương trình lúc m = 2

b)Tìm quý hiếm của m để phương trình bao gồm 4 nghiệm phân biệt.

2)Trong phương diện phẳng tọa độ Oxy đến parabol (P): y = x2 và đường thẳng (d): y = 2x + m (m là tham số).

a)Xác định m để mặt đường thẳng (d) xúc tiếp với parabol (P). Tìm kiếm hoành độ tiếp điểm.

b)Tìm quý hiếm của m để đường thẳng (d) giảm parabol (P) tại nhị điểm A, B ở về nhì phía của trục tung, sao để cho diện tích có diện tích gấp hai lần diện tích (M là giao điểm của mặt đường thẳng d cùng với trục tung).

Bài 4 (3,5 điểm) đến đường tròn (O; R), dây AB. Trên cung khủng AB mang điểm C làm sao cho A

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề thi học kì 2

Môn: Toán 9

Thời gian có tác dụng bài: 90 phút

(Đề 4)

Phần trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1: Phương trình như thế nào sau đây là phương trình số 1 hai ẩn:

A. 2x2 - 3x + 1 = 0 B.-2x = 4

C. 2x + 3y = 7 D. 1/x + y = 3

Câu 2: Hệ phương trình

*
tất cả nghiệm là:

A. (-3; -1) B. (3; 1)

C. (3; -1) D. (1; -3)

Câu 3: cho AB là dây cung của con đường tròn (O; 4 cm), biết AB = 4 cm, số đo của cung nhỏ tuổi AB là:

A. 60o B. 120o C. 30o D. 90o

Câu 4: cung cấp kính hình tròn nội tiếp hình vuông vắn cạnh 2 cm là:

A.2 centimet B.√2 cm C.1 centimet D.4 centimet

Phần trường đoản cú luận (8 điểm)

Bài 1 (1, 5 điểm) giải phương trình với hệ phương trình sau:

a) x2 - 7x + 5 = 0

*

Bài 2 (1, 5 điểm) mang lại hai hàm số : y = x2 (P) với y = - x + 2 (d)

a) Vẽ 2 đồ thì hàm số trên thuộc 1 hệ trục tọa độ

b) kiếm tìm tọa độ giao điểm của (P) cùng (d)

c) Viết phương trình mặt đường thẳng d" tuy nhiên song với d và cắt (P) tại điểm có hoành độ -1.

Bài 3 (1, 5 điểm) mang đến phương trình x2 + (m – 2)x – m + 1 =0

a) tìm m nhằm phương trình có 1 nghiệm x = 2. Kiếm tìm nghiệm sót lại

b) chứng tỏ rằng phương trình luôn luôn có nghiệm với mọi m

c) Tìm giá chỉ trị bé dại nhất của biểu thức A = x12 + x22 -6x1 x2

Bài 4 (3,5 điểm) cho (O;OA), dây BC vuông góc cùng với OA trên K. Kẻ tiếp tuyến đường của (O) trên B với A, nhị tiếp tuyến này cắt nhau tại H

a) chứng minh tứ giác OBHA nội tiếp được đường tròn

b) đem trên O điểm M (M khác phía với A so với dây BC, dây BM lớn hơn dây MC). Tia MA và bảo hành cắt nhau tại N. Chứng minh ∠(NMC) = ∠(BAH)

c) Tia MC và bố cắt nhau trên D. Chứng tỏ tứ giác MBND nội tiếp được mặt đường tròn.

d) chứng tỏ OA ⊥ ND

................................

................................

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Liên Kết Momo Với Ngân Hàng Agribank Mới Nhất 2023

................................

Trên phía trên tóm tắt một trong những nội dung bao gồm trong cỗ Đề thi Toán 9 năm 2023 bắt đầu nhất, để sở hữ tài liệu đầy đủ, Thầy/Cô vui tươi truy cập tailieugiaovien.com.vn