Tài liệu liên quan

Ảnh hưởng trọn của môi trường xung quanh làm việc, quá trình căng thẳng đến sự thoả mãn công việc, cam kết với tổ chức triển khai và ý định nghỉ ngơi lại tổ chức triển khai của nhân viên công nghệ thông tin tại tp.hồ chí minh


Bạn đang xem: Đề thi toán rời rạc có lời giải

Ảnh hưởng của môi trường làm việc, công việc căng thẳng tới sự thoả mãn công việc, cam đoan với tổ chức triển khai và ý định ngơi nghỉ lại tổ chức triển khai của nhân viên công nghệ thông tin tại tp.hồ chí minh 237 113 0
Ảnh tận hưởng của môi trường thiên nhiên làm việc, quá trình căng thẳng tới việc thoả mãn công việc, cam kết với tổ chức triển khai và ý định sống lại tổ chức của nhân viên công nghệ thông tin tại thành phố hồ chí minh
Ảnh tận hưởng của môi trường thiên nhiên làm việc, quá trình căng thẳng đến việc thoả mãn công việc, cam kết với tổ chức triển khai và ý định sinh sống lại tổ chức triển khai của nhân viên công nghệ thông tin tại tp hcm 240 57 2
những yếu tố ảnh hưởng đến khẳng định với tổ chức và dự định chuyển việc của nhân viên technology thông tin bên trên địa bàn tp.hcm , luận văn thạc sĩ
những yếu tố tác động đến cam đoan với tổ chức triển khai và ý muốn chuyển bài toán của nhân viên technology thông tin bên trên địa bàn tp hcm , luận văn thạc sĩ 92 41 0
Ảnh tận hưởng của môi trường làm việc, công việc căng thẳng đến sự thoả mãn công việc, khẳng định với tổ chức triển khai và ý định sống lại tổ chức triển khai của nhân viên technology thông tin tại tp hcm
Ảnh hưởng của môi trường thiên nhiên làm việc, công việc căng thẳng tới sự thoả mãn công việc, khẳng định với tổ chức triển khai và ý định sinh hoạt lại tổ chức triển khai của nhân viên công nghệ thông tin tại thành phố hồ chí minh 237 17 0
những yếu tố tác động đến cam đoan với tổ chức và dự định chuyển việc của nhân viên technology thông tin bên trên địa bàn tp.hcm , luận văn thạc sĩ
các yếu tố tác động đến cam đoan với tổ chức và ý muốn chuyển việc của nhân viên công nghệ thông tin bên trên địa bàn tp hcm , luận văn thạc sĩ 92 52 0
(Luận văn thạc sĩ) ảnh hưởng của môi trường thiên nhiên làm việc, quá trình căng thẳng tới việc thoả mãn công việc, cam kết với tổ chức và ý định sinh hoạt lại tổ chức triển khai của nhân viên technology thông tin tại tp.hcm
(Luận văn thạc sĩ) tác động của môi trường thiên nhiên làm việc, quá trình căng thẳng đến sự thoả mãn công việc, khẳng định với tổ chức và ý định ở lại tổ chức triển khai của nhân viên công nghệ thông tin tại thành phố hồ chí minh 237 21 0
(Luận văn thạc sĩ) các yếu tố tác động đến cam kết với tổ chức và ý định chuyển câu hỏi của nhân viên công nghệ thông tin bên trên địa bàn thành phố hồ chí minh
(Luận văn thạc sĩ) những yếu tố ảnh hưởng đến cam đoan với tổ chức triển khai và dự định chuyển bài toán của nhân viên công nghệ thông tin trên địa bàn tp hcm 92 10 0
Đồ án: khám phá về mã mối cung cấp mở php
BB và xây dừng diễn lũ cho sinh viên công nghệ thông tin 45 354 2
PHƯƠNG PHÁP, KỸ THUẬT KHÁC CẢI THIỆN HỌC CHUẨN HOÁ CƠ SỞ DỮ LIỆU mang đến SINH VIÊN CÔNG NGHỆ THỐNG TIN VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN
PHƯƠNG PHÁP, KỸ THUẬT KHÁC CẢI THIỆN HỌC CHUẨN HOÁ CƠ SỞ DỮ LIỆU mang đến SINH VIÊN CÔNG NGHỆ THỐNG TIN VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN 569 0
Tìm hiểu về HTML,CSS và JAVASCRIPT ứng dụng thiết kế website đăng ký học phần cho sinh viên công nghệ tin tức
Tìm hiểu về HTML,CSS và JAVASCRIPT ứng dụng thiết kế website đăng ký học phần cho sinh viên công nghệ tin tức 883 1
những yếu tố tác động đến cam đoan với tổ chức triển khai và dự định chuyển việc của nhân viên technology thông tin trên địa bàn tp hcm
những yếu tố tác động đến cam đoan với tổ chức triển khai và ý định chuyển việc của nhân viên technology thông tin trên địa bàn tp.hồ chí minh 92 286 0
Ảnh hưởng của môi trường thiên nhiên làm việc, công việc căng thẳng tới việc thoả mãn công việc, cam đoan với tổ chức triển khai và ý định làm việc lại tổ chức triển khai của nhân viên technology thông tin tại tp hcm
Ảnh hưởng trọn của môi trường thiên nhiên làm việc, công việc căng thẳng tới việc thoả mãn công việc, cam đoan với tổ chức và ý định ngơi nghỉ lại tổ chức của nhân viên technology thông tin tại thành phố hồ chí minh 237 113 1
một trong những giải pháp nâng cao kĩ năng lập trình cho sinh viên technology thông tin, trường Đại học An Giang
một số trong những giải pháp nâng cao kĩ năng lập trình đến sinh viên công nghệ thông tin, trường Đại học An Giang 5 29 0
Ảnh hưởng trọn của môi trường làm việc, quá trình căng thẳng tới sự thoả mãn công việc, cam kết với tổ chức và ý định ngơi nghỉ lại tổ chức của nhân viên công nghệ thông tin tại tp hcm
Ảnh hưởng của môi trường làm việc, công việc căng thẳng tới việc thoả mãn công việc, cam đoan với tổ chức triển khai và ý định sinh hoạt lại tổ chức triển khai của nhân viên technology thông tin tại tp.hồ chí minh 237 41 0
những yếu tố tác động đến khẳng định với tổ chức và ý muốn chuyển bài toán của nhân viên technology thông tin bên trên địa bàn tp.hcm : Luận văn thạc sĩ
các yếu tố ảnh hưởng đến khẳng định với tổ chức triển khai và ý muốn chuyển việc của nhân viên công nghệ thông tin trên địa bàn tp hcm : Luận văn thạc sĩ 92 43 0
SKKN một vài kinh nghiệm trong thi công và tổ chức triển khai trò chơi toán lớp 1 có vận dụng công nghê tin tức
SKKN một số trong những kinh nghiệm trong kiến thiết và tổ chức trò nghịch toán lớp 1 có ứng dụng công nghê tin tức 440 4
các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin kế toán tài chính trong môi trường ứng dụng technology thông tin của những doanh nghiệp nhỏ tuổi và vừa trên địa bàn thành phố biên hòa
những nhân tố tác động đến quality thông tin kế toán tài chính trong môi trường thiên nhiên ứng dụng công nghệ thông tin của các doanh nghiệp nhỏ tuổi và vừa trên địa bàn thành phố biên hòa 159 177 0
Đề thi và đáp án toán rời rốc của sinh vien technology thông tin ĐHTB TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC Đề số 01 (Đề thi gồm bao gồm 01 trang) ĐỀ THI HỌC PHẦN TOÁN RỜI RẠC dành cho:Sinh viên K48CNTT Thời gian: 120 phút Câu 1: (2điểm). Từng đề thi gồm 3 câu bài tập 2 câu lí thuyết. Trong bank các thắc mắc đã bao gồm sẵn 7 câu bài tập 5 câu lí thuyết. Hỏi với bank ấy hoàn toàn có thể tạo ra bao nhiêu đề thi không giống nhau? Qui mong rằng đảo thứ tự không giống nhau trong một đề thi ta không có được một đề thi mới. Câu 2: (3 điểm) có bao nhiêu xâu nhị phân có độ dài bằng 10 bao gồm a. Đúng 3 số 0? b. Số các số 0 bằng số các số 1 c. Hoặc được bước đầu bằng bít 1 hoặc được dứt bằng nhị bit 00 Câu 3: (3 điểm) mang đến đồ thị có hướng G có  5 đỉnh  9 cung có những trọng số tương ứng trên hình vẽ: 6 5 3 6 2 2 5 2 B D 3 E A C dùng thuật toán Dijks tra tìm lối đi ngắn nhất từ đỉnh A cho tới đỉnh D trên thứ thị G. Nêu rõ các bước thực hiện thuật toán?. Câu 4: (2 điểm) tra cứu cây khung nhỏ tuổi nhất của thứ thị sau. A b c d e f g h i k lm 1 2 5 6 4 6 5 1 2 3 3 3 1 2 1 2 5 6 4 6 5 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC Đề số 02 (Đề thi gồm bao gồm 01 trang) ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN TOÁN RỜI RẠC dành cho: sinh viên K48 cntt Thời gian: 120 phút Câu 1: (3 điểm): a) gồm bao nhiêu từ có thể khác nhau (có thể vô nghĩa) thu được bằng cách đổi chỗ các chữ cái chữ số vào từ “ngay20thang10nam2007”? b) tất cả bao nhiêu trường đoản cú gồm tất cả các chữ cái chữ số trên làm thế nào để cho các số 0 đứng ở đoạn số 1, 4,8,12 trong cá biệt tự từ? Câu 2: (3 điểm): a) có bao nhiêu cách xếp một nhóm sinh viên n nam n thanh nữ ngồi xung quanh 1 bàn tròn? b) tất cả bao nhiêu cách xếp đội sinh viên trong câu a làm thế nào để cho nữ ngồi đan xen nam? Câu 3: (3 điểm) Tìm đường đi ngắn độc nhất từ đỉnh a đến các đỉnh còn lại trong trang bị thị. 4 4 9 a b c d e z 4 2 1 5 10 8 2 6 3 2 11 1 4 2 2 1 1 2 2 1 c d g e  f i b  a  h  Câu 4: (2 điểm):Trình bày lời giải Kruskal áp dụng tìm cây khung bé dại nhất trong thứ thị sau: TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC Đề số 03 (Đề thi gồm có 01 trang) ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN TOÁN RỜI RẠC dành riêng cho: sv K48 công nghệ thông tin Thời gian: 120 phút Câu 1: (2 điểm) đưa sử một tổ bộ môn bao gồm 10 nam 15 nữ. Có bao nhiêu cách chọn 1 hội đồng tất cả 6 uỷ viên trong những số đó số uỷ viên nam bằng số uỷ viên nữ? Câu 2: (2 điểm) có bao nhiêu xâu gồm 10 chữ số của hệ tam phân (0,1 hhoặc 2) đựng đúng nhì chữ số 0,3 tiên phong hàng đầu 5 chữ số 2? Câu 3: (2 điểm) bao gồm bao nhiêu giải pháp phân công 3 vấn đề cho 5 tín đồ làm, trường hợp một người hoàn toàn có thể làm nhiều việc? Câu 3: (2 điểm) sử dụng thuật toán Floyd tìm lối đi ngắn nhất đều cặp đỉnh của vật thị. 5 6 4 8 t u 7 v x Câu 4: (2 điểm) Xét đồ gia dụng thị G gồm các đỉnh A,B,C,D,E,F được cho do ma trận trọng số sau: A B C D E F A 0 4 0 3 4 0 B 4 0 3 2 0 0 C 0 3 0 4 0 5 D 3 2 4 0 2 3 E 4 0 0 2 0 4 F 0 0 5 3 4 0 a) Hãy vẽ dạng màn biểu diễn hình học tập của trang bị thị G b) dùng thuật toán PRIM để search cây khung bé bỏng nhất của vật dụng thị G Đáp án- đề hàng đầu Môn Toán rời rạc Câu 1: (2đ) C 3 7 C 2 5 =35.10=350 Câu 2: (3đ) a. 10!/(3!7!)=120 b.10!/(5!5!)=252 c. Số xâu nhị phân bao gồm độ lâu năm là 10 được bước đầu bằng bit 1 là: 2 9 Số xâu nhị phân có độ dài bởi 10 chấm dứt bằng hai bít 00 là: 2 8 Số xâu nhị phân tất cả độ dài bởi 10 ban đầu bằng 1 xong bằng 00 là: 2 7 Theo nguyên lí bù trừ số xâu nhị phân bắt đầu bằng 1 dứt là 00 là: 2 9 +2 8 -2 7 Câu 3: (2đ) thuật toán Dijkstra tìm lối đi ngắn tuyệt nhất giữa hai đỉnh của vật thị S là tập đỉnh đã tính ngừng , L(v) là độ dài đường đi ngắn duy nhất từ đỉnh A cho tới đỉnh v. Khởi tạo nên S= , L(A)=0, L(v)= bổ sung cập nhật vào S Tính lại L(v) Hàm A L(B)=2,L(E)=5 (B)=A,(E)=A B L(E)=4, L(C)=8 (C)=B E L(C )=6,(D)=10 (C )=E,(D)=E C L(D)=9 (D)=C D Câu 4 (2đ) Thuật toán kruskal (a,e), (e,i),(e,f),(f,b),(f,k),(f,q),(q,c),(q,l),(q,h),(h,d),(h,m) Đáp án- đề số 2 Môn Toán rời rạc Câu 1: (3đ) a. Thiến của các bộ phận giống nhau. C 4 đôi mươi C 3 16 C 2 13 C 3 11 C 2 9 C 1 7 C 1 6 C 1 5 C 1 4 C 1 3 C 1 2 b. Bao gồm A 1 4 cách xếp các số 0 vào các vị trí vẫn định. Kí tự sót lại xếp theo phong cách xếp hoán vị của các phần tử giống nhau. Theo nguyên lí nhân ta gồm A 1 4 * C 3 16 C 2 13 C 3 11 C 2 9 C 1 7 C 1 6 C 1 5 C 1 4 C 1 3 C 1 2 Câu 2: (3đ) a. (2n-1)! phương pháp xếp n phái nam n nàng ngồi quanh bàn tròn b. (n-1)! cách xếp n nam ngồi quanh bàn tròn vào n địa chỉ để sao giữa hai người bất kỳ cách nhau một khoảng trống. Sau khoản thời gian xếp ngừng n nam, ta tất cả số không gian là vậy tất cả n! biện pháp xếp n cô bé vào n vị trí. Theo nguyên lí nhân số bí quyết xếp nhóm sinh viên này ngồi xung quanh bàn tròn đan xen nam con gái là (n-1)!*n! Câu 3: (2đ) L(a)=0 L(b)=1 a->b L(c)=5 a->b->c L(d)=6 a->h->g->f->d L(e)=6 a->h->g->f->e L(f)=5 a->h->g->f L(g)=3 a->h->g L(i)= 4 a->h->i L(h)=2 Câu 4( 2 đ): Cây khung nhỏ nhất gồm những cạnh sau. (a,c),(c,b),(b,d),(d,e),(e,z)                    Đáp án đề số 3 Câu 1(2 điểm) C(10,3)*C(15,3)=5460 Câu 2( 2 điểm) 10!/(2!3!5!)=2520 Câu 3(2 điểm) 5 3 Câu 4(2 điểm) 0 6 9 5 12 0 8 7 9 15 0 4 5 11 4 0 Câu 5( 2 điểm) A B C D E F 4 3 4 2 4 5 4 3 3 3 a. Mẫu vẽ b. Thuật toán prim . Thêm cạnh xét thêm cạnh thêm đỉnh D DE,DC,DB,DA,DF, DB B BA,BC DE E EA DF F FC domain authority A AB BC C TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới KHOA TOÁN-LÍ-TIN Độc lập - tự do - hạnh phúc  ĐỀ THI HỌC PHẦN Môn: Toán rời rạc dành cho sinh viên K46 cntt Thời gian: 120 phút Câu 1: (2điểm) minh chứng số các tập bé hữu hạn của một tâp hợp có n thành phần là 2 n tập. Câu 2: (2điểm) a) chứng tỏ rằng (pq) tương tự với pq b) chứng tỏ rằng (pr)(qr) tương tự với (pq)r Câu 3 : (2 điểm) cho đồ thị được đặt theo hướng G gồm  5 đỉnh  9 cung có những trọng số tương xứng trên hình vẽ: B A DE C cần sử dụng thuật toán Dijkstra tìm đường đi ngắn duy nhất từ đỉnh A cho tới đỉnh D trên đồ thị G. Nê u rõ các bước thực hiện tại thuật toán. Câu 4: (2 điểm) Xét đồ thị G gồm các đỉnh A,B,C,D,E,F được cho vày ma trận trọng số sau: A B C D E F A 0 4 0 3 4 0 B 4 0 3 2 0 0 C 0 3 0 4 0 5 D 3 2 4 0 2 3 E 4 0 0 2 0 4 F 0 0 5 3 4 0 a) Hãy vẽ dạng màn trình diễn hình học tập của đồ vật thị G b) cần sử dụng thuật toán PRIM để tìm kiếm cây khung nhỏ xíu nhất của vật thị G Câu 5: (2điểm) buổi tối thiểu hóa hàm boole 3 thay đổi bằng phương thức Quine Mc
Cluskey. TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới KHOA TOÁN-LÍ-TIN Độc lập - tự do - niềm hạnh phúc ĐỀ THI HỌC PHẦN Môn: Toán rời rạc dành cho sinh viên K46 cntt Thời gian: 120 phút Câu 1: (4 điểm): c) tất cả bao nhiêu từ rất có thể khác nhau (có thể vô nghĩa) thu được bằng phương pháp đổi chỗ những chữ cái chữ số trong từ “ngay20thang10nam2007”? d) tất cả bao nhiêu từ bỏ gồm tất cả các chữ cái chữ số trên sao để cho các số 0 đứng ở phần số 1, 4,8,12 trong biệt lập tự từ? Câu 2: (2 điểm) gồm bao nhiêu xâu nhị phân gồm độ dài bởi 10 hoặc bắt đầu bằng đậy 1 hoặc ngừng là 00? Câu 3: (2 điểm) Một khu triển lãm gồm 16 chống được đến trong hình sau: 1 2 3 5 6 10 11 12 13 14 15 16 7 9 8 4 cùng với qui ước những phòng gồm cạnh chung thì có cửa thông nhau. Chỉ dẫn viê n ao ước dẫn khách thăm quan qua tất cả các phòng nhưng mà không phòng nào quá một lần. Hỏi rất có thể thực hiện nay được ý định kia không? Câu 4: (2 điểm) kiếm tìm cây khung nhỏ dại nhất của vật dụng thị trên hình vẽ sau đây. Nêu rõ công việc thực hiện thuật toán. Câu 5: (2 điểm) về tối thiểu hóa vẽ mạch tổ hợp của biểu thức sau: TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam KHOA TOÁN-LÍ-TIN Độc lập - tự do - niềm hạnh phúc ĐỀ THI HỌC PHẦN Môn: Toán rời rạc giành cho sinh viên K46 công nghệ thông tin Thời gian: 120 phút Câu 1:(2 điểm) mỗi đề thi bao gồm 3 câu bài bác tập 2 câu lí thuyết. Trong bank các thắc mắc đã gồm sẵn 7 câu bài tập 5 câu lí thuyết. Hỏi với bank ấy hoàn toàn có thể tạo ra từng nào đề thi khác nhau? Qui mong rằng đảo thứ tự khác nhau trong một đề thi ta không có được một đề thi mới. Câu 2: (2 điểm) mang đến trước P(x,y,z): “z=x+y” là bí quyết 3 biến đổi x, y,z xác minh trên tập những số thực. Hãy kiểm tra cách làm vị từ bỏ sau đúng giỏi sai? phân tích và lý giải tại sao? a) x1 x2 x4 x3 5 4 6 8 7 b) a d i m b k c l e hf g 53 5 1 6 1 1 61 2 6 226 2 4 3 4 5 3 5 Câu 3: (2 điểm) a) xác định số phương diện lồi của khối đa diện bao gồm 12 đỉnh bậc của tất cả các đỉnh đều bằng 5. B) Cho 1-1 đồ thị như hì nh bên. Tìm kiếm cây khung bé nhất? c) Không thân mật tới trọng số của những cạnh của trang bị thị. Lúc đó đồ thị hoàn toàn có thể xem là bản đồ của một tỉnh bao gồm 10 huyện có đường biên giới giới chế tác bởi các cạnh của đồ gia dụng thị. Hãy khẳng định số màu buổi tối thiểu để tô màu phiên bản đồ của tỉnh giấc này. Làm thế nào cho hai huyện kề nhau( gồm chung biên giới) được tô bởi vì hai màu không giống nhau. Nhì huyện phổ biến nhau một đỉnh không được coi là kề nhau. Với số màu buổi tối thiểu vừa kiếm được hãy đã cho thấy một phương án tô màu bạn dạng đồ trên. Câu 4: (2 điểm) sử dụng thuật toán Floyd tìm đường đi ngắn nhất rất nhiều cặp đỉnh của vật dụng thị. Câu 5:( 2 điểm) Dùng phương thức bảng Karnaugh để tối thiểu hóa biểu thức ngắn gọn xúc tích sau. Đáp án đề số 1 Câu 1: phương pháp qui hấp thụ toán tiếp thu kiến thức A cùng với |A|=n tất cả 2 n tập con. Thiệt vậy: n=1 gồm A=a tất cả hai tập con là a . đưa sử phần đa tập A nhưng |A|=n |P(A)|=2 n ta chứng tỏ nếu B có n+1 thành phần thì |P(B) |=2 n+1 .Thật vậy B= B 1 với |B 1 | = n, b B 1 .Số tập con của B 1 là 2 n tiếp đến cứ từng tập bé của B 1 nếm nếm thêm b vào được một tập bé của B. Như vậy có thêm 2 n tâp con nữa. |P(B)|=2 n +2 n =2.2 n =2 n+1 . Câu 2: minh chứng rằng. A. Lập bảng chân lí. B. (pr)(qr) (pq)r (pq)r (pq)r. Câu 3: thuật toán Dijkstra tìm lối đi ngắn tuyệt nhất giữa hai đỉnh của trang bị thị S là tập đỉnh đã tính kết thúc , L(v) là độ dài lối đi ngắn duy nhất từ đỉnh A cho tới đỉnh v. Khởi tạo nên S= , L(A)=0, L(v)= bổ sung vào S Tính lại L(v) Hàm A L(B)=2,L(E)=5 (B)=A,(E)=A B L(E)=4, L(C)=8 (C)=B E L(C )=6,L(D)=10 (C )=E,(D)=E C L(D)=9 (D)=C D A B C D E F 4 3 4 2 4 5 4 3 3 3 Câu 4: a. Đồ thị như hình vẽ. B. Thuật toán prim. Bổ xung cạnh xét bổ sung cạnh bổ sung đỉnh D DE,DC,DB,DA,DF, DB B BA,BC DE E EA DF F FC domain authority A AB BC C Câu 5: Đáp án đề số 2: <...>... Toàn bộ các đỉnh mà không xẩy ra lặp lại một đỉnh nào kia Câu 4: có thể dựng cây khung nhỏ tuổi nhất như sau (thuật toán Prim) bước chọn cạnh tầm giá tổn 1 2 3 4 5 Câu 5: Đáp án đề số 3 Câu 1: C37 C25=35.10=350 c,d c,a a,e e,f a,b tổng 1 2 3 2 4 12 Câu 2: a) đúng Câu 3: a) f=e-v+2=30-12+2=20 b) Thuật toán Kruscal bước chọn cạnh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tổng a,e b,f c,g d,h e,i f,k g,i h,m f,g... Câu 3: Coi từng phòng là một trong những đỉnh nhị đỉnh được nối cạnh giả dụ hai phòng bao gồm chung cửa bài toán qui về vấn đề giải bài xích toán trên thứ thị Tìm lối đi qua toàn bộ các đỉnh mỗi đỉnh không thật một lần 1 2 4 5 10 3 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 chứng minh là trang bị thị hamintơn (Điều này không xẩy ra vì theo định lí Dark số bậc của mỗi đỉnh nên Hoặc: chứng minh là đồ thị hai phía ko tồn tại một hành trình dài đi...Câu 1: c hoán vị của các bộ phận giống nhau C420 C316 C213 C311 C29 C17 C16 C15 C14 C13 C12 d gồm A14 cách xếp những số 0 vào những vị trí vẫn định Kí tự còn sót lại xếp theo phong cách xếp hoán vị của các bộ phận giống nhau Theo nguyên lí nhân ta có A14* C316 C213 C311 C29 C17 C16 C15 C14 C13 C12 Câu 2: a nhì mệnh đề A B được call là tương tự nếu chúng tất cả cùng giá chỉ trị... E,f g,h (luôn luôn tồn tại tổng của hai số thực bất kì) mức giá tổn 1 1 1 1 2 2 2 2 3 4 4 23 c) Coi từng phần đất là 1 trong đỉnh của vật dụng thị, các đỉnh được tấn công số từ 1 đến 10, nhị phần đất bao gồm chung biên cương thì bao gồm cạnh chung bài xích toán đưa về bài xích toán tô màu của đồ thị sau: 3 1 8 5 2 3 7 9 6 4 10 Đỉnh 2,7,6 tô màu 1 Đỉnh 3,5,10, tô mầu 2 Đỉnh 1,4,8,9 sơn mầu 3 Câu 4; Câu 5: . ĐẠI HỌC TÂY BẮC Đề số 01 (Đề thi gồm gồm 01 trang) ĐỀ THI HỌC PHẦN TOÁN RỜI RẠC dành riêng cho:Sinh viên K48CNTT Thời gian: 120 phút Câu 1: (2điểm). Mỗi đề thi có 3 câu bài tập với 2 câu lí thuyết TÂY BẮC Đề số 03 (Đề thi gồm có 01 trang) ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN TOÁN RỜI RẠC dành riêng cho: sv K48 công nghệ thông tin Thời gian: 120 phút Câu 1: (2 điểm) trả sử một đội nhóm bộ môn tất cả 10 nam cùng 15 nàng a b c d e f g h i k lm 1 2 5 6 4 6 5 1 2 3 3 3 1 2 1 2 5 6 4 6 5 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC Đề số 02 (Đề thi gồm gồm 01 trang) ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN TOÁN RỜI RẠC dành cho: sinh viên K48 công nghệ thông tin Thời gian: 120 phút Câu

Download bài tập Toán rời rạc có đáp án PDF ✓ bài xích tập Toán rời rộc có lời giải chương 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ✓ những dạng bài bác tập toán rời rộc có lời giải ✓ file PDF ✓ cài xuống miễn phí những bài tập toán rời rốc có giải mã PDF link Google Drive


File tài liệu tổng hợp các dạng bài bác tập Toán tránh rạc bao gồm đáp án, lời giải cụ thể được biên soạn sẵn tệp tin PDF là tài liệu nhằm sinh viên học tập cao đẳng, đại học học tập, ôn thi, giúp chúng ta chuẩn bị xuất sắc cho kỳ thi kết thúc học phần, thi vào cuối kỳ môn môn Toán tách rạc sắp đến đến.

Nội dung bài bác tập Toán rời rộc có giải mã gồm có:

Bài tập chương 1: đại lý logic
Bài tập chương 2: Tập hợp với ánh xạ
Bài tập chương 3: cách thức đếm
Bài tập chương 4: Hệ thức đệ qui
Bài tập chương 5: dục tình hai ngôi
Bài tập chương 6: Hàm Bool
Bài tập chương 7: Đại cưng cửng về đồ vật thị
Hướng dẫn giải bài xích tập Toán rời rộc theo từng chương

XEM TRƯỚC 11 TRANG

TẢI FULL TÀI LIỆU


*
Bấm để tải: bài xích tập Toán rời rạc có đáp án PDF


Trên đó là tổng hợp bài xích tập Toán tránh rạc gồm đáp án PDF Viec
Lam
Vui - siêng trang việc làm cho 24h miễn giá thành - gửi mang lại bạn. Hy vọng tài liệu trên hữu ích và hoàn toàn có thể hỗ trợ xuất sắc cho quá trình của bạn.

#Viec
Lam
Vui


bạn có thể đăng tin tuyển dụng miễn phí, tìm việc làm miễn phí các vị trí quá trình Việc làm cho IT. Bài viết thuộc hạng mục Blog bài toán Làm IT, Tài liệu, bài xích tập trên Viec
Lam
Vui
Đánh giá bài xích tập Toán tránh rạc tất cả đáp án PDF
average điểm/total nhận xét Đánh giá bán để công ty chúng tôi có những thông tin hữu ích hơn cho chính mình
Chia sẻ lên social để tạo tín hiệu giỏi cho nội dung bài viết của bạn

Twitter

Me
We

Linkedin

Pinterest

Reddit

Word
Press

Blogger

Tumblr

Mix

Diigo

Trello

Flipboard

Vkontakte

Facebook


HTML source


Blog liên quan


danh mục


chủng loại Văn phiên bản khả năng Nghề Nghiệp 1001 Ngành Nghề tư liệu

Blog bắt đầu


Blog cập nhật


ngôn từ HOT


Thương Mại Điện Tử 1000 từ bỏ Word Form Việc làm cho Tại Nhà Hồ Sơ Xin Việc Mẫu Bìa Word Đẹp Mẫu Sơ yếu hèn Lý Lịch Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp cho thất nghiệp
*

chuyenbentre.edu.vn
ACADEMY
CÔNG CỤ
Kết nối cùng với Viec
Lam
Vui.com
*
Youtube
*
Facebook
*
mua bán Nhanh
*
Google maps
*
Google news
*
Google site
*
Mạng làng hội không giống
Chứng nhận bởi
*

VIỆC LÀM THEO NGÀNH NGHỀ
VIỆC LÀM CÔNG TY
VIỆC LÀM TẠI TỈNH THÀNH
VIỆC LÀM HẤP DẪN

Trung Tâm vấn đề Làm Vui Academy, Tìm việc làm cấp tốc 24h, Đăng tuyển dụng miễn mức giá - chi nhánh công ty MBN

Viec
Lam
Vui là dự án công trình giữa MBN cùng Cổng tri thức Thánh Gióng Trung Ương Hội đoàn kết Thanh Niên

muabannhanh.com

Không bắt buộc làm làm hồ sơ CV trên vật dụng tính. Click chọn điền thông tin bằng năng lượng điện thoại. Chat cấp tốc có câu hỏi ngay


Hệ thống mạng xã hội Mua
Ban
Nhanh - Viec
Lam
Vui
Mua
Ban
Nhanh bên Đất dịch vụ Xe Blog việc làm Vui sale
Trung trung tâm Đào chế tạo Viec
Lam
Vui.edu.vn
Đối tác Hoc


Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Kiểm Tra Tốc Độ Mạng Wifi Trên Laptop, Hướng Dẫn Cách Kiểm Tra Tốc Độ Mạng Internet

Hay.com - học tập tiếng Anh, học tập Anh văn online, Luyện thi
Đối tác doanh nghiệp In ấn tuyển chọn dụng với Đào tao nghề miễn tầm giá thường xuyên: công ty In tiên tiến nhất since 2006, Ngành thiết kế, kế toán, lao đụng phổ thông...